Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 12.12.2022


_____________________
Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 12. 12. 2022
================
Přítomni:
----------
Předseda: Martin Slávik (32781)
Místopředseda: Petr Dvořák (30488)
CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Jakub Jančička (27381)
CKZ3: Jan Bednář (12364)
CKZ4: Jaroslav Zdeněk (32150)


Blok 2: -
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: -
Blok 5: Erik Beck (39067)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Adam Pracný (36532)
Blok 8: -
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Šimon Dutý (38369)


Hosté:
Michal Kochman (30478)
Jiří Hájek (38773)
Matěj Jezdinský (35836)
Zorjanka Mojsevyč (36630)


Zapisovatel: Jiří Hájek (38773)
==============================
(21:10) Martin Slávik zahajuje schůzi
::počet osob s hlasovacím právem: 11

(21:10)
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů

===============
(21:10)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz.
::Číslo: 2022-0044
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(21:11) přichází Jan Bednář
::počet osob s hlasovacím právem: 12

(21:11)
2) Schválení záměru na změnu členských příspěvků do parlamentu SU

===============
(21:16)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill potvrzuje per rollam hlasování o usnesení 2022-0043.
::Číslo: 2022-0045
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
===============

(21:16)
3) Schválení změny IP členství v klubu Silicon Hill

Martin Slávik: Změníme IP s platností od 1. 7. Dokument proběhl předpisovkou narychlo. Chceme to schválit dnes, protože za chvíli se v představenstvu vymění mnoho členů a diskuze by probíhaly úplně od začátku. Odhlasováním tohoto SU ukážeme, že od 1. 7. chceme IP opravdu změnit.
Petr Dvořák: SU sice vymyslela platnost od 1. 1., ale naše změny spíše budou sloužit jako podklady pro rámcovou smlouvu.

Představenstvo diskutuje o drobných přípomínkách ke schvalovanému IP.

===============
(21:40)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje IP členství v klubu Silicon Hill tak, jak byl zaslán do konference vedení 12. 12. 2022.
::Číslo: 2022-0046
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(21:41)
Martin Slávik ukončuje schůzi


Příloha č.1: IP členství v klubu Silicon Hill
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20221212-%C4%8Clenstv%C3%AD%20v%20klubu%20Silicon%20Hill.pdf
MD5(20221212-Členství v klubu Silicon Hill.pdf)=d11ba19bf90d08595680ad474d4d0b5b

MD5 hash tohoto zápisu je: 17644425fb57c1246c93adf07a644d4f

Tato verze souboru txt/20221212.txt byla nahrána 11.01. 2023 20:18:02.