Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 27.10.2020

[zneplatněno usnesením 2020-0035]
--------------------------------------------------------------------------------
Zápis z online schůzky vedení klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 27. 10. 2020
================


Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Rubáš (27118)
Místopředseda: Jakub Šejna (28044)


CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Viktor Bohuněk (32160)
CKZ4: Pavel Dostál (28122)


Blok 2: --
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: --
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Martin Vitoušek (30575)
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: --
Blok 11: Jan Dvořák (25577)
Hosté:
Veronika Huvarová (33204).
Jiří Kocum (25183)
Karolína Bergelová (33966)
Martin Houska (27586)
Jaroslav Zdeněk (32150)
Samuel Fichna (33860)
Jakub Jančička (27381)
David Prudek (29861)
Zapisovatel: Veronika Huvarová
Ověřovatel: Jakub Rubáš


---
(20:05)
J. Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 10


Probíhá identifikace osob s hlasovacím právem.


---
(20:12)
Přichází Pavel Dostál
::Počet osob s hlasovacím právem: 11


J. Rubáš: Do jednacího řádu přidáme bod o pravidlech online schůzí, hlavně předkládací doby. Dnes budeme probírat následující body:
1) Volební řád [30 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Likvidace majetku [30 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) Projekt LARP na Strahově [30 min, hlasování] (J. Rubáš)
4) Různé [30 min, informativní bod] (J. Rubáš)


---
(20:16)
1) Volební řád [30 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš posílá odkaz na změnový dokument Volební řád. Prezentuje navrhované změny, které se týkají průběhu voleb v nouzovém stavu, berou v potaz problematickou situaci, kdy mandát zanikl v průběhu letních prázdnin a řeší problém s hlasy proti.
V době nouzového stavu budou moct probíhat volby pouze elektronicky, toto rozhodnutí musí padnout při vyhlášení voleb a ke změně nesmí dojít v průběhu vyhlášených voleb.
M. Vančata: A proč bychom to nemohli udělat pro všechny situace, volit pouze elektronicky a jen naši členové?
J. Rubáš: Myslím si, že máme dobrou pozici při vyjednávání například o rámcové smlouvě s ČVUT, pokud jsme opravdu zástupci všech ubytovaných a ne pouze našich členů, proto bych to zachoval.


---
(20:58)
::USNESENÍ: [zneplatněno usnesením 2020-0035] Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje IP Volební řád klubu Silicon Hill v podobě, v jaké byl zaslán do konference Vedení 27. 10. 2020 ve 20:52.
::Číslo: 2020-0031
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
---
(21:05)
2) Likvidace majetku [30 min, hlasování] (J. Rubáš)

J. Rubáš: Je vytvořený seznam majetku k likvidaci. O tomto seznamu hlasovat nebudeme, ale chtěl bych hlasovat o harmonogramu rozdělení a prodeje majetku.
V. Suk: Je týden dostatek času na rozdělení majetku v klubech SU?
V. Bohuněk: Zjišťovali jsme předběžný zájem a myslíme si, že ten zájem velký nebude.
P. Dostál: Jsou v tabulce zařazené naše věci, které jsme si přivezli z Bubnu?
V. Bohuněk: Tento majetek je již zařazen v tabulce majetku k vyřazení.


---
(21:22)
::USNESENÍ: [zneplatněno usnesením 2020-0035] Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje přerozdělení a prodeji majetku určeného likvidační komisí k vyřazení dle následujících kroků: 1) Přerozdělení v rámci klubu (do 31. 10. 2020), 2) přerozdělení v rámci SU (1. - 8. 11. 2020) a následně: 3) Prodej členům SH či SU, 4) Prodej nečlenům SU (s předpokladem vytvoření a schválení takové ekonomické činnosti pro kroky 3 a 4), 5) Ekologická likvidace.
::Číslo: 2020-0032
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---
(21:29)
3) Projekt LARP na Strahově [30 min, hlasování] (J. Rubáš)

J. Rubáš předává slovo M. Vitouškovi a M. Houskovi.
M. Vitoušek prezentuje záměr projektu LARP tréninky na Strahově.
J. Rubáš: Kompanie MonSilica je název projektu?
M. Vitoušek: Pracujeme s touto variantou, je to vlastně kompanie ze Silikonové hory.
V. Pekárek: Jak moc je na tréninky potřeba zbroj kvůli bezpečnosti?
M. Vitoušek: Zbroj pro tréninky není nutná.
M. Houska: Tréninky by měly být nastavené tak, že pro bezpečnost není zbroj potřeba.
J. Kocum: Máte představu o tom, kde budete materiál skladovat?
M. Vitoušek: Zatím plánujeme mít sklad na B7, ale uvidíme pak časem.
V. Suk: Pokud záměr rozpočtu schválíme, kdy byste chtěli čerpat?
M. Vitoušek: Spíše máme v plánu čerpat až z rozpočtu pro rok 2021.
V. Suk: Jaký rozpočet byste případně plánovali na další roku, bude to vyšší nebo nižší částka?
M. Vitoušek: To nedokážu úplně odhadnout, jak moc se zbraně za rok fungování zničí. Na další roky může být případně jen udržovací rozpočet, kdyby byl rozpočet stejně vysoký, znamená to pro nás spíše rozvoj.
V. Suk: Co se týká bezpečnosti, nejsme schopni se plně zbavit odpovědnosti za úrazy, protože jsme v tu chvíli prakticky instruktoři. Nespoléhal bych se na podepsaný papír.
V. Pekárek: Jak často zvažujete se potkávat, máte v plánu i víkendy?
M. Vitoušek: Asi jednou, možná dvakrát týdně. Víkendy pro nás asi taky není problém. Přizpůsobili bychom se.
D. Prudek: Jen chci říct, že projekt řešíme s klukama už skoro rok a že jsme spolu vyřešili snad všechny otázky.


---
(22:10)
V. Šmejkal zprovoznil kameru a ověřil se
::Počet osob s hlasovacím právem: 12
---
(22:10)
::USNESENÍ: [zneplatněno usnesením 2020-0035] Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje záměr projektu Kompanie MonSilica v podobě, v jaké byl zaslán do konference Vedení 27. 10. 2020..
::Číslo: 2020-0033
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
---
(22:16)
4) Různé [30 min, informativní bod] (J. Rubáš)


J. Rubáš:
SÚZ - na SÚZ se hrnou stížnosti ohledně provedení prací z projektu EPC, aktuálně se řeší například špatně odvzdušněná topení a jiné problémy s topením. Zatím se ze strany SÚZu s tím nic nedělo.
Fyzicky odstěhovaní studenti ze Strahova budou mít slevu na kolejném. Dnes mě o tom informoval pan Vodička, objeví se klikátko v ISKAMu. Zaškrtávátko v ISKAMu ale zatím nefunguje, proto jsme to zatím nesdíleli.
SU - zítra končí první kolo podávání kandidátek na prezidenta, zatím ji nepodal nikdo. Pravděpodobně půjdeme do druhého pokusu.
SH - Plánuji aktualizaci Jednacího řádu, hlavně kvůli online schůzkám. Rezignovala HR manažerka Anička Vlasáková, byla jmenovaná nová, Kája Bergelová. Je omezena otevírací doba kanceláře. Budu vyhlašovat volby během zítřka nebo pozítří.Po volbách do představenstva proběhne volba předsedy, pravděpodobně na konci listopadu.Probíhá finalizace inventárního systému. Byla dokončena druhá vlna vracení členství, finální částku ještě neznám, ale vyjde nás to asi 150 - 180 k.

R. Kondáč: Pořád shromažďuješ stížnosti na ENESu?
J. Rubáš: Sbírám, V. Novák sdílel dokonce ve Strahov Life formulář na stížnosti od SÚZ. Takže to můžeš hlásit na obě místa.


K. Bergelová: Za HR chceme rozjet webináře, například na pečení chleba nebo na lepší soustředěnost.


M. Vitoušek: Na B7 nám přetrvává problém se štěnicemi, bylo by možné zatlačit na SÚZ, aby to dělali pořádně?
J. Rubáš: SÚZ je z toho nešťastný, snaží se to řešit.

J. Dvořák: Na B12 prý budou zaměřovat pokoje kvůli rekonstrukci. Nikdo mi o tom ale neřekl a dozvěděl jsem se to náhodou.
J. Rubáš: Taky o tom nic nevím, zjistím.

J. Dvořák: Vzhledem k tomu, že budeš vyhlašovat volby, rozhodl jsem se rezignovat na zástupce bloku. Má rezignace je k 31. 12. 2020.


J. Rubáš: Problém s wifi je způsobený v systému Aruby, řešíme to, doufáme, že se to brzy vyřeší.


---
J. Rubáš ukončuje schůzi


(23:05)
Konec schůze

Příloha č. 1: Volební řád [PDF]
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20201027-Priloha-1-Volebni_rad_klubu_Silicon_Hill.pdf
MD5(20201027-Priloha-1-Volebni_rad_klubu_Silicon_Hill.pdf) = 13ef5d563526394314a1202273fabfda


Příloha č. 2: Záměr projektu Kompania MonSilica [PDF]
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20201027-Priloha-2-Zamer_projektu_Kompania_MonSilica.pdf
MD5(20201027-Priloha-2-Zamer_projektu_Kompania_MonSilica.pdf) = 9fa89c73958ff02865520c7bfb2c0e97

MD5 hash tohoto zápisu je: 44f946214b3d1ffb2f7eeadbafc29cf2

Tato verze souboru txt/20201027.txt byla nahrána 25.11. 2020 18:55:02.