Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 14.12.2021

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 14.12.2021
================


Přítomni:
----------
Předseda: Vladislav Šulc (32769)
Místopředseda: --


CKZ1: v z. Pavel Dostál (28122)
CKZ2: v z. Jaroslav Zdeněk (32150)
CKZ3: Jiří Šebek (35002)
CKZ4: --


Blok 2: Jindřich Prášil (30445)
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: v z. Erik Beck (39067)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Martin Vitoušek (30575)
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Patrik Hübner (34246)
Hosté:
Vojtěch Dušátko (32136)
Karolína Janouchová (38072)
Jiří Hanuš (26945)
Michal Kochman (30478)
Jan Skopal (31999)
Zapisovatel: Adéla Malinová (35181)
Ověřovatel: --


Body k projednání
-------
1. Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V.Šulc)
2. Schválení zápisů ze schůze 1. 12. 2021 a 4. 11. 2021 [15 min, hlasování] (V.Šulc)
3. Diskuse a hlasování o návrhu na Místopředsedu klubu Silicon Hill [50 min, hlasování] (V.Šulc)
4. Schválení čerpání z rezervy – prodloužení servisní podpory pro datové pole Pure Storage [15 min, hlasování] (J. Zdeněk)
5. Seznámení představenstva s členy Centrály [40 min. informování / diskuse] (V.Šulc)
6. Různé [30 min, informativní] (V.Šulc)
(21:11)
V. Šulc zahajuje schůzi.


1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Šulc)


Navržený program:


1. Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V.Šulc)
2. Schválení zápisů ze schůze 1. 12. 2021 a 4. 11. 2021[15 min, hlasování] (V.Šulc)
3. Diskuse a hlasování o návrhu na Místopředsedu klubu Silicon Hill [50 min, hlasování] (V.Šulc)
4. Schválení čerpání z rezervy – prodloužení servisní podpory pro datové pole Pure Storage [15 min, hlasování] (J. Zdeněk)
5. Seznámení představenstva s členy Centrály [40 min. informování / diskuse] (V.Šulc)
6. Různé [30 min, informativní] (V.Šulc)


(21:13)
Odchází J. Šebek
::Počet osob s hlasovacím právem: 11


(21:14)
Přichází J. Šebek
::Počet osob s hlasovacím právem: 12


V. Šulc upozorňuje představenstvo, že kvůli jeho chybě při navrhování programu budou body 2 a 3 bez hlasování.


(21:18)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz, přičemž v bodech 2 a 3 nebude hlasováno.
::Číslo: 2021-0039
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
_______________
---
2) Schválení zápisů ze schůze 1. 12. 2021 a 4. 11. 2021 [15 min, bez hlasování] (V.Šulc)
Členové představenstva se dohodli na společné korektuře zápisů.


(21:20)
Úprava zápisu ze schůze 1. 12. 2021.


Doplnění: J. Šebek se omlouvá za prodlení v PR sekci ohledně informace o zveřejnění volby předsedy.


Úprava drobných písařských chyb.


Výběr zásadních otázek z rozsáhlé diskuze.


Upřesnění vyjádření.


(21:28)
Úprava zápisu ze schůze 4. 11. 2021.


V. Pekárek navrhoval prostřednictvím společných úprav dokumentů řadu úprav. Úprava drobných chyb. Vyčkává se na příchod V. Pekárka


(21:46)
Přichází V. Pekárek.
::Počet osob s hlasovacím právem: 13


Následují úpravy dle komentářů V. Pekárka.


Usnesení se nekoná. Body 2 a 3 bez hlasování.
3) Informativní bod návrh na funkci místopředsedy. (V. Šulc)
V. Šulc uvádí, že na post místopředsedy navrhuje Radoslava Kondáče.


Dotaz J. Šebka na R. Kondáče, co bude dělat, když Vladislav Šulc odstoupí?
R. Kondáč odpovídá, že v takovém případě by svolal představenstvo.


V. Pekárek se ptá, co na to říká šéf v práci.
R. Kondáč odpovídá, že je s tím obeznámen.


R. Kondáč je dotázán co si o tom myslí prezidentka SÚ.
R. Kondáč odpovídá, že z toho není nadšená.


(21:56)


4) Schválení čerpání z provozní rezervy pro prodloužení servisní podpory pro datové pole Pure Storage o 14 měsíců a to v maximální možné výši 150 000 Kč, přičemž učiněná nabídka činí $5 013.77 bez DPH.


J. Zdeněk vysvětluje, že technická podpora expirovala a do 1 měsíce je třeba to zaplatit.
Dále J. Zdeněk vysvětluje, že support je primárně na hardware, Support 2019 pro Pure Storage se pořád posouval, do léta, do podzimu, až se to řešilo ke konci roku. Nakonec se support se dohodnul na více měsíců.


J. Prášil se ptá, zda nevěděli, že jim to končí.


J. Zdeněk odpovídá, že věděli, ale chtěli to řešit až to bude aktuální.


J. Zdeněk dál mluví o datovém poli.


V. Dušátko dodává, že se supportem je to vždy jednodušší řešit a technika nezůstane nikdy mimo provoz příliš dlouho.


M. Vančata se ptá, jestli když se to dnes schválí, kdy se to objedná?


J. Zdeněk odpovídá, že zítra.


J. Šebek se ptá, co by se stalo, kdybychom to nezaplatili a řešili bychom to sami?


J. Zdeněk odpovídá, že je to vendor specific a nelze to koupit jinde.


R. Kondáč dodává, že se jedná o tzv. výrobek na míru.


J. Zdeněk tvrdí, že bez supportu se neobejdeme. Když se to vysype, nové pole stojí kolem tři čtvrtě milionu korun.


V. Dušátko říká, že nové pole je nejenom drahé, ale má i dlouhou doručovací lhůtu.


J. Hanuš se ptá, kdy se support bude kupovat znovu.


J. Zdeněk odpovídá, že v únoru 2023.


------


(22:11)


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z provozní rezervy pro prodloužení servisní podpory pro datové pole Pure Storage o 14 měsíců a to v maximální možné výši 150000 Kč, přičemž učiněná nabídka činí $5 013.77 bez DPH.
::Číslo: 2021-0040
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 9
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
_______________


(22:15)


5) Seznámení představenstva s členy Centrály [40 min. informování / diskuse] (V.Šulc)


V. Šulc oznamuje, že by chtěl R. Kondáče jmenovat svým místopředsedou, ale do té doby, než proběhne hlasování, jmenuje V. Šulc. prozatímně R. Kondáče finančním manažerem.


P. Dostál navrhuje centrále využívání next cloud místo google docs.


V. Šulc dále představuje centrálu. A. Malinová se stává tajemnicí. M. Kochman se stává PR manažerem a J. Šebek mu bude pomáhat.


J. Hanuš povede EDU sekci. Projektový manažerem se stává J. Skopal a provozním technikem M. Vančata. HR manažerem je M. Novotná.


(22:22)
6) Různé


V. Šulc se ptá jednotlivých zástupců bloků, co se děje nového na jednotlivých blocích.


J. Prášil pořádá na bloku 2 vánoční večírek pro aktivní, všechna koronavirová opatření se dodržují.


Na bloku 3 se dle zástupce R. Kondáče nic nového nestalo.


M. Vančata má nového “místozástupce”. Představuje Ondřeje Míku.


V. Havránek a M. Vitoušek odpovídají, že je vše v pořádku, nic nového se nestalo.


Zástupce bloku 8 chybí.


V. Pekárek oznamuje, že hospodářka na bloku 9 nespolupracuje. Mají nedostatek mýdla a rozbila se jim pračka.


P. Dvořák má přebytek nábytku a nabízí ho ostatním blokům.


(22:31)
Přichází V. Šmejkal
::Počet osob s hlasovacím právem: 14


P. Dostál hovoří, že na bloku je spoustu cizinců, např. Vietnamců, kteří nemluví ani anglicky natož česky. Toto jemu a dalším registrátorům činí obtíže.


P. Dvořák mluví o tom, že měl registrace i ve vietnamštině za pomoci tlumočníka.


P. Dostál argumentuje, že mu přijde divné, když s někým přijde tlumočník.


V. Pekárek se ptá, zda budou doplňkové volby.


V. Šul odpovídá, že budou začátkem února. Dále prosí, aby ti co chtějí odstoupit, aby to oznámili do té doby.


P. Dvořák se ptá, kdo přiřazuje role.


V. Šulc odpovídá, že zatím předseda.


J. Šebek se ptá na rozpočet 2022, zda se stihne ještě tento rok schválit.


V Šulc oznamuje, že na rozpočtu se pracuje.


Dále V. Šulc dodává, že ten kdo ještě neodevzdal výroční zprávu, měl by ji co nejdříve odevzdat.


J. Šebek se ptá, zda se změní způsob vyplácení peněz jinak než v hotovosti.


V. Šulc odpovídá, že se zatím nic nechystá.


V. Šulc oznamuje, že 15. 12. bude parlament a jako delegáta jmenoval sám sebe, jako zástupce R. Kondáče.


P. Hübner se ptá, proč vypadla elektřina.


V. Šulc odpovídá, že neví, ale údajně vypadla na celém Břevnově.


V. Šulc dále řeší vyplácení, faktury je třeba odevzdat do konce roku.


M. Kochman konstatuje nedostatek triček v PR.


V. Havránek by rád vlastní trička s tématikou bloku 6.


V. Šulc informuje, že předběžný návrh na výši fondu zástupců bloků počítá s 25 000 Kč na blok.


Představenstvo vyjadřuje vůli jmenovat R. Kondáče místopředsedou.


Je zvažována varianta hlasovat per rollam.
(22:50)
V. Šulc ukončuje schůzi představenstva

MD5 hash tohoto zápisu je: d2e8731eb87d05647cd543c49e86dccd

Tato verze souboru txt/20211214.txt byla nahrána 22.03. 2022 20:49:01.