Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 14.11.2022

_____________________
Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 14. 11. 2022
================
Přítomni:
----------
Předseda: -
Místopředseda: Radoslav Kondáč (31921)


CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Jakub Jančička (27381)
CKZ3: Jan Bednář (12364)
CKZ4: Jaroslav Zdeněk (32150)


Blok 2: Jindřich Prášil (30445)
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: Erik Beck (39067)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: -
Blok 8: Dávid Ružinský (33903)
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Šimon Dutý (38369)
Hosté:
Tomáš Gura (16467)
Martin Slávik (32781)
Róbert Selvek (30062)
Michal Kochman (30478)
Alena Brožová (34688)
Adam Ježek (34130)
Martin Vadlejch (31965)
Nina Kuželková (34581)
Jakub Rubáš (27118)
Dominik Chodounský (33116)
Vít Kalianko (35949)
Barbora Suchomelová (37876)
Martin Uždil (38381)
Šimon Uždil (38369)
Martin Skalický (34238)
Jiří Hanuš (26945)
Petr Polášek (26673)
Jakub Huspek (25830)
Marie Böhmová (23898)
Pavel Dostál (28122)
Jiří Kraus (37724)
Lukáš Jančička (31916)
Michal Kletečka (25868)
Jakub Špicar (36343)
Tomáš Taraba (30571)
Jiří Kocum (25183)
Petr Hodač (14621)
Anna Kapitánová (33852)
David Prudek (29861)
Roman Labovský (28517)
Vojtěch Dušátko (32136)
Vojtěch Šmejkal (31003)
Vojtěch Suk (18614)
Zapisovatel: Michal Kochman (30478)


Návrh bodů na schůzi
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (R. Kondáč)
2) Volba předsedy klubu [120 min, hlasování] (R. Kondáč)
3) Momentální situace v klubu [10 min, informativni] (R. Kondáč)
4) Různé [20 min, informativní] (R. Kondáč)
---
20:06 R. Kondáč zahajuje schůzi
::Počet osob s hlasovacím právem: 13
---
1) Schválení programu schůze:
V. Pekárek navrhuje přehodit momentální situaci v klubu před volbu předsedy. Představenstvo souhlasí.
M. Kochman upravuje seznam na wiki.
R. Kondáč čte nově navržený program:
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (R. Kondáč)
2) Momentální situace v klubu [10 min, informativni] (R. Kondáč)
3) Volba předsedy klubu [120 min, hlasování] (R. Kondáč)
4) Různé [20 min, informativní] (R. Kondáč)


1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (R. Kondáč)


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz.
::Číslo: 2022-0031
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
===============


2) Momentální situace v klubu
R. Kondáč si bere slovo. Uvádí že v úterý rezignoval předseda a on jako místopředseda musí tedy de facto dočasně převzít funkci. ExPředseda je v dluhu vůči klubu cca 80 000 Kč, s prezidentkou je v kontaktu a situace se řeší. Připomíná domluvu z neformální schůzky vedení na splátkovém kalendáři, který se aktuálně řeší s právníkem SU, což ještě chvilku zabere. Na této schůzi tedy chceme volit nového předsedu, pokud nebude zvolen bude muset pokračovat stav s R. Kondáčem na pozici zaskakujícího předsedy což není ideální. Jakmile bude jmenován končí samozřejmě R. Kondáč, centrála již skončila oficiálně dle stanov společně v okamžiku rezignace předsedy. Odhalení chybějících peněz poukázalo na nedostatečné ochrany proti neoprávněnému nakládání s penězi, a bude nutné se nad tím zamyslet. Kontrolní komise SU nemá dostatek členů a velmi by pomohlo najít nové členy.


T. Gura: Je lepší naplnit oficiální komisi s plným administrativním zázemím pro celou SU než jen malý orgán bez pravomocí zásahu, fungující jen na vašem písečku. Nevidí problém s tím, že celou KK pro SU naplní SH.


J. Rubáš doplňuje že myšlenka dozorčí rady byla jen pro aktuální řešení vyvstalého problému, plná KK by samozřejmě byla lepší.


J. Huspek: Chybějící peníze samozřejmě nejsou chybou KK.


R. Kondáč uzavírá, že aktuálně k této situaci není co víc říct.


R. Selvek: Za KK se setkal s prezidentkou i s V. Šulcem. Určitě proběhne řádná kontrola stavu financí pro jistotu přesné dlužné částky. Suma, se kterou přišla účetní, se zhruba shoduje s částkou zmiňovanou p. Sojkovou i odhalenou členy predstavenstva, je tedy pravděpodobné, že se skutečně pohybujeme okolo 80 000 Kč.


J. Huspek: Jak je možné, že peníze byly vyvedeny, aniž by zasáhl nějaký kontrolní mechanismus – kdo má vlastně přístup k účtu a jak dlouho trvalo, než se zjistilo, že peníze chybí (a proč se tak nestalo dříve)?


R. Kondáč: To je i moje vina – p. Sojková mě upozornila že pokladna není kompletní, snažil jsem se předsedu upozornit že takto ne, že je nutná náprava. Bohužel se tak nestalo a já mu jako kamarádovi věřil, že do konce roku situaci napraví. O situaci jsem se dozvěděl někdy v průběhu léta.


D. Prudek: Tušíš kdy to začalo?


R. Kondáč: Asi někdy v létě, z hlavy nevím – je to bezpochyby dohledatelné.


R. Labovský: Ty jsi neměl potřebu V. Šulce víc začít kontrolovat, když jsi to zjistil? Přepočítávat vybrané částky a schválená REF?

R. Kondáč: S REF problém nebyl, V. Šulc jen nevkládal vybrané peníze do pokladny.


T. Gura: Kolik tedy bylo výběrů?


R. Kondáč: Netuším.


P. Dvořák.: Je to těžko určitelné, nekontrolovali jsme přesně.


J. Jančička: Asi to začalo už v květnu po malých částkách.


R. Kondáč: Důležité je, že jsem to věděl a nic s tím neudělal.


J. Rubáš: Oceňuji, že uznáváš svojí část viny, jak se k tomu staví jiní, pokud to věděli?


R. Kondáč: Nevím, kdo další to věděl.


T. Gura: Proč nezakročilo představenstvo?


J. Zdeněk: Nevidíme na stav účtu.


T. Gura: Můžete kontrolovat kancelář.


J. Bednář: To nás prostě nenapadlo.


P. Hodač: Historicky se stalo jen to, že si někdo udělal bordel v účtenkách. Situace jako nyní tu ještě nebyla.
Zastává se, že nakonec právě představenstvo problém identifikovalo.


D. Ružinský: Nikdo si tu nemyslel, že se to může stát. Nezakročili lidé, co zakročit měli, nepovažuje to za selhání představenstva.


P. Hodač: Podle zběžné kontroly byla koupena např. dálniční známka. To je divné, a pamatuji si, že dříve by se takový nákup určitě řešil více, řešil se i nákup klávesnice Apple do kanceláře. Bylo by dobré, kdyby právě viníci pomohli díry v zabezpečení zalepit.


J. Rubáš: Představenstvo skutečně moc nevidí, nicméně chyby byly viditelné i navenek, např. chybějící stav kasy v kontrolním hlášení. Ani centrála nemusela mít šanci odhalit problém, pokud by jej nehledala. Jsou způsoby jak kancelář může hlásit stav financí do celého vedení.


P. Dostál: Kdo kontroluje stav kasy? Kdo do něj může nahlížet?


J. Rubáš: Kancelář, předseda, místopředseda a účetní. Paní účetní se zachovala zcela jinak, než bych čekal, bylo by dobré nastavit s ní lepší pravidla, např. informování KK při odhalení nestandardních výběrů.


V. Pekárek připomíná, že bod byl informativní a nikoliv diskuzní.


T. Gura: Nezameťme existující problém pod stůl.


J. Rubáš: Chybí zcela vysvětlení, e-mail do konference klubu ohledně rezignace byl napsaný jinak, než jsme očekávali podle slibů (ex)předsedy.


V. Kalianko: Nemyslím, že prací představenstva je co týden kontrolovat kancelář.
Vzpomíná, že v jiných (nestudentských) spolcích je nutné pro větší výběry usnesení představenstva – možná by šlo i totéž. Nechceme na každé schůzi představenstva i přehled rozpočtu a stavu účtu?


J. Rubáš: V ISu jsou informace dostupné, jen právě nebyly aktuální. Na účet aktuálně skutečně vidět není – představenstvo by mohlo dostávat např. výpisy účtu.


P. Hodač: Myšlenka asi nebyla tam chodit každý týden. Spíše občasná kontrola. Není možné v našem rozpočtu kontrolovat vše po položkách.


M. Kochman: Přesně k tomu došlo, tak byl problém odhalen.


T. Gura: Finance jsou komplikované, nechci tu hledat chyby na vaší dobrovolnické práci. Jen bych rád připomněl, že i být členem představenstva znamená převzít nějakou odpovědnost. Nevím, jaké jsou aktuální zvyklosti, vím že operativní výběry okolo 40k jsou běžné (např. na SHOW), bylo by dobré je alespoň hlásit. Vždy je nutné nejdříve schválené REF a pak teprve řešit fyzický nákup nebo výběr peněz. Opět připomíná hlášení o stavu klubu odevzdávané každý půlrok SU a jeho důležitost. Zdůrazňuje, že možnosti a pravomoci přistoupit k informacím představenstvo má.


R. Kondáč: Bylo by možné v ISu mít aktuální informace o stavu účtu nebo kasy, alespoň pro členy vedení?


T. Gura: Jak říkal V. Pekárek, tohle je na jiný bod zasedání.


R. Kondáč souhlasí a navrhuje přesun k dalšímu bodu – volbě předsedy klubu.

---


3) Volba předsedy klubu


R. Kondáč: Máme nějakého kandidáta?


J. Rubáš: Dotaz, než se začnou hlásit… chtěl jsem se zeptat, kdo psal e-mail a kdo dával informaci na stránku.
M. Kochman: Informace jsem dával já.
J. Rubáš: Co vedlo ke změnám oproti předchozímu znění?
M. Kochman: Jestli narážíš na odstranění zmínky o podání kandidatury e-mailem do vedení, jednací řád takovou možnost neuznává.
J. Rubáš děkuje za odpověď.


R. Kondáč: Je tedy kandidát?


Martin Slávik navrhuje sám sebe jako kandidáta.


R. Kondáč se ptá je-li protikandidát. Není tomu tak – prosí M. Slávika o představení.


M. Slávik si bere slovo s prezentací:
M. Slávik se všem představuje, upozorňuje že byl dosud aktivní spíše mimo vedení – členové představenstva si ho snad pamatují z prezentace záměru koupě stanu do GC. Aktuálně je aktivní právě v GC, spravuje pípy a je aktivní na bloku 10, kde je aktuálně dobrý kolektiv. Studuje magistra na FIT zároveň tam učí AG1, dopisuje diplomku; tedy doufá, že bude mít dost času na výkon funkce, bude-li zvolen. Jeho motivací je osobní rozvoj, podpora klubu (vč. reakce na aktuální situaci) – tento záměr má i jeho potenciální centrála, a poznání nových lidí. Věří, že přináší do vedení s centrálou čerstvou krev a nové poznatky, s předchozí centrálou je v kontaktu kvůli hladkému předání běhu sekcí.
Promítá navrhovanou centrálu:
Místopředseda: Petr Dvořák
Tajemník: Pavel Dostál
Provozní technik: Martin Vadlejch
Technicko-Síťový manažer: Vojtěch Dušátko
Sportovní manažer: Michal Kletečka
Kolejní manažer: Jiří Hájek
Manažer pro vzdělávání Jakub Špicar
Projektový manažer: Lukáš Jančička
HR a PR manažer: Jiří Kraus
PR vedoucí: Barbora Suchomelová
HR vedoucí Šárka Kutálková.
Dále hovoří o důvodech pro konkrétní volbu lidí. Obnovuje samostatnost pozice kolejního manažera, je sám zvědavý, jak bude vytížený. Nechá rozdělené PR a HR sekce, nicméně pod jednoho manažera se specifickými zástupci – věří, že tímto vyřeší problematiku blízké spolupráce PR a HR. Ukončuje svoji prezentaci a těší se, jak bude grilován.


V. Pekárek prosí o představení osobně lidí z centrály.


M. Slávik: P. Dvořáka určitě znáte, P. Dostála snad také.
M. Vadlejch se představuje jako správce pípy a GC, také je na magistru FIT. Pokud se skutečně manažerem stane, tak se těší na pivo se svým předchůdcem, kde si předají zkušenosti.
Vojta Dušátko zůstává ze staré centrály.
Michal Kletečka se představuje: bydlí na Strahově od září 2013, od 2015 je správce fitka, od 2016 spravuje hostovské karty. Plánuje aktivní spolupráci se svým předchůdcem.
Jiří Hájek není přítomen, M. Slávik. jej představuje jako svého spolubydlícího, studuje bezpečnost na FITu. Je tichý a spolehlivý.
Kuba Špicar (“qjů”) si chce vzít vzdělávání protože to považuje za nejdůležitější – jsme tu všichni kvůli vzdělání. Aktuálně je registrátorem, tanečním lektorem, správcem fotbálku…
Lukáš Jančička se představuje, aktuálně vede AVC, což je náš největší projekt.
HR-PR spojka/manažer je Jiří Kraus (Kozel): jdu se především naučit něco nového, myslím že jsem dobrý mediátor v diskuzích, s chladnou hlavou a chci holkám přebírajícím PR a HR pomoct obě role propojit.
Šárka Kutálková není přítomna
Barbora Suchomelová se představuje jako zcela neznámá, pozice jí strašně zaujala. Studuje architekturu, je ráda že nad ní bude J. Kraus, aby jí pomohl.


J. Rubáš: Představení máte super.
Připomíná ale, že představenstvo schvaluje předsedu, nikoliv centrálu.


M. Slávik: Jsme tým, a ačkoliv to uslyším nerad, že s někým konkrétním nesouhlasíte, tak si tyhle lidi prostě beru sebou.


J. Prášil: Takže když představenstvo neschválí místopředsedu, rezignuješ?


M. Slávik: Dlouho jsme tuhle otázku řešili. Považoval bych to za mírné podkopnutí nohou – prosím zvažte že toto je naše vize, podle našeho nejlepšího vědomí. Pokud jej neschválíte, tak budu těžko hledat někoho…


J. Rubáš: Můžeš jej jmenovat znovu.


M. Slávik: Podávám to jako skupinovou přihlášku.


V. Pekárek: Slyšel jsem v tom, že pokud jediný z vás nebude zvládat, odejdete všichni. Je to tak?


M. Slávik: Není naším cílem utéct všichni najednou při prvním problému. Rád bych vydržel déle než rok a pak rezignoval tak, aby další volby předsedy nebyla v období schvalování rozpočtu, byť mě mrzí že si tím zkrátím mandát – ideálně před prázdninami, abych byl schopen zaučit nástupce.


P. Dvořák: Jen bych doplnil, že pokud uvidíme někoho, kdo začíná vyhořívat a jen v tom lidi nechce nechat, je tu možnost že to skutečně položíme jako tým pro jeho dobro. Nebráníme se tomu hledat záskoky, když nestíháme.


P. Hodač Jen jestli tomu rozumím: za ¾ roku někdo z centrály dostane grant, odletí do Ameriky. Co se stane? Nechápu…


M. Slávik: To je jiná situace, o tom snad budeme informování dopředu a včas si najdem náhradu. Mluvíme spíš o tom, když najednou zjistíme, že to prostě nejde.


T. Gura: Víš, jako předseda, že jsi schopný lidi odvolat? Proč pokládat celou centrálu? Proč nekandiduje P. Dvořák, když to obhajuje?


M. Slávik: Vím, že mohu odvolat. P. Dvořák nechce souběh funkcí a nechce pokládat funkci Zástupce B10.


P. Dvořák: Rád bych nejdříve na B10 dotáhl své vize. Jako předseda bych měl problém se svou prací v zahraničí, jako místopředseda věřím, že to půjde.


M. Vadlejch: Poslední dobou sledujeme korelaci mezi aktivitou a nedostudováním, rádi bychom to zlomili – tak je to myšleno. Nikdo to položit nechceme, ale předem chceme dát vědět, že škola je priorita.


M. Slávik: Tohle je vize. Praxe se často nevyvede tak, jak chceme, že…


P. Dostál: Když to nebude zvládat jeden člověk, tak se najde jinej, ne?


P. Hodač: Můžeme se vrátit k tomu, že centrála je „ohrožená“ jako celek – v ten okamžik je fér to položit. Ujíždíme tu k tomu, že když jedinej člověk odejde odcházíte… to jste asi na mysli neměli.


M. Slávik: Ano, tak to je – děkuji za shrnutí.


T. Gura: Mně to nedá… vážně chceš stále kandidovat?


M. Slávik: Jsem tu. Kdybych nechtěl, nebyl bych tu.


E. Beck: Jak dlouho chceš být na SH, když končíš, aktuálně dopisuješ diplomku magisterské etapy?


M. Slávik. Nechci odejít hned po škole. Mám nabídku na doktorát na FITu, nicméně zatím toto nemám uzavřené – to je problém, který budu řešit v letním semestru. Jako předseda Strahov určitě neopustím.


M. Vančata: Jak dlouho zvažuješ kandidovat na pozici předsedy?


M. Slávik.: Asi před půl rokem mi byla nabídnuta centrála (před rokem jsem se stal aktivním, před tím můj čas žral progtest) – od té doby zvažuji jít do vedení. Čekali jsme původně, až půjdu na ten doktorát, nicméně situaci jsme vyhodnotili „žádá si to“, teď jsem měl týden na to se na kandidaturu připravit…


R. Labovský: Já také chtěl zůstat i po škole… pak přišly štěnice i ke mně na pokoj.

M. Slávik: Věřím, že vydržím, i když se s nimi potkám.


P. Hodač: Zmiňoval jsi nejdůležitější poslání klubu – máš nějaká další poslání?


M. Slávik: Sdružování lidí se společnými zájmy, seznámení. Aby lidi poznali sebe, co se dá dělat. V rámci naší sítě mají přístup k internetu, tím podporujeme studenty v mimoškolních aktivitách.


P. Hodač: Jak se chováš k lidem, se kterýma nesouhlasíš?


M. Slávik: Je dobré nejdřív zjistit, proč s nimi nesouhlasím.


P. Hodač: A kdybys takového člověka měl v centrále? Odvolal by jsi ho?


M. Slávik. Neodvolal. Takoví lidé jsou tam pro to, abych ten druhý názor slyšel.


D. Prudek: Osobnější otázka – máš dluhy?


M. Slávik.: Ne.


P. Hodač: Znáš dva poslední ředitele SÚZu a rektory?


M. Slávik: Vodička, … a nevím. Rektorem si teď nejsem jistý, děkan Fitu je Marcel Jiřina.


E. Beck: Jak bude vypadat svolávání představenstva? Chceš dávat vědět termín s větším předstihem než bylo nyní, svolávat pravidelněji?


M. Slávik: Rád bych plánoval příští představenstvo vždy v bodě různé předchozího. Ano, ne každý bude mít vždy čas. Není špatný nápad mít pravidelně vyhrazené časy.


J. Rubáš: Víš kdo je p. Kozlová, p. Solimanová, p. Musil?


M. Slávik: Vedoucí kolejí, areálu.


T. Gura: Proč je obnovena kolejní manažer jako samostatná pozice, v posledních centrálách ji naplnil předseda sám sebou. Plánuje se SÚZem řešit věci M. Slávik jako předseda?


M. Slávik: Samostatný člověk na pozici kolejního manažera je pojistka, kdybychom nestíhali s P. Dvořákem.


J. Prášil: Delegátem v parlamentu bude kdo?


M. Slávik: chci se zaučovat u J. Rubáše ve věcech interních i externích. Do Parlamentu bychom chodili ve třech – já, P. Dvořák a J.Rubáš. Kdo by byl oficiálním delegátem, bychom se ještě domluvili.


P. Hodač: K aktuálnímu rozpočtu, vyhovoval by ti stejný i za rok?


M. Slávik: Proces tvorby rozpočtu vychází z diskuze s centrálou. Nemám v plánu dělat velké změny, plánoval se teď nižší rozpočet kvůli schodkovosti aktuálního – to bych zachoval. Jako klub závisíme na síti, ta je prioritou. Sport sám sobě vydělá.


T. Gura: Registruješ to, že funkce v centrále nebyly zaniklé jen sloučené k předsedovi?
M. Slávik: Ano.
T. Gura: Tušíš kolik je řádově na účtě?
M. Slávik: Rozpočty jsou cca 6–7 milionů, aktuálně méně kvůli vyblokovaným pokojům pro uprchlíky, rekonstrukce apod.
T. Gura: Máš nějaká opatření proti opakování této situace? Jaký je tvůj osobní názor?
M. Slávik: V potenciální centrále jsme přemýšleli nad dalším kontrolním orgánem – to je dost otevřená otázka, jejíž palčivosti jsme si vědomí. Viditelnost/dohledatelnost stavu pokladny pro členy představenstva je návrh, který se nám líbí. Nemáme žádný nápad dotažený do konce.
T. Gura: K dozorčí radě, víš že na Strahově existovala, víš proč tomu tak není?
M. Slávik: Kontrolovala…
T. Gura: Nikdo v ní nechtěl být. Počítej s tím.
J.Bednář: Přemýšleli jste nad finančním manažerem? Byl by to třetí, kdo do financí vidí, situace s chybějícími penězi by se nemusela opakovat.
M. Slávik: Ano, zní to dobře – určitě je to další kontrola. Nemáme nikoho, kdo by to chtěl dělat…
P. Dostál: Nebylo by tedy lepší naplnit SU KK?
M. Slávik: Ano, bylo. Vracíme se na začátek diskuze… nejsou lidi.
T. Gura: Opravdu je lepší hledat 3 lidi než jednoho?
M. Slávik: Vím o lidech, kteří budou dříve 3 s malou odpovědností než jednoho s velkou.
T. Gura: Kontrolní orgán s malou odpovědností?
J. Rubáš: Asi je myšleno jen s konkrétním úkolem.
M. Slávik: Vím že to není dotažené – řešíme aktuálně vyvstalou situaci a je to v procesu řešení.
T. Gura: Ptám se na názor, ne na řešení.
P. Hodač: Snazší je najít 3 kontrolující pro SH než pro celou SU. Je super, že máte velkou mladou centrálu, to jsem ještě neviděl. Nepleťte si to ale s firmou, kde musíte zaplnit pozice: hledáte práci pro lidi, ne lidi pro práci.


M. Slávik: Ano, tak jsme jako navržená centrála i vznikli.
J. Kocum: Všechno je to narychlo, nezávidím ti to – mluvíš stále v budoucím čase. Zjistil jsi si ale za ten týden od někoho, kolik to reálně žere času?


M. Slávik: Tuším to jako 0,5 úvazku. Seděl jsem před týdnem s J. Rubášem v hospodě, bavil jsem se i dál – mám neúplnou představu, ale lepší jsem si za ten týden udělat opravdu nestihl.


J. Rubáš: Co je podle tebe hlavní myšlenka klubu?
M. Slávik: Mimoškolní aktivity studentů, podpora studentů, zastupování studentů.
V. Kalianko: Jak se stavíš ke zdražování členství?
R. Kondáč: Tohle nás stejně čeká probrat, nejspíše na příští schůzi.
M. Slávik: Ano, tyhle ceny se nehýbaly skutečně dlouho a inflace je teď opravdu citelná. Nemyslím si, že zdražení by znamenalo, že nás opustí hodně členů, myslím, že zvednutí částky je nutné a neuškodí nám. Náklady stoupají a musíme mít na nutné investice.
J. Prášil: A co slučování základu se sítí?
M. Slávik: Tak to nechceme slučovat, pokud vím, chceme spíš přejmenovávat. Ale jsou tu lidé stále aktivní, co nejsou na Strahově a základ si rádi zaplatí – proto bych asi spíše neslučoval, to by pro takové znamenalo velký cenový skok.


M. Vančata: Názor na odpustky?


M. Slávik: Na B10 je většinou nedáváme. Nemyslím si, že je to to, co motivuje lidi pro aktivitu v klubu. Já si myslím, že odpustek bych nutně nerušil (není-li krize) – každému nám to udělá alespoň trochu radost, byť to v žádném případě nevyváží, co pro klub děláme. Přidáváme aktivitou, snad není nutné přidávat i penězi.


E. Beck: Jak motivovat lidi, aby se zapojili? A neměl by mít třeba předseda ubytování zdarma?


M. Slávik: Zaplacení bydlení od SÚZu nevyřešíme, to leda SU. Od lidí je tu HR, ale není to jen na nich – musíme začít např. u registrátorů, prezentovat aktivity klubu nejen při hromadných ale i při individuálních registracích.


P. Hodač: Které 3 věci tě v klubu opravdu štvou.
M. Slávik : To je složité. Já si o spoustě věcí myslím, že by mohly být lepší, ale to není nic kritického. Lidi jsou hloupí a neuklízí po sobě, s tím nic neuděláme…
P. Hodač: A nejlepší?
M. Slávik: desítka…
P. Hodač: desítka je jasná, další 3.
M. Slávik: AVC je super projekt, co si na sebe krásně vydělá, suprově funguje a má dobrý potenciál. Síť a rozvoj wifi je náš základ, a kdyby byl špatně, tak už tu nejsme. Těch dalších věcí je dost, zvládli jsme tu spoustu neuvěřitelných věcí, např. SHOW, obecně tedy naše kreativita…
J. Kocum: Byl jsi ve školítku? Jak vnímáš význam ŠC pro klub? Jsi ochotný do něj investovat i za cenu přiškrcení projektů?


M. Slávik: Ano. Sousedím s velkým bojovníkem za školítko… je to velké téma, se ŠC jsou velké poplatky SÚZu. Potenciál ŠC je nenaplněný, např. akustika sálu má velké rezervy. Za ty peníze, co stejně platíme, to je škoda nechat, jak to je aktuálně.
M. Vančata: U AVC jsi zmiňoval ekonomickou činnost, podporoval by jsi EČ pro každý projekt?
M. Slávik Jen pokud to dává u daného projektu smysl.
J. Hanuš: Jak podrobně chceš rozpoložkovávat rozpočet?
M. Slávik: Nemám vyhraněný názor, oba přístupy mají svá pozitiva.
J. Rubáš: Seznámil tě někdo s problematikou rámcové smlouvy?
M. Slávik: Rámcovka je smlouva mezi SU a dalšími organizacemi v rámci SÚZu a ČVUTu, aktuálně fungují plnění spíše na dobré vůli. Co je napsané v rámcovce je spíš pro nás. Dlouhodobá problematika prodloužení/nové smlouvy je známý problém. Rámcovka řeší také např. místnosti.
P. Hodač: Není to přesné: kde máme síťové prvky jsme řešení Rámcovkou, všude jinde platíme plný nájem.
J. Rubáš: Víš více než dřívější kandidáti, jsem spokojen.
M. Slávik: Beru to vážně.
O. Hollmann: Dostal jsi se k pojmu 8kč fond?
M. Slávik: Myslíš 4Kč, nebo…?
O. Hollmann: Říkal jsem 8, ale odpovídáš správně.
M. Slávik: Vím o něm, to je asi všechno.
R. Kondáč: Asi se s ním skutečně něco nepěkného do roka stane.
A. Ježek: Inventura… snažilo se o ni několik předchozích předsedů, jak to vidíš?
M. Slávik: Zase musím připomenout, že jsem na přípravu kandidatury měl jen týden. Jsem si vědom předpisů vyžadujících zápis všech věcí nad 500 Kč v inventárním seznamu, i toho, že se o to opakovaně lidi pokouší… víc k tomu říct nemůžu a nechci.
M. Skalický: Všichni víme, že příjmy do klubu jsou převážně ze síťové sekce – jak to jako koncept hodnotíš, přestává to být takové lákadlo?
M. Slávik: Je to stále největší díl rozpočtu, nic takhle schopného udržet klub v chodu dost dobře neumíme. Já výhody síťového členství vidím v GB internetu, o čemž lidé moc neví. Je nutné se připravit na to, že lidí, kteří to vidí podobně, ubývá. Tohle je na velkou celoklubovou diskuzi.


J. Huspek: Jaké další projekty znáš, krom zmiňovaného AVC?
M. Slávik: SHOW, MacGyver, Modelland… (vyjmenovává hodně)
J. Huspek: Co jsou problémy, které chceš během mandátu vyřešit?
M. Slávik: Za týden vizi na dva roky nejde sestavit. Co mě nejvíce štve teď zjistím záhy, ať mě zvolíte nebo ne; bez ohledu na výsledky volby budu asi nyní aktivnější i na vyšší úrovni klubu.
J. Huspek: Co vnímáš jako hrozby dalších let?
M. Slávik: Zmiňovaný úbytek síťových členství, s tím spojený úbytek financí a omezený rozvoj.
J. Huspek: Co počty aktivních?
Martin: Bylo by fajn mít lidí víc, aktuálně máme 200–300 lidí.
J. Huspek: V čem vidíš problém méně lidí obecně?
Martin: Množství pokojů vyblokovaných SÚZem, kde nebydlí studenti. To jsou pro nás mrtvé body.
J. Rubáš: Byrokracie je dosti spojená s ISem. Pokud spadne IS, za kým půjdeš?
M. Slávik: Budu řešit s P. Dvořákem; zatím tu máme záchranu v J. Zděňkovi.
R. Kondáč: Oslov technického manažera.
V. Dušátko: Od toho máme správce ISu.
M. Slávik: Ano, od toho tu máme tyhle lidi.
D. Ružinský: Víš, o kolik klesl počet pokojů od loňska a jaký je důvod?
M. Slávik: Poslední co jsem slyšel bylo cca 130 pokojů, ale důvod nevím.
J. Huspek: Umíš řídit lidi?
M. Slávik: Myslím že na B10 nám to fungovalo, a kdybychom v týmu měli lepšího člověka, tak je tu on.
J. Huspek: A jak chceš motivovat lidi, co nejsou placení?
M. Slávik : Ano, nemůžeme tady nefungující lidi trestat snížením odměny, tohle tady nejde – máme jen pozitivní motivace, děláme to pro zábavu. Pokud někdo nedělá svojí práci je třeba zjistit, proč jej přestala bavit.
J. Huspek: Takže bys řešil problém, až když se objeví?
M. Slávik: Lidi je třeba motivovat trvale.

---
R. Kondáč vyhlašuje 10 min pauzu 22:08 do 22:18
---
22:19 R. Kondáč končí přestávku. Chybí Jaroslav Zdeněk, Jan Bednář.
::Počet osob s hlasovacím právem: 11


R. Kondáč vybízí k pokračování diskuze


J. Rubáš: Je možné, že zjistíš, že lidé v centrále se nakonec na svojí pozici nehodí. Budeš mít na to mu říct: končíš a odvolat ho?
M. Slávik : Pokud mu nebudeme schopni pomoct s tím fungovat, tak co mi bývá? Počítám s takovým rizikem.
N. Kuželková: Víš jaké máme komunikační platformy jako klub?
M. Slávik Máme e-mailové konference. Máme raketku. Je na zvážení, kde budeme komunikovat jako centrála.
N. Kuželková: Plánuješ víc využívat konferenci klubu?
M. Slávik: Bude to vhodné, ale asi to nechám na jiném členovi centrály, sám do ní nebudu tolik přispívat.
J. Rubáš: Nechceš si to rozmyslet?
M. Slávik: Už to tu dnes zaznělo, ale ne – stále nechci. Jinak bych tu nebyl.
---
22:24 přichází Jaroslav Zdeněk a Jan Bednář.
::Počet osob s hlasovacím právem: 13


R. Kondáč: Nenašel-li se nový kandidát, přistoupíme k volbám. Je nás 14, potřebujeme 9 hlasů ke zvolení, ale to už je na volební komisi, kterou musíme sestavit. Potřebujeme do ní 3 lidi – najdeme dobrovolníky?
Hlásí se několik lidí, podle domluvy se nominují J. Rubáš, R. Selvek a T. Taraba.
===============
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje volební komisi pro volbu předsedy na schůzi 14. 11. 2022 ve složení Jakub Rubáš (27118), Róbert Selvek (30062) a Tomáš Taraba (30571).
::Číslo: 2022-0032
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============
Nikdo nemá klíče od místnosti pro volbu (učebna), R. Kondáč navrhuje přestávku pro přípravu volby.
---
22:28 Pauza do 22:40
---
22:40 R. Kondáč žádá o klid, schůze pokračuje.
R. Kondáč vítá volební komisi a předává jí slovo:
J. Rubáš: Kdo jste tajnou volbu nezažil, přečteme usnesení a budeme vás po jménech volat. V učebně (vedlejší místnosti) vás čeká urna a lístek. Zaškrtnete svojí volbu a vhodíte ji do urny.
R. Kondáč: Potřebujeme doklady?
J. Rubáš: Kontrolujete se vzájemně.
J. Rubáš: Čte navrhované usnesení.
Probíhá volba
Róbert Selvek čte výsledky tajného hlasování. Opakuje navržené usnesení.


===============
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill navrhuje Martina Slávika (UID 32781) na jmenování předsedou klubu.
::Číslo: 2022-0033
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 10
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.
===============


R. Kondáč děkuje volební komisi. M. Slávik děkuje za důvěru jako i za průběh debaty.
R. Kondáč připomíná, že nový předseda přebírá funkci po zveřejnění usnesení a jmenování prezidentkou.
_____________________________
4) Bod různé:
R. Kondáč: Za týden se velmi nového nestalo, ale čeká nás brzké hlasování o místopředsedovi. Doufám, že jej již svolá nový předseda.
T. Gura: Pokud si budete dělat kontrolu, vemte do ní nějakého SU člena mimo SH.
R. Kondáč: Těsně před posledním senátem byl na bloku 9 Vodička s Ondrou Váňou. O. Váňa si prošel jeden zasažený pokoj, shrnul návštěvu v AS. Připomíná probíhající volby do AS.
Kolečko bloků:
B2:
J. Prášil: Těžká domluva s uprchlíky, velké rozšíření štěnic. Chystají se na nové AP (resp. přerozdělení starých).
J. Zdeněk: Nemůžeme uprchlíky potrestat odpojením od netu?
J. Prášil: Problém jsou spíše řvoucí děti. Ty budou bez netu dělat víc bordel.
M. Slávik: Hlavně je neodstřihnout bez varování.
J. Zdeněk: Řešíme to od června.
E. Beck: Stále funguje původní „uprchlická wifi“?
J. Zdeněk: Se SÚZem je těžká domluva.
E. Beck: Ale výhled není lepší…
R. Kondáč: Prosím spíše jako bod na další představenstvo.
B3:
R. Kondáč: Na B3 se nic nedělo, s UA není problém. Dobře voní, když vaří.
B4:
M. Vančatovi poslední dobou chodí maily se žádostí o ubytování, neví proč.
B5:
E. Beck: Máme vyměněna AP, děkuji všem co se zúčastnili. Omlouvám se za svého admina – to je vše, doufám, že bude vše fungovat. Stará AP pŕedáváme dál. Při montáži jsme objevili několik pokojů zamořených štěnicemi a šváby, řešíme se SUZem. Máme údržbáře, co 3 měsíce neumí vyměnit zničené dveře.
M. Vančata vzpomíná zpět k diskuzi o vyblokovaných pokojích – od prázdnin se mělo na bloku vytrhat lino na 30 pokojích, 30 se maluje...
V. Dušátko: Pokud vím každý blok by měl mít „svého“ domovníka. Nemají na to lidi.
Problematičtí vrátní, neumí česky (asi ani latinku), dávají klíče, které nemají (vč. našich SH klíčů).
S tímto je problém na celém strahově, asi bude nutné obecně vyřešit klíče jinak.
B6:
V. Havránek: Havárie kanalizace nad switchovnou. Rack přežil, SÚZ dělá novou stupačku – již asi 3 týdny.
B7: -
B8:
D. Ružinský: Blok 8 stále stojí, jinak nic.
B9:
V: Pekárek: Dořešili jsme klíčky od zalepených mezipatrových místností – mají správci, ale ne zástupce bloku, jsou na vrátnici. Hospodářka pravděpodobně bude končit. Inventury v žalostném stavu, nejsou nalepené nové štítky.
B10:
P. Dvořák: Roztrhané obálky od klíčů jsou dobré, dokud alespoň máte klíče – po překlíčování jsme nenašli. V ping pongu máme vytrhané trubky ze zdi, SÚZ to opravil – spíše zamaskoval. Volali jsme je znovu…. Náš domovník jinak celkem funguje.
B11:
Š. Dutý: Náš domovník je prý už zdravý, třeba jej pozná. Již týden ve sprchách odpadem vidíme skrz strop/podlahu… Dnes jsem viděl někoho se štukem.


T. Gura: Vrátní jsou zaměstnanci SÚZu?
R. Kondáč: Ne, PK hodlingu.
T. Gura: Řešili jste to s někým z jejich vedení?
R. Kondáč: O ničem nevím. Není to špatný point.


Školítko:
V. Pekárek: Po výměně vodoměru kape voda, řeší se s p. Panáčkem, SÚZu se do toho nechce. Problém s úklidem řeší paní Sojková.


P. Dvořák: Ptá se po termínu na výročky projektů.
R. Kondáč: Zatím nikoliv, vznikne brzy.
P. Dvořák: A jaký je stav se schvalováním REF?
R. Kondáč: Zatím jsem já, než dostaneme jmenovací dekret nového předsedy. Já bych nerad dále schvaloval, situace mi není příjemná a nevnímám to jako správné. Budu tlačit na I. Dvořákovou, ať máme nového předsedu co nejdříve. Na schválení refek, která nemohou počkat na M. Slávika, bych rád váš souhlas.
Představenstvo se vyjadřuje souhlasně ke schválení refek na zajištění nejbližších akcí.
R. Kondáč: V kanceláři není hotovost v pokladně, pořešíme s prezidentkou.
T. Taraba: Za volební komisi prosím o kandidáty a propagaci na blocích. Na urnovkách bychom vás prosili o stůl a dvě židle.
M. Vančata: Dozvěděl se, že hospodářky budou mít jiné otevírací doby. Je to tak?
R. Kondáč: Ano, ředitel tím zkouší zlepšit špatnou komunikaci s ubytovanými, užitečnost této změny je otázka.
V. Pekárek: Kdy se sejdeme příště?
R. Kondáč: Souběžně s doodlem pro tuto schůzi jsem posílal doodle pro další termín, zatím se vyjádřili jen 3 lidé. Posílám jej znovu, prosím vyplňte jej. Předběžně příští týden v úterý.
R. Kondáč: Děkuji jménem našeho vedení za téměř rok fungování. Způsob konce mě velmi mrzí, nicméně doufám, že nový předseda převezme většinu věcí v použitelném stavu. Mandát místopředsedy mi zaniká jmenováním nového předsedy, na pozici Zástupce B3 jsem rezignoval k 31. 12. a brzy opustím i pozici Vedoucího projektu SHerna, asi ji po mě vezme V. Dušátko. To je za mě vše.


23:40 R. Kondáč ukončuje schůzi.

MD5 hash tohoto zápisu je: df3a71d0229b5df7ed1dea9d038cd53d

Tato verze souboru txt/20221114.txt byla nahrána 22.11. 2022 17:55:02.