Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 04.11.2021

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 04. 11. 2021
================


Přítomni:
---------
Předseda: Viktor Bohuněk (32160)
Místopředseda: Pilný Martin (31981)
CKZ1: v z. Jaroslav Zdeněk (32150)
CKZ2: Jakub Jančička (27381)
CKZ3: Jiří Šebek (35002)
CKZ4: Vladislav Šulc (32769)
Blok 2: Jindřich Prášil (30445)
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: Oleksandra Tahirbekova (33716)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Martin Vitoušek (30575)
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Patrik Hübner (34246)


Hosté:
Radek Wágner
Michal Jurásek (21877)
Dávid Ružinský (33903)
Peter Klepáč (37381)
Adam Ježek (34130)
Marika Slouková (35673)
Vojtěch Bartek (35521)
Anna Hirnerová (37987)
Tomáš Taraba (30571)
Roman Labovský (28517)
Marie Böhmová (23898)
Jakub Rubáš (27118)
Pavel Dostál (28122)
Michal Kothera (22143)
Karolína Bergelová (33966)
Vojtěch Dušátko (32136)
David Prudek (29861)
Martin Pilný (31981)
Karolína Janochová (38072)
Ondřej Kukla (38673)
Dávid Michal Bulko (32510)


Zapisovatel: Ondřej Kukla (38673)
Ověřovatel: Martin Pilný (31981)


Body k projednání
-------
0. Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (M. Pilný)
1. Schválení zápisu ze schůze 15. 9. 2021 [10 min, hlasování] (M. Pilný)
2. Jmenování nových členů Volební komise [30 min, hlasování] (V. Bohuněk)
3. Dodatečné odpuštění členských příspěvků na 2. pololetí 2021 [15 min, hlasování] (V. Bohuněk)
4. Záměr projektu SHOW 2022 [15 min, hlasování] (D. Prudek)
5. Přeschválení rozpočtu [60 min, hlasování] (V. Bohuněk)
6. Různé [30 min, informativní] (V. Bohuněk)
-------


(20:09)
M. Pilný zahajuje schůzi.


-------


0. Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (M. Pilný)


(20:12)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz.
::Číslo: 2021-0028
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
_______________
---


(20:13) V. Šulc přichází
::Počet osob s hlasovacím právem: 15


(20:13)
1. Schválení zápisu ze schůze 15. 9. 2021 [10 min, hlasování] (M. Pilný)


J. Rubáš upozorňuje, že 1. bod který je součástí zápisu minulé schůze nebyl na wiki a nebyl tím pádem schválen.


(20:19) P. Dvořák odchází
::Počet osob s hlasovacím právem: 14


M. Pilný dotazuje členy představenstva ohledně závažnosti této připomínky.


(20:24) V. Šulc odchází
::Počet osob s hlasovacím právem: 13


---


(20:26) P. Dvořák přichází
::Počet osob s hlasovacím právem: 14


(20:26)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva 15. 9. 2021 v podobě, v jaké byl nahrán na stránku zápisů 4. 11. 2021 v 20:24.
::Číslo: 2021-0029
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 5


>> Usnesení nepřijato. Zmatečné hlasování.


---


(20:28)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva 15. 9. 2021 v podobě, v jaké byl nahrán na stránku zápisů 4. 11. 2021 v 20:24.
::Číslo: 2021-0030
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 6


>> Usnesení přijato.


(20:30)
2. Jmenování nových členů Volební komise [30 min, hlasování] (V. Bohuněk)


Slova se ujíma V. Bohuněk, který nejdříve děkuje předchozím členům volební komise a následně představuje nové.


R. Kondáč se ptá uchazečů, zda mají s touto pozicí zkušenosti.
V. Bartek se představuje a sdílí své zkušenosti z volebních komisí.
T. Taraba představuje sebe a své zkušenosti z volebních komisí.
A. Hirnerová se představuje a cítí, že i přes absenci zkušeností je jasným kandidátem.
M. Slouková se také představuje, ve volební komisi dříve nebyla.


V. Pekárek se dotazuje uchazečů, jakým způsobem se k této pozici dostali.
Všichni odpovídají, že je kontaktoval jejich zástupce bloku a následně se sešli s V. Bohuňkem.


J. Jančička se ptá kandidátů jaké volby nás čekají.
Kandidáti odpovídají správně, že řádné.


M. Pilný se ptá, zda má někdo další dotazy.


M. Böhmová se ptá kandidátů. jestli ví jaký je jejich první úkol.
T. Taraba správně odpovídá, že volba předsedy komise.


M. Böhmová pokládá doplňující otázku na případ, kdy nebude předseda zvolen.
T. Taraba doplňuje, že v tu chvíli se stane předsedou on, jakožto nejstarší člen.


J. Jančička se ptá kandidátů na otázku, kdo může volit.
T. Taraba odpovídá, kdo a jakým způsobem může volit.


M. Pilný se ptá, zda má někdo další dotazy.
(20:38)
V. Bohuněk zjišťuje jak chce představenstvo hlasovat. Bude se hlasovat veřejně o všech kandidátech najednou.


------


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje členy volební komise, a to jmenovitě: Tomáše Tarabu (UID 30571), Mariku Sloukovou (UID 35673), Annu Hirnerovou (UID 37987) a Vojtěcha Barteka (UID 35521).


::Číslo: 2021-0031
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0


>> Zmatečné hlasování. Hlasování neplatné.
------
(pozn. zapisovatele - do hlasování se zapojil i náhradník za CKZ 1, hlasování je zmatečné a tedy neplatné, na skutečnost bylo upozorněno až později)


(20:41)
3. Dodatečné odpuštění členských příspěvků na 2. pololetí 2021 [15 min, hlasování] (V. Bohuněk)


V. Bohuněk představuje jediného navrženého člena - Zdislava Fantu.


J. Rubáš se dotazuje, proč představenstvo schvaluje nový dokument, a neupravuje starý.
V. Bohuněk argumentuje přehledností.
R. Kondáč se ptá, zda by tato změna měla být problematická.
J. Rubáš odpovídá, že to podle něho není problém.


V. Pekárek se ptá, zda se Z. Fanta plánuje údržbou meteostanice zabývat dlouhodobě.
V. Bohuněk potvrzuje, že ano.


Z diskuse vzešlo, že stačí schválit usnesení, není třeba posílat a kontrolovat MD5 souboru.


V. Bohuněk navrhuje usnesení.
R. Kondáč připomíná přidání fondu, ze kterého se odpouští.
V. Bohuněk předčítá upravené usnesení.


---


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků na 2. pololetí 2021 členovi Zdislavu Fantovi (UID 39079) - základní a síťové členství za správu meteostanice z fondu Serverů.


::Číslo: 2021-0032
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1


>> Usnesení přijato.


---


(20:55)
4. Záměr projektu SHOW 2022 [15 min, hlasování] (D. Prudek)


D. Prudek představuje projekt SHOW 2022 a ptá se na případné dotazy.


R. Kondáč se dotazuje zda existuje případná online varianta.
D. Prudek odpovídá, že organizátorům by se to moc nechtělo dělat jen online, jako posledně. Když už, tak v menším formátu, více méně bezrozpočtově.


J. Šebek zjišťuje možnosti přesunutí v případě problémů s organizací v původním termínu.
D. Prudek na příkladu z minulého roku ukazuje organizační připravenost pro případ přesunutí celé akce.


(21:00) V. Šulc přichází
::Počet osob s hlasovacím právem: 15


P. Dvořák se ptá, zda může být problém to posunout z důvodu termínů jednotlivých vystupujících.
D. Prudek se domnívá, že by případné posunutí nebylo natolik problematické jako například nepřízeň počasí.


---


(21:04)


D. Prudek nabízí možnost připojení se do pořadatelského týmu.


V. Bohuněk posílá dokument do konference vedení k ověření.


V. Bohuněk v mezičase upozorňuje že usnesení o jmenování členů volební komise bylo chybně odhlasováno. Děkuje J. Rubášovi za upozornění.
J. Rubáš se ohrazuje, že V. Bohuňka neupozornil a žádá vysvětlení.
V. Bohuněk nejprve nechce uvést zdroj, následně odpovídá, že informaci od J. Rubáše mu předala K. Bergelová.


------


(21:12)
::USNESENí: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje Záměr projektu SHOW 2022 v podobě v jaké byl zaslán do konference vedení v 21:06.


::Číslo: 2021-0033
::Osob s hlasovacím právem: 15
::PRO: 15
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0


>> Usnesení přijato.


---


D. Prudek děkuje představenstvu.


M. Pilný se ptá, zda je někdo z členů představenstva proti znovuhlasování o jmenování členů volební komise.


M. Pilný dle žádosti od V. Šulc nechá do zápisu zapsat skutečnost, že dochází k opakování hlasování z důvodu, že předchozí hlasování je neplatné.


::USNESENí: Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje členy volební komise, a to jmenovitě: Tomáše Tarabu (UID 30571), Mariku Sloukovou (UID 35673), Annu Hirnerovou (UID 37987) a Vojtěcha Barteka (UID 35521).


::Číslo: 2021-0034
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0


>> Usnesení přijato.


------


(21:18)
M. Pilný vyhlašuje přestávku.


(21:31)
Schůze pokračuje.


5. Přeschválení rozpočtu [60 min, hlasování] (V. Bohuněk)


V. Bohuněk se omlouvá za nesrovnalosti v souvislosti s rozpočtem a následně vyjmenovává a přidává vysvětlení jednotlivých změn.


M. Böhmová upozorňuje na chybu v součtu v sekci Příjmy.


V. Bohuněk mluví o zvýšení fondu předsedy.


M. Kothera připomínkuje nesrovnalosti v rozpočtu
V. Bohuněk odpovídá, že konečný součet vyřeší navýšením rezervy po všech úpravách (oprava vzorce).


J. Jančička se ptá na důvod zvyšovat fond předsedy.
V. Bohuněk argumentuje vykrýváním nečekaných výdajů.


J. Rubáš zjišťuje, zda má být fond předsedy pouze pro jistotu.


J. Šebek se ptá, zda chce V. Bohuněk zvýšit fond předsedy pouze pro jednodušší a rychlejší práci s rozpočtem.
J. Jančička argumentuje, že pro tyto případy slouží rezerva.


J. Rubáš navrhuje zavést další, menší fond, na který by V. Bohuněk nesahal.
V. Bohuněk říká že toto nedává smysl a ptá se představenstva, jestli tedy nesouhlasí s navýšením.


R. Kondáč nesouhlasí s tvrzením, že se představensto neshodlo na tom navýšit fond předsedy.


V. Pekárek se ptá, zda má V. Bohuněk představu o minulých čerpání z rezervy.


V. Bohuněk odpovídá, že u posledního se jednalo o částku 150 000 Kč.


V. Pekárek tvrdí, že proto nemá smysl navýšit fond předsedy.


V. Bohuněk snižuje fond předsedy na původní částku 75 000 Kč a přesouvá se k další sekci rozpočtu.


(21:51) O. Tahirbekova odchází
::Počet osob s hlasovacím právem: 14


J. Rubáš připomínkuje nastavení členství Hudebny v tabulce na 0, i když jistě neboudou 0.
V. Bohuněk argumentuje zanedbatelným objemem těchto členství.


(21:55) O. Tahirbekova přichází
::Počet osob s hlasovacím právem: 15


V. Bohuněk mluví o výdajích na plat sekretářky.
V. Pekárek se ptá, zda paní sekretářka dostane odměny.
M. Böhmová zmiňuje, že v ISu je přečerpáno. Zda je to možné.


V. Bohuněk vysvětluje, že plat, stejně jako ostatní provozní náklady byly již uhrazeny, protože se platilo za 2. pololetí 2020 a 1. pololetí 2021.


P. Dvořák navrhuje zvýšit fond předsedy a doplnit kapitolu z tohoto navýšení


V. Bohuněk se ptá představenstva na způsob řešení blokových fondů.


J. Jančička navrhuje odečtení odpustků.


V. Šmejkal souhlasí s J. Jančičkou.


R. Kondáč se ptá, o čem mluvil V. Šmejkal.


P. Dvořák souhlasí s odečtením odpustků, ale navrhuje diskusi nad množstvím financí v blokovém fondu.


R. Kondáč žádá o připomenutí podmínek čerpání blokového fondu.


----


(22:03)


----
V. Bohuněk upravuje tabulku blokových fondů
V. Pekárek v mezičase zjišťuje, zda mají zástupci bloků naplánované výdaje za 15 000.
R. Kondáč nemá v plánu čerpat celých 15 000, ale má v plánu nějaké investice.
V. Pekárek se ptá na upřesnění možností čerpání např. za investice do vybavení.


----


V. Bohuněk ukazuje výdaje fondů jednotlivých bloků.
V. Šmejkal zjišťuje zda součty sedí.
V. Pekárek se táže V. Bohunka v souvislosti se správností součtů u výdajů bloku 5.
O. Tahirbekova mezitím informuje V. Bohuňka o možném důvodu nesrovnalosti.
V. Bohuněk ověřuje správnost. Následně dává za pravdu V. Pekárovi.
V. Bohuněk ukazuje již opravenou tabulku fondu bloků.


------
(22:18)


V. Bohuněk představuje důvody pro nákup supportu VMware vSphere na další 3 roky.


J.Jančička zjišťuje, zda není problematické vypršení supportu již v září tohoto roku a naráží na nesrovnalosti v rozpočtu.


V. Bohuněk tuto domněnku vyvrací.


V. Pekárek se ptá, jak byl support řešen v době od září do nynějška


V. Bohuněk odpovídá, že řešen nebyl.


J. Jančička konfrontuje V. Bohuňka s tím, že dle jeho informací je již zadána objednávka a zaplacena.


V. Bohuněk potvrzuje slova J. Jančičky, ale dodává že objednávka nebyla uhrazena.


V. Pekárek se ptá, jak bude V. Bohuněk postupovat v případě, že změna rozpočtu nebude schválena.


V. Bohuněk nabízí jako možné řešení odhlasování způsobení škody, kdy je připraven nést plnou finanční zodpovědnost.


J. Šebek se ptá zda V. Bohuněk jednal pod časovým tlakem.


J. Jančička se ptá na další nesrovnalosti v čerpání rozpočtu, spočívající v placení položek před jejich schválením.


M. Böhmová se ptá na totéž.


V. Bohuněk odpovídá, že je právem předsedy rozhodovat o čerpání položek před jejich schválením.


M. Kothera upozorňuje, že postup zvolený V. Bohuňkem je za hranicí.


(22:29)


J. Zdeněk žádá o neopakování této situace.


V. Šulc prosí o záznam do zápisu “Představenstvo žádá předsedu, aby jednal s péčí řádného hospodáře a včas informoval o čerpání z rozpočtu klubu.”


V. Pekárek ptá se, zda je toto jediný “mimořádný” výdaj v rozpočtu.


V. Bohuněk toto potvrzuje a ukončuje diskusi na toto téma.


(22:34)


V. Bohuněk řeší investici do Cyklotrenažéru.
V. Pekárek se ptá, zda byla tato položka v “optimistické” variantě rozpočtu.
D. M. Bulko odpovídá, že tato položka v rozpočtu byla.


V. Bohuněk předkládá návrh nefinancovat nový boulder a mluví o parametrech následné smlouvy s SUZ ohledně jeho realizace.


P. Dvořák mluví o plánu stavby boulderu a případných předcházejících investic.


M. Jurásek mluví o tom, že není nutné vyhazovat peníze, jak navrhuje P. Dvořák neboť mají blokové posilovny položku 5 000 na tento účel.


V. Pekárek diskutuje s P. Dvořákem ohledně přesunů boulderu a fotbálku a zároven přibližném časovém horizontu realizace.


(22:42) M. Vančata odchází
::Počet osob s hlasovacím právem: 14


J. Zdeněk žádá před čerpáním peněz na boulder o prezentaci od Silicon Gym a případnému vyhrazení celého bodu na schůzi představenstva.
V. Pekárek se ptá na případné datum realizace prezentace.
D. M. Bulko mluví o listopadu.


(22:47) M. Vančata přichází
::Počet osob s hlasovacím právem: 15


-----


(22:47)


K. Bergelová mluví o HR klubu a problému s lidmi. Dále mluví o vánočním večírku.
V. Bohuněk komentuje změny v rozpočtu v souvislosti s PR.
V. Pekárek zjišťuje podrobnosti ohledně položky Merch - EČ


K. Bergelová mluví o žádosti ohledně merche a zvýšení množství pro možnost propagace na akcích.
M. Böhmová mluví o možném problému zadání výroby PR předmětů a následném problému s doručením ještě před koncem roku.


J. Jančička mluví o tom, jestli je nutné zadávat výrobu a nebylo by lepší počkat.
J. Rubáš mluví o problému s doručením před koncem roku.


M. Böhmová žádá podrobnější rozpis s žádostí o výrobu PR předmětů.


V. Pekárek zjišťuje datum PR schůze.
M. Böhmová odpovídá, že Doodle na tu schůzi je v rozmezí 8. - 19. 11.


V. Pekárek žádá o zápis v souvislosti s nutností dodání faktury ještě před koncem roku.


(23:03) J. Prášil odchází
::Počet osob s hlasovacím právem: 14
(23:03) P. Hübner odchází
::Počet osob s hlasovacím právem: 13


V. Bohuněk žádá vyjádření o ohledně případného odložení položky reklamní předměty.


(23:05) J. Prášil přichází
::Počet osob s hlasovacím právem: 14
(23:05) P. Hübner přichází
::Počet osob s hlasovacím právem: 15


V. Bohuněk deklaruje, že PR sekce předloží detailní přehled toho, co se bude objednávat.


V. Bohuněk mluví o navýšení fondu pro provozního technika.
J. Jančička mluví o aktuálním zůstatku na fondu a jestli je nutné navýšení.
V. Bohuněk argumentuje, že by z toho bylo možné např. pořídit nový elektromagnetický zámek pro dveře Školicího centra.
J. Zdeněk se dotazuje V. Bohuňka na cenu nového elektromagnetického zámku a navrhuje explicitní vyhrazení této položky.


V. Pekárek zjišťuje podrobnosti ohledně čteček.


----


P. Dvořák se vrací k tématu PR předmětů a ptá se, zda existuje mechanismus pro rozdávání PR předmětů blokovým zástupcům, kteří by následně mohli předat například správci. Zamýšlí se nad jeho zavedením v případě, že takový mechanismus nemáme.
K. Bergelová odpovídá, že mechanismus nemá a dodáva, že není důvod, proč by někdo, kdo je proaktivní, nemohl dostat PR materiály.
V. Bohuněk navrhuje P. Dvořákovi, aby v tomto jednal rovou s PR manažerkou.
V. Pekárek upozornuje, že odbíháme od tématu, protože nyní se zde bavíme o rozpočtu.


(23:14)
M. Pilný vyhlašuje přestávku.


(23:15) O.Tahirbekova odchází
::Počet osob s hlasovacím právem: 14


(23:24)
Schůze pokračuje.


V. Bohuněk popisuje změny v rozpočtu pro AVC.


V. Pekárek upozorňuje na nesrovnalosti vůči rozpočtu, který schvaloval minule.


V. Bohuněk popisuje neobvyklé řešení přidání položky pro mobilní data.


V. Bohuněk komentuje úpravy v rozpočtu pro Stolní tenis.
V. Pekárek řeší problém s čerpáním peněz ze spotřebního fondu a ne na základě jejich rozpočtu.


V. Pekárek se dotazuje K. Bergelové na čerpání z jiných kapitol ohledně This is Strahov.
K. Bergelová odpovídá, že čerpání pro poukazy pro nováčky z jiné kapitoly bylo předem schváleno.


V. Bohuněk pokládá dotaz, zda má někdo nějaké námitky na rozpočet.


M. Kothera vysvětluje, jak bylo původně myšleno verzování rozpočtu. Minor verze jsou pracovní, major ty, o kterých rozhoduje představenstvo.


(23:49)


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje Rozpočet 2021 V2.0 v podobě v jaké byl zaslán do konference vedení dne 4. 11. 2021.


::Číslo: 2021-0035
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.


------


6. Různé [30 min, informativní] (V. Bohuněk)


------


V. Bohuněk děkuje P. Dostálovi za spolupráci v centrále. Dále rozebírá úroveň spolupráce s centrálou, personální problémy klubu. Naráží také na vztah s ČVUT, který je velmi křehký. Dále popisuje problém udávání směru klubu pomocí položkového rozpočtu. Komentuje své zdravotní problémy a ztrátu motivace. Na závěr připomíná chyby, kterých se v posledních měsících dopustil.


V. Bohuněk v návaznosti na předchozí oznamuje, že se k 30. 11. 2021 vzdává mandátu předsedy klubu Silicon Hill.


M. Pilný oznamuje, že do toho šel s Viktorem jako tým a tím pádem se i on k 30. 11. 2021 vzdává mandátu místopředsedy klubu Silicon Hill.


K. Bergelová komentuje špatnou situaci ve vedení klubu a ukazuje to na konkrétním příkladu akce pro nováčky.


R. Kondáč děkuje V. Bohuňkovi a M. Pilnému za vše, co pro klub udělali.


M. Vančata se ptá V. Bohuňka, zda se vzdává i ostatních funkcí.
V. Bohuněk potvrzuje, že svou činnost po připravení k předání ukončí kompletně.


J. Rubáš se ptá, zda budou vyhlášeny volby a sestaven rozpočet.
V. Bohuněk potvrzuje, že obojí bude.


(00:02)
M. Pilný ukončuje schůzi představenstva.


Příloha č. 1: Zápis ze schůze 15. 9. 2021 [txt]
https://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20210915
MD5(20210915.txt) = E9163DA61C3F54D92836EC6B9182711F


Příloha č. 2: Záměr SHOW 2022 [pdf]
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20211104-Priloha-2-Zamer%20SHOW%202022.pdf
MD5(20211104-Priloha-2-Zamer%20SHOW%202022.pdf) = 1758322A777491621E363CE1C6695F31


Příloha č. 3: Rozpocet_2021_V2.0 [pdf]
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20211104-Priloha-3-Rozpocet_2021_V2.0.pdf
MD5(20211104-Priloha-3-Rozpocet_2021_V2.0.pdf) = F5F16DEBE7DA29AD4AE7B891D465A2A3

MD5 hash tohoto zápisu je: 777da51d96e7e335b1a9a756111d2dba

Tato verze souboru txt/20211104.txt byla nahrána 02.02. 2022 20:40:02.