Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 25.02.2023


Výsledek hlasování per rollam představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 25. 2. 2023 22:00

Zapisovatel: Martin Slávik (32781)
==============================
Souhrn z e-mailové korespondence vedení klubu Silicon Hill.

Hlasovali:
(22. 2. 2023 14:14) Martin Slávik (32781); Platný hlas;
(22. 2. 2023 14:29) Erik Beck (39067); Platný hlas;
(22. 2. 2023 16:44) Matěj Jezdinský (35836); Platný hlas;
(22. 2. 2023 17:11) Dušátko Vojtěch (32136); Platný hlas;
(22. 2. 2023 20:15) Martin Uždil (38381); Platný hlas;
(22. 2. 2023 20:35) Václav Havránek (30694); Platný hlas;
(22. 2. 2023 20:36) Šimon Dutý (38369); Platný hlas;
(22. 2. 2023 21:23) Jan Bednář (12364); Platný hlas;
(23. 2. 2023 8:16) Ondřej Míka (36279); Platný hlas;
(23. 2. 2023 11:52) Samuel Pavlík (32944); Platný hlas;
(23. 2. 2023 12:23) Dominik Roman (36442); Platný hlas;
(23. 2. 2023 12:55) Petr Dvořák (30488); Platný hlas;
(24. 2. 2023 11:10) Dávid Ružinský (33903); Platný hlas;
(25. 2. 2023 16:52) Otto Hollmann (26671); Platný hlas;

Nehlasovali:
František Bůžek (37662), tedy se zdržel.

================
(23:00)
:USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků dle dokumentu zaslaného v příloze o hlasování per rollam.
::Číslo: 2023-0016
::Osob s hlasovacím právem: 15
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.
===============


Příloha č.1: Odpustky_2023_1v2.pdf
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20230225-Odpustky_2023_1v2.pdf
MD5("20230225-Odpustky_2023_1v2.pdf")=6d691cbb6cd326120da1c4f7352ea9e7

MD5 hash tohoto zápisu je: 4cd52c8a04b8e7dd3d3b073caa388f11

Tato verze souboru txt/20230225.txt byla nahrána 26.02. 2023 09:14:02.