Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 10.02.2021

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis z online schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 10. 02. 2021
================


Přítomni:
---------
Předseda: Viktor Bohuněk (32160)
Místopředseda: Pilný Martin (31981)
CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Jakub Jančička (27381)
CKZ3: (neobsazeno)
CKZ4: Vladislav Šulc (32769)
Blok 2: Jindřich Prášil (30445)
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: Oleksandra Tahirbekova (33716)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Martin Vitoušek (30575)
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Patrik Hübner (34246)
Hosté:
Karolína Bergelová (33966)
Marie Bohmova (23898)
David Bulko (32510)
Dalibor Drgon (37361)
Jiří Šebek (35002)
Anna Kapitánová (33852)
Michal Kochman (30478)
Raroslav Kondac (31921)
Roman Labovský (28517)
Michal Jurásek (21877)
Michal Kothera (22143)
Nina Kuželková (34581)
Pavel Dostál (28122)
Jindrich Prasil (30445)
Jakub Rubáš (27118)
Jiří Kocum (25183)
Petr Bartoň (26290)
Marek Vančata (32416)
Jaroslav Zdeněk (32150)
Zapisovatel: Martin Skalický (34238)
Ověřovatel: Martin Pilný (31981)
Body k projednání
-------
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (M. Pilný)
2) Schválení zápisu ze schůze 20. 1. 2021 [10 min, hlasování] (M. Pilný)
3) Schválení odpuštění členských příspěvků na LS2021 [60 min, hlasování] (V. Bohuněk)
4) Řešení situace kolem členských příspěvků za 2. pololetí 2020 [90 min, hlasování] (V. Bohuněk)
5) Info z centrály [15 min, informativní] (V. Bohuněk)
6) Různé [30 min, informativní] (M. Pilný)


________________
---
(20:06)
M. Pilný zahajuje schůzi.
Probíhá identifikace osob s hlasovacím právem.
::Počet osob s hlasovacím právem: 13
---
(20:10)
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (M. Pilný)
M. Pilný shrnuje navržený program.
---
Navržený program:
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (M. Pilný)
2) Schválení zápisu ze schůze 20. 1. 2021 [10 min, hlasování] (M. Pilný)
3) Schválení odpuštění členských příspěvků na LS2021 [60 min, hlasování] (V. Bohuněk)
4) Řešení situace kolem členských příspěvků za 2. pololetí 2020 [90 min, hlasování] (V. Bohuněk)
5) Info z centrály [15 min, informativní] (V. Bohuněk)
6) Různé [30 min, informativní] (M. Pilný)
---
(20:18)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2021-0009
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


_______________
---
(20:19)
2) Schválení zápisu ze schůze 20. 1. 2021 [10 min, hlasování] (M. Pilný)
M. Pilný prochází navržené změny v zápisu z 20. 1. 2021 a postupně je schvaluje.
---
(20:23)
O. Hollmann upozorňuje na chybějící přílohy.
M. Pilný přidává chybějící přílohu k zápisu z 20. 1. 2021.
---
(20:28)
M. Pilný nahrává finální podobu na GIT.
---
(20:40)
V. Šulc se připojil.
::Počet osob s hlasovacím právem: 14


---
(20:40)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 20. 01. 2021 v podobě, v jaké byl zveřejněn na stránku zápisů 10. 02. 2021 20:31.
::Číslo: 2021-0010
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


_______________
---
3) Schválení odpuštění členských příspěvků na LS2021 [60 min, hlasování] (V. Bohuněk)
V. Bohuněk se ujímá slova. Postupně prochází jednotlivé projekty.


P. Hübner: požaduje zrušení svého odpustku z fondu sportu.


J. Rubáš má dotaz ohledně odpuštění sportovního členství členům sportovní sekce na příští semestr. Co kdyby se do září otevřely posilovny?
V. Bohuněk zatím je otázka, jestli se členům sportovní sekce nebudou členství převádět v rámci dalšího bodu této schůze, proto jsme to s D. Bulkem nechali takto a případně bychom odpustky opravili na příští schůzi.


V. Bohuněk a V. Pekárek se zamýšlí nad fondem PR, protože některé věci jako např. blokové hry neproběhly a lidé za ně stejně mají odpustek.


V. Pekárek se ptá, kdy bude hotové Promo video.
V. Huvarová: Už hotové je. Bylo promítáno na první schůzce k "This is Silicon Hill". Jinak bylo určeno na promo akce, které neproběhly.


V. Pekárek poukazuje, že je zvláštní dávat lidem odpustek za akce, které neproběhly.
J. Jančička: Sportovní členství se přesouvají již poněkolikáté, tak proč by nemohla i jiná.


J. Rubáš: V rozpočtu Ping pongu je uveden Jan Procházka jako vedoucí projektu, ale přitom jím není.
V. Bohuněk mění jeho činnost na organizátor.


J. Kocum rozporuje přidělení odpustků za krátké období vykonávání funkce ve fondu předsedy.
V. Bohuněk maže 2 jména: Iveta Šárfyová a Jindřich Prášil.


J. Rubáš zjišťuje, jestli Prezident SU a další byli dotázáni, jestli vůbec chtějí odpustek.
V. Bohuněk odpovídá, že se Stanislavem Jeřábkem komunikoval, ale na odpustku netrvá.
V. Bohuněk maže S. Jeřábka ze seznamu.


P. Dvořák se vrací k odmazání jmen Iveta Šárfyová a Jindřich Prášil, poukazuje, že mají více funkcí a jestli si nezaslouží odpustek za to.
V. Bohuněk: Iveta má základní členství z bloku.
J. Prášil nechce žádný odpustek.
---
(21:10)
J. Rubáš se vrací k odpustkům z fondu předsedy. Dává k úvaze, že Pavel Valach by si odpustek zasloužil.
V. Bohuněk souhlasí a přidává Pavlovi Valachovi odpustek na základní a síťové členství.


V. Bohuněk: Blok 8 přečerpal fond. Příště se při schvalování rozpočtu vezme z fondu bloku 8.
---
(21:17)
V. Bohuněk: Nějaké další dotazy? Mezitím si připravím export.


V. Havránek má dotaz ohledně člena SHerny Ládi Bakoše, který se plánuje stěhovat.
R. Kondáč: Zapisoval se tam sám, takže o to asi stojí.
---
(21:25)
V. Bohuněk odeslal členům představenstva pdf s odpustky a 2 členové provedli ověření.
---
(20:32)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků na následující období dle dokumentu zaslaného 10. 2. 2021 do konference Vedení.
::Číslo: 2021-0011
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.
_______________
---
4) Řešení situace kolem členských příspěvků za 2. pololetí 2020 [90 min, hlasování] (V. Bohuněk)
V. Bohuněk se ujímá slova a sdílí „Návrh řešení převodu členství za 2. pololetí“ jako podklad pro diskuzi. Při vracení členských příspěvků tak musíme mít rozhodnuto už do 22. 2. 2021 kvůli daňovému přiznání. V přesouvání členství nás nic neomezuje.
V. Bohuněk se zamýšlí, kterých členství se to bude týkat, a vyjímá základní členství.


Síťové členství 2 typy kritérií:
- podle objemu přenesených dat
- počet dní kdy jsou lidé připojení
K dispozici dává tato data za různá období.


Sportovní členství 2 kritéria:
- otevřeno jen 13 týdnů z 28
- počet vstupů


Hudebny - navrhuje převést všechna členství.


V. Bohuněk otevírá diskuzi.


M. Vančata: Uvažovala se varianta nevracet nic?
V. Bohuněk samozřejmně je to možnost.


V. Pekárek: Takže nechceš vracet členství za minulý rok?
V. Bohuněk: Nechtěl bych.
V. Pekárek by nerad řešil převádění, protože se to již dělalo, špatně se to sleduje a spousta lidí tu potom nemusí být.


J. Rubáš připomíná že toto téma bylo mnohokrát řešeno a vědomě byla vyňata skupina, která platila v létě, protože pravděpodobně chtěla služby využívat. Také krom odvodů by se případně musel opravovat výpočet nákladů.


V. Šmejkal: Primárně tedy cílíme na lidi, kteří si nechali přesunout členství a stále ho nemohou využívat.
V. Bohuněk: Ano, a také na ty, kteří si zaplatili členství začátkem léta.
V. Pekárek: Síťové služby fungovaly narozdíl od Fitcentra, takže tam nebyla překážka.
V. Bohuněk souhlasí.
P. Dvořák by se chtěl vyhnout přesouvání. Začít znovu a neohlížet se.


O. Hollmann: Co doporučit lidem, pokud budou v budoucnu potřebovat internet na pár dní?
V. Bohuněk: Do teď jsme postupovali tak, že buď máš náš internet nebo nic.
P. Dvořák: V mém studentském tarifu mám už neomezená data, a proto bych o internet na pár dní nestál. Otázka, kolik lidí potřebuje/využije naše rychlé připojení, ale současně si nechci nikoho naštvat.
V. Šmejkal: Chci vědět, jaký máš tarif. Pokud bude výuka pokračovat na PC, tak už nyní lidé, kteří několik let používali Wi-Fi, měli najednou zájem o kabelové připojení kvůli stabilitě.


---
(21:59)
V. Bohuněk se připojil na kabel.


J. Jančička: V měření jsou zohledněna pouze připojení na Wi-Fi a ne kabel. Bylo by to nefér.
J. Ruby: FUP jsme již někdy řešili a odklonili jsme se od toho, protože nastavení parametrů by mohli lidé rozporovat.
V. Bohuněk: FUP je z důvodu, že to řešíme hodně zpětně.
P. Dostál souhlasí s J. Rubášem.
M. Kothera: Při měření objemu přenesených dat se nebezpečně přibližujeme k ISP a mohly by vzniknout nepříjemné povinnosti.
V. Pekárek: Chceme vlastně lidem přiznávat, co o nich všechno víme? Síťové čerpat mohli a sami se rozhodli ho nevyužívat. Přesunul bych se tedy na sportovní členství.
V. Bohuněk: Chtěl bych se ujistit, že je shoda nevracet síťové členství.
Nikdo nerozporuje.


V. Bohuněk otevírá diskuzi nad sportovním členstvím.
J. Rubáš: Souhlasím s Vítkem, že hudebny a třeba i fotoateliér jsme opravdu uzavřeli, takže pokud není finanční problém, tak bych doporučil vracet. Fitcentrum bylo otevřeno pouze týden.
V. Bohuněk doufá, že v létě bude většina místností otevřena včetně Fitcentra. Převést bychom mohli na období, kdy bude předpokládáno, že budou projekty a Fitcentrum funkční.
Nelze předem vyhodnotit a mohly by tak vznikat problémy.
J. Rubáš: Pochopil jsem prvně výrok tak, že členství by se přenášela na další období a na konci by se řeklo, že pokud bylo otevřeno více jak X týdnů, tak se nepřesouvá dál.
V. Bohuněk: Asi nechápu rozdíl.
J. Jančička: Ty bys na začátku potřeboval orákulum a určit předem, zda bude otevřeno. Ruby by zpětně zhodnotil jestli mohli členství čerpat, pokud ne, tak přesunout dále.
J. Rubáš: Měli byste období, po které musí být otevřeno, určit již nyní, aby s tím mohli všichni počítat.
V. Bohuněk: To vypadá nejnadějněji.
P. Dostál: Také se mi to líbí, ale je spousta lidí, kteří si to zaplatili na začátku léta a hodně využívali, protože na začátku mohli. Takže bych udělal kombinaci minimum vstupů + řešení Rubyho.
V. Pekárek: Např. v roce 2022 se stále bude převádět a všichni se rozhodnou, že chtějí peníze, protože se už odstěhovali, ale v tu chvíli bychom nemuseli mít žádné členy a neměli bychom z čeho vracet.
V. Bohuněk: Zatím jsem počítal jen s vracením nebo jen s převáděním.
V. Šmejkal se také přiklání k posouvání s definovaným obdobím, po které se dala služba čerpat s maximálním počtem přesunů, např. 2.
V. Bohuněk: Aktuálně máme všechny možnosti, potom již zpětně vracet nepůjde.


J. Ruby: FUP se mi nelíbil u sportovního ani u sítě. Líbil se mi návrh od V. Šmejkala. Spočítejte tu dobu z řádných období, a ne z přechodných, tedy léto se do 2. nepočítá.
V. Bohuněk: Zimní období má přechodné celé léto. To dává smysl.


M. Vančata: Víme kolik z těch členství, kterých se to týká, je převedených z předchozího období?
V. Šmejkal: Nelíbí se mi ta část, že jsme to byli my, kdo zavřel ty dveře.
P. Dvořák: Kdybychom jim dokázali dát na výběr, dokud máme čas do účetního období, aby si mohli vybrat vrácení nebo přesun. Shrnutí - vraťme všem nebo dejme možnost zažádat si o vrácení. Ať to cyklicky neřešíme další dvě období. A do budoucna definovat podmínku vrácení - bylo otevřeno déle jak 4 týdny -> nevracíme nic.
J. Jančička: Nevracel bych nic, kvůli administrativní složitosti. Navíc by lidé měli pouze cca 5 dní na zažádání na vrácení (musíme znát částku do 22. února).
P. Dvořák: Nedával bych možnost vrácení, ale stanovil jasné podmínky.
V. Bohuněk: Neotvíral bych Pandořinu skříňku. Pokud za normálních okolností lze vracet do 14 dnů, proč nyní lze po konci období. Pandemie je nepředvídatelná a neměnil bych obecné podmínky. To by se potom muselo řešit v rámci SU ohledně vracení. Nyní máme v podstatě volnou ruku.
P. Dvořák: Myslím si, že by se to dalo řešit pouze na úrovni představenstva.
V. Bohuněk: V tom vidím nebezpečný precedens a vyžadovalo by to hlubší změnu.
P. Dvořák: Dobře, toto tedy zapomeňme.
J. Jančička: Raději bych lidem nesděloval nějaká data, která o nich víme (FUP).


V. Bohuněk: Shodujeme se tedy na Rubyho řešení? Že budeme operovat s dobou, kdy bylo otevřeno. Stanovíme si tedy, kolik z 26 týdnů (celé období) musí být posilovna otevřena, aby členství bylo vyčerpáno a nemuselo se převádět.
J. Jančička: Vychází ti správně 26 týdnů?
V. Bohuněk: Ano, minulé období bylo prodlouženo, oproti standardnímu. Přikláněl bych se k vyšší polovině.
K. Bergelová souhlasí s návrhem 10 od O. Hollmanna.
B. David je pro 8 (Rubyho návrh).
V. Bohuněk: Volíme tedy 10 týdnů, nikdo není proti.


O. Hollmann: Nesedí mi data v dokumentu ohledně délky období, smažme je.
---
(22:58)
Hudebny
M. Vitoušek: Když jsme se shodli na 10 týdnech, tak bych to udělal stejně bez rozdílu.


---
(23:00)
V. Bohuněk: Má někdo ještě námitku?


D. Bulko: pokud nevyčerpá 10, tak bude mít zase 10 příští období?
V. Bohuněk: Ano, to je otázka, jestli sčítat nebo ne.
O. Hollmann: Bylo by to zbytečně komplikované.
V. Bohuněk: Dobře, vždy tedy bude hranice 10 týdnů.


V. Bohuněk navrhuje způsob realizace usnesením a nařízením předsedy.
---
(23:15)
K. Bergelová navrhuje nepřevádět automaticky, ale musí se o to přihlásit.
V. Bohuněk: Byly ohlasy pro systémové řešení a bude s ním méně práce.


Vyvstala otázka, jestli je možnost toto schvalovat, dokud SU nevydala nařízení.
V. Bohuněk: Máme připravené nařízení a příště ho můžeme odhlasovat.


=== Návrh usnesení
Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje postup převádění členství (sportovní, hudebny, fotoateliér) z důvodu nemožnosti plného čerpání výhod za 2. pololetí 2020, do doby, než bude možné čerpat výhody plynoucí z daných členství po dobu alespoň 10 týdnů v daném období. Představenstvo dále schvaluje, že členství základní a síťové nebude převedeno, z důvodu, že čerpání výhod plynoucích z těchto členství nebylo omezeno.
---
V. Bohuněk se ptá, jestli budou členové chtít příště hlasovat tajně. Shodují se, že ne.


_______________
---
5) Info z centrály [15 min, informativní] (V. Bohuněk)
---
(23:27)
V. Bohuněk se ujímá slova. Na centrále toho moc neřešili. Bude vypovězena nájemní smlouva na reklamní bannery, které na visí na oplocení hřišť. S jednostrannou výpovědí přišel CrossFit Strahov a rozhodli jsme se přidat.


K. Bergelová: Máte 4 dny na doplnění štítků. Upozorňuje, že klub Best připravuje propojovací akci, meziklubovou lásku.


J. Rubáš upozorňuje, že CrossFit vypověděl již několikrát smlouvu, ale následně se to vyřešilo.
D. Bulko: Nijak jsem to s nimi blíže neřešil.


_______________
---
(23:31)
6) Různé [30 min, informativní] (M. Pilný)
V. Pekárek: Vadí mi, že členové představenstva, potažmo centrály se scházejí na párty a vznikají z toho videa. Právě teďtu na bloku byla párty, kterou rozehnal vrátný a byli tam členové centrály. Nepovažuji to za vhodné.


M. Vančata: Víme, kdy se bude otevírat 4Kč fond?
V. Bohuněk: Nevíme.


O. Hollmann: Ze strany NetAdmins byl nasazen správce hesel Bitwarden a úložiště Nextcloud. Bližší informace budou v mailu.


V. Bohuněk: SÚZ začal upravovat nastavení radiátorů na neobsazených/technicky odhlášených pokojích. Dle informací jsou 2/3 hotové.


P. Dvořák nemá podepsaný podpisový vzor a domlouvá se s V. Bohuňkem ohledně podpisu.


---
(23:35)
M. Pilný ukončuje schůzi.


Příloha č. 1: Zápis ze schůze . 20. 1. 2021 [txt]
https://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20210120
MD5(20210120.txt) = 883f89069851c077ca121d23f6f03e4b


Příloha č. 2: Odpustky LS2021 [pdf]
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20210210-Priloha-2-odpusty_2021LS.pdf
MD5(20210210-Priloha-2-odpusty_2021LS.pdf) = 0ef7380deb158604f5bc7d080b251c9b

MD5 hash tohoto zápisu je: a2abf46fc62312c682812b9521e94b38

Tato verze souboru txt/20210210.txt byla nahrána 09.06. 2021 20:30:02.