Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 21.03.2023

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 21. 3. 2023
================
Přítomni:
----------
Předseda: Martin Slávik (32781)
Místopředseda: Petr Dvořák (30488)
CKZ1: -
CKZ2: Vojtěch Dušátko (32136)
CKZ3: -
CKZ4: -


Blok 2: Martin Uždil (38381)
Blok 3: Samuel Pavlík (32944)
Blok 4: Ondřej Míka (36279)
Blok 5: Erik Beck (39067)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Matěj Jezdinský (35836)
Blok 8: -
Blok 9: František Bůžek (37662)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Šimon Dutý (38369)


Hosté:
Róbert Selvek (30062)
Jiří Hájek (38773)
Jakub Špicar (36343)
Martin Vadlejch (31965)
Vít Pekárek (27408)
Michal Kochman (30478)

Program:
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (M. Slávik)
2) Schválení zápisu ze schůze 27. 2. 2023 [10 min, hlasování] (M. Slávik)
3) Schválení odpustku dalším členům [15 min, hlasování] (M. Slávik)
4) Bankovní účty SH [20 min, hlasování] (M. Vadlejch, M. Slávik)
5) Informace k překlíčování bloků [10 min, informativní] (M. Vadlejch)
N) Různé [20 min, informativní] (M. Slávik)


Zapisovatel: Jiří Hájek (38773)
==============================
(19:29) Martin Slávik zahajuje schůzi
::počet osob s hlasovacím právem: 9

(19:29)
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů (M. Slávik)

===============
(19:33)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz.
::Číslo: 2023-0024
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(19:33)
2) Schválení zápisu ze schůze 27. 2. 2023 (M. Slávik)

===============
(19:42)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 27. 2. 2023 tak, jak byl nahrán na stránku zápisů 21. 3. 2023 v 19:40.
::Číslo: 2023-0025
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(19:43)
3) Schválení odpustku dalším členům (M. Slávik)

M. Slávik: Přišel mail od T. Drábka, zda by mohl na základě statusu čestného člena SU mít odpuštěné základní členství. V minulosti byl v SH hodně aktivní.

Představenstvo se po krátké diskuzi shodlo, že o tomto odpustku nemá cenu hlasovat.

M. Slávik: Přesuneme se na dalšího - R. Selvek.
R. Selvek: Za SH jsem v KK. Když jsem zrovna na SH, mám problém se dostat na síť. Dost by mi pomohl odpustek na síť, ale nechám to na vás, zda to bude pouze základ nebo základ+síť nebo nic. Od doby co nebydlím na Strahově jsem si zatím vždy základní členství platil.

M. Slávik: Posledními osobami jsou učitelé v EDU sekci.

(19:56) přichází P. Dvořák
::počet osob s hlasovacím právem: 10

===============
(19:56)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění základního a síťového členství pro Róberta Selveka (30062), Jakuba Marka (24110) a Romana Gažara (36731) na letní semestr 2023, tedy do 30. 9. 2023.
::Číslo: 2023-0026
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
===============

(19:56)
4) Bankovní účty SH (M. Vadlejch, M. Slávik)

(20:00) přichází S. Pavlík
::počet osob s hlasovacím právem: 11

M. Slávik: Volala nám prezidentka SU s tím, že na účtě, kde je krizová rezerva, je úrok 0.05%. Fio nyní nabízí spořící účty s 3% s 4 výběry za měsíc. To mi zní dobře, protože na krizovou rezervu asi moc sahat nebudeme. Další věc je, zda chceme mít i provozní rezervu na spořícím účtě. Je nepravděpodobné, že by se více než 4x za měsíc schválilo na představenstvu, že se z ní bude něco zvlášť čerpat. Mohli bychom tam dát i část naší aktuální cash flow.
P. Dvořák: Mohli bychom tam klidně dát úplně všechno a v červnu vyhodnotit, jak to vypadá.
M. Vadlejch: Z rešerše vyšlo, že Fio nabízí nejlepší spořící účty pro právnické osoby. Navíc je dobré, že v rámci Fio nás to nebude stát tolik administrativní práce v porovnání se založením účtu u jiné banky.
V. Pekárek: Lze mít 2 účty stejného typu?
M. Slávik: Ano.
P. Dvořák: Je připisování úroků měsíčně nebo ročně?
M. Vadlejch: Měsíčně.

Představenstvo se po diskuzi shodlo, že dává smysl dát na spořící účet jak krizovou rezervu, tak i část hlavního účtu.

M. Slávik: Budeme muset podchytit to, aby se zajistilo, že na hlavním účtu vždy zůstanou nějaké peníze a nepřelije se vše na spořící účet.

===============
(20:48)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje záměr založit dva spořící účty "Fio Spořící účet". Na prvním účtu bude uložena Krizová rezerva. Na druhém účtu bude uložena poměrná část financí klubu, primárně obsahující Provozní rezervu. Stav na běžném účtu nesmí po dobu delší 30 dnů být nižší než 250 000 Kč.
::Číslo: 2023-0027
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(20:48)
5) Informace k překlíčování bloků (M. Vadlejch)

M. Vadlejch: Dostali jsme zelenou překlíčovat bloky ze 4 Kč fondu. Síťové místnosti zatím krom bloku 9 necháme, protože nejsou problémové. Už máme odeslanou a podepsanou první objednávku pro blok 7 na 4Kč fond. Budeme pokračovat bloky 3 a 9. Postupně bych rád udělal všechny. Prosím, začněte si dělat seznamy dveří tak, jak jsou identifikované u SÚZu. Pokud chcete speciální generální klíč, poznačte si to v té tabulce. Budu potřebovat seznam dvěří, velikosti vložek a počty klíčů, které budete ke každé místnosti chtít.
V. Pekárek: Bude mít všechny klíče ve správě paní Sojková? Co když se nějaký klíč ztratí?
M. Slávik: Ano. Ztráta je podchycena předávacím protokolem.
V. Dušátko: Kolik stojí generální systém na 1 blok?
M. Vadlejch: Pro blok 7 to bude stát cca 37 000 Kč. Ten má ale dole navíc zasedačku a učebnu, kde také měníme zámky, bežný blok bude stát méně.
P. Dvořák: V prvovýrobě jsou klíče levnější. Dle propočtů se vyplatí udělat 5 klíčů na 1 vložku. Dodělávání klíčů totiž stojí dvojnásobek.

(21:19)
N) Různé (M. Slávik)

VIP a zasloužilý člen
M. Vadlejch: Bavili jsme se o tom, že bychom mohli zasloužilým členům doživotně odpustit základní členství, aby mohli být členové klubu. Myšlenka je taková, že při zachování základního členství člověku zůstane iniciativa a chuť se v klubu dále angažovat i po vypršení 5leté lhůty.
O. Míka: Pořád se tu bavíme o 200 Kč v kontextu pracujících lidí. Nevidím v tom moc smysl.
P. Dvořák: Je to určitá forma odměny. Člověk pak zůstává ve spojení s klubem.
O. Míka: Pokud bude stále aktivní tak má odpustky.

Představenstvo po diskuzi došlo k tomu, že v tuto chvíli nejsou žádané žádné změny.

Změny v hlasovacím řádu
V. Dušátko: Změny se týkají drobných formulací ohledně počtu osob s hlasovacím právem a hlasování.

(21:46) odchází E. Beck
::počet osob s hlasovacím právem: 10

SHOW
M. Slávik: Byla podepsána smlouva o SHOW se SÚZem, takže SHOW bude.

Holopokoje
M. Slávik: Holopokoj je aktuálně neobyvatelný pokoj, kde se zrekonstruuje podlaha, vybourá se skříň a zůstane holý pokoj. Primárně se bude jednat o singly nebo pokoje pro páry. Princip je, aby si člověk mohl zařídit vybavení podle sebe včetně postele a úložných prostor. Smlouvy budou na 1 rok. Nábytek, který si tam člověk nastěhuje, by si měl člověk také vystěhovat. Ve smlouvě bude toto podchyceno skrz penále. Z tohoto důvodu se bude jednat primárně o singly, aby nebyl spor o tom, komu majetek na pokoji patří. Cena bude stejná jako u běžných pokojů.
P. Dvořák: Výhodou bude to, že má člověk touto cestou garantovaný single na 1 rok s možností prodloužení.
M. Vadlejch: Jedná se zhruba o 50 pokojů.

Kolečko bloků
Blok 2: Zjistil jsem, že na vrátnici nemáme trezor a prý jsme ho ani nikdy neměli.

Blok 3: Nic.

Blok 4: Nic.

Blok 6: Měli jsme teambuilding ve 20 lidech. 29. 3. bude Abba párty.

Blok 7: Nic.

Blok 9: Probíhají práce na pokojích. Máme snaživou hospodářku. Řeší v kanceláři věci i po pracovní době.

Blok 10: Úspěšně proběhla dezinsekce. Máme nové kuchyňky, ale provedení rekonstrukce nebylo úplně ideální.

Blok 11: Dezinsekce proběhla bez problému. Bude se hodně pokojů předělávat. Některé už jsou hotové.

(22:36)
M. Slávik ukončuje schůzi.

MD5 hash tohoto zápisu je: 6da9af9c9f1a1537e9bd5c8baa7f8e2e

Tato verze souboru txt/20230321.txt byla nahrána 06.04. 2023 19:33:02.