Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 06.01.2021

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis z online schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 06. 01. 2021
================


Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Rubáš (27118)
Místopředseda: Jakub Šejna (28044)


CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Jakub Jančička (27381)
CKZ3: Viktor Bohuněk (32160)
CKZ4: Vladislav Šulc (32769)


Blok 2: Jindřich Prášil (30445)
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: Oleksandra Tahirbekova (33716)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Martin Houska (27586) v z.
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Patrik Hübner (34246)
Hosté:
Veronika Huvarová (33204)
Karolína Bergelová (33966)
Jiří Kocum (25183)
Pavel Dostál (28122)
Michal Jurásek (21877)
Roman Labovský (28517)
Adam Ježek (34130)
Martin Pilný (31981)
Michal Kothera (22143)
Daniela Pitelková (33545)
Jan Bednář (12364)
Jakub Šejna (28044)
David Prudek (29861)
Michal Kochman (30478)
Anna Vlasáková (27542)


Body k projednání
-------


0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisů ze schůzí 14. 12. 2020 a 21. 12. 2020 [30 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Udělení statusu zasloužilého člena Marii Böhmové a Jiřímu Kocumovi [30 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) Výroční zpráva za rok 2020 [30 min, hlasování] (J. Rubáš)
4) Krátké sentimentální ohlédnutí [15 min, informativní] (J. Rubáš)
5) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)
________________


---
(20:07)
J. Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 13


Probíhá identifikace osob s hlasovacím právem.


---
(20:11)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš shrnuje navržený program.


---
Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisů ze schůzí 14. 12. 2020 a 21. 12. 2020 [30 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Udělení statusu zasloužilého člena Marii Böhmové a Jiřímu Kocumovi [30 min, hlasování] (J. Rubáš)
3) Výroční zpráva za rok 2020 [30 min, hlasování] (J. Rubáš)
4) Krátké sentimentální ohlédnutí [15 min, informativní] (J. Rubáš)
5) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


---
(20:12)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2021-0001
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
________________


---
(20:16)
1) Schválení zápisů ze schůzí 14. 12. 2020 a 21. 12. 2020 [30 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš prochází navržené změny v zápisu ze 14. 12. 2020 a postupně je schvaluje.
Nedochází k věcným změnám.


J. Rubáš prochází navržené změny v zápisu ze 21. 12. 2020 a postupně je schvaluje.
Nedochází k věcným změnám.


--
(20:25)
Zástupce bloku 6 V. Havránek se připojil ke callu a ověřuje se
::Počet osob s hlasovacím právem: 14


---
(20:32)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 14. 12. 2020 v podobě, v jaké byl zveřejněn na stránku zápisů 06. 01. 2021 ve 20:21 a zápis ze schůze 21. 12. 2020 v podobě, v jaké byl zveřejněn na stránku zápisů 06. 01. 2021 ve 20:28.
::Číslo: 2021-0002
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.

________________


---
(20:37)
2) Udělení statusu zasloužilého člena Marii Böhmové a Jiřímu Kocumovi [30 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš sdílí obrazovku s prezentací o navržených členech na zasloužilé členství.
J. Rubáš: Rád bych navrhnul dva naše aktivní členy na statut Zasloužilého člena. Jedna z nich je Maruška Böhmová, která byla ve funkci CKZ, byla velmi aktivní v PR sekci, ve které dělala také manažerku. Je předsedkyní volební komise. Druhým kandidátem je Jirka Kocum, je také aktivní již delší dobu, vede projekt Taneční, dělá správce školicího centra, dělal registrátora na blocích 3 a 9 a v současnosti dělá zástupce projekťáka. Chtěl bych u něj vypíchnout hlavně správcování školicího centra, při zateplování školítka strávil neskutečného času.
Oba nominovaní si myslím, že si to zaslouží, protože dokázali pracovat nejen v částech klubu, ve kterých byli aktivní, ale přišli a pomohli i tam, kde byli potřeba, bez nutnosti získat štítek.
Oba kandidáty jsem obvolával a s nominací souhlasili. Maruška tady bohužel nemůže být, ale Jirku mezi přítomnými vidím.
Chcete někdo přidat nějaké své zkušenosti?
V. Bohuněk: Naprosto s tím souhlasím.
R. Kondáč: Myslím, že nikdo nebude mít výhrad,
J. Rubáš: Jste v pohodě s tím, kdybychom hlasovali klasicky, nebo chcete tajnou volbu?
Představenstvo se přikloňuje ke klasické formě. Chcete hlasovat každého zvlášť, nebo dohromady?
P. Hubner: Hlasoval bych dohromady.


--
(20:39)
CKZ 4 V. Šulc se připojil ke callu a ověřuje se
::Počet osob s hlasovacím právem: 15


---
(20:39)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje status zasloužilého člena Marii Böhmové (UID: 23898) a Jiřímu Kocumovi (UID: 25183)
::Číslo: 2020-0003
::Osob s hlasovacím právem: 15
::PRO: 15
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


(20:55)
J. Rubáš vyhlašuje krátkou pauzu.
________________


(21:00)
J. Rubáš: V zápisu bude pokračovat David Prudek místo Veroniky Huvarové.
J. Rubáš: Při schválení nových zasloužilých členů bude předáván balíček dárkových předmětů.
J. Kocum: Děkuje za návrh na zasloužilého člena a říká, že si jmenovani moc váží a je si vědom, že je jeho práce pro většinu lidí špatně viditelná.
R. Kondáč: Říká J. Kocumovi, že lidi, co se zajímají o klub, jsou si vědomi jeho přínosu pro klub a děkuje mu za jeho činnost.


---
(21:02)
3) Výroční zpráva za rok 2020 [30 min, hlasování] (J. Rubáš)

J. Rubáš: Přesouváme se k bodu výroční zpráva, nasdílím vám pro hledání chyb odkaz na pdf výroční zprávy, které bylo ke komentování.
Projel jsem všechny návrhy, zbývá jen edit u tabulky 4, plánoval jsem si dvě hrubky naschvál, ale nečekal jsem, že jich bude tolik. Děkuji všem co komentovali.
Výročka obsahuje všechny klasické povinné věci. Zachováno je dělení z posledních výroček, struktura je tedy podobná.
Z aktivit klubu je zmíněn především koronavirus a projekt EPC.
Neslyším žádné dotazy, zasílám tedy do konference vedení podobu ke schválení.
Nyní se objevily zase komentáře.
Zasílám tedy ještě jednou opravu, překlep byl u technicko-síťové sekce.
---
(21:25)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje výroční zprávu za rok 2020 v podobě, v jaké byla zaslána do konference vedení 6. 1. 2021 ve 21:19.
::Číslo: 2021-0004
::Osob s hlasovacím právem: 15
::PRO: 15
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
J. Rubáš vyhlašuje 5 minut přestávku


---
(21:20)
4) Krátké sentimentální ohlédnutí [15 min, informativní] (J. Rubáš)


J. Rubáš vzpomíná na uplynulé čtyři roky ve vedení, děkuje aktivním, zejména členům své centrály. Vyzdvihuje aktivity některých členů během roku 2020 a jejich zápal pro věc. Zamýšlí se nad budoucností klubu a doufá, že se příštímu vedení podaří rozmnožit řady aktivních členů, které v roce 2020 nebezpečně prořídly, přeje příštímu vedení hodně štěstí.


---
(21:42)
5) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)
R. Kondáč: Na odlehčení - zase ve sprchách vybourali celou stěnu.
J. Rubáš: Snad se vám s tím povede něco udělat.

V. Bohuněk: Já bych se chtěl rozloučit, tohle je moje poslední představenstvo jako CKZ a příště již z kanceláře.


J. Rubáš: Mockrát vám děkuju, byly to s váma 4 fajn roky ve vedení. Buďte na sebe oškliví, ale jenom trochu.
R. Kondáč: Myslím, že hovořím za celé představenstvo, když ti poděkuji za to, co jsi všechno věnoval našemu překrásnému kopečku.
---
J. Rubáš ukončuje schůzi


(21:44)
Konec schůze


Příloha č. 1: Zápis ze schůze 14. 12. 2020 [txt]
https://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20201214
MD5(20201214.txt) = 30ce4ccc110005cc7af56aadb4355f3a


Příloha č. 2: Zápis ze schůze 21. 12. 2020 [txt]
https://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20201221
MD5(20201221.txt) = 9860565f523544be4c87416101db573c


Příloha č. 3: Výroční zpráva klubu Silicon Hill za rok 2020 [PDF]
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20210106-Priloha-3-Vyrocni_zprava_SH_2020.pdf
MD5(20210106-Priloha-3-Vyrocni_zprava_SH_2020.pdf) = 592a7cc0797ce17c3ea673314d63b796

MD5 hash tohoto zápisu je: 43846704e17d5be79e785830b4b9f240

Tato verze souboru txt/20210106.txt byla nahrána 20.01. 2021 20:54:01.