Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 03.11.2020

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis z online schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 3. 11. 2020
================


Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Rubáš (27118)
Místopředseda: --


CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Viktor Bohuněk (32160)
CKZ4: Pavel Dostál (28122)


Blok 2: --
Blok 3: --
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Martin Vitoušek (30575)
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Jan Dvořák (25577)
Hosté:
Samuel Fichna (33860)
Jaroslav Zdeněk (32150)
Jiří Kocum (25183)
Roman Labovský (28517)
Stanislav Jeřábek (31430)
Michal Jurásek (21877)
Michal Kothera (22143)
Anna Vlasáková (27542)
David Prudek (29861)
Karolína Bergelová (33966)
Luděk (veřejnost)


Zapisovatel: Veronika Huvarová
Ověřovatel: Jakub Rubáš


Body k projednání
-------


0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Anulace nesprávně svolaných online schůzí [20 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Vrácení členských příspěvků členům odstěhovaným z B8 z důvodu rozšiřování karantény SÚZ ČVUT[10 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) Schválení odpuštění členského příspěvku [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
4) Schválení Volebního řádu SH [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
5) Schválení procesu likvidace majetku SH [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
6) Schválení záměru projektu Kompanie MonSilica [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
7) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)
________________


---
(20:05)
J. Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 12


Probíhá identifikace osob s hlasovacím právem.


---
(20:11)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš shrnuje navržený program.


---
Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Anulace nesprávně svolaných online schůzí [20 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Vrácení členských příspěvků členům odstěhovaným z B8 z důvodu rozšiřování karantény SÚZ ČVUT[10 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) Schválení odpuštění členského příspěvku [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
4) Schválení Volebního řádu SH [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
5) Schválení procesu likvidace majetku SH [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
6) Schválení záměru projektu Kompanie MonSilica [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
7) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)
---
(20:13)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2020-0034
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
________________


---
(20:16)
1) Anulace nesprávně svolaných online schůzí [20 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Včera jsem vám k tomu posílal e-mail, ve kterém vysvětluji situaci. Nakousli jsme to již na obou online schůzkách, které se ukázaly špatně svolané. Beru to za svou chybu a tímto se za ni omlouvám. Termín “mimo zasedání” je z občanského zákoníku, což jsem nevěděl.
Zítra se o případných změnách pro online zasedání budeme bavit na předpisové skupince.
Situaci vyřešíme zneplatněním předešlých usnesení a schválíme je znovu.
S. Jeřábek: Mě mrzí, že k téhle situaci došlo. Jsem rád, že jste byli schopni se takhle sejít a situaci řešit.


---
(20:23)
Jan Dvořák se odpojil ze schůze
:: Počet osob s hlasovacím právem: 11


V. Šmejkal: V usnesení nevidím nic k diskuzi, je to jasné a nevidím v tom problém.


---
(20:27)
Jan Dvořák se připojil k online schůzi a ověřuje se
:: Počet osob s hlasovacím právem: 12


---
(20:28)
::USNESENÍ: Vzhledem k legislativnímu pochybení ohledně svolání online jednání představenstva klubu Silicon Hill, resp. online schůzek vedení, jak byla tato jednání nazvána, ruší představenstvo klubu Silicon Hill tímto usnesením usnesení na nich přijatá. Konkrétně ruší usnesení č. 2020-0029 a 2020-0030 ze dne 7. 10. 2020 a usnesení č. 2020-0031, 2020-0032 a 2020-0033 ze dne 27. 10. 2020. Zápisy z těchto chybně svolaných schůzí, stejně jako zmíněná usnesení, zůstanou zveřejněny, avšak s poznámkou o jejich zneplatnění tímto usnesením. Tato neplatně svolaná jednání se zároveň nepočítají jako řádné schůze představenstva klubu.
::Číslo: 2020-0035
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
________________


---
(20:31)
2) Vrácení členských příspěvků členům odstěhovaným z B8 z důvodu rozšiřování karantény SÚZ ČVUT[10 min, hlasování] (J. Rubáš)

J. Rubáš: Tímto usnesením jsme členům vystěhovaným z B8 umožnili vrátit členské příspěvky pokud byly z minulého období přenesené. Na toto usnesení jsem se odkazoval i v nařízení předsedy.


---
(20:39)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje vrácení členských příspěvků převedených z minulého období dle NP2020-5 členům, kteří byli postiženi odstěhováním ze třetího a druhého patra bloku 8 z důvodu rozšíření karantény SÚZ ČVUT, a kteří si zažádají formou specifikovanou v příslušném nařízení předsedy. Toto usnesení je přijato se zpětnou účinností a nahrazuje usnesení č. 2020-0029 ze dne 7. 10. 2020 zrušené usnesením č. 2020-0035 ze dne 3. 11. 2020. Nařízení předsedy klubu NP2020-11 zůstává platné, avšak odkazované usnesení se mění na č. 2020-0036.
::Číslo: 2020-0036
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


________________


---
(20:44)
3) Schválení odpuštění členského příspěvku [10 min, hlasování] (J. Rubáš)

J. Rubáš: Ponecháme úplně stejné usnesení, jaké bylo do teď.
Představenstvo se vyjadřuje souhlasně.


---
(20:45)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje změnu odpuštěného členského příspěvku pro aktuální období dle usnesení 2020-0026 ze dne 23. 9. 2020 u člena Olexandra Chmela (31826) ze Sportovního na Základní a Síťové.
::Číslo: 2020-0037
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
________________


---
(20:50)
4) Schválení Volebního řádu SH [10 min, hlasování] (J. Rubáš)

J. Rubáš: V rychlosti projedu navržené změny. Došlo ke změně v urnovém hlasování, zkrátila se doba pro urnové hlasování ze dvou hodin na jednu. U určení vítězů došlo ke změně, do teď mohl vyhrát kandidát, který měl záporný počet hlasů. Přidání článku 10, který řeší průběh voleb v době nouzového stavu, kdy mohou probíhat pouze elektronickou formou i pro zástupce bloku.


---
(20:55)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje IP Volební řád klubu Silicon Hill v podobě, v jaké byl zaslán do konference Vedení 1. 11. 2020.
::Číslo: 2020-0038
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


________________


---
(20:58)
5) Schválení procesu likvidace majetku SH [10 min, hlasování] (J. Rubáš)

J. Rubáš: V rámci tohoto bodu na minulé schůzi jsme se bavili o krocích, které bychom chtěli v rámci likvidační komise uskutečnit při likvidaci majetku.


.---
(21:01)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje přerozdělení a prodej majetku určeného likvidační komisí k vyřazení dle následujících kroků:
1. Přerozdělení v rámci klubu (do 8. 11. 2020),
2. přerozdělení v rámci SU (9. - 15. 11. 2020) a následně:
3. prodej členům SH či SU,
4. prodej nečlenům SU (s předpokladem vytvoření a schválení takové ekonomické činnosti pro kroky 3 a 4),
5. ekologická likvidace.
::Číslo: 2020-0038
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


________________


---
(21:05)
6) Schválení záměru projektu Kompanie MonSilica [10 min, hlasování] (J. Rubáš)

J. Rubáš: O tomto novém projektu jsme se bavili na naši minulé schůzce.
Ve stručnosti můžeme projekt představit blíže, pokud hosté mají zájem. Jedná se o projekt tréninků LARPu na Strahově a vytvoření Kompanie MonSilica. V rámci projektu bude docházet k tréninkům dřeváren.


---
(21:08)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje záměr projektu Kompanie MonSilica v podobě, v jaké byl zaslán do konference Vedení 1. 11. 2020.
::Číslo: 2020-0039
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
________________


---
(21:12)
7) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)

J. Rubáš: Včera jsem vám psal po schůzce s KSÚZ, byl vydán pokyn ředitele, který prodloužil možnost technického odstěhování na další měsíc. Sleva 70% se týká pouze studentů. Technické odstěhování lze provést pouze ISKAM.
Obdržel jsem rezignaci od zástupce B11 s odloženou aktivností k 31. 12. 2020. Volební řád nám dovolí vyhlásit volby už nyní.
Máme problémy s připojením na wifi, problém se stále řeší, doporučujte zatím připojení na kabel.
Máme k dispozici SH roušky, v první vlně jen pro členy vedení, v následujících dnech pak nabídneme i ostatním aktivním.
Budou vyhlášeny volby, spěchám na to, aby následně na to mohla být vyhlášena volba předsedy. Ta proběhne po ukončení voleb do představenstva, tedy v prvním prosincovém týdnu, to ale upřesním.
HR plánuje soutěž pro aktivní a pořádání webinářů, možná proběhne sportovní online utkání v šachách.
Dnes jsme se na centrále bavili o přípravách příštího rozpočtu, zatím jsme se shodli, že bude existovat minimální varianta a k ní rámec. Vzhledem k situaci, a nejistým podmínkám do startu do příštího roku, bych chtěl schválit minimální variantu s minimálním rozvojem sekcí a projektů, tato varianta bude mít větší provozní rezervu. Tato varianta umožní už od začátku roku platit věci, které musíme, a celkově fungovat příštímu vedení. Rámec bude obsahovat seznam položek, které by projekty a sekce chtěly, kdyby situace byla obvyklá, rámec bude sloužit k tomu, aby pomohl vytvořit optimální rozpočet pro nového předsedu.


M. Vančata: Dnes mě paní hospodářka informovala, že příští týden chce ENESA obcházet některé pokoje kvůli kontrole topení.
V. Šmejkal: Mluvil jsem s člověkem z ENESy kvůli nefunkčním radiátorům na mém pokoji, prý to bylo kvůli vadným hlavicím. Mají to v plánu řešit individuálně na problémových pokojích.


M. Vitoušek: Řešíme štěnice na B7, jeden člověk si stěžoval e-mailem na SÚZ a prý k nám pošlou jinou firmu a snad se to povede vyřešit.


---
J. Rubáš ukončuje schůzi


(21:33)
Konec schůze
Příloha č. 1: Volební řád [PDF]
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20201103-Priloha-1-Volebni_rad_klubu_Silicon_Hill.pdf
MD5(20201103-Priloha-1-Volebni_rad_klubu_Silicon_Hill.pdf) = 13ef5d563526394314a1202273fabfda
Příloha č. 2: Záměr projektu Kompania MonSilica [PDF]
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20201103-Priloha-2-Zamer_projektu_Kompania_MonSilica.pdf
MD5(20201103-Priloha-2-Zamer_projektu_Kompania_MonSilica.pdf) = 9fa89c73958ff02865520c7bfb2c0e97

MD5 hash tohoto zápisu je: 6d69cc28560086b88e52a1210a380cd6

Tato verze souboru txt/20201103.txt byla nahrána 25.11. 2020 20:38:02.