Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 25.11.2020

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis z online schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 25. 11. 2020
================


Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Rubáš (27118)
Místopředseda: Jakub Šejna (28044)


CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: --
CKZ3: Viktor Bohuněk (32160)
CKZ4: Pavel Dostál (28122)


Blok 2: pozice neobsazena
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: pozice neobsazena
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: --
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Patrik Hübner (34246)
Hosté:
David Bulko (32510)
Adam Beckert (33013)
Karolína Bergelová (33966)
Jan Erbrt (18183)
Jiří Kocum (25183)
Roman Labovský (28517)
Michal Jurásek (21877)
Michal Kletečka (25868)
Jakub Šejna (28044)
Petr Polášek (26673)
Jaroslav Zdeněk (32150)
David Prudek (29861)
Anna Vlasáková (27542)
Martin Pilný (31981)
Martin Houska (27586)
Michal Kochman (30478)


Zapisovatel: Veronika Huvarová
Ověřovatel: Jakub Rubáš


Body k projednání
-------


0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 23. 9. 2020 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Schválení zápisu ze schůze 3. 11. 2020 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) IP Jednací řád [30 min, hlasování] (J. Rubáš)
4) Ekonomická činnost – prodej majetku [30 min, hlasování] (J. Rubáš)
5) Záměr projektu SHOW 2021 [15 min, hlasování] (D. Prudek)
6) Odprodej Juniper switche na SIN [15 min, hlasování] (J. Zdeněk)
7) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


________________


---
(20:05)
J. Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 10


Probíhá identifikace osob s hlasovacím právem.


J. Rubáš: M. Houska byl sice nahlášen jako náhradník zástupce B7, nicméně k omluvě a jmenování náhradníka došlo až po stanoveném termínu a M. Houska nemá tedy hlasovací právo.


---
(20:14)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš shrnuje navržený program.


---
Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisu ze schůze 23. 9. 2020 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Schválení zápisu ze schůze 3. 11. 2020 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) IP Jednací řád [30 min, hlasování] (J. Rubáš)
4) Ekonomická činnost – prodej majetku [30 min, hlasování] (J. Rubáš)
5) Záměr projektu SHOW 2021 [15 min, hlasování] (D. Prudek)
6) Odprodej Juniper switche na SIN [15 min, hlasování] (J. Zdeněk)
7) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)
--
(20:14)
CKZ1 O. Hollmann má nefunkční kameru
::Počet osob s hlasovacím právem: 9


---
(20:15)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2020-0040
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
________________


---
(20:20)
1) Schválení zápisu ze schůze 23. 9. 2020 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš prochází navržené změny a postupně je schvaluje.
Nedochází k věcným změnám.


--
(20:34)
CKZ1 O. Hollmann zprovoznil kameru
::Počet osob s hlasovacím právem: 10


---
(20:30)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 23. 9. 2020 v podobě, v jaké byl zveřejněn na stránku zápisů 25. 11. 2020 ve 20:28.
::Číslo: 2020-0041
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.

________________


---
(20:34)
2) Schválení zápisu ze schůze 3. 11. 2020 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš prochází navržené změny a postupně je schvaluje.
Nedochází k věcným změnám.


--
(20:34)
Připojuje se V. Havránek, zástupce bloku 6 a identifikuje se.
::Počet osob s hlasovacím právem: 11


---
(20:39)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 3. 11. 2020 v podobě, v jaké byl zveřejněn na stránku zápisů 25. 11. 2020 ve 20:38.
::Číslo: 2020-0042
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
________________


---
(20:43)
3) IP Jednací řád [30 min, hlasování] (J. Rubáš)

J. Rubáš sdílí navrhované změny v Jednacím řádu.
J. Rubáš: Většinu změn jsme zmiňovali na minulých schůzkách. Několikrát jsme se sešli s předpisovou skupinkou a děkuji všem, kteří se na vzniku změn podíleli.
Chybělo vysvětlení, co je písemné pověření, doplnili jsme.
V článku 2, Volba předsedy, navrhuji změnu, aby i předseda mohl volit dalšího předsedu.
(Nikdo se nevyjadřuje proti)
Důvodem sjednocení hlasování v bodě 12 čl. 5 Hlasování schůze představenstva je to, že se jednotlivé předpisy v kruhu na sebe odkazovaly. Pro sjednocení výjimek z běžného hlasování bych zvolil právě jednací řád, na který se všechny ostatní předpisy s úpravou hlasování budou odkazovat. Duplicity se odstraní až v druhé vlně úpravy předpisů.


Probíhá diskuze nad slovním spojením “rozpočet pro daný rok”, zda “daný rok” bude v předpisu uveden. “Daný rok” se z předpisu maže.


J. Rubáš: V čl. 7 byly popsány interní pravidla pro hlasování per rollam. Už je to definováno v interním předpisu a stanovách SU, a proto bych se v našem předpisu pouze odkazoval. Přidal bych navíc termín “mimo zasedání”, a že se na takovém zasedání nemůže o některých věcech hlasovat, jako například hlasování o zrušení klubu.
(Představenstvo se vyjadřuje souhlasně)


---
(21:15)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje předpis Jednací řád klubu Silicon Hill v podobě, v jaké byl zaslán do konference vedení 25. 11. 2020.
::Číslo: 2020-0043
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
________________


---
(21:20)
4) Ekonomická činnost – prodej majetku [30 min, hlasování] (J. Rubáš)

J. Rubáš promítá navrhovanou ekonomickou činnost.
J. Rubáš: Jak už bylo řečeno, touto ekonomickou činností završíme naše snažení o likvidaci majetku. Tato ekonomická činnost bude specifická svou podobou, tedy množstvím položek.


--
(21:22)
Odpojuje se O. Hollmann, CKZ1
::Počet osob s hlasovacím právem: 10


J. Rubáš promítá 2 varianty Ekonomické činnosti. Varianty se liší v položkách, u kterých nebyly dohledány ceny. Jedna možnost je takové položky rovnou likvidovat a druhá možnost je částku u takovýchto položek odhadnout - odhadli je členové likvidační komise.


--
(21:22)
Připojuje se O. Hollmann, CKZ1
::Počet osob s hlasovacím právem: 11


P. Polášek: Je cílem klubu na těchto věcech něco vydělat? Pokud ano, prodával bych je.
J. Rubáš: Položky, které mají odhadnutou částku nižší, nás budou zatěžovat administrativně i finančně.
J. Erbrt: V historii se to řešilo několikrát, a vždycky se odprodej uznal jako nerentabilní. Chceme prodávat i majetek, který jsme dostali jako dar od Active 24?
V. Bohuněk. Věci, které nám byly darovány, si myslím, jsme neřešili. Otázka je, jestli je chceme prodávat, když jsme je dostali.
P. Dostál: Pamatuji si, že jsme se bavili o věcech, které jsme dostali, že v seznamu k prodeji nebudou. Měli bychom je ze seznamu vyndat.
J. Zdeněk: Zeptal bych se Active 24, zda jsou v pohodě s tím, že část majetku, který nám dali, zpeněžíme.
J. Rubáš: Vzhledem k času, který nám zbývá do parlamentu, který musí tuto EČ také schválit, tak bych tuto věc z tohoto představenstva stáhnul, nehlasoval o ni, a odhlasoval ji per rollam po úpravách.
V. Šmejkal: Jakou částku tady řešíme s Active 24? Abychom je nekontaktovali s nějakou nesmyslnou částkou.
J. Rubáš: Nevím to z hlavy, musíme to znovu projít. Vrátil bych se k rozhodnutí o variantách. Varianta 1 - u položek, u kterých jsme nedohledali cenu, odhadneme cenu, Varianta 2 - položky, u kterých jsme nedohledali cenu, ze seznamu vyškrtneme.
(Představenstvo se vyjadřuje v chatu pro variantu 2)
J. Rubáš: Dále je potřeba dořešit, kdy Ekonomickou činnost aktivujeme. Jestli ještě letos, nebo až s příštím rozpočtem. Za mě to dává smysl odstartovat začátkem příštího roku, aby neprobíhala skrz dva roky. Není nutné čekat do otevření rozpočtu.
P. Dostál: Nechal bych to taky až na příští rok.
J. Rubáš: Počítám tedy s hlasováním per rollam, podíváme se na částky a na Active 24. Připravíme to v tomto roce, ale spustíme až v příštím roce. Platby by probíhaly bezhotovostně na fakturu.
V. Šmejkal: Bude tam nějaký minimální limit, za kolik si člověk může nakoupit?
J. Rubáš: Ve variantě 2 se nedostaneme na tak nízké částky. Ale jestli to budete chtít, můžeme tam dát minimální odběr.
P. Dostál: Já bych tam limit nedával. Co když si bude chtít někdo koupit jen něco menšího?
J. Erbrt: Většina z toho, co nabízíte, je šrot. Nepředpokládal bych zájem.


________________


---
(22:02)
5) Záměr projektu SHOW 2021 [15 min, hlasování] (D. Prudek)

J. Rubáš předává slovo D. Prudkovi.
D. Prudek: Chtěl bych v rychlosti prezentovat záměr SHOW 2021. Letošní ročník se kvůli známé situaci nekonal, pro další rok se s tím snažíme pracovat.
Koncept je podobný, jako předešlé ročníky. Změny jsou hlavně v tom, že by se mohla konat v online podobě, obecně se SHOW 2021 také uskromňuje finančně. Počítáme s penězi z FSP a z Prahy 6.
R. Kondáč: Myslíte si, že SHOW v normální formě proběhne?
D. Prudek: Vůbec nevíme, ale vidím to tak 50:50. Snažíme se to dělat tak, abychom nepodepisovali žádné závazky před tím, než budeme vědět, že SHOW proběhne.


.---
(22:11)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje záměr projektu SHOW 2021 v podobě, v jaké byl zaslán do konference vedení dne 23. 11. 2020.
::Číslo: 2020-0044
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


________________


---
(22:17)
6) Odprodej Juniper switche na SIN [15 min, hlasování] (J. Zdeněk)

J. Rubáš předává slovo J. Zdeňkovi.
J. Zdeněk: Na Sincoolce projevili zájem o switch, který u nás nevyužíváme, a proto jsme se v síťovo technické sekci rozhodli, že bychom jej prodali. Cenu jsme odpočítávali podle měsíců, které u nás ležel. V ceně je zahrnut i support.


---
(22:22)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odprodej switche EX3400 (inv. č. SH 71192), 2x zdroj (inv. č. SH 71314) a zbývající podpory klubu Sincoolka za cenu 40500 Kč.
::Číslo: 2020-0045
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
________________


---
(22:27)
7) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)

J. Rubáš:
Novinky ze SU
- bylo vyhlášeno 3. kolo volby prezidenta SU
- proběhla diskuze o budoucnosti SU
- byly schváleny upravené stanovy SU


SÚZ
- dnes byly vydány nové pokyny SÚZ k technickému odstěhování na prosinec. Příspěvek půjde na sociálních sítích zítra.


Klub
- slíbil jsem, že na tomto představenstvu probereme člena klubu, který si požádal o vrácení členství po době pro vracení členství. Máte, jako představenstvo, zájem prodloužit termín pro vracení členství?
V. Pekárek: Neuděloval bych žádnou výjimku.
(představenstvo se vyjadřuje souhlasně s názorem V. Pekárka)


- probíhá kolečko jmenování vedoucích projektů.
- probíhají volby do představenstva, v sobotu se můžeme těšit na předběžné výsledky.
- proběhl webinář o šetření potravinami a připravuje se další, který proběhne 10. 12.
- proběhla distribuce roušek mezi aktivními, kteří projevili zájem.
- v rámci inventarizace jste možná obdrželi seznam věcí k dohledání. Prosím o spolupráci.
- pokračují práce na novém volebním systému. Plánujeme testovací volby mezi aktivními. Pracujeme také na novém webu klubu a webu projektu Studentská krev.
- Volba předsedy SH
- jeden z důvodů, proč jsme s vyhlášením lehce otáleli, bylo to, že jsem doufal, že se sejdeme prezenčně. Dnes to vypadá tak, že se stejně nebudeme moct sejít a volba bude muset proběhnout online.
- volba by mohla proběhnout už příští týden. Případně proběhne v pondělí 14. 12.
R. Kondáč: Jak proběhne volba předsedy tajně? Máme na to nějaký systém?
J. Rubáš: Existují metody, jak hlasovat tajně online, například adoodle, ale snad budeme moct využít nějakou jinou metodu.
- Rozpočet 2021
- nakonec se ukázalo, že spousta projektů myslela proklubově a šetřila, za to jim patří dík.
- Je ale nevyhnutelné mít hodně úsporný rozpočet pro rok 2021, který klubu zajistí funkčnost. Příští vedení klubu si podle aktuální situace upraví rozpočet.
- všechny sekce a projekty, kromě SHOW, jsou seškrtány jen na provoz bez investic. Jediný, kdo bude mít povolené investice, je AVC, a to pouze v rozsahu jejich příjmů z ekonomické činnosti.
- fondy zástupců bloků jsou seškrtány na 10k pro blok. V tomto případě se nebudou z částky odečítat odpustky.
- nedílnou součástí tohoto rozpočtu bude rámcový rozpočet, který by měl fungovat jako pomoc při sestavování nového rozpočtu. Bude obsahovat položky, které by se do něj mohly přidat.

J. Rubáš zahajuje kolečko bloků:
B2 - V. Bohuněk: Máme zpět paní Hospodářku. Některým lidem netopí topení, řeší se to teploměrem.
B3 - R. Kondáč: Řešíme taky špatné topení.
B4 - M. Vančata: Nic nového.
B6 - V. Havránek: Nic
B7 - M. Houska: Probíhají u nás dezinsekce. Byl u nás problémový člověk, který si velmi stěžoval kvůli přestavbě pokojů. Řeší to paní Kozlová.
B8 - V. Šmejkal: Řešíme radiátory, covid patra jsou málo obsazená, řešíme klubové inventury.
B9 - V. Pekárek: Na B5 dovolila paní hospodářka přístup do posilovny. Na B9 se nedějou žádné opravy, které byly nahlášené do systému závad.
B10 - P. Dvořák: Informace nemám, budem renovovat televizárnu.
B11 - P. Hübner: Řešili jsme vstup do pokojů bez oznámení ubytovaným. Rozjíždíme blokový discord.


V. Pekárek: Přesunuly se kontejnery pro odpad. Docela smrdí, nelíbí se mi moc, jak jsou umístěné.
J. Rubáš: SÚZ tuto myšlenku měl dlouho, bylo to z důvodu toho, že tyto kontejnery využívají lidé z P6 a ne jen ubytovaní. Umístění kontejnerů budu řešit na SÚZ.
---
J. Rubáš ukončuje schůzi


(23:18)
Konec schůze


Příloha č. 1: Zápis ze schůze 23. 9. 2020 [txt]
https://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20200923
MD5(20200923.txt) = f44690c5cf3bc0d5470588b5c02e1f66


Příloha č. 2: Zápis ze schůze 3. 11. 2020 [txt]
https://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20201103
MD5(20201103.txt) = 6d69cc28560086b88e52a1210a380cd6


Příloha č. 3: Jednací řád klubu Silicon Hill [PDF]
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20201125-Priloha-3-Jednaci_rad_klubu_Silicon_Hill.pdf
MD5(20201125-Priloha-3-Jednaci_rad_klubu_Silicon_Hill.pdf) = a9f06cc5c4758a71c721a707c4d20d62


Příloha č. 4: Záměr projektu SHOW 2021[PDF]
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20201125-Priloha-4-Zamer_projektu_SHOW_2021.pdf
MD5(20201125-Priloha-4-Zamer_projektu_SHOW_2021.pdf) = 24209095109960eb9ff1b2cbfaa311f6

MD5 hash tohoto zápisu je: cc952e65a4532541385d1d26c7d4e283

Tato verze souboru txt/20201125.txt byla nahrána 21.12. 2020 19:19:01.