Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 02.09.2020

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 02. 09. 2020
================


Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Rubáš (27118)
Místopředseda: Jakub Šejna (28044)


CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Viktor Bohuněk (32160)
CKZ4: Pavel Dostál (28122)


Blok 2: --
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: Adam Ježek (34130)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Martin Vitoušek (30575)
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Jan Dvořák (25577)
Hosté:
Veronika Huvarová (33204)
Jakub Šejna (28044)
Jakub Profota (35852)
Martin Pilný (31981)
Patrik Hübner (34246)
Jiří Kocum (25183)
Simona Strádalová (29811)
Alena Kužmová (32634)
Daniel Hampl (36912)
Martin Andrýsek (Čajovna)
Vojtěch Strska (Retroherna)
Martin Štochl (Retroherna)
Rudolf Jan Suchý (Retroherna)
Martin Houska (27586)
Michal Jurásek (21877)
Ladislav Popovič (33789)
David Michal Bulko (32510)
Karolína Bergelová (33966)
Anna Vlasáková (27542)
Jaroslav Zdeněk (32150)
Libor Hájek (26286)
Michal Kochman (30478)
Petr Polášek (26673)
Klára Škodová (23888)


Zapisovatel: Veronika Huvarová
Ověřovatel: Jakub Rubáš
________________
Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 4. 6. 2020 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Spolupráce s externím klubem SU – Spolkem Herní historie aka RetroHernou [15 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) Odpustky ZS 2020 – diskuze po COVID [30 min, informativní] (J. Rubáš)
4) Informace k přeschválení rozpočtu 2020 [30 min, informativní] (J. Rubáš)
5) Spolupráce s interním klubem SU – Čajovnou [15 min, hlasování] (J. Rubáš)
6) Záměr projektu Modelland [15 min, hlasování] (S. Strádalová)
7) Informace k aktualizaci legislativy SH [15 min, informativní] (J. Rubáš)
8) Ekonomická činnost – Prodej PR předmětů klubu SH [20 min, hlasování] (V. Huvarová)
9) Informace k likvidaci majetku a inventarizaci 2020 [15 min, informativní] (J. Rubáš)
10) Informace do nového AR [45 min, informativní] (J. Rubáš)
11) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


---
(20:04)
J. Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 13


---
(20:04)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
---
Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Spolupráce s externím klubem SU – Spolkem Herní historie aka RetroHernou [15 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Spolupráce s interním klubem SU – Čajovnou [15 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) Schválení zápisu ze schůze 4. 6. 2020 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
4) Záměr projektu Modelland [15min, hlasování] (S. Strádalová)
5) Ekonomická činnost – Prodej PR předmětů klubu SH [20 min, hlasování] (V. Huvarová)
6) Odpustky ZS 2020 – diskuze po COVID [30 min, informativní] (J. Rubáš)
7) Informace k přeschválení rozpočtu 2020 [30 min, informativní] (J. Rubáš)
8) Informace k aktualizaci legislativy SH [15 min, informativní] (J. Rubáš)
9) Informace k likvidaci majetku a inventarizaci 2020 [15 min, informativní] (J. Rubáš)
10) Informace do nového AR [45 min, informativní] (J. Rubáš)
11) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


---
J. Rubáš navrhuje jiné pořadí bodů, než v jakém byly zaslány, protože přišlo velké množství hostů, kterých se některé body týkají, tak aby nemuseli dlouho čekat.
---
(20:05)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2020-0017
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


________________


---
(20:07)
1) Spolupráce s externím klubem SU – Spolkem Herní historie aka RetroHernou [15 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Retroherna je již déle než rok členem SU ČVUT a bydlí s námi na Strahově ve školícím centru. Jde hlavně o legalizaci spolupráce, aby se mohli také připojovat do naší sítě. Budeme se domlouvat i na dalších formách spolupráce.
J. Rubáš předává slovo klukům z RetroHerny.
Předseda Spolku Herní historie: Ve školícím centru už jsme nějakou dobu, aktuálně tam máme kromě skladu také klubovnu. Našim cílem je prezentovat a archivovat historii počítačových her.
J. Rubáš: RetroHerna není první organizace, se kterou spolupracujeme, jednou z nich byla také eForce, a z této formy spolupráce bych chtěl vycházet. Schválili bychom spolupráci na dobu neurčitou.


---
(20:10)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje spolupráci s externím klubem Studentské unie ČVUT -- spolek Herní historie -- na dobu neurčitou.
::Číslo: 2020-0018
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


________________


---
(20:13)
2) Spolupráce s interním klubem SU – Čajovnou [15 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Spolupráce s čajovnou už historicky byla schválena. S novými stanovami SU byla tato spolupráce zrušena. Cílem je zlegalizovat už běžící spolupráci.
A. Ježek: Nechováte se hezky k AP, změní se to po tomto schválení? Když máte problémy, hlaste to, prosím, adminům.
O. Andrýsek: Nevím o tom, že bychom s AP něco většího dělali, jen ho občas restartujeme.
J. Zdeněk: Používají Čajovní síť jen lidé, kteří nejsou ze Silicon Hillu?
O. Andrýsek: Ano, je to asi 50:50 - lidi co jsou ze Strahova a ti co nejsou.

---
(20:17)
::USNESENÍ:Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje spolupráci s interním klubem Studentské unie ČVUT -- Čajovnou -- na dobu neurčitou.
::Číslo: 2020-0019
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---
(20:17)
Přichází Vojtěch Suk
::Počet osob s hlasovacím právem: 14


________________


--
(20:19)
3) Schválení zápisu ze schůze 4. 6. 2020 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Změnil jsem systém schvalování zápisů. Zápis, který není schválen, je nahrán do gitu a má tag “zatím neschválen”. Následně budeme zápisy po schválení pro lepší přehlednost verzovat. Už nebudeme používat stránky lasty. Vyhovuje to tak představenstvu?


Představenstvo vyjadřuje souhlas.


J. Rubáš prochází navržené změny a postupně je schvaluje. Nedochází k žádným věcným změnám.


---
(20:25)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 4. 6. 2020 v podobě, v jaké byl zveřejněn na stránku zápisů 2. 9. 2020 ve 20:30.
::Číslo: 2020-0020
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
>> Usnesení přijato.
________________


---
(20:31)
4) Záměr projektu Modelland [15 min, hlasování] (S. Strádalová)


J. Rubáš předává slovo S. Strádalové, vedoucí projektu Modelland.
S. Strádalová: V záměru je popsáno kdo jsme, kde jsme a co je naším cílem. V časovém plánu jsou popsané akce, kterých se účastníme a které pořádáme. Máme dvě místnosti, které jsou určené pro tvorbu modelů. Dalším naším cílem je pořádat workshopy.
Hlavním cílem je nabídnout členů klubu Silicon Hill prostor pro seberealizaci v oblasti tvoření modelů.
V. Šmejkal: Jaké máte představy s rozpočtem do budoucna?
S. Strádalová: Chtěli bychom se obecně držet schéma rozpočtu, které jsme navrhli v záměru. Ale uvidíme, co přijde a co bude potřeba dokoupit.
J. Rubáš: Tento projektový záměr prošel cestou přes centrálu, kde jsme to už také projednávali.

---
(20:37)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje záměr projektu Modelland v podobě, v jaké byl zaslán do konference Vedení 31. 8. 2020.
::Číslo: 2020-0021
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
________________


---
(20:38)
5) Ekonomická činnost – Prodej PR předmětů klubu SH [20 min, hlasování] (V. Huvarová)


V. Huvarová: Představuje koncept možného prodeje PR předmětů (trička, mikiny, ale i další). Důležité je, že ceny, které by byly uvažovány pro prodej předmětů nepřesahují cenu nákladů na jejich pořízení.
A. Ježek: Nechceme jít do plusu za prodej předmětů?
J. Rubáš: Ne, na těchto věcech nechceme vydělávat. V těchto věcech bychom měli být v mínusu, protože nemáme zapotřebí na našich členech vydělávat.


V. Pekárek: Počítá se nula od nuly jen u počtu předmětů k prodeji, nebo celkově?
V. Huvarová: Nulové náklady se počítají na všechny pořízené předměty, ne jen na části předmětů určené k prodeji.


R. Kondáč: Jak by to bylo s dostupností položek? Tedy kolik kusů bude k prodeji?
V. Huvarová: Nyní je nakoupeno vždy minimální množství, aby se ukázal zájem o předměty, následně by byl řešen dokup.


J. Dvořák: Tyto předměty by byly možné zakoupit i mimo akce?
V. Huvarová: Jak je uvedeno, tak se bude prodávat hlavně na akcích.
J. Rubáš: Pokud by došlo k prodeji mimo akci, muselo by to být hlášeno Předsedovi SH pro přehlednost i z důvodu hlášení příjmů/výdajů v EČ.


J. Dvořák: Jak budeme ukazovat předměty které budeme prodávat?
V. Huvarová: Náhledy budou asi v kanceláři.


P. Dostál: Není riziko rozprodeje předmětů aktivními v SH před akcemi?
J. Rubáš: Tento krok by znamenal pouze zájem o předměty.
V. Huvarová: Předměty by byly v tomto případě dokoupeny.


L. Hájek: Kdo dělal návrh PR předmětů?
V. Huvarová: PR
V. Suk: Zažil jsem už spoustu debat nad PR předměty, udělejte si na to zvlášť meeting.
L. Hájek: Přeci jen, jestli není lepší nechat udělat návrhy i ostatní z SH?
V. Huvarová: Nyní se jedná o první vlnu, potřebovali jsme i přesné částky do rozpočtu. V dalších řešení se uvidí.


P. Dvořák: Co znamená minimální počet?
V. Huvarová: Pohybuje se to cca v počtu 50 ks.
J. Rubáš: Při dalším představenstvu uvidíme při přeschvalování rozpočtu.
V. Suk: Chápu to tak, že v rozpočtu byly vždy nějaké peníze na PR předměty. A při předschvalování by se upravily kusy.
---
(20:52)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje ekonomickou činnost Prodej PR předmětů v podobě, v jaké byla zaslána do konference vedení 31. 8. 2020.
::Číslo: 2020-0022
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


________________

---
(20:54)
6) Odpustky ZS 2020 – diskuze po COVID [30 min, informativní] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Blíží se konec období. Minulé období bylo poznamenáno tím, že tady dost lidí nebylo nebo nemohli být aktivní. Odpouští se za semestr zpětně a ten tedy moc nebyl. Vidím tři možné varianty, nechat odpustky na zástupcích a vedoucích, udělat sloučení předešlých a současných odpustků a nebo udělat tlustou čáru za minulým semestrem.
V. Šmejkal: Nechal bych to na vedoucích, jako vždycky.
P. Dvořák: Kdyby se to přetáhlo z minulého semestru, odpouštělo by se i lidem, kteří tady už nejsou. Správci místností třeba nemohli mít v minulém semestru žádnou aktivitu.
J. Rubáš: Nejvíc fér mi přijde varianta nechat to na vedoucích sekcí.
V. Suk: Jsem za.
V. Pekárek: Budou se v rozpočtu přesouvat peníze na odpustky z minulého semestru?
J. Rubáš: Myslím, že je to jedno.
V. Suk: Nechal bych to takhle, a pokud to někdo zneužije, tak je prostě kretén. Neomezoval bych to.
V. Pekárek: Bude možné přesunout peníze do rozpočtu? Při jeho tvorbě jsem na to neměl vliv.
J. Rubáš: Ano, na příští schůzi to vyřešíme.
P. Dvořák: Budeme přesouvat členství, která lidé nemohli reálně využívat? Například sport?
J. Rubáš: Přesouvat to nebudeme. Vidím podporu v tom, že necháme odpustky na vedoucích sekcí a zástupcích.


________________


---
(21:08)
7) Informace k přeschválení rozpočtu 2020 [30 min, informativní] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Čerpání v tomto roce ovlivnil COVID a aktuální nepřítomnost ředitele SÚZ.
J. Rubáš promítá navržené změny. Chce přepočítat PR sekci. J. Rubáš zmiňuje, že v projektech nedošlo ke škrtům, ale jestli chtějí projekty na něčem ušetřit, nebo chtějí částky přelít, ať se ozvou do příštího představenstva.
J. Rubáš: Není jasné, jak to bude s výukou a proto ani nevíme, jaké budou příjmy v příštím semestru. To je důvodem, proč chci nechat velkou provozní rezervu, abychom to případně mohli pokrýt.
V. Pekárek: Uvažovalo se o snížení kapitoly na bloky?
J. Rubáš: Uvažovalo, ale radši jsme tam peníze nechali i kvůli tomu, že se pravděpodobně nebude dát čerpat ze 4Kč fondu. Ale o tom za chvilku.


________________


---
(21:19)
8) Informace k aktualizaci legislativy SH [15 min, informativní] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Měli jsme schůzku s legislativní skupinkou v době karantény online a i potom osobně. Jsou legislativní věci, do kterých bych rád hrábnul, jde o Jednací řád, Sazebník trestů a Volební řád. V Jednacím řádu je několik otázek, například volba předsedy: místo pouze zástupců a CKZ by mohl volit nově i současný předseda.
Představenstvo je s tím ok.
Sazebník trestů by chtělo přejmenovat. Je to jen stránka na wiki a bylo by dobré tresty sjednotit v rámci interního předpisu. Odkazovaly by se na něj například provozní řády místností.
J. Zdeněk: Nepsal bych tam všechny konkrétní služby, na které umíme dát ban, protože ty se rychle mění, třeba shell.
J. Rubáš: Vypsal bych tam obecně služby, na které standardně dáváme ban.

---
(21:33)
Odchází J. Dvořák
:: Počet osob s hlasovacím právem: 13


P. Dostál: Řeší se i ban na grill centrum?
J. Rubáš: Řeší se to zatím blacklistem.
J. Zdeněk: Pro bany je služba v ISu.


---
(21:36)
Přichází J. Dvořák
:: Počet osob s hlasovacím právem: 14


V. Suk: Mohl by v předpisu být výčet toho, co můžou některé projekty udělat specifického mimo bany na členství.
J. Dvořák: A jak to bude řešit zástupce bloku?
J. Rubáš: Zůstane tam věta, která bude opravňovat zástupce bloku k alternativním trestům.

Další změnu bychom chtěli zapracovat do volebního řádu, konkrétně k doplňovacím volbám. Prodloužila by se doba na vyhlášení doplňovacích voleb a byla by možnost posunout volby, pokud by vyšly na období letních prázdnin. Mohlo by dojít ke zkrácení doby urnového hlasování ze dvou hodin na jednu. Další změna by byla i v tom, že kandidát se záporným počtem hlasů bude vyřazen. Aktuálně, pokud by oba kandidáti měli záporný počet hlasů, vyhraje ten s vyšším počtem hlasů pro.


________________


---
(21:54)
9) Informace k likvidaci majetku a inventarizaci 2020 [15 min, informativní] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Bylo pár online schůzek likvidační skupiny, příští týden se sejdeme k finalizaci seznamu vyřazeného majetku. Na dalším představenstvu se o tom pobavíme.
Inventární seznam je aktuálně ve dvou excelovských tabulkách, V. Šmejkal vytváří nový inventarizační systém. Tento týden to bude dokončené. Byl bych rád, kdyby inventarizace proběhla do konce roku.


---
(21:57)
10) Informace do nového AR [45 min, informativní] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Jak už bylo nakousnuto, máme tady stále koronavirus a to aktuálně znamená, že letos pravděpodobně neproběhne Akce Prvák a ani Infoschůzky. Snažím se spojit s novým panem (zastupujícím) ředitelem SÚZ a sejít se s ním.


---
(21:59)
Odchází Vojtěch Suk
::Počet osob s hlasovacím právem: 13
J. Rubáš: Přemýšlíme nad různými variantami, jako třeba přesunout Akci prvák ven, ale uvidíme a spíš počítejte s tím, že akce neproběhnou.
K opatřením - zatím nemáme žádné oficiální informace. SÚZ neví, jestli studenti přijedou, protože některé fakulty možná pojedou jenom online výuku, a to ne jen pro zahraniční studenty, ale i pro české studenty.


Jak už bylo řečeno, proběhla dočasná výměna ředitele SÚZ.


---
(22:06)
Odchází Viktor Bohuněk
::Počet osob s hlasovacím právem: 12


K. Škodová: Ví se, jestli se změna ředitele nějak dotkne ubytovaných? Třeba zdražení kolejného?
J. Rubáš: Už je dlouho schválené, že v lednu dojde ke zvýšení kolejného o inflaci. Myslím si ale, že aktuální problémy SÚZu nebudou dotovat studenti z jinak navýšeného kolejného. S tím by se měl vypořádat ČVUT, jak ostatně KSÚZ zmiňoval při vyjednávání slev na kolejném v době krize,
J. Dvořák: Je nějaké nařízení, které aktuálně brání Akci prvák a Infoschůzkám?
J. Rubáš: Tady je hlavně problém to, že jsme na koleji, a akce typu Infoschůzka patří k těm nejrizikovějším a SÚZ nám je nedovolí.
---
(22:10)
Přichází Viktor Bohuněk
::Počet osob s hlasovacím právem: 13


A. Ježek: A co Infoschůzky venku?
J. Rubáš: Je to jedna z variant, ještě to musím probrat se SÚZem, jak jsem říkal.


V. Havránek: Co je pravda na tom, že dojde ke snížení daně z ubytování?
J. Rubáš: Zjistím jaký to případně bude mít vliv na cenu kolejného.


P. Dvořák: Jak jsme na tom teď s hromadnými registracemi?
J. Rubáš: Hromadné registrace nechávám pořád na zástupcích bloků, nedělejte z nich, prosím, párty. Může se stát, že po diskuzi s panem zastupujícím ředitelem, se zakážou i ty.


R. Kondáč: Máš informace o tom, kolik lidí je na Strahově v karanténě?
J. Rubáš: Zatím nedochází místo na B8, takže jsme na tom asi dobře.


J. Rubáš: Dávali jsme dohromady pravidla, jak připojovat lidi v karanténě. Jde nám hlavně o lidi, kteří nejsou strahováci. Takové lidi není úplně jak registrovat, budou jim tedy vytvořeny systémové účty. SÚZ je s tím v pohodě. Za karanténu si studenti platí. Za pokoj na B8 plus svůj pokoj. Chci to řešit s panem zastupujícím ředitelem.


J. Rubáš: Vracení členství proběhlo na začátku července, několik lidí se ozvalo, že jim nedošla platba, u dvou evidujeme naši chybu, ale někteří zkouší vracení dál, ty zamítáme. Taky už nevyhovujeme žádostem o změnu z převodu na vrácení.
Když budou lidi, kterým bylo členství převedeno, hlásit problém s připojením, odkažte je přímo na kancelář, kde máme aktuální tabulku se stavy.


J. Rubáš: K EPC - zatím to stále vypadá, že se výměna kotlů povede do nástupů, některé bloky budou snad zapojeny do TUV už v pátek. Na blocích, kde už voda teče, občas dochází k výpadkům TUV, bylo vyplavené školítko a byla vyplavena i klubovna na B7. Vše řešíme na SÚZ a s Enesou


________________


---
(22:37)
11) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Ozvali se mi zástupci z finále mezinárodní soutěže v kybernetické bezpečnosti. Příští rok se to má konat u nás. Spolupráci jsme zahájili, ale většina práce bude už pro nového předsedu.
Spolu se Samem Fichnou domlouváme spolupráci s CompTia, což je společnost zajišťující IT certifikace.
Tento víkend proběhne migrace intranetu na wiki. Pokud máte resty, doplňte je.


Blok 2: Viktor Bohuněk - Zástupce bloku jede na Erasmus. Chystáme hromadné registrace.
Blok 3: Radoslav Kondáč - Chystáme hromadné registrace. Měli jsme problém s ENESou ohledně bočních dveří, které nezamykali. Máme problém s tím, že máme málo aktivních.
Blok 4: Marek Vančata - pořád neukončili výměnu kotlů. Výmalba pokojů probíhala s problémy. Chystáme hromadné registrace.
Blok 5: Adam Ježek - chystáme se na hromadné registrace, máme problém s tím, že nemáme aktivní.
Blok 6: Václav Havránek - chystáme se na hromadné registrace.
Blok 7: Martin Vitoušek - Máme dost aktivních, chystáme hromadné registrace, polevuje nám úklid. Máme rozšířený problém s hmyzem.
R. Kondáč: Jak to vypadá s plošnými dezinsekcemi?
J. Rubáš: Chtěli je přesunout na období po nástupech.
Blok 8: Vojtěch Šmejkal - Na třetím patře máme karanténu. Bylo by dobré zmínit lidem na B8, že tam máme karanténu a ať jsou obezřetnější. Hromadné registrace budeme dělat minimálně kontaktně.
Blok 9: Vít Pekárek - Proběhla schůzka aktivních, nejde nám pračka, probíhají u nás postupně nástupy.
Blok 10: Petr Dvořák - Odchod aktivních, hledá se lux, řešíme hromadné registrace.
Blok 11: Jan Dvořák - Máme vymalovanou posilku, chystáme hromadné registrace, máme problém s hmyzem, končí mi aktivní.


A. Vlasáková: Akce poznej Strahov asi bude, první termín už příští čtvrtek. Primárně se to bude řešit přes FB událost a přihlašovací formulář.
Mám pro vás štítky.


M. Vitoušek: Na příštím představenstvu bychom rádi prezentovali nový projekt LARP na Strahově.


J. Zdeněk: Chtěl bych vás pozvat na víkendovku admins. Budeme se hrabat v ISu, takže možná budou výpadky.

J. Rubáš: V září bych rád uskutečnil ještě jednu schůzi, počkám s vyhlášením až na dobu, kdy bude známý termín parlamentu.


---
J. Rubáš ukončuje schůzi


(23:09)
Konec schůze
--------------------------------------------------------------------------------
Příloha č. 1: Zápis ze schůze 4. 6. 2020 [txt]
https://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20200604
MD5(20200604.txt) = b7436d90126a4edf20ed09ac8747fc94


Příloha č. 2: Záměr modelland [txt]
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20200902-Priloha2-Projektov%C3%BD_z%C3%A1m%C4%9Br_Modelland.pdf
MD5(20200902-Priloha2-Projektový_záměr_Modelland.pdf) = 290fb8c65aaf14659ee5f41cc878ec86


Příloha č. 3: Ekonomická činnost PR předměty[txt]
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20200902-Priloha3-Ekon_cinn_-_prodej_PR_predmetu.pdf
MD5(20200902-Priloha3-Ekon_cinn_-_prodej_PR_predmetu.pdf) = cbb00cee08f4f80a72c29a5dc2238f8e

MD5 hash tohoto zápisu je: a2cebb2f718fd5b014dbea1653d3ad4b

Tato verze souboru txt/20200902.txt byla nahrána 23.09. 2020 20:18:01.