Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 07.11.2022

Zápis z mimořádné schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 7. 11. 2022
================
Přítomni:
----------
Předseda: Vladislav Šulc (32769)
Místopředseda: Radoslav Kondáč (31921)


CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Jakub Jančička (27381)
CKZ3: Jan Bednář (12364)
CKZ4: Jaroslav Zdeněk (32150)


Blok 2: Jindřich Prášil (30445)
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5:
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7:
Blok 8: Dávid Ružinský (33903)
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11:


Hosté:
Martin Andrýsek (víceprezident SU)
Vojtěch Dušátko (32136)
Michal Kochman (30478)
Tomáš Taraba (30571)
Alena Brožová (34688)
Martin Slávik (32781)
Martin Vadlejch (31965)
Jiří Hanuš (26945)
Michal Kletečka (25868)
Jiří Kraus (37724)
Pavel Dostál (28127)
Petr Hodač (14621)
Marie Böhmová (23898)
Jakub Rubáš (27118)
Lukáš Jančička (31916)
Zapisovatel: Jindřich Prášil (30445)


Bod projednávání mimořádné schůze:


1) Volba členů volební komise [30-50 minut, hlasování] (V. Šulc)


[20:36] V. Šulc zahajuje schůzi.


1) Volba členů volební komise [30-50 minut, hlasování] (V. Šulc)


V. Šulc dává slovo T. Tarabovi.
T. Taraba: Říká, že chybí 5. člen. Je potřeba mít všechny, aby bylo možno vyhlásit volby. Navrhnut je J. Vrzáň. Ten chybí, protože má jiné povinnosti.
M. Vančata se ptá, jestli něco dělá v klubu.
V. Šulc: Uvádí, že J. Vrzáň byl správce fotbálku a koordinátor Blokovek. Na SH od roku 2013.
J. Rubáš: Se ptá, jestli bude donucen si přečíst dokumenty.
T. Taraba říká, že ano.
V. Pekárek se ptá na motivaci.
T. Taraba: Byl osloven.
J. Hanuš se hlásí na tuto pozici. Mohl by být 6. člen.
M. Andrýsek upozorňuje na to, že usnesení musí být přijata většinou.
V. Pekárek se ptá, jestli budeme hlasovat společně, nebo ne a tajně, nebo ne.
Bude se hlasovat veřejně a jednotlivě.


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje člena volební komise Jakuba Vrzáně (UID 25757)
::Číslo: 2022-0028
::Osob s hlasovacím právem: 12
::Pro:4
::Proti:1
::Zdrželo se: 7
::Usnesení nebylo přijato.


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje člena volební komise Jiri Hanus (UID 26945)
::Číslo: 2022-0029
::Osob s hlasovacím právem: 12
::Pro:12
::Proti: 0
::Zdrželo se: 0
::Usnesení bylo přijato.


Proběhla diskuze, že se volí velké množství zástupců a bylo by vhodné mít větší počet členů volební komise. M. Kochman se následně nabízí.


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje člena volební komise Michal Kochman (UID 30478)
::Číslo: 2022-0030
::Osob s hlasovacím právem: 12
::Pro:11
::Proti: 0
::Zdrželo se: 1
::Usnesení bylo přijato.


V. Šulc se ptá, jestli T. Taraba je spokojený.
T. Taraba je spokojený.


[20:52]
Schůze ukončena.

MD5 hash tohoto zápisu je: 98c92338cea64ed05f49991b2333443d

Tato verze souboru txt/20221107.txt byla nahrána 22.11. 2022 17:39:02.