Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 23.09.2020

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 23. 09. 2020
================


Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Rubáš (27118)
Místopředseda: Jakub Šejna (28044)


CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: --
CKZ3: Viktor Bohuněk (32160)
CKZ4: Pavel Dostál (28122)


Blok 2: --
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: Adam Ježek (34130)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Martin Vitoušek (30575)
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Jan Dvořák (25577)
Hosté:
Veronika Huvarová (33204)
Karolína Bergelová (33966)
Jiří Kocum (25183)
Jakub Jančička (27381)
Patrik Hübner (34246)
Jan Trávníček (34445)
Jakub Šejna (28044)
Michal Jurásek (21877)
Jaroslav Zdeněk (32150)
Dávid Michal Bulko (32510)
Ladislav Popovič (33795)
David Prudek (29861)
Samuel Ficha (33860)
Anna Vlasáková (27542)


Zapisovatel: Veronika Huvarová
Ověřovatel: Jakub Rubáš


Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 2. 9. 2020 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Jmenování nových členů volební komise [20 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) Přeschválení rozpočtu 2020 [45 min, hlasování] (J. Rubáš)
4) Odpuštění členských příspěvků [60 min, debata/hlasování] (J. Rubáš)
5) Postup klubu během druhé vlny COVID-19 [60 min, debata/hlasování] (J. Rubáš)
6) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)
---
(20:07)
J. Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 13


---
(20:0)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš, někteří jste se ptali, proč schůze není online, je to test, jak budeme schopni uspořádat v budoucnu volbu předsedy klubu a prezidenta SU.
Co se týká bodů, dovolil jsem si v pořadí přehodit bod odpuštění členství a přeschválení rozpočtu, protože to bude šikovnější pro blokové rozpočty.
V. Pekárek: Nechceme zařadit před bod o rozpočtu bod o Postupu klubu během druhé vlny?
J. Rubáš: Nemyslím si, že budeme hlasovat o takových věcech, které by měly vliv na rozpočet.


---
Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 2. 9. 2020 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Jmenování nových členů volební komise [20 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) Odpuštění členských příspěvků [60 min, debata/hlasování] (J. Rubáš)
4) Přeschválení rozpočtu 2020 [45 min, hlasování] (J. Rubáš)
5) Postup klubu během druhé vlny COVID-19 [60 min, debata/hlasování] (J. Rubáš)
6) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)
---


---
(20:12)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2020-0023
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---
(20:12)
1) Schválení zápisu ze schůze 2. 9. 2020 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš prochází navržené změny.
U Retro Herny V. Bohuněk navrhuje přidat změnu u které si zapisovatelka není jistá, že padla.
J. Šejna: Neměli bychom ohýbat zápis podle toho, co si myslíme, že by vypadalo hezky, ale mělo by tam být jen to, co opravdu padlo.
Představenstvo souhlasí.


J. Rubáš a J. Dvořák se dohodli, že jedna citace, která byla připsána V. Šmejkalovi, je Jana Dvořáka.
Dále v zápisu dochází k úpravám bez větších zásahů do obsahu.


---
(20:19)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 2. 9. 2020 v podobě, v jaké byl zveřejněn na stránku zápisů 23. 9. 2020 ve 20:18.
::Číslo: 2020-0024
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---
(20:20)
2) Jmenování nových členů volební komise [20 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Vzhledem k tomu, že se blíží volby, je potřeba doplnit stav Volební komise. Aktuálně máme v komisi dostatečné množství komisařů, ale je dobré mít tam víc lidí, kdyby náhodou někdo rezignoval.
Jan Trávníček byl doporučen jedním ze současných členů Volební komise. Honzo, zeptám se tě, víš jaké volby v nejbližší době proběhnou?
J. Trávníček: Proběhnou volby na zástupce sudých bloků a dva celokloubové zástupce.


Padají další otázky na znalost voličů, kandidát je zodpovídá správně.


J. Rubáš: Má někdo z představenstva zájem hlasovat tajně?
Nikdo z členů představenstva takový zájem neprojevuje. J. Rubáš tedy přechází ke standardnímu hlasování.


---
(20:24)
::USNESENÍ:Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje Jana Trávníčka (UID: 34445) členem volební komise.
::Číslo: 2020-0025
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


--
(20:24)
3) Odpuštění členských příspěvků [60 min, debata/hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš předává slovo J. Šejnovi.
J. Šejna promítá navržené odpustky. V dokumentu zaslaném dříve do konference chybí SHOW chybou kopírování a Hudebny, protože to poslali opravdu pozdě.
J. Šejna: V dokumentech které jste poslali, byla spousta chyb, prosím, zkontrolujte si to po sobě více, špatná UID, přehozená jména a příjmení… Nemusím vám to příště přijmout.


J. Šejna prochází odpustky po jednotlivých sekcích.
J. Zdeněk: Má smysl nechávat odpouštět sportovní členství, když je posilovna zavřená?
J. Rubáš: Nemá to vliv na jiné rozpočty, takže je to jedno.


J. Šejna dále prochází návrhy odpustků po sekcích a upravují se drobnosti (přeházená jména a příjmení).


D. Bulko: Je nějak vyznačeno, která členství jsou přenesena?
J. Rubáš: Někteří vyplnili poslední sloupec, ty jsem si poznačil. Ale řešil bych to jen v případě, že bychom někde přetekli rozpočet na odpustky, ale to se nestalo.


V. Pekárek: Proč má J. Sutnar odpuštěný základ a síť, když už tady nebydlí a má zapsanou jen jednu akci?
V. Huvarová: Hodně mi pomáhá na Strahově a je vhodné, aby tady mohl být připojený.


S. Fichna přidává do odpustků za EDU Martina Skalického, lektora Python akademie.


V. Pekárek: Proč mají členové Modellandu odpuštěné základ i síť? Co dělají navíc, než jenom, že jsou členové?
J. Šejna, R. Kondáč a M. Vančata obhajují jejich činnost.


J. Kocum: Prosím o odebrání některých odpustků z mého projektu Taneční, protože Taneční tento semestr nebudou.


P. Dvořák: Mohl bych požádat předsedu o odpustek pro mě z jeho fondu? Úplně jsem na to zapomněl.
J. Rubáš: Mohl.
J. Šejna, přidává P. Dvořáka do odpustků.


J. Zdeněk: Kolik si myslíš, Rado, že toho Andrej na Bloku 3 udělal?
R. Kondáč: Pomáhá mi, je admin.
V. Pekárek: Bude se Robo ještě vracet?
R. Kondáč: Vracet se nebude, ale dělá ještě něco pro klub a požádal mě o odpuštění základního členství.


P. Dvořák: Rád bych ze svého fondu odpustil Stanislavovi Tomáškovi, zapomněl jsem to poslat.
Představenstvo není proti, J. Šejna přidává S. Tomáška do odpustků za Blok 10.


J. Rubáš: Máme človíčka, který nám chce pomoct s ISem, dlouhou dobu si platí základní členství a je to zahrádkář. Nebydlí tady, ale pro to, aby měl VPN a další potřebné služby, chtěl bych mu odpustit síťové členství z Fondu odpustků. Jedná se o Martina Prudka.
Představenstvo se vyjadřuje souhlasně a J. Šejna připisuje M. Prudka do souboru s odpustky.


(21:09)
J. Rubáš vyhlašuje přestávku


(21:25)
J. Rubáš ukončuje přestávku


J. Rubáš: Před chvílí jsem vám poslal vygenerované pdf s odpustky, prosím, zkontrolujte to.


---
(21:29)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků na následující období dle dokumentu zaslaného 23. 9. 2020 21:23 do konference Vedení.
::Číslo: 2020-0026
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


________________


---
(21:29)
4) Přeschválení rozpočtu 2020 [45 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Jak jsem psal v e-mailu, ještě jsme dělali nějaké malé změny. Dohodli jsme se, že nebudeme pořizovat kelímky, protože by nám tady zatím jen ležely. Grafika bude předána příštímu vedení, ať si to případně vytisknou oni. Takto ušetřené peníze jsem přesunul půl na půl do sportu a síťovo technické sekce, protože tam se škrtalo nejvíc.
Protože nevíme, jaká bude situace, tak stále nechávám velmi vysokou provozní rezervu. Kdyby došlo k uzavření kolejí, sejdeme se znovu online a rozpočet seškrtáme ještě drastičtěji.


J. Rubáš pomalu prochází všechny změny v rozpočtu.


J. Kocum chce zrušit výdaje projektu Taneční a upozorňuje na to, aby se Taneční vyškrtly i z příjmů. Žádné kurzy tento semestr neproběhnou.


J. Rubáš zahrnuje odpustky schválené v bodě 3) do aktuálního rozpočtu bloků.

---
(22:20)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje rozpočet pro rok 2020 v podobě, v jaké byl zaslán do konference Vedení 23. 9. 2020 ve 22:13.
::Číslo: 2020-0027
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
________________


---
(22:20)
5) Postup klubu během druhé vlny COVID-19 [60 min, debata/hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš: První věc, kterou potřebujeme probrat, je vracení příspěvků. Vzhledem k opatření, která máme, první věc, kterou potřebujeme probrat, je vracení příspěvků. Opatření prakticky kopírujeme od školy.
Je otázka, jak se postavit ke skupině (primárně sporťáci), kteří si nechali převést základ, síť a sport, a protože tady bydleli, zaplatili si síť a servery. Zároveň se někteří odstěhovávají z bloku 8 kvůli karanténě.
V. Šmejkal: Víme, jestli ty služby využívali?
J. Rubáš: Neberu to jako důležité, měli možnost to využívat, to je důležité. Za mě by bylo fér vracet členství, která si dopláceli (síť a základ).
Představenstvo se vyjadřuje souhlasně.


J. Rubáš: Další speciální skupina je druhé patro na B8. Víte, že na druhém patře B8 byla vytvořena karanténa. Reálně to znamená, že tam je dost našich členů, kteří se z různých důvodů přestěhují někam jinam. Pokud si zaplatili členství v přechodném období, tak jim to už nemůžeme vrátit ve 14 denní lhůtě. Proto bych navrhoval, že těmto členům, kteří se nestěhují z tohoto patra na jinou kolej ČVUT, tak jim zaplacené členství vrátíme.
Představenstvo se vyjadřuje souhlasně.


J. Rubáš: Spoustu opatření, oproti jaru, zařazujeme ještě před začátkem období. Proto bych stanovil termín, do kdy si můžou zažádat o vrácení.
V. Šmejkal: Myslím si, že bychom ten termín měli dát delší, aby měli lidé čas si to rozmyslet.
J. Rubáš: Nejsem si jistý, jestli delší termín vyřeší množství lidí, kteří se o to vracení přihlásí.
O. Hollmann: A co to procesně udělat stejně, jako minulý semestr? Zmrazit členství.
J. Rubáš: Je to procesně náročné, rád bych se tomu vyhnul. Teď, na začátku období, máme možnost říct členům, jaké máme podmínky a nechat to na nich, jestli do toho půjdou nebo ne.
P. Dvořák: A co vynechat přesuny a použít jenom zmrazení. Že pokud se to do nějakého data nerozjede, tak jim to automaticky vrátíme.
J. Rubáš: Nevím, jestli je dobré, nechávat si ty peníze tolik měsíců.
V. Šmejkal: Co prostě nastavit termín, do kdy to vracíme, a ti co si to zaplatí potom, tak si to prostě zaplatí. Převádění členství by nebylo.
J. Rubáš: Nelíbí se mi vracení členství na konci období. Abychom si ty peníze nenechávali dlouho.
M. Vančata: Prváci by se měli ve velkém vejít do standardních 14 dní.
J. Rubáš: Jde mi hlavně o to, do kdy dát lidem čas, ať se můžou ozvat. Ale můžeme říct, že ti, co si aktivovali členství v červnu a v červenci, tak je můžem odříznout.
V. Pekárek: Mně přijde rozumné, aby se to ořízlo třeba od začátku září, ale do konce září je už jen 6 dní, je to dost času?
J. Rubáš: Největší peak v minulých žádostech byl v prvních 3 dnech pak už to byly spíš jednotky.
P. Dvořák: Myslím si, že míň než týden je málo, 10 dní by mělo být v pohodě.


J. Rubáš: Takže to rekapituluju, budeme vracet členství, která jsme přijali od 31. 8. do 4. 10. 2020. Jakou formou si o to budou žádat?
V. Pekárek: Zase nějakým google formem?
J. Rubáš: Zkusím se nad tím ještě zamyslet, ale pravděpodobně ta podoba bude stejná jako minule.
K. Bergelová: Víme, jestli přijdou nějaké další upřesňující informace k situaci?
J. Rubáš: Trošku se rozchází opatření, která oznamují rektoři a hygiena. Je otázka, jak tohle dopadne. Kdybychom se dostali do situace, že se budou zavírat koleje, prodloužíme termín, do kterého se můžou nahlásit. Myslím si, že každý, kdo chce něco vrátit, by se měl ozvat.
---
(22:55)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje, vzhledem k aktuální situaci, možnost vrácení členského příspěvku členům, kteří jej zaplatili od 31. 8. 2020 do 4. 10. 2020. Člen, který bude mít zájem o takovéto vrácení příspěvku, se musí nahlásit vedení klubu způsobem, který bude popsán v příslušném nařízení předsedy.
::Číslo: 2020-0028
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


--


J. Rubáš: Pojďme k těm černým scénářům. Minulý týden jsem vám poslal e-mail, ve kterém jsem vás prosil, abyste sledovali párty na svých blocích. Rektor chtěl řešit koleje a jejich případné uzavření, protože dostal echo, že se tady velmi paří. Situace není dobrá, protože se včera a předevčírem děly velké párty. Nicméně akce tohoto typu vyústily v debatu, co vlastně studenti dělají na kolejích, když nestudují. Samozřejmě paří.
Nejčernější scénář, podle mě, je tedy takový, že “vyhodí” všechny Čechy z kolejí, u zahraňáků si to dle mého nemůžou dovolit. Potvrzoval jsem si s panem zastupujícím ředitelem, že se nic takového nechystá. To, co se může dít, je sestěhovávání kolejí z ekonomických důvodů. Tohle je scénář, se kterým aktuálně SÚZ pracuje, ale stále jen formou hypotetických úvah.
Je zveřejněný příkaz ředitele, ve kterém zakazuje pořádání akcí. Nejsou tím zavírány hospody, ale mělo by jít o regulaci grilovaček, naražených soudků a oslav narozenin ve společenských místnostech.
V. Havránek: Mohlo by se stát, že by nás ze dne na den vystěhovali?
J. Rubáš: Ze dne na den nás asi nevystěhují za aktuálního stavu, ale udělat můžou to, že budeme mít čas týden na vystěhování.


P. Dvořák: Platí ve společenských místnostech povinnost nosit roušky?
J. Rubáš: V nařízení předsedy je “povinnost nošení roušek nebo dodržování rozestupů”.


K. Bergelová: Nedává smysl úplně zavřít společenky?
J. Rubáš: Dokud tady bydlíme, neomezujme to úplně, máme prostředky, jak lidi porušující pravidla “potrestat”. Když by se situace vyvíjela špatně, můžeme k takovému kroku přistoupit.
R. Kondáč: Je to taky v kompetenci zástupce bloku, jestli nechá otevřené místnosti.
J. Rubáš: Jistě, připomínám, že máte-li zájem nějakou místnost uzavřít, můžete, jenom nám to dejte vědět, abychom o tom informovali na wiki stránce tomuto věnované.


J. Rubáš: Uzavřeli jsme fitcentrum a blokovky, jsou ale hlasy, abychom na kolejích nějakou formou otevřeli posilovny nebo fitcentrum. Vedení SU má v tomto velmi laxní postoj a nechává rozhodnutí na jednotlivých klubech. Půjdeme s tím za vedením ČVUT a SÚZ, bude-li to na SU bez odezvy. Ale nemyslím si, že nám v tomto vyjdou vstříc.
Zároveň bych chtěl říct, že na vydírání, ke kterému přistupují někteří sportovci na Strahově, nehodlám přistoupit. Argument - nebude-li otevřené fitko nebo bloková posilovna, budu chodit cvičit do města, kde se nakazím a přinesu to na Strahov - považuji za vydírání. Existují alternativy cvičení, které se jistě dají dělat i mimo rizikové oblasti.


V. Šmejkal: Na našem bloku se 2. patro začalo předělávat na karanténu, bylo to velmi špatně zorganizované. SÚZ nechal lidi se ubytovat a někteří se museli do 48 hodin odstěhovat. Míchali se na chodbách zdraví lidé s nakaženými. Blok touhle akcí přišel o více než polovinu aktivních lidí. Lidé na bloku jsou velmi naštvaní.
J. Rubáš: O plánu rozšíření karantény jsem věděl předem, ale nic nenasvědčovalo tomu, že se to opravdu bude dít a že se to bude dít tak rychle. SÚZ jsem upozornil na to, že to nedělají dobře, ale jejich reakce byla vlastně žádná. Kontaktoval jsem i KSÚZ, ale ti to evidentně nijak akčně neřeší. Řešil jsem na SÚZ, jestli budou rozšiřovat karanténu i na další patra, zatím se tváří, že ne. SÚZ prakticky aktuálně nepřipouští chybu, což nechápu. Z naší strany vyjdeme těm lidem vstříc alespoň tím, že jim vrátíme členství, jak jsme se bavili v předešlém bodě.


(23:53)
Odchází Marek Vančata a Radoslav Kondáč
:: Počet osob s hlasovacím právem: 11


(23:55)
Přichází Marek Vančata a Radoslav Kondáč
:: Počet osob s hlasovacím právem: 13

________________


---
(23:56)
6) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


(23:57)
Odchází Pavel Dostál
:: Počet osob s hlasovacím právem: 12


J. Rubáš: Mají probíhat inventarizace. Padl dotaz od P. Dvořáka, jestli je rozumné, aby lidé obcházeli bloky a sahali na věci jiných lidí. SÚZ to chtěl posunout, ale Rektorát to zamítl. Inventury neproběhnou pouze na bloku 8. Snaží se na odložení tlačit i samotný SÚZ.


(00:00)
Přichází Pavel Dostál
:: Počet osob s hlasovacím právem: 13


J. Dvořák: Protože budeme natahovat síť na B12 v prvním patře, jak se tohle dělá se vstupama na pokoje?
O. Hollmann: Na pokoje jsme šli ve chvíli, kdy tam ti lidi byli.
J. Rubáš: Můžeme po SÚZ chtít, aby tam byli s váma.


R. Kondáč: Na Bloku 3 nám na půlce neteče teplá voda. Jsou s tím velké problémy, prý to možná někdo někdy přijde opravit.
J. Rubáš: Zeptám se na to.


V. Pekárek: Nám pořád nefunguje pračka.


J. Rubáš: Budou probíhat online schůze. Termíny pošlu přes doodle.
---
J. Rubáš ukončuje schůzi


(00:17)
Konec schůze
--------------------------------------------------------------------------------
Příloha č. 1: Zápis ze schůze 2. 9. 2020 [txt]
https://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20200902
MD5(20200902.txt) = a2cebb2f718fd5b014dbea1653d3ad4b
Příloha č. 2: Odpuštění členství ZS 2020 [pdf]
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20200923-Priloha2-Odpusteni_Clenstvi_ZS2020.pdf
MD5(20200923-Priloha2-Odpusteni_Clenstvi_ZS2020.pdf) = 192d47e9388337408f3987b89dee8800
Příloha č. 3: Rozpočet 2020 V2.0[pdf]
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20200923-Priloha3-Rozpo%C4%8Det_2020_V2.0.pdf
MD5(20200923-Priloha3-Rozpočet_2020_V2.0.pdf) = 8b271e0c9604dcedaa64a755aa5e1dfa

MD5 hash tohoto zápisu je: f44690c5cf3bc0d5470588b5c02e1f66

Tato verze souboru txt/20200923.txt byla nahrána 25.11. 2020 20:28:01.