Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 04.12.2022

_____________________
Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 4. 12. 2022
================
Přítomni:
----------
Předseda: Martin Slávik (32781)
Místopředseda: Petr Dvořák (30488)
CKZ1: -
CKZ2: -
CKZ3: -
CKZ4: Jaroslav Zdeněk (32150)


Blok 2: Jindřich Prášil (30445)
Blok 3: -
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: -
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Adam Pracný (36532)
Blok 8: Dávid Ružinský (33903)
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: -


Hosté:
Pavel Valach (33667)
Vojtěch Dušátko (32136)
Jiří Hájek (38773)
Jakub Špicar (36343)
Ondřej Míka (36279)
Šárka Švimberská (37886)
Libor Hájek (26286)
Adam Pospíšil (37207)
Michal Kletečka (25868)
Martin Vadlejch (31965)


Zapisovatel: Jiří Hájek (38773)

Body k projednání:
1) Schválení návrhu na změnu členských příspěvků do parlamentu SU

==============================
(20:12) Martin Slávik zahajuje schůzi
::počet osob s hlasovacím právem: 8

1) Schválení návrhu na změnu členských příspěvků do parlamentu SU
Martin Slávik: Představenstvu se líbily 2 varianty, které byly poslány do konference klub. Přišly dotazy a jsou tu lidé, kteří se chtějí vyjádřit např. za hudebny. Bavil jsem se s lidmi a přišel na věci, které by mohly komplikovat to, co po nás SU chce. Budeme muset rychle stihnout implementaci. 15. 12. to přistane v parlamentu SU, pak shromáždění klubů a pak změna IP. Asi to nestihneme. Na začátku roku máme překryv členství, což by bylo problémové při přechodu na systém 3 členství.
Vojtěch Dušátko: Když to nebude 31. 12. v ISu, lidé budou moct zaplatit věci, které bychom pak museli vracet. Je nutné tohle stihnout ošetřit.

(20:17) přichází Jaroslav Zdeněk
::počet osob s hlasovacím právem: 9

Vít Pekárek: Jak to mají technicky ostatní kluby, třeba Sincoolka?
Pavel Valach: Sloučené základní a rozšířené členství.
Vít Pekárek: Nevíš, co ostatní kluby?
Pavel Valach: Většina to už nějak má. Čeká se jen na SH.

Martin Slávik: Nebude dobré měnit to uprostřed akademického roku. Kompromisem by bylo pouze přejmenovat síťové členství, což nebude technicky náročné.
Jaroslav Zdeněk: Codename na pozadí bude pořád třeba network, ale uživatelé to uvidí jinak.
Martin Slávik: Asi bychom si měli říct, zda jsme schopni si to odhlasovat a nasadit.
Vít Pekárek: Kdo plánujete jít na příští parlament SU? Já nemůžu, protože už něco mám.
Petr Dvořák: Půjdu určitě já s Martinem Slávikem. Když budu mít podklady, nebude problém.
Pavel Valach: Už se to řeší nějakou dobu. Zbytek se shodl relativně brzy.
Jindřich Prášil: Kdo má reálně schválený IP? Podle mě nikdo. Z toho, co jsme dohledali, mají maximálně usnesení.
Pavel Valach: My už máme schválený IP od 1. 1. 2023.
Martin Slávik: Asi to do 15. 12. nestihneme, budeme muset hlasovat per rollam a tím nelze měnit IP.
Petr Dvořák: Můžeme hlasování udělat na vánočním večírku 12. 12.

Martin Slávik: Co jsem se bavil za hudebny s Jirkou Šebkem - hudebny jsou razantně proti sloučení, pokud nebudou mít nový rezervační systém. Byl skeptický už od začátku, když jsem vyprávěl, co jsme řešili na posledním představenstvu.
Libor Hájek: Nemuseli bychom dělat nové rozvrhy. Jde o to, že se zvětší okruh lidí, kteří tam budou mít přístup. Rozvrhy jsou už teď vytížené. Když tam nebudou chtít moc chodit, nezaplatí si členství. Když to bude v rozšířeném členství, tu rezervaci si tam kdekdo hodí. Už takhle je to plné a je obtížné se v kapele domluvit na termínu, kdy tam můžou všichni. S více lidmi bude taky větší bordel a bude to hůře uhlídatelné. Dnes tam chodí lidé, kteří chtějí hrát. Při sloučení tam lidé budou chodit i z jiných důvodů.
Martin Slávik: To by bylo (pozn: bordel) proti pravidlům místnosti.
Libor Hájek: Chtěli bychom to pro lidi, kteří tam chodí cvičit.
Martin Slávik: Je problém, že rezervace jsou plné, ale zvaž to, jak ten systém funguje. Je problém, že jsou rezervace periodické na každý týden. Kdyby byl nový rezervační systém, rozvrhy by mohly být více podle toho, jak lidé hudebny navštěvují. Mohlo by to být třeba jako rezervační systém Grilcentra s tím, že by třeba registrované kapely mohly mít periodické rezervace a ostatní pouze jednorázové rezervace.
Libor Hájek: Kompletní změna systému by byla náročná.
Jaroslav Zdeněk: Řešili jste to s autorem rezervačního systému?
Libor Hájek: Ne.
Jaroslav Zdeněk: Zeptejte se ho na to.
Vojtěch Dušátko: Diskutovali jsme to na centrále jako feature request (pozn: periodické rezervace) do celostrahovského rezervačního systému.
Dávid Ružinský: Podle mě je periodicita nesmysl. Přece jde na začátku semestru naklikat rezervace na celý semestr. Zamezilo by se tím problémům, co vznikají z peridických rezervací. Když bude chodit více lidí, bude více správců, takže si problémy lépe pořeší.
Vít Pekárek: Kdo napíše nový rezervační systém do 3 týdnů? Aktuální systém není ideální, ale funguje. Za posledních cca 10 let to nikdo nepřepsal. Evidentně to nikoho dost neštve.
Dávid Ružinský: Čili hudebny jsou proti systému 3 členství?
Ostatní: Ano.
Libor Hájek: Jak tohle vlastně vzniklo? Co je cílem?
Petr Dvořák: Lidem z ČVUT vadí, že máme něco jako síťové členství. Kvůli nové rámcové smlouvě ho musíme přejmenovat. V rámci toho se v SU stalo, že když si to ostatní kluby přeschvalovaly, řekly si, že se navíc cena zvedne a členství se sloučí. Aktuálně hledáme řešení, které bude dávat smysl nám a bude se líbit i lidem z ČVUT. Varianta systému 3 členství existuje, protože příjem z hudeben a fotoateliéru je zanedbatelný a sloučení by bylo dobré pro PR.
Libor Hájek: Hudebny jsou levné. V Praze to stojí třeba 2000 Kč/hod. Zdražení by nám nevadilo.
Petr Dvořák: Pokud by prošla varianta 1, mohli bychom uvažovat nad zvýšením. V případě varianty 3 tato otázka odpadá.
Jaroslav Zdeněk: Kdyby byla kapacita hudeben nedostatečná, Erik Beck říkal, že by mohl obětovat místnost na bloku 5.
Petr Dvořák: Neřešil bych teď výši, protože to závisí na tom, kterou variantu si nakonec vybereme. Pokud nám hudebny dají podklady, nebude problém s případným zvyšováním, ale prosím řešme toto později.
Václav Havránek: Šlo by teď odsouhlasit třeba "variantu 0" a v příštím akademickém roce něco více.
Martin Slávik: K tomu jsem chtěl dojít tím, že mám obavy, že se to všechno nestihne. Teď bychom mohli probrat věci, které nás posunou dál.
Jaroslav Zdeněk: Ptal jsem se obchoďáka CESNETu ohledně přejmenování. Říkal, že CESNETu to nevadí, dokud to přikryje rektor nebo prorektor. Vadí jim, že si lidé myslí, že tu prodáváme připojení k internetu. Bylo by dobré, aby si spolu sedl ČVUT, CESNET a prezidentka SU a domluvili se, co po nás reálně chtějí.
Vít Pekárek: Přejmenování je pro nás to nejmenší. Pak je tu výše pro dobrou převoditelnost.

Vít Pekárek: Hromada lidí je zvyklá platit 2 členství. Nevím, jak to mají ostatní kluby, ale u nás, když to ti lidé budou hledat, by mohl vzniknout zmatek. Lidé nebudou vědět, co zaplatit, když budou chtít síť.
Pavel Valach: Možná by to šlo o půl roku posunout.
Vít Pekárek: Moc se na to na parlamentu SU netvářili.
Vojtěch Dušátko: Rámcová smlouva se bude měnit až 30. 6. 2023.
Petr Dvořák: Bylo by dobré to mít už teď půl roku dopředu připravené. Myslím, že ze změny názvu na rozšířené členství lidé zmatení nebudou, variabilní symbol může zůstat stejný. Dá se dobře vykomunikovat, proč se to jmenuje rozšířené členství. Lidé používají platbu přes QR kód, takže se nejspíš nespletou.
Dávid Ružinský: Zpět k tématu prosím.
Vojtěch Dušátko: Bylo by dobré měnit pouze jednou a ne teď přijmout variantu 1 a za půl roku pak přejít na variantu 3.

Vít Pekárek: Varianta 2 zaváděla volnočasové členství, kam by přišla třeba i SHerna. Byli byste (pozn: za hudebny) pro, aby v tomto členství byly hudebny? Furt se bojíte toho návalu?
Libor Hájek: No, teoreticky. Je to asi scénář, který by nám vadil méně.
Martin Vadlejch: Ohledně SHerny - teď je nevyužívaná. Co se stane, když jí zpoplatníme?
Petr Dvořák: Když bude SHerna mít samostatné členství a zpoplatní se nízkou částkou, budou jí podle mě lidé spíš využívat. Nemusí se nutně zvýšit počet lidí, ale stejný balíček lidí by tu místnost využíval častěji.
Marek Vančata: Neměla by být dlouhodobá snaha snižovat počet členství? Není problém, že si lidé myslí, že prodáváme službu (pozn: síť)?
Jaroslav Zdeněk: Jak jsme říkali, důvodem jsou ČVUT a CESNET.
Martin Vadlejch: K hudebnám - pokud budou hodně vytížené, můžeme rozšiřovat, třeba postavit novou.
Jindřich Prášil: Rozšířené členství by bylo dobré, aby členství nebyla tolik specifická.
Martin Slávik: Posuneme se k dotazům od Petra Hodače. "Pokud se sjednotí členství, jak si budou v hudebnách lidé vážit vybavení, když za něj technicky nebudou platit? O kolik je potřeba zdražit sportovní členství, aby to bylo udržitelné? Nepřinese to úbytek členství?"

"Pokud se sjednotí členství, jak si budou v hudebnách lidé vážit vybavení, když za něj technicky nebudou platit?"
Vojtěch Dušátko: Ban na hudebnu by znamenal ban na rozšířené členství a odstřelí jim to úplně všechno.
Martin Slávik: Dal by se i jenom odebrat přístup do hudeben. Ale máš pravdu, ban na vše by asi řešení problémů uspíšil.

"O kolik je potřeba zdražit sportovní členství, aby to bylo udržitelné? Nepřinese to úbytek členství?"
Dávid Ružinský: Proč 1500 Kč za sportovní členství?
Michal Kletečka: Jenom inflace vyšla cca na 1360 Kč. Podrobnou analýzu jsme nedělali. Zvýšili jsme o inflaci a potřebujeme zainvestovat do strojů, které tam jsou 10 let a stojí třeba 300 000 Kč.
Martin Vadlejch: Částka bude zhruba sedět. Pokles členství neočekáváme. Bude se nejspíš rozšiřovat Silicon Gym, což by mohlo stát 150 000 Kč. Zvednutí platů cvičitelů a masérů je další věc. 1500 Kč je rozumné vzhledem k investicím, které se musejí udělat.
Vojtěch Dušátko: Když vznikne boulder a bude součástí sportovního členství, zaplatí za něj někdo, kdo nevyužije posilovnu, 1500 Kč?
Martin Vadlejch: Boulder asi nebude.
Jindřich Prášil: Já bych si ho zaplatil. Kdybych ho měl za barákem tak tam budu chodit hodně.
Vojtěch Dušátko: Ale omrzí tě to. Někde můžeš mít klidně 10 vstupů za 1500 Kč a bude tam více variace.

Martin Slávik: Můžeme si neformálně spočítat hlasy, jak se nám líbí varianta 1 vs varianta 3.
Jindřich Prášil: Neschvaloval bych variantu 1 jen protože je technicky možná. Radši bych neschvaloval vůbec.

Výsledky:
* varianta 1: 8
* varianta 3: 6

Představenstvo diskutuje o tom, jak technicky provést hlasování tak, aby byly zohledněny názory nepřítomných a ideálně jsme měli návrh včas připravený.

Jaroslav Zdeněk: Nejraději bych měl teď hotový návrh a nasazoval ho až od 1. 7. s rámcovou smlouvou.

Martin Slávik: Pokud se shodneme, uděláme hlasování per-rollam s platností od 1. 7.
Vít Pekárek: Pojďme si tu sepsat návrh, který pošleme na RocketChat, ať máme připravenou finální podobu.
Petr Dvořák: Můžeme si teď odhlasovat navýšení sportovního členství od 1. 1. 2023 a zbytek udělat od 1. 7. 2023.
Marek Vančata: Jaký je důvod udělat sport teď?
Petr Dvořák: Budou mít více peněz a budou moci přidat cvičitelům a masérům.
Marek Vančata: Lidem se nebude líbit, když budeme každý semestr zdražovat.

(21:56) odchází Marek Vančata
::počet osob s hlasovacím právem: 8

Představenstvo nadále diskutuje o tom, jak technicky provést hlasování.

(22:07)
Martin Slávik ukončuje schůzi

MD5 hash tohoto zápisu je: 391cb85b09b770b805d211a18001f517

Tato verze souboru txt/20221204.txt byla nahrána 11.01. 2023 20:23:02.