Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 20.01.2021

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis z online schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 20. 01. 2021
================

Přítomni:
---------
Předseda: Viktor Bohuněk (32160)
CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Jakub Jančička (27381)
CKZ3: (neobsazeno)
CKZ4: –


Blok 2: Jindřich Prášil (30445)
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: Oleksandra Tahirbekova (33716)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: –
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Patrik Hübner (34246)


Hosté:
Michal Jurásek (21877)
Pilný Martin (31981)
Pavel Dostál (28122)
Jiří Kocum (25183)
Roman Labovský (28517)
Michal Kothera (22143)
Jakub Rubáš (27118)
Martin Skalický (34238)
Anna Vlasáková (27542)
Procházková Lucie (32259)
Jaroslav Zdeněk (32150)

Zapisovatel: Martin Skalický
Ověřovatel: Viktor Bohuněk

Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Bohuněk)
1) Schválení zápisu ze schůze 6. 1. 2021 [10 min, hlasování] (V. Bohuněk)
2) Jmenování místopředsedy klubu Silicon Hill [20 min, hlasování] (V. Bohuněk)
3) Různé [30 min, informativní] (V. Bohuněk)________________

---
(20:05)
V. Bohuněk zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 12


Probíhá identifikace osob s hlasovacím právem.


---
(20:11)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Bohuněk)


V. Bohuněk shrnuje navržený program.


---
Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Bohuněk)
1) Schválení zápisu ze schůze 6. 1. 2021 [10 min, hlasování] (V. Bohuněk)
2) Jmenování místopředsedy klubu Silicon Hill [20 min, hlasování] (V. Bohuněk)
3) Různé [30 min, informativní] (V. Bohuněk)


---
(20:16)
Otto Hollmann má problém s kamerou.
::Počet osob s hlasovacím právem: 11


---
(20:18)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2021-0005
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.________________

---
(20:19)
1) Schválení zápisu ze schůze 6. 1. 2021 [10 min, hlasování] (V. Bohuněk)


V. Bohuněk prochází navržené změny v zápisu ze 6. 1. 2021 a postupně je schvaluje. Nedochází k věcným změnám.
V. Bohuněk má problém s nahráváním přepisu na Git. Odesílá ho na e-mail členům představenstva.


---
(20:34)
Otto Hollmann opravil kameru.
::Počet osob s hlasovacím právem: 12


---
(20:46)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 06. 01. 2021 v podobě, v jaké byl zaslán do konference vedení v 20:37.
::Číslo: 2021-0006
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---
(20:47)
Odchází V. Havránek
::Počet osob s hlasovacím právem: 11_______________

---
2) Jmenování místopředsedy klubu Silicon Hill [20 min, hlasování] (V. Bohuněk)


(20:47)
V. Bohuněk představuje kandidáta a předává slovo.
M. Pilný spouští prezentaci a představuje se. Registrátor na bloku 5, člen parlamentu SU, předseda klubu FIT++. Porovnává zkušenosti z FIT++.
V. Bohuněk se ptá na dotazy.
O. Hollmann: Víš proč budeme o tobě hlasovat?
M. Pilný: Moc nerozumím otázce. Protože to je ve stanovách?
O. Hollmann: Kdyby byl předseda odvolán, tak ho místopředseda bude zastupovat.
M.Pilný: Už rozumím otázce.
J. Rubáš: Budeš na to mít dost času?
M. Pilný potvrzuje, že bude, a že je již s Viktorem domluven ohledně bakalářky.
P. Hübner: Říkal jsi, že nemáš tolik zkušeností s SH. Účastnil jsi se nějakých akcí?
M. Pilný: Ano, pomáhal jsem na SHOW a účastnil se přibližně 10 představenstev.
V. Šmejkal: Používáš Windows nebo Linux?
M. Pilný: Momentálně Windows.
J. Rubáš: Je nějaká věc v klubu, o kterou se plánuješ zajímat?
M. Pilný: Legislativa, parlament.


--
(20:58)
Přichází V. Havránek
::Počet osob s hlasovacím právem: 12


---
V. Pekárek: Nesouhlasíš v něčem s Viktorem aktuálně?
M. Pilný: Takové situace se objeví, ale momentálně ne. Raději řeším věci v klidu.
P. Dostál: Vyjmenuj 3 projekty klubu.
M. Pilný: Včely, zahrádky, fotokomora.
A. Vlasáková: Děkuji M. Pilnému za pomoc jako registrátor na bloku. Budeš dále zůstávat registrátorem?
M. Pilný: Rozhodně ano, je to dobré pro seznámení s novými lidmi a příležitost k náboru nových členů.
V. Bohuněk vyzývá k dalším otázkám. Následně se ptá členů, jestli chtějí hlasovat tajnou volbou.
V. Bohuněk žádá o tajnou volbu.
V. Bohuněk: Navrhuje volební komisi pro tajné hlasování. Nikdo nemá připomínky.


---
(21:15)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje volební komisi pro tajné hlasování ve věci jmenování místopředsedy klubu Silicon Hill na schůzi dne 20. 01. 2021 ve složení Jiří Kocum (25183), Michal Kothera (22143) a Pavel Dostál (28122).
::Číslo: 2021-0007
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---
(21:16)
J. Kocum vysvětluje způsob a technickou stránku tajného hlasování členům představenstva pomocí systému ElectionBuddy.


---
(21:18)
V. Bohuněk vyhlašuje pauzu 5 min.


---
(21:24)
V. Bohuněk: Schůze pokračuje.


---
(21:30)
J. Kocum oznamuje výsledky hlasování.


---
(21:30)
::USNESENÍ:
::Číslo: 2021-0008
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
>> Usnesení přijato._______________

---
3) Různé [30 min, informativní] (V. Bohuněk)
V. Bohuněk: Otevření rozpočtu je naplánováno na 25. 1. 2021
V. Bohuněk: Byla jmenována celá centrála ve složení:
Správce sítě – Jaroslav Zdeněk
Sport – David Bulko
HR – Karolína Bergelová
PR – Nina Kuželková
Projekty – Roman Labovský
Vzdělávání – Iveta Šárfyová
Tajemník – Pavel Dostál
Čerpání rozpočtu – neprodloužíme centrální nákupy z Alzy, Košíku, Rohlíku, CZC.

SÚZ
úpravy svozů popelnic, můžou být více plné
Změny v ubytovacích dokumentech - platné od příštího akademického roku
– zpoplatnění žádosti o ubytování (rezervací se netýká) 300 Kč nevratné
– počet rezervovaných míst není nyní na hlavu ale na lůžka -> single zabere dvě místa


V. Bohuněk upozorňuje na probíhající volby na CKZ3. Na post prezidentky SU se přihlásila první kandidátka - Ivana Dvořáková. Diskuze s kandidáty na prezidenta SU proběhne 1. února a 3. února samotná volba na zasedání parlamentu.
V. Bohuněk – GSuite nově podporuje sdílení složek, pro Patrika Hübnera byla zřízena složka pro Blok 11.


Blokoví zástupci:
Blok 2 má novou registrátorku a měli netopýra.
Blok 4 kriminálka si prohlížela jeden pokoj, údajně kvůli rok starému případu, který byl až teď ohlášen a týká se lidí, kteří tu už nebydlí.
Blok 8 zmizely štítky ze dveří, kvůli jazykové bariéře s novou uklízecí firmou. Byly dvě párty u studentů z Erasmu.
Blok 10 v řešení smlouva mezi správci místností a SÚZ – kvůli majetku.
Blok 11 nabírání nových aktivních, v řešení oprava racku na 1. patře. Úspěšné omezení ohřívání uhlíků v mikrovlnce. Vypadává často proud v kuchyňkách.

---
V. Bohuněk se omlouvá za potíže s nahráváním schůze a ukončuje schůzi.

(21:52)
Konec schůze

Příloha č. 1: Zápis ze schůze 6. 1. 2021 [txt]
https://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20210106
MD5(20210106.txt) = 9347adebd4b5bdac52f84dcc980a8847

MD5 hash tohoto zápisu je: 416ba322af84e511b681c765578c9840

Tato verze souboru txt/20210120.txt byla nahrána 10.02. 2021 20:31:02.