Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 23.02.2022

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 23. 2. 2022
================


Přítomni:
----------
Předseda: Vladislav Šulc (32769)
Místopředseda: Radoslav Kondáč (31921)


CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Jakub Jančička (27381)
CKZ3: Jan Bednář (12364)
CKZ4: Jaroslav Zdeněk (32150)


Blok 2: --
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: v z. Filip Janouch (38770)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Adam Pracný (36532)
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: --
Blok 11: (neobsazeno)
Hosté:
Vojtěch Dušátko (32136)
Zorjana Mojsevyč (36630)
Martina Novotná (38581)
Ondřej Míka (36274)
Petr Polášek (26673)
Dávid Michal Bulko (32510)
Jiří Šebek (35002)


Zapisovatel: Zorjana Mojsevyč (36630)


Návrh bodů na schůzi
1. Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V.Šulc)
2. Schválení zápisu ze schůze 2. 2. 2021 [15 min, hlasování] (V.Šulc)
3. Schválení ekonomické činnosti SHOW 2022 [15 min, hlasování] (D. Prudek)
4. Schválení „odpustků“ pro letní semestr 2022 [60 min, hlasování] (V. Šulc)
5. Různé [30 min, informativní] (V.Šulc)


19:10 V. Šulc zahajuje schůzi
::Počet osob s hlasovacím právem: 11
19:10
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Šulc)
19:12
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz.
::Číslo: 2022-0005
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
__________________________________

19:13
2) Schválení zápisu ze schůze 2. 2. 2021 [15 min, hlasování] (V. Šulc)
V. Pekárek prosí o zasílání zápisu ke komentování krátce po schůzi a ne po delší době.
19:14 přichází Jaroslav Zdeněk
Doplňují se jména u frází a kontroluje se obsah zápisu.
Upravují se předem připravené připomínky a nejasnosti.
19:25 V. Šulc se ptá, zda je vše v pohodě a zda se může hlasovat.
Řeší se ještě technické záležitosti.
19:31
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 2. 2. 2022 tak, jak byl nahrán na stránku zápisů 23. 2. 2022 v 19:31.
::Číslo: 2022-0006
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.

19:31
3) Schválení ekonomické činnosti SHOW 2022 [15 min, hlasování] (D. Prudek)
Za projekt SHOW hovoří V. Pekárek.
V. Pekárek komentuje situaci při otevřeném dokumentu s ekonomickou činností SHOW 2022
- Tabulka záhlaví změněná, je nová verze loga, kterou má a vyexportuje do pdf, avšak předtím by chtěl ještě ukázat a prodiskutovat ke schválení a pak to nahraje.
- Změněná tabulka, kde jsou uvedeny jednotky u čísel, zbytek zůstal stejný
- Rozpočet vychází z toho, co se schvalovalo
- Říká, že některé položky jsou možná dražší, než se čekalo, plánuje to pokrýt nejspíše z položky Ostatní
19:36 J. Zdeněk má dotaz k výčepnímu plynu, kde skončil?
V. Pekárek odpovídá, že když se najdou ty bomby, tak je využijí na SHOW.
Rozhodli se rovněž zdražit pivenky na 30 Kč, kvůli inflaci. Minule byly za 25 Kč.
19:37 V. Pekárek se ptá na připomínky, dotazy.
R. Kondáč se ptá, zda nechceme inzerovat SHOW v Rolling Stones (magazínu)
Přeposílají se dokumenty
19:40 V. Šulc zmiňuje Hostovské karty. Povídá, že SÚZ objednal 200 kusů karet a že zvýšili zálohu, aby motivovali jejich recyklaci. Záloha nejspíše bude činit 1000 Kč.
19:42 Odchází V. Dušátko
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje ekonomickou činnost SHOW 2022 tak, jak byla zaslána do konference Vedení 23. 2. 2022.
::Číslo: 2022-0007
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
________________________________________________

19:43
4) Schválení „odpustků“ pro letní semestr 2022 [60 min, hlasování] (V. Šulc)
V. Pekárek říká, že seznam k housingu není aktuální, že to není to co poslal Otto.
J. Zdeněk měl připomínku, že počítáme pololetí od nuly.
A. Pracný řekl, že si nezaslouží celý odpustek, že toho nedělal tolik.
Projednává se J. Langmajer, jak dlouho dělá admina. J. Zdeněk se ptá, kde bude mít odpustky.
V. Pekárkovi se nelíbí číslování verzí rozpočtu. Objevily se menší technické komplikace.
19:47 V. Šulc vyhlašuje pauzu do 20:00
19:48 Odchází F. Janouch
20:00 Konec pauzy
(20:00 přichází J. Šebek)
V. Šulc říká, že vymazali duplicity v tabulkách.
V. Šulc říká, že J. Zdeněk si zaslouží odpustky z fondu předsedy ne z fondů sítí.
V. Pekárek upozorňuje, že S. Pavlík má duplicitní základ. Dohodnuto.
V. Šulc navrhuje M. Kochmana, aby měl odpustky z fondu předsedy na síť a základ. V. Pekárek by mu dal základ z bloku a smazal by mu odpuštění z fondu předsedy, když byl v centrále jen měsíc.
J. Zdeněk a V. Šulc říkají, že dělal vedoucího blokových her.
Dohoda, že M. Kochman se smaže z fondu předsedy a půjde síťové členství z PR a základ z fondu bloku.
Řeší se opět J. Langmaier. Má základ a sítě z fondu Síť, ale J. Zdeněk povídá, že mu nedá síť. A. Pracný na to reaguje, že může dát základní, ale ne síť. Dodává, že si zaslouží i síť.
V. Šulc říká, že základní tedy bude z fondu bloku a síť z fondu sítě.
Projednává se o J. Šebkovi. Hudebny z PR jsou mu ponechány, jako bývalý CKZ má ostatní z fondu předsedy.
A. Pracný bude mít odpustky z fondu AVC. Dohodnuto, že z AVC půjde základ i síť.
Duplicity jsou projednané. Jde se řešit zbytek.
20:08 V. Pekárek se dotazuje, zda víme, že je objem fondu správně.
V. Šulc odpovídá, že ano - je podle schváleného rozpočtu.

SERVERY
J. Zdeněk povídá, že M. Prudek řeší mailové servery, tak navrhuje odpustit členství.
O. Hollmann má dotaz, zda se bude odpouštět správci meteostanice => zahrnuto.
EDU
J. Zdeněk připomíná, že I. Šárfaryová byla na málo na schůzích Centrály. V. Šulc říká že v EDU fungovala dobře, ale protože tu nebude, tak ji smaže a bude mít odpustek příště.
Představenstvo se shoduje, že J. Šejna a B. Žďárská si zaslouží odpuštění členství dopředu, když mají učit, ale nebydlí tu.
20:14 A. Pracný, povídá, že by opravil komentáře. V. Šulc je přepisuje.


20:15 SPORT
R. Kondáč se dotazuje, zda to budou řešit po jednom nebo někdo k někomu něco má.
A. Pracný, říká že D. Kovář má napsáno špatné jméno a špatné UID, ať se to opraví. Navrhuje mu odpustek členství z bloku.
D. M. Bulko říká, že mu dá základní odpustek ze sportu.
Nikdo už nemá žádné připomínky.
20:19 HR
V. Pekárek navrhuje K. Bergelové dat členství z fondu předsedy, ne z HR. Všichni souhlasí.
20:21 PR
V. Šulc dá N. Kuželkové také odpustek z fondu předsedy.
21:22 Odchází M. Bulko.
J. Šebek má slovo k PR skupince. Chce udělat kampaň na seznámení lidi se Silicon Hillem. Řekl, že mají málo lidí a chce dát O. Míkovi motivační odpustek.
V. Pekárek reaguje, že toto není podstatou odpustků.
J. Jančička také reaguje, že to takto nefunguje.
Přítomný O. Míka říká, že se mu může dát odpustek na základní členství a síťové ne.
V. Šulc se ptá, jestli jsou s tím ostatní v pohodě. Všichni souhlasí.

20:26 GRILLCENTRUM
Akorát správci GrillCentra

___________________PROJEKTY__________________
3D TISK
V. Pekárek se diví, že vedoucí 3D tisku, má jen základ a členové mají základ a síť. Vše je jinak ok.
AVC
R. Kondáč do se ptá zda, je vše tam ok, a zda něco k tomu?
J. Zdeněk, říká že vše v pořádku, žádné připomínky.
FOTBÁLEK
není nikdo nahlášen.
20:30
FOTOATELIÉR
vše ok, nikdo nemá žádné připomínky
FOTOKOMORA
V. Pekárek upozorňuje, že nesedí UID u A. Kružliaka.
HUDEBNY
Oprava jmen.
MACGYVER
P. Polášek zjistil, že fond není na rok, ale na půl roku. Říká že smůla, a že se budou muset uskromnit příští semestr. Nemění nic.
MONSILICA
nic k tomu
MODELAND
nic k tomu
STOLNÍ TENIS
Vše ok.
SHERNA
Nikdo nemá připomínky.
SHOW
V. Šulc se ptá, zda nechtějí rozdat více, že si to zaslouží. V. Pekárek, povídá že je jich 6, vyjmenuje je. Diskuse. Všichni souhlasí, že je jich málo.
TANEČNÍ
V. Pekárek říká, že J. Kocum prosí o přidání J. Profoty, který už na SH nebydlí, ale je lektorem.
VČELY
R. Kondáč se ptá na výhrady. Nikdo nic nemá.
PŘEDSEDA
J. Jančička říká, že J. Trávnička škrtnout, že má zaplaceno.
V. Šulc uvádí, že předseda volební komise řekl, že by to pro všechny členy mělo být stejné.
20:47 V. Šulc čte každé jméno s funkcí. Ptá se odkud dát odpustek V. Dušátkovi. J. Zdeněk, říká že mu dá odpustek ze serverů. Ostatní souhlasí.
R. Kondáč a V. Šulc pokračuje čtení jmen a funkcí.
Připomínka, že nejsou odpustky ze Zahrádek. Vedoucí věří, že jejich odpustky jsou to, co si vypěstují.
20:49 Odchází J.Šebek
V. Šulc říká, že má ve fondu i prezidentku SU a že mu to tak dává smysl.
Řeší se, co s M. Vitouškem. A. Pracný odpovídá, že tu nebydlí a nemá v plánu se vracet.
V. Šulc říká že se možná vrátí kvůli projektům. A. Pracný navrhuje M. Housku za to, že fungoval na bloku jako místozástupce. Všichni souhlasí. Dopisuje se do fondu B7
M. Vančata má připomínku, že tam v seznamu chybí V. Šulc jako bývalý CKZ.
20:55 V. Pekárek se ptá co s Centrálou, zda dávat základ i síť. Diskuse.
V. Šulc čte jména a říká co dělali.
V. Šmejkal praví, že netřeba koukat na časový úsek, ale na práci kterou odvedli a ta, dle něj, za to stojí.
J. Skopalovi R. Kondáč navrhuje síťové členství z SHerny. M. Novotné navrhuje V.Šulc odpustky z fondu předsedy, ne z HR a všichni s tím souhlasí.
BLOKY
Blok 2 – nechce nic
Blok 3 – J. Zdeněk má dotaz na R. Kondáče na funkce těch lidi
(21:01 odchází M. Novotná a O. Míka)
Blok 4 – nechce nic
Blok 5 – M. Vančata povídá, že nesedí součet.
Blok 6 – nic
Blok 7 – Adam Pracný navrhuje dát Martinovi Houskovi i odpustek na sítě.
Blok 8 – admin, switche.. vše v pořádku.
Blok 9 – V. Šulc se ptá jestli vše v pořádku. Nikdo nic nemá.
Blok 10 – nic
Blok – 11 nic
Diskuze zda ještě zapsat A. Plecitého do Fotbálku jelikož tam zapsán nebyl. Všichni nakonec souhlasí, že ano. Dá se mu základ i síť. K serverům se ještě přidal V. Dušátko.
21:09 R. Kondáč, se ptá, zda jsou všichni v pohodě s tímto výsledkem. V. Šulc se ptá, zda kdokoliv ke komukoliv má ještě nějaké připomínky.
Žádné připomínky nejsou.
21:11 Probíhá kontrola UID u jmen.
21:12 V. Šulc čte jména, zbytek kontroluje.
21:17 Konec kontroly jmen.
Export souboru.
V. Šulc se ptá zda chceme dvě pdf po sekcích a tak, nebo jedno pdf se vším.
V. Pekárek říká, že se dříve posílal jen jeden seznam a všichni souhlasí.
21:23 V. Šulc oznamuje pauzu do 23:26
21:26 pokračování. Kontrola zaslaného PDF.
21:31
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků dle dokumentu zaslaného 23. 2. 2022 do konference Vedení.
::Číslo: 2022-0008
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.

5) Různé [30 min, informativní] (V.Šulc)
V. Šulc vyzývá ke komentářům od zástupců bloků, co se děje na jejích blocích.
B3 – R. Kondář říká že S. Pavlíka chce na místozástupce
B4 – nový výtah
B6 – hodně práce, byla akce. Má dotaz na 4Kč fond. V. Šulc řekl, že se to snaží řešit.
B7 – snaží se organizovat akce. Co do opravy podlah v posilovně - přišla odpověď, že SUZ zaplatí max lepidlo a zbytek je na nás nebo máme počkat na otevření fondu.
B8 – B8 stále stojí, dochází k opravě výtahu.
B9 – budou mít nového hospodáře, dělají pořádek v klíčích, vysklené okno stále neopravené.
B11 – V. Šulc informuje, že dle předběžných výsledků pravděpodobně bude zvolen Š. Dutý
21:44 M. Vančata má dotaz ohledně falešného mailu ohledně zaplacení členství. J. Zdeněk řekl, že to nevypadá na nic velkého (hromadného), pravděpodobně cílené na jednotlivce, možná hacknutá mail schránka, jinak lidi poznali, že je to fake. Síťaři hledali odkud to je a analyzovali odkud to mohlo přijít nebo kde mohly uniknout maily a čísla účtů - nic nenašli. Prý přišly dva, tři mejly, kdyby přišlo víc, tak by se řešilo víc.
R. Kondáč klade ostatním a srdce, aby nové registrátory dobře vybírali.
V. Pekárek říká že je to k diskuzi na jindy.
A. Pracný se ptá na posilovny. V. Šulc odpovídá, že SUZ objednal Hostovské karty a že až se otevře fond na linolea, tak tam moc peněz nebude.
21:52 V. Šulc říká, že se blíží datum, kdy bude třeba podat výroční zprávu činnosti za loňský rok. Připravuje to minulé vedení. Odevzdaná a schválená má být do konce února. Navrhuje variantu svolat řádnou schůzi, mimořádné představenstvo nebo hlasovat per rollam.
V. Pekárek říká, že se nemůžeme sejít online. V. Šulc říká, že on je pro mimořádné zasedání.
V. Šulc a V. Pekárek počítají dny.
21:55 Panuje shoda na případné svolání řádné schůze na pondělí.
J. Zdeněk se ptá, co se stane, když nedodáme výroční zprávu. R. Kondáč říká, že žádná sankce není.
V. Pekárek má prosbu, aby se angažovali lidi do SHOW, jelikož je jich málo a další lidé by pomohli. Nejspíše místo 4 stagi budou 2 - 3. Jsou potřeba stagemanažeři a tak. Půjde formulář na nábor pomocníků.
22:00 V. Šulc ukončil schůzi

Příloha č. 1: Ekonomicka_cinnost_SHOW_2022_v1
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/Ekonomicka_cinnost_SHOW_2022_v1.pdf
MD5 (“Ekonomicka_cinnost_SHOW_2022_v1.pdf”) = 5ba4620e6347c45bccc383b331a87b0f


Příloha č. 2: 2022_1_odpustky
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/2022_1_odpustky.pdf
MD5 (“2022_1_odpustky.pdf”) = bee2443f86ec94637af5800958780488

MD5 hash tohoto zápisu je: 596c1c91f489652da4fcd70e8151a855

Tato verze souboru txt/20220223.txt byla nahrána 22.03. 2022 20:41:01.