Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 12.02.2021

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis mimořádné online schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 12. 02. 2021
================


Přítomni:
---------
Předseda: Viktor Bohuněk (32160)
Místopředseda: Martin Pilný (31981)
CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Jakub Jančička (27381)
CKZ3: (neobsazeno)
CKZ4: --
Blok 2: Jindřich Prášil (30445)
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: Oleksandra Tahirbekova (33716)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: --
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: --
Blok 11: Patrik Hübner (34246)
Hosté:
Karolína Bergelová (33966)
Marie Böhmová (23898)
Dávid Bulko (32510)
Michal Jurásek (21877)
Pavel Dostál (28122)
Jakub Rubáš (27118)
Stanislav Jeřábek (31430)
Tomáš Pícha (28950)
Martin Andrýsek
Jan Bednář (12364)
Kateřina Pánková
Pavel Valach (33667)
Marek Vančata (32416)
Jaroslav Zdeněk (32150)
Tomáš Gura (16476)
Zapisovatel: Martin Skalický (34238)
Ověřovatel: Viktor Bohuněk (32160)
Body k projednání
-------
1) Schválení převedení členství za 2. pololetí 2020


________________
---
(20:07)
V. Bohuněk zahajuje schůzi.


Probíhá identifikace osob s hlasovacím právem.
::Počet osob s hlasovacím právem: 9
---
(20:10)
1) Schválení převedení členství za 2. pololetí 2020


V. Bohuněk se ujímá slova a shrnuje výsledek diskuze ohledně převedení členství ze schůze 10. 2. 2021.
V. Bohuněk otevírá diskuzi nad otázkou jestli čekat na rozhodnutí Parlamentu ohledně vracení členských příspěvků nebo ne.


J. Jančička chce vidět konkrétní bod v nařízení, který nedovoluje hromadné převedení členství.V. Bohuněk sdílí obrazovku s nařízením prezidenta č. 2021-NP1.
J. Jančička a V. Bohuněk se nemohou shodnout na výkladu daného bodu.


O. Hollmann: Pokud bychom převáděli na žádost, tak příští semestr by museli žádat znovu? (pokud by se opatření neuvolnila)
V. Bohuněk: Máme konec období a můžeme ještě dát členům volbu a potom bychom mohli jít za parlamentem, aby nám umožnil příště převést všechny najednou.


O. Hollmann: Tímto předpokládáme, že budou vydána nařízení, která nám to budou umožňovat.
V. Bohuněk: Předpokládám, že příště půjdeme za parlamentem předem a pokud nám to někdo nedovolí, tak to neuděláme.


V. Bohuněk: Můžeme vytvořit závazek, jakým způsobem to chceme řešit.
S. Jeřábek: Dodám, že v prvním nařízení Prezidenta jsme předpokládali, že všichni budou žádat.
---
O. Tahirbekova a V. Havránek se připojili.


R. Kondáč: Pokud si schválíme něco co nám zatrhnou, tak to bude blbé.
J. Rubáš: Dávali jsme to nařízení dohromady v první vlně. Chceme být hodnější na lidi než říká tenhle předpis. Při vytváření dokumentu jsme nepředpokládali převádění, ale vracení.
T. Gura: Že byl tehdy výklad nějaký, tak neznamená že bychom se toho měli držet. Pokud to tam není napsané, tak to nemusíme tak brát.
P. Valach: Pokud je tam nějaká nejasnost, tak to může vysvětlit prezidentka a pokud vím, tak se přikládá k výkladu S. Jeřábka.
M. Andrýsek: Pojďme svolat parlament, neřešme, jak to kdo vykládá, ale pojďme s tím na parlament.
V. Bohuněk: Souhlasím, pokud bychom chtěli plošné řešení, tak s tím musíme na parlament.
M. Andrysek: Pokud chcete řešení, které ten dokument nepokrývá, tak podejte žádost na parlament.


S. Jeřábek: Nějaké důvody dělat to podle toho výkladu jsou. Nabíháte si do slepé uličky s nekonečným vracením. Máte možnost nevracet a příště to řešit formou odpustků. Důvod, proč jsme to tak řešili, byl brutální lockdown. Předpis vznikl, aby se z vrácených členství nemuseli odváděť odvody. Nyní je vracení složitější kvůli daním.
V. Šmejkal: Mimochodem mám cron job, který zvládne všem zažádat během jedné vteřiny.


T. Gura: První vydání prezidenta bylo, když nebyl legislativní rámec. Teď je situace jiná. Pokud nám to situace umožňuje a lze dokument vykládat různě, tak s tím pojďme na parlamentní zasedání.
I. Dvořáková: Pokud se dohodnete, tak nemám problém svolat mimořádné zasedání parlamentu, aby to mohl projednat.


V. Šmejkal: Nevím, jaký je ve sportovních členství poměr lidí, kteří si již dříve žádali o přesun, tak aby to nevypadalo, že se je snažíme nachytat.


O. Hollmann: Jestli jsem pochopil S. Jeřábka tak můžeme nevracet a příští semestr dát odpustek.
J. Rubáš: Převedení máme technicky vyřešení stejně jako odpustky. Příspěvky byly zaplacené, zaplacené odvody atd. Pokud správně chápu, tak chceme být na lidi hodní a odpustky/převedení jsou v pravomocech představenstva klubu.


V. Bohuněk: Chceme tedy s tím jít na parlament nebo si usnesení, jak jsme si ho dojednali, schválíme?
J. Rubáš: Viktore ty jsi několikrát zmiňoval časovou tíseň, ale já ji tam nijak nevidím. Lidi by to asi rádi věděli včas, protože jim budou chodit emaily, že členství končí. Stejně se ale jedná o členství, které se nyní nedají čerpat.
V. Bohuněk: Rozumím, já jsem zmiňoval, že to bude jednodušší pro nás skrze technickou stránku.
V. Šmejkal: Pokud to chápu, tak když přestaneme používat termín převedení, ale budeme udělovat odpustek, tak se bavíme o něčem co je v čistě režii představenstva?
V. Bohuněk: Chápu to stejně.
R. Kondáč také souhlasí.


V. Bohuněk: Pokud budeme hlasovat pouze o odpustcích, tak je to v naší gesci, tak nás nic netlačí o tom rozhodnout teď. Pokud s tím budeme všichni souhlasit, tak budeme hlasovat o odpustku pro tyto členy na příštím představenstvu.
J. Jančička: Když jsme svolali mimořádnou schůzi, tak proč to neschválit teď?
V. Bohuněk: Nevím jak rychle bych stihl sestavit seznam lidí.
M. Andrýsek a T. Gura by chtěli vidět seznam lidí.
P. Dostál: Udělal bych nějaké usnesení, že to příště uděláme, aby lidé o tom věděli.
R. Kondáč: Taky bych schvaloval příště a dal nyní vědět, že to uděláme.
--
(20:39)
R. Kondač: Musíme vlastně dnes něco schvalovat?
V. Bohuněk: Když je nás tu dost, tak to dá lidem jistotu.
M. Andrýsek: Rozumně bych to komunikoval ven, co se bude dělat, aby nevznikl poprask.
P. Hubner: Řešili jsme nějak lidi, co tu už nebudou příští období, nebo je to jen menšina?
V. Bohuněk: Minule jsem to zmiňoval na začátku, přesto jsme se dohodli minule, tak jak se o tom teď bavíme.


M. Vančata: To, že tu teď nebudou bydlet, tak jim nebrání přijet si zaposilovat.
V. Bohuněk: Možná měl na mysli spíše síťové, ale dohodli jsme se, že se nevrací, protože jeho využití nebylo nijak omezené.


J. Rubáš: Upozornění. Legislativa SU říká že to můžeme udělat a my máme interní předpis. Pokud se ale vy, jako představenstvo, nad tím usnesete, tak můžete jít nad ten předpis.
V. Bohuněk sdílí interní předpis.


V. Bohuněk je někdo proti odpuštění i bez splnění podmínek v článku 4?
Nikdo není proti.


M. Andrýsek: Otázka na komisi, chtěl bych, aby se T. Gura k tomu vyjádřil.
J. Rubáš: Mám podobný pocit jako Gury. Ale stejně tam vždy něco najdem. Když beru v potaz nařízením prezidenta, tak dává moc to řešit předsedovi.
M. Andrýsek: Centrála ani kontrolní komise proti tomu nic nemá, takže to je takhle v pohodě.


V. Bohuněk ukazuje návrh nařízení.
O. Hollmann: Pokud toho schválíme, tak o čem budeme hlasovat příště?
V. Bohuněk: Příště odsouhlasíme seznam. V podstatě formální záležitost.
V. Šmejkal: Doplnil bych důvody proč převádíme.
J. Jančička: Nevím jak se lidem bude líbit, že zveřejníme seznam jmen.


T. Gura: J. Jančička dobrá poznámka, jak je to s odpustkama?
V. Bohuněk: Jméno, příjmení a UID.
T. Gura: Nechci vám dát bianko šek. Nemusí to být přímo veřejné, ale musí to být jasně definované, koho se to týká.
J. Jančička: Je to viditelné v systému, protože ty lidé měli členství v danou dobu.
T. Gura: Jde mi o pohled zpětně, aby se to nedalo vykládat v budoucnu jinak.


O. Hollmann: Reakce na J. Jančičku, kdybychom schvalovali seznam lidí, tak můžeme zveřejnit jen UID.
V. Bohuněk: S tím souhlasím, ale pořád to bude nějaký seznam.
J. Jančička: Stačí vyspecifikovat pravidla a následně pro případnou komisi to bude dohledatelné.
T. Gura: Souhlasím s J. Jančičkou. Ještě chci dodat, že představenstvo může schválit seznam a ten neuvést v zápisu. Případně ať je na vyžádání, aby bylo vidět kdo si ho vyžádal.
V. Bohuněk: Seznam může být podkladem pro usnesení nebo usnesení definuje skupinu, které se to týká.
T. Gura: Upřednostňoval bych seznam předem.
V. Bohuněk: Schvalovat tedy budeme seznam, který nebude k dispozici bez vyžádání. Uvedeni tam budou lidé, kterým budeme přesouvat členství.
J. Rubáš: Upozorňuji, že vždy se objevuje nějaká administrativní chybka a nebudete schopní přeschvalovat seznam každý týden.


V. Šmejkal: Pro ty, kdo si bude číst přepis, tak je mnohem lepší definovat danou skupinu. Upřednostnil bych schválení definice.
J. Jančička: Taky jsem předpokládal schválení definice. Seznam v tuto chvíli nemusíme vytvářet. Vytvoří se až při realizaci odpustků.


O. Hollmann: Poznámka. Co jsme schvalovali dříve, tak tam také seznam nebyl. Mimochodem, co jsme tu diskutovali, tak jsem napsal J. Zdeňkovi a ten je schopný seznam vytvořit za 10 min.
T. Gura: Proč tam seznam vlastně chci. Vy tu chcete dát do usnesení rámec lidí, někomu odpustíte a někomu ne.
V. Šmejkal: Cílem je dát do usnesení definici, odpouštíme všem co ji splňují.
T. Gura: Ok, minule jsem tu nebyl. Souhlasím s argumenty.


V. Bohuněk dává pokyn J. Zdeňkovi k zaslání seznamu do konference vedení.
---
(21:29)
V. Bohuněk: Jsou v seznamu lidé, kterým končí členství 28. 2?
J. Zdeněk: V seznamu jsou všichni aktuální aktivní včetně VIP atd.
V. Bohuněk: Mohli se tam tedy dostat i lidé, kteří si zaplatili členství během měsíce a půl. Upozorňuji, že aktuální seznam nemusí být přesný (obsahuje více lidí), schvalujeme definici. Souhlasí s tím tedy členové?
Všichni souhlasí.
---
(21:38)
Probíhá identifikace osob s hlasovacím právem.
::Počet osob s hlasovacím právem: 11
---
(20:40)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpouštění členství sportovní, hudebny nebo fotoateliér členům, kteří měli tato členství aktivní v průběhu 2. pololetí 2020, z důvodu zásadně omezené možnosti čerpání výhod za 2. pololetí 2020. Tato členství budou odpouštěna do doby, než bude možné čerpat výhody plynoucí z daných členství po dobu alespoň 10 týdnů v daném období. Seznam takto odpouštěných členství je na vyžádání k nahlédnutí. Představenstvo dále schvaluje, že členství základní a síťové nebude odpuštěno, z důvodu, že čerpání výhod plynoucích z těchto členství nebylo zásadně omezeno.
::Číslo: 2021-0012
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
---
V. Bohuněk děkuje zúčastněným.
(21:41)
V. Bohuněk ukončuje mimořádnou schůzi.

MD5 hash tohoto zápisu je: e6a9304d55d88caf037524ccd45d3c56

Tato verze souboru txt/20210212.txt byla nahrána 25.03. 2021 20:31:02.