Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 27.02.2023

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 27. 2. 2023
================
Přítomni:
----------
Předseda: Martin Slávik (32781)
Místopředseda: Petr Dvořák (30488)
CKZ1: Otto Hollmann (26671) - v zastoupení Pavel Dostál (28122)
CKZ2: Vojtěch Dušátko (32136)
CKZ3: Jan Bednář (12364)
CKZ4: Dominik Roman (36442)


Blok 2: Martin Uždil (38381)
Blok 3: Samuel Pavlík (32944)
Blok 4: Ondřej Míka (36279)
Blok 5: -
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Matěj Jezdinský (35836)
Blok 8: -
Blok 9: František Bůžek (37662)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Šimon Dutý (38369)


Hosté:
Jakub Špicar (36343)
Petra Sojková (35253)
Alena Brožová (34688)
Vít Pekárek (27408)
Richard Kraus (38316)
Michal Kochman (30478)
Lukáš Jančička (34996)
Martin Vadlejch (31965)
Jaroslav Zdeněk (32150)
Jiří Hájek (38773)
Szilard Šikur (39705)
Dmitry Rylev (37225)


Zapisovatel: Jiří Hájek (38773)
==============================
(20:14) Martin Slávik zahajuje schůzi
::počet osob s hlasovacím právem: 10

(20:14)
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů (M. Slávik)

(20:16) přichází P. Dvořák
::počet osob s hlasovacím právem: 11

===============
(20:19)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz.
::Číslo: 2023-0017
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(20:19)
2) Schválení zápisu ze schůze 20. 2. 2023 (M. Slávik)

M. Slávik: Byl požadavek na přepsání jednoho bodu. Podíváme se na to.

M. Slávik za asistence představenstva upravuje zápis zmíněného bodu.

(20:23) přichází J. Bednář a D. Roman
::počet osob s hlasovacím právem: 13

===============
(20:25)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 20. 2. 2023 tak, jak byl nahrán na stránku zápisů 27. 2. 2023 v 20:27.
::Číslo: 2023-0018
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.
===============

(20:30)
3) Schválení ekonomické činnosti SHOW 2023 [15 min, hlasování] (D. Prudek, V. Pekárek)

V. Pekárek: Dokument je podobný tomu loňskému. Změnily se pouze datumy. Cena pivenek zůstala stejná. Nabídka nápojů a pití bude přizpůsobena počasí. Oproti loňsku je změna v tabulce rozpočtu na základě připomínek parlamentu SU.

V. Pekárek opravuje překlep a posílá upravený dokument do konference.

===============
(20:59)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje ekonomickou činnost SHOW 2023 tak, jak byla zaslána do konference Vedení 27. 2. 2023 v 20:56.
::Číslo: 2023-0019
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(20:59)
4) Potvrzení hlasování per rollam (do 25. 2. 2023) [10 min, hlasování] (M. Slávik)

M. Slávik: Prosím, posílejte hlasy s SH aliasem. Na wiki by stálo za to aktualizovat návod, protože s tím někteří mohou mít problémy. Má někdo výtku k průběhu hlasování?

Nikdo se neozývá.

===============
(21:07)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill potvrzuje per rollam hlasování o usnesení 2023-0016.
::Číslo: 2023-0020
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.
===============

(21:07)
5) Registrace uprchlíků do klubu [25 min, hlasování] (M. Slávik, P. Dvořák)

M. Slávik: Bavil jsem se s prezidentkou SU, která to měla probrat s p. Vodičkou a rektorem. P. Vodička by si přál, aby uprchlíci měli slevu. Následně bychom mu měli dát informaci, jak to dopadlo.
P. Dvořák: Pravděpodobně budeme v rámci této vlny registrovat i ukrajinské studenty.
V. Pekárek: Asi budete v rámci usnesení potřebovat řešit počet zařízení.
J. Zdeněk: V pasu by měli mít počet forků.
V. Dušátko: Text pro captive portál už je někde připraven z minulého léta.

Představenstvo se domluvilo na tom, že od 1. 3. bude na UA wifi captive portál se zachovanou konektivitou a od 15. 3. bude konektivita odpojena.

(21:29) odchází M. Jezdinský
::počet osob s hlasovacím právem: 12

(21:31) přichází M. Jezdinský
::počet osob s hlasovacím právem: 13

===============
(21:41)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje ukončení speciálního přístupu k Wi-Fi připojení v rámci humanitární pomoci UA k 15. 3. 2023 a doporučuje registraci do klubu s výjimkou pro počet připojených zařízení dětí do 18 let.
::Číslo: 2023-0021
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.
===============

J. Bednář prosí, aby M. Slávik specifikoval výjimku v nařízení předsedy.

(21:44)
6) Změna grafického manuálu SH [10 min, informativní] (A. Brožová)

A. Brožová: Psala jsem email. Důvod je, že se hodně používá kopeček jako logo, což je přesně zakázaná forma využití loga v logo manuálu z roku 2016. Stálo by za to z tohoto udělat symbol. SU to tak má - tři panáčci jsou symbol takže se dají využívat.
M. Kochman: Už jsem to dříve chtěl upravit, ale chtěl jsem nejdříve zjistit, kdo to zakázal a proč.
A. Brožová: Bavila jsem se s autory logomanuálu. Zanedlouho budou k dispozici a přegenerují dokument ze zdrojáků.

Představenstvo souhlasí se změnou.

(21:52)
Postih spojený se stížností z akce SU (inaugurace Prezidenta) [30min, hlasování] (M. Slávik, V. Dušátko)

V. Dušátko: Minule bylo slíbeno, že se bod dořeší na dalším představenstvu. Dávám prostor lidem, kteří by chtělo něco nového dodat. Rád bych, abychom to dnes uzavřeli.
M. Slávik: Jevilo se mi to jako osobní konflikt, což by klub řešit neměl. Objevil se i další problém, u kterého podle mě klub ale nemá adekvátní prostředky k jeho řešení.
P. Sojková: Co se vlastně řešilo?
D. Rylev: Mám stejnou otázku.
V. Dušátko: Probíhala dlouhá diskuze, ze které není zápis, takže informace budou zkreslené.
M. Kochman: Následná diskuze se rychle odklonila od situace v Recharging baru k osobnímu konfliktu.
D. Rylev: Pochopil jsem to tak, že by dotyčný měl být potrestaný za poškozování dobrého jména klubu.
S. Šikur: To, že mě dotyčný napadl, podle mě znamená, že poškozuje dobré jméno klubu.
J. Bednář: Řešíme dva problémy - napadení a obtěžování. První je slovo proti slovu a druhý reálně nemáme jak řešit - jednak to dotyčné už ani řešit nechtějí a nemáme k tomu prostředky. Doporučil bych orgány činné v trestním řízení.
O. Míka: (na S. Šikura) Co myslíš, že z toho dnes vyvodíme?
D. Rylev: Nevím, jaké máte pravomoce. Pochopil jsem pouze, že z toho má vyjít nějaký postih.
S. Šikur: Žádné konkrétní požadavky nemám. Jen se mi nelíbí, že nějaký aktivní člen se takto chová. Mělo by se nějak zařídit, aby se to už neopakovalo.
V. Dušátko: Myslím, že vzhledem k anonymizaci se tato informace mezi všechny členy klubu moc nerozšíří.
Ostatní: Rozšíří se mezi vedením. Budeme si na to dávat pozor.

(22:10) odchází D. Roman
::počet osob s hlasovacím právem: 12

(22:13) přichází D. Roman
::počet osob s hlasovacím právem: 13

J. Bednář: Jako představenstvo můžeme udělat usnesení, že odsuzujeme obtěžování a dotyčné budeme postihovat dle pravidel (poškození dobrého jména klubu).
A. Brožová: Pozor, abyste nesklouzli k tomu, že si budete hrát na policii/soudce a kvůli těmto věcem vylučovat z klubu.
J. Bednář: Máš pravdu. Nemusíme za to nutně vyhazovat. Hlavní je vyjádřit, že nám to vadí.
M. Kochman: Pamatujte, že jako členové centrály nebo vedení reprezentujete klub i ve svém osobním životě.

Představenstvo představuje nápady na postih:
* odstoupení z centrály
* odstoupení z představenstva
* zákaz vstupu na klubové akce po nějakou dobu
* veřejná omluva dotčeným a Recharging baru
* drobnohled na obviněného, který pochybil a při opakovaném incidentu být nekompromisní

Obviněný přislíbil, že se poškozeným za incident v Recharging baru omluví.

V. Pekárek: Bude omluva i za problém s obtěžováním?
Obviněný: Pokud to bude z druhé strany chtěné, tak ano. K situaci před volbami - zprostředkovaně se ke mně dostalo, že se mnou dotyčná vůbec nechce mluvit.

(22:58) odchází P. Dvořák
::počet osob s hlasovacím právem: 12

(23:00) přichází P. Dvořák
::počet osob s hlasovacím právem: 13

===============
(23:15)
::usnesení: Představenstvo klubu Silicon Hill apeluje na osobní odpovědnost místopředsedy, Petra Dvořáka (30488), a doporučuje, aby zvážil své setrvání ve funkcích a provedl osobní omluvu protistraně.
::číslo: 2023-0022
::osob s hlasovacím právem: 13
::pro: 12
::proti: 0
::zdržel(a) se: 1
>> usnesení přijato.
===============

===============
(23:17)
::usnesení: Představenstvo klubu Silicon Hill odsuzuje jakoukoli formu obtěžování či násilí a apeluje na své členy, aby se chovali v souladu s dobrými mravy a stanovami klubu Silicon Hill. Také žádá PR sekci klubu o šíření možností podpory duševního zdraví studentů (CIPS, ELSA, …).
::číslo: 2023-0023
::osob s hlasovacím právem: 13
::pro: 12
::proti: 0
::zdržel(a) se: 1
>> usnesení přijato.
===============

(23:17)
8) Různé [20 min, informativní] (M. Slávik)

Štěnice
P. Dvořák: Dezinsekce budou probíhat způsobem dvou skupin. Jedna skupina hospodářka a zástupce studentů. Druhá skupina dva zástupci studentů. V obou skupinách navíc člověk s postřikem. Reálně to ve třech lidech zvládnout ze zkušeností spíš nejde. Problémy jsou v případech, kdy není připraven pokoj. Co se týče místností - budou se procházet všechny pokoje i společenské místnosti a celkově všechno, kam firmu s postřikem pustíme.
V. Pekárek: Je SÚZ finálně rozhodnutý, že hromadné postřiky budou?
P. Dvořák: Podle aktuálního stanoviska ano.
V. Dušátko: Víme, jak se budou provádět postřiky ve společenských místnostech?
P. Dvořák: Ze zkušenosti ty místnosti budou hodně polité a nějakou dobu nepoužitelné.
M. Vadlejch: Nebuďte zafixovaní pouze na štěnice. Jsou tu i další brouci, kteří se ke svému přežití nepotřebují krmit na lidech. Buďte za postřiky rádi.
V. Havránek: Pokyny od postřikové firmy jsou odtahat věci, vyklidit úložné prostory, přesunout věci ze země na stoly, schovat potraviny. Budou stříkat i chodby. Lidem, kteří nedávno měli výskytový postřik, se budou pokoje stříkat též.

(23:28) odchází D. Roman
::počet osob s hlasovacím právem: 12

BOZP
M. Slávik: Potřebujeme seznam místností a bylo by dobré zjistit, kdo za dané místnosti odpovídá. Některé místnosti mohou být pronajaty SÚZem a bude k nim existovat smlouva.

(00:00) odchází P. Dostál
::počet osob s hlasovacím právem: 11

(00:02) odchází V. Dušátko
::počet osob s hlasovacím právem: 10

(00:05) přichází V. Dušátko
::počet osob s hlasovacím právem: 11

Kolečko bloků
Blok 2: Prováděly se u nás odečty elektroměrů. Řešili jsme, jak se to má dělat správně.

Blok 3: Doneslo se ke mně, že blok 3 bude v létě hostel. Byla by možná výjimka pro aktivní?

Představenstvo došlo k tomu, že nevíme.

Blok 4: Stejná otázka k zavírání bloku na léto. Jinak všechno v pohodě.

Blok 6: Měli jsme vydařenou akci (Půlení).

Blok 7: Za měsíc odejde hospodářka, už podala výpověď.

Blok 9: Naše hospodářka žije. Zařídila vymalování velkých kuchyněk. Malovaly se pravděpodobně i další pokoje. Malíři dávají dohromady i umyvadla, která neodtékají, ale nejsou z toho moc nadšení. Dneska jsem řešil výměnu zámků z důvodu nedostatku klíčů.

Blok 10: Nic.

Blok 11: Nic.

(00:35)
M. Slávik ukončuje schůzi.

MD5 hash tohoto zápisu je: 2b4b4bd8b6547b43d0dd852bbaa26a53

Tato verze souboru txt/20230227.txt byla nahrána 21.03. 2023 19:40:41.