Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 11.05.2023

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 11. 5. 2023
================
Přítomni:
----------
Předseda: Martin Slávik (32781)
Místopředseda: Petr Dvořák (30488)
CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Vojtěch Dušátko (32136)
CKZ3: Jan Bednář (12364)
CKZ4: -

Blok 2: -
Blok 3: -
Blok 4: Ondřej Míka (36279)
Blok 5: Erik Beck (39067)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Matěj Jezdinský (35836)
Blok 8: Sebastián Sikora (38215)
Blok 9: František Bůžek (37662)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Šimon Dutý (38369)

Hosté:
Jan Langmaier (34503)
Jiří Hájek (38773)
Alena Brožová (34688)
Martin Vadlejch (31965)
Vít Pekárek (27408)


Program:
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (M. Slávik)

2) Schválení zápisu ze schůze 6. 4. 2023 [10 min, hlasování] (M. Slávik)

3) Info o InstallFestu [15 min, informativní] (J. Langmaier)

N) Různé [20 min, informativní] (M. Slávik)


Zapisovatel: Jiří Hájek (38773)
==============================
(20:08) Martin Slávik zahajuje schůzi
::počet osob s hlasovacím právem: 8

(20:08)
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (M. Slávik)

===============
(20:08)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz.
::Číslo: 2023-0031
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(20:10)
2) Schválení zápisu ze schůze 6. 4. 2023 [10 min, hlasování] (M. Slávik)

Na místě se přijalo několik navržených změn v Google dokumentu. Nikdo neměl žádné další připomínky.

===============
(20:15)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 6. 4. 2023 tak, jak byl nahrán na stránku zápisů 11. 5. 2023 v 20:15.
::Číslo: 2023-0031
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(20:15)
3) Info o InstallFestu [15 min, informativní] (J. Langmaier)
J. Langmaier: Doslechl jsem se nepravdivé věci ohledně InstallFestu, které bych chtěl uvést na pravou míru. InstallFest i nadále zůstává akce SH, ale nenašlo se dostatek organizátorů. Oslovilo mě i několik nestrahovských lidí, kteří by rádi pomohli. Domluvili jsme se, že se stanou členy klubu. Začali jsme akci řešit i s dalšími lidmi z SH. Zatím jsem neřekl, zda akce letos proběhne, protože jsme nevěděli, zda je to proveditelné. Narazili jsme na spoustu překážek a konfliktních akcí, které se konají ve stejný termín. Proto InstallFest letos neproběhne, ale už jsme začali plánovat další ročník. Jelikož InstallFest v původní myšlence už nedává smysl (konference o tom, jak si nainstalovat nějaký software), chtěli bychom se zamyslet nad udržitelností a konceptem do budoucna. Budu rád, když mě kontaktujete, pokud budete mít nějaké nápady. Název akce bych rád zachoval. Sám nevím, jak to teď koncipovat. Až budu vědět více, předám vám informace opět na představenstvu. Myslím, že komunita je stále velká. Začali mě kontaktovat i lidé mimo Strahov a zajímali se o to, zda akce proběhne. Myslím, že nadšence stále máme a byla by škoda akci zrušit. Okolo března se toho často moc neděje a lidé mají volno ve škole. Změnu jména nechávám otevřenou.

(20:18) přichází J. Bednář
::počet osob s hlasovacím právem: 10

(20:20) přichází P. Dvořák
::počet osob s hlasovacím právem: 11

(20:21)
N) Různé [20 min, informativní] (M. Slávik)
M. Slávik: Určitě znáte koncept SU60. Jedná se o 60 výjimek vůči ubytovacímu řádu v rámci celé SU přes všechny koleje. Výjimky se převážně týkaly single-use ubytování (dvojlůžkový pokoj, kde bydlí jeden člověk). Dále se to využívalo i k tomu, aby člověk vůbec byl ubytován, např. jako nestudent. Nyní se těchto 60 výjimek navýšilo, ale dle mého o málo. Pokud by se neměnily podmínky, počet výjimek by nám stačil. Studenti a absolventi ČVUT (do 5 let) mají stále stejné podmínky. Zaměstnanci ČVUT mají separátní systém. Těch se toto netýká. Nyní lidé z jiných univerzit a nestudenti mohou o ubytování žádat, ale nemohou dělat rezervace. To znamená, že ubytování nemají garantované. Podle našeho interního průzkumu by kvůli těmto změnám pouze SH spotřeboval kolem 100 výjimek. Když student jiné univerzity žádá o single-use ubytování, jedná se o dvě výjimky - první, která se týká samotného ubytování a druhá, která se týká single-use režimu.
E. Beck: Chápu tu myšlenku. Jako student ČVUT bych neměl mít problém se ubytovat na kolejích ČVUT.
M. Slávik: Ano, ale bavíme se tady o lidech, kteří jsou aktivní.

(20:25) přichází O. Hollmann
::počet osob s hlasovacím právem: 12

M. Slávik: Potřebujeme nyní dát dohromady seznam žádostí, který postoupíme SU.

M. Slávik: Pravděpodobně se bude realizovat koncept holopokojů. Týká se to pouze několika bloků. Jedná se o pokoje, které budou bez nábytku a vybavení. Výhodou těchto pokojů je, že tam ubytovaný bude mít garantované single-use ubytování. Pokud máte vytipované lidi, kteří by si takto rádi sami vybavili pokoj, pojďme jim tuto možnost nabídnout. Single-use ubytování to bude pro vyloučení pochybností o majiteli vybavení na pokoji, až se bude muset obsah pokoje vystěhovat.

(21:01) odchází O. Míka
::počet osob s hlasovacím právem: 11

A. Brožová: Máme nové PR předměty, které nechávám kolovat. Budou i příští týden v tombole na oslavě 25. narozenin SH.

(21:17) odchází P. Dvořák
::počet osob s hlasovacím právem: 10

(21:37) odchází E. Beck
::počet osob s hlasovacím právem: 9

M. Vadlejch: Rád bych pokračoval s překlíčováním. Chtěl bych pokračovat bloky 3 a 9.

M. Vadlejch prezentuje plán rozšíření Silicon Gymu.

(22:26) odchází O. Hollmann
::počet osob s hlasovacím právem: 8

(22:26) odchází J. Bednář
::počet osob s hlasovacím právem: 7

(22:29) odchází S. Sikora
::počet osob s hlasovacím právem: 6

Kolečko bloků: Nikdo nemá nové zásadní informace.

(22:44)
M. Slávik ukončuje schůzi.

MD5 hash tohoto zápisu je: a5edbcb065bf6fafb0b849105356413b

Tato verze souboru txt/20230511.txt byla nahrána 25.09. 2023 19:25:02.