Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 20.02.2023

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 20. 02. 2023
================
Přítomni:
----------
Předseda: Martin Slávik (32781)
Místopředseda: Petr Dvořák (30488)
CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Vojtěch Dušátko (32136)
CKZ3: Jan Bednář (12364)
CKZ4: Dominik Roman (36442)


Blok 2: Martin Uždil (38381)
Blok 3: Samuel Pavlík (32944)
Blok 4: Ondřej Míka (36279)
Blok 5: -
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Matěj Jezdinský (35836)
Blok 8: -
Blok 9: František Bůžek (37662)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: -


Hosté:
Jiří Hájek (38773)
Michal Kochman (30478)
Jakub Špicar (36343)
Adam Ježek (34130)
Nina Kuželková (34581)
Michal Kletečka (25868)
Elena Patceva (34147)
Martin Vadlejch (31965)
Lukáš Jančička (34996)
Vít Pekárek (27408)
David Prudek (29861)
Alena Brožová (34688)
Barbora Suchomelová (37876)
Alena Kadlčíková (38234)
Jaroslav Pfauser (38114)
Vít Kalianko (35949)
Jaroslav Zdeněk (32150)
Kateřina Pilná (POD) online hovor


Zapisovatel: Jiří Hájek (38773)
==============================
(20:10) Martin Slávik zahajuje schůzi
::počet osob s hlasovacím právem: 11

(20:11)
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů (M. Slávik)

===============
(20:13)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz.
::Číslo: 2023-0008
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(20:13)
2) Schválení zápisu ze schůze 20. 9. 2022 (M. Slávik)

M. Slávik: V zápisu chybí hosté.

Představenstvo diskutuje o komentářích v draftu zápisu.

Doplňují se hosté do zápisu.

===============
(20:25)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 20. 9. 2022 tak, jak byl nahrán na stránku zápisů 20. 02. 2023 v 20:25.
::Číslo: 2023-0009
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(20:26)
3) Schválení zápisu ze schůze 11. 1. 2023 (M. Slávik)

V zápisu se opravilo jedno jméno. Jinak nebyly žádné připomínky.

===============
(20:29)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 11. 1. 2023 tak, jak byl nahrán na stránku zápisů 20. 02. 2023 ve 20:28.
::Číslo: 2023-0010
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(20:29)
4) Záměr projektu SHOW 2023 (D. Prudek)

M. Slávik: Budeme schvalovat pouze záměr, nebo i ekonomickou činnost?
D. Prudek: Pokud dnes schválíme záměr, bude ekonomická činnost předložena na dalším představenstvu. SHOW asi všichni znáte. Je to strahovský festival. Finance už jsme řešili, ale záměr se sem dostal až teď. Rádi bychom SHOW znovu uspořádali. Budou dvě pódia, dříve bývalo více. Teď řešíme, zda bude dostatek kapel. Práce již probíhají, ale žádné závazné, protože záměr zatím není schválený. Má někdo dotaz?

Nikdo nemá dotaz.

===============
(20:33)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje projektový záměr SHOW 2023 tak, jak byl zaslán do konference Vedení 18. 2. 2023.
::Číslo: 2023-0011
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

D. Prudek: Děkuji za schválení. Budeme na SHOW dále pracovat. Uvidíme se 19. 4. tady na Strahově. Budeme rádi, když se nám přihlásíte jako pomocníci.

(20:37)
5) Aktualizace členů likvidační komise (M. Vadlejch)

M. Vadlejch: V roce 2018 byla pověřena skupina lidí, aby prošli seznam majetku, který se má vyřadit, protože na jednoho člověka je to hodně. Tito lidé měli za úkol projít majetek a rozmyslet si, zda ho prodat, redistribuovat, nebo s ním dělat něco jiného. Došlo se k závěru, že majetek má moc nízkou hodnotu, takže měla být zařízena ekologická likvidace. Nedávno jsem oslovil členy likvidační komise a ptal se, proč není pořád zlikvidovaný majetek. Většina těchto lidí už na Strahově nebydlí a nechtějí se na tom podílet. Odebral jsem jim štítek v ISu. Je otázka, zda já mám právo jmenovat lidi do likvidační komise, která není nikde zakotvená. Bylo by dobré vyjasnit, kdo má tuhle pravomoc. Mohli bychom si formálně odhlasovat nové složení. V roce 2018 byla komise jmenována představenstvem, ale některé lidi pak jmenoval předseda.
V. Pekárek: Hodně štítků bylo zrušeno v roce 2016. Nevíš, co se tehdy dělo?
M. Vadlejch: Nevím, takhle daleko jsem nešel.
M. Slávik: Asi nebude nic špatně, když teď jmenujeme likvidační komisi podle toho, jak jsou štítky v ISu.
M. Vadlejch: Štítky v ISu jsem aktualizoval. Mělo by to být aktuální.
O. Hollmann: Abychom předešli podobné situaci, mohli bychom dát platnost třeba do konce roku 2024.
M. Vadlejch: Je ke zvážení zakotvení likvidační komise do nějakého předpisu.
M. Slávik: Je někdo proti tomu, aby lidé se štítkem v ISu byli členy likvidační komise?

Nikdo neprotestuje.

Představenstvo řeší detaily ohledně náplně práce likvidační komise a formy usnesení.

(20:45) přichází J. Bednář
::počet osob s hlasovacím právem: 12

(20:53) odchází M. Jezdinský
::počet osob s hlasovacím právem: 11

(20:55) přichází M. Jezdinský
::počet osob s hlasovacím právem: 12

A. Ježek: Co kdybychom to darem nebo ekonomickou činností dali jednomu člověku a pak třeba ve školícím centru udělat blešák?
M. Vadlejch: Uvidíme, zítra budeme mluvit s prezidentkou SU.

===============
(21:05)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje likvidační komisi ve složení Adam Ježek (34130), Lukáš Jančička (34996), Otto Hollmann (26671), Pavel Dostál (28122), Martin Vadlejch (31965) do 31. 12. 2023 jejíž účelem je navržení procesu a asistence při dokončení procesu likvidace nepotřebného majetku.
::Číslo: 2023-0012
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(21:05)
6) Postih spojený se stížností z akce SU (inaugurace Prezidenta) (M. Slávik)

Proběhla diskuze.
(22:39)
Martin Slávik vyhlašuje pauzu do 22:50

(22:51)
Martin Slávik obnovuje schůzi
Jednání bylo přesunuto na další představenstvo.

7) Registrace uprchlíků do klubu (M. Slávik, P. Dvořák)

M. Slávik: Diskutovali jsme s p. Vodičkou. Říkal, že by bylo dobré registrovat uprchlíky do klubu se slevou, což my neumíme. Můžeme je registrovat např. za základní členství s odpustkem na síť. Takhle budeme mít větší bezpečí na síti.
M. Vadlejch: Byli jsme vstřícní. Poskytovali jsme rok připojení zdarma. Měli bychom evidovat zařízení a pokud se někdo nechová, jak má, tak ho potrestat. Na půl roku moc peněz za základní členství nebude. Z mých setkání s uprchlíky na bloku 3 jsem nenabral dojmu, že by tito lidé byli ve finanční tísni. Nemyslím si, že by potřebovali podporu 600 Kč na půl roku. Samozřejmě to záleží člověk od člověka.
M. Kochman: Situace uprchlíků je složitá, ale bohužel nejsme charitativní organizace.
V. Pekárek: Máme tu stovky Ukrajinců. Když budou bydlet na ubytovně nebo na bytě, nebudou mít výhodu internetu zdarma. Už to tady nějakou dobu dotujeme.
V. Dušátko: SÚZ za Ukrajince dostává peníze, ale nám v rozpočtu chybí peníze za členství. Mohli bychom se SÚZem tohle prokonzultovat.
V. Havránek: Podle mě je dobrý kompromis odpouštět základní členství a účtovat síťové členství.
M. Slávik: Pořeším to zítra s prezidentkou SU.

(23:22) odchází D. Roman
::počet osob s hlasovacím právem: 11

(23:47)
8) Obnovení odpustku na účet fakulty dopravní UID 607 [10 min, hlasování] (M. Slávik)

M. Slávik: Fakulta dopravní tady má měřák a využívají síť. Měli odpustek na 5 let. Chceme jim to prodloužit? Za mě nevidím problém.

===============
(23:52)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje prodloužení spolupráce s FD ČVUT v Praze na dobu 5 let.
::Číslo: 2023-0013
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(23:52)
9) Schvalování odpustků [40 min, hlasování] (M. Slávik)

M. Slávik prochází tabulku s odpustky po jednotlivých sekcích.

Představenstvo vznáší připomínky, kterých moc není.

(23:22) odchází O. Míka
::počet osob s hlasovacím právem: 10

(01:13) odchází O. Hollmann
::počet osob s hlasovacím právem: 9

===============
(01:31)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků dle dokumentu zaslaného 21. 2. 2023 v 00:37 do konference Vedení.
::Číslo: 2023-0014
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
===============

(01:31)
10) Schválení výroční zprávy klubu Silicon Hill za rok 2022 [15 min, hlasování] (M. Slávik)

===============
(01:35)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje Výroční zprávu 2022 v podobě, v jaké byla zaslána do konference Vedení 21. 2. 2023.
::Číslo: 2023-0015
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(01:36)
11) Různé [20 min, informativní] (M. Slávik)

M. Slávik: Do vedení přišel dokument, kam jste mohli psát dotazy ke zdražování kolejného. K. Pilná z KSÚZ na ně odpověděla. Na dovyjasnění je nyní k dispozici na telefonu.

V. Pekárek: Odpovědi v dokumentu reflektují názor KSÚZu tak, jak ho převzal od SÚZu?
K. Pilná: Neřekla bych, že se tu bavíme o názorech ale o informacích. Informace jsou předávány KSÚZ a RSS (za SU ČVUT). Snad vám objasní situaci. Hodně informací, které byste mohli mít, bohužel nemáte. Určitě to není náhrada PR SÚZu.
J. Bednář: Jak jsou vymyšlené elektro zálohy?
K. Pilná: Forma paušálů byla zavrhnuta. Zůstáváme, minimálně pro březen, u stejné metodiky i cen.
V. Dušátko: Je tu odpověď, že před rokem 2022 se nezvyšovalo, což není pravda. Zvyšovalo se minimálně o inflaci.
K. Pilná: Je to myšleno, že nebylo výrazné zvyšování. Dřívějším zvýšením se pokrývaly náklady, ale netvořila se rezerva. V době covidu se vyčerpaly rezervy.
M. Jezdinský: Součástí revitalizace jsou i kuchyňky, kde mizí trouby. Budeme to řešit tím, že se zavře kuchyňka a ze 4 Kč fondu budeme nahrazovat něco, co se nám jako součást revitalizace odebírá.
P. Dvořák: Standardní vybavení kuchyňky je mikrovlnka. SÚZ trouby nikdy nechtěl.
V. Pekárek: Dovolím si rozporovat, protože naše hospodářka má troubu se sporákem na skladě.
M. Jezdinský: Naše hospodářka to bere jako majetek SÚZu, o který se špatně staráme a nebude se tedy obnovovat. Dále se trouby ruší, aby studenti více chodili do menzy.
V. Pekárek: Financuje Strahov jiné koleje? V dokumentu to není úplně jasné.
K. Pilná: Přesné rozdělení neexistuje. Neměla jsem ještě schůzku s p. Vodičkou. Můžu se ho zítra zeptat.
M. Slávik: Jaktože probíhají rekonstrukce, když je problém s financemi?
K. Pilná: Jediná plánovaná rekonstrukce je teď asi na B12, jinak nic (v rámci Strahova) není naplánováno. Čeká se na dokončení Bubenečské koleje, kterou je třeba dokončit, aby se mohla používat.
M. Slávik: Co neobyvatelné pokoje?
K. Pilná: O neobyvatelných pokojích přesné informace nemáme. Plán na jejich rekonstrukci není. Plánovaná je jak jsem říkala revitalizace B12, kde je schváleno spolufinancování MŠMT.
V. Dušátko: Takže se s tím neplánuje nic dělat?

Na to konto proběhla diskuze o důvodech proč pokoje obyvatelné nejsou.

M. Slávik: Dáme kolečko bloků.
M. Uždil: Ukrajinci, štěnice...
S. Pavlík: Do konce února by se mohli ozvat lidé na odvoz věcí z charity.
V. Havránek: Zítra se u nás pije. Přijďte a vezměte si s sebou kolejenku.
M. Jezdinský: Netušil jsem, že se trouby nemohou nakupovat ze 4Kč fondu. Zjistím, jestli to ještě stále platí. Rád bych si uzavřel na bloku jednu kuchyňku pro studenty a měl v ní blokové vybavení.
F. Bůžek: Vymalovaly se kuchyňky, ale ne moc dobře.
P. Dvořák: S kuchyňkama není problém. Vymalování bylo na druhý pokus dobré. Kuchyňky jsou funkční. Měnily se desky a sporáky. Vidím krok k lepšímu. SÚZ nám koupil dva nové vysavače.

V. Pekárek: V ŠC máme novou uklízečku. Řešili jsme nákup prostředků. Chtěla by používat vodní vysavač. Nějaký blok by nám mohl věnovat 15000 Kč a koupit nám ho.

(01:50)
Martin Slávik ukončuje schůzi


Příloha č. 1: “Záměr SHOW 2023.pdf”
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20230220-Záměr_SHOW_2023.pdf
dfb86b1c03f1c86cd9602fbf6b113297

Příloha č. 2: “Odpustky 2023_1.pdf”
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20230220-Odpustky_2023_1.pdf
635c97a0cb8e04ade24a1747d4857f2d

Příloha č. 3: Výroční_zpráva_SH_2022.pdf
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20230220-Výroční_zpráva_SH_2022.pdf
836bf7feadb33a5aaced4e920ef92df9

MD5 hash tohoto zápisu je: 1c88a6cc46c6362ac6961e2551cae1f1

Tato verze souboru txt/20230220.txt byla nahrána 27.02. 2023 20:27:01.