Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 18.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 18. 9. 2019
================


Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Rubáš (27118)
Místopředseda: Jakub Šejna (28044)


CKZ1: Jaroslav Zdeněk (32150) v.z.
CKZ2: Roman Labovský (28517) v.z.
CKZ3: Otto Hollmann (26671)
CKZ4: Viktor Bohuněk (32160) v.z.


Blok 2: Martin Jakubec (30896)
Blok 3: Róbert Selvek (30062)
Blok 4: František Flachs (25724)
Blok 5: Adam Ježek (34130)
Blok 6: Vojtěch Dušátko (32136) v.z.
Blok 7: Jakub Šejna (28044) v.z.
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Aleš Neoral (25246)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Jan Dvořák (25577)
Hosté:
Veronika Huvarová (33204)
Marek Vančata (32416)
Kateřina Bartyzalová (32610)
Kateřina Zaiblová (26798)
Jan Peřina (32334)
David Michal Bulko (32510)
David Prudek (29861)
Michal Jurásek (21877)
Tomáš Rossý (26289)
Viktor Fúra (23348)
Anna Vlasáková (27542)
Vít Pekárek (27408)
Jiří Kocum (25183)
Marie Böhmová (23898)
Václav Novák (24057)
Libor Hájek (26286)Zapisovatel: Veronika Huvarová, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Rubáš, Podpis:___________________
________________
Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 4. 9. 2019 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Žádost o čerpání financí z rezervy pro GC [20 min, hlasování] (Tomáš Rossý, Viktor Fúra)
3) Schválení čerpání z rezervy -- nákup žebřin do blokových posiloven [10 min, hlasování] (M. Jurásek, D. Bulko)
4) Odpuštění členství pro aktivní členy [45 min, hlasování] (J. Rubáš, J. Šejna)
5) Přeschválení rozpočtu pro rok 2019 [45 min, hlasování] (J. Rubáš)
6) Schválení záměru SHOW 2020 [10 min, hlasování] (D. Prudek)
7) Jmenování člena likvidační komise [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
8) Info z CEN [10 min, informativní] (J. Rubáš)
9) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


---
(20:06)
J. Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 14
---


(20:06)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů


J. Rubáš informuje o změnách v pořadí bodů. Máte někdo otázky?
J. Šejna: Můžeme ještě přesunout odpustky jako bod č. 3?
J. Rubáš přesouvá bod.


Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 4. 9. 2019 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Odpuštění členství pro aktivní členy [45 min, hlasování] (J. Rubáš, J. Šejna)
3) Žádost o čerpání financí z rezervy pro GC [20 min, hlasování] (Tomáš Rossý, Viktor Fúra)
4) Schválení čerpání z rezervy -- nákup žebřin do blokových posiloven [10 min, hlasování] (M. Jurásek, D. Bulko)
5) Přeschválení rozpočtu pro rok 2019 [45 min, hlasování] (J. Rubáš)
6) Schválení záměru SHOW 2020 [10 min, hlasování] (D. Prudek)
7) Jmenování člena likvidační komise [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
8) Info z CEN [10 min, informativní] (J. Rubáš)
9) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)
---


(20:09)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2019-0033
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE:0
>> Usnesení přijato.


---
(20:10)
1) Schválení zápisu ze schůze 4. 9. 2019 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš probírá navržené změny. Vysvětluje, že AVC.SH se myslí AVC Silicon Hill a probírá s představenstvem další jazykové a věcné úpravy.
J. Rubáš: Máte ještě někdo něco?
F. Flachs: Líbí se mi styl zápisů.


---
(20:18)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 4. 9. 2019 zaslaný do konference Vedení 18. 9. 2019.
::Číslo: 2019-0034
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.


---
(20:19)
2) Odpuštění členství pro aktivní členy [45 min, hlasování] (J. Rubáš, J. Šejna)


J. Rubáš předává slovo J. Šejnovi.
J. Šejna: Chcete procházet každou sekci zvlášť nebo celkovou tabulku?
Představenstvo se vyjadřuje souhlasně na procházení jednotlivých sekcí.
J. Šejna prochází navržené odpustky jednotlivých sekcí.
F. Flachs: Proč mají jen někteří admini bloků odpustky ze sítě a jiní ne?
J. Zdeněk: Odpustili jsme těm, kdo si o to požádali. Formulář šel do konference, kde jsou všichni admini. Prošlo to taky schvalováním J. Jančičky (vedoucí sekce) a ten s těmito odpustky souhlasil.
J. Rubáš: Já s těmito odpustky také souhlasím i kvůli zásahu s odcizeným AP.
J. Šejna: Charlie žádal o další odpustky lektorům Autodesku, ale po konzultaci s vedoucím sekce Vzdělávání (Samuel Fichna) jsme tuto žádost zamítli.
R. Selvek: Je uveden F. Kuruc v odpustcích za blokové posilovny, ale celý minulý semestr byl na Erasmu.
M. Jurásek: Toto členství má odpuštěno za semestr před tím, kdy byl aktivní.
A. Vlasáková: Proč mají někteří lidé ze sekce sportu odpuštěna všechna členství i když není jasné, kolik toho dělají?


(20:31)
Přichází Roman Labovský
::Počet osob s hlasovacím právem: 15


A. Vlasáková: Nemají odpuštěno někteří členové i za trenérství, které jim ale klub platí jako DPP?
J. Šejna a D. M. Bulko vysvětlují, že se jedná o velmi aktivní lidi a že s placeným cvičením to nemá nic společného.


Probíhají další menší úpravy duplicit odpustků a přesuny mezi fondy, ze kterých odpustku budou čerpány.
V. Pekárek: Jak dlouho je J. Šebek grafikem PR? Štítek moc dlouho nemá.
K. Zaiblová: Je grafikem déle, ale štítek nechtěl, proto se zdá, že ho má jen krátkou dobu. Grafika pro klub reálně dělá už delší dobu.


F. Flachs: Jak se žádá o housing a na základě čeho se přiděluje?
J. Rubáš: Má to primárně na starosti J. Jančička (vedoucí Síťové a Technické sekce)
F. Flachs: Narážím na členy, kteří mají odpuštěný jen housing. Platí si základní členství?
J. Šejna: Ano, základní členství si platí.
F. Flachs: Narážím na to, jestli jsou tito lidé v projektu vůbec aktivní, nebo se jim to odpouští jen ze zvyku. Nejsou to často ani VIP ani Zasloužilí členové. Nebydlí tady. Z jakého důvodu jsou v dokumentu vůbec zapsáni?
J. Rubáš: Vzhledem k tomu, že se jedná o bývalé aktivní lidi, nechal bych to tak, jak to je.
O. Hollmann: Proč jsou v dokumentu i lidi, kteří mají VIP členství?
J. Rubáš: Byla dohoda, že v odpustcích budou vždy všichni, kdo mají přidělený housing, aby představenstvo mělo přehled. Proto tam jsou i lidé, kteří mají VIP členství.
Probíhá další diskuze nad odpouštěním členství za housing.
J. Rubáš z důvodu nejasností navrhuje, že se projde, kdo všechno využívá housing a na příštím představenstvu se schválí jen tento seznam s odpuštěním členství housing.
Představenstvo souhlasí.


V. Pekárek: Když hudebna nemá odpustky, jak se správci hudeben dostanou dovnitř místností, které mají ve správě?
J. Rubáš: Nemusí mít členství, pokud se nepletu, mají všichni klíče.
F. Flachs: Myslím si, že by lidé, co nemají členství hudebna, neměli mít přístup do těchto místností, je to podobné, jako s projektem SHerna, lidé, co nemají základní a síťové členství, i když jsou správci, do těchto místností nemůžou.
J. Rubáš: Tím bychom ale odepsali celý projekt.
Probíhá další diskuze s tématem členství hudebny pro správce místností.
D. Prudek bude volat vedoucímu projektu hudebny a pokračuje se s procházením dalších odpustků.


Prochází se další navržené odpustky a probíhá diskuze.


(21:05)
Přichází vedoucí projektu Hudebny Libor Hájek


(21:09)
Odchází J. Rubáš a předává řízení schůze J. Šejnovi
::Počet osob s hlasovacím právem: 14


Diskuze se vrací k tématu odpustků pro správce místností projektu Hudebny. J Šejna vysvětluje, co se v předešlé diskuzi odehrálo, aby byl vedoucí projektu v obraze.
L. Hájek vysvětluje situaci ze své strany. Jako nový vedoucí projektu si myslel, že nemá rozpočet na odpustky a proto žádné nenavrhoval.


(21:12)
J. Rubáš se vrací
::Počet osob s hlasovacím právem: 15


F. Flachs: Lidé, co nemají členství Hudebny by neměli mít do místností projektu přístup.
D. Prudek: Bylo by dobré, kdybys nechal, Libore, odpustit všem správcům hudeben, kteří jsou aktivní.
L. Hájek: Prosím tedy o odpuštění členství Hudebna všem, kdo mají štítek, kromě M. Součka.
J. Šejna zanáší změnu odpustků za hudebny do tabulky.


J. Rubáš dopisuje do odpustků z fondu předsedy Jana Dvořáka.
J. Šejna žádá o dodání zástupkyně B7 Aleny Kužmové do odpustků z fondu předsedy.
J. Rubáš s tím souhlasí. Přidává do seznamu ještě CKZ2 Vojtěcha Suka.

J. Rubáš informuje o tom, že v návaznosti na následující bod o úpravě rozpočtu, částky, které se na odpustcích z fondů nevyčerpaly, případně se na odpustcích přečerpaly, se promítnou do navrhovaných změn.


Probíhá diskuze nad odpustky z B6 a B11 a dochází k menším úpravám. J. Šejna finalizuje dokument s navrženými odpustky.


(21:51)
J. Rubáš vyhlašuje přestávku na 10 minut
(22:06)
J. Rubáš ukončuje přestávku


---
(22:14)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků dle dokumentu zaslaného do konference Vedení 18. 9. 2019.
::Číslo: 2019-0035
::Osob s hlasovacím právem: 15
::PRO: 15
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---
(22:15)
Odchází J. Šejna a V. Dušátko
::Počet osob s hlasovacím právem: 13


J. Rubáš: Chtěl bych poprosit, aby všichni vedoucí sekcí, projektů a bloků informovali lidi, kterým byly schváleny odpustky, že odpuštěné odpustky, které byly zaplaceny po 30. 9. nebudou vráceny.


(22:17)
3) Žádost o čerpání financí z rezervy pro GC [20 min, hlasování] (Tomáš Rossý, Viktor Fúra)


J. Rubáš předává slovo T. Rossýmu a V. Fúrovi
T. Rossý a V. Fúra představují plánovaný nákup kontejneru do GC na nářadí, na který žádají čerpání financí z rezervy.
J. Rubáš: Jaký je aktuální stav rezervy?
Sám si odpovídá: 398 000,- Kč
J. Dvořák: Takže žádáte celkem o čerpání z rezervy pro variantu B ve výši 125 000,- za kontejner a dopravu, pokud dobře počítám, je to tak?
V. Fúra: Ano.
R. Labovský: Zvažovali jste nákup bazarového kontejneru?
V. Fúra: Ano, zvažovali jsme tuhle možnost, ale nabízené bazarové kontejnery nebývají o tolik levnější a bývají velmi poškozené, rezavé nebo potisknuté.
F. Flachs: Jak jste řešili přepravu jeřábem?
V. Fúra: Konzultovali jsme s různými jeřábníky a všichni se vyjadřovali, že by přesun kontejneru do GC neměl být problém.
F. Flachs: Pokud to představenstvo schválí, plánujete kolaudační párty?
V. Fúra: Pokud ji zorganizuješ, bude.
Probíhá další diskuze o detailech uložení a vlastnostech kontejneru.
R. Selvek: Pokud schválíme toto čerpání z rezervy i další navržené čerpání, kolik v rezervě zůstane? Plánuje se ještě nějaké další čerpání z rezervy v tomto roce?
J. Rubáš: Mělo by to být něco přes 200 000,-, čerpat se nic dalšího neplánuje.


J. Rubáš se ptá představenstva, o které z navrhovaných variant se bude hlasovat.
Zástupci GC by byli rádi, aby se hlasovalo o variantě B kvůli bezúdržbové povrchové úpravě.
V. Bohuněk: Zkoušeli jste poptávat i u jiných firem?
V. Fúra: Ano, vybrali jsme tu nejlevnější nabídku, a tu vám tady představujeme.
O. Hollmann: Proč o tom hlasujeme nyní, když dodací lhůta je 4 - 6 týdnů a stejně ho tuto sezónu nevyužijeme?
V. Fúra: Bylo to původně v rozpočtu pro tento rok, ale položka byla vyňata s podmínkou dodání studie proveditelnosti přesunu pomocí jeřábu, toto jsme dodali a byli bychom rádi, kdyby se to čerpalo už nyní a ne až v příštím roce.


Představenstvo se vyjadřuje, že chce hlasovat o variantě B.
J. Rubáš a V. Novák informují, že kdyby byl s tímto nákupem spojený nějaký neočekávaný výdaj, bude to pokryto z fondu provozního technika.


---
(22:45)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z provozní rezervy ve výši 125 000,- Kč s DPH pro nákup skladovacího kontejneru a vybavení do něj.
::Číslo: 2019-0036
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
---
(22:46)
4) Schválení čerpání z rezervy -- nákup žebřin do blokových posiloven [10 min, hlasování] (M. Jurásek, D. Bulko)


J. Rubáš předává slovo M. Juráskovi.
M. Jurásek: Chcete znovu představit žádost, která je stejná, jako ta, která byla představena na minulém představenstvu?
Představenstvo se vyjadřuje neutrálně, M. Jurásek tedy částečně rekapituluje informace z minulého zasedání a zodpovídá detailní otázky na provedení žebřin.
F. Flachs: Protože přešel majetek z blokových posiloven pod Silicon Hill, plánují se do nich další větší investice?
M. Jurásek: Plánuje se výměna jednoručních činek a některých strojů. Plánuji investice fázovat po cca 150 000,- do dalších rozpočtů.


---
(22:55)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z provozní rezervy ve výši 67 000,- Kč s DPH pro nákup žebřin do blokových posiloven na Strahově.
::Číslo: 2019-0037
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---
(22:58)
5) Přeschválení rozpočtu pro rok 2019 [45 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš představuje plánované změny v rozpočtu. Vysvětluje navýšení rozpočtu, což vzniklo upravením odhadu počáteční sumy na účtu na reálnou hodnotu k 1. 1. 2019.
F. Flachs: jaká byla částka, kterou jsi platil navíc ze svého rozpočtu (fond předsedy) na odvodech SU?
J. Rubáš: Je to 10 514,- Kč.
J. Rubáš předává slovo J. Zdeňkovi, aby představil změny v rozpočtu sekce Síť.


J. Zdeněk popisuje plánovaný centrální prvek, který by klub mohl pořídit. Kvůli této velké investici se přesune část peněz v rozpočtu sítě.
J. Rubáš představuje podrobně změnu v rozpočtu, které se nákup centrálního prvku týká. Ukazuje 3 možné varianty čerpání z rozpočtu. První varianta je pouze switch do ŠC, druhá varianta je nákup dvou centrálních prvků a třetí varianta je sloučení dvou předchozích variant.
F. Flachs: Co jste chtěli ze začátku čerpat z rozpočtu, když jste teď schopni v původním rozpočtu výrazně škrtat?
J. Zdeněk: Odhady vycházely z loňského rozpočtu. A teď došlo k přehodnocení priorit.
F. Flachs: Myslel jsem, že dojde na blocích k výměně problematických prvků za peníze, které se nyní škrtají kvůli centrálnímu prvku.
J. Zdeněk: Nezaznamenal jsem hlášení větších problémů. O dílčích problémech na blocích víme, již delší dobu plánujeme nákup provozního materiálu, díky kterému budeme schopni tyto problémy řešit.
Probíhá další diskuze o fungování serverové a síťové skupinky.
F. Flachs: Cisco prvek je jedna z nejdražších technologií.
J. Rubáš: Zároveň je její znalost na trhu jedna z nejžádanějších.
J. Rubáš zmiňuje, že by raději diskutoval o částkách a čerpání z rozpočtu, než o vybrané technologii.
F. Flachs: Co plánujete dělat s aktuálním centrálním prvkem?
J. Zdeněk: Bude natovat, dokud se nevybuduje firewall, další plány s ním zatím nemáme.
R. Selvek: Pointa změn v rozpočtu je teda taková, že se maximální množství financí hledá v rozpočtu sítě a serveru tak, aby se z rezervy čerpala minimální částka.

V představenstvu probíhá informativní hlasování o tom, o které variantě čerpání, která byla na začátku diskuze představena, chce hlasovat a která varianta je tedy představenstvu nejbližší. Představenstvo se vyjádřilo nejvíce pro variantu dvou centrálních prvků bez obnovy hardwaru ve školícím centru.


F. Flachs Vznáší požadavek na navýšení částky pro materiál, to se ale nesetkává s úspěchem, J. Zdeněk informuje o tom, že materiál se bude čerpat ze sekce servery.
J. Zdeněk: Ať pošle admin B4 požadavky, co potřebuje dodat na blok, a do měsíce to vyřídíme.


J. Rubáš probírá další změny v rozpočtu. Probíhají dílčí diskuze.


F. Flachs prezentuje změny v projektu Modelland. Místo kolárny na B4 vznikla dílna, prostory byly nabídnuty také Modellandu a položky v rozpočtu jsou pro základní vybavení této nové místnosti. S novou místností přijdou i noví aktivní do projektu. S Bastlírnou by se vybavení úplně krýt nemělo, v této místnosti by mělo být opravdu jen základní vybavení pro modeláře.
J. Rubáš si myslí, že rozšíření projektů do dalších bloků mělo být na separátní bod, protože se jedná o velký zásah do fungování projektu.
R. Selvek: Nemyslím si, že se rozšířením projektu Modelland mění jeho záměr, proto, podle mě, není potřeba, aby to prošlo představenstvem. Nemáte v té místnosti nic ze 4Kč fondu?
F. Flachs: Nemáme.
M. Bohmová: Jak moc je Modelland navštěvovaný?
F. Flachs: Tyto místnosti navštěvuje pravidelně cca 10 lidí 2x-3x týdně.
R. Selvek: Za mě je zvýšení dostupnosti Modellandu plus.
V. Pekárek: Počítalo se při vzniku dílny na bloku, že to bude místnost projektu Modelland?
F. Flachs: Ne, napadlo nás to až v průběhu.
R. Selvek: Trochu mi vadí, že místnost “vyrobil” blok a hned ji převedl pod projekt.
J. Rubáš: Noví správci Modellandu, o kterých jsi mluvil, jsou podmíněni pouze tím, že se rozšíří projekt na blok 4?
F. Flachs: S novou místností přišli i noví aktivní lidé v projektu, ale nemyslím si, že pokud by se projekt nerozšířil na B4, tak by tito noví lidé přestali být aktivní, ale možné to je.

J. Rubáš probírá další změny v rozpočtu. Probíhají dílčí diskuze.


F. Flachs: Když se našly nové finance, nebylo by dobré navýšit rozpočty bloků?
J. Rubáš: Nemyslím si. Nechce se mi rozdávat peníze jen pro to, že můžeme.


(00:32)
Odchází V. Bohuněk
::Počet osob s hlasovacím právem: 12


---


(00:43)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje rozpočet pro rok 2019 dle dokumentu zaslaného do konference Vedení 19. 9. 2019 v 00:40.
::Číslo: 2019-0038
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---
(20:..)
6) Schválení záměru SHOW 2020 [10 min, hlasování] (D. Prudek)


(00:44)
Odchází R. Selvek
::Počet osob s hlasovacím právem: 11


J. Rubáš předává slovo D. Prudkovi.
D. Prudek představuje záměr projektu SHOW 2020, od minulého roku se nic zásadně nezměnilo. Větší změnou je zajištění odtahu vozidel z místa konání akce. Dále dojde ke změně ve struktuře programu, program na vedlejších stagích se ukončí dřív, a to před vystoupením headlinera.


(00:47)
Přichází R. Selvek
::Počet osob s hlasovacím právem: 12


D. Prudek zmiňuje problematickou věc ohledně získání peněz z Prahy 6, akce s podporou městské části nesmí používat jednorázové nádobí.
J. Rubáš připomíná, že se tohle řeší celkově v SU.

---
(00:50)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje záměr projektu Silicon Hill Open Wednesday 2020 (SHOW 2020) dle dokumentu zaslaného do konference Vedení 15. 9. 2019.
::Číslo: 2019-0039
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
---
(00:51)
7) Jmenování člena likvidační komise [10 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Rád bych doplnil řady Likvidační komise o Romana Labovského.
V. Pekárek: Bude tvoje působení, Romane, v Likvidační komisi pomáhat tomu, aby se její činnost rozeběhla? V současné chvíli není komise moc aktivní.
R. Labovský: Vše ukáže čas.


---
(00:54)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje Romana Labovského (uid:28517) členem Likvidační komise.
::Číslo: 2019-0040
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.
---
(00:53)
8) Info z CEN [10 min, informativní] (J. Rubáš)


J. Rubáš
- probíhá příprava akademií
- zúčastníme se Kampus Festu
- 2. 10. proběhne Akce prvák
- proběhne SOA
- proběhla 2 školení registrátorů, další proběhne zítra (dnes)
- na pár blocích je proškolenost malá, prosím zástupce, aby dohlédli na to, že všichni registrátoři budou mít do konce října školení absolvované.
- proběhly schůzky k plánovanému zvýšení kolejného s panem kvestorem i s panem ředitelem SÚZ
- jednáme o podobě navyšování, a co za to bude SÚZ muset dělat, trváme na tom, aby peníze, které SÚZ z navýšení získá, byly na kolejích účelně investovány.
- rád bych se věnoval do konce roku 2019 revizi předpisů, našli jsme drobné nesrovnalosti, které bude potřeba opravit.
- pozvánka na setkání alumni 20. 9. v GC. Když bude ošklivě, budem ve školicím centru. Když bude jen trochu ošklivo, použijeme teplofukary od SU.


---
(00:59)
9) Různé
Blok 2 (Martin Jakubec) - probíhají hromadné registrace.
Blok 3 (Róbert Selvek) - registrujeme hlavně cizince.
Blok 4 (František Flachs) - registrujeme, máme nové aktivní, a chtěl bych navrhnout jednoměsíční schůzky se zástupci bloků na jiné platformě než je zasedání představenstva.
Blok 5 (Adam Ježek) - registrujeme, nezodpovědní aktivní, kteří odchází z bloku a neřeší předávání svých funkcí. Máme s tím velké problémy.
Blok 6 () -
Blok 7 () -
Blok 8 (Vojtěch Šmejkal) - nic.
Blok 9 (Aleš Neoral) - registrujeme, doporučuji, nelepte si na dveře cedulku s nápisem “internet”. Bude infoschůzka a máme hotovou kolárnu.
Blok 10 (Petr Dvořák) - registrujeme a připravujeme opravy v některých místnostech, připravujeme infoschůzku.
Blok 11 (Jan Dvořák) - Registrujeme.

F. Flachs: Jsou aktuality o 4Kč fondu?
J. Rubáš: stále je zavřený, ale pracuju na tom společně s jednáním o podmínkách navyšování kolejného, aby se dalo z fondu čerpat déle, než je tomu nyní.
A. Ježek: Dlouho mi nepřišla žádná tabulka o aktuálním stavu 4Kč fondu.
J. Rubáš: Nečerpalo se, což mohlo způsobit, že ji ČVUT nerozeslal.


J. Dvořák: Když děláte hromadné registrace, jak dlouho vám cca trvá prezentace o klubu a bloku? Déle než 10 minut?
F. Flachs: 10 minut je ok.
P. Dvořák: Mně to trvá cca 35 minut, než všechno odprezentuju.


R. Selvek: Je nějaký blok, kde nejsou na hromadných registracích prezentace?
Zástupci bloků, kde prezentace neprobíhají, se ozývají.
J. Kocum: Více lidí na akci Poznej Strahov mi říkalo, že od registrátorů se nic o klubu nedozvědělo, pouze dostalo informaci, kam zaplatit.
J. Rubáš: Snažíme se to ošetřit na školeních registrátorů.


R. Labovský se připomíná s objednávkou piva na infoschůzky.


A. Vlasáková: Chtěla bych poděkovat všem, co propagují akci Poznej Strahov, je o ni velký zájem. Očividně to funguje, ještě jednou děkuju.


R. Selvek: V minulém zápisu byla informace o centrální prádelně, co to je?
J. Rubáš: Je to zahrnuto do témat, která řeším se SÚZem, víc informací zatím nemám.


J. Rubáš: Infoschůzky se na fb řeší jak “pod vlajkou” SH, tak pod blokovou, chtěl bych to sjednotit. Přiklonil bych se k tomu, že pořadatelem bude zástupce bloku a ne stránka klubu.
J. Šejna: Jsem za to, aby si to řešil každý zástupce sám.
Představenstvo se vyjadřuje souhlasně s názorem J. Šejny.


J. Rubáš: Staly se nepříjemnosti při registracích. Prosím, nekomunikujte s lidmi arogantně, noví lidé neví, jak to u nás přesně chodí, a proto mohou mít zvláštní požadavky. Vysvětlujte a buďte shovívaví, registrátoři jsou často ti první, s kým se lidi za SH potkávají.
Dále se ke mně dostalo, že někteří registrátoři uvažují o zpoplatnění některých svých služeb. Pokud zjistím, že se tak někde v klubu děje, otevřeme klauzuli o vylučování z klubu a SU.

(1:25) J. Rubáš ukončuje schůzi
Konec schůze
--------------------------------------------------------------------------------


Příloha č. 1: Zápis z 4. 9. 2019 [txt]
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20190904
MD5(20190904.txt) = 4f3b30d563d41490adcabbca4d831c07


Příloha č. 2: Odpustky ZS 2019 [pdf]
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20190918-Priloha2-Odpustky_zs_2019.pdf
MD5(20190918-Priloha2-Odpustky_zs_2019.pdf) = 903ea4654f3857935fc836212252b1f5
Příloha č. 3: Rozpočet 2019 v2 [pdf]
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20190918-Priloha3-Rozpocet_2019_V2.0.pdf
MD5(20190918-Priloha3-Rozpocet_2019_V2.0.pdf) = 1db4c836e43a92e295540232eeae2a27


Příloha č. 4: Záměr SHOW 2020 [pdf]
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20190918-Priloha4-Zamer_SHOW2020.pdf
MD5(20190918-Priloha4-Zamer_SHOW2020.pdf) = cd9c41fda210bfca54eb5b84047fe571

MD5 hash tohoto zápisu je: b2f1d1ae65645bb7b1743f45b947d44a

Tato verze souboru txt/20190918.txt byla nahrána 22.10. 2019 22:23:06.