Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 31.05.2022

Zápis z mimořádné schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 31. 05. 2022
================
Přítomni:
----------
Předseda: Vladislav Šulc (32769)
Místopředseda: Radoslav Kondáč (31921)

CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Jakub Jančička (27381)
CKZ3: Jan Bednář (12364)
CKZ4: Jaroslav Zdeněk (32150)

Blok 2: Jindřich Prášil (30445)
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4:
Blok 5:
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Adam Pracný (36532)
Blok 8: David Ručínský (33903
Blok 9: Vít Pekárek
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Šimon Dutý (38369)

Hosté:
Vojtěch Dušátko (32136)
Michal Kochman (30478)


Zapisovatel: Vladislav Šulc (32769)

Bod projednávání mimořádné schůze:

1) Schválení čerpání z rezervy – nákup hardwaru pro rozšíření pokrytí WiFi [90-180 minut, hlasování] (J. Zdeněk)

19:10
V. Šulc zahájil schůzi

::Počet osob s hlasovacím právem: 12

V. Šulc zahájil schůzi a předal slovo V. Dušátkovi a J. Zdeňkovi

J. Zdeněk uvádí historii vývoje WiFi na Strahově.(19:18)
Petr Dvořák příchod
osob s hlasovacím právem 13

J.Zdeněk zdůrazňuje doporučení, že není vhodné míchat AP od různých společností na jednom bloku, ba co více, že je vhodné celou budovu osadit stejným modelem.

P. Dvořák ptá se na možnosti pokrytí společenek. V Dušátko říká že větší počet AP by je měl pokrýt.

J. Zdeněk pokračuje v připravené prezentaci.

J. Zdeněk navrhuje aby se switche objednali pouze za předpokladu, že jejich objednávku půjde bez storno poplatku zrušit.

V. Šulc, V. Dušátko a J. Zdeněk debatují nad možnostmi rozdělení platby na dvě faktury.

(20:46)
V. Šulc vyhlašuje 10 minut přestávku

(20:47)
Schůze pokračuje

(20:59)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z provozní rezervy pro nákup hardwaru pro rozšíření pokrytí WiFi, dle tabulky s cenovou nabídkou zaslané do konference vedení klubu v 21:02, a to v maximální možné výši 2 380 400,- Kč s DPH.
::Číslo: 2022-0023
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============


21:05 Konec schůze

Příloha č. 1
20220531-Priloha-1-Nabidka-WiFi.pdf
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20220531-Priloha-1-Nabidka-WiFi.pdf
cafcabc03408aa65a9978f4bdfbf04a1

MD5 hash tohoto zápisu je: 74adf2ae50b8d3930fab1862ff338f59

Tato verze souboru txt/20220531.txt byla nahrána 20.09. 2022 20:34:01.