Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 21.12.2020

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis z online schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 21. 12. 2020
================


Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Rubáš (27118)
Místopředseda: Jakub Šejna (28044)


CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Viktor Bohuněk (32160)
CKZ4: Pavel Dostál (28122)


Blok 2: pozice neobsazena
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: Oleksandra Tahirbekova (33716)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Martin Vitoušek (30575)
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: --
Hosté:
Veronika Huvarová (33204)
Marie Böhmová (23898)
Jiří Kocum (25183)
Samuel Fichna (33860)
Martin Pilný (31981)
Patrik Hübner (34246)
Jaroslav Zdeněk (32150)
Dávid Bulko (32510)
Michal Kochman (30478)
Michal Kothera (22143)
Jindřich Prášil (30445)
Karolína Bergelová (33966)
Jan Erbrt (18183)
David Prudek (29861)
Anna Vlasáková (27542)
Stanislav Jeřábek (31430)
Vladislav Šulc (32769)
Jozef Šebák (31652)
Nina Kuželková (34581)


Zapisovatel: Veronika Huvarová
Ověřovatel: Jakub Rubáš


________________


Body k projednání
-------


0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisů ze schůzí 25. 11. 2020 a 14. 12. 2020 [30 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Schválení rozpočtu pro rok 2021 [60 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) Volba předsedy klubu Silicon Hill [60 min, hlasování] (J. Rubáš)
4) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


________________


---
(19:03)
J. Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 11


Probíhá identifikace osob s hlasovacím právem.
---
(19:08)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš shrnuje navržený program.


---
Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisů ze schůzí 25. 11. 2020 a 14. 12. 2020 [30 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Schválení rozpočtu pro rok 2021 [60 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) Volba předsedy klubu Silicon Hill [60 min, hlasování] (J. Rubáš)
4) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


---
(19:08)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2020-0051
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


________________


---
(19:11)
1) Schválení zápisů ze schůzí 25. 11. 2020 a 14. 12. 2020 [30 min, hlasování] (J. Rubáš)
J. Rubáš sdílí obrazovku se zápisem z 25. 11. a prochází návrhy na změny a schvaluje je.
Nedochází k věcným změnám.


--
(19:15)
V. Suk CKZ 2 se připojil ke callu a ověřuje se
::Počet osob s hlasovacím právem: 12


J. Rubáš: Schválení zápisu z minulého zasedání bych nechal na příště, protože z důvodu problémů s posíláním e-mailu vám nebyl doručen odkaz na úpravy včas.
Představenstvo souhlasí.


---
(19:22)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 25. 11. 2020 v podobě, v jaké byl zveřejněn na stránku zápisů 21. 12. 2020 v 19:19.
::Číslo: 2020-0052
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.
________________


---
(19:26)
2) Schválení rozpočtu pro rok 2021 [60 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Jak jsem zmiňoval několikrát, rozpočet jsme připravili v netradiční minimální variantě. Tato varianta má za cíl udržení aktivit klubu pro případ, kdy by korona krize trvala i celý další rok. V této variantě počítáme s příjmy, jako jsme měli tento semestr, kdy nám lidi prakticky nepřijeli. Na některých položkách šetřit nemůžeme, jako je nájem nebo elektrika, proto se šetření musí primárně projevit na investicích projektů a sekcí.


--
(19:29)
M. Vitoušek Zástupce bloku 7 se připojil ke callu a ověřuje se
::Počet osob s hlasovacím právem: 13
J. Rubáš sdílí obrazovku s navrhovaným rozpočtem pro rok 2021
J. Rubáš: Kdybychom dnes rozpočet neschválili, na začátku příštího roku bychom přešli do rozpočtového provizoria, to by ale nutně nemuselo vadit, protože rozpočet je uzavřený na začátku roku ještě týden až dva.
Rád bych schválil tento minimální rozpočet, k tomuto rozpočtu je vytvořený rámcový rozpočet, které bych ale neschvaloval, měl by pomoct při vytváření dalšího rozpočtu, kdyby se situace zlepšila.


J. Rubáš probírá navržený rozpočet po jednotlivých kapitolách.
Fond zástupců i fond předsedy byl výrazně snížen.
V příjmech jsme byli striktní. Počítáme pouze se základním a IT členstvíma, jako byla tento semestr. Z pronájmu školícího centra a fitcentra nepočítáme žádné příjmy. Odvody SU jsou snížené pouze lehce. Provozní náklady jsou snížené na kanceláři.
Fondy zástupců bloků jsou ponížené na 10k a nebudeme z nich odečítat odpustky.
Síť byla značně poškrtaná, plány, které síť měla, tak se musí odložit.
Servery mají dokup komponent a v investicích je dlouho odkládaná položka pro nové servery pro IS.
Vzdělávání je seškrtané na minimum, pouze na provoz a případné konference.
Sport je seškrtaný na velmi malou částku. Poslední roky se ve sportu škrtalo hodně, stálo by tedy za zvážení, jestli do sportu neinvestovat víc, když se situace zlepší.
HR sekci jsme nechali podporu aktivních, ze které jsou vyškrtnuta výjezdka, odpustky zůstaly více méně stejně, jako byly minulý rok. Bloky mají fixní odpustek 5k na blok.
PR sekce je seškrtaná na minimum, je tam zahrnutý dokup předmětů do ekonomické činnosti.
Provozní technik zahrnuje investice do čteček. Jednalo by se o nasazení prvních místností.
Projekty mají rozpočet pouze pro provoz, výše byla stanovena dle reálného čerpání provozních prostředků, dle našeho úsudku a samozřejmě dle toho, jak se projekty postavily k čerpání rozpočtu v posledním půl roce, kdy jsme prosili, aby, pokud nemusí, tak nečerpaly.
Ustřelené rozpočty jsou pro AVC, kde je zahrnuta ekonomická činnost a SHOW, která potřebuje pro své uspořádání nějaké peníze a opět počítáme s ekonomickou činností.


J. Rubáš v rychlosti projíždí rozpočty jednotlivých projektů.
AVC má novou položku Doprava na akce, tato položka by měla být dotována z ekonomické činnosti a je možné, že se v průběhu roku dostane do záporu. Aktuální “čerpání” bude nicméně jistě vždy vědět předseda a v případě potřeby takové minus vysvětlí.
Mon Silica má investice v rozpočtu, protože je to nový projekt a je potřeba jej rozjet.


V. Pekárek: Přijde mi, že v Zahrádkách by stálo za to místo sazeniček investovat do obnovy zařízením.
D. Prudek: Bylo to diskutováno s vedoucím projektu, a ten to chce takto.
V. Pekárek: Zahrádky jsou jediný projekt, který má naplánovaný v rozpočtu teambuilding?
J. Rubáš: Podobnou položku mají také například AVC, Včely nebo Síť, mělo by primárně jít o podporu pracovních víkendovek a tak podobně.


---
(20:10)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje rozpočet pro rok 2021 v podobě, v jaké byl zaslán do konference Vedení 21. 12. 2020 ve 20:06.
::Číslo: 2020-0053
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.


--
(20:15)
J. Rubáš vyhlašuje pauzu 5 min


--
(20:22)
J. Rubáš ukončuje pauzu
________________


---
(20:22)
3) Volba předsedy klubu Silicon Hill [60 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Máme aktuálně přihlášeného jednoho kandidáta, přeje si někdo někoho dalšího nominovat nebo kandidovat sám na pozici předsedy klubu?
Nikdo se nepřihlásil
Máme tu všechny 3 členy minulé volební komise?
Všichni se přihlásili
Spustil bych diskuzi, po té bych schválil volební komisi, do které bych navrhnul ty samé lidi, chce se do volební komise přihlásit někdo z přítomných nebo s navrženou komisí nesouhlasíte?
Nikdo se nevyjadřuje


A tímto tedy předávám slovo kandidátovi, aby se odprezentoval.


V. Bohuněk sdílí obrazovku s prezentací a prezentuje se. Prezentuje případné složení své centrály.
Rád by komunikoval se všemi partnery a SU, je potřeba být na schůzích aktivní a připravený. Kvůli časové náročnosti schůzí by si rád našel kolejního manažera.
Dokončení inventury a odprodeje majetku. Zavedení inventárního systému V. Šmejkala.
Dodržení PR strategie, kterou vytvořila V. Huvarová.
Práce na zlepšování informovanosti v klubu a to týdenními hovory s vedením klubu, pokud to bude možné, občas to přesune i do hospody. Pro širší skupinu aktivních chce pořádat další akce jako palačinky, exkurze atd. Vytvoření pravidelného mail-info.
Práce na legislativě. Už jsou připraveny některé změny, tak na nich dále pokračovat. Jako předseda klubu bude participovat i na změnách legislativy SU.
Otevření diskuze na téma úbytku členů.
Sport chystá velké investice a Viktor s nimi nemá problém a myslí, že bychom je uskutečnit měli. U projektů zvažuje pouze menší změny.


J. Rubáš zahajuje diskuzi.
J. Rubáš: ad (anonymní dotaz): Co budeme dělat, když ho zase nezvolí?
V. Bohuněk: Budeme hlasovat o tom, že ukončujeme tuto volbu, a museli bychom znovu volbu vyhlásit. Jediné, co by se mohlo stát, kdybychom do konce období J. Rubáše nezvolili, spadlo by vedení klubu pod centrálu SU.


V. Pekárek: Co se změnilo ve tvé kandidatuře za ten týden, kdy jsi nebyl zvolen?
V. Bohuněk: Myslím, že nic.


J. Rubáš: Co sis z minulé schůze odnesl? Je něco, co ses dozvěděl nového?
V. Bohuněk: Přímo ze schůze nic, ale potom z diskuzí s kamarády jsem zjistil, že jsem ne vždy odpovídal dost konkrétně. Dozvěděl jsem se pár technikálií.


R. Kondáč: Budeš mít dost času na vykonávání funkce?
V. Bohuněk: Ano, chtěl bych tomu věnovat vše, co bude potřeba.
V. Suk: Jsi ochotný tomu věnovat ten čas? Přeci jen to zabere více času, než si většina lidí dovede představit.
V. Bohuněk: Snažím se na to připravit, ale nevím, jestli si ten náraz dovedu představit.
V. Suk: Jaká je tvoje motivace pro kandidaturu?
V. Bohuněk: Moje největší motivace jsou hlavně ti lidé, kteří už tady jsou, a chci je v jejich činnosti podpořit, aby to tady fungovalo alespoň tak dobře, jako doteď.


J. Rubáš: ad: Tušíš, kolikátý máme dodatek k rámcové smlouvě s ČVUT?
V. Bohuněk: Myslím, že šestý.


J. Rubáš: ad: V tvé prezentaci jsem si všiml, že ve spoustě věcech chceš navázat na Rubyho, jsou nějaké věci, o kterých chceš, aby se říkalo, že s tím přišel Viktor?
V. Bohuněk: Hlavně jde o PR strategii a info-mail, chci je dotáhnout. A pak chci zavést schůzky aktivních.


V. Pekárek: Jak bys postupoval, kdybys chtěl na funkci předsedy rezignovat?
V. Bohuněk: Řekl bych to co nejdřív na rovinu, že se něco takového děje, aby bylo dost času to vyřešit.


J. Rubáš: Minule jsi zmiňoval, že bys rád lidi pod sebou řídil a delegoval své úkoly, ale chtěl bych se zeptat, máš na mysli nějaký konkrétní úkolový systém?
V. Bohuněk: Nebudu nikoho nutit, ale myslím, že by to mohl být náš strahovský git lab.
J. Rubáš: Máš v plánované centrále, nějaké vysloveně neajťáky?
V. Bohuněk: Ano, mám tam neajťáky, ale diskutoval jsem to s jedním z nich.


J. Šebák: Jaké agendě by se věnoval tvůj místopředseda?
M. Pilný: Řídili bychom to společně a agendu bychom si předem nijak nerozdělovali, ale rozdělovali bychom si pak konkrétní úkoly.
V. Bohuněk: Abychom oba uměli řešit úkoly a byla tady větší míra zastupitelnosti.


J. Rubáš: Jak to máte v plánu řešit s financemi? Řešila se obnova finančního manažera?
V. Bohuněk: Hledal jsem někoho, kdo by nám pomohl se zpracováním REFek, ale třeba výkazy o ekonomické činnosti bych si nechal na sobě a místopředsedovi.

S. Jeřábek: Platí zastupování tebe Martinem jen dovnitř do klubu nebo i ven?
V. Bohuněk: Chtěl bych na schůze chodit společně, případně za sebe poslat Martina. Nemám ambici všechno řešit sám.


J. Rubáš: Nerozmyslel sis to?
V. Bohuněk: Ne


J. Rubáš po vyčerpání dotazů ukončuje diskuzi.


---
(20:58)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje volební komisi pro volbu předsedy na schůzi dne 21. 12. 2020 ve složení Marie Böhmová (23898), Jiří Kocum (25183), Michal Kothera (22143).
::Číslo: 2020-0054
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


J. Rubáš: Prosím členy volební komise, aby se spojili a připravili tajné hlasování. Členům představenstva přijde do emailové schránky odkaz, přes který odhlasují.


J. Rubáš: Pokud se nám v průběhu přípravy hlasování někdo odpojil a nedal nám vědět, budeme ho veřejně kamenovat.


R. Kondáč: Kolik je potřeba hlasů pro zvolení Viktora předsedou?
J. Rubáš: Je to 9 hlasů.


---
(21:07)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill navrhuje Viktora Bohuňka (32160) na jmenování předsedou klubu s mandátem od 9. 1. 2021 do 8. 1. 2023.
::Číslo: 2020-0055
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 9
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 3
>> Usnesení přijato.


J. Rubáš: Kandidát byl zvolen. Viktore, gratuluji. Oficiálně započneme předávání moci.
S. Jeřábek: Přidávám se s gratulací a dohodneme se, kdy si předáme jmenovací dekret.
V. Bohuněk: Děkuji za gratulace a ano, dohodneme se.
________________


---
(21:21)
4) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


J. Rubáš: Stejně jako minule bych se pokusil mít tento bod co nejkratší.
Máme nově schváleného příštího předsedu, máme schválený minimální rozpočet. Připravíme rozpočet v ISu ještě za našeho vedení a začneme s předáním moci. Doufám, že začneme většinu věcí předávat i v rámci pozic v centrále.
Ke konci roku se váže i konec našeho finančního roku, čerpání jsme uzavřeli minulý týden, máme ještě pár restíků, ale myslím si, že se podaří v rekordně krátkém čase uzavřít letošní rozpočet. Otevření rozpočtu v příštím roce nechám již na příštím předsedovi.
Omlouvám se, že mám delší odpovídací dobu, potýkal jsem se s problémem odesílání e-mailů. Už by to mělo být vyřešené.
S největší pravděpodobností je toto poslední představenstvo letos, rád bych uspořádal ještě jedno v prvním týdnu v ledna.


V tuto chvíli se loučíme s některými členy představenstva, chci vám za vaši práci poděkovat, jde o V. Suka, P. Dostála a J. Dvořáka. U Vojty chci tento dík podtrhnout, protože ve vedení byl dlouho a vždy měl podnětné připomínky. Doufám, že budete na výkon této funkce vzpomínat v dobrém.


V. Suk: Děkuju za poděkování jak za sebe, tak za ostatní kolegy z představenstva. Uznávám, že to se mnou bylo poslední dobou náročné.
Díky za čas strávený v představenstvu, začalo to pro mě krušnými chvílemi u předsedy v centrále a chci Viktorovi popřát hodně štěstí. Obklop se, Viktore, lidmi, kteří ti budou pomáhat a kterým důvěřuješ, nenech se uvařit na tom, co děláš.
Děkuji tobě Ruby, za tvé předsedování, chopil ses toho pěkně, i když jsi věděl, do čeho jdeš. Jednou někdo řekl, že se klub točí v kruzích, buď jim to někdo kazí připomínkami “to už jsme zkoušeli”, jak jsem to dělal já, nebo to třeba udělají jinak a lépe. Je blbě, proti tomu kruhu bojovat a oceňuju, že i v dnešní době, jsou lidé, kteří to chtějí dál dělat a táhnout klub.


J. Rubáš: Děkuji za rozloučení a milá slova.
V. Bohuněk: Chtěl bych Vojtovi také poděkovat.
P. Dostál: Také děkuji.


---
J. Rubáš ukončuje schůzi


(21:31)
Konec schůze
Příloha č. 1: Zápis ze schůze 25. 11. 2020 [txt]
https://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20201125
MD5(20201125.txt) = cc952e65a4532541385d1d26c7d4e283


Příloha č. 2: Rozpočet 2021 [pdf]
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20201221-Priloha2-Rozpocet_2021.pdf
MD5(20201221-Priloha2-Rozpocet_2021.pdf) = f5d5795b2a4410576b18602447eefd91

MD5 hash tohoto zápisu je: 9860565f523544be4c87416101db573c

Tato verze souboru txt/20201221.txt byla nahrána 06.01. 2021 20:28:02.