Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 22.01.2020

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 22. 01. 2020
================


Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Rubáš (27118)
Místopředseda: Jakub Šejna (28044)


CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Viktor Bohuněk (32160)
CKZ4: Pavel Dostál (28122)


Blok 2: Martin Jakubec (30896)
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: Adam Ježek (34130)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Martin Houska (27586), v.z.
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Aleš Neoral (25246)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Jan Dvořák (25577)
Hosté:
Patrik Hübner (34246)
Vít Pekárek (27408)
Veronika Huvarová (33204)
Michal Jurásek (21877)
Jaroslav Zdeněk (32150)
Roman Labovský (28517)
Jakub Šejna (28044)
Michal Kochman (30478)
Anna Vlasáková (27542)


Zapisovatel: Veronika Huvarová
Ověřovatel: Jakub Rubáš
________________
Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 8. 1. 2020 [10 min, hlasování](J. Rubáš)
2) Ekonomická činnost -- výběr záloh na SH kelímky [20 min, hlasování](J. Rubáš)
3) Info z CENSH [15 min, informativní] (J. Rubáš)
4) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


---
(20:06)
J. Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 15


---
(20:06)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)


---
(20:06)


Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 8. 1. 2020 [10 min, hlasování](J. Rubáš)
2) Ekonomická činnost -- výběr záloh na SH kelímky [20 min, hlasování](J. Rubáš)
3) Info z CENSH [15 min, informativní] (J. Rubáš)
4) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)
---
(20:06)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2020-0003
::Osob s hlasovacím právem: 15
::PRO: 15
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE:0
>> Usnesení přijato.


________________


---
(20:07)
1) Schválení zápisu ze schůze 8. 1. 2020 [10 min, hlasování](J. Rubáš)


J. Rubáš probírá navržené stylistické změny a postupně je schvaluje. Je navrženo velké množství úprav.


J. Rubáš: Pošlu vám zápis na e-mail. V bodu Různé bych chtěl potom probrat možné změny práce se zápisy.
---
(20:22)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 8. 1. 2020 v podobě, v jaké byl zaslán do konference Vedení 22. 1. 2020.
::Číslo: 2020-0004
::Osob s hlasovacím právem: 15
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
---
(20:23)
2) Ekonomická činnost -- výběr záloh na SH kelímky [20 min, hlasování](J. Rubáš)


J. Rubáš: Dokument jsem vám zaslal v pdf e-mailem. Jedná se o ekonomickou činnost na zálohy kelímků. Už jsme se na minulých představenstvech na toto téma bavili. Nakoupíme jich asi 5 000 ks a budou uskladněny ve školícím centru. Na Masarykově koleji umí dělat certifikované mytí kelímků, vychází asi na 2,- Kč za kelímek.
V. Bohuněk: Jeden kelímek vychází nákupka na 30,- Kč?
J. Rubáš: Je to asi 20,- Kč
J. Dvořák: A co je zbylých 30,- Kč?
J. Rubáš: To je zisk. Abychom částečně pokryli případné ztráty a náklady na mytí.
O. Hollmann: Budeme vybírat jen naše kelímky, nebo i jiné potisky?
J. Rubáš: Budeme vybírat jen naše. V SU se ví, že u nás se kelímky řeší jako pilotní projekt, už přichází dotazy.
P. Dvořák: Umí certifikované mytí i v menze na Strahově?
J. Rubáš: Nemám o tom informaci. Pokud to tady schválíme, dám bod na schválení ekonomické činnosti na příští zasedání parlamentu.


---
(20:17)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje Ekonomická činnost -- výběr záloh na SH kelímky v podobě, v jaké byla zaslána do konference Vedení 19. 1. 2020.
::Číslo: 2020-0005
::Osob s hlasovacím právem: 15
::PRO: 15
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
---
(20:29)
3) Info z CENSH [15 min, informativní] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Na žádost bývalých členů představenstva jsme se naučili tento bod dávat separé.


Probíhá jmenování nových vedoucích projektů, někteří se neozvali, těm jsem odebral možnost čerpání z rozpočtu, dokud vedoucího nejmenuji.


Vedoucí projektu Modelland se mnou moc nekomunikuje. Na facebookové stránce projektu se objevila spolupráce s externí firmou. Z toho vyplývá, že vedoucí projektu jednala bez vědomí mě nebo místopředsedy s externím subjektem. Jak víte, aktuálně pracují na záměru a jmenování by také rádi obnovili, nicméně i tak by bylo dobré vyvarovat se podobných problémů.
Kdybyste chtěli jednat s nějakou firmou, stačí se nám jen ozvat, s největší pravděpodobností vám to schválíme, jde jen o to, abychom o tom věděli.
V. Suk: Je to takový evergreen.


J. Rubáš: Pomalu se připravuje SHOW, byl bych rád, kdybychom na příštím představenstvu schválili ekonomickou činnost. Jestli máte dotazy na SHOW, připravte si je na příště.


Je v plánu připravit novou verzi SH leporel. Pokud víte o něčem, co by v nich stálo změnit, tak se ozvěte mně a J. Šejnovi.
P. Dvořák: Je verze, ve které jsou správné ceny členství?
J. Šejna: Hromada chyb se už opravila, ale nějaké chyby tam zůstaly. V novém (chystané pozn. zapisovatele) už by měly být v pořádku.


J. Rubáš: Probíhají přípravy Installfestu, call for papers jsou do konce ledna.


Dorazily PR předměty. Příští týden se budeme účastnit DOD FITu.


Otto, jak probíhá doplnění údajů?
O. Hollmann: Slíbil jsem e-mail, ještě jsem ho neposlal.
J. Rubáš: Některé bloky doplnily údaje vzorně. Prosím, aby ostatní bloky informace co nejdřív doplnili také, původně jsem to chtěl mít hotové už v tomto hlášení, to se nepovedlo, byl bych teda rád, kdyby to do příštího hlášení bylo hotovo.
M. Jakubec: Je možné se ptát hospodářek, jestli daný člověk bydlí ještě na bloku?
J. Rubáš: Toto bohužel není možné, protože nemáme se SÚZem uzavřenou zpracovatelskou smlouvu.


V. Bohuněk poslal v minulém týdnu e-mail lidem, kteří jsou správci kamerového systému. Hodně se tlačilo, aby byl kamerový systém hotový, ale zpětně už si někteří správci nesplnili své povinnosti.


Otevřel se 4Kč fond, můžete tedy zkusit čerpat. SÚZ obdržel podpisové vzory členů představenstva.
Na SÚZu jsme probírali problém s bezdomovci a narkomany na blocích, chtějí to řešit, pokud problém bude pokračovat, hned mi to dejte vědět, budeme to eskalovat.
Zvedly se ceny za návštěvy, protože vešla v platnost vyhláška magistrátu, tzv. vzdušné. Nově je cena za návštěvu 71,- Kč. Bude se řešit, jak se z této vyhlášky vyjmou koleje.


----
(20:53)
J. Dvořák odchází
:: Počet osob s hlasovacím právem: 14


Řešíme dále harmonogram ubytování. Posunula se doba možnosti podávat žádosti o ubytování na 1. 2.. Je to primárně kvůli stážistům ze zahraničí. Nás to v ničem neomezí. Všechna ostatní data jsou posunuta dle aktuálního roku.


----
(20:56)
J. Dvořák přichází
:: Počet osob s hlasovacím právem: 15


Zápisy bych chtěl řešit trochu jinak. Minule jsme řešili, že by šlo řešit schvalování zápisů bez prodlevy způsobené posláním e-mailu. Mohli bychom si odpustit posílání zápisu do e-mailové konference, a to tím, že by se rovnou nahrál do gitu. Co si o tom myslíte?
Představenstvo se nevyjadřuje proti.


J. Rubáš: Na posledním zasedání parlamentu se řešila změna loga. Zároveň s námi diskutoval pan rektor. Chtěli jsme se dozvědět víc o projektu EPC, ale nic moc konkrétního neřekl. Ani o rekonstrukci Bubenče.


----
(21:02)
P. Dvořák odchází
:: Počet osob s hlasovacím právem: 14
Pan kvestor přislíbil, že dorazí na příští ZZSVS, kdybyste měli nějaké dotazy na EPC, tak mi dejte vědět, přednesu je tam.


----
(21:04)
P. Dvořák přichází
:: Počet osob s hlasovacím právem: 15
A. Vlasáková: Posílala jsem vám e-mail s tabulkou na štítky, udělala jsem tam chybu, termín není 28. 2. ale 28. 1. Pošlu ještě připomínací e-mail.


J. Šejna: Posílal jsem vám s deadlinem tabulku na odpustky, pošlete je včas, odpustky, které nenahlásíte včas, nebudu řešit.
J. Rubáš: Prosím, informujte členy, kterým chcete dát odpustek, abychom potom nemuseli vracet peníze, stojí to klub zbytečné peníze.


----
(21:10)
V. Suk odchází
:: Počet osob s hlasovacím právem: 14


---
(21:10)
4) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)
J. Šejna: Chci se zeptat zástupce B9, jak myslel singly na bloku v souvislosti s rekonstrukcí studovny. Tuto informaci zveřejnil na sociální síti. O singlech totiž zástupce bloku nerozhoduje.
A. Neoral: Singly přiděluje hospodářka, myslel jsem, že když někdo zrekonstruuje studovnu, tak bych mu singl přidělil.
J. Šejna: Pozor, singly přiděluje SU a prezident. Máme nárok na 60 míst za celou SU.
J. Rubáš: Z tvého příspěvku to vyznělo, že ten člověk bude mít na singl nárok, ale tady nemá nikdo na nic nárok. Je to, jako bys mu slíbil odpustek. Dávej si na to pozor, aby to ten člověk pak nebral jako samozřejmost a potom bys to nemohl dodržet.


V. Šmejkal: Romane, tys psal, že Lobkowicz už nebude dodávat 20l sudy.
R. Labovský: Ano, už se jen doprodají zásoby.
P. Dvořák: Za poslední 2 měsíce se poztrácelo několik naražečů, prosím, koukněte se v klubovnách a vracejte je. Aktuálně nemáme dobrý stav.


J. Rubáš: V pondělí byl úspěšně otevřený rozpočet. Přibyla nová políčka, nejste nuceni dělat tagy, protože nejmenší položka v rozpočtu v ISu odpovídá nejmenší položce v rozpočtu schváleném. Všichni byste měli mít přidělená práva, za projekty je to jejich vedoucí, zástupci mají přidělená práva a nově je rozdělený taky sport.


J. Zdeněk: Na začátku ledna jsme měnili hlavní router switch, celkový výpadek nebyl delší než 20 minut, kdybyste měli nějaké problémy, nahlašte to, ještě to dolaďujeme.


Blok 2: Martin Jakubec - Sklo stále nemáme vyměněné. V pondělí nám už vyměnili některé sanitární vybavení v rámci EPC.
Blok 3: Radoslav Kondáč - Už nám taky instalovali dneska některá šetřící zařízení. Na bloku budou mít Hudebny nový sklad. Budeme řešit zavírání některých společenek v době zkouškového.
Blok 4: Marek Vančata - Nemáme hospodářku. Už nám nezatéká do serverovny. Během zkouškového je to u nás v útlumu.
Blok 5: Adam Ježek - Staví nám nové sprchy, jinak nic zásadního.
Blok 6: Václav Havránek - Nic se neděje. Rád bych překlíčoval místnosti.
J. Rubáš: Piš rovnou V. Novákovi, mně a místopředsedu drž v kopii.
Blok 7: Martin Houska - Vyřešen problém s úklidem.
Blok 8: Vojtěch Šmejkal - Nic zajímavého. Perlátory budou i na B8.
Blok 9: Aleš Neoral - Noví správcové. Příští středu se bude řešit výměna zařízení v rámci EPC.
Blok 10: Petr Dvořák - Na našem bloku máme problémy s údržbou a úklidem. Otevíráme novou společenskou místnost. Potřebujeme dořešit klíče.
Blok 11: Jan Dvořák - Máme nové aktivní, proběhla filmová noc. Minulý týden u nás byli z projektu EPC. Klíče od studovny máme na vrátnici, lidé nám klíče nevrací.
J. Šejna: Můžete to řešit banem na základní členství.
J. Dvořák: Chci řešit uklízečky, když není pí. hospodářka v práci, tak je to, jako by tam nebyly. Vydaly se první noviny B11, jedna stránka je věnována bloku a druhá je věnována klubu. Je možné udělat mail alias?
J. Rubáš: Jestli chcete, můžete to tisknout v kanceláři. Mail alias není problém, pošli mi, jaký ho chceš.


V. Havránek: Má výhody, když klíče půjčují aktivní?
J. Dvořák: Měli jsme to tak, ale bylo to nevýhodné.


M. Vančata: Před koncem roku jsme řešili klíče, jak to mám udělat letos?
J. Rubáš: Napiš V. Novákovi, ten to řešil v minulém roce, bude to řešit i letos.


J. Rubáš: Přišla vám informace o pracích likvidační komise, pořád nešel e-mail z kanceláře, zítra od paní sekretářky dostanete e-mail se seznamem majetku. Když najdete něco, co má štítek a není to v dokumentu, tak to tam doplňte. Rád bych to měl do konce měsíce. V inventarizaci jsou i věci, které chtěly některé projekty inventarizovat, i když neměly požadovanou hodnotu.
M. Vančata: Co když na bloku nebude něco, co je v tom seznamu?
J. Rubáš: Proto proběhnou 3 kola. Budeme to řešit postupně. V rámci vyřazování majetku označte i věci, které nevyužíváte, třeba by o ně měly zájem jiné projekty nebo sekce.


Příští zasedání budeme řešit odpustky. Navrhuji 12. 2.
Nikdo se nevyjadřuje proti.


A. Ježek: Jak to funguje s kalendářem SH? Appka nefunguje.
J. Rubáš: Podíváme se na to.


---
J. Rubáš ukončuje schůzi
(21:41)
Konec schůze
--------------------------------------------------------------------------------
Příloha č. 1: Zápis z 8. 1. 2020 [txt]
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20200108
MD5(20200108.txt) = f32c8de8bb92f9b4566d7e6c64f20be5
Příloha č. 2: Ekonomická činnost -- výběr záloh na SH kelímky [PDF]
http://zapisy.siliconhill.cz/prilohy/20200122-Priloha-2-Ekonomicka_cinnost_SH_kelimky.pdf
MD5(20200122-Priloha-2-Ekonomicka_cinnost_SH_kelimky.pdf) = 80b710dc30b1cbe541cf36cb218deb60

MD5 hash tohoto zápisu je: 4214c2ca9572746c7bd0f89398e3d0db

Tato verze souboru txt/20200122.txt byla nahrána 15.02. 2020 12:07:01.