Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 08.01.2020

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 08. 01. 2020
================


Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Rubáš (27118)
Místopředseda: -


CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: -
CKZ3: Viktor Bohuněk (32160)
CKZ4: Pavel Dostál (28122)


Blok 2: Martin Jakubec (30896)
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: Adam Ježek (34130)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Martin Vitoušek (30575)
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Aleš Neoral (25246)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Jan Dvořák (25577)
Hosté:
Karolína Bergelová (33966)
Patrik Hüber (34246)
Vojtěch Nevřela (30662)
Martin Houska (27586)
Roman Labovský (28517)
Michal Jurásek (21877)
Vít Pekárek (27408)
Jiří Šebek (35002)
Tomáš Pícha (29850)
Jakub Jančička (27381)
Michal Kochman (30478)
Jaroslav Zdeněk (32150)
Jiří Kocum (25183)


Zapisovatel: Jaroslav Zdeněk
Ověřovatel: Jakub Rubáš
________________
Body k projednání
-------
1. Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
2. Schválení zápisu ze schůze 5. 12. 2019 [10 min, hlasování](J. Rubáš)
3. Informace do roku 2020 [30 min, informativní] (J. Rubáš)
4. Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


---
(20:05)
J. Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 14


---
(20:05)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)


---
(20:05)


Navržený program:
1. Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
2. Schválení zápisu ze schůze 5. 12. 2019 [10 min, hlasování](J. Rubáš)
3. Informace do roku 2020 [30 min, informativní] (J. Rubáš)
4. Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)
---
(20:06)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2020-0001
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE:0
>> Usnesení přijato.


---
(20:07)
1) Schválení zápisu ze schůze 5. 12. 2019 [10 min, hlasování]


---
(20:17)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 5. 12. 2019 v podobě, v jaké byl zaslán do konference Vedení 8. 1. 2020.
::Číslo: 2020-0002
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
---
(20:18)
2) Informace do roku 2020 [30 min, informativní] (J. Rubáš)
J. Rubáš informuje, že nás letos čeká několik velkých věcí. Zároveň nás čeká několik nových nařízení, které změnil.
Inventarizace v klubu neproběhla hodně dlouho. Je to jeden z jeho volebních bodů. Vzhledem k tomu že je v půlce svého mandátu, nerad by to předával dalšímu předsedovi ve stejném stavu.
Zítra budete informování o dalším postupu, jak z projektů, sekcí a dalších částí klubu, které mají majetek, bude do konce ledna probíhat sběr věcí k evidenci a likvidaci.
Majetek bude rozřazen do několika kategorií: majetek který si rozeberou jiné sekce / projekty, majetek který již nemá žádnou hodnotu ani pro jiné sekce / ekologická likvidace, prodej - ekonomická činnost.
Parlament bude v březnu brblat do likvidace.
O některé věci byl zájem ještě dříve, než začala likvidační komise fungovat.
Dále nás čeká inventarizace majetku, který již máme a bude dále v plánu v používání. Pracuje se již delší dobu na vývoji inventarizačního softwaru. Aktuální podoba jsou dvě Excel tabulky, se kterými se nepracuje úplně nejlépe.
Přes prázdniny by měla proběhnout inventarizace majetku. Vzhledem k tomu, že přes prázdniny tu spousta projektů ani není / není aktivní, proběhne inventarizace ve zkouškovém letního semestru (polovina května - konec června).


Dalším bodem je nová Wiki - Intranet. Je to věc, která tu je již delší dobu, ale minulý rok se s tím téměř nehnulo. Ke konci minulého roku se začalo řešit co s tím dál. Byl by nerad, kdyby tam vznikaly nějaké uzavřené sekce, jako byl záměr minulého vedení.


Dalším bodem je čerpání rozpočtu 2020. Vzhledem k tomu, jak probíhalo čerpání v roce 2019 a pár nervovým záchvatům předsedy, které asi pocítili obyvatelé bloku 10, jsem se rozhodl k určitým úpravám nařízení předsedy o čerpání z rozpočtu.
Posunulo se čerpání o týden zpět. K mnoha věcem ještě dosud nemáme ani faktury. Je doporučeno čerpání v průběhu rozpočtu. K položkám ke schválení po 30. 11., musí mít nákupy odůvodnění pro toto pozdější čerpání a může být pro daný rok zamítnuto. Posouzení relevantnosti čerpání náleží předsedovi a místopředsedovi klubu.


Dále k čerpání souvisí omezení řešitelů na menší okruh lidí. Lidé zodpovědní za čerpání, by měli správně informovat řešitele. Někteří byli nezodpovědní a bylo s nimi mnoho opakovaných problémů. Týká se hlavně hromadných nákupů. Omezení se bude týkat až nových čerpačů a řešitelů. Nebude se vztahovat na historické průšviháře, všichni začínají s čistým štítem.


Dále související hromadné nákupy budou pokračovat na Alza, CZC, Rohlík. V. Huvarová udělala analýzu nejčastějších obchodů, kde nakupujeme. Na hromadné nákupy bude vydáno nařízení předsedy, o kterém si myslel, že se obejde bez něj. Nákup u Lobkowicze bude probíhat stejně.


V parlamentu se řešily předpisy. Jednou ze změn je, že hlasování emailem není možné z důvodu změn v občanském zákoníku. Je potřeba, aby nastaly změny ve vyšších předpisech organizace.


Čeká nás také volba nového předsedy. Jedna varianta je, že proběhne dost zavčas - nejspíše začátkem prosince a poté bude probíhat zaškolení nového předsedy. Druhá možnost je, že volba bude probíhat v lednu, ale již od začátku prosince budou otevřené dveře pro případné zájemce, aby se zaučili ve fungování předsedy, co je potřeba řešit atd…


K projektu EPC. V roce 2020 by měla proběhnout realizace projektu. Budou se měnit zářivky, radiátory a někde možná elektroinstalace na pokojích, kotle, hlavice ve sprchách. To hlavní by se mělo odehrát přes letní prázdniny. K projektu se přímo přes SÚZ nedostaneme, ale J. Rubáš dodá “seznam” věcí, které se nás týkají. Určitě jsou dohledatelné na tender aréně.


Dále se letos opět budou provádět hromadné postřiky. Paní Kozlová nás již informovala o představách SÚZu, jak by to mělo probíhat. SÚZu se líbí dělat postřik 2 bloků v jednom měsíci, termíny budeme vybírat centrálně, zástupci se se svými hospodáři / hospodářkami domluví na konkrétním datu.


---
(20:55)
Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)
J. Rubáš informuje, že několik vedoucích projektů má propadlý jmenovací dekret. Postupně napravuje.
Novým vedoucím Audiovizuálního centra klubu Silicon Hill bude od 11. 1. 2020 Adam Ježek.
Dále až na jedno jmenování byli všichni jmenování za mandátu předsedy J. Rubáše a jejich mandát končí 31. 12. 2020. Je věcí následujícího předsedy, jestli to tak bude chtít zachovat.
Před Vánocemi jsem posílal seznam o doplnění osobních údajů některých členů. Moc se jich ze seznamu nedoplnilo.
Týká se také mnoho VIP členů. Mnoho z nich odpovědělo na první výzvu, na druhou výzvu již méně. Jedná se hlavně o členy, kteří již nebydlí na Strahově. Je to z důvodu, že o našich členech musíme evidovat informace dle legislativy. Nerad bych se uchyloval k vylučování VIP členů.
Novoroční bowling 1. 2. 2020 proti SÚZ. Bude od 9. ráno. Budeme rádi za tým vedení a centrály.
Zítra proběhne parlament v CIIRCu.
Bude diskuse s rektorem ČVUT, která by měla proběhnout ve školícím centru SH.


Proběhl Vánoční večírek SH, rozsvícení SHtromku a další tradiční akce.
Byl jmenován nový předseda KSÚZ (komise pro SÚZ AS ČVUT).
Bylo diskutováno navýšení kolejného, ke kterému proběhlo několik schůzek již půl roku dopředu. Bylo slíbeno ze strany SÚZ, že proběhne informování ubytovaných o navýšení, které se nestalo a na Bloku 7 proběhlo pozdě a neoficiálním kanálem (Facebook).


T. Pícha se ptá na stav rekonstrukce bubenečské koleje.
J. Rubáš: Zatím stále vše nasvědčuje tomu, že započne o prázdninách 2020.
R. Kondáč se ptá, jak to bude se singl ubytováním.
J. Rubáš: Půjde využít 60 míst pro SU, jako v loňském roce.
A. Ježek se ptá na přenos členství lidí z Bubenče.
J. Rubáš: Týká se velmi málo lidí, ale jinak bude standardně přeneseno do září (v rámci období).
V. Pekárek: Do kdy bude umožněno čerpání 4Kč fondu?
J. Rubáš: Celý ČVUT přecházel na nový inventarizační systém, ve kterém ale již SÚZ nějakou dobu fungoval. Předčasné ukončení hrozí ke konci října.


---
(21:14)
Kolečko bloků.
B2
M. Jakubec: informuje, že se od minule nic zásadního nestalo.

B3
R. Kondáč: Na bloku nic nového, co by chtěl zmínit.
B4
M. Vančata: Blok 4 nemá hospořádku, zatéká nám do serverovny (housingu B4). Nejspíše se stalo při opravě sprchy.
B5
A. Ježek: Od minule se nic nestalo, jen že jim také odmontovali sprchy, ale voda z nich teče.
B6
V. Havránek: Nic co stojí za řeč.
B7
M. Vitoušek: přebírá funkci a bude řešit nesprávně fungující úklid.
B8
V. Šmejkal: Blok 8 stále stojí a neděje se na něm nic zajímavého.
B9
A. Neoral: Máme nové vrátné, řešíme nové správce kuchyňky.
B10
P. Dvořák: Proběhla Vánoční diskuse s paní hospodářkou.
B11/12
J. Dvořák: hele, asi nic. P. Nutil po 20 letech odešel. Předal velkou igelitku klíčů a několik GB dat.
Hosté:
V. Pekárek: na B9 byla otevřená studovna (ve 4. mezipatře), ze které vyhazovali bezdomovce.
R. Kondáč: člen se ptal na možnost vypínání WiFi AP na jeho pokoji od 24:00-6:00
R. Labovský: problém s bezdomovci se měl eskalovat výš
J. Rubáš: Budeme řešit.
V. Nevřela: na B7 se stalo před Vánoci, také výskyt bezdomovce. Šel se vysprchovat. Dostal se sem přes průchod u Nazirovo hospody.
V. Havránek: se ptá na rekonstrukci kanalizace a chodníků a proklamované studentské soutěže k ní.
J. Rubáš: jsou to dvě věci. Kanalizace řeší SÚZ a chodníky byla soutěž vize Strahova, což bude soutěž na fakultě stavební, řeší J. Šejna.
O. Hollmann: Připomíná tabulku s nedoručitelnými maily. Klidně ji přepošle znovu. Upozorňuje že editovatelný je jen poslední sloupec.
A. Ježek: nový vrátný na B7 vůbec nekontroluje seznam na klíče a nebo se ptá na koho to má napsat.
J. Rubáš prosí, aby členové s přístupem do zasedačky vrátným připomínali systém a dali mu (předsedovi) vědět, kdyby jej vrátní nedodržovali ani nadále.
---
(21:29)
J. Rubáš informuje nováčky o výběru předběžných termínů příštích schůzí. Jako pravděpodobný termín další schůze byla vybrána středa 22. 1. 2020.

(21:31)
J. Rubáš končí schůzi
Konec schůze
--------------------------------------------------------------------------------
Příloha č. 1: Zápis z 5. 12. 2019 [txt]
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20191205
MD5(20191205.txt) = c39cb8ee7f07c6c7ef72be41dc7a8e51 20191205.txt

MD5 hash tohoto zápisu je: 535109c089cc3556b7f0ce24852e5801

Tato verze souboru txt/20200108.txt byla nahrána 22.01. 2020 21:45:02.