Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 04.06.2020

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 04. 06. 2020
================


Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Rubáš (27118)
Místopředseda: Nepřítomen


CKZ1: Jaroslav Zdeněk (32150), v z.
CKZ2: Petr Polášek (26673), v z.
CKZ3: Jiří Kocum (25183), v z.
CKZ4: Jan Langmaier (34503), v z.


Blok 2: Martin Jakubec (30896)
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: Adam Ježek (34130)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Daniel Hampl (36912), v z.
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: --


Hosté:
Veronika Huvarová (33204)
Patrik Hübner (34246)
Martin Houska (27586)
Roman Labovský (28517)
Tomáš Pícha (28950)
Anna Vlasáková (27542)


Zapisovatel: Veronika Huvarová
Ověřovatel: Jakub Rubáš
________________
Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 27. 2. 2020 [15 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Informace ke koronavirové krizi [30 min, informativní] (J. Rubáš)
3) Informace k projektu EPC na Strahově [15 min, informativní] (J. Rubáš)
4) Vracení členských příspěvků [10 min, informativní] (J. Rubáš)
5) Informace z CENSH [30 min, informativní] (J. Rubáš)
6) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)
---
(20:04)
J. Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 13


---
(20:04)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
---
Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 27. 2. 2020 [15 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Informace ke koronavirové krizi [30 min, informativní] (J. Rubáš)
3) Informace k projektu EPC na Strahově [15 min, informativní] (J. Rubáš)
4) Vracení členských příspěvků [10 min, informativní] (J. Rubáš)
5) Informace z CENSH [30 min, informativní] (J. Rubáš)
6) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


---
(20:05)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2020-0014
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


________________


---
(20:05)
1) Schválení zápisu ze schůze 27. 2. 2020 [15 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš prochází navržené změny a schvaluje je. Nedochází k žádným věcným změnám.


---
(20:10)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 27. 2. 2020 v podobě, v jaké byl zaslán do konference Vedení 4. 6. 2020.
::Číslo: 2020-0015
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.


---
(20:11)
2) Informace ke koronavirové krizi [30 min, informativní] (J. Rubáš)


J. Rubáš: V rámci vedení klubu jsme se v době koronakrize scházeli on-line každý týden, a to víceméně po celou dobu krizového stavu.
Víte, že na začátku krize bylo ČVUT s restrikcemi rychlejší než většina republiky, brzy se přidala i vláda. My jsme zaváděli restriktivní opatření společně s ČVUT. Od té doby platil zákaz pořádání akcí, byly uzavřeny posilovny. Hudebny byly uzavřeny na základě diskuze s centrálou, protože značná část členů projektu sem míří z mimo Strahova a pokusili jsme se tak snížit fluktuaci lidí.
Poté přišlo ještě přísnější opatření, a to úplný zákaz shromažďování se na kolejích. Bylo to na základě rektorova příkazu, kde svým nařízením zakázal shlukování se.
Jsem si vědom mnoha prohřešků, které se v době koronakrize objevily, dva z nich jsem persekuoval. Jeden proběhl na bloku 9, kdy správce blokové posilovny cvičil v době uzavření posiloven. Došlo k tomu, že tento člověk už nadále není správce posilovny a odpracoval si ban.
Druhý prohřešek: na jednom z bloků registrátor využil opatření v rámci vracení členství a pokusili se systém využít pro svůj prospěch. Tento člověk už není registrátorem a také skončil s banem.


::(20:17)
Přichází Petr Dvořák
Počet osob s hlasovacím právem: 14


K dalším nařízením předsedy, aktuálně postupně uvolňujeme opatření. V rámci CEN SU jsme se dohodli na omezení 50 osob na naše akce a akce v našich prostorech. U velké posilovny jsme měli velkou debatu ohledně počtu osob na sportovišti.
Často se ozývá otázka, kdy se otevřou malé posilovny, ty ještě zůstanou zavřené, protože, podle mě, nejsme schopni jejich provoz zajistit tak, abychom dodrželi všechna potřebná hygienická opatření.
V době koronakrize došlo k pozastavení voleb na B9, nedošlo k urnovému hlasování, protože byl zákaz scházení se na chodbách. Volby byly obnoveny a urnové hlasování proběhlo. Gratuluji Vítkovi Pekárkovi ke zvolení.
Malé posilovny: uvidíme v půlce června, jaká je situace, zatím to vypadá tak, že se otevřou až o prázdninách.
Jsou nějaké otázky?
Nejsou.


SÚZ od minulého pondělí najel do starého režimu, otevřely se sportoviště tady na Strahově a na Podolí, jsou otevřené menzy, ale ne všechny. Vnitřní sportoviště ÚTVS by měly zůstat nadále uzavřené.
Se SÚZem se v době koronakrize jednalo o slevách, první vlna slev proběhla v dubnu, týkala se všech studentů, druhá vlna proběhla v květnu, kdy sleva byla poskytnuta jen těm, kdo tady opravdu nejsou.
V rámci června se upustilo od všech opatření. Menza zůstává ve speciálním režimu, roušky by měly zůstat ještě nějakou dobu ve společných prostorech. SÚZ se věnuje novému rozhodnutí vlády, kdy už není nutné mít PCR test, pokud přijíždíte například ze Slovenska. Změnu v metodice očekávám nejdřív příští týden.
Od příštího týdne se změní karanténní pracoviště, už to nebude Novoměstský hotel, od příštího týdne to budou vyčleněné buňky na bloku 8. Na buňku bude vždy umístěn pouze jeden člověk, pokud by se tedy nejednalo o spolubydlící.
V. Šmejkal: Slyšel jsem, že 3. patro u nás na bloku je blokováno pro rezervace nejen na léto, ale i na příští rok.
J. Rubáš: Možná tam teď zakázali rezervace, protože pokoje budou potřebovat i chvíli po nástupech, ale zjistím a dám vědět.
V. Šmejkal: Jsou připraveny nějaké procesy pro karanténu?
J. Rubáš: Proces je komunikován s konkrétními lidmi, kteří míří do karantény. Jen jeden člověk byl do karantény převezen, jinak všichni ostatní, po konzultaci s hygienou, se dopravili do karantény sami. Zkusím to příští týden připomínkovat.


--
(20:36)
3) Informace k projektu EPC na Strahově [15 min, informativní] (J. Rubáš)


J. Rubáš: EPC bylo původně na pokojích plánováno na jednu vlnu, my jsme, protože se spustila vlna nevole od lidí, kteří tady nebyli, vyhádali rozdělení na dvě vlny. V první vlně proběhly výměny světel jen na pokojích, kde se někdo z ubytovaných nacházel, v druhé vlně dochází k výměně i na ostatních pokojích. Druhá vlna probíhá o týden dřív, než bylo původně domluveno. Evidujeme větší problémy, harmonogram se velmi často mění, firma není schopna dodat přesnější termíny. Zároveň probíhají práce na školícím centru, už kolem něj stojí lešení, z části je hotové zateplení, budou se měnit dřevěná okna, mělo by to trvat cca měsíc.
Práce na kotelnách: dojde k dlouhé odstávce teplé vody na blocích. Příští týden máme schůzku ke slevám na kolejném, věřím, že nějakou slevu vyjednáme. V první vlně jde o bloky 2, 3, 4, 11 a 12 (26. 6. - 3. 8.), druhá fáze je pro ostatní bloky (3. 8. - 7. 9.).
V. Šmejkal: Co bude s lidmi v karanténě na Bloku 8? Kam se budou chodit sprchovat?
J. Rubáš: Dobrý point, zjistím to. Pro některé prostory, možná, budou krátkodobě zajištěny průtokové ohřívače.
D. Hampl: Bude se řešit oprava sprch, když dojde k navýšení kapacity lidí, kteří se budou chodit sprchovat na jiný blok?
J. Rubáš: Určitě to bude fajn, zmíním to. Ale nahlaste to, prosím, do systému závad.
R. Kondáč: Před 2 měsíci jsem zmiňoval, že na půlce bloku neteče teplá voda. Kdo to má vlastně na starosti? Na závady to bylo nahlášené, ale nikdo to nechtěl opravit, protože si to přehazovali jako horký brambor.
J. Rubáš: Na SÚZu to řeší. Jiné menší problémy s teplou vodou nemá podle mě smysl nyní řešit, než dojde k výměně kotlů.
R. Kondáč: Došlo k navýšení průtoku i na ostatních blocích po tom, co to pilotně zkoušeli na bloku 2?
J. Rubáš: Už by to mělo být všude, ale zjistím to.
P. Hübner: Všiml jsem si v harmonogramu, že už tam nejsou zmíněny termíny prací pro bloky 11 a 12, nemáš informaci, kdy se tam práce vrátí?
J. Rubáš: Na blok 11 se určitě ještě mají vrátit, ale termín nemáme. Zjistím.
M. Vančata: Jak moc jsou jisté a oficiální termíny na výměnu kotlů?
J. Rubáš: První termín je určitě jistý. Víme totiž, že se musí stihnout výměny do nástupů na podzim. Ven informace, prosím, ještě nepouštějte, počkejte na oficiální informaci, která půjde centrálně, budeme ji příští týden sdílet.
---
(20:56)
4) Vracení členských příspěvků [10 min, informativní] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Přesná čísla budeme mít až na konci měsíce.
Žádosti, které chodí k vrácení nebo převedení členství teď už neschvalujeme. Aktuálně probíhá možnost zrušení vrácení členství.
Žádosti o vrácení v hotovosti jsou jen dvě.
Aktuálně chci řešit, jak se budeme chovat v posledních 14 dnech tohoto období, zda lidem, kteří se vrátí na konci měsíce, odpustíme členství.
V. Šmejkal: Dá se to řešit systémově?
J. Rubáš: Dalo by se to vyřešit i velmi lehce odpustkem v systému. Součástí by bylo i to, jak to provést. Existují dvě cesty, jedna varianta je odpustek na síť do konce tohoto období, do začátku měsíce července. Druhá cesta je, že bychom posunuli pro toto období přechodné období od 15. 6. 2020. Mě se do toho nechtělo, protože je to zbytečný byrokratický “oser”. Stačilo by nám jen usnesení o posunutí období,
P. Dvořák: Těm, co tady zůstávají, bych to odpustil, ale těm, kdo se přišel jen odstěhovat, tak bych mu to neodpustil.
V. Huvarová: Takže to udělat prostě tím způsobem posunutí období.
R. Kondáč: Kdyby se šlo ven s první variantou, lidi by mohli mít problém s tím, že jsou různě dlouhá zkoušková období.
J. Rubáš: Takže mi z toho vyznívá, že nejste proti tomu, aby se jim to nějak odpustilo.
M. Vančata: Kolik lidí se po tomhle aktuálně shání?
J. Rubáš: Je to minimum, ale chci to vyřešit dřív, než by to nastalo.
V. Pekárek: Ta hranice by se posunula pro všechny?
J. Rubáš: Ano, pro všechny a jenom pro letošek. Tvářite se, jakože s tím souhlasíte. Je tady někdo, kdo je vyloženě proti? Nikdo se nehlásí. Informativně, pro jakou variantu byste se rozhodli?
Naprostá většina se hlásí k variantě 2.


---
(21:13)
J. Rubáš: Vyhlašuju 10 minutovou pauzu.


---
(21:24)
J. Rubáš ukončuje přestávku.


J. Rubáš: Dal jsem dohromady usnesení pro změnu počátečního data období.

---
(21:27)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje pro období do 28. 2. 2021 změnu počátečního krajního data pro uhrazení členského příspěvku z IP Členství v klubu Silicon Hill, čl. 2 bod 3, písm. b z 1. 7. na 15. 6. Tedy členství uhrazena v období od 15. 6. 2020 do 30. 9. 2020 budou platná ode dne připsání do 28. 2. 2021.
::Číslo: 2020-0016
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---
(21:31)
5) Informace z CENSH [15 min, informativní] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Došlo k výměně PR manažerky. Odvolal jsem Káťu Zaiblovou, nahradila ji Verča Huvarová.
Volby na Bloku 9 byly prohlášeny za platné a vyhrál je Vítek Pekárek.
Během koronakrize jsme měli pár online schůzek Likvidační komise. U většiny věcí k vyřazení se dohledala a určila cena. Dokument dáme dohromady do příštího zasedání představenstva.
Proběhlo kolečko žádostí o rezervace a singly. Žádostem o rezervace bylo vyhověno všem, z kapacitních důvodů nemohlo být všem vyhověno s žádostmi o singly. Chtěl bych upozornit na to, že ne všichni, kdo měli single loni, ho budou mít i letos. Počet singlů není neomezený.
Proběhla jedna schůzka klubové legislativy. Chtěl bych některé předpisy upravit.
Přecházíme na intranet. Trošku nám to trvá, ale pomalu se nové stránky plní. Nakonec překlopíme intranet zpět na wiki.
Plánujeme (ne)výjezdko, které proběhne na Strahově. Bude to mít trochu jinou formu, než klasické výjezdko. Pravděpodobně večery v grill centru a práce a aktivity přes den.


---
(21:39)
6) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Další informace k vodě: od 20. 6. do 21. 6. nepoteče voda vůbec. Informace půjde zase globálně, vyčkejte, prosím, se sdílením.
Včera proběhla legislativní skupinka SU a řešilo se dlouho zmiňované rozdělení provozních nákladů. Aby se na provozních nákladech podíleli také zájmové kluby a centrála. Řešili jsme taky hlasování per rollam.


Blok 2 - máme problémy ve sprchách s hygienou některých ubytovaných. Budou se u nás předělávat světla ve společenkách. Práce jsou přesunuty na 15. - 19. 6.
Blok 3 - konečně u nás opravili vodu. Máme novou hospodářku. Přišla na mě žádost, že uklízečky by mohly dezinfikovat kliky.
Blok 4 - Práce na EPC probíhají hladce, máme vyměněná světla ve společenkách. V rámci poruchy nám natekla vody do serverovny, ale vše zatím zdárně vysychá.
Blok 5 - Nic zajímavého. Společenky mají vyměněná světla. Odvrtali nám zámky na místnostech.
J. Rubáš: Vznikla prosba od SÚZu, abychom tyto místnosti označili, štítky jsou navržené.
A. Vlasáková: Budou se označovat i jiné naše místnosti?
J. Rubáš: Většina společenských místností je označená, u switchoven je problém, že nejsou označené a občas si je spletou s uklízecí místností.
Blok 6 - U nás je klid.
Blok 7 - Mohly by se dát klíče od PR skladu na vrátnici? Máme nové uklízečky.
V. Huvarová: Nové klíče byly v tomto týdnu vyhotoveny. Na vrátnici určitě bude jeden umístěn.
Blok 8 - Plánují se kontroly elektroměrů a požárních hlásičů.
Blok 9 - Společenské místnosti jsou od Enesy hotové, byly menší problémy.
Blok 10 - Hodlám se vrátit na blok.
Blok 11 - Byl u nás výskyt koronaviru. Děláme na rekonstrukci malé posilovny.


J. Zdeněk: Přes koronakrizi jsme pozdrželi bany, ale už je spustíme.


R. Labovský: Plánuje se omezení rozpočtů?
J. Rubáš: Zkuste jenom zatím nekupovat nejdražší věci, ale jinak normálně čerpejte. Rozpočet se bude měnit po začátku července.


---
J. Rubáš ukončuje schůzi


(21:56)
Konec schůze
--------------------------------------------------------------------------------
Příloha č. 1: Zápis ze schůze 27. 2. 2020 [txt]
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20200227
MD5(20200227.txt) = aa22408d7fba16b34eecfefaefc48d07

MD5 hash tohoto zápisu je: b7436d90126a4edf20ed09ac8747fc94

Tato verze souboru txt/20200604.txt byla nahrána 02.09. 2020 20:30:02.