Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 22.11.2022

_____________________
Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 22. 11. 2022
================
Přítomni:
----------
Předseda: Martin Slávik (32781)
Místopředseda: -
CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Jakub Jančička (27381)
CKZ3: Jan Bednář (12364)
CKZ4: Jaroslav Zdeněk (32150)

Blok 2: Jindřich Prášil (30445)
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: Erik Beck (39067)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Adam Pracný (36532)
Blok 8: Dávid Ružinský (33903)
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: -

Hosté:
Nina Kuželková (34581)
Petr Polášek (26673)
Jakub Špicar (36343)
Martin Vadlejch (31965)
Lukáš Jančička (31916)
Jiří Hájek (38773)
Pavel Dostál (28122)
Michal Kletečka (25868)
Tomáš Bilák (27701)
Vít Kalianko (35949)
Dominik Chodounský (33116)
Vojtěch Dušátko (32136)
František Bůžek (37662)
Jaroslav Pfauser (38114)
Martin Uždil (38381)
Michal Kochman (30478)
Tomáš Pícha (28950)
Jiří Kraus (37724)
Jakub Rubáš (27118)
Petr Hodač (14621)

Zapisovatel: Michal Kochman (30478)
==============================
(17:10)
Martin Slávik zahajuje schůzi
::počet osob s hlasovacím právem: 11
1) Schválení programu schůze
R. Kondáč upozorňuje, že pravděpodobně bude muset odejít dříve a žádá o dřívější projednání bodu týkajícího se členských příspěvků.
J. Prášil Navrhuje vypustit schválení zápisu z 20. 9. 2022, nepovažuje jej za připravený ke schválení.
M. Slávik se ptá, jestli by neměl upravit bod Vyloučení člena na hlasovací.
Představenstvo s návrhy souhlasí.
Dochází k úpravě seznamu na wiki programu je nahrán na wiki. Schalovaný program:
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (M. Slávik)
2) Schválení zápisu ze schůze 07.11.2022 [15 min, hlasování] (M. Slávik)
3) Schválení zápisu ze schůze 14.11.2022 [15 min, hlasování] (M. Slávik)
4) Jmenování místopředsedy klubu Silicon Hill [20 min, hlasování] (M. Slávik)
5) Jmenovaní členové centrály [5 min, informativní] (M. Slávik)
6) Udělení statusů VIP a zasloužilého člena [45 min, hlasování] (V. Pekárek, J. Zdeněk)
7) Vylúčenie A. Neorala (25246) z klubu [10 min, hlasování] (R. Kondáč)
8) Schválení návrhu členských příspěvků [30 min, hlasování] (M. Slávik)
9) Internet pro uprchlíky z Ukrajiny [20 min, hlasování] (M. Slávik)
10) Školicí centrum [30 min, diskuse] (V. Pekárek)
11) Přeschválení IP Pravidla kamerového systému [15 min, hlasování] (V. Pekárek)
12) Refka po termínu [20 min, informativní] (M. Slávik)
13) Různé [20 min, informativní] (M. Slávik)
===============
(17:20)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz.
::Číslo: 2022-0034
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

2) Schválení zápisu ze schůze 7. 11. 2022
M. Slávik prochází zápis. Dochází k doplnění okolností zvolení M. Kochmana do volební komise.
Přichází A. Pracný
:: počet osob s hlasovacím právem: 12
===============
(17:40)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 7. 11. 2022 tak, jak byl nahrán na stránku zápisů 22. 11. 2022 17:39.
::Číslo: 2022-0035
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

3) Schválení zápisu ze schůze 14. 11. 2022
M. Slávik prochází zápis. Dochází k doplnění interpuknce, opravě překlepů a upřesnění jmen.
(17:53)
Odchází J. Zdeněk
::počet osob s hlasovacím právem:11
(17:56)
Přichází J. Zdeněk
::počet osob s hlasovacím právem:12
===============
(17:57)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 14. 11. 2022 tak, jak byl nahrán na stránku zápisů 22.11. 2022 17:55.
::Číslo: 2022-0036
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
>> Usnesení přijato.
===============
(17:58)
Odchází E. Beck
::počet osob s hlasovacím právem:11

4) Jmenování místopředsedy klubu Silicon Hill
(18:00)
Přichází J. Jančička
::osob s hlasovacím právem 12
M. Slávik navrhuje P. Dvořáka jako svého místopředsedu. Vybízí k diskuzi, uvádí že za sebe většinu důvodů pro tuto volbu uvedl na minulé schůzi.
R. Kondáč se ptá, jestli to chce dělat i když ví jak nevděčná práce to je
P. Dvořák: Nechci, slíbil jsem mu to
J. Bednář: Co když to předseda položí, budeš to dělat?
P. Dvořák: Po nezbytnou dobu klub povedu.
R. Kondáč: opakuješ co jsem řekl já?
P. Dvořák: Nechci aby to skončilo jako s M. Pilným
V. Pekárek: Pokračuješ v kandidatuře na zástupce bloku?
P. Dvořák: Ano.
J. Prášil: Budeš stíhat?
P. Dvořák: Uvidíme. Říkal jsem že buď obojí, nebo se přestěhuji z desítky aby mě to netáhlo se v ní tolik angažovat.
P. Dvořák: také platí že v létě tu nebudu
V. Dušátko: A co když bude nutné svolat představenstvo když tu nebudeš
P. Dvořák: Co jde vyřešit online budu samozřejmě řešit. Dojezd ze zahraničí snad půjde ve výjimečných případech zařídit, přijel bych na otočku.
J. Zdeněk: V zahraničí tedy pracuješ primárně přes léto.
P. Dvořák: Ano, občas i na jaře ale primárně léto. Do půlky září bych měl být zase zpátky, pak si beru volno pro klub.
M. Slávik: Já vycestovat neplánuji.
V. Pekárek: Budeš chodit na parlamenty?
P. Dvořák: Na příští půjdeme všichni 3, dále se uvidí kdo z nás bude chodit pravidelně
M. Slávik: Máme ideu, uvidíme jak dopadne příští PAR SU
R. Kondáč: Budeš oficiálně zástupce delegáta
P. Dvořák: Jak jsme říkali, uvidíme tento čtvrtek po PAR SU. Nebráníme se dalšímu aktivnímu
M. Slávik: Jen doplním, zatím jsem jmenoval pouze delegáta – sebe, a dále uvidíme. Jmenovat zástupce můžu kdykoliv, dodržíme-li lhůty pro hlasovací práva na PAR SU.
R. Kondáč: Mně tato odpověď stačí.
M. Slávik: Máme další otázky?
(nikdo se nehlásí)
M. Slávik: Přistoupíme k hlasování:


===============
(18:10)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje Petra Dvořáka UID 30488 do funkce místopředsedy klubu klubu Silicon Hill.
::Číslo: 2022-0037
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 7
::PROTI: 2
::ZDRŽEL(A) SE: 3
>> Usnesení přijato.
===============
M. Slávik uvádí že jmenovací dekret podepíší na konci představenstva

5) Jmenovaní členové centrály:
M. Slávik uvádí že do centrály byli jmenováni všichni podle seznamu uvedeného na předchozí schůzi s výjimkou HR (Šárky), ta by ráda před přijetím jmenování mluvila s T. Píchou jako svým potenciálním předchůdcem.
J. Jančička: Takže to položíte všichni?
M. Slávik: Ne, tak určitě ne.
M. Slávik: Ostatní členové centrály, jak byli navrženi, vzali jmenovací dekrety.
Nejsou-li otázky přejdeme k dalšímu bodu

6) Udělení statusů VIP a zasloužilého člena
V. Pekárek: Základní informace jsem napsal do emailu. Připomenu že V. Suka jste vídali na mnoha představenstvech, V. Novák stále velice pomáhá ve školítku, k V. Pužman poprosím J. Zdeňka o pár slov
J. Zdeněk: Nevím kdo z vás si pamatuje představenstva po konci V. Pužmana ve funkci – všichni jsme hodnotili situaci pod vlivem dojmů z toho, co (ne)stihl dodělat za předchozích půl roku, ale při zpětném pohledu je jeho předsednictví, zejména ve srovnání s posledními lety, velice solidní. V centrální serverovně a jako technický manažer také odvedl kvalitní práci.
V. Pekárek: U J. Šejny doplním, přišla odpověď na můj email od J. Stibůrka, kde vyjadřuje názor, že by zasloužil VIP a ne jen Zasloužilého člena (čte email).
J. Rubáš: J. Šejna mi dělal místopředsedu, také bych ocenil kdyby šlo o VIP
Představenstvo souhlasí.
V. Pekárek: Body jsem navrhl proto, že se pravděpodobně jedná o poslední představenstvo, kde ty lidi znáte
P. Dostál: V. Pužman je stále aktivní, nadále vypomáhá.
V. Havránek: Jaký je rozdíl mezi VIPem a Zasloužilým členem?
V. Pekárek: Čas - zasloužilý člen je na 5 let, VIP status je trvalý, není-li odebrán představenstvem.
R. Kondáč: Nemá smysl rovnou pro V. Pužmana také hlasovat o VIP?
J. Rubáš: Zasloužilý člen zní lépe, i podle V. Pužmana.
M. Slávik se ptá, jestli chce představenstvo hlasovat tajně a zvlášť.
Představenstvo je ochotné hlasovat veřejně a hromadně.
===============
(18:23)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje status VIP člena Vojtěchu Sukovi (18614), Václavu Novákovi (24057), Jakubu Šejnovi (28044) a status zasloužilého člena Václavu Pužmanovi (24687)
::Číslo: 2022-0038
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
===============
M. Kochman vyjadřuje gratulace novým VIPům a Zasloužilému členovi.
V. Pekárek lituje, že se nemohli zúčastnit osobně.
(18:25)

7) Vylúčenie A. Neorala (25246) z klubu [10 min, hlasování] (R. Kondáč)
V. Pekárek: Tento bod jsem řešil už dříve s V. Šulcem. Pro osobní zaujatost jsem nechtěl bod podávat já, ale Rado, který má i více informací. Pro citlivost informací nezbytných k projednání tohoto bodu bych byl rád, aby se probíralo neveřejně.

===============
(18:30)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill prohlašuje následující část schůze (právě projednávaný bod) za neveřejnou část zasedání z důvodu ochrany osobních údajů.
::Číslo: 2022-0039
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato
===============
Hosté a zapisovatel opouštějí jednací místnost.

18:45 Přichází O. Hollman
::počet osob s hlasovacím právem 13
(zapsán čas příchodu před jednací místnost)

===============
(18:54)
::USNESENÍ: představenstvo klubu Silicon Hill vylučuje člena A. Neorala (25246) z klubu Silicon Hill z důvodu poškozování dobrého jména klubu.
::Číslo: 2022-0040
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato
===============
(18:55) M. Slávik ukončuje neveřejnou část zasedání a vyhlašuje pauzu do 19:00

(19:00) M. Slávik ukončuje pauzu
::počet osob s hlasovacím právem 10
8) Schválení návrhu členských příspěvků [30 min, hlasování]
M. Slávik uvádí bod. Promítá návrh s tím, že se pravděpodobně bude hlasovat zvlášť o jménech a částkách.
V. Pekárek: Jména jsou zakotvena v IP a budeme muset hlasovat o změně IP
J. Rubáš: Je to tak, psal jsem ten IP.
M. Slávik: Jeden z problémů je, že si lidé pletou výhody členství, které by mělo být nespecifické, s poskytováním služeb.
19:04 přichází D. Ružinský, M. Vančata a P. Dvořák
::počet s hlasovacím právem 13

R. Kondáč: Uvádí, že se výhody aktuálně nespecifické jsou, síťové členství nese mnohem více výhod než jen „připojení k internetu“, např. SHerna
V. Dušátko: Také EDU sekce využívá výhod síťového členství
J. Špicar: aktuálně se počítá s tím že většina počítačů z EDU nebude využita, většina lidí si stejně nosí své notebooky. Důležité jsou pro nás monitory.
P. Dostál: ty počítače jsou relativně nové
V. Dušátko: ano, učebna existuje a je vybavena relativně dobrými PC. Stav je tedy takový, že v MSIT je sada počítačů s připojením v síti. Tedu EDU by mělo být podmíněno síťovým členstvím.
J. Špicar: Ano, podmínkou účastí v kurzu je základní a síťové členství
V. Dušátko: Tedy aktuální síťové je síť, edu, SHerna, git, shell atd., tím je asi označitelné jako nespecifické
M. Slávik: Tedy zbývá od prezidentky point že „Síťové členství“ je asociováno pouze s internetem.
J. Zdeněk: Popsal bych jako „infrastructure not as a service”
O. Hollmann: ohledně specifičnosti vidím větší problém ve sportovním členství, potenciálním samostatném členství pro boulder.
V. Dušátko: Když proběhlo v konferách rozdělení SHerny, tak to také není nejlepší.

R. Kondáč:: Doufám, že jsem jako neprávník pochopil správně požadavky v SU, ale přidávání nových členství pravděpodobně není cílem.
M. Slávik: Současně promítaný návrh snižuje počet členství.
J. Rubáš upozorňuje, že Taneční, uvedené v tabulce, aktuálně nejsou členství ale EČ
R. Kondáč: Pokud vím, požadavek nevzešel z CESNETu jak bylo uváděno. SU by ráda aby byl současný základ a síť sloučeny do jednoho členství za 1000,-, aby pokud možno bylo synchronizováno napříč kluby. Tento požadavek je neoficiální, není nikde zapsán.
P. Dostál: Kdy se tohle řešilo?
V. Havránek: v několika bodech různé na předchozích představenstvech.
M. Kochman: Také se o tom neplatně hlasovalo per rollam, někdy v červnu.
P. Dostál: A viděla to předpisová skupinka?
J. Jančička: Nejprve je nutné přepsat Interní předpis a následně hlasovat o opraveném IP
J. Rubáš: Souhlasím s kluky. Také v zaslání bodu nebylo dost informací. Mám dotaz proč se na to pospíchá. Jste všichni přesvědčení že chcete zvyšovat členství?
M. Vadlejch: Podle diskuze s prezidentkou by prezidentka ráda měla tuto otázku vyřešenou než bude tlačit rámcovku. Uvedla že jsme poslední klub, na kterém to visí.
R. Kondáč: Čeká se na nás s hlasováním na PAR SU a Shromážděním klubů, ostatní kluby uvádějí, že jejich vnitřním kolečkem to prošlo
J. Rubáš: Jsem členem předpisové skupinky SU a nic o tom nevím
M. Vančata: Uvedená čísla vpravo jsou co?
M. Slávik: Počet zaplacených členství za 2022 (dosud), a odhad plateb.
V. Pekárek: pokud proběhla diskuze (byť jen v bodech různé) tak jsme se bavili především o změnách dvou členství, tady vidím i změny ostatních
M. Slávik: rád bych se o tomto iterativně bavil déle. Tedy Vítku, co bysi změnil?
V. Pekárek: Proč je přidán 3Dtisk do volnočasových členstvích?
M. Slávik: Mají tam počítač s připojením k síti
P. Polášek: Počítač je zaheslován heslem, které není veřejné, znají jej jen 3D tiskaři.
V. Pekárek: Ale je to projekt, trochu jiný projekt než SHerna, byť 3D tisk má možnost tisku pro běžného člena tak jej využívají především aktivní členové projektu. Také mi za přijde navržená částka 700 celkem hodně.
V. Dušátko: I pro samotnou SHernu je tato částka asi odrazující.
M. Slávik: Tedy snížit částku na 600?
V. Dušátko: Myslím že všechny částky nad cca 300 jsou odrazující
P. Polášek: Muselo by se kontrolovat zaplacení členství, všichni správci by museli mít OOU
V. Dušátko: Do SHerny smí legálně kdokoliv v doprovodu člověka odpovídajícího za místnost, jen ten musí mít zaplacené členství.
V. Pekárek: Stejně fungují hudebny, které mají samostatné členství už nyní.
M. Slávik: V hudebnách neřešíme připojení k síti.
J. Zdeněk: CESNETu se hlavně nelíbí, že jejich síť je zde viděna jako služba, zatímco oni jsou hlavně provozovatelé infrastruktury pro univerzity. Důležité je, aby vše bylo v pořádku z akademického pohledu, důležité je sledování zájmů univerzity, jako zájem univerzity je možné vidět obecně připojení ubytovaných na univerzitních kolejích. Hlavní problém je, jak to vidí lidé.
R. Kondáč: Ale nám připojení poskytuje ČVUT a ne CESNET
J. Zdeněk: Ano, proto se to řeší v rámci Rámcové smlouvy
M. Slávik: A tvůj názor na promítaný návrh?
J. Zdeněk: Jsem pesimistický ohledně navržených cen, ceny se skutečně nehýbaly dlouhá léta a inflaci cítíme – nejsem si jistý, jestli ale musíme inflaci promítat do klubu. Donedávna jsme využívali financí našetřených v minulosti, chceme opět zajistit finanční polštář zvýšením členství, nebo raději lépe hospodařit se stávajícími příjmy. Ceny fitka si netroufnu posoudit, do nutných investic fitka se možná inflace promítla více. Nešlo by mít možné např. 3. „promo vstupy“ do SHerny na základní členství?
P. Dvořák: Jako s fotoateliérem a SHernou, někdo tam zajde jednou za rok, jiní chodí pravidelně.
J. Zdeněk: otázkou také je, jaký je průnik lidí, co chtějí hudebny a fotoateliér.
P. Dvořák: Průnik jsme nehledali, ale vzhledem k tomu kolik lidí aktuálně využívá zmíněná členství pro nás asi není důležitý.
J. Zdeněk: Prosím o připomenutí, proč jsou taneční EČ?
J. Rubáš: Bylo to tak vždy, tuším, že to má něco společného s původním pojetím lektorů jako zaměstnanců na DPP.
J. Zdeněk: A nemohl by 3D tisk být EČ a neřešit limity vytisknutého množství filamentu v členstvích.
P. Dvořák: Náś nástřel byl právě upgrade množství zmíněných limitů
P. Dvořák: Když mluvíme o EČ, také masáže by se měli prodiskutovat ohledně zvýšení ceny
J. Rubáš: Také autodesk je EČ, byl schválen jako EČ na dobu neurčitou
J. Bednář: Můj názor je podobný vyjádření J. Zdeňka, je těžké odhadnout, koho odradíme změnou ceny.
M. Slávik: Lepší data, než letošní, na to nemáme.
J. Bednář: Je to o 200,-, to zmizí za dobrý večer v hospodě několikrát. Trápí mě změna názvu na Akademické členství a obávám se provedení jednoho „Volnočasového členství“ zastřešující velkým množstvím věcí. I pro správce projektových místností to může být problém. I s ohledem na šíři poskytovaných výhod bych SHernu rád viděl v síťovém členství.
P. Dvořák: Promítnutý návrh má větší variabilitu.
R. Kondáč: SHerna je aktuálně podmíněná síťovým členstvím kvůli připojeným zařízením.
A. Pracný: Jsem za zdražení, peníze na zlepšení toho, jak to tu vypadá a funguje, jsou důležité. Nebudu zdržovat, to je za mě vše.
J. Bednář: Důležité nezapomenout na PR stránku věci zdražování.
V. Havránek: Zdražení základu a sítě OK, přejmenování sítě ano, jen nevím jestli na Akademické. To volnočasové členství… souhlasím, že SHerna by mohla být v síti, ta platba navíc by ten projekt mohla dost pohřbít.
M. Slávik: Rádi bychom aby se z SHerny vrátily investované prostředky.
V. Havránek: A víc zdražit síť?
M. Slávik: Jak moc by SHerna přežila masivnější účast lidí?
V. Dušátko: Zvýšení členství neznamená automaticky větší příjmy celkem, jen větší příjmy z člena
J. Jančička: Jsem pro sloučení Akademického a Volnočasového, základ bych nechal na současné ceně a spojené Akademické a Volnočasové bych zvedl dohromady víc. Sport bych nechal zvlášť. Volnočasové členství je odhadnuto na celkem cca 100k, to jsou pro nás drobné
M. Vančata: Klidně bych udělal jedno celkové členství za 1142 Kč… 1100… střílím to, částka by se musela lépe propočítat.
M. Slávik znovu prochází aktuální přehled příjmů do rozpočtu a odhaduje, o kolik by se změnily příjmy podle navržených změn za předpokladu, že zůstane stejný počet platících členů. Odhaduje, že tato varianta velice zvýhodňuje současný sport.
R. Kondáč zmiňuje, že toto může velké množství lidí odradit.
M. Vančata : I dlouhodobě ale vidíme výhled klesajícího zájmu o síťová členství a je nutné tomu čelit. Toto vidím jako jednu z cest.
J. Rubáš: Naplní se fitko lidmi, kterým se skokově fitko zlevní, a nebyli ochotni si jej platit doteď. Fitko je kapacitně omezené. SUZ nám předal blokové posilovny do správy, to je pro nás velký přínos.
V. Dušátko: Preferuji právě malé posilovny i hůře vybavené.
M. Vadlejch: Také v zimě nejsou přesuny z dvojky příjemné, také preferuji malou posilku.
M. Slávik: Přístup do blokových posiloven je relativně složitý kvůli přidělování služby v ISu, to v současnosti lidi odrazuje.
J. Rubáš: Jedno celkové členství je super nápad, ale máme tady několik málo členů kteří si platí základ jen proto, že mají rádi klub – tyto určitě odradíme.
V. Pekárek: Vzkaz od J. Šejny v reakci na informaci o tom že se stal VIPem – bude prý muset začít klub podporovat jinak než placením příspěvků. Pointa, že jsou lidé kteří si základ platí jen z lásky ke klubu a nechceme jim v tom bránit, je validní.
R. Kondáč: Proč volnočasové členství ignoruje zahrádky, včely atp.? Idea jednoho celkového členství je správná, ale bojím se že neproveditelná – takového zásahu se bojím. Spoustu ubytovaných v nás bohužel vidí „jen“ internet, i když s tím velmi bojujeme. Podmínil bych více projektů než jen SHernu síťovým členstvím. Téma je složité a chápu, že PAR SU by jej rád měl vyřešené.
J. Rubáš: Existuje z PAR SU/CEN SU nějaká zpracovaná statistika o změnách členství, nebo je nápad zvyšovat jen „ad hoc“? Tlak PAR SU není důvodem nic uspěchávat, nemusíte na sobě cítit tlak jako představenstvo klubu.
R. Kondáč: Ano, delší dobu se snažím získat více času na zpracování statistik a získání relevantních dat.
M. Slávik: Můj dnešní cíl byl rozvířit diskuzi, k tomu naštěstí došlo.
V. Dušátko: Navržení bodu tak nevypadalo.
R. Kondáč: Navržení bylo, aby nás nelimitovalo v případě, že bychom hlasovat chtěli.
V. Pekárek: Vzhledem k tomu, jak byl letos schválen rozpočet SU, skutečně nevím, z čeho vznikla potřebo zdražovat.
N. Kuželková: Před 14. dny jsem se dozvěděla že na Podolí schválili sloučení sítě a základu za celkovou část 1000 Kč.
R. Kondáč: Ano, jsme poslední, kdo nemá interně schváleno.
P. Dostál: Jak se na to může tlačit když jsme se to dozvěděli dnes?
O. Hollmann: dozvěděli jsme se to již dříve.
V. Pekárek: Na PAR SU i tady to řešíme již delší dobu.
V. Havránek: Pojďme se tedy vrátit k základní otázce: budeme spojovat a zdražovat?
M. Slávik: Nedojelo se kolečko lidí, rád bych se k němu vrátil. R. Kondáč, jsi pro sloučení základu a sítě?
Představenstvo se jednomyslně vyjadřuje proti slučování. M. Slávik se vrací ke kolečku vyjádření k promítané tabulce.
J. Jančička: Jsem pro to zahrnout více věcí do „Akademického členství“, pod jiným názvem.
D. Ružinský: Plně souhlasím, bylo by to robustnější členství s nějakým dopadem do rozpočtu – možná adekvátně zvýšit cenu sloučeného členství? Pokud se vyvarujeme velkých investicí a vyřeší se pokles příjmů kvůli uprchlíkům nevidím pokles tak zle i za předpokladu, že naše rezervy jsou aktuálně dočerpány.
M. Slávik: Důležité je i plánovat do budoucna, abychom nemuseli členství měnit tak často.
J. Zdeněk a J. Rubáš vysvětlují, kde se současné rezervy vzaly, kolísání příjmů v průběhu let. Investicím se nevyhneme. Silný rok 2019 byl nejsilnější po příjmové stránce za posledních několik let a nelze vycházet jen z něj. Jen na inflaci od posledního zdražení členství „ztrácíme“ několik set na členství. Rezervy nebyly „kouzelné prasátko“, ale byly zapsány v rozpočtu. Neplést s krizovou rezervou.
R. Kondáč: Provozní rezerva dává smysl pro velké investice typu wifi, jinakklub negeneruje zisk.
J. Zdeněk: Nákupy AP prokázaly, že ne všude se inflace promítá stejně. Nová AP jsou i tak investice, na kterou je nutné šetřit déle. Life-cycle takových prvků je typicky okolo sedmi let, za dva roky nás čeká konec podpory switchů.
M. Slávik: Nulové převody mezi zúčtovacími obdobími je složitě logisticky zvládnutelné. Nechceme nutné investice krýt z krizové rezervy, je-li jiná cesta. Do rezervy skládáme finance na investice, o kterých víme, a ne jen pro strýčka příhodu.
V. Dušátko: V zaměstnání sledují, že zejména ve školách se připravujeme na silné ročníky, což se nás plně netýká – Strahov má prostě danou kapacitu. Abych se vrátil k původnímu tématu, zvažujete také dopady spojení na projekty? Např. Hudebny přežijí případný nával lidí, když nebudou jako samostatné členství.
R. Kondáč: Konkrétně hudebny jsou dosti omezené rozvrhem.
V. Pekárek: Rozvrh je vlastně jen doporučující.
M. Slávik: A jestli se něco poškodí když v rozvrhu je volno a někdo jen „náhodou“ přijde do prázdné hudebny?
V. Dušátko: Od toho jsou kamerové systémy a záznamy čteček. Systém je podobně jako malé posilovny.
J. Jančička: Omezil bych přístup i nějakým povinným seznámením s místností, podobně jako bastlírna – ne jen zaplacením členství. Zaplacení členství je nárok, ale přístup až po přidání členství
P. Dvořák: Nápad jednoho členství se mi strašně líbí. Nedokážeme ze sportu udělat EČ?
J. Jančička: Plynuly by z toho důsledky ohledně zákonných požadavků a daní.
P. Dvořák: Přesto by se sport mohl stát výraznější složkou financování klubu, i vzhledem k výhledu poklesu zájmu o síť.
R. Kondáč: Tedy navrhuješ jedno členství a sport jako EČ?
P. Dvořák: Netrvám na tom že EČ, rád bych viděl jedno členství a sport zvlášť.
P. Dostál: Opět zapomínáte na lidi, co nejsou na SH.
M. Slávik: Ano, pokud mohu shrnout převládající názor, jste převáźně za základ, rozšířené a sport?
P. Dvořák: Proč stále řešíte základ, vždyť nic pro ty lidi potom nepřinese? Proč členství musí být podmíněno?
R. Kondáč: Administrativa s tím, že je někdo členem nás také něco stojí.
(probíhá nemoderovaná diskuse mezi přítomnými)
V. Pekárek připomíná, že pro mnohé členy je zvyk platit si dvě členství, pokud to změníme vzniknou zmatky a bude nás to něco stát.
M. Slávik připomíná, že mnoho z nás nevidí rozdíl mezi samostatným základem, který je nutný si zaplatit, s rozšířeným jako je tomu nyní a paralelním základem s rozšířeným, které základ rovnou zahrnuje.
O. Hollmann: i na předchozích schůzích jsem byl proti zdražování, prezidentka sama není schopna obhájit, proč vlastně chceme zdražovat. Základ – pokud se náklady na chod klubu zvedly, jsem pro zdražení. Síť bych nezvedal. Volnočasové si dovedu představit, jak je navrhnuto v tabulce, klidně za 500,-, sport bych nechal na fitku samotném – jsou omezeni kapacitou a snad ví, co a jak chtějí. Z tohoto důvodu jsem proti velkému všemu kryjící členství. Nezapomeňte také na škálovatelnost odpustků.
J. Prášil: Já nemám problém s navrženým zdražením, sport bych nechal na sporťácích. Volnočasové členství bych rád viděl bez SHerny, to lidi odradí. Jsem pro sloučení do dvou nebo tří členství. Odpustky bych si dovedl představit zavedením aktivního členství jako na Sincoolce – nemusí být zcela zdarma.
R. Kondáč: Nechápu jak by to fungovalo?
J. Jančička: zavádíme si zbytečně další členství, to nechceme.
J. Prášil: Aktivní členství by ale fungovalo jinak než rušená členství.
M. Vančata: Vykašleme se na odpustky a rozdávejte víc PR/HR předmětů.
O. Hollmann: Co dostanou dlouhodobě aktivní, budou se jim hromadit věci?
R. Kondáč: implementovat tyto nápady budou naši nástupci, držme to co nejjednodušší.
M. Slávik: Pojďme si neoficiálně hlasovat o posledních dvou návrzích, tj. Jindrův návrh s celkovým a aktivním členstvím a idea jednoho celkového členství
J. Jančička připomíná existenci lidí, kteří si základ platí jen pro to, aby sami mohli být aktivní, např. v AVC.
V. Dušátko vidí podobnost s aktivními na bloku, kteří jen chtějí spravovat místnost.
L. Jančička podotýká, že si každý vymýšlí svojí verzi, pojďme se vrátit k hlavní myšlence. Nedocílíme mergem členství vlastně zlevnění a ne zdražení?
J. Zdeněk: a vydělají si na sebe tedy projekty?
L. Jančička: tak to nebylo myšleno. Ale lidé za podobnou částku získají mnohem víc výhod.
J. Zdeněk: Místnosti nejsou nafukovací, co si budou myslet lidé, když si to zaplatí a pak se nevejdou?
J. Rubáš: Nechcete si to projít do hloubky jako centrála mimo zasedání? Je tu spoustu nápadů, ale chybí konkrétní navržená řešení podložená čísly.
M. Slávik: Ano, nyní určitě nebudeme hlasovat, ale rádi bychom to tu probrali, je tu nemalá část centrály.
R. Kondáč: Souhlasím s Rubym, návrhy které tu padají mají spoustu dopadů a je nutné řádně odhadnout jak se k tomu postaví potenciální členové
V. Pekárek: Ano, uspěchat by se to nemělo, ale s novými lidmi příští rok tím projdete nanovo. Můžete si to pak podložit touto diskuzí. Teď je důležitější rozpočet na příští rok.
J. Rubáš: Ve čtvrtek je PAR SU, jako nový předseda se můžeš zeptat, jestli podklady nemají.
M. Vančata: Jakoukoliv změnu členství bych směřoval ke změně období mezi akademickými roky, noví členové si nebudou stěžovat jen pro to, že je něco jinak, bez ohledu na to jaká změna to je.
M. Slávik: Ano, závěrem této diskuze shrnu že se tomu jako centrála budeme věnovat i nadále, nyní nám více hoří rozpočet. Posuneme se na další bod, nyní dáme pauzu:

(20:57)
M. Slávik vyhlašuje pauzu do 21:05
(21:12)
M. Slávik ukončuje pauzu
::počet lidí s hlasovacím právem:11
9) Internet pro uprchlíky
M. Slávik: Uprchlíci stále čerpají internet na dobré slovo, registrováni na jeden účet a začínají s tím být problémy. Síťová sekce má více informací
J. Zdeněk: V březnu jsme vytvořili zcela unikátní systém pro uprchlíky, který tu nikdy nebyl. Řešení bylo ponecháno ve velkém na registrátorech a je potvrzeno, že se takto připojují i lidé, pro které toto skutečně nebylo myšleno. Zkusili jsme SUZ požádat, nevyřešil-li by v ISKAMu lepší evidenci uprchlíků a neinvestoval do ISKAMu pro plugin na propojení s naším systémem, což by umožnilo řádně řešit poskytnutí infrastruktury nejen uprchlíkům, ale i na hostelech apod. Na konci prázdnin byla provedena reorganizace IT oddělení na SUZu a situace zůstává nedořešena. Většina uprchlíků je nyní na B2 a B3, zmiňovaný unikátní systém přihlášení k wifi nyní funguje pouze na B2 a B3. Přes léto jsme diskutovali také možnost při připojení tímto způsobem zobrazit informaci o tom, že z technických důvodů tento způsob přihlášení bude zrušen, ideálně nahrazen zmiňovaným propojením s ISKAMem.
M. Slávik: Pokud bychom registrovali do klubu, tak si s tím přineseme spoustu administrativních problémů. Asi to nechceme dělat.
J. Zdeněk: Za mě 3 varianty, všechny počítají s tím, že se využuje tato cesta předání informací pro připojené.
SUZ investuje do pluginu v ISKAMu,
nebo připojení vypneme a postavíme se k tomu tak, že je to problém SUZu,
registrovat.
P. Dostál: Touto dobou má snad většina uprchlíků zaměstnání, registroval bych je s nějakou benevolencí k dětem.
J. Zdeněk: Podle imigrantského dokladu zjistit, kdo by měl nárok? Bylo by nutné s tímto počítat v síťovém předpisu
M. Uždil: jak moc to máte promyšlené s hlídáním těch dětí?
J. Zdeněk: opět bude plně fungovat whitelist MAC adres, to bylo na současné připojení nepoužito. Ślo by pak řešit i hlášení porušování předpisů jako torrenty…
V. Dušátko: Ano, už chodí stížnosti na nelegální činnosti ze záložního poskytovatele
M. Slávik: Tedy je nutné domluvit s Vodičkou, jestli je schopný a ochotný zajistit ISKAMí kompatibilitu a případně fallback na registrace
O. Hollmann: To už jsme zkoušeli, SUZ se mohl angažovat od června.
J. Zdeněk: Nevím, jestli konkrétně p. Vodička ví, ale snažíme se to vyřešit dlouho.
P. Dostál: Ptá se na feedback na jeho názor, a jestli je nutné nutit případně uprchlíky platit hned.
V. Dušátko: počkat na předěl od kdy se platí na letní semestr je snad OK.
M. Slávik: Ano, neuspěchat.
M. Vančata: Tedy od prvního prosince zobrazovat zprávu, ještě zkusit jednou jít přímo za p. Vodičkou – jestli o tom opravdu nemusí vědět.
J. Zdeněk: Zatím jsme snad prokázali dostatečnou pomoc a benevolenci na to, abychom mohli začít být trochu přísnější bez špatného svědomí. Je pravdou, že přímo s p. Vodičkou jsem to neřešil, řešil jsem s IT oddělením SUZu..
M. Slávik: Setkání s p. Vodičkou jsme jako nové vedení ještě nestihli, určitě je to jedna z priorit. Pokud mi dáte čas do přelomu období, než je skutečně odpojíme, tak máme měsíc na snahu o domluvu s p. Vodičkou. Pojistku toho, že budeme registrovat do klubu máme pořád.
J. Zdeněk: Ten přelom období je nešťastný, Vánoční prázdniny a zkouškové jsou špatný čas na to vytěžovat registrátory.
V. Dušátko: ideální mi přijde přelom kdy je odpojíme od 31. 1.
J. Bednář: A 1. 1. začít zobrazovat upozornění, to zní dobře.
M. Slávik: Je nutné o tom nyní hlasovat?
(představenstvo se vyjadřuje záporně)

(21:40)
10) Školicí centrum
V. Pekárek: Za poslední rok a půl jsme zbourali výtahovou šachtu a chtěli jsme postavit bar. Po skončení koronakrize nám trochu došel čas a zbylo tam staveniště, na session s meteostanicí jsme se domluvili, že s tím za prodloužený víkend pohne.
(21:42) odchází M. Vančata
:: počet osob s hlasovacím právem: 11
V. Pekárek promítá fotky aktuálního stavu ve školítku. Je navíc předělaná voda v kuchyňce, boiler se nepovedlo opravit a dále nefunguje – asi budeme kupovat průtokový ohřívač. Zbývá omítnout zbytek baru, zazdít vybourané díry k trubkám, instalovat kuchyňskou linku a desku do baru – nejspíš budeme řešit i nějaké ošetření rohů zdi baru aby déle vydržely. V kuchyňce jsme hnuly s myčkou, máme tam sporák, ke kterému je nutné zavést elektřinu. Také musíme dořešit podlahu v učebně, dořešit problematické rozvody elektřiny – vypadávají jističe, které nejsou logicky zapojené (podle místností). Stálý problém akustiky v sále, teplou vodu na toaletách…
J. Bednář popisuje stav, jak (ne)teče teplá voda na toaletách ve školítku, boiler je špatný a trubky nelogicky vedené a dlouhé.
V. Pekárek pokračuje doděláním druhých vchodových dveří, zmiňuje stávající zásoby materiálu a nákup nového.
P. Dvořák: Co ta retroherna, byla by náročné jí poslat jinam?
V. Pekárek: prodiskutujte v centrále, podle J. Špicara tam mají smysl.
P. Dvořák: já jsem slyšel něco o tom, že tam snad mají nějaký sklad?
J: Zdeněk: Ano, řeší se přesun části třeba do nového archivu.
P. Dvořák: A vyměnit s nimi nějaké naše místnosti a více využívat školítko my?
J. Bednář: Jejich sklad je výrazněji plnější než naše sklady,
V. Pekárek: Místnost má 24m^2.
J. Bednář: K tomu mají klubovnu, kde se scházejí.
V. Pekárek: Výměna za místnosti, co máme na blocích je složitější, na školítku se podílejí finančně. Je to na delší diskuzi, asi jindy.
V. Pekárek pokračuje se stavem školítka: Řešila se protékající voda z potrubí a uzávěrů, současný stav rozvodů ani neodpovídá normám. SUZ slíbil rychlé řešení, nevidím to tak optimisticky. Konzultoval jsem s členy klubu, kteří studovali stavárnu, bylo by hezké trubky schovat pod zem.
Úklid je dlouhodobě dost bídný, zejména na sále, kde probíhají taneční. Při posledním řešeném problému jsme dostali slevu z poplatků za říjen, nedávno jsem potkal uklízečku – začínala na sále, podle A. Kadlčíkové bylo uklizeno, ale nijak super, v předsálí, kde jsme stavěli bar je jen přejeto hadrem. Smlouva aktuálně prý není podepsaná, to snad V. Šulc nestihl?
J. Rubáš: myslím že toto je spíš pravomoc prezidentky.
M. Slávik: Smlouva není, protože firma si změnila IČO.
J. Rubáš: A je aktuálně smlouva? Za mě se fakturovalo po měsíci podle objednávky, vím, že V. Bohuněk to chtěl řešit.
V. Pekárek: Je poptávána nová firma, RPM facility and cleaning solution. Dříve firma uklízela i tady (v zasedačce), asi by to zase mělo smysl.
M. Slávik: Ano, shodli jsme se, že by to smysl mělo a rádi bychom to vyjednali.
V. Pekárek: Tedy smlouvu pravděpodobně prezidentka, vyjednání necháme na M. Slávikovi a p. Sojkové.
V. Pekárek: Býval ve školítku výdejník vody, co jsem koukal do refek, tak to cenově nebylo tak zlé…
J. Rubáš: Funguje to tak, že od nich kupujeme výměník, nějaké částky čas od času řešíme věrnostním programem.
V. Pekárek: Tak jako tak v tom asi dále nevidím smysl, pokud nejsme vázáni nějakou smlouvou. Otázkou je, jestli jej někam nepřesunout. To je za mě vše.
P. Dvořák: A nedá se poptat filtermac, který má automat před B3?
T. Pícha: Kontaktovali SU ohledně šíření na další fakulty, třeba bychom pro ně byli zajímaví.
P. Dvořák: Viděl jsem i menší varianty.
V. Dušátko: Také jsem viděl, ale začínají požadovat nainstalované aplikace apod., to se mi nelíbí.
V. Pekárek: Asi nehledám náhradu, spíš se toho chci zbavit.
M. Vadlejch: Nevidím smysl v tom že bychom někam dávali 50l vody, to je málo – spíš ty filtermacy s větší výtočí.
V. Dušátko: myslete také na to, že se ztrácí umění narážet sudy a výdejníky vody mezi lidmi.
J. Špicar: Jak to vypadá s okny?
V. Pekárek: doplňujeme čidla, mříže se asi vracet nebudou. V sále nejde jedno okno otevřít.
V. Dušátko: čerpání asi neplánujete na tenhle rok, možná s tím počítat při plánech dalšího rozpočtu.

(22:12)
11) Přeschválení IP Pravidla kamerového systému
V. Pekárek: Poslal jsem tabulku, máte dotazy?
V. Pekárek: Promítá navrhované změny.
V. Dušátko se ptá, jestli má V. Pekárek editovatelnou verzi tabulky, rád by navrhl i další změny.
V. Pekárek popisuje změny – přibývá několik sledovaných místností a představuje důvody pro jejich zahrnutí.
O. Hollmann: Jak jsme na tom s licencemi pro kamerový systém?
V. Pekárek: 34 místností vč. Posiloven
J. Zdeněk: To by mělo být OK.
V. Dušátko: Rád bych přidal přístup ke kamerám i pro správce místností, např. Správce SHerny pro kontrolu SHerny.
J. Rubáš: Kolik je správců SHerny?
V. Dušátko: Tuším 2 + já, já jsem stejně Správce kamerového systému. Řádově srovnatelné s počty pro Mechadílnu.
V. Pekárek: Chceme dále vyplňovat ručně všechny štítky? Nestačilo by zapsat správce místností?
(probíhá diskuze, finální verze je vyplnit „Správce místnosti SHerna“ bez specifikace bloku).
V. Pekárek připravuje dokument ke schválení.
V. Dušátko prosí o schválení dokumentu s názvem „I love pdf_merge.pdf“
V. Pekárek kontroluje připravený dokument a zasílá jej do konfery.
M. Kochman upozorňuje, že v dokumentu není ukončení platnosti předchozí verze.
J. Rubáš podotýká, že toto by řešil předpis o interních předpisech, který kdysi byl rozpracován.
Řeší se formulace závěrečného ustanovení. Dokument je doplněn a zaslán znovu.

===============
(22:43)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje interní předpis Pravidla Kamerového systému tak, jak byl zaslán do konference vedení 22. 11. 2022 v 22:38
::Číslo: 2022-0041
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
===============

12) Refka po termínu
(22:44)
Odchází O. Hollmann a J. Jančička
::počet osob s hlasovacím právem: 9
P. Dvořák: Líbilo by se nám kdybychom vám do 1. 12. umožnili REF doplnit. 8. 12. je deadline čerpání ať stihneme vše připravit do uzávěrky.
J. Zdeněk: Do prvního včetně?
M. Slávik: Prosím nenechávejte to na poslední den.
V. Pekárek: považuje navržené věci za velmi benevolentní.
P. Dvořák: Situace s čerpáním byla minimálně nejistá.
V. Dušátko: Spoustu věcí viselo na tom, že V. Šulc nedělal co má.
V. Pekárek: Vydáš nařízení předsedy?
J. Rubáš: Nestačí slib, že budou tedy tolerovat mírná porušení předchozího za těchto podmínek. Existoval emailový alias čerpači, možná by chtělo zjistit, jak byl udržovaný a zaslat to na něj.
(přítomní členové nedávných centrál pochybují, že je aktuální)
T. Pícha: Aktualizujeme alias ještě dnes, bylo by dobré, kdyby se to tam objevilo.

(22:56)
13) Různé
M. Slávik: V kanceláři leží vytištěné štítky.
Od Prezidentky SU přišla připomínka fyzických inventur. Dále zmiňovala provoz kufráren, prý existují stížnosti na plísně, řešila to s právníky – postižení požadují náhrady.
V. Dušátko: Plíseň je často chybou ubytovaného. Neměli bychom odpovídat za stav věcí.
V. Pekárek: Máme v pravidlech, jak mají být věci připravené
J. Rubáš: Aktuální pravidla jsou nevymahatelná.
V. Pekárek: Na nějakém bloku byla kufrárna vytopená topením – čí je to chyba pak?
P. Dvořák: Ideální jsou skladové místnosti hospodářek.
M. Slávik: Tedy se chceme kufráren zbavit?
P. Dvořák: Které budovy jsou aktuálně celoroční?
V. Dušátko: SUZ to často mění, ale oficiálně nejsou bloky 2,3 a 4.
M. Slávik: Ptám se znovu, tedy se chceme kufráren zbavit?
T: Pícha navrhuje nechat kufrárny zcela volně přístupné.
P. Dvořák se ptá, jestli by pomohlo, kdyby se jednalo o SUZí formulář a zodpovědnost?
V. Havránek: A není tedy možné, aby podepisovali lidé čestné prohlášení, že nemáme za věci odpovědnost?
J. Rubáš: Právně je to skutečně složité.
P. Hodač navrhuje zjistit aktuální zájem o kufrárny a případně kufrárny omezit jen na některé bloky.
M. Kochman zve na předvolební debatu s kandidáty do Představenstva
M. Slávik vzpomíná že na akci Visacího zámku došlo ke škodě cca 10 000,- na majetku projektu včely. Byla snaha řešit to s kapelou Visací zámek, nereagovali, ve snaze se bude pokračovat.
P. Hodač: Pozemek jim pronajal SUZ, neměli by to zaplatit oni?
J. Prášil zmiňuje veřejnou debatu s p. Vodičkou na téma štěnic. Z jeho pohledu velký informační přínos neměla.

Kolečko bloků:
B2: J. Prášil Nic
B3: M. Slávik uvádí, že má od R. Kondáče info, že uprchlíci nevrací pračky
V. Dušátko vzpomíná že se řešilo nešlo-li by držet jednu pračku pro studenty.
J. Prášil: tak to funguje na B2
B4: Není
B5: Není
B6: V. Havránek: Plánujeme zítra langoše
B7: A. Pracný: Mám dluh vůči PR sekci ohledně sudu, dořešíme. Já jsem se již ze Strahova odstěhoval. Informace o rezignaci jsem psal do konference.
B8: D. Ružinský: B8 stále stojí
B9: V. Pekárek: Hospodářka asi končí koncem roku, od 6. 12. má dovolenou. Nová se již zaučuje, projdem si s ní a kandidátem na pozici Zástupce bloku blok. Již jsem s ní mluvil, věřím že se situace na bloku zlepší. Je to milá paní.
B10: P. Dvořák: Nic nového. Chytil jsem bezdomovce na bloku.
B11: není

23:21 M. Slávik ukončuje schůzi

Příloha č.1: IP členství v klubu Silicon Hill
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20221122-Pravidla_kameroveho_systemu_v3.pdf
MD5(20221122-Pravidla_kameroveho_systemu_v3.pdf)=834e4368d7c051afc1b06cb1d73fece2

MD5 hash tohoto zápisu je: 6406af356aabb9a6667db55bba37bbce

Tato verze souboru txt/20221122.txt byla nahrána 11.01. 2023 20:35:02.