Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 18.04.2022

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 18. 4. 2022
================
Přítomni:
----------
Předseda: Vladislav Šulc (32769)
Místopředseda: Radoslav Kondáč (31921)

CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: -
CKZ3: Jan Bednář (12364)
CKZ4: Jaroslav Zdeněk (32150)

Blok 2: Jindřich Prášil (30445)
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: -
Blok 6: -
Blok 7: Adam Pracný (36532)
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: -
Blok 11: -

Hosté:
Martin Pilný (31981)
Vojtěch Dušátko (32136)
Bronislava Vrbanová (36497)
Jiří Kocum (25183)
Michal Kochman (30478)


Zapisovatel: Adéla Malinová (35181)

Návrh bodů na schůzi
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Šulc)
2)Schválení zápisu ze schůze 11. 4. 2022 [15 min, hlasování] (V. Šulc)
3) Udělení statusu VIP člena Jiřímu Kocumovi [15 min, hlasování] (V. Šulc)
4) Schválení výroční zprávy za rok 2021 [30 min, hlasování] (R. Kondáč)
5) Různé [30 min, informativní] (V. Šulc)

(19:07)
V. Šulc zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 10

(19:08)
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Šulc)
R. Kondáč promítá program z wiki.
(19:13)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz.
::Číslo: 2022-0016
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

__________________________________
2) Schválení zápisu ze schůze 11. 4. 2022 [15 min, hlasování] (V. Šulc)
Opravený zápis je nahrán na stránku zápisů.
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 11. 4. 2022 tak, jak byl nahrán na stránku zápisů 18. 4. 2022 v 19:13.
::Číslo: 2022-0017
::Osob s hlasovacím právem:
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.
===============

3) Udělení statusu VIP člena Jiřímu Kocumovi [15 min, hlasování] (V. Šulc)
V Šulc. Vysvětluje, proč chce udělit status VIP člena J. Kocumovi a děkuje mu za odvedenou práci pro klub. Nikdo nemá námitky.
(19:16)
===============
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje status VIP člena Jiřímu Kocumovi (UID: 25183)
::Číslo: 2022-0018
::Osob s hlasovacím právem:
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
===============
4) Schválení výroční zprávy za rok 2021 [30 min, hlasovaní] (R. Kondáč)
R. Kondáč uvádí a promítá výroční zprávu.
M. Kochman konstatuje stav fotografií z akcí klubu. Z mnoha je nemá k dispozici.
R. Kondáč začíná procházet výroční zprávu a komentáře.
V. Pekárek, V. Dušátko, R. Kondáč upravují.

R. Kondáč nabízí, že nejnovější verzi dokumentu může zaslat jako PDF. Všichni neformálně souhlasí.
Následují další úpravy v sekci akce a události. J. Prášil, M. Kochman, V. Pekárek diskutují.
R. Kondáč upravuje text stylisticky a gramaticky.

(19:38)
R. Kondáč odchází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 9

(19:41)
R. Kondáč přichází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 10

Další úprava gramatických chyb v sekci Infoschůzky.
B. Vrbanová navrhuje několik drobných úprav. R. Kondáč a V. Šulc upravují text.
R. Kondáč přechází do sekce Blokové hry.

R. Kondáč přechází k sekci lidé. Následují další úpravy textu. V. Dušátko, R. Kondáč, V. Šulc řeší, zda prezenční výuka probíhala celý rok, jak je uvedeno v původním textu.

(19:53)
V. Pekárek odchází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 9

(19:56)
V. Pekárek přichází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 10

AVC mají jako jediný odkaz na web. V. Pekárek komentuje, že je to stejné, jako na wiki. J. Bednář odpovídá, že to stejné není, že nejde o odkaz na projektovou výroční zprávu, ale na web projektu.
(19:57)
V. Pekárek odchází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 9
M. Vančata, V. Šulc a R. Kondáč diskutují nad názvem akce turnaje v ping-pongu. Ponechává se název Pinec. M. Vančata dále navrhuje místo fitko napsat fitcentrum. Změněno.

(20:05)
M. Vančata odchází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 8

J. Bednář se ptá, zda chceme mít každou sekci na samostatnou stránku. Sekce 3 a 4 jsou spolu na stránce. R. Kondáč si myslí, že to je zbytečné mít každou sekci na samostatné stránce, aby výroční zpráva nebyla příliš dlouhá.

J. Bednář řeší zalomení stránek. Popisky obrázků ne vždycky jsou u obrázku. J. Bednář dále navrhuje najít samohlásky na konci řádku. J. Prášil pomáhá s hledáním a úpravou.

(20:10)
M. Vančata přichází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 9

V. Šulc, V. Dušátko a R. Konáč konstatují nízký počet členů kontrolní komise SU (1) a související ustanovení předpisů. R. Kondáč vysvětluje, jak toto nastalo.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje výroční zprávu za rok 2021 v podobě, v jaké byla zaslána do konference vedení 18. 4. 2022 ve 20:22.
::Číslo: 2021-0019
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============
5) Různé [30 min, informativní] (V. Šulc)
(20:26)
R. Kondáčovi se podařilo dohodnout, že od zadního parkoviště dostaneme klíč. Bude to možné jen na 3 dny. M. Kochman navrhuje, že kdyby si to auto někdo odsud nevyzvedl, tak máme kluky z fitka místo odtahovky.
(20:28)
V. Pekárek přichází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 10

(20:35)
V. Šulc odpovídá J. Bednářovi, jak to pokračuje s boulderem. Bohužel se patřičný člen sportovní sekce (Samuel Puškár) několikrát nedostavil na představenstvo, i když toto proklamoval.
V. Šulc ukazuje návrh úpravy interního předpisu, který vytvořil V. Šmejkal. Přibyl nově bod 2d a bod 3. V mimořádných případech nemusí rozhodovat představenstvo o udělení odpustku.
J. Prášil se ptá znovu na bod 3. M. Vančata se přidává. V. Šulc vysvětluje, že bod 3 se přidal na základě informací probíraných na minulém představenstvu na němž M. Vančata chyběl. Ustanovení by mělo dle V. Šmejkala sloužit ke snažšímu odpouštění členství novým studentům z Ukrajiny. Nebylo by poté třeba, aby v takové situaci představenstvo schvalovalo odpustky pro každého jednoho jmenovitě, stačilo by rozhodnout o fondu, cílové skupině a odpovědné osobě, tedy že v mimořádných situacích by bylo možné tato práva o udělení odpustků delegovat, např. na předsedu.
V. Šulc se ptá, zda by nebylo vhodné specifikovat jaké členské příspěvky a jakou výši.
V. Šmejkal vysvětluje, že není nutné teď specifikovat mimořádné události a jak na ně představenstvo zareaguje. V případě mimořádných událostí bude vždy stejně potřeba usnesení, které může vše konkretizovat.
M. Vančata se ptá, jestli by nedávalo smysl, odpustky na dalším představenstvu radši v případě mimořádné události potvrdit. V. Šmejkalovi to nepřijde správné. Představenstvo volí dle jeho návrhu zodpovědnou osobu, na kterou deleguje udělování odpustků. M. Vančata oponuje, že ta osoba nemusí být úplně důvěryhodná. V. Šmejkal říká, že proto tam je možnost delegování pouze na osoby z představenstva, či centrály.
V. Pekárek navrhuje, aby se předpis poslal do konference předpisové skupinky.
(20:59)
V. Šulc se táže, zda má ještě někdo něco dalšího do sekce různé.
V. Pekárek se ptá, jak to vypadá se servery pro Ukrajinu. O. Hollmann odpovídá, že všechno, co jsme jim nabídli, …. Pak bude třeba ještě vyřešit darovací smlouvu. V. Šulc se ptá, zda ji mají oni připravenou. O. Hollmann se prý zeptá. Potvrzuje že v souladu s usnesením z minulého zasedání včas pošle seznam darovaných předmětů do konference vedení.
V. Šulc se ptá zástupců jednotlivých bloků, zda se chtějí vyjádřit ke svým bloků.
V sobotu volala M. Vančatovi vrátná, že si někdo stěžoval, že ze serverovny jde kouř. M. Vančata to prověřil a všechno bylo v pořádku, žádný kouř.
V. Pekárkovi se nelíbí nová vrátná. Údajně seděla se sluchátky a koukala do notebooku bez zájmu o okolí.
V. Šulc se vyjadřuje ke svému zdravotnímu stavu. Minulý týden skončil na urgentním příjmu, dostal kapačku a teď má antibiotika. Není to nic vážného, normálně funguje. R. Kondáč dodává, že to nikoho nezajímá.
(21:04)
V. Šmejkal rezignuje na post zástupce bloku 8. Na bloku 8 je prý hodně nových aktivních lidí a V. Šmejkal by jim chtěl dát příležitost.
V. Šulc děkuje V. Šmejkalovi za odvedenou práci.
(21.04)
V. Šulc ukončuje schůzi.


MD5 hash tohoto zápisu je: a6906db6ee4af2f2ee2bcdcaf9573872

Tato verze souboru txt/20220418.txt byla nahrána 24.05. 2022 20:42:01.