Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 01.12.2021

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 01.12.2021
================


Přítomni:
---------
Předseda: --
Místopředseda: --


CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Jakub Jančička (27381)
CKZ3: Jiří Šebek (35002)
CKZ4: Vladislav Šulc (32769)


Blok 2: Jindřich Prášil (30445)
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: Oleksandra Tahirbekova (33716)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Martin Vitoušek (30575)
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Patrik Hübner (34246)
Hosté:
Róbert Selvek (30062)
Michal Kothera (22143)
Jaroslav Zdeněk (32150)
Vojtěch Suk (18614)
Jiří Kocum (25183)
Samuel Pavlík (32944)


Zapisovatel: Jaroslav Zdeněk, Podpis:___________________
Ověřovatel: Vladislav Šulc, Podpis:___________________


Body k projednání
-------
1) Volba předsedy klubu Silicon Hill [60 minut, hlasování] (KK, V. Suk)


--------------------------------------------------------------------------------


---
(20:07)
Kontrolní komise SÚ zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 14
---


(20:08)


R. Selvek navrhuje jako předsedajícího dnešní mimořádné schůze Vojtěcha Suka.


--
(20:08)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje jako předsedajícího schůze 1. 12. 2021 Vojtěcha Suka UID 18614.
::Číslo: 2021-0036
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


V. Suk se představuje a vítá členy představenstva. Dále zmiňuje, že bude třeba volební komise pro tajnou volbu. Ale první by bylo vhodné mít kandidáta, o kterém budeme hlasovat. Nezaznamenal ale žádnou kandidátku do emailové konference klubu. Vyzývá tedy, aby někdo navrhnul nějakého kandidáta.
R. Kondáč navrhuje Vladislava Šulce.
V. Suk přijímá a říká, že V. Šulc musí vyslovit souhlas, ke kterému ho tedy vyzývá.
(20:11)
V. Šulc vyslovuje svůj souhlas s nominací.
V. Suk zmiňuje, že žádné další nominace / připomínky nejsou na zoomu.
V. Suk vyzývá V. Šulce ke svému představení a následně na první dotazy.


V. Šulc se představuje, nyní je CKZ, zmiňuje, že původně měl v plánu být místopředsedou pro kandidáta, který si to ale rozmyslel, takže nyní kandiduje on, ale tento původní kandidát bude případně brzo představen jako místopředseda.
V. Pekárek se ptá na složení případné centrály.
V. Šulc: R. Kondáč jako místopředseda, druhý kandidát si nepřál být odtajněn. PR J. Šebek, HR možná Zorjana Mojsevyč, Provozní manažer M. Vančata, Projektový manažer - Jan Skopal, Síťový manažer - Vojtěch Dušátko, v Edu sekci by rád rozjel několik sekcí, má více kandidátů.
O. Hollmann se ptá na serverového manažera
V Šulc. odpovídá, že nechá vybrat serverovou sekci
V. Pekárek se ptá na kolejního manažera
V. Šulc odpovídá, že jím bude sám, stejně jako finanční
O. Hollmann zmiňuje, že funkce zabírá mnoho času, ptá se, jestli na to ten čas bude mít
V. Šulc odpovídá, že vzhledem k tomu co studuje, tak mu to umožňuje studovat celkově online.
V. Pekárek se ptá, jestli plánuje funci vykonávat dva roky, nebo jen na půl roku, jak bylo avizováno u možného kandidáta
V. Šulc Odpovídá, že předseda by měl být na dva roky, takže pokud mu to vyjde s centrálou, tak se pokusí o celé dva roky.
R. Kondáč: co na to tvoje holka?
V. Šulc se zdržuje odpovědi.
V. Šulc dodává, že bude rád, když bude kandidovat i někdo jiný z přítomných, aby představenstvo mělo na výběr.
J. Erbrt se ptá, jaké má zkušenosti s vedením lidí.
V. Šulc odpovídá, že má zkušenosti s vedením lidí v rámci několika různých spolků.
J. Jančička se ptá, jestli to vykonává i teď?
V. Šulc odpovídá že už nikoliv.
R. Selvek se ptá, jestli je ochotný ještě před tím, než se přistoupí k volbě, odstoupit z pozice CKZ
V. Šulc - ano
V. Pekárek se ptá na názor dotyčných členů představenstva, že hodně z nich je zároveň v navrhované centrále
V. Šulc - věřím, že to jako manažeři a aktuální zástupci bloků zvládnou.
R. Kondáč odpovídá, že předseda většinou chce do centrály lidi, které zná a kterým věří, takže k takovému hromadění dříve nebo později může dojít.
J. Šebek - za měsíc mi končí mandát, takže střet bude už jen měsíc.
V. Pekárek zmiňuje dotaz ze Zoomu, co k tomu role R. Kondáče v centrále SU?
R. Kondáč zmiňuje, že více času na to nemá, ale že se pokusí tomu přiřadit co nejvíce svého dostupného času.
P. Hodač se ptá co si myslí o aktuální spolupráci SH se SUZ a ČVUT
V. Šulc odpovídá, že si myslí, že to aktuálně funguje celkem dobře. Bohužel vzhledem k opatřením se nebude moct potkat s vedením SUZu / ČVUT na vánočním večírku, jehož organizace se ujal.
M. Kothera - klobouk dolu za tvojí odvahu, vzhledem k tomu jaká je dnes situace. Už jsi kontaktoval nějaké bývalé předsedy?
V. Šulc - již komunikoval s některými členy centrály, budoucí centrálou a minulými místopředsedy.
M. Gust - funkce předsedy není slučitelná s ostatními funkcemi, ale předsedou se stává až jmenováním prezidentkou SU. Předchozí předsedové fungovali jako one-man-show a dost se to podepsalo na vedení, co máš v plánu aby se to změnilo?
V. Šulc - já se zeptám R. Kondáče, který umí zkrotit lidi a případně mi řekne, že to přeháním.
K. Bergelová - ohledně centrály Zorka je velmi vhodný kandidát, již nyní je v HR přítomná, jen ???
V. Šulc - na většinu lidí do centrály mám zdvojenou funkci.
V. Anderle se ptá, jaký má vztah se sportovní sekcí
V. Šulc - pravidelně komunikuji s Davidem Bulkem, budu s ním dál spolupracovat. Dále se znám s několika správci malých posiloven (B2,3,4)
V. Pekárek se ptá, pokud máš v plánu setrvávat ve funkci celé dva roky, případně si vyměnit funkci s místopředsedou, kam bys chtěl klub směřovat?
V. Šulc - připravit klub na příchod nových generací a aby na další volbě předsedy byli alespoň 3 kandidáti. Ale zaráží mě, že se nezvedl nikdo z aktivních ČVUŤáků a nešel kandidovat.
P. Hodač se ptá, když jsi mluvil o více kandidátech, co si myslíš o situaci, kdy KK chtěla zveřejnit info o volbě předsedy, že v pondělí stále nebylo nic zveřejněno?
M. Picek zmiňuje, že vůbec nevěděl o tom, že předseda rezignoval a že bude probíhat volba se dozvěděl před 3 dny.
J. Šebek se omlouvá za prodlení v PR sekci.
O. Tahirbekova se ptá, co chce dělat pro to, aby tu příště nestál sám
V. Šulc - zjistili jsme, že spousta aktivních na blocích neví, co je za jejich zástupcem bloku, ví že jim koupí pivo, ale už neví co je za ním, že je tam nějaké představenstvo, CKZka apod.
O. Tahirbekova se ptá, jestli nemá pocit, ze aktuální nálada v představenstvu je toxická
V. Šulc - občas, když se natáhne představenstvo do několika hodin do noci, že to může být horší, ale jinak nemá pocit, že by tu byla toxická atmosféra a nemá v plánu řešit věci lidem za zády v kanclu.
I. Dvořáková se ptá, jak má vymyšlenou spolupraci s centrálou SU
V. Šulc - navázal bych na dobře nastavenou spolupraci po Viktorovi, o čemž svědčí i návrh na místopředsedu.
O. Hollmann se ptá, co by se hypoteticky muselo všechno stát, aby rezignoval a uvrhnul nás do této situace
V. Šulc je velmi mimořádné, že ve stejné chvíli skončí i místopředseda. Odstoupit neplánuje, stát se může cokoliv, dopravní nehoda apod... když mě tu po schůzi na dva dny zavřete na záchod, asi se naštvu, ale nepovede to k mému odstoupení.
V. Pekárek - ty jsi říkal, že tomu máš věnovat veškerý volný čas, co ti zbyde, jestli máš představu, kolik to bude?
V. Šulc - vzhledem k aktuální situaci, bude potřeba se tomu věnovat na maximum, ale později zhruba půlúvazek. Jsem připraven tomu dát, co bude potřeba.
P. Hodač se ptá na rozpočet klubu, rozestavení kapitol v aktuálním a minulém rozpočtu?
V. Šulc - nebyl jsem u tvorby současného rozpočtu, ale věřím tomu, že aktuální je upravený pandemické situaci, ale představuju si, že to bude něco mezi současným a před-covidovým stavem.
(20:57) R. Kondáč odchází
V. Pekárek - co si myslíš o aktivitě / pasivitě představenstva na schůzích?
V. Šulc - v aktuálně 14, standardně 15 lidech, je 10 zástupců bloků, kteří hájí svůj blok a nemusí mít vždy nejlepší přehled o celoklubovém dění.
V. Pekárek dodává, že pak jsou zde i CKZ, kteří příslušnost k bloku nemají.
V. Šulc - ano ti by měli být aktivní.
(21:00) R. Kondáč přichází.
V. Pekárek se ptá na tvorbu klubových předpisů?
V. Šulc - letošní rok nebyl na předpisovku moc úrodný, ale byl bych rád, abychom v této části byli více aktivní.
V. Pekárek se ptá, kolikrát se zúčastnil předpisovky
V. Šulc odpovídá, že se účastnil, ale nepamatuje si kolikrát
P. Hodač se ptá ohledně předpisů, jestli je potřeba něco předělat, zjednodušit / zesložitit?
V. Šulc - naše předpisy se podřizují předpisům SU, které až na některé detaily považuji za velmi zdařilé, co se týče některých SH předpisů, tam můžeme pár věcí dospecifikovat, aby počítaly s podobnými situacemi.
O. Hollmann se ptá, kde má v plánu škrtat v případě vytvoření přečerpaného rozpočtu?
V. Šulc - záleží kde / v jaké části. Nejdůležitější na podporu aktivních mi přijde neomezovat bloky, ale u projektů je třeba blbost zlatý gamepad, ale vyrovnání nějaké zanedbané údržby je ok.
O. Hollmann naráží na situaci, kdy bylo potřeba koupit nové switche a projekty se kvůli tomu bouřily.
J. Jančička se ptá, co by udělal v případě potřeby splacení faktury do 14 dnů, na kterou nemá položku
V. Šulc - svolá mimořádné představenstvo (což stačí den předem).
(21:05) odchazi P. Hübner
V. Šmejkal se ptá co vidíš jako nejdůležitější roli předsedy


V. Pekárek se ptá na preferenci ohledně boje síť / servery / sport
V. Šulc - záleží v jakém případě, ale síť je priorita.
V. Pekárek se ptá, proč tedy nemá zaplacené síťové členství
V. Šulc - předpokládal jsem, že mi bude odpuštěno, ale dál jsem to neřešil.


J. Šebák - jak hodnotíš současný model financování a udržitelnosti klubu, respektive studentské unie celé?
V. Šulc - je třeba předcházet a motivovat lidi, aby si platili síťové členství, protože to nemůžeme nahradit úplně. Zároveň je potřeba zatraktivnit i další služby.
(21:12) odchází J. Prášil
(21:12) přichází P. Hübner
D. Bulko se ptá ohledně čerpání síť vs sport: poslední dva roky se ve sportu hodně škrtalo, aby mohla síť čerpat
V. Šulc - opravdu záleží na konkrétních návrzích. V síti je potřeba vyjít vstříc pro její udržitelnost.
(21:14) odchazi V. Havránek
(21:12) přichází J. Prášil
P. Hodač se ptá, co si myslí o tom, jak si na tom technická a síťová sekce stojíme
V. Šulc - přiznám se, že v tomto se moc nevyznám, ale oceňuji práci lidí, kteří na tom pracují a myslím si, že jsme na tom dobře.
P. Hodač se ptá, co si myslí o křížovém schvalování, které se tu řešilo poslední dva roky
21:16 přichází V. Havránek
V. Šulc - počítá to jako nutné opatření, protože člověk není neomylný.
(21:17)
V. Suk vyhlašuje pauzu do 21:25
(21:29)
V. Suk obnovuje diskuzi, počet členů představenstva sedí a kandidát je přítomen. 21:30 schůze pokračuje.
J. Kocum by se vrátil k sekcím/projektům, nacházíme se v budově školicího centra, jakou tomu přiřazuješ důležitost, jestli je to pro nás strategická budova nebo jen pro AVC, jakou tomu přiřazuješ důležitost investic?
V. Šulc - tak jak jsem zmiňoval s rozvíjením edukace, když jsem sem přišel poprvé, byl jsem celkem zklamaný tím nevyužitým potenciálem tohoto nevyužitého prostoru.
M. Gust zmiňuje, několikrát jsi zmiňoval, aby se stalo více lidí aktivní, jaký pro to máš plán?
V. Šulc - já mám kořeny na bloku 4, kde máme aktuálně něco přes 30 aktivních, pro ostatní nemáme ani vymyšlené funkce. Já když jsem chtěl něco dělat, tak můj papír někde měsíc ležel. Nováčci bez funkce nebyli pozvaní ani na grilovačku pro ?aktivní/nováčky? a to není moc motivující. Dále popisuje motivaci nových členů k nějaké činnosti, za kterou budou vidět výsledky
M. Gust se ptá, jak k tomuto podobnému (lepšímu) přístupu namotivovat/nastavit zástupce bloku, aby stejným způsobem motivovali své aktivní.
(21:38) R. Kondáč odchází.
K. Bergelová - počítáš s tím, že se s těma lidma budete moct vídat. Máš nějaký plán, že budou opět omezení a nebudete se moci potkat.
(21:39) R. Kondáč přichází.
V. Šulc - Samozřejmě v tom případě to bude mnohem těžší, mně se hodně líbila vloni akce This is Strahov, která měla dosah i online.
V. Pekárek se ptá na zhodnocení Vláďova fungování za uplynulý rok v představenstvu.
V. Šulc - jsem si vědom, že jsem nevyvinul nejvyšší aktivitu, ale nechtěl jsem klub zatěžovat zbytečnou administrativou.
D. Zollpriester - co považuješ za svůj největší neúspěch a největší úspěch v rámci fungování v klubu?
V. Šulc - neúspěch nezaktualizované předpisy, co jsem sliboval, úspěch, když byli potřeba sehnat lidi, tak se povedlo.


O. Hollmann se ptá, když chce motivovat lidi, jak donutit členy představenstva, aby se tě zeptali alespoň na jednu otázku?
V. Šulc navhuje, že je můžeme vyvolávat jednotlivě
J. Jančička se ptá, jestli už si mluvil s paní Sojkovou, se kterou jako předseda budeš velmi v kontaktu
V. Šulc - s paní Sojkovou jsem celou dobu v pohodě.


J. Šebák se ptá, co si myslí o tom, když se někdo ze starších aktivních, i třeba kriticky vyjadřuje k aktuálnímu dění v klubu
V. Šulc - určitě bych chtěl zachovávat kontinuitu a komunikaci se staršími aktivními, některé podstatně starší ani neznám osobně, ale přijde mi to důležité.


J. Jančička se ptá na evergreen - inventuru
V. Šulc není to priorita, ale chtěl bych se tomu věnovat.
Probíhá diskuze...
V. Pekárek se ptá, jestli jsi aktuálně spokojený s tím, jak jsou řešené odpustky?
V. Šulc vím že se to hodně řešilo, se současným stavem jsem spokojený, ale nebudu se za to bít.
(22:26)
V. Suk Pozastavuji schůzi do 22:35, vyzývám připravte si dotazy, po pauze a bez dotazů budeme pokračovat dál.
(22:39)
Schůze pokračuje.
Předsedající vyzývá přítomné ke kladení posledních dotazů.
(22:52)
V. Suk ukončuje diskuzi s kandidátem
V. Šulc zmiňuje, že i když tato volba dopadne jeho nezvolením, mile rád pomůže případnému následujícímu kandidátovi.
V. Suk zmiňuje členy volební komise - Róbert Selvek, Jiří Kocum a Samuel Pavlík.


--
(22:56)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje volební komisi pro volbu předsedy na schůzi 1. 12. 2021 ve složení (25183) Jiří Kocum, (30062) Robert Selvek a (32944) Samuel Pavlík.
::Číslo: 2021-0037
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


(23:08)
Probíhá tajné hlasování, předsedající vyvolává jednotlivé členy představenstva.
Hlasování proběhlo, volební komise sčítá hlasy.
V. Suk zahajuje pauzu do 23:15
(23:15)
V. Suk pokračuje ve schůzi.
J. Kocum vyhlašuje výsledky 10-1-3.
--
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill navrhuje Vladislava Šulce (32769) na jmenování předsedou klubu.
::Číslo: 2021-0038
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 10
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 3
>> Usnesení přijato.


M. Kothera za KK zmiňuje průběh navazujících věcí související se zveřejněním zápisu a usnesení. Děkuje AVC za úžasný setup, děkuje Jardovi za zápis, děkuje členům volební komise za přípravu, díky všem členům představenstva a hostům za diskuzi, díky Vojtovi za odřízení volby předsedy.
V. Suk děkuje a zmiňuje, že se nepovažuje, za někoho, kdo by něco zachraňoval. Jaké si to uděláte, takové to máte. Předseda je sice ten tahoun, ale ten kdo ten klub tvoří a rozhoduje o jeho dění jste vy.
V. Pekárek děkuje KK za svolání schůze a starost o klub, také V. Šulcovi za všechny odpovědi
V. Šulc se omlouvá za nepodání své rezignace z pozice CKZ před samotnou volbou, takže tedy podává svou rezignaci nyní.
M. Kothera dodává přání, abychom další volbu předsedy zvládli bez svolání kontrolní komisí.
(23:26)
V. Suk ukončuje schůzi
--------------------------------------------------------------------------------

MD5 hash tohoto zápisu je: e6e378b09a9079d125b0e11e34fc073a

Tato verze souboru txt/20211201.txt byla nahrána 02.02. 2022 20:40:02.