Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 20.09.2022

zatím neschválen
______________________
Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 20. 09. 2022
================
Přítomni:
----------
Předseda: Vladislav Šulc (32769)
Místopředseda: Radoslav Kondáč (31921)

CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Jakub Jančička (27381)
CKZ3: Jan Bednář (12364)
CKZ4: Jaroslav Zdeněk (32150)


Blok 2: Jindřich Prášil (30445)
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: -
Blok 5: Erik Beck (39067)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Adam Pracný (36532)
Blok 8: -
Blok 9: Vít Pekárek
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Šimon Dutý (38369)

Hosté:
TBD

Zapisovatel: Edita Červenková ()

Návrh bodů na schůzi
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Šulc)
2) Schválení zápisu ze schůze 24. 5. 2022 [15 min, hlasování] (V. Šulc)
3) Schválení zápisu ze schůze 31. 5. 2022 [15 min, hlasování] (V. Šulc)
4) Změna ve složení centrály [5 min, informativní] (V. Šulc)
5) Meteostanice Silicon Hill - pravidelná oprava [20 min, informativní] (V. Šulc)
6) Schválení „odpustků“ pro zimní semestr 2022 [90 min, hlasování] (V. Šulc)
7) Stav upgrade SH WiFi [15 min, informativní] (V. Dušátko, J. Zdeněk)
8) Různé [30 min, informativní] (V. Šulc)


1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Šulc)
V. Šulc předčítá navržený program
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz.
::Číslo: 2022-0024
::Osob s hlasovacím právem: 8
::PRO: 8
::PROTI:0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============
2) Schválení zápisu ze schůze 24. 5. 2022 [15 min, hlasování] (V. Šulc)
20:19 odchod J. Jančička
Osôb s hlasovacím právom: 7
20:20 príchod J. Jančička
Osôb s hlasovacím právom: 8
20:22 prichádza J.Zdenek, J.Bednar, D.prudek, J.Prášil
Osôb s hlasovacím právom: 11
20:23
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 24. 5. 2022 tak, jak byl nahrán na stránku zápisů 20.09. 2022 20:26.
::Číslo: 2022-0025
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 7
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 5
>> Usnesení přijato.
===============
20:24 prichádza V.Pekárek

3) Schválení zápisu ze schůze 31. 5. 2022 [15 min, hlasování] (V. Šulc)
V. Šulc vysvetľuje priebeh mimoriadneho zasadnutia predstavenstva.
20:33 prichádza V.Dušátko, V.Havránek
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 31. 5. 2022 tak, jak byl nahrán na stránku zápisů 20.09. 2022 20:34.
::Číslo: 2022-0026
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO:9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
>> Usnesení přijato.
===============
4)Změna ve složení centrály [5 min, informativní] (V. Šulc)
V. Šulc predložil zmeny v zloženie centrály. Nový HR manažér je Tomáš Pícha. Tomáš Pícha sa predstavil, predstavuje svoju činnosť v SH. Ukazuje prehľad akcii, ktoré sa budú konať.
Hovorí o prebehnutej Akcii Poznej Strahov, žiada spätnú väzbu. Práve prebieha prvá fáza, Poznej Strahov, Infoschuzky, druhá fáze neskôr zameraná na failures v škole, budeme na nich hodní.
V. Pekárek: Ono je to tu hezký?
T. Pícha: Nasledovať budú náborové akce, rozdelenie HRušky a Zapoj se, presnejšie upresnenie neskôr. Zostáva letné výjezdko a nejaké teambuildingy.
Infoschuzky na blocích, grilovačka pro aktivních bude pre všetkých jak má byť, asi 13.10. Výjezdko predbežne 4 -7.11. lokalita Archa (pravdepodobne).
O. Hollmann: Dalo by sa to automatizovať?
V.Pekárek: Ondra ma prístup všade

T. Pícha: Má v záujme zapojovať cuudzojazyčných, pôjdeme na to v rukavičkách a zapojovať ich len tam kde to nebude detrimentálne, neskôr podľa výsledkov uvidíme jak to bude. Tom sa pýta na dotazy.

Š. Dutý: Sú nečesky hovoriaci naozaj vyčlenení?

T. Pícha: Ak sa dorozumie len anglicky tak ho chceme začleniť.

20:41 príchod P. Dvořák

J. Bednar: Otázka na This is Strahov. Predtým bola naša a SU nám ju ukradla.

T. Pícha a M. Kochman: Ospravedlňujú dôvody pre premenovanie.

V. Dušátko: Navrhuje zlepšenie názvu This is Strahov.

V. Havránek: Pýta sa na Tomove funkcie v SU.

T. Pícha: Ano.
R.Kondáč prípomína, že aj on je zvolený do SU.
20:44 prichádza Zorka.

J. Bednář: Spochybňuje projektový fond SU a jeho existenciu.

5) Meteostanice Silicon Hill - pravidelná oprava [20 min, informativní] (V. Šulc)


V. Šulc: Informuje o potrebe údržby meteostanice. Nie je potrebné špeciálne čerpanie, približne 3000 Kč by sa zaplatilo z fondu projekťáka.

V. Pekárek: Pýta sa, kedy išla o meteostanici nejaká informácia.

V. Šulc: Info bolo poslané selektívne, nevideli ho všetci. Jedná sa o pravidelnú údržbu meteostanice. Predpokladaný termín je 27.10.2022. Hlavný riešitel je Zdislav. Do budúcna by sa mohlo uvažovať o prevedení na projekt pod SH.

Diskusia o meteostanici.

Meteostanice sa zaplatí z fondu projektov.
20:49 odchádza M.Vančata

6) Schválení „odpustků“ pro zimní semestr 2022 [90 min, hlasování] (V. Šulc)
V. Šulc: za sieť Dostal, Langmeir, Zábojník
O. Hollmann: prečo sa odpúšťa základné aj sieťové?

diskusia o odpustkoch v sieti

V. Pekárek navrhuje najskôr prejsť duplicity.
20:52 prichádza M.Vančata
V.Šulc: prechádza duplicity.
R.Kondáč: Dopĺňanie typu odpustkov za blok 3.
Šulc, Kochman riešia nesprávne Kochmanove UID.
5.blok: Pýta sa z akých peňazí idú odpustky.
V.Šulc: Odpovedá, že z jeho blokových a má s tým počítať.
21:02 odchádza Zorka a neznámy hosť

Tučniak: Kto bude spravovať meteostanicu?
V. Šulc: Odpovedá Zdislav a rovno mu udeľujú odpustok za servery a ešte priradzujú odpustok Martinovi Prudekovi.
21:07 Š.Dutý odchádza
V. Šulc sa pýta či je ešte niekto komu treba priradiť odpustok za servery.
Diskusia o zrušení odpustku B.Žďárskej, zrušený nebol.

E. Beck: Rušenie odpustku Planetovi
M.Vančata: priradenie odpustku Mojsejovičovi Pavlovi

21:17 príchod Š. Dutý
V.Pekárek: Pýta sa ako je to so stanom
Šulc: Už je postavený.

21:28 prichádza Bobš
Diskusia o odpustkoch za hudobne
Šulc: nedáme odpustky Liborovi pretože nikdy nezvládol bez chyby odovzdať súpis o odpustkoch
R.Kondáč: Pochvaľuje Libora, že tento rok to zvládol bez chyby. Navrhuje teraz ich preskočiť a na vrátiť sa k tomu na konci
Šulc: pokračuje sa odpustkami za projekt McGayver, popis hovorí, že už majú vyčerpané viac ako polovicu rozpočtu.
21:32 odchádza R.Kondáč
Diskusia o nezrovnalostiach rozpočtu McGayveru

odpustky za Modelland
Bobš nesúhlasí s výrokom lorda, že povedal že nebude dávať odpustky ak dostane o 1000 vyšší rozpočet.
B10: Nesúhlasí s popisom prečo dostáva Z.Stašková odpustok.
Bobš vysvetľuje prečo si Z.Stašková zaslúži dostať odpustok.

21:40 Bobš odchádza
tučniak: nesúhlasí s narokovateľnosťou SHerny na odpustky za sieťové členstvo
Kondáč: Vysvetľuje prečo si ľudia za SHernu zaslúžia odpustky- sú aktívny, účastnia sa akcii…
Dopĺňanie odpustkov členom za SHOW
Prejdenie odpustkov za Predsedu
Bednarovi sa ruší odpustok z peňazí predsedu
//BX: pýta sa kto môže meniť dátumy narodenia za SH
viacerí sa prihlásili, že môžu//
21:52 V.Šulc vyhlasuje pauzu do 22:05
22:05 pokračuje sa
Šulc doplňuje P.Poláška( projekt McGayver) do odpustkov za predsedu
Presun Horenina z odpustkov za predsedu do odpustkov za hudobne
žltá mikina: rozoberá nízku čiastku, ktorá nesedí z rozpočtom
Rado: vysvetľuje, že to Peter zle pochopil a myslel si že je to rozpočet za pol roka
Rado: navrhuje všetkým správcom dať sieťové aj základné členstvo
žltá mikina: súhlasí ak bude vychádzať rozpočet
Pekárek: pýta sa, kto je tam za SUniu
Lord: len prezidentka
modrá mikina: navrhuje pridať niekoho, ale bolo to vykomunikované a nakoniec s Radom skonštatovali že to danému človeku netreba
kockovaná košeľa múti iné peniaze, takže ho lord s radom zrušili
Jindra: na lorda že je veľmi rozdávačný
Lord hovorí, že za posledný týždeň nefunguju konfery,
kochy, že je to ľuďmi a nie konferami


22:16 prichádza Tomáš Pícha a odišiel 1 hosť
prepis mien a priezvisk za blok 5
maže sa kovar za blok 7 a zostáva za šport
tučniak: pýta sa lorda či niekto nepribudol
lord si myslí, že nie

dopĺňanie ľudí za hudobne: Šebek,Hašek,Krejča, Horenin a hájek
lord hovorí, že panuje anarchia a že vedúci by odpustky dostať nemal
ostatní súhlasia
kontrola odpustkov celkovo
tučniak sa pýtal čo sa odpúšťa vlasákovej za show
niekto?(kto sedel vedľa Toma zľava) odpovedá fotoatelier
kockovaná košeľa navrhuje škrtnúť odpustky dutovi
biele tričko súhlasí
Lord ho zmazal
vrátili sme sa k odpustkom za hudobne
oprava kto spravuje ktorú hudobňu ( Krejča- zmena z B3 na B9)
odpustky za hudobne schválené

22:36 odišlo biele tričko, Lord to posiela ostatným do konfery
22:39 biele tričko sa vrátilo
BX: pýta sa či je to tak, že na 10k stačí účtenka alebo musí byť faktúra
Lord odpovedá, že áno

22:49 lord bol schopný poslať správne
22:52 odchádza kockovaná košeľa
22:52 lord číta uznesenie o odpustkoch poslané 22:49
13 osôb s hlasovacím právom
13:0:0 uznesenie prijaté
tučniak sa sťažuje že lord poslal len fotku s ktorou sa nedá pracovať, lord sľubuje, že svoju chybu napraví
kochy hovorí, že je to rovnako ako s predsedou, nedá se s tím pracovat ale je to

===============
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků dle dokumentu zaslaného 20. 9. 2022 v 22:49 do konference Vedení.
::Číslo: 2022-0027
::Osob s hlasovacím právem:13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

7) Stav upgrade SH WiFi [15 min, informativní] (V. Dušátko, J. Zdeněk)
schválili ste nám fajnovú čiastku na wifi, informuje ako sa dalej posunuli, obratom boli dodané apčka, čaká sa na swiče, ktoré by mali prísť na prelome roku.
za prázdniny merali ako sa to správalo na blokoch. chcel aby mu dali viac peňazí z rozpočtu
. s partnerom to namerali, na 6 cisko funguje 313 klientov momentalne, strávili tam 2 večeri a bolo potrebné natiahnut 1 km káblov. na 6 stabilná forma provozu. na 7 boli natahane kable, na 5 sa to dalej nepohlo. potrebuje ludi na blok 5 cca 10 ľudí na 30 hodín, potreba vŕtačky, vrtáky, hmoždinky všetko je, sú potrební ľudia.
modrá mikina: hovori ze admina bloku 5 ešte nekontaktovali a momentalne tu nebýva
dušátko vysvetľuje že si blok 5 musí ľudí zabezpečiť. pre ostatné bloky (2,3,11) by sa mali začať pripravovať- dať dole 18 z 24 apčok a zmeniť ich rozloženie. Pokrytie nie je 100% ale je lepšie ako predtým. vysvetľuje výhody - lepšie pokrytie izieb, spoločeniek…
modrá mikina hovorí že keby sa menilo úplne všetko tak by to stalo tak cca 10mega
dušátko: switche už sú plné v aktuálnom nasadení, pýtal sa na dotazy
kochy: bola testovaná vodeodolnost
dušátko: ano hneď prvý deň.
jindra: bude pripravovať svoj blok konkrétne kabeláž
rado: konštantuje blok 5,7 si to dokonči a 2 sa začne pripravovať, 4,9,10,11 neskôr
E. Beck rieši či je A.Ježek potrebný
Dušátko a modrá mikina: konštatujú že Ježek to zvládne a sú ochotný vypomôcť s tým že prvý deň sa ľudia zaučili a ostatné dni to už išlo.ďalší bod: rôzne
pekárek: rieši sa pivo, žiada ostatných aby sa rozdelili správne po týždňoch ako má pivo prísť, s tým že zmenili závozy na pondelok a štvrtok tak sa musia poskladať, s tým že sa pokúsi dohodnúť aby ich doviezli doobeda. prosí aby to ľudia kopírovali z cenníku aby to nemusel prepisovať.
26. je predbežne dohodnutý že sa stretne s pánom z ?Káckova?

kochy: za týždeň je akcia this is strahov, je zdesený, že ešte nie je podpísaná zmluva od menzy a preto daná akcia ešte nie je propagovaná
rado: hovorí k šteniciam, že sa navyšoval rozpočet, ľudia že sú spokojnejši takže vyzerá že sa to pohne správnym smerom.
bude drahšie kolejné a pravdepodobne v januári sa bude všetko zdražovať znova.

pekárek: rozprával sa s pánom od ploštíc a že preventívne postreky budú pravdepodobne 1 za pol roka a inštruoval ho ako postupovať po postreku. celé bloky sa pravdepodobne striekať nebudú.
Nemalo by sa vytierať podlahu po postreku, vysávať sa môže

E. Beck: má novú hospodárku a pýta sa odkiaľ ostatní získavajú informácie že jeho hospodárka nič nevie.
Diskusia medzi Tomom a Kochym o práčkach zadarmo kvôli plošticiam

modrá mikina: v marci sa odmávalo zapojenie ukrajincov za technickú sekciu už do toho budúci semester ísť nechce a snažia sa aby suz vedel z hostel vytvoriť niečo čomu nerozumiem, a aby to mohli oni vygenerovať za nejakú uplatu. žiada aby lord konfrontoval priamo vodičku.
rado: info z parlamentu: rámcová zmluva je podpísaná na rok a pol, boli znova poprosený aby odsuhlasili aka bude vyska a aky bude ich nazov rozpocet,
ivca bude podpisovat memorandum o prerábaní štadiónu

E. Beck: chce info z ostatných blok
pekárek(B9): zase majú zalepené vsetky medzipatrá, a prosil hospodárku aby ešte zostala
B10: bude objednávať pivo z obchodu koncom mesiaca
pekárek: z piva bude platiť ešte 20% dole, zabudol to povedať
rado: podotýka, že za pivá od vítka sa neriešia zálohy
ostatné bloky nič nechcú
23:32 koniec schôdze

Příloha č. 1: 2022_1_odpustky.pdf
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/Odpustky_2022_2.pdf
40144bc68e88d494ccc785f7d938e07f


MD5 hash tohoto zápisu je: 6c0c183d2d311ed4b65918b471be4354

Tato verze souboru txt/20220920.txt byla nahrána 09.10. 2022 20:12:01.