Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 12.02.2020

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 12. 02. 2020
================


Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Rubáš (27118)
Místopředseda: Jakub Šejna (28044)


CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Viktor Bohuněk (32160)
CKZ4: Pavel Dostál (28122)


Blok 2: -
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: Adam Ježek (34130)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Martin Vitoušek (30575)
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Aleš Neoral (25246)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Jan Dvořák (25577)


Hosté:
Veronika Huvarová (33204)
Jakub Jančička (27381)
Michal Kochman (30478)
Patrik Hübner (34246)
Tomáš Velecký (28871)
Vít Pekárek (27408)
Jakub Šejna (28044)
Jan Skopal (31999)
Karolína Bergelová (33966)
Anna Vlasáková (27542)
Richard Burkoň (29205)
Jan Bednář (12364)
Jaroslav Zdeněk (32150)
Jiří Kocum (25183)
Vojtěch Anderle (30055)
Michal Jurásek (21877)
Dušan Stěhule (29153)
Simona Strádalová (29811)
Kateřina Zaiblová (26798)
Petr Polášek (26673)
Petr Hodač (14621)


Zapisovatel: Veronika Huvarová
Ověřovatel: Jakub Rubáš
________________
Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 22. 1. 2020 [10 min, hlasování](J. Rubáš)
2) Informace ze zasedání ZZS VS [30 minut, informativní) (J. Rubáš)
3) Schválení odpustků pro LS2020 [45 min, hlasování](J. Šejna)
4) Schválení EČ SHOW 2020 [20 min, hlasování] (V. Pekárek / R. Burkoň)
5) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


---
(20:07)
J. Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 14


---
(20:07)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš se ptá představenstva, zda chce změnit pořadí bodů.
V. Bohuněk: Chtěl bych navrhnout posunutí bodu s odpustky na konec.
Ostatní členové jsou spíše pro zachování pořadí.


---
Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 22. 1. 2020 [10 min, hlasování](J. Rubáš)
2) Informace ze zasedání ZZS VS [30 minut, informativní) (J. Rubáš)
3) Schválení odpustků pro LS2020 [45 min, hlasování](J. Šejna)
4) Schválení EČ SHOW 2020 [20 min, hlasování] (V. Pekárek / R. Burkoň)
5) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


---
(20:09)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2020-0006
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.


________________


---
(20:09)
1) Schválení zápisu ze schůze 22. 1. 2020 [10 min, hlasování](J. Rubáš)


J. Rubáš prochází navržené změny a postupně je schvaluje.
Nedochází k věcným změnám.


---
(20:17)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 22. 1. 2020 v podobě, v jaké byl zaslán do konference Vedení 12. 2. 2020.
::Číslo: 2020-0007
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
---
(20:18)
2) Informace ze zasedání ZZS VS [30 minut, informativní) (J. Rubáš)


J. Rubáš: ZZS VS proběhlo minulý týden ve středu. Jednali jsme primárně o EPC, rekonstrukci Bubenče, ceníku náhrad a opatření proti koronaviru.
Schůze se zúčastnil vedoucí projektu EPC, řešili jsme výměnu kotlů, podrobný harmonogram měli řešit až po této schůzce. Máme přislíbeno, že data nám budou poskytnuta.
K výměně kotlů určitě dojde a je možné, že v jednu chvíli nikde na Strahově nepoteče teplá voda.
Litinové radiátory na bloku 8 jsou sice v projektu, ale dle vedoucího projektu se jedná o malou chybu, jejíž přítomnost nemá dopad.
Pracuje se na dodatku č. 1, bude, mimo jiné, obsahovat zmíněný harmonogram.
Mrzí mě, že někteří aktivní lidé v klubu řeší nespokojenost s EPC na facebooku a ne na platformách, které jsou k tomu určeny, jako například přes zástupce bloku a vedení.
Buďte, prosím, zástupci bloků, otevření dotazům na EPC, poskytnu vám nějakou tabulku, kde otázky zapisujte a pak to budeme na SÚZ eskalovat.
Další věci budeme řešit až po zveřejnění harmonogramu.


P. Dvořák: U nás na bloku máme velkou nestabilitu teploty vody, jak to máte na jiných blocích?
J. Dvořák: Mám takové hlášení u nás na bloku, ale sám jsem to nepocítil.
R. Kondáč: Když se budou měnit kotle, tak nepoteče jen teplá?
J. Rubáš: Ano, voda poteče, ale jen studená.
J. Dvořák: Budou se víc řešit ty hlavice, na které si lidi stěžují?
J. Rubáš: Protože hlavice ve sprchách nejsou součástí EPC, bude se s nimi asi dát něco dělat. Součástí EPC je i živé snímání odběru vody.
J. Dvořák: Za 2 týdny na bloku 11 už začne měnění světel, jedno patro jeden týden. U nás na bloku to zatím testují, pak by měli pokračovat na další bloky.
J. Kocum: Chtěl bych se vrátit k tomu, co říkal P. Dvořák, že je nestabilní teplota vody. Aby to nezapadlo.
J. Rubáš: Mám to zapsané a budeme to řešit.


J. Rubáš: Rekonstrukce na Bubenči stále vypadá, že bude. Na ZZS VS zaznělo, že stavební povolení stále není. Aktivní lidé by měli být přesunuti na Sincoolku.
R. Kondáč: Hospodářka u nás na bloku říkala, že zajistila nějaké stoly, bude se z Bubenče odstěhovávat vše?
J. Rubáš: Jak co, některé věci zůstanou i po rekonstrukci na koleji.


J. Rubáš: Taky jsme řešili místní poplatky, o kterých jsme mluvili posledně, kde si Praha řekla o “vzdušné”. Rektorát se s tím snaží něco udělat, bude se s tím zabývat SKRVŠ, spojily se všechny veřejné vysoké školy v Praze a řeší to s primátorem. Zatím platí 21,- Kč. Tento poplatek by se měl promítnout i do ceníku, týká se všech, kteří tady bydlí dobu kratší než 61 dní.
M. Kochman: Kontroluje nějak SÚZ lidi, co tady přespí, ale mají trvalé bydliště v Praze?
J. Rubáš: Nevím jak s tím pracují, ale měl bys mít trvalé bydliště na dokladu, který předkládáš, takže by to mělo být jasné.


J. Rubáš: Řešili jsme taky opatření proti koronaviru.


---
(20:48)
Odchází A. Ježek
Počet osob s hlasovacím právem 13


J. Rubáš: Na ČVUT mělo dorazit větší množství studentů z Číny. Řešila se kvůli tomu karanténa. Na opatřeních pracují, týká se to především hygienických standardů. SÚZ by měl mít na vstupech antibakteriální gely, uvidíme, kdy se tam objeví.


---
(20:50)
Přichází A. Ježek
Počet osob s hlasovacím právem 14


J. Rubáš: Žádná další opatření v tuto chvíli plánovaná nejsou. Byly vydané příkazy, jak jednat s lidmi, kteří přijeli z Číny, zjistilo se, že tato opatření 100% nefungují.


---
(20:56)
3) Schválení odpustků pro LS2020 [45 min, hlasování](J. Šejna)


J. Šejna si přebírá slovo.
J. Šejna: Měl jsem stížnost, že chyběla diakritika. Začneme Sítí, jsou k tomu připomínky?
Představenstvo nemá připomínky.
J. Šejna: Pokračujeme k serverům, máte připomínky?
O. Hollmann: Je tam zmíněný J. Šindelář, prý dělal inventarizační systém.
J. Rubáš: Ano, ale už ho nedělá.
V. Šmejkal: Vidím tam i V. Pužmana, doneslo se mi ale, že už moc nekomunikuje.
J. Jančička: V minulém semestru byl mým zástupcem, proto jsem se mu rozhodl odpustek dát.


J. Šejna: Ke vzdělání má někdo otázku?
R. Kondáč: Nesedí ti dole součet.
J. Šejna: Součty sedí na první stránce, kterou budu posílat.


A. Ježek se vyjadřuje k odpustkům v AVC, že členové, kteří mají štítek od ledna jsou v AVC aktivní už od začátku zimního semestru.
V. Šmejkal: Mám otázku k fotbálku, jak funguje a proč máte tolik správců.
J. Skopal: Děláme hlavně turnaje a tam je potřeba cca 15 lidí a na další akce jsou potřeba taky.
J. Šejna: U hudeben chceme osvětlit, proč by vedoucí projektu měl mít odpuštěný sport.
R. Kondáč: Taky se mi nelíbí, že by vedouci hudeben měl dostat odpuštěný sport.


J. Šejna: Proč mají někteří členové Modellandu i návrh na odpuštění síťového členství?
S. Strádalová: Členové se účastní akcí, Správci místností půjčují navíc klíče.
J. Rubáš: Takže dělají míň práce a mají odpuštěné i síťové členství?
S. Strádalová: Účastní se navíc akcí a udělali víc práce.
V. Šmejkal: Mně nesedí počty správců na počty místností.
R. Kondáč: Za mě je ta logika ok.
J. Rubáš: Za mě ta logika není ok, protože takhle brzo narazíme. Co když ti lidé toho udělají mnohem víc.
M. Vančata: IT mají odpuštěné lidi, co se podíleli na rekonstrukci místností a atelier weeks.
P. Dvořák: Mám u toho pochybnosti, protože mám správce, který se mi celý semestr stará o místnost a nedosáhne na tento odpustek.
K. Zaiblová: Myslím si, že na toto srovnávání budeme narážet pořád.
A. Vlasáková: Můžeme se tu dohadovat do nekonečna, odpustky jsou prostě nespravedlivé a tady vidíme, že třeba správce místnosti má stejné odpustky jako předseda.
D. Stěhule: Jsou správci místností jen ti, co půjčují klíče?
S. Strádalová: Máme na webu hodiny, kdy jsme k zastižení. Když někdo bude s něčím chtít pomoct, tak jsme tu pro něj.
V. Suk: Zaslouží si ty odpustky tak jak jsou navržené?
S. Strádalová: Myslím si, že jo.


J. Kocum osvětluje, proč mají dva členové projektu Hudebny navíc odpuštěné i IT členství. Je to pro to, že toho dělali mnohem víc.


A. Vlasáková: Viděla jsem, že SHerna má mnohem víc členů, než kolika odpouštíte.
R. Kondáč: Posílali jsme tabulku a kdo se nenapsal, tak toho jsme neřešili.
J. Rubáš: Existují dva rozdílné přístupy, někteří nechají přihlásit aktivní lidi o odpustky a jiní vedoucí projektů a sekcí navrhují, kdo dostane odpustek.
R. Kondáč: Do budoucna plánujeme i to, že někteří, co toho udělali hodně a do tabulky se nezapsali, budou s odpustky osloveni.


J. Šejna: Zajímalo by nás, jaké jsou rozdíly v přípravě SHOW v letním a zimním semestru.
R. Burkoň: V zimním semestru se připravují například granty. Navrhli jsme odpustky těm, kdo se hodně zapojovali.


K. Zaiblová: Jak se díváte na to, že pomáhají nečleni klubu?
V. Suk: Pokud se neúčastní akcí, které podléhají pojistným událostem, tak s tím asi problém není. Ale jsem spíš za to, aby lidi, co pomáhají, byli členové klubu.


J. Šejna: Zaslouží si lektor shufflu odpustek stejne jako jiní lektoři, i když už není lektor?
J. Kocum: Odpustky jsou zpětné, byl lektor jako všichni ostatní, proto si to zaslouží.


J. Šejna: U B9 by nás zajímalo, co dělá nákupčí a výčepní bloku
A. Neoral: Dělá přípravu na nákupy a zajišťoval i nákupy ze 4Kč fondu.


J. Šejna: Ve fondu odpustků je členství pro M. Reichlová, které se už nevlezlo do projektu Včely.


J. Kocum objasňuje odpustky ve 3D tisku. Všichni se opravdu hodně zapojují.
J. Kocum dále objasňuje Hudebny a sportovní členství pro Libora Hájka, které si sám napsal. Potřebuje prý zušlechťovat své tělo.
J. Šejna: Co si o tom myslí vedoucí fitcentra?
V. Anderle: Tohoto člověka neznám.
Představenstvo se vyjadřuje proti odpuštění sportovního členství Liboru Hájkovi. Proto se ze souboru maže.


D. Stěhule: Co přesně dělá volební komise a její předseda? Jak hodně pracují?
J. Rubáš: Předseda klubu volby vyhlásí, veškerá ostatní realizace okolo voleb je na předsedovi volební komise a komisi samotné. Příkladem je třeba diskuze s kandidáty, která je celá v režii předsedy VK.


J. Rubáš: Jak chcete dát dohromady housingy? Housingy nebudou součástí odpustků a přiloží se k tomu příloha, kde bude seznam členů, kteří jej využívají.
P. Dvořák: Projde někdo realitu v housingu?
J. Rubáš: Hlídá se to průběžně.


J. Kocum: Budeme řešit i odpustky tanečních, které nejsou členstvím?
J. Rubáš: Chtěl bych to zanést do příštích odpustků. Takže ho neodpouštíme. Druhá věc je, jak to bude u VIPů a Zasloužilých členů. VIPům a Zasloužilým členům bych to zpřístupnil, protože to naplňuje smysl tohoto členství.


---
(21:55)
J. Rubáš vyhlašuje přestávku


---
(22:17)
J. Rubáš ukončuje přestávku
---
(22:22)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků dle dokumentu zaslaného 12. 2. 2020 do konference Vedení.
::Číslo: 2020-0008
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


J. Rubáš: V příštím týdnu to naklikám do ISu, informujte prosím ty, komu jste nechali odpustit, abychom nemuseli vracet zaplacená odpuštěná členství.


---
(22:23)
4) Schválení EČ SHOW 2020 [20 min, hlasování] (V. Pekárek / R. Burkoň)


R. Burkoň si přebírá slovo.
R. Burkoň: Protože se trochu zkomplikovalo vydávání pivenek s vratnými kelímky, letos
nebudou pivenky a EČ je tedy na částky.
O. Hollmann: Oproti loňsku se zvýšily náklady na občerstvení, ale nezvýšily se příjmy, jakto?
R. Burkoň: Příjmy z prodeje jsme počítali tak, jak jsou schváleny v rozpočtu.
J. Rubáš: Jak jste to vymysleli s placením jídla?
R. Burkoň: Zvažujeme dvě možnosti, buď bude kasa u jídla, nebo se budou vydávat tzv klobásenky a hermelínovky.
---
(22:30)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje ekonomickou činnost SHOW 2020 tak, jak byla zaslána do konference Vedení 10. 2. 2020.
::Číslo: 2020-0009
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
J. Rubáš: Ještě to budeme muset nechat schválit Parlamentem.
---
(22:33)
5) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)
J. Rubáš: Při schválení rozpočtu posilovny se udělaly chyby z důvodu velmi přesné specifikace, v názvu je překlep a nesedí kiláž. Opravným prostředkem může být přeschválení rozpočtu, ale to mi přijde zbytečné. Představenstvo se může rozhodnout, jak to tedy řešit.
M. Jurásek: Můžeme to změnit na faktuře tak, aby to sedělo s rozpočtem.
J. Šejna: Ale tyto činky se prodávají. (ukazuje je na internetu)
J. Rubáš: Měním stanovisko, proto jsem tedy pro změnu rozpočtu.


J. Rubáš: A. Vlasáková rozesílala informaci o nových štítcích, dostanu se k tomu o víkendu, takže když tak změny hlaste ještě do pátku.
Na příštím parlamentu chci nechat schválit nejen EČ SHOW ale také kelímky, ještě potřebujeme dořešit grafický návrh.
A. Vlasáková: Do konce týdne oznámím termín HRuSHky, mělo by to být 5. 3. od 18 nebo 19 hodin, všichni jste zvaní a prosím, pozvěte všechny aktivní.
J. Rubáš: V termínu HRuSHky bych chtěl udělat školení na čerpání financí. Můžou se přihlásit i řešitelé REF.


J. Rubáš: Proběhl DOD FITu, další věci z centrály můžeme probrat příště.


R. Kondáč: Víš, jak to vypadá s hostelem na našem bloku letos?
J. Rubáš: Bude pravděpodobně v hostelovém režimu.
R. Kondáč: Jde o to, že všem, kdo si požádali o ubytování na léto, tak jim bylo vyhověno.
J. Rubáš: Ověřím to.


M. Vančata: Bude na nové wiki rezervační systém, jako byl na staré wiki?
J. Rubáš: Doufám, že ne, zjistíme, v jakém stavu je rezervační systém, který vytváří P. Matta.
V. Bohuněk: Pracuje na tom intenzivně.


P. Dvořák: Do toalet jsou nainstalované omezovače. Hodně to teď smrdí, bylo by dobré, kdyby udělali osvětu.


Blok 2: V. Bohuněk: Nic.
Blok 3: Radoslav Kondáč - Plánujeme Poznej svého souseda, budeme řešit sklad pro hudebny.
Blok 4: Marek Vančata - pí. hospodářka je zpět, doděláváme resty.
Blok 5: Adam Ježek - Mění se kohoutky, obnovili jsme akci Krtek, když je problém s vložkou do společenských místností, když je zničená, na koho se mam obratit?
J. Rubáš: Ozvi se Vencovi, jestli je problém s dveřmi, možná to řeš se SÚZem.
V. Suk: Můžeme řešit systém ve dveřích od místností, ke kterým máme smlouvu.
Blok 6: Václav Havránek - Příští týden plánujeme akci a teambuilding, dále taky LANku ve spolupráci s SHernou.
Blok 7: Martin Vitoušek - Příští týden dezinsekce a proběhla výměna podlahy.
Blok 8: Vojtěch Šmejkal - špatně u nás teče voda, jinak nic zajímavého.
Blok 9: Aleš Neoral - Proběhlo u nás EPC.
Dnešním dnem rezignuji na zástupce Bloku 9. I proto si myslím, že si Volební komise odpustky zaslouží.
J. Rubáš: Je škoda, že to nevyšlo déle. Uvidíme, kdo bude kandidovat. Děkujeme, že jsi tady s námi byl a snad si ze svého působení něco odneseš.
Blok 10: Petr Dvořák - Chceme řešit kuchyňky, primárně trouby. Většinou skončí mechanicky poškozené. Co většinou nakupujete?
V. Bohuněk: My máme kombinované sporáky, takže to neřešíme.
Blok 11: Jan Dvořák - Čeká nás výměna světel a řešíme nějaké drobnosti kolem EPC.


P. Hübner: Bude diskuze na doplňovací volby?
J. Rubáš: Nedělá se.


J. Rubáš: V rámci rekonstrukcí jsme se SÚZem taky řešili rekonstrukci B12 interiérově na buňkový systém. Nebudou se dělat dvě velké investice v jeden čas. Za 4 roky se začnou postupně předělávat všechny bloky na buňkový systém.
Informuji o tom, že budou tedy vyhlášeny doplňovací volby.
Navrhuji příští termín zasedání na 26. 2. Ještě pošlu pro jistotu doodle. Budeme tam řešit i už zmíněnou změnu rozpočtu kvůli sportu.


---
J. Rubáš ukončuje schůzi
(23:07)
Konec schůze
--------------------------------------------------------------------------------
Příloha č. 1: Zápis z 22. 1. 2020 [txt]
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20200122
MD5(20200122.txt) = a47c5bed089997a38c37ae44226748ab


Příloha č. 2: Odpustky LS 2020 [PDF]
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20200212-Priloha-2-Odpustky_LS_2020.pdf
MD5(20200212-Priloha-2-Odpustky_LS_2020.pdf) = 78321365bbed42c0c3cff1f4da3fe407


Příloha č. 3: Ekonomická činnost - SHOW 2020 [PDF]
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20200212-Priloha-3-Ekonomicka_cinnost_SH_SHOW_2020.pdf
MD5(20200212-Priloha-3-Ekonomicka_cinnost_SHOW_2020.pdf) = ee2027ff3ff035bdb6e7122314710262

MD5 hash tohoto zápisu je: 2110f212a64cd0c082fc5f9d62d65ccd

Tato verze souboru txt/20200212.txt byla nahrána 27.02. 2020 22:28:01.