Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 15.05.2024

[zatím neschválen]
Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 15. 5. 2024
================
Přítomni:
----------
Předseda: Martin Slávik (32781)
Místopředseda: Petr Dvořák (30488)
CKZ1: Martin Vadlejch (31965)
CKZ2: -
CKZ3: Lukáš Jančička (31916)
CKZ4: -

Blok 2: -
Blok 3: Vojtěch Stehlík (40121)
Blok 4: O. Míka (36279)
Blok 5: Erik Beck (39067)
Blok 6: -
Blok 7: Ondřej Černý (39848)
Blok 8: Sebastián Sikora (38215)
Blok 9: Josef Kiselica (40803)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Martin Skalický (34238)

Hosté:
Michal Kochman (30478)
Martin Uxa (38737)
Jiří Hájek (38773)
Ondřej Zedník (37794)
Adam Pospíšil (37207)
Vít Pekárek (27408)
Jaroslav Zdeněk (32150)


Program:
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (M. Slávik)
2) Schválení zápisu ze schůze 13. 4. 2024 [10 min, hlasování] (M. Slávik)
3) Pomoc Čajovně na DnK 8.6.2024 [15 min, informativní] (M. Uxa, případně zástup)
4) Projektový záměr SHOW 2025 [25 min, hlasování] (J. Hájek)
5) Změny v IP Volební řád klubu SH [10 min, hlasování] (M. Kochman)
6) Návrh na změnu výše členského příspěvku Hudebny [15 min] (Adam Pospíšil)
7) Provozní náklady SU a hospodaření SU [10 min, informativní] (M. Slávik)
N) Různé [20 min, informativní] (M. Slávik)


Zapisovatel: Jiří Hájek (38773)
==============================
(19:12) M. Slávik zahajuje schůzi
::počet osob s hlasovacím právem: 9

M. Slávik vítá členy představenstva a hosty.

(19:20)
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (M. Slávik)
M. Slávik upozorňuje, že některé body byly zveřejněny pozdě a prosí o odhlasování programu zveřejněném na wiki.sh.cvut.cz. Omlouvá se a slibuje zlepšení.

===============
(19:27)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz.
::Číslo: 2024-0023
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
===============

(19:27)
2) Schválení zápisu ze schůze 13. 4. 2024 [10 min, hlasování] (M. Slávik)
M. Slávik představuje připomínky členů vedení k zápisu. Nikdo nemá výhrady.

===============
(19:33)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 13. 4. 2024 tak, jak byl nahrán na stránku zápisů dne 15. 5. 2024 v 19:33.
::Číslo: 2024-0024
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 7
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.
===============

(19:33)
3) Pomoc Čajovně na DnK 8.6.2024 [15 min, informativní] (M. Uxa, případně zástup)
M. Uxa: Letos budeme opět pořádat Dýmky na kopci. Je to stále největší komunitní dýmkařský sraz v Praze. Cílem je sdružovat komunitu a přilákat vystavovatele. Letos nám vypadl catering a rozhodli jsme se občerstvení zařídit svépomocí. Nebudeme mít dostatek lidí na logistiku. Budeme mít soutěž o nejvíce lidí kouřících jednu dýmku v jeden moment. Na to též budeme potřebovat pomoc s přípravou (např. s přípravou 20 kg uhlí). Akce začíná od 12h, přípravy budou už cca od 6h ráno. Stany budeme stavět odhadem od 10h. Akce bude do 22h s tím, že ve 22h už musí být vše uklizeno.
M. Slávik: Rádi bychom oslovili aktivní členy SH. Klub čajovna je spřátelený klub SH. Mluvím nyní jakožto člen čajovny. Byli bychom rádi, kdybyste informovali své aktivní a kamarády o této akci.
M. Uxa: Za výpomoc pomocníci dostanou zdarma nápoje, občerstvení a dýmky.
M. Kochman: Kolik lidí hledáte?
M. Uxa: Alespoň 10, ale čím více, tím lépe. Není potřeba být tam celý den.
M. Kochman: Máte vytvořený nějaký formulář, aby se lidé mohli přihlásit?
M. Uxa: Nemáme.
M. Kochman: To by bylo super vytvořit. Organizátoři SHOW určitě poskytnou svůj formulář pomocníků pro inspiraci. Formulář se dá následně sdílet různými kanály.
M. Uxa souhlasí.

(19:43)
4) Projektový záměr SHOW 2025 [25 min, hlasování] (J. Hájek)
J. Hájek představuje festival SHOW a projektový záměr SHOW 2025.

(19:44) přichází V. Stehlík
::počet osob s hlasovacím právem: 10

J. Hájek: Z letošního ročníku nám zbylo 75.000 Kč ze 400.000 Kč. Vydělalo se 130.000 Kč. Celková bilance je necelých -200.000 Kč. Letos byl finančně dobrý ročník.
V. Pekárek: Je důležité domlouvat kapely s předstihem. Jsou pak mnohem nižší ceny.
J. Kiselica: Jak se vlastně vybírá headliner?
V. Pekárek: Historicky víme ceny oslovených kapel. Organizátorský tým si společně sedne a osloví třeba tři kandidáty, o které má zájem. Po nových cenových nabídkách se vybere ta nejlepší.
J. Hájek: Na další ročník bychom chtěli oslovit další sponzory. Včera se na festivalu Mezi Bloky podařilo sehnat některé kontakty.
M. Slávik: Odkud se budou peníze na headlinera čerpat?
J. Hájek: Pokud bude potřeba něco platit letos, pak by to šlo z provozní rezervy. Typicky se vystoupení platí až po festivalu.

===============
(19:50)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje projektový záměr SHOW 2025 tak, jak byl zaslán do konference Vedení 13. 5. 2024.
::Číslo: 2024-0025
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(19:50)
5) Změny v IP Volební řád klubu SH [10 min, hlasování] (M. Kochman)
M. Kochman: Na minulém představenstvu jsme návrhy změn prošli a doladili jsme některé formulace.

M. Slávik promítá nové znění dokumentu. Představenstvo dokument znovu prochází a diskutuje o změnách.

(20:07) přichází O. Černý
::počet osob s hlasovacím právem: 11

===============
(20:23)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje změnu interního předpisu Volební řád klubu Silicon Hill ve znění, v jakém byl poslán do konference Vedení 15. 5. 2024 ve 20:09.
::Číslo: 2024-0026
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.
===============

(20:23)
6) Návrh na změnu výše členského příspěvku Hudebny [15 min] (Adam Pospíšil) (včas posláno do konfery)
A. Pospíšil: Bod navazuje na krátkou diskuzi, která proběhla při schvalování rozpočtu. Bavili jsme se o tom, že rozpočet hudeben je nepřímo ovlivněný tím, kolik peněz dokáže klub získat z členských příspěvků na hudebny. Momentálně je to 500 Kč, což je hodně pod cenou v porovnání s komerčními alternativami. Cenu bychom chtěli pro obyvatele Strahova dále držet nízko. Zároveň je ale pro klub žádoucí nějaké příjmy mít, aby bylo možno projekt financovat. V součanosti hodnotíme rozpočet projektu jako nedostačující. Máme zastaralé vybavení a opravujeme co se dá. Současný stav je neudržitelný. Rádi bychom investovali do nového vybavení. Jsme toho názoru, že by stálo za to příspěvek zvednout. Očekáváme, že by se nám tím mohl zvýšit rozpočet.
M. Slávik: Bavili jste se s tím s lidmi navštěvujícími hudebny?
A. Pospíšil: Ano, s pár lidmi jsme se bavili. Chápou situaci a nejsou proti.
E. Beck: Kdo kdy může chodit do hudebny?
A. Pospíšil: Musíš být členem a mít rezervaci v rezervačním systému.
A. Pospíšil: Novou částku bych navrhoval nastavit na 800 Kč. Návrh M. Uždil z emailového na částku 1.000 Kč chápu. Beru to čistě z psychologického hlediska, aby to najednou nebylo dvakrát dražší.
M. Vadlejch: Stále je to řádově levnější než komerční alternativy. Podle mě je to za 1.000 Kč stále velmi dostupné.
V. Pekárek: Když už se zvedá, navrhoval bych rovnou vyšší částku. Osobně bych to klidně směřoval na vyšší částku vzhledem k tomu, že nejbližší konkurence stojí 260 Kč / hod.
L. Jančička: V porovnání se sportem jsou hudebny extrémně levné. Komerční fitko je několikanásobně dražší než sportovní členství. U hudeben je výše členského příspěvku zhruba tolik co jedno odpoledne v komerční zkušebně.
M. Slávik: Zároveň by se mohlo trochu uvolnit místo v rezervačním systému, pokud by vyšší částka někoho odradila.
M. Kochman: Pokud by i po navýšení byl rezervační systém plný, bylo by možné sehnat další prostor?
A. Pospíšil: Za celou dobu co bydlím na Strahově se mi nestalo, že bych nenašel hudebnu, která by byla volná.
J. Kiselica: Zamyslel bych se nad tím, komu jsou hudebny mířené. Pokud budeme cílit na větší kapely, můžeme zdražit na mnohem vyšší částku. Pokud bychom chtěli nechat hudebny dostupné studentům jednotlivcům, neměli bychom zdražovat moc.
M. Slávik: Primárně by podle mě měli být mířené na studenty, kteří rádi hrají na hudební nástroje, hledají si kamarády a zakládají kapely. Nevím, zda to takto dnes ještě funguje.
A. Pospíšil: Za tímto účelem pořádáme jam session.
J. Kiselica: Mám pouze strach o to, že by se hudebny staly záležitostí vyhradně profesionálnějších kapel.
P. Dvořák: Kolik stojí sada bicích?
A. Pospíšil: 30.000 Kč.
V. Stehlík: Spíš 40.000 Kč.
P. Dvořák: Řekněme, že máme 50 platících členů. Na to, abychom mohli provést tuto investici pouze pro jednu místnost, bychom čekali 2 roky. To mi přijde jako moc dlouhá doba. Kdybychom zvedli částku ještě více, byly by pro nás investice mnohem dostupnější.
V. Stehlík: Dohledal jsem, že současná částka se drží minimálně od roku 2012.
M. Vadlejch: Mohli bychom zkusit systém, kde by to kapely oproti jednotlivcům měli dražší, ale byla by potřeba důsledná kontrola.
A. Pospíšil: Mohlo by to mít svou logiku, ale je to zbytečně komplikované.
P. Dvořák: Aktuálně máme schopného vedoucího hudeben a projekt funguje skvěle. Tento stav ale nemusí trvat věčně a měli bychom systém udělat co nejjednodušší.
A. Pospíšil: Další věc, kterou bych chtěl zmínit, je to, že hudebny mívají rozpočet úzce spojený s tím, kolik vydělají peněz, zatímco ostatní projekty dotuje klub.
M. Slávik: Je to dané tím, že předchozí vedoucí hudeben dlouhodobě nefungoval. Byly problémy s komunikací, dodáváním výročních zpráv, propagací informací do projektu, čerpáním a další. Zvažovali jsme i drastičtější variantu nepřidělit projektu žádné peníze, ale neudělali jsme to. Nevidím důvod, proč bychom nyní projekt nemohli zadotovat, jelikož je vidět výrazné zlepšení.

Představenstvo diskutuje o výsledné částce členského příspěvku. Kandidáti jsou 800 Kč, 1.000 Kč a 1.500 Kč. Nejvíce lidí se shodlo na částce 1.000 Kč.

===============
(21:08)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navýšení členského příspěvku Hudebny na 1.000 Kč.
::Číslo: 2024-0027
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
===============

(21:08)
7) Provozní náklady SU a hospodaření SU [10 min, informativní] (M. Slávik)
M. Slávik: Z SU ČVUT přišla prosba o pomoc s cash flow. Chtějí, abychom co nejdříve zaplatili provozní náklady, ale připravené podklady jsou zmatečné a není moc jasné, za co bychom měli platit. Nerad bych platil statisíce Kč za něco, čemu úplně nerozumím. Doufám, že se situace vyjasní na nadcházející schůzi parlamentu SU.

M. Slávik se snaží představenstvu objasnit situaci, ale sám má problém s pochopením podkladů.

(21:15) odchází P. Dvořák
::počet osob s hlasovacím právem: 10


(21:35) odchází E. Beck
::počet osob s hlasovacím právem: 9

(21:52) odchází O. Míka
::počet osob s hlasovacím právem: 8

===============
(22:02)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje záměr nezaplatit provozní náklady SU ČVUT z důvodu netransparentnosti předložených podkladů do doby nápravy.
::Číslo: 2024-0028
::Osob s hlasovacím právem: 8
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(22:02)
N) Různé [20 min, informativní] (M. Slávik)
(některé informace zazněly již v dřívější části schůze, ale pro přehlednost jsou uvedeny až zde)

Uklízečka SH:
M. Slávik: Od V. Pekárka se mi dostalo, že naše uklízečka pracující na DPP by chtěla skončit. Nabízela, že by uklízení předala své známé. Jsme spokojeni s úklidem?
M. Vadlejch: Poslední dobou spíše ne.
M. Slávik: Tudíž nedává smysl, aby to předával člověk, se kterým nejsme spokojeni.
P. Dvořák: Kontaktoval jsem paní, která uklízí ve firmě, se kterou spolupracujeme a jsme s ní spokojeni. Předběžně souhlasí. Má k tomu někdo něco? Podmínky budou stejné jako v předchozí smlouvě.

Rezignace PR:
M. Slávik: Předesílám, že brzy bude rezignovat PR manažer.

Rezignace předsedy:
M. Slávik: Zároveň připomínám, že jako předseda plánuju rezignaci během léta - odhadem v červenci. Důvodem je, aby předávání funkce proběhlo v létě.
E. Beck: Máme nějaké nadějné kandidáty?
M. Slávik: Našel jsem jednoho. Projevil o pozici zájem. Studuje na bakaláři, takže na to nebude pravděpodobně mít tolik času jako já.

Správce sítě a síťová infrastruktura:
M. Slávik: Máme nového člena centrály - správce sítě Jaroslava Zdeňka.

J. Zdeněk představuje svou pozici a síťovou infrastrukturu Strahova.

J. Zdeněk: Používáme switche z roku 2009 (zakoupené 2011 a 2012), které letos v dubnu přestaly být podporovány. Jak již bylo avizováno v nástřelu letošního rozpočtu, chtěli bychom za síťovou sekci obnovit tuto část sítě. Jak to provést zatím není jasné, pouze předesílám, že bude potřeba provést tuto investici.
M. Slávik: Jen vsuka - slíbili jsme již více čerpání z rezervy (např. sítě a SHOW). Je třeba pamatovat na to, že rezerva není nafukovací.
J. Zdeněk: Nejsem proti tomu stavět síť z použitého hardwaru, ale bylo by třeba k tomu mít neustále k dispozici člověk, který by v případě incidentu zasáhl, provedl opravu a hardware znovu nakonfiguroval. Já tu teď jsem a neplánuji odcházet, ale nemusím tu být vždy a pro mé nástupce by bylo mnohem jednodušší pouze zavolat dodavateli, aby v případě incidentu vše zařídil v rámci placené podpory.
M. Slávik: Klub vždy fungoval tak, že jsme si toho sami udělali hodně. Investujeme svůj čas a práci, abychom věci udělali levněji. Poslední dobou je problém s tím, že nemáme dostatek lidí. Je potřeba najít rovnováhu mezi řešením věcí svépomocí a komerčními službami.
J. Kiselica: Očekáváme, že současný hardware bude fungovat ještě nějakou dobu?
J. Zdeněk: Současný hardware stále funguje a je zdvojený, takže nevadí, když jeden z dvou kusů vypadne. Na druhou stranu, je nenulová pravděpodobnost, že selžou oba kusy a v tu chvíli nepojede internetové připojení.
J. Kiselica: Ta investice by měla být tedy dvakrát 400.000 Kč.
J. Zdeněk: Ano, dvakrát 400.000 Kč včetně DPH. Neočekávám, že by to mělo přesáhnout 1.000.000 Kč.

Ubytovací výjimky SU100:
M. Slávik: Historicky zástupci bloků zajišťovali tento seznam ve spolupráci s hospodářkami. Pochybením bylo, že jsme zapomněli na projekty, které mohli oslovit své členy. Další věcí je, že se změnili zaměstnanci na ubytovacím oddělení, kteří nyní výjimku uděluje jinak. Člověk, který je student ČVUT a má žádost o single use, si nyní musí sám vytvořit rezervaci.
J. Kiselica: S Hospodářkou jsme řešili, proč celoroční rezervace nenavazují na aktuální celoroční ubytování a začínají 9. 9. Zjistili jsme, že je tam schválně nechaný týden rezerva pro vyklizení pokoje. V případech, kde nebudou žádné komplikace, se smlouvy zpětně vypíší od 2. 9., aby ubytování navazovalo.

Kolečko bloků:
Blok 2:
-

Blok 3:
V. Stehlík: Měnili jsme AP. Strávili jsme na tom hodně času. Už je vše hotovo. Rezignoval nám admin, ale sehnal za sebe náhradu.

Blok 4:
-

Blok 5:
E. Beck: Nic nového. Někteří si pouze stěžovali, že se nedostali do seznamu ubytovacích výjimek.

Blok 6:
-

Blok 7:
O. Černý: Nic nového. Zajímalo by mě, zda se bude blok 7 zavírat.
M. Slávik: Nevím o tom. Mohu se na to zeptat p. Vodičky.

Blok 8:
S. Sikora: Vše v pohodě. Nic nového.

Blok 9:
J. Kiselica: Nic nového krom navrtané schránky.

Blok 10:
M. Slávik: J. Zdeněk zařizuje optiku. V druhé polovině měsíce by se měla svařit.

Blok 11:
M. Skalický: Už máme zpět hospodářku po nemocenské. Nic zajímavého se neděje. Žádná rekonstrukce neprobíhá.

(22:20) M. Slávik ukončuje schůzi


Přílohy:

Příloha č.1: Volební řád klubu Silicon Hill
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20240515-Volebni-rad-klubu-Silicon-Hill.pdf
MD5(20240515-Volebni-rad-klubu-Silicon-Hill.pdf)=bd5adadbb2a6e4b799d40dcf038aea5e


Příloha č.2: Projektový záměr SHOW 2025
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20240515-Zamer_SHOW_2025.pdf
MD5(20240515-Zamer_SHOW_2025.pdf)=3bd49bd5aa879a466c41e88aea66ac54

MD5 hash tohoto zápisu je: d2d1e90cffe46af762c2a77bac61265a

Tato verze souboru txt/20240515.txt byla nahrána 16.05. 2024 12:05:02.