Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 20.09.2022

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 20. 9. 2022
================
Přítomni:
----------
Předseda: Vladislav Šulc (32769)
Místopředseda: Radoslav Kondáč (31921)

CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Jakub Jančička (27381)
CKZ3: Jan Bednář (12364)
CKZ4: Jaroslav Zdeněk (32150)


Blok 2: Jindřich Prášil (30445)
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: Erik Beck (39067)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Matěj Jezdinský (35836) v z.
Blok 8: -
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Šimon Dutý (38369)

Hosté:
Edita Červenková (37964)
Tomáš Pícha (28950)
Vojtěch Dušátko (32136)
Jan Voneš (32469)
Michal Kochman (30478)


Zapisovatel: Edita Červenková (37964)

Návrh bodů na schůzi
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Šulc)
2) Schválení zápisu ze schůze 24. 5. 2022 [15 min, hlasování] (V. Šulc)
3) Schválení zápisu ze schůze 31. 5. 2022 [15 min, hlasování] (V. Šulc)
4) Změna ve složení centrály [5 min, informativní] (V. Šulc)
5) Meteostanice Silicon Hill - pravidelná oprava [20 min, informativní] (V. Šulc)
6) Schválení „odpustků“ pro zimní semestr 2022 [90 min, hlasování] (V. Šulc)
7) Stav upgrade SH WiFi [15 min, informativní] (V. Dušátko, J. Zdeněk)
8) Různé [30 min, informativní] (V. Šulc)


1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Šulc)

V. Šulc se ptá na připomínky k navrženému programu.
Žádné nejsou.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz.
::Číslo: 2022-0024
::Osob s hlasovacím právem: 8
::PRO: 8
::PROTI:0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============
2) Schválení zápisu ze schůze 24. 5. 2022 [15 min, hlasování] (V. Šulc)

(20:19) odchod J. Jančička
Osob s hlasovacím právem: 7

(20:20) příchod J. Jančička
Osob s hlasovacím právem: 8

(20:22) přichází J. Zdeněk, J. Bednář, J. Prášil
Osob s hlasovacím právem: 11

(20:23) přichází V. Havránek
Osob s hlasovacím právem: 12

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 24. 5. 2022 tak, jak byl nahrán na stránku zápisů 20. 9. 2022 20:26.
::Číslo: 2022-0025
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 7
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 5
>> Usnesení přijato.
===============

(20:24) přichází V. Pekárek
Osob s hlasovacím právem: 13

3) Schválení zápisu ze schůze 31. 5. 2022 [15 min, hlasování] (V. Šulc)
V. Šulc vysvětluje průběh mimořádného zasedání představenstva

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 31. 5. 2022 tak, jak byl nahrán na stránku zápisů 20. 9. 2022 20:34.
::Číslo: 2022-0026
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO:9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
>> Usnesení přijato.
===============
4) Změna ve složení centrály [5 min, informativní] (V. Šulc)

V. Šulc představil změny ve složení centrály. Nový HR manažer je Tomáš Pícha. Tomáš Pícha se představil, představuje svoji činnost v SH a ukazuje přehled akcí, které se budou konat.

Hovoří o proběhlé akci Poznej Strahov, žádá zpětnou vazbu. Právě probíhá první fáze - Poznej Strahov, Akce prvák, Infoschůzky. Druhá fáze bude později. Bude zaměřená na neúspěchy ve škole. Budeme na ně hodní a ukážeme jim, že je to tu hezké.

V. Pekárek: Ono je to tu hezký?

T. Pícha: Následovat budou náborové akce, rozdělení HRuSHky a Zapoj se, přesnější upřesnění později. Zůstává letní výjezdko a nějaké teambuildingy.
Infoschůzky na blocích, grilovačka pro aktivní bude 13. 10. Výjezdko předběžně 4. - 7. 11. lokalita Archa (pravděpodobně).

T. Pícha: Má zájem zapojovat nečesky mluvící studenty. Půjdeme na to v rukavičkách a zapojíme je tam, kde to nebude na škodu, později podle výsledků
T. Pícha sa ptá na dotazy.

Š. Dutý: Jsou nečesky mluvící opravdu vyčleněni?

T. Pícha: Pokud se dorozumí jen anglicky, tak je chceme začlenit.

J. Bednář: Otázka na This is Strahov. Předtím to byl náš název a SU nám ho přebrala.

T. Pícha a M. Kochman vysvětlují důvody

V. Dušátko: Navrhuje zlepšení názvu This is Strahov.

V. Havránek: Ptá se na funkce T. Píchy v SU a jestli bude stíhat, jelikož je v CEN SU.

T. Pícha: Ano, budu stíhat.

R. Kondáč připomíná, že i on je součástí CEN SU.

5) Meteostanice Silicon Hill - pravidelná oprava [20 min, informativní] (V. Šulc)

V. Šulc: Informuje o potřebě údržby meteostanice. Není potřebné speciálně čerpat, přibližně 3 000 Kč by se zaplatilo z fondu projekťáka.

V. Pekárek: Kdy šla o meteostanici nějaká informace?.

V. Šulc: Info bylo poslané selektivně, neviděli ho všichni. Jedná se o pravidelnou údržbu meteostanice. Předpokládaný termín je 27. 10. 2022. Hlavní řešitel je Z. Fanta. Do budoucna by se mohlo uvažovat o převedení na projekt SH.

Diskuze o meteostanici.

Meteostanice se zaplatí z fondu projektů.

(20:49) odchází M. Vančata
Osob s hlasovacím právem: 12

6) Schválení „odpustků“ pro zimní semestr 2022 [90 min, hlasování] (V. Šulc)

V. Šulc: síť P. Dostál, J. Langmaier, D. Zábojník

O. Hollmann: proč se odpouští základní i síťové členství?

diskuze o odpustcích v síti

V. Pekárek navrhuje nejdříve projít duplicity.

(20:52) přichází M. Vančata
Osob s hlasovacím právem: 13

V. Šulc: kontroluje duplicity.

R. Kondáč: Doplnění fondu odpustků za blok 3.

V. Šulc, M. Kochman řeší nesprávné UID M. Kochmana.

E. Beck: Ptá se, z jakých peněz jdou odpustky.

V. Šulc: Odpovídá, že z jeho blokových a má s tím počítat.

(21:02)
O. Hollmann: Kdo bude spravovat meteostanici?

V. Šulc: Odpovídá Zdislav a rovnou mu uděluje odpustek za servery a ješte přidávají odpustek M. Prudkovi.

(21:07) Š. Dutý odchází
Osob s hlasovacím právem: 12

V. Šulc se ptá, jestli je ještě někdo, komu je potřeba přiřadit odpustek za servery.
Diskuze o zrušení odpustku B. Žďárské, zrušený nebyl.

E. Beck: zrušení odpustku bývalému správci blokové posilovny (Štefan Planeta)
M. Vančata: přidání odpustku Pavlu Mojsejovičovi

V. Pekárek: Ptá se, jak je to se stanem v GC.

V. Šulc: Už je postavená konstrukce.

(21:28) Š. Dutý přichází
Osob s hlasovacím právem: 13

Diskuze o odpustcích za hudebny

V. Šulc: nedáme odpustky vedoucímu projektu, pokud nebyl schopen o ně požádat a to opakovaně.

R. Kondáč: Chválí L. Hájka, že tento rok to zvládl bez chyby. Navrhuje je teď přeskočit a vrátit se k nim na konci

V. Šulc: pokračuje se odpustky za projekt MacGyver, popis říká, že už mají vyčerpáno více než polovinu rozpočtu.

(21:32) odchází R. Kondáč
Osob s hlasovacím právem: 12

Diskuze o nesrovnalostech rozpočtu MacGyveru

odpustky za Modelland

J. Voneš nesouhlasí s výrokem V. Šulce, že říkal, že nebude dávat odpustky, když dostane o 1 000 Kč vyšší rozpočet.

P. Dvořák: Nesouhlasí s odůvodněním toho, že Z. Stašková dostává odpustek.

J. Voneš vysvětluje, proč si Z. Stašková zaslouží dostat odpustek.

(21:40) přichází R. Kondáč
Osob s hlasovacím právem: 13

O. Hollmann: nesouhlasí s nárokovatelností SHerny na odpustky za síťové členství

R. Kondáč: Vysvětluje, proč si lidi za SHernu zaslouží odpustky - jsou aktivní, účastní se akcí.

Doplnění odpustků členům za SHOW
Projití odpustků z fondu Předsedy
J. Bednářovi se ruší odpustek, protože je VIP
P. Dvořák: Kdo může měnit data narození v IS?
přihlásilo se více lidí - může je měnit kancelář a superuživatelé

(21:52) V. Šulc vyhlašuje pauzu do 22:05

(22:05) pokračuje se

V. Šulc doplňuje P. Poláška (projekt MacGyver) do odpustků z fondu Předsedy, později i další členy projektu MacGyver

Přesun T. Hořenína z odpustků za předsedu do odpustků za hudebny
J. Bednář: rozebírá nízkou částku, která nesedí s rozpočtem

R. Kondáč: vysvětluje, že to Petr špatně pochopil a myslel si, že je to rozpočet za půl roku
R. Kondáč: navrhuje dát všem správcům síťové i základní členství
J. Bednář: souhlasí, pokud bude vycházet rozpočet
V. Pekárek: ptá se, kdo je tam za SU
V. Šulc: jen prezidentka
J. Prášil: na V. Šulce, že je velmi rozdavačný

(22:16)
přepis jmen a příjmení za blok 5
maže se D. Kovář za blok 7 a zůstává za sport
O. Hollmann: ptá se V. Šulce, zda někdo nepřibyl
V. Šulc si myslí, že ne

doplňujeme lidi za hudebny: J. Šebek, M. Hašek, T. Krejča, T. Hořenín a L. Hájek
V. Šulc říká, že panuje anarchie a že vedoucí by odpustky dostat neměl
ostatní souhlasí
kontrola odpustků celkově
??? se ptal, co se odpouští A. Vlasákové za SHOW
E. Beck odpovídá fotoateliér
M. Jezdinský navrhuje škrtnout odpustky pro S. Dutta
Š. Dutý souhlasí
V. Šulc ho smazal
vrátili jsme se k odpustkům za hudebny
oprava informací kdo spravuje kterou hudebnu (T. Krejča změna z bloku 3 na blok 9)
odpustky za hudebny schválené

(22:36) odchází M. Jezdinský
Osob s hlasovacím právem: 12

V. Šulc to posílá ostatním do konfery

(22:39) M. Jezdinský se vrací
Osob s hlasovacím právem: 13

P. Dvořák: ptá se, jestli na 10 000 Kč stačí účtenka, nebo musí být faktura
V. Šulc: ano

O. Hollmann si stěžuje, že V. Šulc poslal jen fotku, s kterou se nedá pracovat

V. Šulc slibuje, že do příloh zápisu krom schváleného dokumentu nahraje i textovou verzi.

===============
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků dle dokumentu zaslaného 20. 9. 2022 v 22:49 do konference Vedení.
::Číslo: 2022-0027
::Osob s hlasovacím právem:13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

7) Stav upgrade SH WiFi [15 min, informativní] (V. Dušátko, J. Zdeněk)
V. Dušátko: Schválili jste nám fajnovou částku na wifi, informuje, jak se dále posunuli, obratem byla dodána APčka, čeká se na switche, které by měly přijít na přelomu roku. O prázdninách s partnerem měřili, jak se to chovalo na blocích. Momentálně na bloku 6 funguje 313 klientů, strávili tam 2 večery a bylo potřeba natáhnout 1 km kabelů. Na 6 stabilní forma provozu. Na bloku 7 byly natáhnuté kabely, na bloku 5 se to dále nepohlo. Potřebují cca 10 lidí na blok 5 na 30 hodin.
V. Dušátko: Říká, že admina bloku 5 ještě nekontaktovali a momentálně tu nebydlí. Blok 5 si musí lidi sám zabezpečit. Pro ostatní bloky (2, 3 a 11) by měly začít přípravy - sundat 18 z 24 APček a změnit jejich rozložení. Pokrytí není 100%, ale je lepší než předtím. Vysvětluje výhody - lepší pokrytí pokojů, společenek.
V. Dušátko: V aktuálním nasazení jsou switche skoro plně využité, ptal se na dotazy
M. Kochman: Byla testovaná voděodolnost? AP se zdají být odolné proti desinsekčnímu “vykoupání”.
V. Dušátko: Ano, hned první den.
J. Prášil: Bude připravovat svůj blok.
R. Kondáč: Konstatuje, že bloky 5 a 7 si to dokončí a blok 2 se začne připravovat, bloky 4, 9, 10, 11 budou později.
E. Beck řeší, zda je A. Ježek potřebný
V. Dušátko a J. Bednář: konstatují, že A. Ježek to zvládne a jsou ochotni pomoct s tím, že první den se lidé zaučí a další dny už to půjde.8) Různé [30 min, informativní] (V. Šulc)

V. Pekárek: Řeší se pivo, žádá ostatní, aby se rozdělili správně po týdnech, jak má pivo přijít s tím, že se změnily závozy na pondělí a čtvrtek, pokusí se dohodnout, aby pivo dováželi do oběda. Prosí, aby to lidé kopírovali z ceníku, aby to nemusel přepisovat. 26. je předběžně dohodnutý, že se potká s panem z Kácova.

M. Kochman: Za týden je akce This is Strahov, je zděšený, že ještě není podepsaná smlouva od menzy a proto daná akce ještě není propagovaná.
R. Kondáč: Mluví o štěnicích, že se navyšoval rozpočet, lidé jsou spokojenější, takže to vypadá, že se to pohne správným směrem.
Bude dražší kolejné a pravděpodobně v lednu se bude všechno zdražovat znovu.

V. Pekárek: Bavil se s pánem od štěnic, že preventivní postřiky budou pravděpodobně jednou za půl roku. Byl instruován, jak postupovat po postřiku. Celé bloky se pravděpodobně stříkat nebudou. Neměla by se vytírat podlaha po postřiku, vysávat se může

E. Beck: Má novou hospodářku a ptá se, odkud ostatní získávají informace, protože jeho hospodářka nic neví.
Diskuze mezi T. Píchou a M. Kochmanem o pračkách zadarmo kvůli štěnicím
J. Zdeněk: Odhlasovalo se připojení Ukrajinců za technickou sekci. Už do toho budoucí semestr jít nechce a snaží se, aby si SUZ jejich připojení zařídil sám a mohl za to vybírat nějaký poplatek. Žádá, aby V. Šulc konfrontoval přímo M. Vodičku.
R. Kondáč: Info z parlamentu: rámcová smlouva je podepsaná na rok a půl, znovu jsme prosili, aby se odsouhlasila výše a název členských příspěvků.
I. Dvořáková bude podepisovat memorandum o předělávání stadionu


V. Pekárek: Zase mají zalepená všechna mezipatra, prosil hospodářku, aby ještě zůstala.
P. Dvořák: Bude objednávat pivo z obchodu koncem měsíce.
V. Pekárek: Z piva bude platit ještě 20% sleva, zapomněl to říct.
R. Kondáč: Podotýká, že za piva přes V. Pekárka se neřeší zálohy.
ostatní bloky nic nechtějí

(23:32) konec schůze

Příloha č. 1: 2022_1_odpustky.pdf
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/Odpustky_2022_2.pdf
40144bc68e88d494ccc785f7d938e07f

MD5 hash tohoto zápisu je: ce46a874ae5aa3441ac6dc1af7025937

Tato verze souboru txt/20220920.txt byla nahrána 20.02. 2023 20:25:02.