Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 06.11.2023

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 6. 11. 2023
================
Přítomni:
----------
Předseda: Martin Slávik (32781)
Místopředseda: Petr Dvořák (30488)
CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Vojtěch Dušátko (32136)
CKZ3: Jan Bednář (12364)
CKZ4: -

Blok 2: Martin Uždil (38381)
Blok 3: -
Blok 4: -
Blok 5: -
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Matěj Jezdinský (35836)
Blok 8: Sebastián Sikora (38215)
Blok 9: František Bůžek (37662)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: (zástup) Tomáš Taraba (30571)

Hosté:
Vojtěch Stehlík (40121)
Michal Kochman (30478)
Štefan Slavkovský (38079)
Richard Kraus (38316)
Filip Smolek (39855)
Barbora Svobodová (40919)
Jiří Hájek (38773)
Marek Koman (33786)
Vít Pekárek (27408)
Martin Vadlejch (31965)
Lukáš Jančička (31916)
Zdislav Fanta (39079)


Program:
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (M. Slávik)

2) Schválení zápisu ze schůze 25. 9. 2023 [10 min, hlasování] (M. Slávik)

3) Volba členů Volební komise [20 min, hlasování] (M. Kochman, T. Taraba)

4) Čerpání z provozní rezervy SH - Nová bezpečnostní vložka na B7 [10 min, hlasování] (M. Jezdinský)

5) Právní SUZ a nové informace [20 min, informativní] (M. Slávik)

6) Informace k čerpání z rozpočtu [20 min, informativní] (V. Pekárek)

N) Různé [20 min, informativní] (M. Slávik)


Zapisovatel: Jiří Hájek (38773)
==============================
(20:16) Martin Slávik zahajuje schůzi
::počet osob s hlasovacím právem: 11

(20:16)
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (M. Slávik)
M. Kochman: Prosím, přesuňte volbu členů volební komise na začátek schůze, ať tu nemusí být až do konce.
M. Slávik: Dáme to hned po schválení zápisů.

===============
(20:18)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz.
::Číslo: 2023-0035
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(20:19)
2) Schválení zápisu ze schůze 25. 9. 2023 [10 min, hlasování] (M. Slávik)
M. Slávik: Na začátku jsme s J. Hájkem odklikávali několik komentářů.
M. Slávik promítá zápis a ukazuje změny.
O. Holmann: Na konci zápisu by měly být přílohy a checksumy.
M. Slávik: Přidáme je tam.

===============
(20:23)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 25. 9. 2023 tak, jak byl nahrán na stránku zápisů 6. 11. 2023 ve 20:23.
::Číslo: 2023-0036
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(20:24)
3) Volba členů Volební komise [20 min, hlasování] (M. Kochman, T. Taraba)
M. Kochman: Až budete vyplňovat nové štítky do ISu, vyplňte je tak, aby seděli podle usnesení. Nyní to tak nebylo. Děkuji V. Pekárkovi, že si toho všiml. Je zapotřebí vypsat volby do představenstva. K tomu musí mít volební komise alespoň 5 členů. T. Taraba přislíbil, že bude pokračovat v roli předsedy a případně přivede i nové členy.
T. Taraba: Je tu B. Svobodová a F. Smolek, potenciální noví členové volební komise.
Představenstvo žádá, aby se kandidáti krátce představili.
T. Taraba: Jsem na Strahově osmým rokem. Aktivní jsem 6 let.
F. Smolek: Já jsem na Strahově relativně nově. Jsem ze strojárny.
B. Svobodová: Jsem v SH nová a slíbila jsem, že doplním počty ve volební komisi.

===============
(20:30)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje členy volební komise, a to jmenovitě: Tomáše Tarabu (UID 30571), Filipa Smolka (UID 39855) a Barboru Svobodovou (UID 40919).
::Číslo: 2023-0037
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============


(20:31)
4) Čerpání z provozní rezervy SH - Nová bezpečnostní vložka na B7 [10 min, hlasování] (M. Jezdinský)
M. Jezdinský: Přišel k nám údržbář řešit závadu na blokové kuchyňce. Kuchyňka je naše s naším zámkem z překlíčování ze 4Kč za celkovou částku 37000 Kč. Nedostal se tam, protože jsme na vrátnici neměli dedikovaný klíč. Nevyužil generální klíč a místo toho, aby kontaktoval hospodářku nebo mě zámek vyvrtal, v procesu ho zlomil a vyhodil. Potřebovali bychom novou vložku na původní klíče. Po SÚZu to budeme vymáhat.
V. Pekárek: Proč to nezaplatí SÚZ rovnou?
M. Slávik: Bylo by dobré, aby to šlo přes nás. Máme k vložkám bezpečnostní kartu.
J. Bednář: Ví o tom SÚZ?
M. Jezdinský: Zatím ne.
M. Vadlejch: Zanedlouho navštívíme pana Musila a promluvíme si o tom. Teď to zaplatíme z rezervy a následně to paralelně s fakturou vyřešíme se SÚZem, aby nám to proplatili.

===============
(20:43)
:::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z provozní rezervy k pokrytí výloh na urychlené obnovení zabezpečení prostor kuchyňky na bloku 7. Tyto výlohy byly způsobeny poškozením zaměstnancem SÚZ. Čerpání schvalujeme ve výši 6000 Kč. Čerpání je pouze pro okamžité vyřešení situace, v budoucnosti očekáváme profinancování od SÚZ.
::Číslo: 2023-0038
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============


(20:43)
5) Právní SUZ a nové informace [20 min, informativní] (M. Slávik)
M. Slávik: Smlouvy jsem posílal do vedení. Předpokládám, že jste na ně koukali. Jedná se o smlouvy ke grill centru, silicon gym, blok 7 a několik dalších. S blokem 1 jsem je nasměroval na SU, protože jsou to jejich prostory. Dále se to týká "dosud nezasmluvněných prostorů" - všechny prostory, které využíváme, ale neexistují k nim smlouvy. Zdá se vám jako dobrý nápad, aby se tyto prostory zasmluvnily?
M. Vadlejch: Je to pouze smlouva o bezúplatném pronájmu. Určitě je to dobře, aby to nebylo jen na dobré slovo.
M. Slávik: Jak se stavíte k tomu, že bychom zasmluvnili nezasmluvněné prostory?
P. Dvořák: Chtěli bychom vědět, na jak dlouho to bude.

(20:58)
odchází T. Taraba
::počet osob s hlasovacím právem: 10

M. Slávik: Chtěli bychom i nějakou výpovědní lhůtu, abychom třeba stihli místnosti vystěhovat.
V. Dušátko: Koukal na ty smlouvy už právník?
M. Slávik: Zatím ne.
M. Slávik: Nenašel jsem přílohu se seznamem místností. Zeptám se na to SÚZ.
P. Dvořák: Měli bychom získat seznamy místností od zástupců jednotlivých bloků spolu s informacemi o jejich stavu.
M. Vadlejch: Od SÚZ získáme seznam, který nám zatím neposlali a porovnáme ho s tím naším.
M. Slavík: Předběžně posílám tabulku k vyplnění místností na RocketChat. Později pošlu i emailem.

(21:30)
M. Slávik vyhlašuje pauzu do 21:40.

(21:35)
odchází M. Jezdinský
::počet osob s hlasovacím právem: 9

(21:40)
M. Slávik obnovuje schůzi

M. Vadlejch představuje historii školícího centra, současné problémy a výhledové změny do budoucna ohledně smluv. Promítá návrh změn ve smlouvě od SÚZ.

(22:00)
přichází T. Taraba
::počet osob s hlasovacím právem: 10

(22:04)
odchází O. Holmann
::počet osob s hlasovacím právem: 9

M. Vadlejch: Sportoviště zdraží zhruba o 30000 Kč.
M. Slávik: Zdražení souvisí s odběrem elektřiny. Diskutovali jsme i rozšiřování. SÚZ požadoval ušlý zisk za dotčené pokoje. Rozšiřovat ale nyní nebudeme, protože to nezvládneme v době výuky. Necháme to případně na léto.

M. Slávik představuje změny ve smlouvách ohledně zasedací místnosti na bloku 7

(22:55)
odchází F. Bůžek
::počet osob s hlasovacím právem: 8


6) Informace k čerpání z rozpočtu [20 min, informativní] (V. Pekárek)
V. Pekárek: Částka na REF13860 za občerstvení na údržbu meteostanice mi přišla enormní. Poprosil bych P. Dvořáka o vysvětlení účtenky z Kauflandu.
P. Dvořák: Přišlo méně lidí, než se očekávalo. Dohodli jsme se na dané částce na základě zkušeností z minulých let. Co zbylo je stále využitelné na další akce.
Z. Fanta: Pro kontext - koncept akce vznikl tak, že vždy, když jsme skončili s podzimní údržbou meteostanice, jsme šli na pivo. To je cca 10 let dozadu. Postupně z toho začala vznikat taková akce, kde se setkáváme spolu a neformálně tam řešíme klubové věci. Za poslední dva roky se vždy sešlo 20-30 lidí. Petr mě poprosil o seznam kolik čeho nakoupit. Celková částka vycházela cca o 3000 Kč více než loni. Sešlo se špatné počasí s nejspíše nevhodným výběrem dnu - pátek. Nemyslím si, že P. Dvořák pořídil něco, co by nemělo využití. Nakonec přišla pouze třetina nebo čtvrtina lidí, než kolik jsme očekávali. Historicky jsem akci dotoval z vlastních peněz. Letos jsem tento díl neplatil.
V. Pekárek: Chápu myšlenku "uděláme si to hezké", ale v době, kdy bojujeme s financemi, mi to nepřijde vhodné. Taky mi nepřijde v pořádku, aby tam Z. Fanta slavil narozeniny.
Z. Fanta: O tom to nebylo. Můžu být buď doma, nebo s vámi. To, co tu řešíme, je i pro mě zkušenost. Pojďme si vyjasnit, jak by to mělo vypadat příští rok, abychom se tomuto vyvarovali.
V. Dušátko: Akce byla značně dražší, než běžné akce a nebyla příliš dobře dopředu hlášená. Myslím, že by to do budoucna mělo být lépe promyšlené.
L. Jančička: Je důležité si uvědomit, že bychom aktuálně měli šetřit. Ve srovnání rozpočet na jídlo na oslavu narozenin klubu byl 19000 Kč a najedlo se tam spoustu lidí. Nechceme, aby do toho Z. Fanta šel z vlastního rozpočtu, ale měli bychom se zamyslet nad tím, co děláme. Tyto akce se dají udělat i levně.
M. Vadlejch: Bylo by do budoucna dobré, aby meteostanice byla projektem a bylo to jasnější v rozpočtu.
Z. Fanta: Projekt je připraven už poměrně dlouho. Kdysi vznikla dohoda, že kvůli nejisté budoucnosti se projekt zatím startovat nebude. Aktuální klubové náklady na meteostanici jsou zhruba 500 Kč měsíčně. Navrhoval bych postupovat cestou, že teď podám návrh na založení projektu s tím, že by se projektu financovala tato údržba.
L. Jančička: Jsem také pro založení projektu pro vyjasnění financí a zároveň jako informaci pro budoucí generace, že tu něco takového existuje. Počítejte s tím, že žádné velké investice se v následujícím roce dít určitě nebudou.
M. Kochman: Dejte si příště pozor, abyste si v centrále dali vědět, že zbylo jídlo a pití z akce, které je dále možné využít.

(23:40)
odchází S. Sikora
::počet osob s hlasovacím právem: 7

V. Pekárek: V ISu existuje stránka nápověda čerpání financí. Je tam, že popis REF musí obsahovat soupis věcí, které budou pořízeny a v jakém množství. Chápu, že dopředu se nedá vědět, co přesně koupíš.
P. Dvořák: Tohle jsem dříve požadoval po ostatních a všichni říkali, že se to nebude řešit. A nyní se tohle otáčí proti mně.
V. Pekárek: Jde mi obecně o princip. Teď jsem zrovna našel REF meteostanice. Je to apel na všechny, aby to do budoucna bylo jasné a dalo se z toho případě vycházet. Na SHOW jsme si vypisovali množství jednotlivých položek a čerpali jsme z toho další ročníky. Zároveň se tím dobře předávají informace případnému novému vedení.
P. Dvořák: Je to něco, co jsem říkal lidem při školením čerpačů.
M. Vadlejch: Je dobré to tam psát, aby se nezapomínaly věci a do budoucna se dobře předával knowledge.
V. Pekárek: Nemusí to být konkrétně 10 ks Bohemia slaninových chipsů. Stačí napsat, že to budou třeba chipsy, křupky apod. bez přesného množství. Zároveň prosím, aby lidé apelovali na paní sekretářku, aby jim zpětně upravila REF.
P. Dvořák: Měli bychom přepsat REF, aby ta meteostanice byla v rozpočtu správně?
Ostatní: Ano.
V. Dušátko: Poslal bys někam seznam věcí, které zbyly a dají se využít na další akce.
P. Dvořák: Ano, pošlu.

V. Dušátko: Rád bych se pobavil o záporných REF, např. 6000 Kč u hudeben. Nelíbí se mi, že se snažíme vymýšlet rozpočet, který si schválíme a následně takto přeléváme peníze mezi kapitolami. Chtěl bych se zeptat představenstva, jaký má na to názor.
P. Dvořák: S hudebnami je problém dlouhodobě. Nejsou schopni si to dobře navrhnout a selhávání jejich vybavení je nepředvídatelné. V tu chvíli, kdy jsem to řešil, s těmi konkrétními položkami, mi to přišlo rozumné.
M. Kochman: Přelévání mi dává smysl v případě, kdy se koupí něco navíc, co zbyde a je možné to využít jinde.
V. Dušátko: Ano, ale rád bych se tomuto přelévání vyvaroval ještě před nákupem daných položek. Měli bychom zavést způsob, jak chceme, aby se tyto situace řešili.


(00:25)
N) Různé [20 min, informativní] (M. Slávik)
M. Vadlejch: Stále máme k dispozici bezpečnostní schránky, které musíme navrtat na vrátnice bloků. Rádi bychom s tím nějak pohnuli.
M. Kochman: Výjezdko šlo emailem, přihlaste se. Bude první prosincový víkend. Jak dopadla grilovačka pro nováčky se omlouvám. Došlo k nedorozumění a tento semestr ji už nestihneme. Za PR - pokud děláme akce pro širší veřejnost a nejen pro aktivní, ozvěte se nám, abychom věděli, jak se k dané akci postavit. Za volební komisi děkuji za doplnění a prosím, pokud chcete někdo rezignovat, udělejte to teď, abychom to vyřešili v rámci těchto voleb.
M. Vadlejch: Trenérská škola Olympia měla dříve pronajímanou místnost od SÚZ. Nyní se zajímají o školící centrum, které by rádi využívali 80 dnů v roce. Zajímala by je nejspíš velká učebna. Výukové sekci to v tuto chvíli vadit nebude, protože nemá moc lektorů.

Kolečko bloků:
B2: Nic.
B3: Kuchyňka viz výše. Chtěli bychom překlíčovat. Rád bych se zeptal na stav čteček.
M. Slávik: Pokud seženeš lidi, kteří to objednají a naimplementují, uděláme to. Domluv se s bastlírnou.
B6: Nic. K 31.12.2023 se vzdávám pozice zástupce bloku.
B9: Opravují se 2 kuchyňky. Domovník je schopný. Hospodářka je s ním spokojená. My jsme spokojeni s hospodářkou. Ve středu se bude řešit překlíčování společenských místností.
B10: Proběhla inventarizace. Všechno v pořádku.
B11: Inventarizace proběhla. Kontrola pokojů nikoho nevyhodila. Rekonstrukce pokračuje. Blok 12 bude k rekonstrukci od 1.1.2024.
ŠC: Proběhla víkendovka, kde jsme pokročili s barem. Nahodili jsme omítku z vnitřku baru.

(00:49)
M. Slávik ukončuje schůzi.

MD5 hash tohoto zápisu je: 0a60d1bea4049bdabbcc254b90810454

Tato verze souboru txt/20231106.txt byla nahrána 24.01. 2024 19:57:05.