Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 09.12.2022

Výsledek hlasování per rollam představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 9. 12. 2022 23:00

Zapisovatel: Martin Slávik (32781)
==============================
Souhrn z e-mailové korespondence vedení klubu Silicon Hill.

Hlasovali:
(6. 12. 2022 16:58) Vít Pekárek (27408); Platný hlas;
(6. 12. 2022 18:57) Jindřich Prášil (30445); Platný hlas;
(7. 12. 2022 09:21) Erik Beck (39067); Platný hlas;
(8. 12. 2022 10:05) Martin Slávik (32781); Platný hlas;
(8. 12. 2022 12:50) Radoslav Kondáč (31921); Platný hlas;
(9. 12. 2022 01:35) Petr Dvořák (30488); Platný hlas;
(9. 12. 2022 01:40) Jakub Jančička (27381); Platný hlas;
(9. 12. 2022 08:26) Jan Bednář (12364); Platný hlas;
(9. 12. 2022 11:18) Jaroslav Zdeněk (32150); Platný hlas;
(9. 12. 2022 14:58) Dávid Ružinský (33903); Platný hlas;
(9. 12. 2022 16:27) Marek Vančata (32416); Platný hlas;
(9. 12. 2022 16:27) Adam Pracný (36532); Platný hlas;
(9. 12. 2022 22:10) Otto Hollmann (26671); Platný hlas;

Nehlasovali:
Václav Havránek (30694), tedy se zdržel.
Šimon Dutý (38369), tedy se zdržel.

================
(23:00)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje záměr navýšit od 1. 7. 2023 sportovní členství na 1500 Kč, zrušit síťové členství a zavést rozšířené členství s výší 800 Kč.
::Číslo: 2022-0043
::Osob s hlasovacím právem: 15
::PRO: 10
::PROTI: 3
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.
===============

MD5 hash tohoto zápisu je: c7320cfbd62e13e45ac52394e04ded04

Tato verze souboru txt/20221209.txt byla nahrána 10.12. 2022 21:40:02.