Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 02.02.2022

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 2. 2. 2022
================


Přítomni:
----------
Předseda: Vladislav Šulc (32769)
Místopředseda: Radoslav Kondáč (31921)


CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Jakub Jančička (27381)
CKZ3: Jan Bednář (12364)
CKZ4: --


Blok 2: Jindřich Prášil (30445)
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: Erik Beck (39067)
Blok 6:
Blok 7: Adam Pracný (36532)
Blok 8:
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: --
Hosté:
Vojtěch Dušátko (32136)
Michal Kochman (30478)
Jan Skopal (31999)
Lukáš Jančička (31916)
Šimon Dutý (38369)
Patrik Hübner (34246)
Jiří Šebek (35002)
Tomáš Hořenín (32955)
Marie Böhmová (23898)
Tomáš Neusch (32273)
Petr Polášek (26673)
Ondřej Míka (36279)
Martina Novotná (38581)
Jan Voneš (32469)
David Prudek (29861)
Libor Hájek (26286)
David Michal Bulko (31510)
Vojtěch Andrle (30055)
Štěpánka Dastichová (35056)
Zapisovatel: Adéla Malinová (35181)


Body k projednání:
-------
1. Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Šulc)
2. Schválení zápisů ze schůzí 14. 12. 2021, 1. 12. 2021 a 4. 11. 2021 [15 min, hlasování] (V. Šulc)
3. Potvrzení per rollam hlasování o Místopředsedovi klubu Silicon Hill [5 min, hlasování] (V. Šulc)
4. Schválení rozpočtu klubu pro rok 2022 [180 min, hlasování] (V. Šulc)
5. Různé [30 min, informativní] (V. Šulc)(20:18)
V. Šulc zahajuje schůzi.


1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Šulc)(20:21)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz.
::Číslo: 2022-0001
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
_______________
---
2) Schválení zápisů ze schůzí 14. 12. 2021, 1. 12. 2021 a 4. 11. 2021[15 min, hlasování] (V. Šulc)


Představenstvo přikročí k úpravě zápisu z 14. 12. 2021.
Probíhají úpravy.
J. Prášil navrhuje použít slovo náhradník u náhradníků za členy představenstva v zápise. Upraveno na v z. (v zastoupení).
(20:26)
V. Šulc připomíná, že zápisy z 1. 12. 2021 a 4. 11. 2021 představenstvo opravovalo na minulé schůzi. Raději je však znovu promítne.
Další úprava zápisů z 1. 12. a 4. 11.
(20:36) E. Beck odchází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 10
(20:42)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůzí představenstva 14. 12. 2021, 1. 12. 2021 a 4. 11. 2021 v podobě, v jaké byl nahrán na stránku zápisů 2. 2. 2022 v 20:40.
::Číslo: 2022-0002
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
_______________
---
3) Potvrzení per rollam hlasování o Místopředsedovi klubu Silicon Hill [5 min, hlasování] (V. Šulc)


V. Šulc vysvětluje proč je nutné per rollam hlasování potvrzovat. Odkazuje na wiki.sh.cvut.cz.


Nikdo nemá žádné námitky.


(20:44)


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill potvrzuje per rollam hlasování o Místopředsedovi klubu Silicon Hill program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz.
::Číslo: 2022-0003
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
_______________
---
4) Schválení rozpočtu klubu pro rok 2022 [180 min, hlasování] (V. Šulc).


J. Jančička tvrdí, že máme v rezervě hodně peněz.


V. Dušátko uvádí plány na rozšíření wifi. Do budoucna další plány na rozšiřování sítě.


V. Šulc navrhuje kapitolu rozpočtu plánované investice neschválené. V. Pekárek navrhuje akustiku do školicího centra.


Podle V. Šulce nemá cenu zatím navyšovat rozpočet.


Příjmy tanečních budou nižší, přepsáno na 36 000 Kč.


Dle J. Bednáře suma EČ AVC nesedí. V. Šulc by ponechal střízlivější odhad.


SHOW přepsáno na 118 000 Kč dle vyjádření D. Prudka.


D. Prudek vysvětluje, proč jsou příjmy vyšší - odpovídají výdajům za předměty pro vytváření EČ.


Odstranění fotoateliéru z příjmů z kategorie ekonomická činnost.


V. Pekárek se ptá, proč jsou členské příspěvky fotoateliéru 9 000 Kč.


V. Dušátko tvrdí, že aktivní službu má u fotoateliéru 21 lidí.


V. Šulc uvádí že za zimní semestr se na členství fotoateliéru vybralo 4 500 Kč.


R. Kondáč přistupuje k odvodům SU a sdíleným nákladům.


V. Šulc vysvětluje platbu odvodů. Platí se za zimní předešlého a jarní následujícího.
J. Bednář se ptá, co patří pod účetnictví. V. Šulc vysvětluje platbu za Money S3, platbu za účetní a další položky.


J. Bednář, R. Kondáč, V. Šulc diskutují.


(21:08)


Kapitola provoz


Dotaz na dvě položky EZS.
V kapitole Provozní technik nákup, instalace, v Provozu - platby, údržba atd…


V. Dušátko doplňuje, že budou investice EZS do školítka a H4.


O. Hollmann doplňuje možnost umístění i do kanceláře.


V. Šulc mluví o úklidové firmě, 7 800 Kč měsíčně, převážně ale uklízí jen v kanceláři a HR místnosti, kontaktoval již jiné agentury.


J. Bednář komentuje úklidovou službu.


Fond zástupců bloku


O. Hollmann komentář, zda nebudou žádné odpustky.


V. Šulc počítá se zachováním systému kdy budou propojeny s fondem zástupce bloku.


Tabulky na odpustky jsou, po představenstvu bude vše odesláno.


R. Kondáč se ptá, zda každý zástupce řekne, kolik chce ze svého fondu na odpustky.


Nesetkalo se s odezvou. V. Šulc navrhuje, že se standardně odešlou tabulky.


Představenstvo se shodlo, že odpustky z fondu zástupců bloku jsou součástí fondu HR, přičemž ve schváleném rozpočtu je uvedena částka nula a výsledná suma bude odečtena z fondu daného zástupce bloku.


V. Šulc, V. Pekárek, J. Bednář, J. Jančička diskutují.


V. Pekárek by to zastropoval.


Dle R. Kondáče by to mělo být v pravomoci zástupců bloků, kolik chtějí dát na odpustky.


V. Dušátko tvrdí, že je to jednodušší varianta.


P. Dvořák a J. Prášil by zvýšili fond zástupců bloku.


R. Kondáč tvrdí, že se momentálně řeší výše členských příspěvků.


Členské příspěvky jsou nastavené dlouhé roky na stejné výši, v současné ekonomické situaci je to neudržitelné.


V. Šulc navrhuje zvýšit členské příspěvky od nového akademického roku.


V. Dušátko navrhuje zvýšení členských příspěvků od 30. 6. 2022.


Členské příspěvky na zimní semestr od 1. 7.


R. Kondáč ani V. Šulc neví přesné datum, od kdy dojde k navýšení členských příspěvků. Zatím se o tom hovoří jen neformálně.


(21:18)
V. Šulc říká, že pan Vodička chce zvýšit kolejné o 35 %.


R. Kondáč tvrdí, že SÚZ může zvyšovat kolejné maximálně o inflaci.


V. Šulc komentuje, že se to může navýšit a skryje se to v položce investice do kolejí - modernizace.


(21:20)
R. Kondáč se ptá, zda chceme navýšit fond zástupců bloků.


V. Pekárek dodává, ať se podíváme jaké bylo čerpání minulého roku.


P. Dvořák tvrdí, že rok 2021 je dost nerelevantní.


V. Šulc podává protinávrh, pokud se zvednou příspěvky, můžeme teoreticky na podzim zvýšit fond zástupců bloků.


P. Dvořák nadnáší variantu dohodnout se na zvýšení rovnou a do podzimu peníze nad 25 tisíc nečerpat.
R. Kondáč nesouhlasí s dohodou o tom, že něco nebudeme čerpat, protože to nemusí fungovat. Navýšení z 250 000 na 300 000 může být bez dopadu na rozpočet, ale reálně nemusí, rozpočet vychází z předpokládaných příjmů na základě minulých let, situace se může vyvinout jinak.


V. Pekárek připomíná, že by bylo dobré, aby finance z 4Kč fondu byly dostupné, ať je situace jakákoliv.


R. Kondáč dodává, že SÚZ se snažil prosadit, aby se 4Kč fond zrušil, ale paní Kozlová slibuje, že 4Kč fond bude dostupný.


R. Kondáč shrnuje, že máme dva názory.


Jeden názor je pro zvýšení hned, druhý diskuze o zvýšení později podle potřeb.


P. Dvořák vznáší návrh bodu na schůzi při přeschvalování rozpočtu během roku - zvýšení fondu zástupců bloků - jaro 2022.


Diskuze o zvyšování rozpočtu z minulého roku a čerpání, ne všichni vyčerpali.


P. Dvořák údajně vyčerpal mnohem víc jak 25 000 Kč minulý rok. Infoschůzka dle P. Dvořáka je nejvíc nákladná.


V. Dušátko by rád zvýšil výdaje, ale příjmy se naposledy zvýšily 9 let zpět.


(21:32)
R. Kondáč shrnuje, buď se zvedne fond o 5 000 Kč nebo nezvedne.


R. Kondáč si myslí, že je nejdůležitější být střízlivější, zvýšit se dá později.


Probíhá neformální hlasování - zvyšovat se zatím nebude.


(21:33) M. Vančata odchází.


(21:34) Servery


V návrhu rozpočtu komentář v kapitole servery- MSDNAA Dream Spark.


V. Dušátko vysvětluje, že Microsoft tímto způsobem nabízí licence k různým aplikacím, které jako SH využíváme.


Aktuálně DreamSpark již neexistuje, ale novou podobu licence využíváme pro aplikace Office 365, jako jsou Teams, aj.


Licence by měly být aktivní, na opravě federace uživatelů se pracuje.


Dle V. Pekárka se aktuálně tento produkt jmenuje Microsoft Azure for teaching.


V. Dušátko komentuje, že DreamSpark změnil již mnohokrát podobu a obsah. Změna jména na MS Azure for teaching.


(21:38) M. Vančata přichází.


(21:38) J. Prášil odchází.


(21.39) Síť


U sítě letos platíme Cisco i Arubu.
V. Dušátko připomíná loňskou platbu za 14 měsíční support pro PureStorage, která má přesah, podobně jako minule Aruba.


(21:40) J. Prášil přichází.


Vzdělávání.


V. Šulc komentuje položku provoz akademií.


J. Hanuš dle V. Šulce domlouvá a vymýšlí nové akademie. Předpokládané jsou i jednorázové workshopy.


Pod provoz akademií budou spadat případně licence, ještě není ale jisté, jaké akademie budou.


Komentář od J. Jančičky, že dle rozpočtového řádu se s fondem manažera pro vzdělávání nepočítá.


Podle V. Šulce se předpokládají 4 fondy.


Pojmenování Fond manažera pro vzdělávání dle návrhu bere představenstvo na vědomí a nerozporuje.


V. Dušátko doplňuje, že některé akademie jsou navázané na windows servery/licence.


V. Pekárkovi se nelíbí, že je tam dvakrát to samé - provoz akademií a fond manažera pro vzdělávání mají podobný účel.


Částka 75 000 Kč se zdá být pro část představenstva vysoká, když nevíme jaké akademie budu fungovat. Připomíná se možnost přeschválení rozpočtu při výrazně odlišném vývoji.


Členové představenstva diskutují, kolik bylo čerpáno minulý rok.


V. Šulc navrhuje udělat 50 000 Kč fond a zrušit provoz akademií.


Přítomná většina neformálně souhlasí.


Snížení celkového rozpočtu vzdělávání na 65 000 Kč.


(21:50) Sport


V. Pekárek komentuje rozšíření fitcentra, že je to všeobecné.
M. Jurásek komentuje zvětšení velkého sálu. Rozšíří se probouráním do vedlejší místnosti.
(21:53) R. Kondáč odchází.


V. Pekárek se ptá, zda jsou uvedené celkové náklady, včetně bouracích prací a zda jsou aktuální.


M. Jurásek odpovídá, že počítali staré ceny plus navýšení 20 - 30 %


(21:56) R. Kondáč přichází.


Zamýšlené investice ve zvláštním režimu navrhuje Jančička přesunout do rezervy. V. Šulc je přesouvá.


O. Hollmann komentuje částku podlahy 70 000 Kč.


O. Hollmann se ptá, zda by to nemohl udělat SUZ.


M. Jurásek ano, mohl by to SUZ udělat, ale s bídnou kvalitou.


O. Hollmannovi se nelíbí, proč financovat SÚZu něco, co není naše.


R. Kondáč komentuje, ano, jsme v nájmu, teoreticky budeme financovat jejich prostory, ale je to SÚZ. V. Šulc také komentuje zvyšování hodnoty cizí nemovitosti.


M. Jurásek dodává, že není dobrý nápad nechávat to na SÚZu. Je třeba tu podlahu udělat i z bezpečnostního hlediska.


O. Hollmann má zkušenosti z bloku, že není problém cokoliv udělat. Stačí se domluvit s hospodářkou bloku.


P. Dvořák říká, že přednost mají pokoje, než společenky.


V. Dušátko dodává, že přednost mají neobsazené pokoje.


Dle R. Kondáče mají vždycky přednost pokoje, než společenky, sprchy atd…


R. Kondáč se ptá, zda tedy zaplatíme rekonstrukci podlah sami nebo jestli budeme čekat na vyjádření SUZU.


V.Šulc oznamuje, že posilovny SUZ „předal“ nám a nechtějí se o ně starat.


Probíhá diskuze o stavu posiloven na různých blocích, respektive stavu podlah.R. Kondáč se ptá, zda na tu podlahu dáme 70 000 z rozpočtu nebo se spolehneme na SUZ.


J. Bednář navrhuje, abychom donutili SUZ udělat alespoň nějaký hrubý základ, například sejmout současnou podlahu.


J. Bednář by se držel toho, abychom se ve finále, nebo většinu práce na podlahách spolehli sami na sebe.


Všichni souhlasí, že se zeptáme SUZu, co by s těmi podlahami mohli udělat.


V. Šulc upomíná průzkum provedení boulderu zahrnut v návrhu rozpočtu Sport.


(22:16) HR


V. Šulc vysvětluje (na základě komentáře V. Pekárka), že na MikuláSH 2 500 Kč stačí, masky máme vlastní.


V. Šulc prochází odpustky.


Dotaz od R. Kondáče, co si dává AVC do odpustků.


V. Šulc navrhuje zvýšení AVC odpustků z 16 000 Kč na 20 000 Kč, L. Jančička i členové představenstva souhlasí.


Diskuze o výši odpustků EDU.


M. Vančata chce snížit odpustky v kategorii provozní technik na 8 000 Kč.


J. Voneš podává návrh na zvýšení odpustků projektu Modellandu (z 0,-).


V. Šulc připomíná že Modelland o žádné nežádal.


Odpustky Modellandu se zvyšují na 1 600 Kč.


U odpustků pro SHernu R. Kondáč informuje, že členství v SHerně je podmíněno sítovým členstvím.


Členové představenstva dále diskutují.


(22:42) PR


Dotaz M. Böhmové, zda This is Strahov nechce změnit název opět na Akce prvák.


R. Kondáč a M. Kochman komentují, proč se změnil název. Studentská unie pořádá Akci prvák, tak aby se to nepletlo.


V. Šulc navrhuje napsat do názvu Akce prvák a má za to že všichni vědí o jaké položce, nehledě na název, bude akce odpovídat.


J. Jančička se ptá M. Kochmana na propagační předměty. Stav skladu je vyčerpaný.


Představenstvo se shoduje, že drobné předměty by se hodily.


V. Pekárek má dotaz na výjezdko.


V. Šulc odpovídá, že jsou v plánu dvě.


(22:50) Provozní technik


V. Šulc připomíná, že ve školicím centru je díra. SUZ zaplatil návrh statika, předběžné nabídky, kolem 60 000 Kč. Položka rozpočtu navržena s rezervou s ohledem na možné zdražení, více práce a podobně.


Dále V. Šulc hovoří o úpravách ve školicím centru. Je třeba obnovit vybavení, koberec a další. Příprava učeben na vyšší využití.


M. Vančata zdůrazňuje nutnost překlíčování, jelikož společnost co dělala klíče pro SH zkrachovala. Pokud by se rozpočet nevyčerpal, mohlo by se překlíčovat školicí centrum.


Dotaz od V. Pekárka k EZS.


V. Dušátko vysvětluje, že se plánuje na H4 na Bloku 4 a ve školítku. Diskutují V. Dušátko, O. Hollmann, V. Šulc a V. Pekárek nad zabezpečením kanceláře a případným rozšířením i na HR místnost.


Položka EZS se navyšuje z 30 000 na 50 000 Kč.


P. Dvořák by ještě více navýšil položku klíče, připadá mu nedostatečně financovaná.


M. Vančata komentuje, že jeden blok kolem 20 000 Kč - zvlášt switche a zvlášt společenky.


R. Kondáč se ptá, zda chceme navýšit položku klíče. Zatím se částka 50 000 Kč ponechá, je možné čerpat z fondu provozního technika.


V. Šulc navrhuje přestávku.


23:11 přestávka


23:26 konec přestávky


Počet lidí s hlasovacím právem: 10


Projekty


3D tisk.


R. Kondáč a V. Šulc se ptají, zda nejsou nějaké výhrady.


R. Kondáč a V. Šulc upozorňují 3D tisk na absenci rezervy pro nákup Original Prusa upgrade kit.


Zvýšení položky na 11 000 Kč.


Diskuze o stolech.


J. Voneš se táže, co je materiálové zabezpečení a proč jsou filamenty zvlášť.


Je to údržba v podstatě, odpovídá vedoucí projektu.
V. Šulc se ptá, co kromě stolů by mělo jít do vybavení místnosti.
Aktivní tady to byl kluk od 3D tisku odpovídá, že se jedná o barvy atd…
R. Kondáč a V. Šulc dodávají, že od SUZu se dá sehnat materiál (barvy), avšak nevymalují.


Položka vybavení místnosti sníženo na 5 000 Kč.


AVC


Okolo 800 000 Kč byly příjmy v minulém roce.
R. Kondáč všechny informuje o tom, že AVC je z velké části samo schopno si na sebe vydělat.
V. Šulc navrhuje, jestli by nebylo vhodné více rozpoložkovat investiční náklady. Členové AVC vysvětlují, že jim to nepřijde smysluplné, jelikož ještě neví konkrétní částky.
V. Pekárek se ptá, zda nechce AVC něco na opravy.
J. Bednář odpovídá, že opravy už jsou zahrnuty v provozních nákladech pod položkou kabeláž, konektory atd…


Fotbálek SH


Fotbálek požaduje 3 000 Kč. V. Šulc říká, že šetříme na wifi a chválí šetrnost.


V. Pekárek se ptá, zda fotbálek nechce nějaké položky na turnaje.


A. Plecitý odpovídá, že turnaje jsou nákladné a nemá to smysl.


R. Kondáč a V. Šulc se ptají na úpravy nové místnosti po vzniku boulderu.


Do budoucna by to chtělo nějak tu místnost upravit, vymalovat atd. V. Dušátko navrhuje zajít za hospodářkou, zda nemá barvy.


R. Kondáč shrnuje, že letos se fotbálek nebude rozšiřovat a 3 000 Kč budou stačit.


Dále se R. Kondáč ptá, kolik by byl rozpočet při realizaci turnajů.


A. Plecitý odpovídá, že něco kolem 38 000 Kč, ale byla by v tom zahrnuta i renovace místnosti.


R. Kondáč a V. Šulc se ptají na oblíbenost turnajů, účast a další podrobnosti.


Probíhá diskuze.


Představenstvo se ptá na vyčíslení ceny jednoho turnaje.


Fotbálek - jeden turnaj - 15 000 Kč


Představenstvo přidává položku turnaj.


Fotoateliér


V. Dušátko má dotaz na kalibrační sondu. Údajně ji máme.
R. Kondáč si myslí, že není třeba tedy kupovat další. R. Kondáč dále říká, že existence položky není podmíněná jejím čerpáním. Položka se zachová, pokud bude sonda funkční, nebude se čerpat, čerpání kontroluje předseda a místopředseda.


Fotokomora


R. Kondáč a V. Šulc říkají T. Hořenínovi, že není třeba uvádět tak přesné typy vybavení. Vedoucí dále vysvětluje, jak funguje fotoscanner. Představenstvo zjišťuje, že Sony Alpha A7 II (požadovaný typ) se již nevyrábí, ale pořád je na skladě. Vedoucí navrhuje koupi z bazaru. V. Šulc navrhuje sloučení položek v investičních nákladech, aby případně bylo možno koupit i víc věcí v případě příznivých cen.


Hudebny


J. Šebek navrhuje za projekt změny rozpočtu. Hudebny dostaly slíbeny od AVC odposlechové bedny, chtějí tedy smazat položku za 17 000 Kč.
J. Šebek dále říká, že by chtěli pro Hudebny koupit hardware k bicím. Že se opotřebovává a ničí.


R. Kondáč se ptá, zda je to jisté, že odposlechové bedny dostanou hudebny od AVC. Členové projektu tvrdí, že to je jisté.


Na návrh projektu se mění položka Odposlechové bedny na Hardware k bicím, 13 000 Kč na 20 000 Kč.


V. Šulc připomíná, že na členství hudebny se vybralo za druhé pololetí 27 000 Kč.


Všichni souhlasí se změnou položky.


V. Šulc se dál ptá na mixážní pult.


0:17 Prášil odchází


0:23 Prášil přichází


P. Dvořák navrhuje zvýšit položku na 21 000 Kč, ať je tam nějaká rezerva. Položka se nenavyšuje. Mohou pořídit široké množství variant.


Macgyver


P. Polášek informuje o položkách.


Modelland


Položka DOD se přesouvá do osobních nákladů.


Kompanie MonSilica


R. Kondáč vypráví o fungování.
J. Bednář se ptá, kde budou uskladněny zbraně a štíty.
R. Kondáč odpovídá, že někde na B7 je možnost, či ve školítku.
V. Šulc uvádí že budoucí vybavení je kde uskladnit, a kompletace zbraní, že může proběhnout např. v Modelland, přítomný člen projektu Modelland souhlasí.


Stolní tenis


Diskuse. Upomínán “Brožíkův součet”. Všechny turnaje sloučeny do položky za 10 000 Kč.


SHERNA


Položka hry činí 30 000 Kč. J. Jančičkovi to přijde dost.


R. Kondáč a V. Dušátko uvádí, že mají pouze pár her pro xbox one a žádný multiplayer (kromě just dance), uvádějí plán nakoupit např. sportovní hry jako fifa, nhl, …


R. Kondáč říká, že není problém to snížit na polovičku.


V. Dušátko říká, že na bloku 6 je xbox, na který nejsou hry. Nějaký minimální nákup bude cca za 7 000 Kč.


Úprava položky hry na 15 000 Kč.


Další větší položkou je projektor na bloku 4.


Dle R. Kondáče se přehřívá a moc dobře nefunguje, zkoušeli ho opravit ale vypíná se.


Dále dle V. Dušátka Motion Controlleru odešla baterka.


P. Dvořák se ptá, zda by nebylo možné koupit projektor z 4Kč fondu.
R. Kondáč připomíná, že to není tak lehké, cokoliv z 4Kč fondu musí být přístupné každému (i nečlenům).


Diskuze o tom, z jakého rozpočtu projektor koupit. Ze 4Kč fondu to bude evidované v evidenci SUZu.
R. Kondáč připomíná, že by to bylo proti pravidlům.


1:07 M. Vančata odchází


SHOW


D. Prudek reaguje na emailovou diskuzi z klubové konference a vysvětluje položky.


Představenstvo nic nenamítá.


1:11 M. Vančata přichází


Taneční


Komentář, že pokud nebudou kurzy, nebudou ani příjmy ani výdaje.


Žádné připomínky nejsou.


Včely


V. Šulc připomíná, že dostali grant. Změněn název položky na včelařské vybavení.


Zahrádky


V. Šulc informuje, že SUZ porušuje smlouvu o zahrádkách.


Největší položka - nový skleník - možná nebude čerpána.


_______________


V. Šulc a R. Kondáč se ptají, zda jsou ostatní členové představenstva spokojeni s rozpočtem.


Plánované výdaje 7 399 543 Kč a plánované příjmy 7 065 400 Kč.


Členové se shodnou, že rozpočet se už nebude dále upravovat.


V. Šulc navrhuje před hlasováním přestávku.


1:38 pauza


1:47 konec pauzy


Počet osob s hlasovacím právem:10
(01:53)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje Rozpočet 2022 V1.0 v podobě v jaké byl zaslán do konference vedení dne 3. 2. 2022.
::Číslo: 2022-0004
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
_______________
---
5) Různé [30 min, informativní] (V.Šulc)


V. Šulc se ptá, zda zástupci bloků něco mají důležitého na srdci. Nikdo nic nového.


Podle V. Dušátka uklízečky na bloku 8 spustily alarm, vrátní vyhazují jističe a serverovna pak běží na ups, ale může tak běžet jen 7 minut.


O. Hollmann dodává, že by nebylo špatné poprosit SUZ, aby vrátné proškolili.


2:02 konec schůze
Příloha č. 1: Rozpočet 2022 V 1.0
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20220202-Rozpo%C4%8Det_2022_V1.0.pdf
MD5 (“20220202-Rozpočet_2022_V1.0.pdf”) = fc35ba53493c96602bda7026f06645a2

MD5 hash tohoto zápisu je: 31a5a7f009d200d878229e6b32160aed

Tato verze souboru txt/20220202.txt byla nahrána 23.02. 2022 19:31:01.