Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 01.12.2022

_____________________
Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 1. 12. 2022
================
Přítomni:
----------
Předseda: Martin Slávik (32781)
Místopředseda: Petr Dvořák (30488)
CKZ1: -
CKZ2: -
CKZ3: Jan Bednář (12364)
CKZ4: Jaroslav Zdeněk (32150)


Blok 2: Jindřich Prášil (30445)
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: Erik Beck (39067)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Adam Pracný (36532)
Blok 8: Dávid Ružinský (33903)
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Šimon Dutý (38369)


Hosté:
Jiří Hájek (38773)
Lukáš Jančička (31916)
Martin Vadlejch (31965)
Michal Kletečka (25868)
Vojtěch Anderle (30055)
Matěj Jezdinský (35836)
Jakub Špicar (36343)
Michal Kochman (30478)
Vojtěch Dušátko (32136)
Tomáš Pícha (28950)
Martin Uždil (38381)


Zapisovatel: Jiří Hájek (38773)

Body k projednání:
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů
2) Schválení návrhu na změnu členských příspěvků do parlamentu SU
3) Různé

==============================
(20:12) Martin Slávik zahajuje schůzi
::počet osob s hlasovacím právem: 11

1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů
Martin Slávik: Na wiki máme program. Přejdeme k 1. bodu - schvalování. Žádné body nepřibyly. Budeme chtít něco přidat a hlasovat o tom?
Vít Pekárek: To nemůžeme.
Martin Slávik: Schvaluje se i když jsou to jenom ty 3?
Ostatní: Jo.

(20:14) přichází Radoslav Kondáč
::počet osob s hlasovacím právem: 12

===============
(20:10)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz.
::Číslo: 2022-0042
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
===============


(20:15)
2) Schválení návrhu na změnu členských příspěvků do parlamentu SU
Martin Slávik: Tlačí se na nás z SU, abychom o tom mluvili, abychom si to odklepli a tlačí se na nás s tím, že ostatní kluby už to mají. Chtějí to brzy - slyšeli jste to i posledně a opakuji to znovu, protože teď se od posledně změnilo to, že jsem byl na parlamentu SU. Tlačí se ze dvou důvodů. Oni chtěli, aby to nebylo síťové členství - tím to začalo. Oproti tomu, že si kluby přihodily 200 Kč (pozn: k ceně členství), se SU hájí, že to není z jejich iniciativy, ale vlastně přidává informaci, že chceme zachovat převoditelnost členství mezi kluby, takže na nás tlačí, že by to chtělo změnit na 1000 Kč, jako se domluvili ostatní jinde, což je dost limitující. My jsme tu s tím, že máme nějaká data - s centrálou jsme si včera večer sedli. Omlouvám se, že to nepřistálo do konfery vedení včera večer. Už jsme toho měli docela dost. Radši jsme si řekli, že to zkontrolujeme, než poslat něco, kde by byly nějaké drobnosti špatně. Omlouvám se, že to nepřišlo dřív. Víc k návrhu co přistál do konfery hodinu zpátky mají kluci, kteří se v těch datech hrabali. Rád bych jim předal slovo. Otevřu prezentaci.
Vít Pekárek: Z mého pohledu to, co z parlamentu SU vyplývá je, že ten tlak je na změnu názvu síťového členství. Počet členství nikoho netrápí.
Martin Slávik: O specificitě za celý parlament SU nepadlo ani jedno slovo.
Vít Pekárek: To, že nebudeme převoditelní, to je mimo, netrápí je. Třetí věc - sloučení - je taky na nás. Asi budou rádi, když to bude převoditelné, ale ve výsledku, když bude základ a něco k tomu, tak dohromady to ta částka bude. Tlak byl na název síťového členství. V úterý jsem mluvil s Michalem Kotherou a nevíme, komu to vadí. Je to začarovaný kruh. Asi víme, že členství přejmenovat chceme, byť by to asi nikomu nevadilo.
Martin Slávik: Otázka, jestli chceme přilévat do ohně nebo ne. Jestli budeme nějaký kompromis nebo ne. Přinesl jsem bílé papíry, na které si můžete dělat poznámky k prezentaci. Bylo by fajn si psát poznámky bez přerušování prezentujících. Pak bychom dali kolečko a budeme se ptát na body, abychom nezabředli hned na prvním slajdu a byli tu dvě hodiny. Kdo má námitky, nechť se ozve.
(nikdo se neozývá)
Martin Slávik: Specificita nikomu nevadila.
Jan Bednář: Co se týče výše, tak když to nebudeme měnit, můžeme si stále říct, že to bude převoditelný.
Vít Pekárek: To jsem taky říkal. Těch převodů nebude tolik, takže jen grantnem pár lidí. Když jsem se ptal, proč se zdražuje, tak to prý vzešlo z klubů.
Martin Slávik: Požadavek (pozn: na přejmenování síťového členství) vznikl z centrály SU, ale kluby si k tomu daly vyšší cenu. Navýšení se hodí u projektů typu SHOW a SOA kvůli inflaci, protože náklady rostou. U "klasických" projektů to tolik nevadí.
Šimon Dutý: Ostatní kluby už mají změněný název síťového členství?
Martin Slávik: Kluby mají schválené to, co na nás tlačí, tj. návrh na změnu do parlamentu. Chtějí to všechno najednou, protože to musí projít shromážděním klubů. Čekají jenom na nás.
Šimon Dutý: To členství se nějak už jmenuje?
Vojtěch Dušátko: Ne, to projde kolečkem, parlamentem a pak se to vrátí.
Martin Slávik: Je to návrh na změnu, který bude platný od dalšího období. Tlačí, protože to chtějí mít co nejdřív.
Václav Havránek: Nové období jako letní semestr?
Ostatní: Ano, od 1. 1. 2023.
Martin Slávik: Je to hodně narychlo. Chtějí nás dotlačit do 15. 12. co bude parlament SU, abychom už měli nějakou formu. Padla výhružka, že se to dá interpretovat jako schvalování návrhu, ale návrh nemusí přijít od klubu. Dostáváme se do šedých zón stanov a předpisů. To, že vás sem teď tahám třetí týden za sebou je kvůli tomu, abychom je předběhli a nešlo to přes to, co by oni udělali hodně špatně - schválili jiný návrh, než jsme podali my. A pak co dál? Bylo by to hodně špatné.
Vojtěch Dušátko: K převodům - převody jsou trochu šedá zóna stanov. Pokud všichni řeknou, že je to v pohodě, tak to nikdo řešit nebude.
Martin Slávik: Vyhrožovali, že schválí návrh co nepřišel od nás. To udělat můžou. A teď - co když nás na shromáždění klubů přehlasují? To se dá a protlačit by to mohli, protože jsme opravdu poslední a tím nás bijou a tlačí, ať to děláme co nejrychleji. Nepřijde mi to fér. Nevím, jestli se to děje běžně. Usoudil jsem, že je to lepší řešit urgentně, než se dostat do šedých zón a přilévat ještě víc do ohně.
Jaroslav Zdeněk: Převody - technicky pokud bychom zůstali na současné částce a ostatní zdražili, tak se může stát, že si zaplatí (pozn: členství) u nás a pak si to převedou jinam.
Vít Pekárek: K tomu, že nám to můžou vnutit - podle M. Kothery je na stanovy třeba nahlížet komplexně a z toho vychází, že je to v naší gesci, ale aktuální člen kontrolní komise to podal na parlamentu SU tak, že tu jsou tři body a z toho vychází, že se to interpretuje takto. Michal Kothera tvrdil, že R. Selvek byl dřív jiného názoru.
Michal Kochman: R. Selvek to prezentoval na parlamentu SU, že to červnové zasedání co bylo tady, tak bylo moc narychlo. Kouknul na to s M. Kotherou, pak si to přečetl pořádně a názor změnil.
Martin Slávik: Neprezentoval to tam tak, že to je jeho názor, ale že jedna věc je co bylo myšleno ve stanovách a druhá věc jak se to reálně dá interpretovat.

(20:29) přichází Adam Pracný
::počet osob s hlasovacím právem: 13

Martin Slávik: Už to nebudu chtít posouvat dál. Všichni se určitě těší (pozn: na prezentaci). Poprosím pište si poznámky a pak uděláme kolečko, abychom na nic nezapomněli a odsýpalo to.
Martin Vadlejch: Připravili jsme si pár podkladů, abychom se lépe zorientovali. Důvody, proč se tlačilo - rámcová smlouva, převoditelnost mezi kluby. Další věc zvážit výše členství. Od doby, co se zvyšovaly naposledy - základ 1. 1. 2010, sport 13. 6. 2017, vidíme, že inflace je celkem hustá. Když máme hodně členství tak pro lidi, co jich chtějí využívat víc, platí docela dost peněz. Pár takových lidí je. Dalo by se dobře - dalo by se dobře prodat sloučení. Chtěli bychom stanovisko k: členství co obsahuje síť se nemá jmenovat síťové. Otázka, jestli bychom k němu přilili další věci. Další věc je nastavení výše sportovního členství. V sekci jsou důvody, proč by bylo vhodné ho zvednout. Tady je strašidelný graf inflace od zvednutí základního členství. K dnešnímu dni je to 46%. To, co jsme dokázali pořídit za ty peníze tenkrát, už dnes nepořídíme. Vidíme přehled, co klub vybral za členství. Data z ISu jsou nekompletní, protože na IS se přecházelo až v říjnu 2012. Je vidět propad po roce 2019 kvůli covidu. Podepsalo se na to na počtu lidí na Strahově. Úplně jsme se ještě nevzpamatovali. Aktuálně asi kvůli Ukrajincům, kteří berou kapacity, a pokojům, které jsou v havarijním stavu a nikdo na nich nebydlí. Teď máme o trochu menší peníze, ale tohle je bez inflace. Kdybychom zanesli inflaci, tak ty částky jsou trochu jiné. Je vidět klesající trend. V silném roce 2013 bylo vybráno 4,5 mil Kč ze sítí, ale když přičteme inflaci tak by to muselo být přes 5 mil Kč, což není zanedbatelný pokles. Inflace jenom letos 16 % je docela dost. Otázka, jestli k případnému zvyšování - jestli chceme i po dlouhé době držet stejné ceny a jako klub si přiškrtit operace, nebo jestli by malé zvednutí (třeba o 200 Kč za půl roku) by nám nedovolilo vrátit lidem mnohem více v klubu. Máme mít net zero - nevydělávat, ale lidem dokážeme dát víc. Připravili jsme si pár navrhovaných řešení, ale nečeká se hlasování. Můžeme si u scénářů říct, co je lepší a zkusit diskutovat nějakým směrem. Jsou (pozn: návrhy) seřazeny od nějakých nejméně silných zásahů do struktury a postupně se dělá více a více změn. Jsou tam vymodelované finance, jak by nás to ovlivnilo. Nejdřív aktuální stav, pouze změna názvu síťového členství. V dalším přejmenování síťového členství + zvednutí na 800 Kč a zvednutí sportovního členství na 1500 Kč. Důvody zvednutí sportu později. Další scénář změna síťového a sportovního členství a agregace dalších do volnočasového členství (hudebny, fotoateliér, ...). Další scénář systém tří členství - zůstal by základ, pak rozšířené členství, kde bude všechno (SHerna, síť, hudebny apod.), sport odděleně. Poslední scénář je systém dvou členství - všechno dohromady a pouze sport zvlášť.

(20:36) odchází Vít Pekárek
::počet osob s hlasovacím právem: 12

Martin Vadlejch: Na pováženou je funkce základního členství. Pokud ho zrušíme, otázka jak to ovlivní lidi, kteří si nejsou jistí, jestli chtějí být v SH - mají data, po krátké diskuzi s lidmi je to docela dost lidí. Základní členství je dobré jako statut, že je člověk člen klubu. Je více než 190 lidí se základem bez sítě. Takoví jsou třeba na střední a chtějí do tanečních, mimostrahovští co chtějí Silicon Gym, na střední a chtějí být v projektech (třeba AVC). Takoví lidé by to už nemuseli chtít dělat a platit 1000 Kč za síť, co potřebovat nebudou. Další věc - pokud budeme přejmenovávat síťové členství, tak jaké jméno je vhodné. Tady je pár návrhů - návrhy si poznamenejte a zkusíme to pak rozlousknout. Kdybychom členství slučovali tak je třeba myslet na to, aby síťové členství reprezentovalo víc než jen síť. Tady je modelový scénář 0. Ve scénáři jsou současně částky vybrané z členství (pozn: za akademický rok 2022/2023), pak covidový rok 2020 jako worst case a 2019, kde byl rozpočet dobrý. Máme nejhorší odhad 2021, nejlepší 2019. 2019 byl poměrně silný, 2020 a 2021 poměrně slabé.

(20:42) přichází Vít Pekárek
::počet osob s hlasovacím právem: 13

Martin Vadlejch: Scénář 1 - síť 800 Kč, sport 1500 Kč. Prezentace je v konfeře vedení. Otázka, když zdražíme síť, jestli si neřekne dost lidí, že ji už nechce. Při modelování scénáře by si asi 30 % lidí muselo říct, že už ho nechtějí a pak by to bylo stejné jako před zdražením.
Martin Slávik: To je cca 700 lidí.
Martin Vadlejch: Ve výsledku tedy asi budeme pořád v plusu. Zisk není to jediné nutné, ale dokážeme pak dát lidem více. Další scénář volnočasové členství na slití fotoateliéru, hudeben apod. Je předmět k diskuzi co kam přelít. Výběr členství je poměrně stejný ponížený o malé částky, co jsou zanedbatelné. Tady je graf vlevo, kde tečou peníze do rozpočtu a vpravo kam odtékají. Příjmy z členství fotoateliéru a hudeben jsou malé částky. Ke ztrátě financí by asi nedocházelo. Otázka, když se to bude slévat, jestli nebudou přetížené hudebny/fotoateliér, jestli lidi hned dostanou přístup, nebo budou muset za správcem. Další - scénář systému třech členství. Nám se zdál rozumný. Základní členství zůstává na 200 Kč, aby byl vstup do klubu dostupný. Pak rozšířené členství, kde je síť, SHerna, fotoateliér, ... prostě všechno s výjimkou Sportu. 3D tisk je v tuto chvíli v základním členství a nevíme, jestli to nepodmiňovat rozšířeným členstvím, protože je tam počítač se sítí.
Vojtěch Dušátko: Kolik je lidí co mají pouze základ a chodí do 3D tisku?
Martin Vadlejch: Nevím. Jedna věc, co tohle řeší poměrně zajímavě je, že jak budou postupně dostupnější neomezená data, jestli se lidi neřeknou, že už nepotřebují síť. Pokud bychom členství slili dohromady, lidi by měli incentivu si koupit rozšířené členství kvůli ostatním věcem a ne jen kvůli síti. Musíme pořešit kapacitu hudeben a fotoateliéru, aby si správci ošéfili, jak budou rozdávat přístupy. Poslední scénář dvou členství - jedno celoklubové (za 1000 Kč všechno kromě sportu) a druhé sportovní členství by zůstalo stranou za 1500 Kč. Všechny scénáře kromě toho, jak to zůstává teď ukazují, že i kdyby nějací lidé ztratili zájem to platit, nestalo by se, že bychom byli v mínusu. Naopak by to pro některé lidi co chtějí víc služeb mohlo být levnější - pro studenty zajímavý způsob, jak to prodat přes PR.
Lukáš Jančička: Máme hromadu scénářů, hromadu čísel, ale ty rozdíly - systém tří členství je nejméně výdělečný, protože hudebny apod. jsou "zdarma" a zároveň tohle počítá se 100% konverzí, což se nestane a i kdyby jo, tak jsme v rozdílu asi 80000 Kč, což není podstatné. Finance až tolik nehrají roli a mělo by víc hrát roli, co chceme jako klub říct a jak to dává smysl administrativně.
Martin Slávik: Je tam rozdíl jestli zdražíme nebo ne.
Lukáš Jančička: Myslím pouze zdražovací scénáře. Neargumentovat tím, že tady vyšlo o 80000 Kč víc - takhle nemá smysl uvažovat.
Martin Vadlejch: Pokud bude drastické sloučení členství, rozbije to systém odpustků. Ke sportu - dlouhodobě rostou provozní náklady, některé blokové posilovny nejsou v ideálním stavu. Letos bylo 50000 nebo 70000 Kč, aby se ve dvou z nich opravily podlahy. Kdyby Silicon Gym vyměnil vybavení za nové, tak staré může být v blokových posilovnách. Víc palčivé je, že se 11 let nezvedal plat masérům a cvičitelům a není tam dost lidí. Dřív jich bylo hodně, ale poslední dobou se děje odliv, protože se vyplácí dělat jinde, kde mají dvakrát tolik. Lidi musí být certifikovaní - nemůže to dělat každý vesnický Pepík. Když chtějí práci, tak jdou po platu. Pavla Skalická tu masíruje 11 let a říkala, že to dělá jen protože cítí duševní spojení s klubem a ne kvůli penězům. Dřív taky bylo hodně lekcí a teď už nejsou. Pokud to bude pokračovat, může se stát, že maséři odejdou a sportovní členství bude jenom posilovna. Další věc - dlouho se plánovalo rozšíření Silicon Gymu. Už za Rubyho (pozn: Jakub Rubáš) se plánovalo rozšíření v suterénu. Dlouhodobě je tam nedostačující kapacita. Přestože zájem je velký tak nemusí být ideální pro ty lidi. Boulderu nikdo nevěří, že by v blízké době vznikl, ale kdybychom slučovali členství, tak tohle by se asi přililo do sportovního. Otázka, kolik by to pak mělo stát. V roce 2017 se zvedal sport z 800 na 1000 Kč a počet členství stále stoupal. Pak přišel covid - propad kvůli covidu a převodu členství v pocovidové době. Rok 2022 ukazuje pouze první pololetí, v druhém je průměrně zakoupeno 89 % členství prvního pololetí, takže je to podle toho odhadnuto. Trend, že se vracíme do původního stavu, je znát.
Martin Slávik: Je to poníženo o neobydlené pokoje - Ukrajinci, havarijní pokoje.
Martin Vadlejch: Nebude sport moc drahý, když bude za 1500 Kč? Máme porovnání s ostatníma fitkama v Praze, všechno studentské ceny na půlrok. I kdyby to stálo 1500 Kč tak jsme stále pro studenty třikrát levnější než nejlevnější jiné fitko a vybavení máme minimálně na stejné úrovni. Navíc máme pořád skupinové lekce, trenéry a masáže za nákladové ceny.
Vojtěch Anderle: Doplním, že masáže jsou silně využívaná služba. Pořád jsou plné. Čím víc se vypíše, tím víc se odmasíruje. Rád bych, aby se udržely. Nerad bych, aby se to kvůli nízkým mzdám pro maséry mělo utnout. Masér bere zodpovědnost za zdravotní stav klienta, odpovídá za to, že toho člověka nezrakví. Nemůže to dělat zadarmo. Využívání členství - v této době máme největší poměr aktivně využívaných členství. Dřív jsme měli možná i víc (pozn: zakoupených členství), nicméně byli lidi, kteří platili a nechodili. Teď máme největší poměr lidí co zaplatí a chodí. Od 16 do 23 hod večer je skoro plno.
Michal Kletečka: Byli lidi, co nechodili do posilky, ale chodili na lekce. Teď, když nejsou cvičitelé, přicházíme o tyhle lidi.
Martin Vadlejch: Důvod, proč sport byl vždy oddělený je, že když 4000 lidí bude mít možnost chodit do Silicon Gymu, tak to zkolabuje. Řekl jsem, co jsem chtěl. Můžeme udělat kolečko otázek a diskuzi.
Petr Dvořák: Neřekl jsi ty částky za masáže a mzdy cvičitelům.
Martin Vadlejch: Mzdy cvičitelům 250 Kč/h. Běžně by jinde měli dvojnásobek. Návrh by mohl být 40 % nárůst. Po inflaci by to bylo 350 Kč/h, což by je tady mohlo udržet. To už je otázka na jindy než teď, ale je nutné uvažovat, že by to chtělo zvednout, pokud tohle chceme zachovat.
Martin Slávik: Padaly nápady, aby to nešel dělat každý. Mohli bychom mít zkušební dobu, než se zaučí a pak by se navýšilo. Diskuzi o mzdách bych nechal na později, až si řekneme, jaká varianta se nám líbí. Pak si řekneme, co kam bude spadat.
Dávid Ružinský: Je důvod sloučit základní a rozšířené členství?
Martin Slávik: Není důvod, připravili jsme to jako jednu z variant.
Lukáš Jančička: Někdo minule zastával ten názor a proto se to vymodelovalo.
Radoslav Kondáč: Sloučení základního a síťového členství padlo, protože to dělají ostatní kluby.
Marek Vančata: Víme, kolik lidí platí hudebnu a fotoateliér a má jenom základ?
Lukáš Jančička: Cca 15 lidí dohromady. Pro tyhle lidi by se to zdražilo ze 700 na 1000 Kč, což v reálu služba hudeben a fotoateliéru se za tuhle cenu nedá nikde v Praze sehnat.
Martin Vadlejch: Fotoateliér letos 15, hudeben 111 (v kalendářním roce).
Marek Vančata: Masáže - v ceníku masáž pro člena se sportovním členstvím stojí 100 Kč za 30 min. Doplácíme lidem 50 Kč.
Ostatní: Ano.
Marek Vančata: Když má klient jen základ tak klub něco vydělá?
Ostatní: Ano.
Martin Vadlejch: Na masáže chodí z 90 % pouze lidi se sportovním členstvím.
Michal Kletečka: Každý rok jsme v mínusu kvůli doplácení masáží.
Marek Vančata: Nezvedneme poplatek za masáže?
Michal Kletečka: Budeme se o tom bavit někdy na dalším představenstvu.
Petr Dvořák: Bavili jsme se o udržení ceny. Když bude víc termínů, dostaneme tam lidi co nemají sportovní členství a vydělá se víc.
Marek Vančata: Platy masérů nejsou důvod ke zdražování sportovního členství?
Petr Dvořák: Jsou tam i cvičitelé a tam je to jinak.
Radoslav Kondáč: Scénář 2 s volnočasovým členstvím - co by ještě zůstalo v rozšířeném členství krom sítě?
Martin Slávik: SHerna.
Marek Vančata: Co bude volnočasové?
Martin Slávik: Hudebny, fotoateliér. Další varianta, že může SHerna do volnočasového členství.
Martin Vadlejch: Problém je, že SHerna je v síti. Muselo by tedy být volnočasové členství podmíněno rozšířeným členstvím a to nedává smysl.
Lukáš Jančička: Scénář existuje, abychom to probrali. Je to jedna z cest.
Martin Vadlejch: SHerna, pokud bychom ošetřili, že je tam přístup do sítě, tak by se mohla přesunout, ale není jednoduché vyřešit tenhle problém. Je to k zamyšlení.
Václav Havránek: Ostatní kluby už si schválili variantu sloučení základního a síťového členství?
Martin Slávik: Buď, a nebo mají variantu základního a rozšířeného. Stojí to (pozn: dohromady) 1000 Kč.
Václav Havránek: Jak řeší Podolí gym?
Marek Vančata: Mají to pořád separátně.
Martin Slávik: Kluby argumentují, že to mají, ale já jsem to neviděl.
Vojtěch Dušátko: Mohli by to mít v zápisech.
Vít Pekárek: Poznámka - odpustky. Jakým způsobem by se v jednotlivých variantách řešili a je třeba to dát vědět projektům co nejdřív kvůli rozpočtu a výročkám. Co se týče 3D tisku, asi není potřeba mít počítač na sítí, aby se nemusel 3D tisk podmiňovat síťovým členstvím. Kromě toho se zeptat někoho z 3D tisku, jestli tam chodí i lidi co nejsou v 3D tisku aktivní.
Erik Beck: Kamarád říká, že 80 % jsou aktivní.
Vít Pekárek: Technická do fitka - ségra studovala na FTVS a teď dodělává magistra a začala se tím živit. Neobrátíme se na studenty? Jak je to s pronájmem a cenama pro ČVUT, když tam mají tělocviky? Je to dost debata mimo členství, jenom mě to napadlo.
Martin Slávik: Na ČVUTu je tělák kondiční posilování, co je zdarma a lidem začnou fungovat ISIC karty do velkýho gymu.
Vít Pekárek: Máme za to něco od ČVUTu a dala by se ta částka zvednout?
Martin Slávik: Můžeme to spojit s tím, že jsme zdražili fitko a buď jsme zdražili všechno, co máme, nebo jenom ten přístup.
Vít Pekárek: SHerna - jelikož umožňuje vstup x lidí za cenu jednoho, i kdyby tam měl být jeden první vstup zdarma, si myslím, že by to mělo být zpoplatněné, protože investice byla velká a nějak se nám to nevrací.
Martin Slávik: Bacha - nezpoplatnit tak, aby to projekt zabilo.
Radoslav Kondáč: Nevím, jak nový vedoucí projektu, ale asi nebudeme navrhovat další místnosti. Investice byly hlavně počáteční.
Martin Vadlejch: Kdybychom zvedali ceny členství, nedá se to zahrnout pod to, že lidi zaplatí víc a lidi dostanou víc?
Vít Pekárek: Na jak dlouho je vstup do SHerny na jeden vstup?
Vojtěch Dušátko: Na šest hodin.
Vít Pekárek: Našel jsem nějakou VR hernu - 6 hodin za 300 Kč. Tady dáš 500 Kč za semestr a můžeš tam chodit neomezeně.
Martin Slávik: Jak to lidi využívají? Bude to jednorázově nebo pravidelně
Vít Pekárek: To platí třeba i u fotoateliéru.
Martin Slávik: Neměli bychom projekt zabít, když ho zpoplatníme. Je to už trochu zpoplatněné tou sítí.
Michal Kochman: Někdo se ptal na Podolí. Mají základ 1000 Kč, gym 1000 Kč, hudebny 500 Kč.
Radoslav Kondáč: To je oproti originálu zdražení o 200 Kč u všech členství.
Lukáš Jančička: K SHerně - kdybychom chtěli systém třech členství tak je tahle celá konverzace k ničemu. Začal bych jí, až se rozhodneme, který systém chceme.
Martin Slávik: Teď bychom mohli pětkrát neoficiálně zvednout ruku na to, co se nám líbí, spočítali si to a viděli, co má preferenci většiny. Dále bychom šli kolečko názorů a směřovali to k tomu, co má preferenci většiny, pokud tomu něco chybí. Ruku můžete zvedat kolikrát chcete (pozn: hlasovat pro více návrhů).
Vít Pekárek: Sport bych klidně dal do scénáře 0, že ho chceme zdražit.
Radoslav Kondáč: Doběhneme tak, jak jsou ty scénáře teď.

Výsledky neoficiálního zvedání rukou:
* scénář 0: 4 lidi
* scénář 1: 10 lidí
* scénář 2: 3 lidi
* scénář 3: 8 lidí
* scénář 4: 0 lidí

Martin Slávik: Teď uděláme názorové kolečko. Máme dva preferované scénáře. Poprosím výtky hlavně k nim. Řekněte taky, jestli byste radši scénář 1 nebo 3.
Vít Pekárek: 1
Jaroslav Zdeněk: 1
Jan Bednář: 1, je to lepší na odpustky.
Jaroslav Zdeněk: 1, řeší to trochu to, že ty místnosti neprasknou.
Martin Vadlejch: Motivace pro scénář 3 by byla, že pokud by byl odliv síťových členství tak tím, že to slijeme, by to zůstalo pro ty lidi zajímavější.
Lukáš Jančička: PR stravitelnost, že nedochází ke zdražování, ale ke spojování.
Martin Slávik: Nahrává nám to, že jsme nezdražili, ale byli jsme donuceni to slít a stojí to víc.
Petr Dvořák: Ke scénáři 1 - nechat SHernu v rozšířeném členství nebo ji osamostatnit?
Vít Pekárek: Překvapilo mě, že scénář 2 neměl tolik hlasů. SHernu bych osamostatnil, nebo jí hodil k ostatním volnočasovým projektům.
Jaroslav Zdeněk: Když pominu půlmilionovou investici do SHerny tak jsme řešili, že SHerna, když jede sotva na provozní náklady, tak by samostatné členství dávalo smysl a už se o tom dřív spekulovalo.
Petr Dvořák: Buď rozšířené se sítí nebo samostatně.
Vít Pekárek: Pokud by zůstala v rozšířeném, jsme schopni to udělat, aby všichni, kdo tam vejdou, měli členství?
Ostatní: Je to neuhlídatelné.
Jan Bednář: Mohlo by jít, že to budeme chtít, ale nebudeme to vyžadovat. Budeme to kontrolovat podle logu nebo hodně příležitostně, když někdo bude dělat bordel. Můžeme to tam mít a nevynucovat to, když to nepotřebujeme.
Radoslav Kondáč: Těžko by se to vynucovalo.
Jan Bednář: Je to teoreticky, že to budeš mít jako nástroj a můžeš to později použít.
Martin Slávik: Podobný problém je u malých posiloven, že tam chodí dva lidi a pípne se jedna karta. Když si to napíšeme, máme větší páku někoho vyloučit.
Vojtěch Dušátko: Je tam technické omezení, že lidi mimo ČVUT nemají kartu tak tam chodí s někým, kdo má kartu.
Petr Dvořák: Může to být zapsané v provozním řádu, ale nebude se to asi moc dodržovat.
Václav Havránek: Radši scénář 3. Přijde mi jednodušší. Z hlediska PR rozšířeného členství, psychologický efekt tam je. Scénář 1 je taky dobrý, taky jsem pro něj hlasoval, ale scénář 3 mi přijde lepší. SHernu bych zahrnul do rozšířeného členství a prezentoval to tak, aby to tam lidi navnadilo.
Marek Vančata: Já bych byl radši pro scénář 3. SHerna radši v rozšířeném členství. Ve všech variantách je základ 200 Kč a rozšířené členství 800 Kč. Uvažovali jsme nad ostatním rozdělením částek? Radši bych byl pro 300/700 Kč. Mám radši lichá čísla.
Martin Vadlejch: Finančně je to ekvivalentní. Jak se to líbí víc, je na vás.
Martin Slávik: Není to ekvivalentní vůči lidem co jsou mimo Strahov a mají základní členství bez síťového. Není to ekvivalentní vůči sportu a tanečním.
Marek Vančata: Řešíme i sport?
Martin Slávik: Ne.
Marek Vančata: Ok, sport mimo. 1500 Kč za sport mi přijde hodně. Mohli bychom udělat průzkum, jestli to lidi budou platit?
Erik Beck: 1500 Kč na půl roku je nic. Když se to někomu nelíbí, ať si zaplatí jinde. Ty ceny co jsou jinde jsou vyšší.
Marek Vančata: Jsem proti zdražení! Když zdražíme tak mi přijde lépe obhajitelné 200/800 Kč.
Radoslav Kondáč: Já bych preferoval scénář 1, možná s tím, že by to bylo 300/700 místo 200/800 Kč, ať je v obou přidáno. SHernu bych si dokázal představit v rozšířeném členství. Scénář 3 by nebyl špatný, ale jelikož na to máme málo času, jakýkoliv zásah do rozpočtu má potenciál to hodně rozhodit.
Martin Slávik: Hodnota členství fotoateliéru a hudeben je mizivá. Tím, že se to navýší by se na náš muselo 700 lidí vykašlat a říct, že nám nedá ani základní, ani rozšířené členství a byli bychom na stejném rozpočtu jako kdyby žádná změna neproběhla.
Radoslav Kondáč: Všeobecně se řídím tím, že čím větší zásah, tím větší pravděpodobnost, že se něco odhadne špatně. Jsem pro scénář 1 jako nejjednodušší scénář na pokrytí požadavků, co chceme kvůli rozpočtu nebo SU.
Dávid Ružinský: Jsem pro scénář 3. Kapacita místností není problém. Kapacitu si můžeme určit a lidi se s tím budou muset smířit.
Martin Vadlejch: Současný rezervační systém hudeben je silně periodický - časové sloty v rámci týdne a jediný způsob je říct si např. chci každé úterý od 14 do 16 hod a pak tam chodí nebo nechodí. Ale co se stane, když člověk půjde jednou za 3 týdny?
Dávid Ružinský: Tenhle systém by se měl předělat a ne řešit ten problém.
Vojtěch Dušátko: Když odbouráš tenhle systém, tak se tam všichni navalí, že si to půjdou zkusit.
Dávid Ružinský: To bude pouze na začátku semestru.
Michal Kochman: Spoustu lidí to odradí, že už si to pak nezaplatí.
Dávid Ružinský: Rozšířené členství si neplatí kvůli fotoateliéru. Bylo tam 16 členů, polovina si platí základ a ne síť. Nemá cenu na tohle koukat.
Marek Vančata: Když budu mít se sítí přístup do hudeben, tak kvůli tomu nezačnu na něco hrát. Nevím, co bych tam dělal. Je tady 2000 lidí, co na něco hraje a nechodí do hudebny. Asi by tam ani nechodili.
Martin Slávik: Pro ty, co nemají síť je to zvýšení, ale PR to může podat, že tady mají víc věcí.
Petr Dvořák: Problém pro kapacitu místnosti - když místnost využívá 20 lidí a naštveš 3 lidi, co se tam nemůžou dostat, tak to místnost hodně rozdrbe.
Michal Kochman: Dostáváme vynadáno, že lidi si zaplatí fitko a nedostanou hostovskou kartu. Minulý zimní semestr byl hate na SH, protože nebyly hostovské karty.
Lukáš Jančička: Fotoateliérové členství je formalita. Je to hodně levné. I u hudeben je irelevantní, kolik to stojí. Lidi nezačnou najednou fotit jen protože to mají.
Dávid Ružinský: Souhlasím, že na začátku lidi půjdou jen protože mají přístup. Systém nasere lidi co to doteď platili a nedostanou se tam kvůli kapacitě.
Martin Slávik: Těmhle lidem dáme víc díky rozšířenému členství.
Radoslav Kondáč: Kolik je lidí, když mají možnost se podívat do těchto místností co je zajímají?
Tomáš Pícha: Skupiny jsou po 15 lidech, ale asi tam nechodí kvůli tomu. Akce se účastní 80 lidí. Je tam hodně faktorů. Ne všichni tady bydlí.
Dávid Ružinský: To je 80 lidí co nebude mít důvod se tam podívat znova.
Radoslav Kondáč: Je možnost už teď se tam podívat a nevyužívají toho.
Martin Vadlejch: Pět kámošů si koupí hudebnu tak, že jeden si to koupí a budou tam chodit hrát. Všichni, kteří to chtěli, si to už pořídili a víc asi nebude.
Tomáš Pícha: Kolik máme projektů v základu a je problém tam dostat lidi? Jestli bude narváno, tak je to dobře, protože bude víc lidi co se o ty projekty budou zajímat.
Erik Beck: Se scénářem 1 nesouhlasím. Šel bych do scénáře 3. Líbí se mi, že jsme zachovali základní členství. Nemyslím si, že by do hudeben začali najednou všichni chodit. Souhlasím s navýšením sportu, ale hudebny apod. jsou stále levné. Profesionální fotoateliér stojí 40 EUR. Máme to hodně levné. Sport můžeme v klidu navýšit na koupení nových věcí a rozšiřování. Na SHernu nemám názor.
Šimon Dutý: Oba scénáře jsou lepší než starší. Scénář 3 mi přijde perspektivnější, pokud by upadal zájem o malá členství. U scénáře 1 se mi líbí možnost separovat SHernu. Řekl bych, že by stálo za to separovat členství pro SHernu.
Erik Beck: Má SHerna problém s vytížením?
Radoslav Kondáč: Ne.
Vít Pekárek: Nevidím rozdíl mezi "hudebna je levná" a "SHerna je levná".
Václav Havránek: Když jsme do SHerny narvali hromadu peněz a nikdo tam nebude chodit, tak je to zbytečné.
Šimon Dutý: Když si mám vybrat scénář 1 nebo 3 tak spíš 1.
Adam Pracný: Děkuju za zpracování. Přeskakuju mezi scénáři 1 a 3. Scénář 1 je nejmenší zásah, je to otestované, nebudeme dělat takovou změnu najednou, budou fungovat odpustky.
Martin Slávik: Co myslíš změnou?
Adam Pracný: Máme to otestované několik let, že to funguje. Prakticky abychom to prodali, že zvedáme ceny. Lidí co používají hudebny a fotoateliér není tolik. Líbí se mi víc scénář 3. Když budou problémy s kapacitou fotoateliéru a hudeben, tak to zatíží správce kvůli školení, co bývá, aby se tam nedostal každý.
Martin Slávik: Ke správci se ale teď nechodí?
Vít Pekárek: Ne, ale podepisují provozní řád.
Martin Slávik: Režie navíc je, že správci by si teď museli podepsat OOU (pozn: smlouva o zpracovávání osobních údajů).
Adam Pracný: Tohle může udělat kontrolovanější příjem lidí. Můžeme se zeptat lidí, co to spravují, jestli by tam byl nával. Jestli lidi budou chtít chodit do hudeben a fotoateliérů, měli by projít přes správce. Nebude tam pak takový nával. Oproti tomu - mohl by byt nával najednou a pak by se hromadili, jakmile všichni projdou školením. Kdybychom měli možnost rozšířit, tak by se to dalo vyřešit relativně rychle. Proto jsme pro scénář 3. Nedošlo mi u sportu, že se platí platy, proto se zdražení hodí - jsem pro.
Martin Slávik: SHerna mimo členství nebo rozšířené?
Adam Pracný: Rozšířené. Je skvělé mít možnost si zahrát třeba VR. Když se chce scházet hodně lidí, je velká pravděpodobnost, že nějaký člověk to už má. Nevím, jak často se stává, že si zahraje jeden člověk. Když jde skupina lidí, je velká pravděpodobnost, že to někdo už má a nemusí tu cenu ani řešit.
Jindřich Prášil: Jsem pro scénář 3. U sportu jsem v pohodě se zdražením. Ceny jsou dobré i tak. U rozšířeného členství bych se nebál kapacit. Myslím, že budou v pohodě. Kdyby prošel scénář 1, SHerna by měla zůstat v rozšířeném členství. Chválím Martinovu prezentaci v Texu.
Petr Dvořák: Radši scénář 1.
Martin Slávik: Je to 50/50 (pozn: preference mezi scénáři 1 a 3).
Petr Dvořák: Minule jsem říkal extrémní variantu, abych rozproudil diskuzi. To, co jsme teď probírali přispělo víc ke scénáři 1. Když není důležitá specificita tak myslím, že to můžeme zachovat a pak vymyslet, jak ty členství lépe propojit s nějakým EDU (hudebny a fotoateliér). Má to potenciál a dávalo by smysl v rámci hudebny mít člověka co by se pravidělně věnoval lidem, co by si chtěli zlepšit techniku, naučit se základy apod. Spoléhám, že jsou lidi co to budou chtít dělat, ale dává mi to pak smysl ve scénáři 1.
Martin Slávik: Proč to nemít v rozšířeném členství a udělat pro ty lidi tohle?
Petr Dvořák: Když člověk za něčím jde tak to podle mě vypadá uchopitelněji, než když to bude nějaké volnočasové členství.
Martin Vadlejch: Členství na hudebny je 50 za semestr, fotoateliér 10 za semestr. U hudeben plus ještě kamarádi co hrajou. V rozšířeném by měli přístup sami. Je to málo lidí.
Petr Dvořák: Pokud by to bylo spojené s EDU, člověk by sám měl mít hudební členství a ne že s sebou vezme kamarády na lekci.
Martin Slávik: Proč nemůžeš targetovat lidi, co šli za správcem a nechali si dát službu hudebna?
Petr Dvořák: To můžeš taky. Neříkám, že nemůžeš.
Martin Slávik: Já se taky stavím spíš ke scénáři 3, protože mít nějaký výpis "tihle lidi mají hudebnu a jsou nadšení srdcaři" je fajn, až na to, že nevím, jak moc to klub zabolí, když to mít nebudeme a budeme jen vědět, kolik lidí jde to jaké místnosti. Za mě si tou specificitou podkopáváme nohy. Když bude něco nového, je to členství, nebo ekonomická činnost? Když se to nechá v rozšířeném členství, jsme klub a je tu něco, co těm lidem dáváme. Některé věci mají režii a něco potřebují.
Michal Kochman: Kolik nás administrativně stojí jestli máme členství 4 nebo 5?
Martin Slávik: Nevím.
Vít Pekárek: Bude to v tom, když si lidi budou doplácet členství separátně. Procento lidí co se zaplatí základ a síť později hudebny bude hodně malý.
Martin Vadlejch: Když to udělají všichni tak je to 60 lidí za semestr.
Petr Dvořák: Takže maximálně 1200 Kč.
Tomáš Pícha: Když něco odhlasujete, jak poznáte, že to bylo dobře nebo špatně? Co budeme sledovat, abychom to vyhodnotili?
Martin Vadlejch: Počty členství, vybrané peníze, přetíženost místností.
Tomáš Pícha: Co sledovat u všech projektů? Členství, finance, průzkum spokojenosti? Lidi budou nejdřív nespokojení, ale můžeme se později podívat s odstupem.
Lukáš Jančička: Musíme se dívat komplexně, protože nevíme, co bude korelace a co kauzalita. Vzpamatováváme se z covidu. Jsme nahoře, nebo narážíme na Ukrajince a havarijní pokoje? Když máme hodně členství, nemusí to znamenat, že jsme to způsobili my. Selským rozumem bych zhodnotil faktory.
Tomáš Pícha: Dneska si můžeme vybrat, co chceme. Měli bychom si říct, co budeme dělat potom. Možná to bude potřeba změnit. Budu rád, když ne, ale je dobré vědět, kdy to bude potřeba změnit.
Radoslav Kondáč: Když nebudeme schopni změřit dopad rozhodnutí, je lepší nápad udělat něco konzervativnějšího, kde je menší předpoklad, že to s tím zahýbe.
Lukáš Jančička: Aby to mělo katastrofální dopad je velmi nepravděpodobné. Více než 1/4 lidí by se musela vykašlat na rozšířené členství.
Martin Slávik: To, co jsme preferovali, vyšlo nerozhodně, protože tu byl hlas, co řekl, že mu je to jedno a jsme liší. Nejsme schopni rozhodnout.
Vít Pekárek: Ve scénáří 3 bychom odpustkem čehokoliv odpustili vždy internet. Správcům hudeben bychom odpustili více než hudebny. Jsou lidi, kterým se odpouští hudebny a fotoateliér a nejsou správci.
Petr Dvořák: Můžeš přiřadit služby, protože jsi správce.
Martin Slávik: Mohlo by to být technicky složitější - odpustíš rozšířené členství, ale nepřidáš zařízení. Ale to nikdo neohlídá.
Jan Bednář: Nebylo by lepší, aby ten, kdo chce používat hudebny, tak musel mít rozšířené členství?
Martin Slávik: Odhlasovali bychom si maximálně návrh toho, co budu prezentovat na parlamentu SU.
Radoslav Kondáč: Jediné, co bychom mohli schválit, je změna interního předpisu. Výše příspěvku si neschválíme.
Vít Pekárek: Můžeme to ale datovat s platností od 1. 1. 2023.
Petr Dvořák: Myslím, že dnes můžeme schválit návrh na změnu sportovního členství.
Martin Slávik: Je to zbytečné, protože to stejně budeme schvalovat jako celek.
Vojtěch Dušátko: Schvalovat to na vícekrát je zbytečné. Stejně to jsou jenom návrhy.
Vít Pekárek: Kdo schvaluje ty částky?
Martin Slávik: My máme návrh a parlament SU schvaluje. Pak to projde přes shromáždění klubů.
Vojtěch Dušátko: Ve stanovách je, že pokud jde o finance, schvaluje to shromáždění.

(22:23) Martin Slávik vyhlašuje pauzu do 22:30

(22:37) odchází Erik Beck, Šimon Dutý, Dávid Ružinský
::počet osob s hlasovacím právem: 10

(22:37) Martin Slávik obnovuje schůzi
::počet osob s hlasovacím právem: 10

Martin Slávik: Přišel mail od RSS, každý si ho sám na projektoru přečte.
(všichni čtou email)
Martin Vadlejch: Shoda podmětu s přísudkem je všude špatně.
Vít Pekárek: Támhle je zrovna správně.
Martin Vadlejch: Jednou...
Tomáš Pícha: Na jiných klubech bude jiný dopad, protože mají menší počet.
Michal Kochman: Bude jiný závěr, než že se 2 scénáře pošlou do klubu a pobavíme se o nich později?
Martin Slávik: Přijde mi rozumný Pavlův point, že jsou lidi, co by se vyjádřili, kdyby to přišlo do mailu.
Radoslav Kondáč: Měli bychom nechat čas, ať se sem někdo přijde pohádat do budoucna.
Martin Slávik: Nevýhoda toho, že bychom to schvalovali později, je, že se nejspíš nesejdeme, protože bude konec semestru. Schvalování návrhu by mohlo per-rollam.
Adam Pracný: Další měsíc tu bude hromada lidí. Více než polovina se vymění.
Martin Slávik: Neposouvat nebo obráceně?
Adam Pracný: Obráceně. Někteří lidé přijdou a budou si stěžovat zástupci tak ať ví, proč se rozhodujeme takhle.
Radoslav Kondáč: Bude nové představenstvo, ale není tu moc z kandidátů. Pokud by se zajímali, tak mohli přijít.
Martin Slávik: Jeden tu je.
Radoslav Kondáč: Ale není jich tu mnoho. Můžeme příští týden vyvolat diskuzi a výsledek udělat per-rollam, kde se vyjádříme všichni jestli máme čas.
Marek Vančata: Je tu ještě další týden.
Martin Slávik: A chceme mít další představenstvo za týden?
Marek Vančata: Ano, můžeš udělat Doodle.
Martin Slávik vytváří Doodle


(22:56)
3) Různé
Martin Slávik: Začneme tématem kuchyňky.
Marek Vančata popisoval, jak probíhala debata hospodářek a pana Vodičky o kuchyňkách. Poté popisoval, jak probíhala komunikace s panem Vodičkou a dověděl se, že pan Vodička potřebuje vyřešit problém, který se domníval, že existuje a to, že je kuchyňka přístupná pouze části obyvatelům a ne všem.
Radoslav Kondáč: Kolik máš na bloku zavřených kuchyněk? (pozn: otázka na blok 7)
Adam Pracný: Taky jsme chtěli mít kuchyňku na půjčování, abychom mohli trasovat, kdo dělá v kuchyňkách nepořádek.


Petr Dvořák: Kuchyňky na kartu by nemusely být špatné.
Vojtěch Dušátko: Jako součást rozšířeného členství.
Petr Dvořák: Jaká je motivace lidí pro scénář 1 vs 2 a scénář 3 vs 2?
Jindřich Prášil: Scénář 2 mi nedává smysl. Když slučovat tak pořádně. Radši scénář 3.
Adam Pracný: Dal jsem scénář 3. Když už měníme název tak ať se s tím něco přidá když je to rozšířené členství.
Radoslav Kondáč: Na scénáři 1 je dobré, že se toho nemění tolik. Scénář 2 mi nepřijde jako dostatečná změna. Radši scénář 3 než 2.
Marek Vančata: Volnočasové členství mi nedává smysl.
Václav Havránek: Souhlas.
Jaroslav Zdeněk: Souhlasím s Radem a Jindrou.
Vít Pekárek: Byl jsem za scénář 1. Scénář 3 mě neuráží.
Petr Dvořák: Volnočasové členství by bylo dobré v tom, že by se do toho daly schovat různé věci - např. "hej mám hudebny tak můžu i SHernu". Bylo by to dobré propagačně.
Martin Slávik: Radši scénář 3 než 2. Souhlasím s Jindrou. Nedává mi to smysl vůči budoucnosti, když budou přibývat projekty, co chceme zpoplatňovat, tak obhajovat úplně samostatné členství. Je blbé mít volnočasové aktivity napůl podmíněné rozšířeným členstvím (pozn: kvůli síti) a napůl ne. Když už, tak radši scénář 3, kde SHerna bude s ostatními věcmi a finančně nás to moc bolet nebude - cca 50000 Kč rozdíl.
Jakub Špicar: Na 3D tisku je počítač a mohl by se dát pryč ze sítě, ale teď někdy ve fotokomoře by měl taky přibýt počítač. Jak se to bude řešit?
Martin Slávik: Kdybychom se shodli na scénáři 3, tak to dáme pod rozšířené členství, jinak se to bude řešit operativně.
Jakub Špicar: Když to bude scénář 3 tak to bude jasné.
Marek Vančata: Ve scénáři 1 by ale musela být taky v rozšířeném členství.

Volby
Michal Kochman: Příští týden nás čeká urnové hlasování ve volbách. Jako volební komise prosíme o stoly. V pondělí by se měly zvládnout bloky 2,3,5,6,7, v úterý 9,10, část 8 a ve středu 4 a zbytek 8.

Vánoční večírek
Marek Vančata: Kdo je zvaný na Vánoční večírek z klubu?
Martin Slávik: Centrála SH, představenstvo, zástupci, vedoucí projektů.
Petr Dvořák: Mohli jsme dát večírek na den, kdy mají hospodářky dlouhou směnu, aby tu spíš chtěly zůstat.
Martin Slávik: Pozval bych ještě V. Bohuňka, tomu jsem nepsal email.

Změna pracovních dob hospodářek
Petr Dvořák: Změny pracovních dob hospodářek - hospodářka bloku 10 to asi nevydrží a odejde kvůli tomu. Dokážeme vysvětlit Vodičkovi, že to není dobrý nápad? Teď je zkušební doba. Oficiální doba je tři měsíce. Chtělo by to řešit rychle. Zkušební doba je nevypovídající kvůli Vánocům a zkouškovému. Je to blbost.
Václav Havránek: Hospodářka bloku 6 má v plánu dělat si čárky, kdy lidi chodí.
Radoslav Kondáč: Já jsem slyšel, že Vodička říkal, že my jsme požadovali prodloužení pracovní doby hospodářek. To není pravda. Říkal jsem mu, že je to zbytečné. Naše hospodářka taky říkala, že možná po Novém roce odejde.

(23:42) odchází Jaroslav Zdeněk
::počet osob s hlasovacím právem: 9

Vít Pekárek: To, že to vzešlo od studentů, je možná z toho, že Elena Artés nadávala, že hospodářka věčně není v kanceláři. Z tohoto to možná vzniklo. Od nové hospodářky nemám názor.
Petr Dvořák: Dává smysl, aby tu někdo byl odpoledne. Nemyslím dvakrát v týdnu a nemyslím každá hospodářka. Stačilo by, aby tu byly párově na nějakých blocích.

(23:45) přichází Jaroslav Zdeněk
::počet osob s hlasovacím právem: 10

Marek Vančata: Já chci mít svojí hospodářku. Je mi jedno kdy.
Petr Dvořák: Ve chvíli, kdy řekneš "buďte tu jednou za 14 dní do večera", tak to zkousnou.
Martin Slávik: Zítra ráno jdeme za Musilem. Mohli bychom stihnout kolečko kolem SUZu. S Vodičkou asi nebudeme diskutovat.

Kolečko bloků
Jindřich Prášil: Vrátní na bloku 2 nefungují. Když si zabouchneš pokoj, dají ti generál bez kolejenky.
Martin Slávik: Bude potřeba sejít se s firmou, která vrátné dodává a popovídat si o tom. Zkoušeli jsme dnes na bloku 7 půjčit klíč. Vypůjčil si ho člen centrály oproti kolejence bez kontroly, zda má přístup.
Adam Pracný: U nás byly problémy. Hospodářka říkala, že máme napsat na VK Holding.

Radoslav Kondáč: Blok 3 nic.

Marek Vančata: Blok 4 nic.

Václav Havránek: Na bloku 6 jsme měli díkuvzdání a pár dalších akcí. Bylo to zajímavé.

Adam Pracný: Na bloku 7 bych chtěl prosadit kuchyňku co se půjčuje.
Vít Pekárek: Zavřenou kuchyňku máme jako místnost zvlášť mimo těch dvou na patře.
Adam Pracný: Hospodářka nám nemůže dát klíče od kuchyněk.
Marek Vančata: Zašel bych za Kozlovou, jestli vám nedá kuchyňku co si opravíte sami.

Vít Pekárek: Blok 9 jsme obešli s novou hospodářkou a kandidátem na zástupce bloku. Jinak nic.

Petr Dvořák: Blok 10 nic.

(00:00)
Martin Slávik ukončuje schůzi.

MD5 hash tohoto zápisu je: 34a80c1fadbd8c3f9b56fb3d4ba67755

Tato verze souboru txt/20221201.txt byla nahrána 11.01. 2023 20:25:02.