Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 05.12.2019

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 05. 12. 2019
================


Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Rubáš (27118)
Místopředseda: Jakub Šejna (28044)


CKZ1: Jakub Jančička (27381)
CKZ2: -
CKZ3: Otto Hollmann (26671)
CKZ4: Pavel Dostál (28122)


Blok 2: Martin Jakubec (30896)
Blok 3: Róbert Selvek (30062)
Blok 4: neobsazeno
Blok 5: Adam Ježek (34130)
Blok 6: neobsazeno
Blok 7: neobsazeno
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Aleš Neoral (25246)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Jan Dvořák (25577)
Hosté:
Veronika Huvarová (33204)
Viktor Bohuněk (32160)
David Prudek (29861)
Tomáš Neuschl (32273)
Kateřina Bartyzalová (32610)
Jakub Šejna (28044)
Vít Pekárek (27408)
Marie Böhmová (23898)
Václav Havránek (30694)
Simona Strádalová (26881)
Adam Plecitý (26384)
František Flachs (25724)
Dávid Michal Bulko (32510)
Jaroslav Zdeněk (32150)
Marek Vančata (32416)
Jiří Kocum (25183)
Kateřina Zaiblová (26798)
Radoslav Kondáč (31921)
Patrik Hübner (34246)
Anna Kapitánová (33852)
Samuel Fichna (33860)
Michal Kothera (22143)
Anna Vlasáková (27542)
Jan Bednář (12364)
Petr Polášek (26673)
Libor Hájek (26286)
Martin Vitoušek (30575)
Alena Brožová (34688)
Petr Hodač (14621)
Karolína Bergelová(33966)


Zapisovatel: Veronika Huvarová, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Rubáš, Podpis:___________________
________________
Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 26. 11. 2019 [10 min, hlasování]
2) Rozpočet 2020 [180 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) Průběh voleb -- listopad 2019 [10 min, informativní] (J. Rubáš, M. Böhmová)
4) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


---
(20:04)
J. Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 7


---
(20:10)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Jedinou omluvu, kterou dnes eviduji, je u CKZ V. Suka.


---
(20:05)
Přichází V. Šmejkal
::Počet osob s hlasovacím právem: 8


J. Rubáš přehodil body Rozpočet a Průběh voleb. M. Böhmová s tím souhlasí.


Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 26. 11. 2019 [10 min, hlasování]
2) Průběh voleb -- listopad 2019 [10 min, informativní] (J. Rubáš, M. Böhmová)
3) Rozpočet 2020 [180 min, hlasování] (J. Rubáš)
4) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


---
(20:07)
Přichází A. Neoral
::Počet osob s hlasovacím právem: 9


________________


---
(20:11)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2019-0051
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE:0
>> Usnesení přijato.


---
(20:08)
1) Schválení zápisu ze schůze 26. 11. 2019 [10 min, hlasování]


J. Rubáš se omlouvá, že zaslal verzi ke komentování až dnes. Děkuje J. Dvořákovi, že to připomněl. Nahrazují se všechny zmínky o pužmim, aby začínaly na malé písmeno.
Provádí se další úpravy, ale bez věcných změn.
J. Zdeněk zmiňuje, že storage zmíněná v zápisu se nekupovala kolem roku 2015, ale dříve, a proto upravujeme slovo “kolem” na “před”.


---
(20:18)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 26. 11. 2019 v podobě, v jaké byl zaslán do konference Vedení 05. 12. 2019.
::Číslo: 2019-0052
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---
(20:20)
2) Průběh voleb -- listopad 2019 [10 min, informativní] (J. Rubáš, M. Böhmová)


J. Rubáš předává slovo M. Böhmové.
M. Böhmová: V době podávání stížností žádná nepřišla. Před tím jsme řešili dvě menší stížnosti, ale ty byly vyřešeny.
M. Böhmová prezentuje statistiky z voleb. Budou uvedeny v závěrečné zprávě.
M. Böhmová: Dva kandidáti budou mít svůj mandát už od této neděle. Jde o kandidáty na Bloky 4 a 6.


F. Flachs: V elektronickém hlasování jsou automaticky zaškrtnuta políčka proti, navíc jsou na prvním místě, šlo by to změnit?
J. Rubáš: Nevím, jestli jsou zaškrtnuta, ale víme, že možnost proti je na prvním místě, budem to do příštích voleb řešit.


---
(20:25)
Přichází P. Dvořák
::Počet osob s hlasovacím právem: 10


---
(20:25)
3) Rozpočet 2020 [180 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš: V první řadě bych chtěl poděkovat členům centrály, že se se mnou na schůzkách věnovali rozpočtu celkem 12 hodin. Stálo by za to nastavit nový proces toho, jak se bude rozpočet navrhovat. Padaly různé nápady, krajem příštího roku bych to chtěl řešit. V minulosti se řešil nejprve rámec rozpočtu a až pak se řešila konkrétní podoba rozpočtu.
Úvodem vám představím statistiky. Kromě roku 2019 čísla odpovídají reálnému čerpání, ne částkám schváleným. Historicky jsme si od doby, kdy byl klub pozastavený, vytvořili rezervu, ze které jsme postupně ubírali a mohli jsme čerpat víc, než kolik jsme vydělávali. Tuto rezervu jsme ale už téměř vyčerpali a příští předseda už si nebude moct dovolit čerpat víc, než vydělá. Při tvorbě letošního rozpočtu se stalo, že první verze rozpočtu měla provozní rezervu cca minus 5,5 milionu. Pravděpodobně to vzniklo pro to, že jsme nedali na začátku rámec rozpočtu a projekty a sekce požádali o mnohem vyšší částky, než bylo zvykem. Na výjezdním zasedání vznikla verze rozpočtu, kterou se poslední verze inspirovala. Aktuálně jsme na 640 tis. v provozní rezervě.


---
(20:35)
Přichází A. Ježek
::Počet osob s hlasovacím právem: 11


Jediný limit, který máme pro provozní rezervu je její minimální výše 350 tis. Některé věci z rozpočtu jsme rovnou přesunuli do možných investic v rezervě. Už nyní víme, že kdybychom čerpali vše, co je v této skupině navržené, tak by nám na to provozní rezerva nestačila a museli bychom případně čerpat i odjinud.
Nějakou formu škrtu jsme provedli všude, nejméně drastické to bylo u projektů. Při škrtání jsme vycházeli také z toho, jak v minulosti projekty a sekce čerpaly.
V příjmech jsme udělali realističtější odhad částek, než bylo v minulosti. Solárium bylo lehce ponížené na základě letošních příjmů. U SHOW jsme řešili, jak budeme odhadovat příjmy, doteď to bylo podle nejnižšího historického výsledku. Teď jsme zvýšili příjmy tak, aby byly rovny výdajům za pivo a přidali jsme nejnižší výdělek za prodej jídla. Je to pro to, že na SHOW platíme za sudy až podle toho, kolik toho reálně vytočíme.
AVC si samo stanovilo výši ekon. čin. U AVC to s ekon. čin funguje tak, že to co si na ni vydělá, to může investovat.
Lehce jsme navýšili odhad příjmů za pronájem škol. centra. Retroherna by se měla začít na nájmu podílet.
Odvody Studentské unii jsem ve zkratce prezentoval už na minulém představenstvu. Provozní náklady byly lehce navýšeny, telefonní služby byly poníženy, slité položky ostatní a účetnictví.
R. Selvek: V kapitole provoz je úklidová firma, při tom je to i společný náklad s SU.
J. Rubáš: Sdílené náklady by měly být jen na úklid v kanceláři na Bloku 1. Do budoucna budeme muset s SU vymyslet, jak tabulku pro společné náklady upravíme. Za nás by ale vše na úklid mělo jít z provozu.
V kapitole provoz máme položku bankovní poplatky, byl dotaz, kam se vejdou poplatky za platební bránu. My ale zatím nevíme, jak to budem implementovat, ani kolik to reálně bude stát. Až to budeme vědět, tak budeme čerpat z provozní rezervy. Nájemné navyšujeme o inflaci.


J. Rubáš dále opakuje informace o kapitole Provoz z minulého představenstva.


F. Flachs: Co znamená zakrytování v klubovně na B7?
J. Rubáš: Zakrytí topení, už se to řeší déle.


J. Rubáš: U zástupců bloků snížíme 25 tisíc o odpustky. Budeme to řešit až v kapitole HR.
J. Rubáš předává slovo J. Jančičkovi k sekci síť.


J. Jančička: Po delší době bychom chtěli zase do sítě investovat více. U WiFi půjde o dodání 2 AP na každý blok, například pro dopokrytí špatně pokrytých společenek. Budou potřeba koupit nové access switche, částka odpovídá obnovení switchů na jednom patře na každém bloku. V provozních nákladech jsou supporty, zvýšilo se záložní napojení na Ha-Vel, takže budeme schopni pokrýt případné výpadky na straně ČVUT. Tuto částku můžeme ponížit na 44 tisíc, už máme reálné informace.


J. Rubáš: V minulosti se většinou ročně střídaly investice do sítí a serverů.


J. Jančička: Do serverů jsme se v příštím roce rozhodli investovat méně, koupíme novou meteostanici, protože z ní čerpají data globální služby. Budeme potřebovat koupit nové servery pro IS, protože jsou zastaralé a nové NATovací stroje. V provozu přibyl support diskového pole, platí se jednou ročně. Víkendovek a sprintů máme víc, než ostatní sekce, proto na ně máme i vyšší náklady.


J. Rubáš představuje rozpočet sekce vzdělávání:
J. Rubáš: Tato sekce byla hodně seškrtána i podle toho, jak reálně čerpala, sekce z rozpočtu 2019 vyčerpala asi jen 10%. Slili jsme všechny rezervy pro konference do jedné položky, slouží primárně pro to, aby se pokrylo cash flow. Novinkou jsou Embedded systémy. Otazník je u Linux akademie, nemáme v aktuální chvíli nikde k nahlédnutí smlouvu s LPI, myslím si, že neexistuje a s tím i podmínka minimálního čerpání na licencích. Kontaktovali jsme kvůli tomu minulého předsedu i LPI.


(21:00)
Přichází Samuel Fichna


J. Rubáš předává slovo S. Fichnovi k Embedded systémům.
S. Fichna: Jedná se o nový projekt J. Marka, v této položce jde o nákup potřebného příslušenství.
D. Prudek: Co je teda potřeba nakupovat? Spoustu věcí, co potřebujete, mají bastlíři. Nechcete to brát od nich?
S. Fichna: Bastlíři nám doporučili toto příslušenství. Ale o předání věcí jsme se nebavili.
J. Rubáš: Jsi schopný v krátké době zjistit, jestli to můžete brát od bastlířů?
S. Fichna: Zkusím to zjistit od J. Marka
V. Pekárek: Mám dotaz od A. Vlasákové, jestli není 12 tisíc na studijní materiály moc.
J. Rubáš: Překvapuje mě, že někdo, kdo byl na centrálách, kde se rozpočet řešil, má takovou otázku. Tato položka byla už snížená, jsou v ní nějaké dražší knížky.
J. Dvořák: Chtěl bych se Sama a jeho rozpočtu zastat. Sam je ve funkci teprve od léta a předešlý vedoucí sekce na to kašlal.
F. Flachs: Ve škol. centru je mnoho knížek, které patří vzdělávací sekci. Teď se budou nakupovat nové, víte vůbec, co máte?
J. Rubáš: Určitě před nákupem zjistíme, co máme, ale nejsem si jistý původem těch knížek.
V. Bohuněk: Zkuste kontaktovat pana Fischera na FELu, mohl by vám pomoct s příslušenstvím k Embedded systémům.


J. Rubáš: Dostáváme se ke sportu, kde došlo k velkým škrtům. Chtěl bych tímto poděkovat Davidovi, za to, co udělal. Předávám mu slovo.
D. Bulko: Větší investice na příští rok ještě nejsou jisté, možná budem žádat o čerpání z rezervy na boulder. Padla nám investice do blokových posiloven od SÚZu, proto jsme se do nich rozhodli tentokrát víc investovat. Hlavně jde o obnovu vybavení.
F. Flachs: Byla diskuse o novém přístupu k DPP, je to tam už nějak zahrnuto?
J. Rubáš: Cílem není zrušit DPP ze dne na den, jsme aktuálně v procesu diskuzí. Na začátku roku se určitě ještě bude na mzdy čerpat, proto jsme tuto částku nijak neměnili.
F. Flachs: Co je ručkovací systém do velkého sálu? Je to od firmy nebo si to budete dělat sami?
D. Bulko: Bohužel nevím detaily. Ale mělo by to být vše staticky v pořádku.


Protože už nejsou žádné dotazy ke sportu J. Rubáš předává slovo k HR sekci A. Vlasákové.
A. Vlasáková: Oproti loňsku se Grilovačka pro nováčky oddělila od Akce prvák. Vznikla nová položka Prázdniny SH/Léto s klubem, což je podpora aktivit v létě. V investicích bychom rádi pořídili párty hry, které můžeme půjčovat na teambuildingy. Máme taky v plánu vytvářet vlastní hry s tématikou Strahova. Největší položka je podpora aktivních, kde největší část zabírají výjezdka, potom HruSHka, teambuildingy klubu a podobně.
J. Dvořák: Co je HruSHka?
A. Vlasáková: Jedná se o vzdělávací setkání aktivních členů, předávání zkušenosti, které členové využijí ne jen v klubu, ale třeba i v práci. Není to nová akce, jen to chceme obnovit.
R. Selvek: Jaké hry chcete nakoupit? Má to smysl? Proč si je nepůjčíte ze STOHu?
A. Vlasáková: Primární zájem je hry vytvářet, ne je jen kupovat. Koupit bychom ale chtěli například hru Aktivity.
F. Flachs: Proběhla schůzka mezi HR a PR k rozdělením akcí, jak jste si je teda rozdělili?
A. Vlasáková: Rozdělili jsme si jen Akci prvák, kdy grilovačka po Akci prvák bude organizovaná sekcí HR.
J. Šejna: Měli jsme poradu, kam kterou akci zařadit.


J. Rubáš: Projedeme odpustky. U sekce vzdělávání proběhla velká změna, S. Fichna se rozhodl slít odpustky do jednoho balíčku. Celková suma je ponížena.
F. Flachs: Řešilo se rozdělení odpustků pro adminy na blocích a ze sekce?
J. Rubáš: Neměl jsem to v plánu řešit, ale můžeme se o tom pobavit v příštím roce.
R. Selvek: S kolika aktivními počítáte v projektu Modelland?
S. Strádalová: Tolik, kolik jich budeme potřebovat, nemáme přesnou představu, k dnešnímu dni máme 12 aktivních členů. Možná budeme počet navyšovat, když bude zájem.
J. Rubáš: Už víc lidí se ptalo, kolik místnost pro vytváření modelů potřebuje správců?
F. Flachs: Protože děláme workshopy, rozdělili jsme si služby na těchto workshopech. Nejde jen o správce místností.
J. Rubáš: Modelland měl do letošního roku na odpustky 1 800,-, navýšení na 10 000,- nás překvapilo.
P. Dvořák: Nemá to být půjčovna nářadí, ale dílna kde se něco vytváří. Jako půjčovna nářadí to fungovat nemělo.
F. Flachs: Do dneška není nalezen projektový záměr, takže se nemáme o co opřít.
J. Rubáš: Nemáme sice záměr, ale ve výročních zprávách to zní poměrně jasně.
D. Prudek: V první výroční zprávě, kterou evidujeme, se přímo říká, že místnost bude využívána jako dílna pro tvorbu modelů.
J. Rubáš: V souvislosti s tím jsem dohledával, jak byla Simča jmenována, v jmenovacím dekretu se odkazuje pouze na usnesení v roce 2017, kdy se schvalovalo pokračování všech projektů.
J. Šejna: Není nadhodnocená částka na odpustky i vzhledem k tomu, jak se k odpustkům staví jiné projekty? Mám pocit, že jde jen o půjčování klíčů.
S. Strádalová: Nejde jen o půjčování klíčů, máme v plánu pořádat i workshopy, na kterých budou mít členové služby. Ale asi máš pravdu, že ta částka je nadhodnocena.
F. Flachs: Jestli to správně chápu, kdyby bylo míň členů pod štítkem správce místnosti, ale bylo by pod jiným štítkem, tak by to bylo v pořádku?
J. Rubáš: Hlavní problém projektu je to, že není záměr. Směr projektu, který prezentujete, je hodně jiný, než měl do teď. Nechceme hrotit to, že projekt nemá záměr a nechceme projekt úplně omezova tím, že nebude mít rozpočet, protože se snaží fungovat.
J. Šejna: Ve sportu jsou třeba lidi, kteří si dělají vlastní workshopy a nic za to nechtějí.
M. Böhmová: Když Bastlíři pořádali přednášky, tak si myslím, že si odpustky nijak nenavyšovali.
J. Rubáš: Nepočítali jsme u tohoto projektu s tak razantním navýšením. Nechceme odpustky škrtat, jen chceme, aby tu zazněla diskuze.


J. Rubáš: U předsedy se na odpustcích částka nesnižovala, i když se v plné výši letos nečerpala. Pojďme se podívat na bloky.
Na bloku 2: 0,-
Na bloku 3: 5000,-
Na bloku 4: 0,-
Na bloku 5: 0,-
Na bloku 6: 0,-
Na bloku 7: 0,-
Na bloku 8: 7000,-
Na bloku 9: 6000,-
Na bloku 10: 4000,-
Na bloku 11: 3200,-


J. Rubáš: Prosím, aby se J. Kocum vyjádřil k navýšení odpustků v Tanečních.
J. Kocum: Navýšili jsme odpustky, protože jsme zrušili všechny jiné odměny jako DPP a potřeby pro tanečníky.


J. Rubáš: Pojďme na rozpočet PR. Předávám slovo K. Zaiblové
K. Zaiblová: Oproti letošnímu roku jsme rozpočet hodně ponížili. Z propagačních předmětů budeme nakupovat například papuče, o které je velký zájem. Jedinou investicí je fotokoutek, protože se nám to vyplatí oproti pronájmu fotokoutků na akce.
A. Ježek: Říkalo se, že PR sklad je téměř prázdný, teď říkáš, že jsme letos hodně nakupovali, jak to je?
K. Zaiblová: Většina PR předmětů je teprve na cestě.


J. Rubáš se přesouvá k Fondu Provozního technika.
J. Rubáš: Hodně ponížený je rozpočet Grilcentra. Podařilo se nám spoustu položek slít a snížit. Máme navýšenou položku EZS, kterou jsme dali dohromady se strahovskými čtečkami. Novinkou jsou také topidla na venkovní akce. Otestovali jsme je na akci Alumni, kdy jsme si je půjčili od SU. Používali bychom je ne jen v GC, ale třeba taky při rozsvěcení vánočního SHtromku.
L. Hájek: Kolik lahví propan-butanu se dá koupit za navrženou částku?
J. Rubáš: Nejsem expert, ale mělo by se to pohybovat kolem 300,- za 10kg.
J. Bednář: Bude omezená množina lidí, která s topidly bude nakládat?
J. Rubáš: Určitě. Provoz téhle věci půjde pod provozáka. Lidé, kteří budou topidla půjčovat, budou muset proškolit lidi, kteří si je půjčí.
R. Selvek: Je to pro projekťáka závazné, to co schválíme, nebo je rozpočet jen orientační?
J. Rubáš: Ano, rozdělení fondu, které schválíme, je pro provozáka závazné.


J. Rubáš: Vraťme se ke vzdělávání, Sam má info ke zmiňovaným systémům.
S. Fichna: Bastlíři mají jeden kus od různých desek. Proto není pro výuku vhodné, abychom to brali od nich.
J. Rubáš: Takhle ještě zbývá konzultace s panem Fisherem.


---
(22:00)
J. Rubáš vyhlašuje přestávku.


---
(22:17)
J. Rubáš ukončuje přestávku.


J. Rubáš: Pojďme se pustit do projektů, začneme od 3D tisku.
T. Neuschl: Největší položka v našem rozpočtu je mycí stanice, která bude k tiskárně, která tiskne modely z pryskyřice.
J. Šejna: Slyšel jsem, že mycí a vytvrzovací stanice je jen pro usnadnění práce, že není nutně potřeba.
T. Neuschl: Ano, není to nutné, ale omytí ani vytvrzení není nikdy dostatečné. Takto ošetřené modely jsou křehčí a mají kratší životnost.
P. Dvořák: Řešili jsme to v práci. Pokud není vytvrzeno profesionálně, není model dostatečně stabilní.
J. Rubáš: Původní návrh 3D tisku byl 65 tisíc.


J. Rubáš: Pojďme na AVC.
J. Bednář: V provozních nákladech je velká položka na casy, boxy na příslušenství. V investicích bychom rádi koupili nový live-streamový počítač, aby byl lépe přenositelný, než ten současný. Videotechnika a příslušenství, tam bychom rádi rozšířili počet kamer, potřebujeme také koupit novou střižnu, ta současná je ve špatném stavu. Potřebujeme nové mikrofony, protože nové nařízení nám zakazuje používat některé naše staré mikrofony. Rádi bychom se věnovali technologii Dante. Chceme pořídit venkovní ledky, nízko držící se mlhu a nová světla. Do rezervy máme přesunuto patro do skladu. Odhad 200 000,- je stanovený na horní hranici, kterou to může stát, myslím, že to bude levnější. Cílem je udělat studii a pak případně čerpat z rezervy. Odhad ekon. čin. na příští rok je 430 000,-.
D. Prudek: Návrh nákladů je sice vyšší, ale je potřeba vidět i to, že i návrh na ekon. čin. je mnohem vyšší.
J. Bednář: Jestli nenaplníme ekonomickou činnost, tak ani nebudeme tolik investovat.
R. Selvek: Nemá být rezerva v provozu?
D. Prudek: Přesunem to teda do provozu.
R. Selvek: Oproti minulému roku máte jiný rozpočet, proč nemáte tak podrobně rozpoložkováno jako v minulých letech?
J. Bednář: Slili jsme to, abychom byli flexibilnější. Slili se různé položky a budeme čerpat spíše dle aktuální potřeby.
J. Rubáš: Kromě slití došlo také k celkovému ponížení navrhnutého rozpočtu.
R. Selvek: Pokud vám střižna zabere většinově částku v investicích, co budete dělat, když vám to nevyjde?
J. Bednář: S investicemi počkáme ke konci roku, možná vyjde nová střižna, která bude levnější.
J. Rubáš: AVC čerpá způsobem, že nejdříve peníze na ekon. čin. vydělá, a až potom je čerpá.


J. Rubáš se přesouvá k Fotbálku.
J. Rubáš: U dvou projektů Fotbálek a Stolní tenis jsme snížili turnaje na polovinu. A to protože byl nápad čerpat na tyto akce z Fondu projektů SU. Nechali bychom si to schválit z kraje příštího roku. Kdyby to nevyšlo, dočerpala by se potřebná částka z rezervy.
A. Plecitý: Došlo na několik konzultací s D. Prudkem. Letos nám zbylo spousta jídla z turnajů. Nechtěl bych škrtat tolik, kolik je navrženo.
D. Prudek: Asi jsme se nepochopili, nesnížili jsme vám celkovou částku na turnaj, jen bychom chtěli čerpat z více zdrojů, konečná částka by měla být stejná.
A. Plecitý: V posledních letech se hodně rozmohl trend německých stolů. Hodně to lidi posouvá k technické hře. Myslím, že by to hráče hodně posunulo. Byl bych moc rád, kdybychom si je mohli pronajmout. Firmy jsou otevřeny tomu, že se zaplatí nejdřív část částky za stoly a další rok zbytek.
D. Prudek: Adam si poškrtal spoustu věcí, aby si mohl pořídit právě tyhle stoly.
J. Rubáš: K tomuto bodu jsme měli výhradu, protože když se pořizovaly poslední stoly, byly to jen Rosengard. Říkalo se, že chceme jen tyhle stoly, tahle myšlenka je oproti původnímu záměru jiná. Bojím se, že tímhle stylem se ze Strahova stane muzeum fotbálkových stolů.
A. Plecitý: Současné stoly bychom mohli prodat. Nejlepší by za mě bylo, kdyby v tréninkové místnosti byly stoly různých druhů. Cena pronájmu se bude dát možná ještě ponížit. Radši bych ještě ponížil provoz, abych si ty stoly mohl pořídit.
J. Rubáš: Už v minulosti bylo prezentováno, že bude jedna investice do nových stolů a pak už bude jen udržovací fáze. Loni jsme koupili poslední stůl, a teď chcete další.
A. Plecitý: Tenhle by nebyl poslední, výsledkem by byly tři různé stoly.
R. Selvek: Mě se to moc nelíbí. Je to hodně velkých manévrů, které by se možná hodily do přeschválení rozpočtu. Za mě to nedávat do současného rozpočtu.
J. Rubáš: Myslím, že je to velká změna, která by se hodila i do změny záměru projektu.
D. Prudek: Je potřeba zmínit, že současná položka by se pojila s další položkou v dalším rozpočtu, protože odkup by probíhal ve dvou fázích.
L. Hájek: Jak jsi mluvil, Davide, o Fondu projektů, dá se na to čerpat na jaké akce?
D. Prudek: To je na jinou debatu a spíš to prober s delegátem klubu.
M. Jakubec: Já bych chtěl podpořit Adama, myslím, že je vhodné mít víc druhů stolů.
J. Rubáš: Nejsem primárně proti, ale myslím si, že je to poměrně velká změna v záměru, protože původně šlo o nákup dvou stolů a pak už je jen udržovat. Navrhuji samostatný bod. Tato diskuze není vhodná do debaty o rozpočtu. Viděl bych to na bod na představenstvu a potom o případné čerpání z rezervy.
R. Selvek: Mám otázku na osekání turnaje na půlku. Tvrdili jste, že je to půlka, ale reálně není.
J. Rubáš: Přepsali jsme se, upravíme to.
R. Selvek: Je tam položka na pronájem stolů. Loni částka byla na jeden stůl vyšší.
A. Plecitý: Je to kvůli efektivnějšímu převozu. Cena přepravy pro 3 nebo 4 stoly je stejná.
F. Flachs: Nebylo by pro přehlednost jednodušší slít řádky pro turnaj?
J. Rubáš: Za nás ne.
V. Pekárek: Řeší se i stěhování fotbálkových místností, máte tam případně řešené i ty nové stoly?
A. Plecitý: Ano, někam se vejdou.


J. Rubáš: Tak pojďme k Fotoateliéru. Předávám slovo D. Prudkovi.
D. Prudek. Oproti loňským letům máme nižší rozpočet. Z fotokoutku zmíněném v PR sekci budeme v rámci tohoto projektu kupovat tiskárnu.
R. Selvek: Prosím, vymazat z poznámky konkrétní tiskárnu, jedná se o jinou, než kterou chcete.


D. Prudek pokračuje k projektu Fotokomora.
D. Prudek: Asi není potřeba úplně řešit. Máte k tomu dotazy?
Představenstvo se nevyjadřuje.


L. Hájek si přebírá slovo k Hudebnám.
L. Hájek: Jam session nám byla snížena, ale místo dvou akcí chceme udělat příští rok 3. Je to pro nás v podstatě den otevřených dveří. Po tom, co jste zmínili fond projektů, chtěl bych zkusit na tuto akci taky čerpat. V provozu potřebujeme opravit některé nástroje. V investicích je největší položka bicí. V každé hudebně máme jednu sadu a jednu máme půjčovací, kterou půjčujeme například na SHOW, na Desítku a další akce. Bicí je myšleno bez činelů, ty jsme kupovali do zásoby.
Dotazy k hudebnám nejsou.


K McGyveru si bere slovo P. Polášek.
P. Polášek: Původně jsme měli v plánu čerpat mnohem víc. Seškrtali jsme velké položky. Větší položka než letos je materiálové zabezpečení. Chceme kupovat nová trička, protože už nemáme žádná a je potřeba je doplnit.
R. Selvek: Je teda pravděpodobné, že po tomto nákupu zase nebudete delší dobu trička kupovat?
P. Polášek: Nebudeme je zase delší dobu kupovat.
R. Selvek: Nedala se obnova kleští dát do vlastní položky?
D. Prudek: Slili jsme to do provozu a udělali brožíkův součet, protože jsou to za nás provozní věci, které nepřesahují velkou cenu.
J. Ježek: Často zmiňujete brožíkův součet, co to znamená?
J. Rubáš: Je to slití dvou a více položek a celkové snížení ceny.


S. Strádalová si přebírá slovo k projektu Modelland.
S. Strádalová: Protože jsme se rozšířili o jednu místnost, chceme dovybavit i ji. Jedná se primárně o nářadí, které chceme využít pro již zmiňované workshopy, například vyrábění vodních dýmek z plastu. Chtěla bych vysvětlení, proč se vyjmuli workshopy? Chceme se jim věnovat více a navržená částka nám nestačí.
J. Rubáš: V projektu jsme škrtali velmi. Letos jste měli 17 000,-, na příští rok byl návrh na 70 000,-.
M. Böhmová: Jak to fungovalo na workshopech projektu Výtvarka, nosili si lidi vlastní materiál, nebo jim byl poskytnut?
P. Polášek: Byl v tom velký nepořádek.
J. Bednář: Když se začalo řešit, jestli se za kurzy bude nebo nebude platit, tak si myslím, že Výtvarka přestávala fungovat.
J. Dvořák: A odkud kupujete příslušenství na workshopy teď?
S. Strádalová: Ze spotřebního materiálu.
P. Polášek: Proč si nevezmete majetek zrušené výtvarky?
F. Flachs: Psal jsem e-mail likvidační komisi, ale nikdo neodpověděl.
A. Ježek: Likvidační komisi žádný email nepřišel
J. Šejna: Slyšel jsem správně, že chcete udělat workshop na vyrábění vodních dýmek?
S. Strádalová: Ano, lidé o to měli zájem.
J. Šejna: Myslím si, že to jde hodně mimo záměr projektu. Myslím si, že by projekt měl být zaměřený na to, co dělají studenti stavebky a architektury ve škole. Další otázka, jaký byl důvod pro novou místnost Modellandu?
F. Flachs: Byl zájem o větší možnost zpracování materiálu, v původní místnosti nebyla možnost zpracovávat kov nebo dřevo.
J. Šejna: Najednou vznikla druhá místnost Modellandu, kterou ale vybavil blok a pak jej převedl.
F. Flachs: Ano, jsou tam blokové věci, ale projekt se tam přesunul až po tom, co místnost vznikla.
J. Šejna: Vadí mi, že nešla informace předem, že pro projekt není současný stav vyhovující. Jak bude fungovat stávající místnost?
S. Strádalová: Jedna bude prakticky polystyrenová dílna a druhá na zpracování jiných materiálů.
J. Rubáš: Vrátil bych se zpět k rozpočtu a workshopům. Prezentovaná činnost je od původního záměru velmi rozdílná. Na to budeme asi hodně narážet. Chtěl bych se zeptat, kolik, vy osobně, si myslíte, že potřebujete nejméně pro workshopy.
F. Flachs: Bylo by to 200-300 Kč na jeden workshop, a ty by byly 2x - 3x měsíčně.
J. Rubáš: Z toho vyplývá, že je ta částka 7 200. Jste schopni pracovat s 2 000,- na workshopy.
F. Flachs: Za nás je tato položka hlavně pro nábor nových aktivních lidí.
J. Rubáš: Co znamená nový aktivní člověk? Co bude v projektu dělat?
F. Flachs: Rád bych poprosil jiného člena Modellandu, aby se k tomu vyjádřil.
M. Vančata: Přece, čím víc aktivních, tím líp.
J. Rubáš: Ale co tam budou dělat?
F. Flachs: Jeden ze záměru je vytvořit AtelierWeeks, poslal jsem to do centrály, nevím, jestli jste to už probírali, tam budou potřeba lidi, na workshopy budou potřeba lidi, a správci místností.
J. Rubáš: Chceme to s Modellandem udělat tentokrát správně. Porovnáme si to s minulými roky, jsou tam obrovské změny a rozdíly od záměru. Je potřeba zamyslet se nad tím, jak lépe prezentovat tyhle změny.
D. Prudek: Kdyby měl klub 100 milionů na rozdělení peněz do projektů, tak k tomu taky přistupujeme jinak. Všichni se snaží ušetřit na úkor jiných potřeb klubu. Modelland ne.
R. Selvek: 1000,- na workshopy mi přijde podstřelené. Ale taky mi přišlo, že v té místnosti má být hlavně dílna.
F. Flachs: V roce 2010 se třeba kupoval i svěrák. To taky není jen pro architekty.
R. Selvek: Když nemáte záměr, měli byste mít v rozpočtu 0, protože vlastně nefungujete.
J. Rubáš: To jsem říkal na začátku. Nechtěli jsme projektu zaříznout možnosti, protože jsme rádi, že fungují. Aby tenhle projekt mohl fungovat do budoucna, tak zaprvé vytvořte záměr projektu, nechte si ho schválit představenstvem a pak se můžeme bavit dál.
M. Böhmová: Jaký je rozdíl mezi Mechadílnou a novou místností Modellandu?
P. Polášek: Máš pravdu, že jedna dílna na zpracování dřeva a kovu už na Strahově je.
J. Rubáš: Možná si to pamatuju blbě. Ale bylo řečeno, že se rozdělí, co investuje blok, a co projekt. To, cos před chvíli Flachy řekl, znělo, jakože jste vybavili místnost z blokových peněz pro projekt.
F. Flachs: Blok se nejdřív rozhodl vybavit na bloku dílnu, a až po tom jsme pozvali Modelland, aby tuto místnost využíval.
P. Dvořák: Polystyrenová dílna má být na jednom bloku a dřevo a jiné materiály na druhém bloku. Proč kupujete další řezačku polystyrenu?
F. Flachs: Protože je jedna rozbitá.
P. Dvořák: Dívám se do rezervačního systému, ale nejsou tam žádné rezervace, opravdu tolik potřebujete novou místnost?
F. Flachs: Rezervační systém je nový a byly nějaké technické problémy. Takže rezervační systém není aktuální.
J. Rubáš: Simčo, souhlasíš s tím, že se bude řešit na začátku roku nový záměr?
S. Strádalová přikyvuje.
P. Dvořák: Nepoškrtáme toho víc z nákupů věcí a přesuneme částku do workshopů a až si nechají schválit nový záměr, tak se bude řešit víc?
F. Flachs: Takže bys chtěl ještě víc škrtat?
P. Dvořák: Ne, jen přesunout finance do workshopů, nářadí si můžete půjčovat a až to rozjedete, tak se může řešit víc.
S. Strádalová: Jestli jste nám schopni dvakrát do měsíce půjčit nářadí v daném termínu, tak se o tom můžeme bavit.
P. Polášek: Je nutné, aby ty workshopy byly v dílně Modellandu? Je možné vzít lidi do místnosti, kde už to nářadí je? Náš záměr (Bastlírna) je to, že jsme dílna.
P. Hodač: Kolik plánujete globálně, že bude do místnosti chodit lidí?
F. Flachs: 150 -180 lidí.
P. Hodač: Kdyby byly modellandy 3, kolik by chodilo lidí? Protože si pamatuju, že když byla jedna místnost, chodilo do Modellandu do 20 lidí, to je geometrická řada.
S. Strádalová: Nejdřív chodilo málo lidí, protože se o projektu málo vědělo.
P. Hodač: Prostory Modellandu původně vznikly jen pro to, že lidi z architektury a stavárny neměli kde dělat modely. Teď už mají, protože se na architektuře už dávno rozhodli školu před odevzdáním prací otevřít nonstop. Nehodnotím jestli to má smysl nebo ne jen se zkuste zamyslet co s tím dál a rozpočet třeba poté ještě přehodnotit.
P. Dostál: F. Flachs zmiňoval, že se máme podívat na dosavadní výsledky, jaké teda jsou?
F. Flachs: Tyhle věci jsou uvedeny ve výroční zprávě. Obden se tam objeví 2-3 lidi, proběhly workshopy, kterých se zúčastnilo cca 30 lidí v sumě.
J. Dvořák: Původně jsem chtěl navázat na proběhlé myšlenky. Myslím si, že byste si mohli navýšit workshopy, když je tolik chcete dělat, a strhnout z investičních nákladů stejnou sumu.
J. Zdeněk: Zmiňovals’, Flachy, že je málo rezervací, protože jste měli s rezervačním systémem technické problémy, ale od 5. 11. vám rezervační systém funguje, vidím tam od té doby jen 2 rezervace.
S. Strádalová: Pokud jsou správci v místnosti, lidé si rezervaci dělat nemusí, prostě jen zaklepou.
J. Rubáš: Navýšili jsme workshopy na 3000 a škrtnuli brusku, tu si můžou půjčit od Bastlírny. Použijeme tedy tento rozpočet. Vy ale musíte vypracovat záměr a uvidíte, jak vám ho představenstvo schválí.


J. Rubáš ukončuje diskuzi o Modellandu a slovo si ke Stolnímu tenisu bere David Prudek:
D. Prudek: Stejně jako u fotbálku se požádá na turnaje z Fondu projektů SU. Jinak je vše přibližně jak to bylo v minulých letech.
J. Rubáš: Do rezervy bylo přesunuto 9 000,-.


K projektu SHerna si bere slovo Kateřina Bartyzalová:
K. Bartyzalová: V investičních nákladech je největší položkou X-Box, ten starý už spíš neslouží, pro to jsme se rozhodli koupit nový, s tím souvisí i další náklady na příslušenství. S poníženou částkou na hry jsme schopni fungovat i proto, že hry, které už máme, jsou s novou verzí X-Boxu kompatibilní.


Projekt SHOW prezentuje D. Prudek.
D. Prudek: SHOW má o pár tisíc víc, odráží se v tom právě už dříve zmíněný nákup nápojů, který je na nejvyšší částce, jakou jsme kdy utratili. V příjmech je to potom dorovnané jedna ku jedné, plus teda odhad na prodej jídla. Nová položka je přemístění vozidel, které neodjedou a překáží při stavění stage. SHOW, kromě klubu, čerpá finance také z FSP a z Prahy 6.
J. Rubáš: Nuly v rozpočtu jsou naschvál. V rezervě je částka, kterou by bylo potřeba dolít, kdyby zmíněné granty nevyšly.


J. Kocum si bere slovo k Tanečním
J. Kocum: Už jsem si seškrtal spoustu věcí sám, takže centrála nemusela škrtat nic. Vyškrtali jsme z rozpočtu odměny pro lektory. Přidal jsem posezení v GC a teambuilding pro lektory. Jaké částky v rozpočtu jsou záleží na tom, kolik budeme mít kurzů.


D. Prudek k projektu Včely.
D. Prudek: Loni neměl projekt rozpočet vůbec, proto navýšení dává smysl, aby to dočerpali.
D. Prudek pokračuje k Zahrádkám.
D. Prudek: J. Hanuš by chtěl navýšit teambuilding na 3000 Kč.
J. Rubáš by navýšil rozpočet na teambuilding na 2 500 Kč.
Představenstvo souhlasí.


J. Rubáš v rezervách dělá jen kontrolu. Na čerpání všech zmíněných investičních položek v rezervě se musí usnést představenstvo.


---
(00:37)
J. Rubáš vyhlašuje přestávku.


---
(00:50)
J. Rubáš ukončuje přestávku.
---
(00:52)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje rozpočet pro rok 2020 v podobě, v jaké byl zaslán do konference Vedení 06. 12. 2019.
::Číslo: 2019-0053
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---
(00:54)
4) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Proběhlo výjezdní zasedání a děkuji, že jste se zúčastnili.
Proběhne rozsvícení vánočního SHtromku 10. 12.
Vánoční večírek proběhne 12. 12.
Uzavírka čerpání rozpočtu je 19: 12. - Do té doby odevzdejte všechny doklady.
Informuji o vzniku druhého účtu pro krizovou rezervu klubu.
Uzavírka pozemních komunikací na strahově tento víkend.


Ze SU:
Příští zasedání Parlamentu proběhne na Podolí.
Proběhl vánoční večírek SU. Jsem rád, že jsem na něm viděl vícero aktivních z SH.

J. Rubáš chce dnes vynechat tradiční kolečko z bloků a prosí ať se přihlásí jen ti, co opravdu něco do bodu různé mají.
Blok 2: Martin Jakubec - Vánoční akce 16. 12.
Blok 3: Róbert Selvek - Vánoční akce na bloku 10. 12. po rozsvícení SHtromku.
Blok 5: Adam Ježek - Vánoční akce 16. 12.
Blok 10: Petr Dvořák - Vánoční akce na bloku 10. 12. po rozsvícení SHtromku.


J. Šejna: Líbilo se mi, že jste byli připraveni na schvalování rozpočtu. Pokud mně, nebo Rubymu budete psát e-maily, nevytahujte ani jednoho z konverzací probíhajících vláken a neměňte předměty e-mailu.
A. Vlasáková: Proběhl teambuilding, děkuju, že jste se zúčastnili. Ještě máme další hry a volná místa, tak se přihlaste.


J. Rubáš: Mám v plánu do konce roku uspořádat ještě jedno krátké představenstvo, rád bych se tam, mimo jiné, rozloučil s končícími členy představenstva


---
J. Rubáš ukončuje schůzi
(1:04)
Konec schůze
--------------------------------------------------------------------------------


Příloha č. 1: Zápis z 26. 11. 2019 [txt]
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20191126
MD5(20191126.txt) = 6a05ad6e9e79cae6608c0370ee7eee2b


Příloha č. 2: Rozpočet 2020 V1.0 [pdf]
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20191205-Priloha2-Rozpocet_2020_V1.0.pdf
MD5(20191205-Priloha2-Rozpocet_2020_V1.0.pdf) = afe2fb8d9c4d4df3b1102efe455a6c26

MD5 hash tohoto zápisu je: 564c05b591d7e1de8e35da34350c8c77

Tato verze souboru txt/20191205.txt byla nahrána 08.01. 2020 21:35:02.