Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 22.10.2019

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 22. 10. 2019
================


Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Rubáš (27118)
Místopředseda: -


CKZ1: Jakub Jančička (27381)
CKZ2: Adam Hořčica (18614) v.z.
CKZ3: Otto Hollmann (26671)
CKZ4: Pavel Dostál (28122)


Blok 2: Martin Jakubec (30896)
Blok 3: Róbert Selvek (30062)
Blok 4: František Flachs (25724)
Blok 5: Adam Ježek (34130)
Blok 6: Václav Havránek (30694) v.z.
Blok 7: -
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Aleš Neoral (25246)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Jan Dvořák (25577)
Hosté:
Veronika Huvarová (33204)
Vít Pekárek (27408)
Marie Böhmová (23898)
Jaroslav Zdeněk (32150)
Marek Vančata (32416)
Martin Nový (35192)
Patrik Hübner (34246)
Anna Vlasáková (27542)
Roman Labovský (28517)
Viktor Bohuněk (32160)
Tomáš Gura (16476)
Petr Hodač (14621)
Jiří Kocum (25183)


Zapisovatel: Veronika Huvarová, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Rubáš, Podpis:___________________
________________
Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 18. 9. 2019 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Řádné volby 2019 [10 min, informativní] (J. Rubáš)
3) Jmenování nových členů Volební komise SH [30 min, hlasování] (J. Rubáš)
4) Žádost o čerpání z rezervy -- provozní náklady sdílené se SU [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
5) Platební brána [30 min, informativní] (J. Rubáš)
6) Info z CENSH [15 min, informativní] (J. Rubáš)
7) Odvolání členů volební komise SH [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
8) Aktuální stav housingu [30 min, informativní] (J. Rubáš, J. Jančička)
9) Přeschválení odpuštění členských příspěvků ZS 2019 [20 min, hlasování] (J. Rubáš, J. Šejna)
10) Informace o výběru nového centrálního prvku [30 min, informativní] (J. Jančička / J. Zdeněk)
11) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


---
(20:09)
J. Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 14
---
(20:09)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů


J. Rubáš promítá navržený program schůze.
Představenstvo se vyjadřuje k navrženému programu schůze souhlasně.


Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 18. 9. 2019 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Odvolání členů volební komise SH [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) Řádné volby 2019 [10 min, informativní] (J. Rubáš)
4) Jmenování nových členů Volební komise SH [30 min, hlasování] (J. Rubáš)
5) Žádost o čerpání z rezervy -- provozní náklady sdílené se SU [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
6) Aktuální stav housingu [30 min, informativní] (J. Rubáš, J. Jančička)
7) Přeschválení odpuštění členských příspěvků ZS 2019 [20 min, hlasování] (J. Rubáš, J. Šejna)
8) Platební brána [30 min, informativní] (J. Rubáš)
9) Informace o výběru nového centrálního prvku [30 min, informativní] (J. Jančička / J. Zdeněk)
10) Info z CENSH [15 min, informativní] (J. Rubáš)
11) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


---


(20:11)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2019-0041
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE:0
>> Usnesení přijato.


---
(20:11)
1) Schválení zápisu ze schůze 18. 9. 2019 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš probírá menší změny v zápisu a schvaluje je. Dochází k dílčím ujasněním některých myšlenek - v zápisu bylo zaznamenáno, že při změně rozpočtu došlo k přesunu peněz mezi sekcemi síť a servery, to ale není pravda.


---
(20:21)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 18. 9. 2019 zaslaný do konference Vedení 22. 10. 2019.
::Číslo: 2019-0042
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.


---
(20:21)
2) Odvolání členů volební komise SH [5 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Informoval jsem aktuální volební komisi o současném stavu. Problém je, že současné volební komisi končí mandát 15.11., tedy v průběhu voleb.
Jediný, kdo se ozval ze současné komise, že bude pokračovat, je Ondřej Kvapil.


---
(20:25)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill odvolává členy volební komise s mandátem do 15. 11. 2019.
::Číslo: 2019-0043
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---
(20:26)
3) Řádné volby 2019 [10 min, informativní] (J. Rubáš)


J. Rubáš promítá navržený Harmonogram řádných voleb. Informuje o tom, že navržený Harmonogram odpovídá termínům daným v předpisu. Veřejná diskuse s kandidáty by měla proběhnout ve středu 13. 11. v restaurantu Petřín na B8.
Vyhlášení voleb k 1.11. a vyhlášení konečných výsledků 1. 12..
F. Flachs: Bylo by dobré, kdyby elektronické hlasování proběhlo v týdnu.
J. Rubáš: Proberu to s novou volební komisí a zkusíme to do harmonogramu zakomponovat.


---
(20:30)
4) Jmenování nových členů Volební komise SH [30 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Psal jsem vám e-mail, abyste se porozhlédli po svém okolí a zkusili nanominovat lidi do volební komise. Se všemi navrženými kandidáty jsem mluvil. Psal i Samuel Fichna, který by rád do volební komise, ale nebyl bych rád, kdyby členové centrály SH byli ve volební komisi.
Potřebujeme 5 lidí do volební komise a máme přesně 5 kandidátů. Kdybychom někoho nezvolili, museli bychom se pravděpodobně sejít i příští týden na mimořádném zasedání a jmenovat potřebný počet kandidátů.
Zahajuji krátkou diskuzi s kandidáty a prosím, aby se v krátkosti představili.


O. Kvapil: Poslední 2 roky jsem byl ve volební komisi a jsem registrátor na bloku 10.
M. Böhmová: Už jsem tady dlouho, v současnosti jsem hlavně přítel bastlírny
P. Hübner: Jsem aktivní ve spoustě projektech
M. Nový: Jsem z bloku 4, nově jsem aktivní v projektu Modelland.


A. Hořčica: Četli jste Volební řád?
Kandidáti kývají, že ano.
V. Pekárek: Víte, na jaké pozice jsou vypsány volby?
Kandidáti vyjmenovali správně pozice, na které jsou volby vypsány.
A. Hořčica: Maruško, jak se ti líbí to, že budeš předsedkyní komise?
M. Böhmová: Kdyby nebylo zbytí, tak se té pozice ujmu.
V. Pekárek: Víte, jaký je rozdíl mezi volbou CKZ a zástupce bloku?
P. Hübner: CKZ se volí jen elektronicky a mohou je volit všichni členové klubu.


J. Rubáš ukončuje diskuzi, protože už nikdo další nemá otázky.
J. Rubáš: Máme několik možností jak volit, můžeme volit po jednom kandidátovi tajně, po jednom veřejně, nebo dohromady veřejně.
Představenstvo se vyjadřuje souhlasně k variantě hlasovat o celé komisi dohromady a veřejně.


---
(20:43)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje členy volební komise, a to jmenovitě:
Marie Böhmová (23898), Ondřej Kvapil (32261), Patrik Hübner (34246), Martin Nový (35192) a Adam Pracný (36532).
::Číslo: 2019-0044
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---
(20:45)
5) Žádost o čerpání z rezervy -- provozní náklady sdílené se SU [10 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš: na minulém představenstvu jsme předělávali rozpočet, ale neznal jsem ještě částku, kterou po nás bude chtít SU za sdílené náklady.
J. Rubáš představuje procenta, která dle Interního předpisu SU musí klub odvádět.
J. Rubáš: Některé složky lze odhadnout celkem dobře, jiné se předpovídají velmi obtížně. Na navýšení se také podílí například zvýšení sportovního členství, či ekonomické činnosti jiných klubů.
Problémové položky ze sdílených nákladů jsou Ostatní a Účetnictví. Do budoucna bych rád tyto dvě položky slil do jedné. V současné chvíli jsme se nevešli do položky Účetnictví a to o cca 70 000,- Kč. Chtěl bych se vás zeptat, jestli jste ochotní toto čerpat z rezervy.
V. Šmejkal: Proč je to tak velká částka? Kde se vzala?
J. Rubáš: Jsou kluby, které se nepodílí na nákladech za účetnictví, přestože ho využívají. Na nákladech za účetnictví se podílí pouze kolejní kluby. My, jako SH, platíme účetnictví z 56%, a protože se zvyšuje počet akcí klubů a centrály SU, které se nepodílí na těchto nákladech, navyšují se náklady pro nás. Připravuje se ale předpis v SU, podle kterého se budou muset podílet i ostatní (zájmové) kluby. Každopádně si myslím, že slitím položek Účetnictví a Ostatní se tomuto problému do budoucna vyhneme.
R. Selvek: Kolik nám zbyde v rezervě, kdybychom čerpání schválili?
J. Rubáš: Zbyde nám 563 tisíc korun.


---
(21:00)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z provozní rezervy ve výši 69 438 Kč pro dorovnání provozních nákladů sdílených se SU za rok 2019.
::Číslo: 2019-0045
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---
(21:01)
6) Aktuální stav housingu [30 min, informativní] (J. Rubáš, J. Jančička)


J. Rubáš promítá seznam jmen lidí, kteří využívají housing.
J. Rubáš: Na minulé schůzi jsme narazili na nekonzistenci v tom, komu se housing odpouští a kdo opravdu housing využívá. Dále předávám slovo J. Jančičkovi.
J. Jančička: Jsou pouze 4 lidi, kteří nejsou VIP nebo Zasloužilí členové a nebo nemají členství řádně odpuštěné představenstvem. Jedná se ale o bývalé velmi aktivní lidi v klubu. Jeden z nich už nemá aktivní základní členství a pravděpodobně dál v klubu nijak nepokračuje.
J. Rubáš: Jedná se tedy primárně o 3 jména, nad kterými by mohl být otazník: Římek, Chaloupka a Pospíšil.
J. Jančička představuje tyto 3 členy a popisuje jejich nynější klubové aktivity.
J. Rubáš: Chtěl bych trochu pozměnit přístup, jaký máme k housingu obecně. Fungovalo to tak, že povolení využití housingu spolu řešili technický manažer a předseda, představenstvu to bylo dvakrát do roka představeno formou odpustků. Technicky se ale nejedná o odpustek, ale poskytnutí služby, proto bych rád s představenstvem jednou za rok tento seznam prošel a nechal ho představenstvem schválit.
P. Dvořák: Může existovat štítek, aby bylo vidět, kdo má housing?
R. Selvek: Jde to vidět v aktivních službách.
J. Rubáš: Štítek je spíš označení toho, že někdo něco dělá, než že někdo něco má. Necháme to tedy v aktuálním stavu.
Představenstvo nemá k seznamu další námitky a přechází se k dalšímu bodu.


---
(21:10)
7) Přeschválení odpuštění členských příspěvků ZS 2019 [20 min, hlasování] (J. Rubáš, J. Šejna)


J. Rubáš: Bohužel se stalo, že se při generování seznamu pro schválení odpustků na minulém představenstvu vygeneroval soubor se špatnými součty, členové nebyli seřazeni podle UID a dalšími nesrovnalostmi, proto bych rád odpustky schválil znovu.
J. Kocum: Udělal jsem chybu při žádostech o odpustky pro M. Nového, kde jsem mu vlastně odpustil dvakrát za minulý semestr za lektorování v Tanečních. Neřešil bych to, ale M. Nový už s námi v projektu není, proto bych chtěl požádat o zrušení odpustků za tuto činnost.
J. Rubáš: Vzhledem k tomu, že doufám, že M. Nový snad bude dál aktivní ve Volební komisi, nemám vlastně problém ani s variantou zrušení ani s variantou ponechání odpustku.
R. Selvek: Když už jsme to schválili, odpustek bych nechal.
J. Kocum: Kdybyste odpustek nechali, je možné přepsat za jakou činnost mu bylo odpuštěno?
Představenstvo chce nechat soubor tak, jak byl schválen, změny se dělat nebudou.
J. Rubáš zasílá soubor i s kontrolním součtem do konference Vedení.


---
(21:21)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje odpuštění členských příspěvků z 18. 9. 2019 dle dokumentu zaslaného do konference Vedení 22. 10. 2019.
::Číslo: 2019-0046
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---
(21:22)
8) Platební brána [30 min, informativní] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Zvažujeme platební bránu pro SH pro možnost placení členských příspěvků online kartou. V současnosti platební bránu z klubů SU používá pouze Sincoolka. Zákon nedovoluje navýšit částku, kterou člen platí, o poplatek pro provozovatele platební brány. Platí, že čím větší objem peněz se zaplatí tímto způsobem, tím je nižší procento poplatku, které se musí odvést provozovateli.
Máme také nabídku na terminál, ale tuhle možnost jsem zamítnul, kdybyste se o tom chtěli bavit, tak toto téma můžeme otevřít.
Vybral jsem společnost, která za jednorázový poplatek má stejné procento pro svět i evropský prostor. Ročně by nás to stálo, podle zavedené praxe na Sincoolce, cca 20 000,-. Toto počítá s nejčastější placenou částkou 800,-. Spočítal jsem, že průměrný poplatek by byl pro SH 0.89%, což by dělalo cca 100 000,- ročně, kdyby všechna členství byla zaplacena pomocí platební brány. Výhoda je hlavně pro členy cizince, otázka je, jestli představenstvo chce. Já si myslím, že ač je to pro nás další náklad, je to krok k členům a já osobně bych takový krok uvítal.
R. Selvek: Je to mnohem lepší varianta pro zahraniční studenty, kteří platí členství na pobočce banky, kde je poplatek asi 80 Kč.
A. Ježek: U jakých společností se to řeší?
J. Rubáš: Bylo jich osloveno hodně. Například KB, FIO, Comgate, ČSOB. V návrhu, ze kterého čtu jich je sedm.
R. Selvek: Má tato společnost pro každou platbu fixní a procentní částku?
J. Rubáš: Má fixní částku za zprostředkování plateb a provoz brány, ale ne na každé platbě.
V. Pekárek: Na jak dlouho je cca plánovaná smlouva?
J. Rubáš: Myslím, že by to bylo na období nebo na rok, na zkoušku, ne na déle. Rád bych se ale vrátil k obecné otázce, co si o tom myslíte jako o myšlence.
A. Hořčica: Zamýšlel se někdo nad tím, jak to půjde technicky implementovat do ISu, a že to nemusí být hned?
J. Rubáš: Myslíme na to, že bude potřeba i čas na implementaci, ano.
J. Zdeněk: Nemyslím si, že by to byl velký technický problém.
O. Hollmann: Obecně je to dobrá myšlenka.
F. Flachs: Na půl se mi to líbí a na půl ne. Nelíbí se mi, že tím jdeme naproti cizincům, kteří dělají na kolejích nepořádek a nebývají aktivní v klubu.
J. Rubáš: Děkuju za názor, jdeme tím ale taky naproti studentům ze Slovenska, u kterých ta neaktivita není úplně adekvátní argument.
J. Dvořák: Líbí se mi to a je to pohodlné, bude to jednodušší. Proč ale není možné platit hotově?
J. Rubáš: U nás by to nutně problém nebyl, protože máme paní sekretářku, což je velmi silný kontrolní mechanismus, ale u jiných malých klubů to není moc reálné, protože je jednoduché u tohoto způsobu placení členství podvádět.
P. Dvořák: Proč nemáme teda ten terminál?
J. Rubáš: Terminály byly poptávány také, ale poplatky jsou vyšší, než poplatky za brány. Mě osobně dává větší smysl brána, než terminál v kanceláři.
V. Šmejkal: Mně se obecně platební brána nelíbí, protože většina lidí, která by to využívala, vnímá klub jako službu, ale taky si myslím, že se tomu do budoucna nevyhneme, protože spousta studentů už ani neví, co je to bankovní převod.
J. Rubáš: Prosím o informativní hlasování, jestli byste byli pro zavedení platební brány?
Představenstvo se vyjadřuje pozitivně.
F. Flachs: Kde budeme těch 100 tisíc v rozpočtu škrtat? Plánuje se jedna společnost pro celou SU?
J. Rubáš: To teď nedokážu úplně říct. A ano, ta nabídka se počítá pro celou SU, čím víc klubů se přidá, tím lepší procento budeme mít.
A. Hořčica: Z jakých odhadů vycházíš? Z toho, jak to fuguje na Sincoolce?
J. Rubáš: Ano, propočítával jsem to podle dat, které dal dohromady Pavel Valach a ten primárně vycházel ze zkušeností Sincoolky, která má platební bránu druhým rokem.
Ta částka, kterou jsem uvedl jako poplatky, je pesimistický odhad, který by nastal ve chvíli, kdy by všechny členské příspěvky byly zaplaceny kartou.
K bodu nejsou žádné další dotazy, představenstvo se přesune k dalšímu bodu.
---
(21:55)
J. Rubáš vyhlašuje přestávku.


--
(22:08)
J. Rubáš ukončuje přestávku.


---
(22:08)
9) Informace o výběru nového centrálního prvku [30 min, informativní] (J. Jančička / J. Zdeněk)


J. Rubáš předává slovo J. Jančičkovi a J. Zdeňkovi.
J. Jančička: Jak už bylo řečeno, současnému centrálnímu prvku dochází životnost a vybíráme nový. Víc vám o něm řekne J. Zdeněk.
J. Zdeněk představuje současný centrální prvek a jeho vlastnosti. Zmiňuje problémy se současným prvkem, například to, že supervisoru je ukončena aktivní podpora nebo že existuje bezpečnostní riziko s DHCPv6.
Dále představuje proces určení toho, co bychom měli chtít od nového prvku, a výsledky tohoto procesu, což jsou parametry poptávaného prvku.
J. Zdeněk: Poptávali jsme prvek u několika společností, konkrétně u Alef Nula, ComSource, HPE a I.CZ. Se všemi jsme řešili naše požadavky, někteří nám vyšli víc vstříc, než jiní. Prezentace Alef Nula nás moc neoslovila, řešení nemá moc dobré reference. Prezentace Aruby byla mnohem lepší, ale nemohli nám v řešení poskytnout jednu klíčovou požadovanou funkčnost. Přestože jsme si toto řešení fyzicky vyzkoušeli, nakonec jsme se rozhodli vyřadit i tuto nabídku. Co se týká Networksys, prezentaci jsme moc neřešili, protože technologii známe. Nabídli nám dobrou cenu a supportní tým je blízko. Rozhodli jsme se tedy pro Cisco, protože nejlépe splňuje parametry, které jsme si na začátku zadali, s touto technologií umí pracovat nejvíce lidí u nás a míchání vendorů může přinášet těžce řešitelné problémy. Jestli máte otázky, rád je zodpovím.
F. Flachs: Chtěl bych poděkovat za velmi obsáhlou prezentaci, která zodpověděla snad všechno.
J. Dvořák: Byl bych rád, kdyby podobná prezentace byla při schválení rozpočtu na minulé schůzi a ne až teď.
J. Zdeněk: V té době ještě nebyla vybrána definitivně ani technologie, ani dodavatel.
A. Hořčica: Je nějaký odhad na dodání a rozběhnutí?
J. Zdeněk: Po dodání počítám cca s měsícem, než to rozjedeme.
A. Ježek: Jak dlouhý počítáte downtime při změně prvku?
J. Zdeněk: Chceme to udělat co nejrychleji, budeme přecházet postupně, takže delší downtime nepočítáme.


Další otázky nejsou a J. Rubáš ukončuje bod.


---
(22:.42
10) Info z CENSH [15 min, informativní] (J. Rubáš)


J. Rubáš informuje o akcích, které proběhly na začátku roku:
Akce prvák,
Infoschůzky,
Grilovačka pro nováčky,
Velmi dobré ohlasy jsou na akci Poznej Strahov a bude rád, když proběhne i příští rok,
Proběhl KampusFest,
Alumni.


Ve středu 23. 10. proběhne Halloween v PM klubu a ve čtvrtek teambuilding.
Rozjely se Akademie a Taneční a po několika letech také Středisko unixových technologií (SUT).


Proběhlo ZZSVS, kde se probíralo hlavně zdražování kolejného, které se schválí pravděpodobně na listopadovém zasedání akademického senátu. Zdražovat se nebude pouze na Bubenečské koleji.
Probíhají výkopové práce pro revitalizaci kanalizačního systému, nijak by se to nemělo dotknout klubu ani ubytovaných, klub ale bude o této události informovat na sociálních sítích.


Zahájily se práce na vytváření nového rozpočtu, prvotní návrh by měl být hotový během listopadu.


V poslední době jsme byli osloveni několika firmami, které by nás rády sponzorovaly. Jedná se o fyzické věci nebo třeba i vzdělávací kurzy, schůzky jsou naplánované, na příští schůzi bude J.Rubáš blíže informovat.


Během infoschůzek došlo k incidentu s obtěžováním slečen. Tento konkrétní člověk má již více problémů, a proto jsme se se SÚZem rozhodli řešit například vyloučením z ubytování. J. Rubáš to bude primárně řešit z pozice Předsedy RSS a ne z pozice předsedy SH.
R. Selvek: Jako zástupce B3 jsem za poslední dva roky problémy s tímto člověkem řešil několikrát.


J. Rubáš informuje o přípravě výjezdka, v blízké době pošle e-mail s termínem a místem.
Začaly přípravy Vánočního večírku, který letos má pod palcem A. Vlasáková.


Proběhne tisk štítků.


Na SÚZ přišla stížnost na ubytování od slečny Stárkové. J. Rubáš podrobně popisuje obsah stížnosti a řešení nabízené SÚZem. Se slečnou je stížnost stále v řešení.


Období čerpání z rozpočtu stále platí dle nařízení předsedy vydaného na začátku čerpání pro tento rok. Pokud bude akce, na kterou byste chtěli čerpat po uzavření rozpočtu, dejte vědět dopředu.


K 1. 11. 2019 rezignuje D. Zollpriester na pozici vedoucího projektu 3D Tisk, k 31. 10. také rezignují na své pozice kolejní manažerka K. Jeziorská a vedoucí síťové sekce V. Pužman. Kolejní manažerka zatím nebude nahrazena, její agendu si mezi sebe rozdělí předseda a místopředseda.


R. Selvek: Co znamená zkratka ZZSVS?
J. Rubáš: Zasedání zástupců studentů a vedení SÚZu.


---
(23:08)
11) Různé


J. Rubáš informuje o proběhlém zasedání parlamentu SU, byli jmenováni dva členové Kontrolní komise (Tomáš Gura a Michal Kothera).
Stále není předpis o odvodech.
Proběhne Vánoční večírek SU 3.12. 2019 v klubu Mandragora.
Stále není dořešená rámcová smlouva, další dodatek také zatím neexistuje. Ten aktuální je do 31. 12. 2019. J. Rubáš bude průběžně informovat.
Probíhá projekt EPC o úspoře energetických nákladů SÚZu. Probíhají obchůzky po blocích, měli by projít všechny pokoje.
R. Selvek: U nás neprochází všechny pokoje.
V. Šmejkal: U nás prošli opravdu všechny místnosti.
Doplněná likvidační komise se dala do akce a řeší zbylý majetek po zrušeném projektu Výtvarka. V příštím roce by měly proběhnout fyzické inventury. Řešíme systém, který k tomu budeme používat.

Kolečko bloků:
Blok 2: Martin Jakubec (30896) - Chystáme se na inventury a revize topení. Z ping-pongu se nám ozvali, že by rádi zprovoznili místnost, ale je tam rozbité sklo, my nechceme místnost otevřít, dokud to nebude opravené. SÚZ to má na starost už delší dobu. Pokud bude problém trvat déle, bude to řešit i J. Rubáš.
Blok 3: Róbert Selvek (30062) - Proběhla infoschůzka a kontrola z projektu EPC. Máme nezvěstnou hospodářku.
Blok 4: František Flachs (25724) - Na bloku máme problémy s pár ubytovanými (stěhování nábytku, stížnosti na ubytování a neplacení), proběhla inventura, máme nové aktivní lidi. Chtěl bych navrhnout navýšení rozpočtů pro bloky i kvůli renovacím a vybavení místností, ale proberem to podrobněji na dalším představenstvu, zasloužilo by si to samostatný bod.
T. Gura: Nemá místnosti náhodou na starosti SÚZ?
J. Rubáš: Ano, ale jak říkal F. Flachs, necháme to na samostatný obsáhlý bod.
F. Flachs: K dnešnímu dni rezignuji na post zástupce bloku.
J. Rubáš děkuje F. Flachsovi za jeho práci na bloku a představenstvu.
Potlesk
Blok 5: Adam Ježek (34130) - ztratily se klíče od kolárny.
Blok 6: Václav Havránek (30694) - máme novou kolárnu, nabrali jsme nové aktivní lidi, někdo nám přestřihl kabel od AP. Rádi bychom otevřeli “soukromé” kuchyňky jako na B9 a B4.
Blok 7: J. Zdeněk - Registrátor na B7 rezignoval po tom, co dostal ban, za to, že měl na sebe zaregistrovaná zařízení jiných lidí. Obecně s ním máme víc problémů a budeme to řešit.
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003) - Proběhla infoschůzka a inventarizace, v rámci inventarizace jsme našli spoustu routerů, takže asi proběhne bližší kontrola sdílení připojení.
Blok 9: Aleš Neoral (25246) - proběhla infoschůzka a inventarizace, dokončujeme rekonstrukci televizárny.
Blok 10: Petr Dvořák (30488) - Proběhla infoschůzka, máme problémy s jedním ubytovaným, který se měl přestěhovat, ale zmizel. Inventury proběhnou na konci měsíce.
Blok 11: Jan Dvořák (25577) - Proběhla infoschůzka, měli jsme problémy s policisty i s ubytovanými. Probíhají inventury a v listopadu nás čeká dezinsekce. Řešíme problém s ubytovaným, který taví mikrovlnky uhlíky k dýmce. Za B11 by se měla stavět hala pro lukostřelbu, je to pravda?
J. Rubáš: zatím není nic určitého, a ano, vypadá to, že přístřešek pro lukostřelbu za B11 bude.
J. Dvořák: V minulosti přišel požadavek na popelnici na olej, víme něco o tom, proč to neschválili?
J. Rubáš: Poptám se K. Jeziorské, na čem to shořelo.
J. Dvořák: Prý by se měla na B11 přestavět bloková posilovna na boulder, co o tom víte?
J. Rubáš: Ano, uvažuje se o tom. zjistím aktuální stav u M. Juráska.
J. Dvořák: Budu řešit s Charliem přesun místnosti projektu Včely. A nelepte prosím na B11 plakáty na kinosál, je tam tapeta a nalepené plakáty ji ničí.


J. Kocum: U bloku 6 u vchodu do Čajovny je kompostér, BIO můžete třídit tam.
P. Dvořák: Řešili jste na blocích běžné třídění?
J. Rubáš: Nemá smysl to řešit per blok, bude dobré to řešit na SÚZu jako celek.
V. Havránek: U nás byl taky požadavek na tříděný odpad.


A. Ježek: V kanceláři prý dali telefonní číslo na konkrétního registrátora, tomu se to nelíbilo.
J. Rubáš: Proberu to s paní sekretářkou.
A. Ježek: Budou se vyrábět jako propagační předměty i papuče?
J. Rubáš: Myslím, že v seznamu předmětů dodaného PR manažerkou papuče nejsou.


J. Rubáš: Otevírám téma Shit news. Měl jsem schůzku s autory. Rádi by je dělali celo strahovské, a to tak, že jedna strana bude jejich a druhá klubová. My bychom jim měli dodat témata na obsah. Myslím si ale, že nejlepší je tento občasník, pokud je co nejvíce blokový. Kdo z vás chcete Shit news na blocích, tak se mi, prosím, ozvěte.
J. Dvořák: Co máme dělat, když je tam máme a nechceme je?
J. Rubáš: Asi to potom budeme řešit už rovnou se SÚZem, protože jsem autorům říkal, že než je na blocích vyvěsí, mají se o tom poradit se zástupci bloků, což očividně neudělali.
J. Kocum: Visí už druhé číslo, kde jsou propagovány taneční, ale se mnou, jako s vedoucím projektu, to nemá nic společného. Nepřeji si, aby to tam bylo, s autorem jsem to už řešil.
R. Selvek: U nás se lidem nelíbí křesťanský obsah.
P. Dvořák: Provokuje mě, že název dost evokuje urážení SH.
J. Dvořák: Vadí mi, že si lidé obsah spojují s klubem.
J. Rubáš: Budeme to s nimi tedy dál řešit.


Termín příští schůze máme naplánovaný na 13. 11. To je také ale diskuze s kandidáty. J. Rubáš by rád zasedání přesunul na 19. 11. Řešil by se už i první návrh rozpočtu.


J. Rubáš: Vzhledem k tomu, že toto je 3. zasedání, na které se nedostavil zástupce B6, ztrácí svůj mandát a budou vyhlášeny doplňovací volby na jeho pozici.J. Rubáš ukončuje schůzi
(00:02)
Konec schůze
--------------------------------------------------------------------------------


Příloha č. 1: Zápis z 18. 9. 2019 [txt]
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20190918
MD5(20190918.txt) = b8797e6bec9d5f3aeb8db22e25426bc0


Příloha č. 2: Odpustky ZS 2019 v2 [pdf]
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20191022-Priloha2-Odpustky_ZS_2019_V2.pdf


MD5(20191022-Priloha2-Odpustky_ZS_2019_V2.pdf) = 010203cc66086ab3eb90855ee8e17ca7

MD5 hash tohoto zápisu je: 80078a98c44706366070173937bcf686

Tato verze souboru txt/20191022.txt byla nahrána 26.11. 2019 21:52:03.