Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 13.04.2024

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 13. 4. 2024
================
Přítomni:
----------
Předseda: Martin Slávik (32781)
Místopředseda: Petr Dvořák (30488)
CKZ1: Martin Vadlejch (31965)
CKZ2: -
CKZ3: Lukáš Jančička (31916)
CKZ4: -

Blok 2: Martin Uždil (38381)
Blok 3: Vojtěch Stehlík (40121)
Blok 4: -
Blok 5: -
Blok 6: Václav Řezáč (38133)
Blok 7: Ondřej Černý (39848)
Blok 8: -
Blok 9: Josef Kiselica (40803)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: v zastoupení Tomáš Taraba (30571)

Hosté:
Štěpán Tichý (40734)
Ladislav Marko (37437)
Milan Fürbacher (39203)
Veronika Drechslerová (38097)
Václav Havránek (30694)
Daniel Králík (39646)
Žofie Pospíšilová (41536)
Kateřina Pilná (41379)
Marek Koman (33786)
Petr Laštovička (38835)
Adam Radoň (39283)
Petr Šťastný (37687)
Jiří Hájek (38773)
Michal Kochman (30478)


Program:
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (M. Slávik)
2) Schválení zápisu ze schůze 18. 3. 2024 [10 min, hlasování] (M. Slávik)
3) Souhrn akce InstallFest 2024 [10 min, informativní, hlasování] (J. Langmaier)
4) Změna ekonomické činnosti SHOW 2024 [15 min, hlasování] (J. Hájek)
5) Ekonomická činnost Trička k batikování na festivalu SHOW 2024 [25 min, hlasování] (J. Hájek)
6) Změna IP Volební řád klubu Silicon Hill [15 minut, hlasování] (M. Kochman)
7) Změna IP Členství v klubu Silicon Hill [15 minut, hlasování] (M. Vadlejch)
N) Různé [20 min, informativní] (M. Slávik)


Zapisovatel: Jiří Hájek (38773), Michal Kochman (30478)
==============================
(18:15) M. Slávik zahajuje schůzi
::počet osob s hlasovacím právem: 10

(18:16)
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (M. Slávik)

===============
(18:17)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz.
::Číslo: 2024-0018
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(18:18)
2) Schválení zápisu ze schůze 18. 3. 2024 [10 min, hlasování] (M. Slávik)
Zápis neobsahuje žádné komentáře a představenstvo k němu nemá žádné výhrady.

===============
(18:23)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 18. 3. 2024 tak, jak byl nahrán na stránku zápisů dne 13. 4. 2024 v 18:23.
::Číslo: 2024-0019
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
===============

(18:24)
3) Souhrn akce InstallFest 2024 [10 min, informativní, hlasování] (J. Langmaier)
M. Slávik: J. Langmaier nám chtěl sdělit novinky ohledně financí, ale zatím tu není. Chtěl by do rozpočtu přidat položku na teambuilding, aby posílil vztahy v týmu na další ročníky.

J. Langmaier, viditelně unaven, opatrně přichází za trvalého aplausu.

J. Langmaier: Jediný z vedení SH, kdo byl na IF byl M. Slávik, V. Dušátko a M. Kochman. Chtěl bych poskytnout souhrn akce.
J. Langmaier: Dostali jsme různá poděkování, např. od fakulty FEL, že jsme uvedli budovu do lepšího stavu, než byla předtím. Prý s námi bylo nejméně práce za celou historii. Zpětná vazba od sponzorů byla velmi pozitivní. Někteří již peníze přislíbili. Odemkli jsme profesionální YouTube kanál na počet shlédnutí, což je první takový kanál v Silicon Hillu.

J. Langmaier zdraví lidi na streamu.

J. Langmaier: Jelikož jsem se zavázal představenstvu zůstat s IF neutrální vůči klubovému rozpočtu, což bylo téměř dodrženo - IF stál klub 406 Kč, chtěl jsem se zeptat, zda bych mohl - jelikož rezerva v rozpočtu ještě je - čerpat z rozpočtu IF na letní grilovačku či občerstvení na schůze IF. Myslím, že všichni, kteří pomáhali, odvedli dobrou práce a někteří dokonce neměli během akce čas ani na spánek.
M. Slávik: Rozpočet na IF jsme navrhovali tak, že akce dostane peníze od sponzorů plus 20 000 Kč, tudíž toto by neměl být problém.
M. Uždil: Kolik potřebuješ na grilovačku?
J. Langmaier: Myslím, že se vejdu do 10 000 Kč.
M. Slávik: Rozmysli si, zda bude jedna velká, nebo jich budeš chtít více.
J. Langmaier: Grilovaček určitě bude více.

(18:34)
4) Změna ekonomické činnosti SHOW 2024 [15 min, hlasování] (J. Hájek)
J. Hájek: Snažil jsem se popsat v mailu, shrnu to. Chceme zaokrouhlit zálohu na kelímky na 100,-, aby se lépe pracovalo s financemi na kase, chceme více motivovat ke vracení a také myslíme na to že nastavujeme cenu i pro budoucí roky.
M. Slávik: Hlavní je, že budeme moct na zálohy vracet jedinou bankovku a bude se po akci lépe počítat kasa.
J. Hájek: Další změny jsou odpovídající položky v rozpočtu akce, příjmy z prodeje kelímků jsou modelované pro případ, že se žádný nevrátí. Dále došlo k úpravám v textu reflektující situaci s výrobou kelímků.
K. Pilná: Podolí má kelímky obyčejnější a chceme, aby si je lidé nechávali. Už rok držíme 50,- jako zálohu. Spíše náš štve, že to aktuálně musíme skladovat.
Š. Tichý: Co máte za dodavatele?
M. Kochman: Originál od Nicknack.
J. Hájek: Další změna je prodloužení platnosti E.Č., abychom mohli déle řešit vracení.
Š. Tichý: Chcete opravdu mít E.Č. na kelímky jen na SHOW?
J. Hájek: V plánu je vytvořit poté dlouhodobou E.Č.
M. Slávik: Jen jsme chtěli tohle mít již na SHOW vyřešeno.
K. Pilná: Otázka, vy teď měníte E.Č., tu předchozí (nyní platnou) tedy budete chtít rušit? Pokud jste na ni již vykázali výdaje/příjmy tak ji musíte jen změnit.
Š. Tichý: Nejjednodušší je jen přeschválit běžící.
M. Slávik: S tím počítáme.
Š. Tichý: V té další E.Č. s cenou kelímků nechcete hýbat?
M. Vadlejch: Chceme držet částku na 100,-
M. Slávik: Můžeme přistoupit k hlasování?


K. Pilná: Hlídejte si, komu se dostanou do ruky kelímky na akci. Je nutné minimalizovat volný výdej, aby lidé skutečně vraceli jen kelímky, které si zakoupili.
M. Vadlejch: Značit kelímky co jsou na akci?
Š. Tichý: Neznehodnocoval bych kelímek.
J. Hájek: To je implementační detail. Teď řešíme pouze to, zda kelímek bude stát 70 Kč nebo 100 Kč.
K. Pilná: Je to ale problematická záležitost.
M. Slávik: Pojďme se vrátit k usnesení.

L. Jančička čte zprávy ze streamu.

===============
(19:03)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill souhlasí s ekonomickou činností SHOW 2024 tak, jak byla zaslána do konference Vedení 13. 4. 2024.
::Číslo: 2024-0020
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 8
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
===============

(19:04)
5) Ekonomická činnost Trička k batikování na festivalu SHOW 2024 [25 min, hlasování] (J. Hájek)
J. Hájek: Jedná se o E.Č. k vymyšlenému doprovodnému programu - prodej triček s logem SH, bez nápisu "JSEM STRAHOVÁK", která bychom rádi prodávali s možností batikování na stánku PR/SH.
M. Slávik: Žádná taková trička aktuálně neexistují.
J. Hájek: Budeme kupovat 100 triček. Pokud zbydou, postoupíme je PR klubu jako propagační předměty.
V. Havránek: Nechcete tohle nechat spíš na Akci Prvák? Je to spíš pro lidi z SH, na akci chodí spoustu ne-SH lidí...
J. Hájek: Je to doprovodný program pro PR/HR stánek. Celková bilance je -906 Kč při ceně 100 Kč za tričko. Náklad na tričko je cca 85 Kč.
M. Uždil: Proč neprodávat za vyšší cenu, třeba 150 Kč?
Š. Tichý: Stále je to PR klubu. Nevidím důvod to nedotovat.
M. Slávik: Také jsem se původně divil, že je to levné.
P. Dvořák: Co je to za trika?
M. Slávik: Stejná jako máme na výjezdku
P. Dvořák: Co je hlavním cílem této aktivity?
J. Hájek: Lidé si odnesou unikátní věc z festivalu.
P. Dvořák: Takže ne masivní věc. Pak jsem pro zvýšení ceny.
V. Drechslerová: Ale pořád je to i PR propagace. Tam vidím smysl fakt nízké ceny.
Š. Tichý: Nechcete do potisku přidat kromě loga klubu i logo SHOW?
V. Havránek: Víme, kolik se vyrobilo loni na SHOW strahováčků?
Odpověď: Nevíme.
J. Hájek: Na více potisku nemáme naceněno.
O. Vafková: Není nepoměr mít stejnou cenu za kelímek i za triko?
J. Kiselica: Kolik běžně stojí merch na festivalech? Nechceme se přiblížit spíš těmto cenám?
Š. Tichý: Stále vidím spíše PR stránku věci. Levně šíříte jméno / povědomí o klubu. Ne každý si triko bude batikovat. Budou si odnášet i čistě bílá.
M. Vadlejch: Na SHOW spoustu věcí závisí na počasí. Obecně ji většinou dotujeme.
M. Kochman: Pokud budete chtít měnit potisk, znamená to výrobu nových sít. Výroba se pak nemusí stihnout do SHOW.
M. Slávik: Chápu, držel bych se pro letošek již navržené grafiky.

Probíhá nemoderovaná diskuze.

M. Slávik: Pojďme se vrátit ke smyslu. Potřebujeme se tu zaobývat tímto dokumentem, popř. jeho úpravami.
J. Hájek: Největší dohady zde asi byly o ceně.
O. Černý: Jsem pro zkusit to jako pilotní projekt, ale zvednout cenu. V příštích letech bych ale zvyšoval cenu, přidal na tričko logo SHOW a celkově se z toho snažil udělat předmět unikátní pro daný ročník, který by sloužil jako vzpomínka.
L. Jančička: Jedna stránka věci je unikátní suvenýr, ale je to prostor a čas, kde se naše PR může s lidmi bavit o tom, co pro ně děláme.
P. Dvořák: Když letos nezačneme úplně na minimu, bude se i z hlediska PR dále zdražovat snáze. Pokud uděláme skok 100->250, tak si to za rok nikdo nekoupí.

Probíhá neformální hlasování o ceně trička. Představenstvo vyjádřilo výraznou podporu ceně 200,-/triko.

===============
(19:58)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill navrhuje zvýšit částku za Bílé tričko s potiskem Silicon Hill v předložené ekonomické činnost Trička k batikování na festivalu SHOW 2024.
::Číslo: 2024-0021
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

Dochází k úpravě dokumentu
M. Slávik promítá upravenou E.Č.

===============
(20:11)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje ekonomickou činnost Trička k batikování na festivalu SHOW 2024 tak, jak byla zaslána do konference Vedení 13. 4. 2024.
::Číslo: 2024-0022
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
===============

(20:12)
6) Změna IP Volební řád klubu Silicon Hill [15 minut, hlasování] (M. Kochman)
M. Slávik promítá rozdíly oproti původnímu znění.
M. Kochman představuje promítané změny.
Představenstvo diskutuje o změnách a provádí drobné úpravy.

Představenstvo se shodlo na tom, že M. Kochman do příští schůze zapracuje navržené změny a následně se na příští schůzi o dokumentu bude hlasovat.

(20:44)
7) Změna IP Členství v klubu Silicon Hill [15 minut, hlasování] (M. Vadlejch)
M. Vadlejch: V tuto chvíli zasloužilí členové zůstávají být členy po 5 letech, protože jim vyprší i základní členství. Chtělo bychom provést změnu takovou, že po 5 letech zůstane zasloužilým členům aktivní základní členství, aby mohli nadále zůstat členy klubu.
M. Slávik: Podle mého základní členství znamená, že je člověk členem klubu a platí administrativní poplatek za to, že je členem klubu. V takovém případě mi dává smysl zasloužilým členům nechat tento odznak, že jsou členy klubu a odpustit jim tento administrativní poplatek.
M. Vadlejch: Získáme z toho také to, že tito často zkušení lidé bude dále mít přístup ke své klubové emailové schránce a budou se spíše dále účastnit různých emailových konferenci a přispívat k diskuzi svými zkušenostmi.
M. Vadlejch: Současní zasloužilí členové tento status získají automaticky. Vypršelí zasloužilí členové budou mít možnost požádat předsedu, který na základě kontroly udělí doživotní základní členství.
M. Slávik: Do budoucna se v parlamentu SU bude dít to, že se budou přeschvalovat stanovy SU, kde se hovoří o podmínkách vzniku a zániku členství. Doufám, že se tam zmíní registrační formulář, kterým vzniká členství v klubu.
K. Pilná: Na Podolí jsme předělávali IP a na základě změn ve stanovách SU jsme zjistili, že nemáme definované, jak vzniká členství v klubu. Není nikde napsané, jak se to stane a čím to stvrzuje - podpisem, zaplacením, ... Máme pouze dobře definovaný zánik. Snažili jsme se tuhle situaci vyřešit v našich předpisech. Inspirovala se po nás např. Sincoolka. Bylo by asi dobré toto mezi kolejními kluby sjednotit. SU definuje pouze vznik členství v SU. V nových stanovách by mělo být zakotveno, že kluby mají ve stanovách definované, jak vzniká členství v klubu.
M. Slávik: Mohli bychom zkusit zapracovat i změnu v IP v souvislosti s dočasným CKZ při uzavření některého z bloků.

Představenstvo se shodlo na tom, že je potřeba do příští schůze připravit podklady, o kterých se následně bude hlasovat. Nyní bod odkládá.

(21:04)
N) Různé [20 min, informativní] (M. Slávik)
Změna otevírací doby menzy:
M. Slávik: SÚZ mění otevírací dobu menzy Strahov. Bližší informace šly emailem od SÚZ. Poprosili nás o pomoc s rozšířením těchto informací mezi studenty.

Rozšiřování fitcentra:
M. Slávik: V. Anderle rozšíření vše aktivně řeší. Brzy se budou předávat pokoje, do kterých se fitcentrum bude rozšiřovat.

Rekonstrukce bloku 4:
M. Slávik: Rekonstrukce by měla být brzy hotová. O prázdninách by již měl být na bloku hostel a během zimního semestru standardní nástupy. Přesouvala se místnost ping pongu. V nové místnosti možná nebude místo. Měli bychom si vyjasnit, kde jaké vybavení společenek má být. Dostaneme v suterénu místnost aktuálního skladu. Místnost pro nás vyklidí a následně nám ji předají.
J. Kiselica: Bude nám SÚZ nahrazovat všechny místnosti, o které takto přijdeme.
M. Slávik: Pravděpodobně na všech rekonstruovaných blocích padne jedna společenská místnost na kancelář hospodářky. Budeme apelovat na to, abychom za vše dostali náhradu.
O. Černý: Který blok se bude rekonstruovat po bloku 4?
M. Slávik: Údajně by to měl být ten, který bude mít největší hlášení výskyt štěnic.
K. Pilná: Neřešily se počty ubytovaných lidí. Řešily se počty štěnic a vyřazených pokojů. Slyšela jsem o bloku 7. Diskutovalo se taktéž o tom, zda by se neměl rekonstruovat blok, kde by bylo potřeba vyměnit stupačky.
Š. Tichý: Budeme mít brzy schůzi se SÚZ. Mohli bychom tam tohle téma otevřít.

M. Uždil byl pověřen předsedou, že bude prezentovat názory klubu na další schůzi studentské samosprávy se SÚZ.

K. Pilná: Blok 12 má být financován z MŠMT. Rekonstrukce se řeší již roky. Je to iniciativa ČVUT. Nyní by to mělo být v pohybu.
K. Pilná: Co jsem pochopila tak je plánovaná investice na centrální strahovskou prádelnu na bloku 4.
M. Vadlejch: Na bloku 4 by mělo být 12 velkokapacitních praček a sušiček provozovaných externí firmou.
M. Uždil: Mluvilo se i o ceně?
M. Vadlejch: Myslím, že to bylo zhruba 30-40 Kč za vyprání s tím, že ti pračka sama nadávkuje prací prostředek.

Výjimky na ubytování:
M. Slávik: Máme problém s počtem míst. V minulosti bylo více míst, než máme teď. Pravděpodobně se už nebudou schvalovat další. Měli bychom na to brát ohled a být při udělování výjimek přísnější a udělovat je pouze velmi aktivním členům klubu. Výjimek máme k dispozici 51 a chtěli bychom vyplnit 69. Prosím, projděte si tabulku s výjimkami a zvažte, zda si lidé pod řádkem 51 výjimku opravdu zaslouží. Tabulku dopracujeme online. Budu vás informovat na RocketChatu.

Informace z SU:
Š. Tichý: Řeší se stanovy SU. Kluby by měly doplnit informace o vzniku a zániku členství. Silicon Hill má konflikt v přijímání ustanovení se stanovami SU. Po těchto změnách může způsob usnášení zůstat stejný, ale bude se to muset schvalovat parlamentem SU.
Š. Tichý: Jak M. Slávik zmiňoval, řeší se výjimky na ubytování.
Š. Tichý: 18. 4. proběhne schůze SÚZ se studentskou samosprávou. Pokud máte nějaké podněty nebo otázky, které byste chtěli řešit, napište mi. Negarantuji vyřešení problému, ale minimálně se zeptám dále. Dále ten samý den proběhnou meziklubové hry. Pokud chcete reprezentovat klub, doražte.

Kolečko bloků:
Blok 2:
M. Uždil: Měli jsme velikonoční párty. Bylo to fajn.

Blok 3:
V. Stehlík: Měli jsme velikonoční párty. Vypilo se 5 sudů. Bylo to fajn. Přišlo hodně lidí. Celý suterén byl plný. Zjišťoval jsem, proč v pondělí na záchodě bývá toaletní papír a ve čtvrtek již ne. Paní uklízečka mi řekla, že máme nasmlouvaný jeden velký toaletní papír na týden.

Blok 4:
-

Blok 5:
-

Blok 6:
V. Řezáč: Budeme mít Gaming night den před SHOW 23. 4. Nejde to bohužel jinak. Kdybyste si chtěli zahrát, doražte.

Blok 7:
O. Černý: Z bloku 7 se pomalu stává ghetto. Noví lidé nepřichází a ti, co přijdou, většinou nemluví česky a moc z nich nelze udělat aktivní. Aktivní členové odchází. Chceme to řešit, ale není moc jak, protože nemáme nové lidi, které bychom mohli zaktivizovat. Slýchám od některých lidí, že by po otevření bloku 4 chtěli zabrat některé patro a udělat tam silné aktivní jádro. Od 2. 5. budeme mít novou hospodářku.

Blok 8:
-

Blok 9:
J. Kiselica: Vrátil se domovník a začal pracovat. Vše v pořádku.

Blok 10:
P. Dvořák: Myslím, že blok se dal do kupy co se týče technického stavu. Na patrech se udělaly čisté pokoje. Investicí bylo mnoho, takže by se tento blok pravděpodobně neměl v dohledné době rekonstruovat. Máme nového admina. Máme natahanou optiku a brzy bychom ji měli svářet.

Blok 11:
T. Taraba: Máme ještě do konce měsíce hospodářku mimo. Vrátí se až 2. 5. Lidé z bloku 12 se snaží dostat na nové pokoje na blok 11, které ale nejsou k dispozici.

(21:51) M. Slávik ukončuje schůzi

MD5 hash tohoto zápisu je: d6b21028c0ef72c08f2c9daef4f6eead

Tato verze souboru txt/20240413.txt byla nahrána 15.05. 2024 19:33:02.