Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 26.11.2019

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 26. 11. 2019
================


Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Rubáš (27118)
Místopředseda: Jakub Šejna (28044)


CKZ1: Jakub Jančička (27381)
CKZ2: Vojtech Suk (18614)
CKZ3: Otto Hollmann (26671)
CKZ4: Jaroslav Zdeněk (32150) v.z.


Blok 2: Martin Jakubec (30896)
Blok 3: Róbert Selvek (30062)
Blok 4: neobsazeno
Blok 5: Adam Ježek (34130)
Blok 6: neobsazeno
Blok 7: neobsazeno
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Aleš Neoral (25246)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Jan Dvořák (25577)
Hosté:
Michal Jurásek (21877)
Veronika Huvarová (33204)
Petr Polášek (26673)
Roman Labovský (28517)
Petr Bartoň (26290)
Václav Havránek (30694)
Marek Vančata (32416)
František Flachs (25724)
Patrik Hübner (34246)
David Prudek (29861)
Viktor Bohuněk (32160)
Vít Pekárek (27408)
Anna Vlasáková (27542)
Dušan Stěhule (29153)
Marie Böhmova (23898)
Anna Kapitánová (33852)
Petr Hodač (14621)
Kateřina Bartyzalová (32610)
Radoslav Kondáč (31921)


Zapisovatel: Veronika Huvarová, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Rubáš, Podpis:___________________
________________
Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 22. 10. 2019 [10 min, hlasování]
2) Udělení statusu Zasloužilý člen pro V. Pužmana, UID 24687. [10 min, hlasování] (V. Bohuněk)
3) Informace o tvorbě rozpočtu 2020 [45 minut, informativní]
4) Informace o výběru nové storage pro servery [30 min, informativní] (J. Jančička / J. Zdeněk)
5) Info z CENSH [15 min, informativní] (J. Rubáš)
6) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)
---
(20:10)
J. Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 12
---
(20:10)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš promítá navržený program a informuje o tom, že bod od P. Poláška přišel po termínu, proto není zařazený na program. Jedná se ale o informativní bod, proto ho probereme v bodu různé.


Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 22. 10. 2019 [10 min, hlasování]
2) Udělení statusu Zasloužilý člen pro V. Pužmana, UID 24687. [10 min, hlasování] (V. Bohuněk)
3) Informace o tvorbě rozpočtu 2020 [45 minut, informativní]
4) Informace o výběru nové storage pro servery [30 min, informativní] (J. Jančička / J. Zdeněk)
5) Info z CENSH [15 min, informativní] (J. Rubáš)
6) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


---


(20:11)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2019-0047
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE:0
>> Usnesení přijato.


---
(20:11)
1) Schválení zápisu ze schůze 22. 10. 2019 [10 min, hlasování]


J. Rubáš promítá navržené úpravy v zápisu. Opravují se překlepy a hrubky. Další výhrady k zápisu nejsou.


---
(20:18)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 22. 10. 2019 v podobě, v jaké byl zaslán do konference Vedení 26. 11. 2019.
::Číslo: 2019-0048
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.


---
(20:19)
2) Udělení statusu Zasloužilý člen pro V. Pužmana, UID 24687. [10 min, hlasování] (V. Bohuněk)


J. Rubáš předává slovo V. Bohuňkovi.


V. Bohuněk: pužmiho navrhuji na zasloužilého člena, protože více než rok dělal předsedu klubu a před tím vedl síťovou sekci, se kterou úspěšně přestěhoval serverovnu. Zasloužil se o to, že u nás na Strahově proběhla mezinárodní konference SNT. Založil Linuxovou akademii.


J. Rubáš: Ať se bude diskuze ubírat jakýmkoliv směrem, navrhuji tajnou volbu. Mám první otázku na navrhovatele, a to, jak probíhala s pužmim spolupráce v posledních měsících?
V. Bohuněk: Spolupráce nebyla v posledních měsících horší než před rokem. Nějaké zádrhely byly, ale větší problémy jsem neevidoval.
J. Zdeněk: Jak probíhá přebírání funkce po pužmim?
V. Bohuněk: Nic moc po něm nepřebírám, takže se k tomu nemůžu vyjádřit. Myslím, Jardo, že ty k tomu máš víc informací.
J. Zdeněk: Přebírám po něm více věcí než ty, to je pravda.
F. Flachs: Co se pužmimu v sekci nepovedlo?
J. Zdeněk: Virtualizace moc nefunguje, i když by měla, protože jeho řešení nebylo ideální. Jeho nákup a zprovoznění Juniperů taky neprobíhalo hladce, donedávna jsme ani neměli přístupy.
J. Rubáš: Nehodnoťme, jestli se pužmimu něco nepovedlo ideálně vyřešit, kor po technické stránce, je to tady přeci jen pískoviště, jak říkává Kotherák. Nicméně já osobně jsem po pužmim taky přebíral funkci, a to funkci předsedy. Naše předávání funkce prakticky neprobíhalo. pužmiho ale nehodnotíme jen jak tady fungoval poslední dva roky, byl dlouho aktivní i předtím a udělal spoustu práce.
F. Flachs: Kdo jste s pužmim pracovali v rámci SU? Jak fungoval tam?
J. Rubáš: V té době jsem byl rok delegátem v PARSU a mohu například říci, že se pužmi zúčastňoval některých parlamentů.
V. Huvarová: Jak se pužmi aktivně zapojuje nyní, po tom, co skončil ve funkci?
V. Bohuněk: Pořád je lektorem Linux akademie a účastní se SUTů. Nemám ale jeho vyjádření ohledně tohoto návrhů, nevím, jestli mu přišel e-mail.
F. Flachs: Mně tento bod o návrhu na zasloužilého člena nepřišel.
V. Pekárek: Já odebírám jen klub, a přišlo mi to.
F. Flachs: Zasloužilý člen má omezené trvání. pužmi už teď, podle toho, co říkáte, nejeví moc zájem o klub. Proč by měl tedy Zasloužilého člena dostat?
V. Bohuněk: Pořád řeší Linux akademii, takže se tady bude ještě nějakou dobu objevovat.
J. Rubáš: To, že nutně nebude využívat výhod zasloužilého člena, není důvod, aby jej nedostal.
V. Pekárek: Nestálo by za to mu zavolat a zeptat se ho, jak se k tomuto návrhu staví?


Nikdo se nevyjadřuje k tomu, že by měl na pužmiho aktuální kontakt. J. Jančička sdílí s V. Bohuňkem možné telefonní číslo.


J. Rubáš sestavuje volební komisi pro tajnou volbu.


(20:45)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje komisi pro tajné hlasování o udělení Zasloužilého členství Václavovi Pužmanovi (24687) ve složení Vít Pekárek (27408), Marek Vančata (32416), Michal Jurásek (21877).
::Číslo: 2019-0049
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


J. Rubáš: Viktore, jak dopadl telefonát?
V. Bohuněk: Zvonilo to, ale nikdo to nezvedl.


J. Rubáš organizuje tajnou volbu, vysvětluje způsob hlasování a předává připravené hlasovací lístky volební komisi.


---
(20:50)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje Zasloužilé členství Václavovi Pužmanovi UID:24687.
::Číslo: 2019-0050
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 1
::PROTI: 5
::ZDRŽEL(A) SE: 6
>> Usnesení nepřijato.


---
(21:04)
3) Informace o tvorbě rozpočtu 2020 [45 minut, informativní]


J. Rubáš: Původním záměrem bylo dnes již o rozpočtu hlasovat. Nepovedlo se ale rozpočet připravit, proto je dnes jen informativní bod.
J. Rubáš představuje své statistiky ohledně příjmů z členství. Hodně se zvedly příjmy ze sportovního členství. Z prezentovaných výdajů je zřejmé, že návrh výdajů na příští rok je oproti předešlým rokům vyšší o 2 miliony. Letos zaslané návrhy výdajů sekcí a projektů byly výrazně vyšší než v minulých letech, J. Rubáš neví, proč tomu tak je. Škrty v návrzích budou muset být markantní.
J. Rubáš prezentuje větší změny v odvodech SU.
J. Rubáš: Protože se špatně dělal odhad, částka se drobně zvýší, aby se v průběhu roku nemusel přeschvalovat rozpočet nebo se čerpat z fondu předsedy, jak to bylo doposud. Nájmy se budou pravděpodobně všude zvyšovat, proto bylo nutné navýšit částku i zde. Došlo také ke slití položek Účetnictví a Ostatní, do Ostatní spadá například dorovnání DPH, do jedné položky. V provozu existují nové položky, náklad na úklidovou firmu, aktuálně řeším nabídku na úklid s firmou Centra. Druhá nová položka je doprava, ta se doteď řešila různými způsoby, půjde o to, že pokud víme dopředu, že budeme potřebovat auto například pro odvoz věcí na akce, kde prezentujeme klub, tak náklady na půjčku auta půjdou z této položky. Třetí novou položkou v provozu jsou SH kelímky. V rozpočtu se počítá s nákupem kelímků i jejich mytím. S touto položkou bychom taky v příštím roce zařídili ekonomickou činnost na zálohu kelímku.
Ostatní rozpočty a návrhy už nechci prezentovat, protože jejich podoba je ještě v jednání a nebylo by to fér.
R. Selvek: Mají ty kelímky něco společného s tím, že Praha 6 nebude podporovat akce, kde jsou jednorázové kelímky?
D. Prudek: Ta podmínka je pro akce pořádané Prahou, proto se nás tato podmínka přímo netýká.
P. Dvořák: Půjde kelímky půjčovat i na bloky?
J. Rubáš: Tohle ještě nechci předjímat, nemáme dost informací a zkušeností. Není ale cílem je mít pouze na SHOW, ale například i na narozeniny klubu v létě apod.


J. Rubáš: Ve fondech zástupců bloků zůstane 25 000,- a odečtou se odpustky stejně, jako to bylo v posledním roce.

---
(21:28)
4) Informace o výběru nové storage pro servery [30 min, informativní] (J. Jančička / J. Zdeněk)


J. Jančička: Prezentujeme nákup na představenstvu, protože jsme se na posledním schvalování rozpočtu, kde se plánovaná storage schválila, dohodli, že konečnou podobu nákupu schválí představenstvo, a to z důvodu, že se jedná o velkou investici.
J. Rubáš promítá toto rozhodnutí.


J. Zdeněk: Aktuální storage se nakupovala před rokem 2015. Tato storage nám už nedostačuje. Současné řešení není pro klub ideální. Současný stav je neudržitelný. Do budoucna se potřebujeme dívat na řešení tak, aby bylo škálovatelné.
J. Zdeněk prezentuje způsob rozhodování o tom, co od nové storage potřebují. Sešli se s několika možnými partnery, informuje, jak schůzky probíhaly.
J. Zdeněk: Po všech proběhlých schůzkách jsme se rozhodli pro Pure Storage, protože nabízí nejlepší poměr cena a výkon. Máme od nich garantované služby, díky kterým můžeme celé řešení ověřit a vyzkoušet. Jsou schopni dodat storage do týdne od objednání. Výhodou je také to, že nám dovolí zapojit si storage sami a mají jednoduchý manuál. Nabízený support je za 100 000,- ročně.


J. Šejna: Co je storage?
J. Zdeněk: Úložiště.
J. Dvořák: Představ si to jako velkou flashku s větrákem.
V. Suk: Pokud chceme provozovat na SH služby, tak pod tím chceme mít železo, které něco vydrží a je spolehlivé.
J. Rubáš: Myslím, že touto diskuzí jsme splnili podmínku v rozpočtu, kterou jsme řešili na začátku bodu.


---
(21:58)
5) Info z CENSH [15 min, informativní] (J. Rubáš)


J. Rubáš informuje o dění v centrále
- Proběhl Halloween, nepodařilo se nám dosáhnout na “pitivost”, abychom nemuseli platit nájem, takže jsme ho zaplatili.
- Proběl celoklubový teambuilding na Laser game.
- Probíhají DOD v projektech, SUTy a rozběhly se Blokovky.
- Probíhají volby do predstavenstva, elektronické už skončily, aktuálně probíhají volby urnové
-- Předsedkyně volební komise poprosila předsedu, aby připoměl, že volební komise shání dobrovolníky k urnovým volbám.
-- Stížnost na volby evidujeme zatim jednu. Jednalo se o volební plakát, to je ale už vyřešeno.
- V GC už stojí skladovací kontejner.
- Dořešily se rozvody v mechadílně u Bastlířů.
- Proběhla diskuze nad DPP v klubu mezi zástupci vedení a dotčenými sekcemi. Budou následovat další.
- O Shit news projevily zájem dva bloky. Vyřešili jsme to s jejich autorem. Na blocích, kde o Shit news není zájem, by se už neměly objevovat.
- Klubu BEST byly strhány na některých blocích plakáty i přes to, že byli domluveni se SÚZem i s PR klubu. Prosím, nestrhávejte ty plakáty hned.
- J. Rubáš se stal mistrem štítkařem, takže má možnost generovat štítky. Děkuje V. Sukovi za zaškolení na víkendovce Admins.
- O víkendu proběhne výjezdko, kapacita je naplněna. Prosím, pokud víte, že se nemůžete zúčastnit, potřebujete odjet dříve nebo přijet později, dejte to organizátorům co nejdřív vědět.
- Proběhne
-- Teambuilding -- únikovky,
-- MikuláSH,
-- Rozsvícení SHtromku,
-- Vánoční večírek
-- 19. 12. je ukončení možnosti čerpání z rozpočtu.
- Vedoucím projektu 3D tisk se stal Tomáš Neuschl
- Příští týden bude pro silniční dopravu uzavřený Strahov, proběhnou zde automobilové závody.
- Sekce Síť a Servery měly pracovni víkendovku.
---
(22:12)
6) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


J. Rubáš informuje o dění v parlamentu SU.
- Proběhlo výjezdní zasedání.
- Proběhlo řádné zasedání Parlamentu:
-- Nový člen kontrolní komise, která se tak stala úplnou.
-- PřeschválenÍ rozpočtu.
-- Nová členka Centrály SU.
-- SÚZ rozdělil samoplátecké ceníky.
- Proběhly dvě schůzky OOU, účast na nich není valná.
- Není žádný známý posun u rámcové smlouvy.
- Vánoční večírek SU proběhne 3.12. v klubu Mandragora.


J. Rubáš předal slovo P. Poláškovi k bodu, který přidal pozdě, ale představenstvo jej chce probrat.
P. Polášek: Na blocích se vyskytují jehly. Bylo dotázáno, jestli vrátní mohou více kontrolovat kolejenky. S vrátnými proběhla diskuze, kde bylo namítnuto, že to nemají v popisu práce.
J. Dvořák : Paní Kozlová tvrdí, že to mají ve smlouvě.
R. Labovský popisuje proběhlou situaci. Injekční stříkačky nebyly uklizeny, byla zavolána městská policie. Následně byla osobně konfrontována podezřelá osoba R. Labovským, ta odešla. Následný den proběhla diskuze s hospodářkou bloku 9, kdy byl R. Labovský hospodářkou napomenut, že volal MP a neinformoval ji o tom. Paní hospodářka to ale prý bude řešit a bude o tom R. Labovského informovat.
J. Rubáš: Kluci mi to oznámili už nějakou dobu zpět, shodli jsme se na dalším postupu.
P. Polášek: Něco, co se tady teď děje, není na Strahově poprvé.
V. Suk: Myslím si, že by se vrátní měli pořádně brífovat, jak se mají chovat a co je v jejich povinnostech a pravomocích.

J. Rubáš zahajuje tradiční kolečko bloků.
Blok 2: Martin Jakubec: proběhl Teambuilding pro aktivní, plánujeme další do příštího semestru. Plánujeme rekonstrukci společenky. Do pingpongárny máme konečně objednané sklo.
Blok 3: Róbert Selvek: Paní hospodářka se objevila. Proběhly inventury, uklidili jsme půjčovnu.
Blok 4: M. Vančata: Měli jsme Halloween párty, proběhly kontroly topení, připravujeme vánoční večírek na 18. 12., řešíme klíče. Máme rozbitý aquamat. J Rubáš informuje o tom, že bude vyměněný v rámci příštího rozpočtu.
Blok 5: Adam Ježek: Proběhly inventury a s tím kontrola AP, měli jsme na inventury jednu stížnost, že o nich nebylo dostatečně informováno. Máme nového admina, jsem jim já. Plánujeme Vánoční akci na 16. 12. a plánuji na letos ještě jednu akci pro aktivní. Chci příští rok zkusit zrušit odpustky. Jak vypadají ty automaty na sushi, o kterých jsme tu nějakou dobu zpět mluvili?
J. Rubáš informuje o tom, že SÚZ nechce automaty na chodbě, na vrátnice se pravděpodobně společně s RoboCopy nevejdou. Pokud najdete vhodné místo, které SUZu vyhovuje, automat se tam může umístit.
Blok 6: V. Havránek: Proběhly inventury a Langoš párty, plánujeme Vánoční párty na 18. 12.. Máme problémy s pračkami, jedna nám neždíme. Malovali jsme kolárnu a plánujeme malovat kuchyňku.
Blok 7: J. Šejna: Začínají zase fungovat aktivní lidé, proběhlo posezení s aktivními. Uvidíme, co bude dál.
Blok 8: Vojtěch Šmejkal - Proběhly inventury.


(22:44)
Odchází V. Suk
::Počet osob s hlasovacím právem: 11


Blok 9: Aleš Neoral - Otevřeli jsme televizárnu, budou se měnit všichni vrátní.
Blok 10: Petr Dvořák - Inventarizace proběhly v pořádku, Shit news zakázala hospodářka, plánujeme vánoční večírek.
Blok 11: Jan Dvořák - Přežili jsme dezinsekce, chtěli bychom přístup na čtečku do společenek. Boulder se na bloku nelíbí.
J. Rubáš informuje o tom, že se boulder bude dělat pravděpodobně na jiném bloku.


O. Hollmann: Prosím, aby se zástupci bloků podívali na tabulku s maily s nedoručitelnou poštou a případně to vyřešili společně se svými adminy.


F. Flachs: Máme vyčištěnou SH nástěnku, jak se to stalo? Je to akce našeho PR?
Přítomné zástupkyně PR o ničem neví.


V. Pekárek zve na svou akci Ananas rum party.


J. Rubáš: Dostala se ke mně informace, že představenstvo klubu se schází poměrně tajně a řadový člen se o zasedani nedozví. V kalendáři na stránkách klubu jsou uvedena všechna představenstva. Stačí se podívat na wiki a případně se přihlásit do e-mailového listu klubu.
Další termín zasedání představenstva navrhuji mezi 4. - 8. 12. Pošlu hlasovací doodle.


---
J. Rubáš ukončuje schůzi
(23:03)
Konec schůze
--------------------------------------------------------------------------------


Příloha č. 1: Zápis z 22. 10. 2019 [txt]
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20191022
MD5(20191022.txt) = a4d4c2cfd59c415b7a7c75af939deb9a

MD5 hash tohoto zápisu je: d7d24fc46cfcc468991065cd6a89c384

Tato verze souboru txt/20191126.txt byla nahrána 07.12. 2019 12:00:02.