Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 24.05.2022

______________________
Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 24. 05. 2022
================
Přítomni:
----------
Předseda: Vladislav Šulc (32769)
Místopředseda: Radoslav Kondáč (31921)

CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: -
CKZ3: -
CKZ4: -

Blok 2: Jindřich Prášil (30445)
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Ondřej Míka (36279) v.z.
Blok 5: Erik Beck (39067)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Adam Pracný (36532)
Blok 8: David Ružinský (33903)
Blok 9: -
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Šimon Dutý (38369)

Hosté:
Vojtěch Dušátko (32136)
Bronislava Vrbanová (36497)
Michal Kochman (30478)
Martin Vadlejch (31965)
Martin Slávik (32781)
Jiří Kraus (37724)

Zapisovatel: Adéla Malinová (35181)

Návrh bodů na schůzi
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Šulc)
2) Schválení zápisu ze schůze 18. 4. 2022 [15 min, hlasování] (V. Šulc)
3) Žádost o čerpání z rezervy klubu - Stan pro Grilovací centrum SH [20 min, hlasování] (M. Vadlejch, J. Kraus)
4) Různé [30 min, informativní] (V. Šulc)

(20:34)
V. Šulc zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 10

1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Šulc)
R. Kondáč promítá program z wiki.
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz.
::Číslo: 2022-0020
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

__________________________________
2)Schválení zápisu ze schůze 18. 4. 2022 [15 min, hlasování] (V. Šulc)


O. Hollmann má špatně UID. Všichni si kontrolují UID.
(20:42)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 18. 4. 2022 tak, jak byl nahrán na stránku zápisů 18. 4. 2022 v 19:13.
::Číslo: 2022-0021
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 7
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
>> Usnesení přijato.
===============
3) Žádost o čerpání z rezervy klubu - Stan pro Grilovací centrum SH [20 min, hlasování] (M. Vadlejch, J. Kraus)
M. Vadlejch vypráví o tom, že v GC je několik problémů – je třeba ohoblovat stoly, řeší se nový rozvaděč atd. Tyto věci chtějí řešit tenhle rok, zároveň plánují stan. Stan se jeví jako jediné řešení. Stan s ocelovou konstrukcí, 4x6 m, se solidními plachtami, na zimu by se dal případně i schovat. Rozměry stanu takové, aby se to dalo postavit na betonový plac vedle grilu.
V. Šulc se ptá, jak bude stan přidělaný. Stan nebude přidělaný na pevno. Bude na kotvy. V. Šulc se dále ptá, zda o tom ví SUZ. P. Dvořák říká, že se bude jednat o vnitřní závity. Kluci z GC promítají návrh stanu.
Dále se řeší bočnice. Řešení bez bočnic se nenabízí, navíc jsou vhodné v případě, kdyby byla zima.
(20:49)
R. Kondáč přichází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 11
Kontejner má 2 zásuvky, je možné tam zapojit světlo atd. Stan nebude na pevno, může být však trvale postavený. Minimálně se ale bude sundávat plachta. Stan bude poměrně skladný.
Pod stan se budou moci schovat různé věci včetně AVC techniky, pípy atd. Sezona by se tak mohla prodloužit.
P. Dvořák dodává, že se zvýší využitelnost GC. Vybraný stan – pozinkovaná ocel, plachty jsou tlusté, bytelné tyče. Levnější stany se nevyplatí, údajně už byly dva vyhozené.
Stan stojí s dopravou 51 326 Kč. Lze do 1 měsíce vrátit. Celkově se jedná o nějakých 60 00 Kč včetně fukaru, světla, topného tělesa atd.
V. Šulc se ptá na jiné varianty. J. Kraus odpovídá, že spousta obchodů to například jen přeprodává, některé stany nemají boční okénka atd. Ze všech nabídek se jedná o tu nejlepší variantu říká J. Kraus.
J. Kraus říká, že by se jich tam mohlo vejít 6 ve chvíli, kdy budou sundané bočnice a bude se tam špatně procházet. K jednomu stolu se vejde cca 10 lidí, pohodlnější varianta 6 lidí.
E. Beckovi se to líbí. Jediné, čeho se bojí je, aby se někomu něco nestalo, kdyby foukalo. R. Kondáč dodává, že v GC celkem fouká. V. Šulc říká, že GC je ale dobře kryté.
Co se týká pevnosti, jedná se o 12 patek, pak záleží na velikosti kotvy.
(20:59)
O. Hollmann dodává, že téma přístřešku se řeší už nějakou dobu. V GC je stavební uzávěra a nelze tam nic na pevno postavit. O. Hollmannovi se toto řešení líbí.
P. Dvořák vypráví o dřevěné pergole, o které přemýšleli. Nakonec z toho sešlo. Problém byl gril.
J. Kraus říká, že dřevěná stavba se musí udržovat na rozdíl od stanu.
P. Dvořák dodává, že plachty a stoly by bylo třeba na zimu uschovávat, jelikož mají také svou životnost.
(21:06)
J. Kraus se ptá, zda mají ostatní členové požadavek na barvu.
M. Kochman hledá jaké barevné varianty jsou dostupné. O. Míka dodává, že v tmavém stanu bude větší tma. M. Kochman našel téměř dvě identické varianty. Čistě bílý stan stojí méně.
U dražší varianty je poznámka, že součástí balení jsou bočnice. U levnějšího není výslovně napsáno, zda jsou bočnice součástí balení.
(21:10)
P. Dvořák odchází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 10

V. Šulc a R. Kondáč dodávají, ať teď neschvalujeme konkrétní variantu, ale částku.
R. Konáč se ptá, kdy by se mohl nainstalovat. M. Vadlejch říká, že to nebude trvat dlouho. Ve chvíli, kdy dorazí, tak by cca do týdne mohl stát.
(21:15)
P. Dvořák přichází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 11

O. Hollmann se ptá, kolik zbyde v rezervě. V. Šulc odpovídá, že zbyde 3 000 110 Kč.
O. Hollmann by zařadil do usnesení, aby správci GC poslali zároveň konečnou variantu, která se koupí.
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z provozní rezervy za účelem pořízení Stanu pro Grilovací centrum SH s příslušenstvím světlem a tepelným fukarem, tak jak je v projektovém záměru zaslaném do konference klubu dne 24. 5. 2022 v 21:18 a to v maximální možné výši 70.000,- Kč s DPH. Představenstvo též ukládá navrhovatelům aby kladli zvláštní zřetel na kvalitu vybíraného stanu a cenovou nabídku.
::Číslo: 2022-0022
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============
4) Různé [30 min, informativní] (V. Šulc)

V. Šulc navrhuje 10 minut přestávku. V. Šulc vyhlašuje přestávku do 21:30.
(21:31)
E. Beck odchází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 10
(21:32)
V. Šulc ukončuje pauzu.
V. Šulc má několik témat včetně zvýšení platu pro paní Sojkovou - sekretářku, členské příspěvky atd.
D. Bulko by rád začal. Ptá se, zda je něco nejasného ohledně boulderu. D. Bulko vysvětluje, že na cenu dveří se ptali dodavatele. O. Hollmann má připomínku, že to není zděné, jedná se o sádrokarton. D. Bulko se ptá, zda to chceme vyrobit sami.
P. Dvořák říká, že má smysl zkusit začít sami a uvidí se. Všichni se shodnou na tom, že začneme sami. O. Hollmann se ptá, zda je to domluvené se SUZem. V. Šulc odpovídá, že jsou s tím srozuměni.
Co se týká matrací, hloubka je 30 cm. Členství se plánuje na 500 Kč. V. Šulc se ptá, zda správci posilovny plánují členství v rámci sportovního nebo mimo. D. Bulko odpovídá mimo. Realizace je zatím naplánovaná na srpen.
V. Dušátko se ptá, zda D. Bulko viděl projektový záměr na stan. V. Dušátkovi se nelíbí projektový záměr na boulder včetně jeho prezentace. V. Havránek zmiňuje, že je ještě třeba probrat členství.
Probíhá diskuze ohledně výše členského příspěvku, zda je přiměřený atd.
V. Šulc se dál ptá ostatních zda ještě něco nemají na téma boulder a zda jsou schopni na příštím představenstvu o tom hlasovat. Neformálně je pro 8 lidí.
(21:54)
Paní Sojková požádala prezidentku o zvýšení mzdy. Jelikož Silicon Hill platí poměrnou část její mzdy, nechala paní prezidentka SÚ rozhodnutí na představenstvu klubu. V Šulc vysvětluje, že paní Sojková se snaží a v nedávné době klubu pomáhala i nad rámec povinností.
Průměrná měsíční mzda v roce 2022 je 38 911 Kč. Propočítává meziroční nárůst cen a mezd a navrhuje zvýšení o 10%.
V. Šulc hledá průměrné mzdy na obdobných pozicích.
Neformální hlasování
Počet osob hlasovacím právem: 9
Zvýšení mzdy o 3.000,- Kč pro: 9
(22:03)
Na minulém představenstvu padl návrh na zvýšení členských příspěvků o 100 Kč. Padl návrh i na sloučení příspěvku základního a síťového. R. Kondáč vysvětluje, že kdybychom členství sloučili, bylo by to právně jistější. Na druhou stranu dnes spoustu lidí nevyužívá síťového členství. V. Dušátko ale dodává, že mobilní data jsou problematická na bloku vzhledem k naší wifi. V. Dušátko tvrdí, že za covidu mělo hodně lidí problém s wifi, jsou místa se špatným pokrytím. P. Dvořák vypráví, že na 5. patře na bloku 10 je velký problém s wifi připojením. V. Dušátko potvrzuje, že tam jsou hluchá místa.
R. Kondáč shrnuje, co po klubu chce parlament. V podstatě se jedná o dvě věci, zda chceme slučovat členství a zda chceme zvyšovat.
V. Šulc se nezávazně ptá, zda chceme zvýšit členské příspěvky o 100 Kč. O. Hollmann argumentuje, že další cestou by bylo méně utrácet, jedním z důvodů proč chce SÚ po nás zvýšit členské příspěvky je, že chce víc peněz.
P. Dvořák se ptá, zda bychom mohli udělat nějakou rezervu na síť.
O. Hollmann pokládá důležitou otázku, zda zvýšením nepřijdeme o členy. Vždycky tady budou členové, kterým se to nebude líbit. Problém bude, kdybychom následkem zvýšení přišli o ¼ členů. V. Šulc by rád, kdyby se příspěvky zvedly ještě předtím, než přijdou prváci.
Probíhá diskuze nad počtem členů, které by zvýšení odradilo a o kolik peněz bychom přišli. Kdyby to odradilo 800 lidí, ztrátu doplatí PR manager. M. Kochman jako aktuální PR manager odpovídá, že v tomto případě rezignuje.
O. Hollmann připomíná, že SUZ bude také zdražovat. Navrhuje, že když bude SUZ zdražovat, tak my bychom se mohli ukázat v lepším světle a nezdražovat, případně méně. V. Šulc dodává, že SUZ plánuje zdražovat zatím cca o 10 %.
Pokud by se zvýšilo síťové členství a počet členů by zůstal stejný, zvedl by se příjem o 380 000 Kč. Kdyby se zvýšilo i základní členství a počet členů by se nezměnil, zvedl by se příjem o 160 000 Kč.
V. Šulc se ptá, zda má někdo něco jiného k tématu.
V. Šulc se neformálně ptá, kdo je pro to, aby se od příštího semestru zvedlo základní členství o 100 kč a síťové členství také o 100 Kč. Počet osob s hlasovacím právem:9 , pro: 8, proti: 1
Současný název síťové členství vadí ČVUT, případně by mohl vadit i finančnímu úřadu. Jaké jsou návrhy názvu? V. Šulc navrhuje rozšířené.
Počet osob s hlasovacím právem: 10
Pro: 10
(22:42)
Další návrhy akademické členství.
Kdo je pro sloučení?
Pro:3
Proti: 5
P. Dvořák navrhuje, aby se členství zvýšilo a zároveň byla možnost platit si ho i měsíčně. Samozřejmě i nadále by byla možnost si členství předplatit.
V. Šulc se ptá, kdo je pro sloučit základní a síťové.
Pro 2
Proti: 5
Zdržel: 3
Na parlamentu bude tedy podán návrh pouze na přejmenování.
R. Kondáč uzavírá diskuzi, že na parlamentu se bude prezentovat zvýšení obou příspěvků o 100 kč a zároveň přejmenování síťového členství.
(22:53)
O. Hollmann vypráví o darování switchů Ukrajině. Problém je s dopravou, jelikož sklad mají někde v Polsku. Jenže nevíme kde. P. Dvořáka napadá požádat nějakou expediční firmu. Probíhá diskuze, jakým způsobem by se to tam dopravilo. Dle V. Šulce ale není problém sehnat dodávku.
J. Prášil se ptá na 4Kč fond. R. Kondáč odpovídá, že to zatím nevypadá moc nadějně, zatím k němu pořád nemáme přístup.
J. Prášil se ptá na školící centrum. V. Šulc odpovídá, že Musil nechce měnit okna, jinak se mluvilo případně o mřížích. Co se týče díry, tak ta je zadělaná.

(23:03)
J. Prášil si stěžuje, že u nich na bloku si Ukrajinci půjčují pračky, ale nevrací klíčky.
M. Kochman navrhuje tento problém řešit tak, že se pračky budou půjčovat za tu jejich kartičku ubytovaného.
Na bloku 3 a 4 se nic neděje.
Zástupce bloku 6 V. Havránek si stěžuje, že na preventivních dezinsekcí neměli lidé připravené pokoje. Jinak se mu líbil turnaj Sherny v Just dance.
A. Pracný by rád na bloku 7 blokovou kuchyňku. Paní Kozlová s tím ale nesouhlasí. Jinak oproti bloku 6 v rámci preventivních dezinsekcí nebylo tak 10 pokojů připraveno. Dalším problémem na bloku 7 je, že v případě zabouchnutí dveří vrátní půjčují univerzál aniž by dotyčnou osobu doprovodili.
D. Ružinský je nový zástupce bloku 8.
M. Kochman shrnuje dění místo nepřítomného V. Pekárka na bloku 9. Dezinsekce proběhly v pořádku. Na bloku mají někoho, kdo pravidelně v 10 hodin volá policisty. Jinak mají pořád stále potíže se zalepenými zámky.
P. Dvořák řeší single pokoje, jejichž hlášení málem prošvihl. Probíhá diskuze.
(23:25)
V. Šulc ukončuje schůzi

MD5 hash tohoto zápisu je: 49cec82056e631396f4d55f4442ae599

Tato verze souboru txt/20220524.txt byla nahrána 20.09. 2022 20:26:01.