Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 27.02.2020

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 27. 02. 2020
================


Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Rubáš (27118)
Místopředseda: Jakub Šejna (28044)


CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Roman Labovský (28517), v.z.
CKZ3: Viktor Bohuněk (32160)
CKZ4: Pavel Dostál (28122)


Blok 2: Martin Jakubec (30896)
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: Adam Ježek (34130)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Martin Vitoušek (30575)
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Jan Dvořák (25577)


Hosté:
Veronika Huvarová (33204)
Samuel Fichna (33860)
Michal Kochman (30478)
Patrik Hübner (34246)
Vít Pekárek (27408)
Jakub Šejna (28044)
Jaroslav Zdeněk (32150)
Karolína Bergelová (33966)
Anna Vlasáková (27542)
Zapisovatel: Veronika Huvarová
Ověřovatel: Jakub Rubáš
________________
Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 12. 2. 2020 [15 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Dodatečné schválení odpuštění členských příspěvků [15 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) Výroční zpráva SH 2019 [30 min, hlasování] (J. Rubáš)
4) Info z CENSH [15 min, informativní] (J. Rubáš)
5) Úklid na SH [15 min, informativní] (J. Rubáš)
6) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


---
(20:04)
J. Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 13


---
(20:07)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš vysvětluje V. Šmejkalovi, proč na programu schůze není změna rozpočtu kvůli Sportovní sekci. Zažádali si o přidání bodu pozdě a ne standardním způsobem.


---
Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 12. 2. 2020 [15 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Dodatečné schválení odpuštění členských příspěvků [15 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) Výroční zpráva SH 2019 [30 min, hlasování] (J. Rubáš)
4) Info z CENSH [15 min, informativní] (J. Rubáš)
5) Úklid na SH [15 min, informativní] (J. Rubáš)
6) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


---
(20:05)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2020-0010
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


________________


---
(20:05)
1) Schválení zápisu ze schůze 12. 2. 2020 [15 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš prochází navržené změny v zápisu a postupně je schvaluje. Nedochází k žádným závažným změnám.


(20:06)
Přichází Radoslav Kondáč
::Počet osob s hlasovacím právem: 14


J. Rubáš: Zjišťoval jsem, proč v gitu mají soubory jinou MD5 než ty, které posílám, nepovedlo se mi to ještě rozlousknout, proto budeme schvalovat standardním způsobem.


---
(20:17)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 12. 2. 2020 v podobě, v jaké byl zaslán do konference Vedení 27. 2. 2020.
::Číslo: 2020-0011
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.


---
(20:18)
2) Dodatečné schválení odpuštění členských příspěvků [15 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Protože kontrola samotného dokumentu proběhla poměrně rychle, nevšimli jsme si, že přestože byl Pavel Dostál ve všech dokumentech, ve výsledném souboru nám vypadl. Další, komu bychom odpustili, by byl Maroš Karas, na kterého se zapomnělo.
P. Dvořák: Rád bych navrhnul ještě Ondřeje Kvapila, dělá toho na bloku hodně.
J. Rubáš: Zároveň je členem Volební komise. Navrhneme odpustek Základ z Fondu B10 a Síťové členství z fondu předsedy.


---
(20:22)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků na následující období členům Pavlu Dostálovi (28122) - základní a síťové členství - za práci pro klub ve vedení a technicko-síťové sekci z fondu předsedy, Maroši Karasovi (27008) - členství fotoatelier - za práci pro klub na pozici fotografa z fondu PR, Ondreji Kvapilovi (32261) - základní členství za práci na bloku 10 z fondu B10 a Ondřeji Kvapilovi (32261) - síťové členství - za práci ve volební komisi z fondu předsedy.


::Číslo: 2020-0012
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---
(20:25)
3) Výroční zpráva SH 2019 [30 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Nedostal jsem k Výroční zprávě moc připomínek, pouze od Marka Vančaty k posunuté tabulce.
V. Bohuněk: V tabulce jsou ještě 2x zapsané Hudebny.
O. Hollmann: V tabulce Vzdělávání je dvojitý řádek.
J. Rubáš: K Výroční zprávě bude ještě tradičně připojený .zip s Výročními zprávami projektů a takto to zašlu do Parlamentu SU, aby se mohli kochat, jak jsme velcí.


---
(20:33)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje Výroční zprávu 2019 v podobě, v jaké byla zaslána do konference Vedení 27. 2. 2020.
::Číslo: 2020-0013
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.


---
(20:33)
4) Info z CENSH [15 min, informativní] (J. Rubáš)


J. Rubáš:
Projekt EPC - na ZZS VS nám bylo oznámeno, že zašlou podrobný harmonogram, ale stále jej neposlali. Včera proběhla schůze KSÚZu, kde toto řešili, odpověď od kvestora byla, že pro Strahov tento harmonogram zatím neexistuje. Obdržel jsem ale od Prezidenta SU nějakou verzi tohoto harmonogramu (promítání harmonogramu). Jedná se o pracovní verzi, proto ji nikde, prosím, nešiřte. Když něco objevíte, ozvěte se mi. S panem ředitelem SÚZu jsme se bavili o snížení kolejného na Strahovských kolejích v době, kdy nepoteče teplá voda.
R. Kondáč: Bude se muset řešit vstupování pracovníků do pokojů společně se zástupci klubu?
J. Rubáš: Ano, je to tak.
V souboru je taky řešené informační centrum/školící centrum/prádelna, vypadá to tak, že v budoucnu školící centrum nebudeme využívat jenom my, ale plánuje se tam přesunout inkubátor ČVUT.
Vytvořil jsem formulář pro hlášení problémů s projektem EPC, rádi bychom to nasdíleli na sociální sítě. Nahlášené problémy budu následně řešit se SÚZem. Kdyby vás napadlo, co by bylo dobré do formuláře doplnit, tak mi dejte vědět.
M. Vitoušek: Pokud nechceme, aby zde hlásili klasické závady, tak by bylo dobré tam přidat odkaz na klasický závadový systém.


J. Rubáš:
PAR SU - Bylo uděleno zasloužilé členství bývalým členům centrály SU Marii Hoťkové, Ondřejovi Hábovi a Oldřichovi Stumbauerovi.
Řešili jsme nabídku od Active pass, kterou jste možná zaznamenali, ale tuto nabídku jsme jako parlament spíše odmítli. Zástupci firmy na schůzi nedorazili.


AS ČVUT - Řeší se MÚVS a jeho další fungování, situace vypadá tak, že by ČVUT mělo zajistit dostudování všem aktuálním studentům na podobných oborech na fakultách ČVUT nebo na jiné veřejné vysoké škole s podobným zaměřením. Nemám ale aktuální informace.

Plánuje se Hokejová bitva, kterou mají pod taktovkou Engineers Prague, chtěli by v domluvené časy na blocích prodávat lístky. Samozřejmě se souhlasem zástupců bloků, má to proběhnout na začátku března.
A. Vlasáková: Dle mých informací chtějí místo, kde by mohli lístky prodávat, o obcházení pokojů a bloků by se nakonec jednat nemělo.


Během schůzek Likvidační komise se podařilo setřídit nashromážděné věci. Vznikl harmonogram pro vyřazování:
1. Funkční majetek bude nabídnut projektům a sekcím.
2. Majetek bude nabídnut k odprodeji členům SH a SU
3. Nabídnutí majetku externě.
V souvislosti s prodejem bude nutné zajistit ekonomickou činnost.
Bude stanovena cena dle průměrné veřejně dohledatelné ceny obdobné věci, a poměrově se sníží.
Likvidační část bude probíhat tak, že majetek, který není použitelný, nebo se nepodaří prodat, bude nabídnut chráněné dílně, která si jej odveze. Bližší informace budou na intranetu.


Plníme novou wiki, nebo-li intranet. O. Hollmannem byla navržena pravidla, podle kterých, prosím, novou wiki plňte. Děkuji mu za to.


Byly vyhlášeny volby na zástupce B9. Tyto volby nebudou mít diskuzi s kandidáty.


A. Vlasáková: Doufám, že všem došel e-mail o HRuSHce, prosím, připomeňte ji aktivním na svém bloku. Proběhne 5. 3., začátek akce bude v 19:00. Na této akci proběhne i školení k financím.


J. Rubáš: Děvčata z HR si dala práci a připravila štítky, špatně jsem některé vygeneroval, pokud máte někoho bez štítku, tak by měl být potom jeho štítek k vyzvednutí v kanclu.
---
(21:24)
5) Úklid na SH [15 min, informativní] (J. Rubáš)

J. Rubáš: Měl jsem několik prohlídek Strahova s úklidovými firmami. Finanční návrhy jsou trochu jinde, než návrh firmy CDV služby. Automaticky jsem vyřadil nabídky firem, které se ani nepřišly podívat.
Výběr jsem zúžil na 3 firmy a s těmito firmami ještě proběhne další jednání. Dám vám vědět, úklidová firma by měla nastoupit 1. nebo 2. týden v březnu. Měli by uklízet jednou až dvakrát týdně ve školícím centru, v klubovně na B7 a v kanceláři na B1. Součástí bude možná i prvotní generální úklid. Smlouvu bych chtěl uzavřít do konce léta a potom bychom zhodnotili spolupráci a případně změnili firmu.
J. Dvořák: Proč nespolupracujeme s firmou, která uklízí tady na strahově, můžeš mi to, prosím, připomenout?
J. Rubáš: Přestali se mnou komunikovat, daná firma potom přestala na Strahově uklízet. Pokusil jsem se kontaktovat firmu Centra, která tady uklízí teď, ale neodpověděli mi.

---
(21:33)
6) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)
J. Rubáš: Dovolte mi vás pozvat na Installfest, který proběhne teď o víkendu, doražte, jestli máte čas, akce bude probíhat v budově FELu na Karlově náměstí.


V. Bohuněk: Máme hotový Manuál registrátora, visí na intranetu, tak se na to podívejte.
V. Pekárek: Máme nového registrátora, kdy proběhne nejbližší školení registrátorů?
V. Bohuněk: Zatím nám nepřišel žádný požadavek, až bude nových registrátorů víc, školení uděláme. Nejpozději s novým akademickým rokem.


M. Kochman: 4. 3. Začnou Blokovky od 19:30. Přijďte.


Blok 2: Martin Jakubec - Máme konečně vyměněné sklo v místnosti s ping-pongem, budeme ji moct používat. Je vyřešený ztracený klíč od společenky.
Blok 3: Radoslav Kondáč - Minulý týden proběhla akce PSS (Poznej svého souseda), odvezli nadbytečné věci z chodeb (peřiňáky, postele atd.) Přijdou nám nové postele.
Blok 4: Marek Vančata - Máme nové klíče, čekáme až budou přidány do systému.
Blok 5: Adam Ježek - Proběhla u nás dezinsekce, budeme řešit výměnu linolea a nemáme ještě vyměněné hlavice a kohoutky v rámci projektu EPC.
Blok 6: Václav Havránek - Mění se u nás baterie. Měli jsme teambuilding. 12. 3. chystáme blokovou LAN párty. Jak je to s propojením bloků?
V. Bohuněk: Mezi B4 a B6 konfigurace existuje, tak by to neměl být problém.
J. Zdeněk: Bylo by dobré podrobné požadavky na propojení bloků vědět dostatečně předem.
Blok 7: Martin Vitoušek - Proběhla u nás dezinsekce, sklidili jsme starý nábytek z chodeb, přišla na nás kvůli tomu stížnost, myslím, že se to nějak řeší.
Blok 8: Vojtěch Šmejkal - Lidé z Enesy u nás pravděpodobně hledali litinové radiátory, zaregistrovali jsme nové členy z Erasmu. Bude potřeba přepsat e-mail pro případ, kdy byla špatně provedena platba. Platba se totiž přiřadí , ale nepřiřadí se služby.
Blok 9: Vít Pekárek - Proběhla schůze aktivních, plánujeme nákupy ze 4Kč fondu, příští týden plánujeme vítání nového semestru.
Blok 10: Petr Dvořák - Rekonstruujeme místnost fotbálku, nakupujeme ze 4Kč fondu.
Blok 11: Jan Dvořák - Čeká nás výměna světel.


J. Rubáš: Koronavirus se pomalu blíží do České republiky a zvyšuje se panika. ČVUT už chystá krizový plán. SÚZ přemýšlí o tom, že nás pošlou na trvalé bydliště. Chci se s nimi ještě sejít a zjistit víc informací ohledně tohoto plánu.


---
J. Rubáš ukončuje schůzi
(21:55)
Konec schůze
--------------------------------------------------------------------------------


Příloha č. 1: Výroční zpráva SH 2019 [PDF]
http://zapisy.siliconhill.cz/prilohy/20200225-Priloha-1-Vyrocni_zprava_SH_2019.pdf
MD5(20200225-Priloha-1-Vyrocni_zprava_SH_2019.pdf) = 5f4c8ee91b6cb37d41327ca67de9c3f4
Příloha č. 2: Zápis ze schůze 12. 2. 2020 [txt]
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20200212
MD5(20200212.txt) = 2ebc7ad68d08aaacd88f4917180611b4

MD5 hash tohoto zápisu je: de60e76a547b3db05fe27973e303a2ce

Tato verze souboru txt/20200227.txt byla nahrána 07.06. 2020 17:36:02.