Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 06.04.2023

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 6. 4. 2023
================
Přítomni:
----------
Předseda: Martin Slávik (32781)
Místopředseda: -
CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: -
CKZ3: Jan Bednář (12364)
CKZ4: Dominik Roman (36442)

Blok 2: Martin Uždil (38381)
Blok 3: -
Blok 4: Ondřej Míka (36279)
Blok 5: -
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Matěj Jezdinský (35836)
Blok 8: -
Blok 9: -
Blok 10: -
Blok 11: Šimon Dutý (38369)

Hosté:
Jiří Hájek (38773)
Adam Ježek (34130)
Lukáš Jančička (31916)
Tomáš Taraba (30571)
Michal Kochman (30478)
Martin Vadlejch (31965)
Jaroslav Zdeněk (32150)
Alena Brožová (34688)


Program:
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (M. Slávik)
2) Schválení zápisu ze schůze 21. 3. 2023 [10 min, hlasování] (M. Slávik)
3) Ekonomická činnost Narozeniny klubu Silicon Hill – 25 let [10 min, hlasování] (A. Brožová)
4) Letáčky k závadovému systému [15 min, informativní] (J. Hájek)
N) Různé [20 min, informativní] (M. Slávik)


Zapisovatel: Jiří Hájek (38773)
==============================
(19:27) Martin Slávik zahajuje schůzi
::počet osob s hlasovacím právem: 8

(19:28)
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (M. Slávik)

===============
(19:29)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz.
::Číslo: 2023-0028
::Osob s hlasovacím právem: 8
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(19:30)
2) Schválení zápisu ze schůze 21. 3. 2023 [10 min, hlasování] (M. Slávik)

Bez komentářů.
===============
(19:33)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 21. 3. 2023 tak, jak byl nahrán na stránku zápisů 6. 4. 2023 v 19:33.
::Číslo: 2023-0029
::Osob s hlasovacím právem: 8
::PRO: 7
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
===============

(19:33)
3) Ekonomická činnost Narozeniny klubu Silicon Hill – 25 let [10 min, hlasování] (A. Brožová)

A. Brožová: 17. 5. bude mezi bloky 4 a 8 oslava 25. narozenin SH spolu s blokovými hrami. Pro všechny kolemjdoucí bude připraveno občerstvení – pivo, nealko, dort a nejspíš i prasata. Ekonomická činnost se vztahuje na prodej lístků do tomboly. Poměr výherních/nevýherních lístků bude 1:4. V tombole budou různé PR předměty, které se dávají aktivním nebo jako výhry do různých her – zmíněno v ekonomické činnosti. Budu dělat novou objednávku PR předmětů, ze kterých některé půjdou do tomboly. Poměr výherních lístků se ještě může změnit (pozitivně pro zúčastněné). Jeden lístek bude stát 25 Kč s DPH – sedí k 25. narozeninám a je to hezká částka – 50 Kč za 2 lístky, 100 Kč za 4 lístky apod. Cílem je dostat mezi lidi propagační předměty klubu. Lidé budou moct vyhrát věci, ke kterým se běžně nedostanou. V. Pekárek se ptal, zda to může být pojmenováno tombola kvůli legislativě. Závěr je, že může. U předmětů jsem stanovila pořizovací ceny.

(19:39) přichází J. Bednář
::počet osob s hlasovacím právem: 9

O. Hollmann: Naším cílem není na tom vydělávat. Proč to neudělat levněji?
A. Brožová: Netrvám na tom. Je to 25 Kč kvůli 25. narozeninám a protože se to dobře počítá.

===============
(19:42)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje ekonomickou činnost Narozeniny klubu Silicon Hill – 25 let tak, jak byla zaslána do konference Vedení 3. 4. 2023 v 11:42.
::Číslo: 2023-0030
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(19:43)
4) Letáčky k závadovému systému [15 min, informativní] (J. Hájek)

J. Hájek: S p. Musilem jsme řešili stížnost na fungování závadového systému. Z diskuze vyšlo, že někteří ubytovaní do knihy závad zadávají problémy, které tam nepatří, resp. je lepší je rovnou hlásit hospodářce. V návaznosti na to jsme vytvořili letáčky, které informují o tom, co do knihy závad patří a co ne. Ve spolupráci se SÚZem jsme je v úterý vystavili na klubových nástěnkách a nástěnkách hospodářek. Zbylo pár letáčků navíc, které si můžete vzít a použít na svém bloku.

(19:47)
N) Různé [20 min, informativní] (M. Slávik)

Pomocnící SHOW:
M. Slávik: Je málo lidí. Hodilo by se, kdybychom měli více pomocníků.
A. Brožová: Když to sdílíte na sociální sítě, sdílejte to s fotkami. Je to tak lepší.

Update z centrály:
M. Slávik: Řešili jsme přepis jednacího řádu. Ten stojí na tom, že jsme to zatím neposlali do předpisovky.

M. Slávik: Rozvaděč do grilovacího centra stojí na dodání seznamu věcí, které tam chceme provozovat.

M. Slávik: Klíče na bloku 7 byly dnes schváleny na ekonomickém oddělení SUZ na čerpání z 4 Kč fondu.

M. Slávik: Na bloku 3 proběhla urgence, aby se při předělávání pokojů nepoškozovala naše síťová infrastruktura. Mám obavy, že pokud si vydupeme aby nás informovali o tom, že dělníci mají potíže s instalovanými věcmi klubu a my nic neuděláme, tak se příště nebudou obtěžovat nám zavolat, abychom to připravili a potíž řešili. Mohlo by tak zase dojít k újmě na klubovém majetku, tedy na zástupce a ostatní vedoucí sekcí apeluji, aby takovéhle urgentní záležitosti řešili.

M. Slávik: Narozeniny SH se plánují. Za SH budeme mít doprovodný program. Přemýšleli jsme nad tím, že bychom udělali okénko do historie SH.

M. Slávik: Alias na aktivní členy není aktuální.
O. Hollmann: Udržování je náročné. Bylo by podle mě lepší vytvořit konferenci.
M. Slávik: Souhlasím.

M. Slávik: 4. 4. jsem byl s p. Vodičkou ve školícím centru. Zjistili jsme, že přívod vody je ve stavu funkčním, ale stav není dobrý a máme obavy z toho jak dlouho v "dobrém" stavu zůstane.

M. Slávik: Platnost hostovských karet končí po 10 letech, ale SÚZ recepce je stále vydává a jsou dvě řešení na VIC se zjistí jestli se dš platnost prodloužit, a nebo se nakoupí další hostovské karty a ty s expirovanou platností se budou postupně vyřazovat. Pověřil jsem p. Vodičku, aby zjistil, co se s tím dá dělat.

V. Havránek: Máme HR manažera?
M. Vadlejch: Stále nemáme. Chtěl bys to dělat?
V. Havránek: Ne.

A. Brožová: Měla jsem sraz s PR skupinkou (s lidmi co mají štítky, spravovali soc. Sítě, dělají blokovky atd.) a s lidmi, kteří vyplnili formulář, že chtějí být aktivní (v PR, grafice, organizování akcí). Vypadá to, že budeme mít hodně schopných a nadšených lidí.

M. Vadlejch: S likvidační komisí začneme více řešit nepořádek. V rozumné době zkusíme vyhotovit seznam věcí k likvidaci. Řádově nejpozději za několik měsíců bych rád předložil seznam věcí k zlikvidování. Poté bychom zařídili firmu, která se o likvidaci postará. Ideálně bych do konce léta chtěl mít volnou učebnu. Ještě jsem s retro hernou řešil, zda by nechtěli nějaký starší hardware, např. CRT monitory.

M. Vadlejch: Byli jsme se s Š. Tichým podívat do archivu. SU by od nás ráda vyměnila, nebo dostala trezorovou skříň aby mohli archivovat dokumenty, protože se v zákonu o archivaci dokumentů prodloužila doba kterou je povinno archiv ukládat. Darování by nejspíš mělo schvalovat představenstvo.

(20:25) odchází O. Hollmann
::počet osob s hlasovacím právem: 8

A. Brožová: Zařídila jsem grafický software Canva PRO pro týmy pro neziskovky. Kdo budete chtít licenci, pošlete mi email. Máme jich hodně (asi 50). Licence budeme registrovat pouze na SH emaily.

V. Havránek: Místo ping pong místnosti máme místnost na kulečník. Aby to fungovalo, potřebujeme rezervační systém. Rád bych chtěl ten nový rezervační systém, který se vyvíjel. Víte, v jakém je to stavu?

M. Slávik: Několikrát se slibovalo, že rezervační systém bude. Vývojář chce opravit nedostatky, než se to spustí. Vymyslelo se, že se projekt vezme na kurzy v akademii jako nástroj k učení a v rámci toho se bude vylepšovat.

M. Slávik: Vzhledem k nadcházejícím změnám v systému členství je potřeba updatovat letáčky, které rozdávají registrátoři.

M. Slávik: Bylo by dobré, kdyby si bloky, projekty a sekce sepsali pozice, na které hledají aktivní členy. Mohli bychom pak lépe nabírat nové členy a nabízet jim konkrétní pozice / zodpovědnosti.

Kolečko bloků:
B6: Máme nově kulečník.

(20:56) odchází V. Havránek
::počet osob s hlasovacím právem: 7

B2: Proběhla dezinsekce.
B4: Proběhla dezinsekce. Vše bylo v pořádku. Paní hospodářka byla spokojená a poděkovala nám.
B7: Těším se na nové zámky.
B10 (M. Vadlejch): Dezinsekce proběhla v pořádku.
B11: Na našem patře se rekonstruují pokoje.
Školicí centrum (M. Vadlejch): Řešili jsme vodu.

(21:13)
M. Slávik ukončuje schůzi.

MD5 hash tohoto zápisu je: 96971fe4c5285e485688a84b8847a55d

Tato verze souboru txt/20230406.txt byla nahrána 11.05. 2023 20:15:02.