Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 14.12.2020

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis z online schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 14. 12. 2020
================


Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Rubáš (27118)
Místopředseda: Jakub Šejna (28044)


CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: --
CKZ3: Viktor Bohuněk (32160)
CKZ4: Pavel Dostál (28122)


Blok 2: pozice neobsazena
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: Oleksandra Tahirbekova (33716)
Blok 6: --
Blok 7: Martin Vitoušek (30575)
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Jan Dvořák (25577)
Hosté:
Veronika Huvarová (33204)
Karolína Bergelová (33966)
Marie Böhmová (23898)
Anna Kapitánová (33852)
Jiří Kocum (25183)
Roman Labovský (28517)
Martin Pilný (31981)
Jindřich Prášil (30445)
David Prudek (29861)
Jozef Šebák (31652)
Jakub Šejna (28044)
Jan Skopal (31999)
Nina Kuželková (34581)
Michal Kothera (22143)
Patrik Hübner (34246)
Anna Vlasáková (27542)
Dávid Bulko (32510)
Jaroslav Zdeněk (32150)
Michal Jurásek (21877)
Stanislav Jeřábek (31430)
Michal Kochman (30478)
Pavel Valach (33667)
Miroslav Holeček (37232)
Alena Brožová (34688)
Jiří Hanuš (26945)
Jiří Šebek (35002)
Vladislav Šulc (32769)


Zapisovatel: Veronika Huvarová
Ověřovatel: Jakub Rubáš


________________


Body k projednání
-------


0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Volba předsedy klubu Silicon Hill [120 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)
________________


---
(20:12)
J. Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 12


Probíhá identifikace osob s hlasovacím právem.
---
(20:19)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš shrnuje navržený program.


---
Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Volba předsedy klubu Silicon Hill [120 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


---
(20:19)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2020-0046
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
--
(20:23)
V. Šmejkal zástupce bloku 8 opustil call
::Počet osob s hlasovacím právem: 11
________________


---
(20:23)
1) Volba předsedy klubu Silicon Hill [120 min, hlasování] (J. Rubáš)


--
(20:24)
V. Šmejkal zástupce bloku 8 se připojil ke callu
::Počet osob s hlasovacím právem: 12


J. Rubáš vysvětluje, že vybíral volební komisi předem, a zaučil jednoho z nich v systému Election buddy, ve kterém proběhne volba předsedy.
J. Rubáš: Navrhuji, abychom odsouhlasili komisi pro volbu již před diskuzí s kandidátem, aby se mohli spojit. Je někdo proti?
V. Bohuněk: Ne.
J. Rubáš: Navrhuji do volební komise Jiřího Kocuma, Marii Böhmovou a Michala Kotheru, se kterými jsem jejich účast v komisi již předem probíral. Navrhujete někoho dalšího do volební komise, nebo složení rozporujete?
R. Kondáč: Za B3 je to ok.


---
(20:29)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje volební komisi pro volbu předsedy na schůzi dne 14. 12. 2020 ve složení Marie Böhmová (23898), Jiří Kocum (25183), Michal Kothera (22143).
::Číslo: 2020-0047
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


J. Rubáš: Doufám, že se volební komise spojí, kdyby byl nějaký problém, tak se, prosím, ozvěte.
Do soboty se přihlásil pouze jeden kandidát, a tím je Viktor Bohuněk. Chci se zeptat, jestli chce na pozici kandidovat někdo jiný, nebo někdo navrhujete dalšího kandidáta?
Nikdo se nepřihlásil, takže předpokládám, že další kandidát není.
Prosím, neskákejte při prezentaci kandidátovi do řeči, využívejte pro dotazy, prosím, přihlašovací “pacičku”. Pokud máte dotaz, který nechcete říct osobně, můžete využít slido, odkaz zasílám do chatu. V tomto případě si vyhrazuji právo dotaz nepoložit.
Tímto předávám slovo kandidátovi.


V. Bohuněk sdílí obrazovku a prezentuje svou kandidaturu. Prezentuje případné složení centrály.
Ve své kandidatuře pokládá za důležitou komunikaci a s tím i nutnost účastnit se schůzí. Další důležitý bod je inventura a vyřazení majetku, díky práci Rubyho a V. Šmejkala máme hotový inventární systém, který můžeme použít. Udržení PR strategie, kterou vytvořila V. Huvarová. Zlepšení informovanosti v klubu, a to v rámci každotýdenních hovorů s vedením a další akce pro aktivní, zavedení mail infa pro aktivní. Pokračování práce na legislativě SH, v tomto chce navázat na práci Rubyho, i legislativě SU. Poslední bod je výzva k diskuzi na téma návrhu řešení úbytku členů, a to v koordinaci s SU. Nezmínil v prezentaci Sportovní sekci a Projekty, protože si myslí, že tyto sekce jsou poměrně soběstačné a jejich směřování by mělo být podobné.


J. Rubáš: Děkuji za prezentaci, a tímto prosím o dotazy.


J. Šejna: Dostala se ke mně informace, že jeden z navrhovaných členů centrály už nebydlí na Strahově, jak se k tomu stavíš?
V. Bohuněk: Protože klub teď funguje víceméně distančně, nemyslím si, že je to problém. Navíc mi tito lidé přislíbili, že, pokud se situace zlepší, na Strahov se vrátí.


J. Rubáš: Zeptám se, jako se před dvěma lety ptali mě -- nepřipadáš si na výkon této funkce starý?
V. Bohuněk: Teď jsem stejně starý, jako jsi byl ty, když jsi do funkce nastupoval. Starý si nepřipadám. Mám před sebou ještě dva roky studia, takže se ze Strahova neplánuji stěhovat a cítím se s lidmi v klubu v kontaktu, i když časem může vzniknout věková bariéra.


J. Rubáš: Jak bys zhodnotil svou schopnost řídit lidi?
V. Bohuněk: Co se týká řízení lidí, myslím si, že jsem dokázal lidi úkolovat i získávat zpětnou vazbu. Mým cílem je, aby se lidé necítili pod velkým tlakem, protože to, přece jenom, děláme dobrovolně.


O. Hollmann: Co všechno by se muselo stát, abys případně rezignoval?
V. Bohuněk: Samozřejmě zdravotní důvody, jiný důvod nevidím.


J. Rubáš: Co tušíš, že bys chtěl dělat diametrálně jinak, narozdíl ode mě?
V. Bohuněk: Není to téměř nic, až na některé situace, kdy jsme, jako klub, komunikovali některé věci například do SU. Ale jsou to spíš niance a není to dané asi ničím jiným, než povahou člověka. Ve většině případu chci udržet stejný směr, protože by mohla být změna spíše na škodu.


S. Jeřábek: Mohl bys, prosím, zopakovat, jak jsi myslel ve své prezentaci schůze s SU a SÚZem? Rád bych věděl, s kým se případně budu potkávat.
V. Bohuněk: Byl bych rád, kdyby se mi podařilo najít kolejního manažera, který by se aktivně a připraveně schůzek účastnil, nerad bych to dělal sám celé dva roky. Pokud ale nikoho nenajdu, budu se těchto schůzí účastnit já, jako předseda.


J. Rubáš: Tušíš, kdo je aktuálně pověřený vedením SÚZ? A tušíš, s kým bys primárně byl v kontaktu ze SÚZu?
V. Bohuněk: Zastupující ředitel je pan Vodička, dále bych byl v kontaktu se správcem areálu panem Musilem, vedoucí ubytování paní Solimanovou a paní vedoucí Kozlovou.


J. Rubáš: ad(anonymní dotaz): Vyjmenuj 3 věci, které SH dělá dobře a 3 věci, které dělá špatně.
V. Bohuněk: Dobře děláme síť, jsme dobře organizovaní, což je podpořeno dobrými předpisy, a třetí dobrá věc je, že máme dobrou komunitu. Nad špatnými věcmi jsem nikdy moc nepřemýšlel, ale například nám dobře nefunguje wifi, občas někoho možná zbytečně přegrilujeme, a dál nevím.


J. Rubáš: ad: Nabízel jsi někomu pozice do centrály, které ti chybí obsadit?
V. Bohuněk: Ano, mluvil jsem o tom s případnými kandidáty, ale nikoho jsem ještě nenašel.


J. Rubáš: ad: Jak zareaguješ, až si sport řekne o víc peněz? Poslední dva roky se škrtalo nejvíc právě tam.
V. Bohuněk: Nesmí se krýt investice do sítě a do sportovní sekce, ale počítám s tím, že tam ty investice budou, zmiňoval jsem boulder nebo rozšíření fitka.


J. Rubáš: Za poslední dva roky, jak moc si se, ty osobně, účastnil akcí určených pro aktivní lidi?
V. Bohuněk: Výjezdních zasedání jsem se neúčastnil, protože nemám rád spojení výjezdní zasedání a alkoholu. Předseda by se ale měl účastnit takových akcí, jako třeba i vánočních večírků nebo plesů.


J. Rubáš: ad: Dle tvé odpovědi k investicím do sportu, jsi tedy ochotný teď do sportu investovat milion pro jeho rozvoj?
V. Bohuněk: Myslím, že v příštím rozpočtu by měla mít sportovní sekce přednost.


J. Rubáš: ad: Jaké máš plány s prostory klubu, jako je kancelář, školící centrum atd.
V. Bohuněk: Nejsem člověk, který by chtěl věci moc měnit. Je potřeba ale zapracovat na interiéru školícího centra. GC pomohlo přistavení kontejneru a v zasedačce na B7 je dlouhodobě potřeba zakrýt topení.


J. Rubáš: Tušíš, které prostory jsou v nájmu, které máme zdarma a které z těchto prostor jsou SU?
V. Bohuněk: Budu tipovat, SU přináleží prostor kanceláře, pronajatá je HR místnost, zasedačka na B7 a školítko, a myslím, že i GC. Zdarma užíváme společenské místnosti a serverovny a switchovny.


J. Rubáš: ad: Navštívil jsi někdy parlament SU? Pokud ano, tak kolikrát?
V. Bohuněk: To asi nespočítám. Myslím, že za poslední dva roky jsem skoro žádné zasedání parlamentu SU nevynechal.


J. Rubáš: ad: Máš v plánu položit některé své současné funkce, když budeš zvolen předsedou?
V. Bohuněk: Bohužel jsou projekty, které úplně položit nemůžu, pokouším se ale nalézt své nástupce. Pozice Síťového a Technického manažera jsou volné a určené k obsazení.


J. Šebák: Jsi připraven na to, že jako případný budoucí předseda SH budeš muset v některých situacích vést SU?
V. Bohuněk: Přemýšlel jsem nad tím, že by se to mohlo stát, ale dlouhodobě to rozhodně není udržitelné, aby měl jeden člověk obě funkce.


V. Pekárek: Máš někoho, koho bys rád viděl, jako prezidenta SU?
V. Bohuněk: Myslím si, že nejvhodnějšími kandidáty jsou lidé, kteří mají zkušenost z kolejního klubu. Konkrétního člověka nemám.


J. Rubáš: ad: Začneš, jako předseda, aktivně používat linux, jako svůj primární OS?
V. Bohuněk: To bude záležet na tom, co budu zrovna dělat. Oba systémy mají svá pozitiva.


J. Rubáš: ad: Které sekce, podle tebe, potřebují teď největší péči?
V. Bohuněk: PR a HR


J. Rubáš: ad: Pokud způsobí korona krize propad množství aktivních, co s tím hodláš dělat?
V. Bohuněk: Je pravda, že ubyly příležitosti, jak normálně nabíráme aktivní členy. Hodně je to založeno na tom, že se známe navzájem a potkáváme se. Online svět tomu klade do cesty dost překážek, nemám recept na překonání.


J. Rubáš: ad: Jaký je, podle tebe, smysl klubu?
V. Bohuněk: Obecně je to poskytnou prostor pro vyžití lidí, můžeš si tady vyzkoušet spoustu věcí.


J. Rubáš: Administrativní zátěž na předsedu je velká, jsi ochotný se věnovat v některých období převážně administrativě?
V. Bohuněk: Ano, jsem ochoten tomu věnovat potřebný čas.


J. Rubáš: ad: Jaké zkušenosti s klubem má tvůj případný místopředseda?
V. Bohuněk: Je pravda, že s SH nemá tolik zkušeností, ale je aktivní v klubu FIT++. Aktivně se zapojoval i do příprav mé kandidatury.


V. Pekárek: Jaká je tvoje oblíbená “společenská” písnička?
V. Bohuněk: Asi si žádnou nevybavím.


J. Rubáš: Jaké jsou aktuálně vztahy mezi SU a SH? A čím se to projevuje?
V. Bohuněk: Velmi široká otázka. Osobně vnímám tento vztah jako chladnější. Ne vždy dochází k vřelé komunikaci. Pozoruji vztahy ale pouze externě.


J. Rubáš: ad: Co máš v plánu dělat se sekcí vzdělávání, která moc nefunguje?
V. Bohuněk: Zatím jsem se rozhodl sekci zachovat. Donedávna byly kurzy, které se vyučovaly, je otázka, jestli se najde dost lidí, kteří by chtěli s vyučováním pokračovat. Je možnost dát lidem prostor se vzájemně doučovat - jako forma pomoci studentů, a další společenské akce.


J.Rubáš: Jaké jsou nejvýznamnější aktivity SH směrem k ČVUT? Aktuálně a co by sis přál.
V.Bohuněk: Installfest, SHOW, ale bylo by potřeba nějaké další posunout do popředí.


J. Rubáš: Jeden slavný citát říká,. že si SU nebere 7% příspěvku, ale nechává nám 93%. Jak se k tomu stavíš ty?
V. Bohuněk: Právně je asi výrok správný, ale doufám, že ten pohled je přesně opačný.


J. Rubáš: ad: Jak chceš motivovat aktivní?
V. Bohuněk: Už jsem zmiňoval, měli bychom se víc potkávat, lidi vhodně ocenit a přistupovat k nim s respektem.
J. Rubáš: Dovolím si navázat. Co si v tom případě myslíš o tom, že v rámci sportu máme dohody o provedení práce?
V. Bohuněk: Vím o nich. Je to problematické z pohledu odpovědnosti za lidi, které máte v místnosti. Diskuze k tomu byla zahájena za tebe, Ruby, ale pokud vím, nebyla dokončena. Nemyslím si, že na to existuje jednoduchá odpověď.
V. Pekárek: Myslíš si, že je dobré motivovat lidi odpustkama? Pokud ano, myslíš, že bych ji mělo být víc? Myslím, že bychom byli schopni do budoucna odpustky zrušit?
V. Bohuněk: Myslím si, že primární motivace odpustkem není dobrá, potom ta motivace bude slábnout. Nemyslím si ani, že bychom měli odpustky rušit.


S. Jeřábek: Vnímáš úlohu klubu SH v rámci SU nějak zvláštně?
V. Bohuněk: Jak jsem říkal, určitě máme co předat, ale taky si můžeme i zkušenosti brát. Když jsme požádáni o pomoc, vždy rádi pomůžeme.


J. Rubáš: ad: Chceš provozovat potenciálně nebezpečné aktivity v klubu?
V. Bohuněk: Nevím, co se tím přesně myslí. Pokud se tím myslí dřevárny nebo soustruh v mechadílně, tak tyto aktivity už tady jsou, je vždy potřeba zvážit možná rizika a případné benefity.


(21:53)
J. Rubáš vyhlašuje pauzu do 22:00


(22:00)
J. Rubáš ukončuje pauzu


J. Rubáš: ad: Co si myslíš o aktuální výši členských příspěvků?
V. Bohuněk: Nejsem si jistý, kdy se naposledy nastavovaly a možná je to věc, o které bychom se mohli dál bavit.
J. Rubáš: ad: V případě, že byste chtěli jako centrála zvýšit základní členství, jaké kroky, by měly následovat?
V. Bohuněk: Nejsem si jistý, ale myslím si, že se příspěvky řeší v rámci SU a není to naše interní záležitost. Je to věc k rozsáhlé diskuzi.


J. Rubáš: ad: Dokázal by sis představit navýšení odměny pro DPP:
V. Bohuněk: Na to si troufnu neodpovědět, protože o tom nemám dostatek informací.


J. Rubáš: ad: Před korona krizí jsem slyšel, že SH dělá málo akcí, když se situace zlepší, budeš se tomu víc věnovat?
V. Bohuněk: Jestli pořádat víc takových akcí, jako jsou infoschůzky a Akce prvák si nejsem jistý, protože jsou hodně organizačně náročné. Počet akcí pro všechny bych asi nerozšiřoval, možná udělat navíc běh Poznej Strahov i na začátku LS.

P. Dvořák: Infoschůzky zatěžují blokové rozpočty velmi významně, budeš přemýšlet o nějaké kompenzaci za velké infoschůzky některých bloků? Případně stanovit stejnou podporu (například finanční) od klubu pro všechny infoschůzky?
V. Bohuněk: Nechtěl bych některé bloky upřednostňovat, jsem ale otevřený diskuzi, ale finanční ani organizační podporu infoschůzek neočekávám, i když si to dovedu představit.


J. Rubáš: ad: Přemýšlel jsi nad fungováním klubu v případě neprodloužení rámcové smlouvy?
V. Bohuněk: Dost by nás to omezilo, jak v rámci využívání prostor tak nutnosti zajistit zprostředkovatele přístupu do internetu. Fungování si představuji spíš obtížněji.


J. Rubáš: ad: Hodláš měnit rozpočet pro bloky?
V. Bohuněk: Nevím, proč bych do toho měl hrabat, teď to funguje.


J. Rubáš: ad: Snažil ses přilákat nové aktivní lidi do klubu v rámci své předešlé činnosti?
V. Bohuněk: Snažil jsem se aktivně bavit s lidmi na DOD, ale pro prváky je to asi dost náročné, účastnil jsem se všech běhů akce poznej Strahov. Do Síťovo-technické sekce jsem přivedl dva nováčky ze střední školy.


J. Rubáš: Jak si myslíš, že přijímáš kritiku? Jako předseda se do této situace dostaneš asi velmi často.
V. Bohuněk: Snažím se odhalit, co se ten člověk snaží sdělit a pobavit se nad jádrem kritiky, Na hejty nezbývá reagovat jinak, než jaké je stanovisko klubu a mě jako předsedy.


J. Rubáš: ad: Je pro tebe důležitější forma, nebo obsah?
V. Bohuněk: Mělo by to být vyvážené.


J. Rubáš: Představ si, že máš vedoucího projektu, který se o projekt nestará, jak bys jednal?
V. Bohuněk: Určitě bych se nerad přiklonil k variantě, že by se projekt pozastavil, určitě by se řešení mělo najít v rámci projektu.


J. Rubáš: Zjistíš, že někde je jisté manko, tam kde mělo být něco v hodnotě 30k tam není, budeš pátrat, ale nepodaří se ti nic najít, jak by ses zachoval?
V. Bohuněk: Po investigaci v rámci SU bych asi informoval policii ČR, a na placení vzniklého manko bych případně domluvil splátkový kalendář, protože mám odpovědnost.


V. Pekárek: Jaký je tvůj postoj ke vztahu SH a SÚZ. Co bys chtěl změnit?
V. Bohuněk: Asi by bylo dobré dospět k tomu, aby se věci, jako opravy, řešily rychleji. Myslím ale, že všechny věci by se měly primárně řešit a komunikovat s kompetentními lidmi na SÚZ.


J. Rubáš: ad: jak by se stavěl k tomu, kdyby se současné vedení (předseda a místopředseda) stavěly do výrazné opozice proti tvé činnosti?
V. Bohuněk: Asi bych to bral jako vztyčený prst a řešil, co děláme špatně.


J. Rubáš: ad: Jak se budeš stavět k rozpočtu na příští rok? Konzervativně?
V. Bohuněk: Na to už je snad připravená odpověď, a tou je připravený seznam věcí, o které by se současný rozpočet mohl rozšířit, kdyby se situace zlepšila.


J. Šebák: Viktore, jaké jsou tvé 3 měřitelné cíle, kterých chceš jako předseda dosáhnout?
V. Bohuněk: Většina mých cílů na plakátu je velmi špatně měřitelná, ale pokud to vezmu kolem, je to splnění provedení inventury, nárůst aktivních lidí, a práce na legislativě.


J. Rubáš: Jak bys popsal svůj vztah ke svým nadřízeným?
V. Bohuněk: Pokud jsem někdy s něčím nesouhlasil, tak jsem se to snažil řešit. Jinak vztah považuji za přátelský a nenarážel jsem na mnoho problémů, i když jich pár bylo.


J. Rubáš: ad. Co je nejlepší věc, kterou jsi v klubu zažil?
V. Bohuněk: Dobrých zážitků mám mnoho, jako třeba grilovačky před školícím centrem, nebo setkání alumni.


J. Rubáš: ad: Co je třeba v současných předpisech revidovat, aby nebyly “postaru”?
V. Bohuněk: Nedokážu být konkrétní, ale bude to chtít porovnat starší a novější předpisy.V tomto ohledu už udělal mnoho práce Ruby.


J. Rubáš: ad: Jak ti jde řešení mezilidských konfliktů, dokážeš je urovnat?
V. Bohuněk: Postup bude stejný, jak už jsem zmiňoval, vždy je pro mě základem podívat se na obě strany a případně zjednat nápravu. V technické sekci si myslím, že jsem poměrně úspěšný, vždy se nám povedlo najít řešení, které vyhovovalo oboum stranám.


J. Rubáš: Víš, kdo to je Jaroslav Kuba a jak je spojený s naší organizací?
V. Bohuněk: Nevím.
J. Rubáš: Je to zakladatel SU.


V. Pekárek: Co si myslíš o tom, když aktivní členové klubu porušují pravidla?
V. Bohuněk: Měl bych nekompromisní postoj. Jako aktivní musíme nastavit etalon.


J. Rubáš: Plánuješ pokračovat v pozici registrátora na bloku 2?
V. Bohuněk: Pokud mi to čas dovolí, pak bych si tuto pozici rád nechal.


J. Rubáš: ad: Nemyslíš si, že k věcem přistupuješ moc politicky?
V. Bohuněk: Jde o to, že nemám zatím zkušenosti, a nedokážu teď odhadnout, kolik času mi zabere administrativa, pak uvidím, kolik času mi zbyde právě na klub a jeho aktivity.


J. Rubáš: Nerozmyslel sis to?
V. Bohuněk: Ne.


J. Rubáš: Tímto vám děkuji a končím diskuzi. Předám slovo volební komisi.
J. Kocum: Jsme připraveni, a o způsobu hlasování vás teď budu informovat. Volit se bude od 23:15, budeme hlasovat v 1 kole (pro, proti, zdržel se) a kandidát pro zvolení potřebuje 9 hlasů pro. Hlasování je nastaveno a zašleme odkaz pro hlasování na e-mail přítomným členům představenstva. Po odhlasování přijde voličům potvrzovací e-mail, přes který si můžete zkontrolovat, že váš hlas byl započítán.
J. Rubáš: Tento kód si nechte pro sebe a nesdílejte ho.


---
(23:13)
Představenstvo klubu hlasuje o budoucím předsedovi klubu
::Předpokládaný počet osob s hlasovacím právem: 12


--
Zástupce bloku 11 J. Dvořák opustil v průběhu diskuze call
::Počet osob s hlasovacím právem: 11
J. Kocum: V průběhu diskuze se nám odhlásil jeden ze členů představenstva, čehož jsme si nikdo nevšimli a tato informace se nepropsala ani do chatu. Člen je tedy na schůzi nepřítomen a hlasování proběhne ještě jednou. Omlouvám se.


---
(23:31)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill navrhuje Viktora Bohuňka (32160) na jmenování předsedou klubu s mandátem od 9. 1. 2021 do 8. 1. 2023.
::Číslo: 2020-0048
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 7
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 3
>> Usnesení není přijato.


---
(23:45)
J. Rubáš vyhlašuje přestávku na vyřešení situace s volební komisí, tato situace není popsána v jednacím řádu. Tedy situaci, jediný kandidát není zvolen v prvním kole volby.


---
(00:15)
J. Rubáš ukončuje přestávku.
J. Rubáš: Do diskuze jsme přizvali také J. Šebáka, který byl členem volební komise před dvěma lety. S volební komisí jsme si vyložili předpis tak, že buď bude nutné, abychom v tuto chvíli měli ještě druhého kandidáta, a tedy by mohlo proběhnout druhé kolo voleb. Druhá varianta, ke které se přikláníme, je tyto volby zrušit, a já poté vyhlásím volby nové. Protože toto ale není obsaženo v jednacím řádu, navrhuji tedy ukončit volby usnesením.
P. Dvořák: Myslím si, že bude lepší, toto hlasování udělat tajné.
J. Rubáš: Pro tajné hlasování o zrušení voleb bude potřeba znovu jmenovat volební komisi, protože ta současná byla dle usnesení jmenována pouze na hlasování o volbě předsedy.


M. Vitoušek se omlouvá z dalšího pokračování zasedání představenstva.


---
(00:24)
Zástupce bloku 7 M. Vitoušek se odpojuje z callu
:: Počet osob s hlasovacím právem: 10


---
(00:27)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje volební komisi pro tajná hlasování na schůzi představenstva dne 14. 12. 2020 ve složení Marie Böhmová (23898), Jiří Kocum (25183), Michal Kothera (22143).
::Číslo: 2020-0049
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


Volební komise připravuje tajné hlasování.


---
(00:37)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill ukončuje volbu předsedy klubu VV2020-3 vyhlášenou dne 3. 12. 2020 po nezvolení jediného kandidáta..
::Číslo: 2020-0050
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
________________


---
(00:50)
7) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Byl bych rád, kdybychom bod různé, vzhledem k pokročilé hodině, zkrátili na minimum. V nejbližší době vyhlásím nové volby na předsedu, během zítra pošlu doodle, pravděpodobně se budeme muset sejít mezi svátky. Děkuji volební komisi a J. Šebákovi za konzultaci a řešení vzniklé situace.
---
J. Rubáš ukončuje schůzi


(00:57)
Konec schůze

MD5 hash tohoto zápisu je: 30ce4ccc110005cc7af56aadb4355f3a

Tato verze souboru txt/20201214.txt byla nahrána 06.01. 2021 20:21:02.