Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 07.10.2020

[zneplatněno usnesením 2020-0035]--------------------------------------------------------------------------------
Zápis z online schůzky vedení klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 7. 10. 2020
================


Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Rubáš (27118)
Místopředseda: --


CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: --
CKZ3: Viktor Bohuněk (32160)
CKZ4: Pavel Dostál (28122)


Blok 2: --
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: Adam Ježek (34130)
Blok 6: --
Blok 7: Martin Vitoušek (30575)
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003) -- bez hlasovacího práva kvůli nezprovoznění kamery
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Jan Dvořák (25577)
Hosté:
Veronika Huvarová (33204)
Anna Vlasáková (27542)
David Prudek (29861)


Zapisovatel: Veronika Huvarová
Ověřovatel: Jakub Rubáš


Body k projednání
-------


1) Vracení členských příspěvků [30 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Opravy v odpuštěných členských příspěvcích [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
________________


---
(19:05)
J. Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 9


Probíhá identifikace osob s hlasovacím právem.
---
(19:11)
Přichází Pavel Dostál
::Počet osob s hlasovacím právem: 10


---
(19:12)
1) Vracení členských příspěvků [30 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš rekapituluje usnesení o vracení členství z posledního zasedání představenstva. Chce přidat do usnesení výjimku pro odstěhované z Bloku 8.
V. Bohuněk souhlasí.
Zbytek přítomných se nevyjadřuje proti.
J. Rubáš: Posílám vám náhled nařízení a do chatu posílám návrh na usnesení:
“Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje vrácení členských příspěvků převedených z minulého období dle NP2020-5 členům, kteří byli postižení odstěhováním ze třetího a druhého patra bloku 8 z důvodu rozšíření karantény SÚZ ČVUT, a kteří si zažádají formou specifikovanou v příslušném nařízení předsedy.”
Bavíme se pouze aktuální období. V nařízení předsedy počítám s tím, že navrhování by bylo do 18. 10., protože chvíli trvalo, než Studentská unie vydala potřebné nařízení. Jste s tím ok?
V. Bohuněk vyjadřuje souhlas.
V. Pekárek upozorňuje na gramatickou chybu v navrhovaném usnesení.


Dle článku 16 Stanov Studentské unie probíhá hlasování o navrženém usnesení.


---
(19:21)
::USNESENÍ: [zneplatněno usnesením 2020-0035] Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje vrácení členských příspěvků převedených z minulého období dle NP2020-5 členům, kteří byli postiženi odstěhováním ze třetího a druhého patra bloku 8 z důvodu rozšíření karantény SÚZ ČVUT, a kteří si zažádají formou specifikovanou v příslušném nařízení předsedy.
::Číslo: 2020-0029
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
J. Rubáš: Budeme tedy vracet dvěma množinám, na Bloku 8 všem, i převedeným, a druhá množina je ta uvedená v nařízení NP2020-5, zbytku vracet nebudeme. Blok 8 bude mít vlastní způsob nahlašování přes e-mail, abychom je oddělili.


---
(19:29)
2) Opravy v odpuštěných členských příspěvcích [5 min, hlasování] (J. Rubáš)


---
(19:29)
Přichází Petr Dvořák
::Počet osob s hlasovacím právem: 11


J. Rubáš: Přihlásil se člověk, který má zároveň převedené členství a odpustek na sport, tak bychom změnili odpustek za sport na základ a síť.
Členové představenstva se vyjadřují souhlasně.


Dle článku 16 Stanov Studentské unie probíhá hlasování o navrženém usnesení.


---
(19:30)
::USNESENÍ: [zneplatněno usnesením 2020-0035] Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje změnu odpuštěného členského příspěvku pro aktuální období dle usnesení 2020-0026 ze dne 23. 9. 2020 u člena Olexandra Chmela (31826) ze Sportovního na základní a síťové.
::Číslo: 2020-0030
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


J. Rubáš: k aktuální situaci:
Na B8 se karanténa rozšiřovat nebude, na B12 je jedno patro preventivní karanténa.
Inventury proběhnou.


R. Kondáč: Na některých blocích proběhlo odvzdušnění topení mimo avizované termíny bez ohlášení. Je to mimo domovní řád.
J. Rubáš: Vím o tom, budeme tento přístup řešit.


J. Rubáš: Byla vyhlášena volba prezidenta SU, během listopadu by měla proběhnout volba předsedy SH, budem to ještě ladit s řádnými volbami na bloky.


---
J. Rubáš ukončuje schůzi


(19:48)
Konec schůze

MD5 hash tohoto zápisu je: e063089dea0f586c44cd4f70e0698655

Tato verze souboru txt/20201007.txt byla nahrána 25.11. 2020 18:56:01.