Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 25.09.2023

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 25. 9. 2023
================
Přítomni:
----------
Předseda: Martin Slávik (32781)
Místopředseda: Petr Dvořák (30488)
CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Vojtěch Dušátko (32136)
CKZ3: Jan Bednář (12364)
CKZ4: -

Blok 2: Martin Uždil (38381)
Blok 3: -
Blok 4: Ondřej Míka (36279)
Blok 5: Erik Beck (39067)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Matěj Jezdinský (35836)
Blok 8: Sebastián Sikora (38215)
Blok 9: František Bůžek (37662)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Šimon Dutý (38369)

Hosté:
Jiří Hájek (38773)
Jan Langmaier (34503)
Martin Vadlejch (31965)
Václav Řezáč (38133)
Martin Pecko (40346)
Ondřej Černý (39848)
Michal Kochman (30478)
Lukáš Jančička (31916)
Jakub Špicar (36343)
Vít Pekárek (27408)
Jaroslav Zdeněk (32150)
Daniela Povová (34319)


Program:
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (M. Slávik)

2) Schválení zápisu ze schůze 11. 5. 2023 [10 min, hlasování] (M. Slávik)

3) Schválení zápisu z neformální schůze 29. 8. 2023 [10 min, hlasování] (M. Slávik)

5) Installfest 2024 [15 min, hlasování] (J. Langmaier)

4) Schvalování odpustků na ZS 23/24 [20 min, hlasování] (M. Slávik)

5) čerpání z rezervy na opravu klíčů kanceláře a archivu [20 min, hlasování] (M. Slávik)

6) Změna Rozpočtového řádu klubu Silicon Hill [25 min, hlasování] (M. Vadlejch, M. Slávik)

N) Různé [20 min, informativní] (M. Slávik)


Zapisovatel: Jiří Hájek (38773)
==============================
(19:17) Martin Slávik zahajuje schůzi
::počet osob s hlasovacím právem: 10

(19:18)
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (M. Slávik)

===============
(19:18)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz.
::Číslo: 2023-0032
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(19:18)
2) Schválení zápisu ze schůze 11. 5. 2023 [10 min, hlasování] (M. Slávik)

(19:20) přichází S. Sikora
::počet osob s hlasovacím právem: 11

===============
(19:25)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 11. 5. 2023 tak, jak byl nahrán na stránku zápisů 25. 9. 2023 v 19:25.
::Číslo: 2023-0033
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(19:30)
3) Schválení zápisu z neformální schůze 29. 8. 2023 [10 min, hlasování] (M. Slávik)
Představenstvo se dohodlo, že zápis se nebude zveřejňovat a ani se o zveřejnění nebude hlasovat.

(19:31)
5) Installfest 2024 [15 min, hlasování] (J. Langmaier)
J. Langmaier: Chtěl bych představit Installfest. Je to akce, kde se dříve prezentovala instalace software, když ještě nebyl tak jednoduchý. Jedná se o víkendovou akci. Už jsme vybrali datum - akce bude v březnu jak dříve bývala. Máme vybrané 2 potenciáln datumy. Řešíme nyní prostory na FELu. Budu potřebovat pár věcí od klubu. Plánujeme oprášit myšlenku instalace software. Budeme se věnovat instalaci a buildění věcí z GitHubu, instalaci Arch Linuxu apod. Chceme program rozdělit a mířit jak na nováčky, tak na zkušenější. Potřeboval bych schválit 6 odpustků pro pomocníky Installfestu, kteří na Strahově nebydlí. Ohledně financí - plánujeme vše vybrat od sponzorů, tzn. klub by neměl přijít o žádné peníze z rozpočtu, ale bude od klubu potřeba počáteční investice na propagační předměty, které se budou prodávat v rámci ekonomické činnosti, kterou vytvoříme a pokusíme se schválit přes parlament SU. Důvod pro odpustky je to, abychom mohli používat doménu sh.cvut.cz pro emaily a pro použití Nextcloudu.
O. Hollmann: Zkoušel jsi kontaktovat lidi, kteří Installfest organizovali minulý rok?
J. Langmaier: Ano, chtějí se toho spíše zbavit. Nemám zatím kontakt na všechny. Je to v řešení.

(19:35) přichází J. Bednář
::počet osob s hlasovacím právem: 12

(19:35) přichází O. Míka
::počet osob s hlasovacím právem: 13

(19:38)
4) Schvalování odpustků na ZS 23/24 [20 min, hlasování] (M. Slávik)
Představenstvo vytvořilo dokument na základě podkladů centrály SH. Následně proběhlo připomínkování a výsledný dokument se schválil.

* Romanu Hrubému byl odebrán odpustek na rozšířené a sportovní členství v sekci Sport, protože odpustky se dávají za odvedenou práci. Jako čerstvý koordinátor blokových posiloven práci zatím neodvedl.
* Pavlu Mojsevyčovi byl přidán odpustek na základní členství v sekci Sport, protože se stará o blokovou posilovnu bloku 5.
* Dadashovi Ruhanimu byl odebrán odpustek na rozšířené členství v sekci Sport, protože není důvod, aby ho dostal. Správcům blokových posiloven se standardně odpouští základní členství.
* Jiřímu Krausovi byl přesunut odpustek na rozšířené členství ze sekce HR do sekce PT, aby lépe reflektoval jeho aktivitu v klubu.
* Janu Skopalovi byl přidán odpustek na základní členství v sekci PROJ - Fotbálek za aktivitu.
* Dominiku Staňkovi byl odebrán odpustek na základní členství v sekci PROJ - Modelland, protože množství jím odvedené práce bylo neuspokojivé.
* Marku Bulantovi a Adamu Rektoříkovi byl odebrán odpustek na základní členství v sekci PROJ - Stolní tenis, protože na to nemají rozpočet.
* Samuelu Pavlíkovi byl odebrán odpustek na základní členství v sekci Předseda, protože množství jím odvedené práce bylo neuspokojivé.
* Dominiku Romanovi byl odebrán odpustek na rozšířené členství v sekci Předseda, protože už dlouho nebydlí na Strahově.
* Martinu Slávikovi byly přidány odpustky na sportovní členství, hudebny a fotoateliér v sekci Předseda, aby měl do těchto prostor přístup, který často potřebuje k vykonávání činností v rámci své funkce.
* Timuru Uzakovi byl odebrán odpustek na rozšířené členství v sekci Blok 5, protože odchází a již nebude registrátor.
* Pavlu Baštincovi byl přidán odpustek na základní a rozšířené členství v sekci Blok 5 jako adminovi bloku.
* Marku Benešovi byl přidán odpustek na základní členství v sekci Blok 5 za aktivitu ve funkci registrátora.
* Erichu Benešovi byl odebrán odpustek na základní členství v sekci Blok 9, protože se ho sám dobrovolně vzdal z důvodu brzkého odstěhování.

L. Jančička: SHerna má problém s odpustky, protože nepočítala se zdražením členství. Dříve jsme to již řešili. Vyřešíme to tak, že odpustky doplníme z fondu projektového manažera.

M. Jezdinský: Též máme problémy s odpustky kvůli zdražování.
M. Slávik: Bloky, které mají problémy kvůli zdražování, vyřešíme vypsáním záporného REF.

===============
(21:05)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků dle dokumentu zaslaného 25. 9. 2023 v 21:01 do konference Vedení.
::Číslo: 2023-0034
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(21:05)
5) čerpání z rezervy na opravu klíčů kanceláře a archivu [20 min, hlasování] (M. Slávik)
M. Slávik: Sekretářce se povedlo ztratit svazek klíčů. Navrhuji nápravu zafinancovat z klubového rozpočtu a následně požadovat náhradu po SU, aby si to vyřešili například v rámci nějakého pojištění, protože se jedná o zaměstnance SU.
O. Hollmann: Rád bych navrhnul rovnou pořídit elektronické zabezpečovací zařízení místo pořízení nového generálního systému.
M. Vadlejch: Zatím ani nevíme, o jak velkou škodu se jedná, protože nemáme odpověď od dodavatele generálního systému. Na EZS máme 30000 Kč. Nevím, zda je to dost. Případně se to něčím doplní.
M. Slávik: Navrhnul bych čerpat z rezervy 20000 a chtít to v plné výši po SU.

(21:14)
odchází O. Míka
::počet osob s hlasovacím právem: 12

===============
(21:24)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z provozní rezervy k pokrytí výloh na urychlené obnovení zabezpečení prostor a bezpečnostních schránek. Tyto výlohy byly způsobeny ztrátou svazku klíčů zaměstnancem SU (Petra Sojková, UID 35253). Čerpání schvalujeme ve výši 20000 Kč. Čerpání je pouze pro okamžité vyřešení situace, v budoucnosti očekáváme profinancování od SU nebo pojišťovny.
::Číslo: 2023-0035
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(21:26)
6) Změna Rozpočtového řádu klubu Silicon Hill [25 min, hlasování] (M. Vadlejch, M. Slávik)
M. Vadlejch: Nyní máme nastavenou hranici pro inventarizaci nízko. Cokoliv se koupí za cenu nad 500 Kč mimo spotřební materiál se musí inventarizovat štítkem v kanceláři. Evidujeme přibližně 7000 položek. Problémů je více - evidujeme například 7 dávkovačů mýdla a 87 individuálních činek. Zvýšení omezuje interní předpis SU, který určuje horní hranici 2000 Kč.
M. Slávik: Na parlamentu SU se snažíme hranici zvýšit. Prezentovali jsme, že bychom byli rádi za hranici 10000 Kč. Krádež majetku nad 10000 Kč je zároveň od roku 2022 hranice pro trestný čin. Chtěli bychom se tu shodnout, zda souhlasíme s tím, že budeme i dále prezentovat na parlamentu SU stanovisko, že chceme inventarizovat majetek až od 10000 Kč.
M. Vadlejch: Rád bych nyní odhlasoval zvýšení na 2000 Kč a následně můžeme na parlamentu požadovat zvýšení na 10000 Kč. Paní účetní prosí, abychom se s ostatními kluby dohodli tak, aby to všechny kluby měly nastavené stejně.
O. Hollmann: Souhlasím s tím, abychom si nyní odhlasovali 2000 Kč a následně na parlamentu tlačili 10000 Kč. Zároveň bych chtěl mít volitelnou inventarizaci pro položku s nižší cenou.
M. Vadlejch: To bude možné. Tato hranice nám neříká, že danou věc nesmíme inventarizovat, ale že ji nemusíme inventarizovat.
V. Dušátko: Tušíte, kdy byla tato hranice nastavena?
M. Vadlejch: V SU byl současný předpis schválen v roce 2019.
J. Bednář: Nejsem si jistý, zda 10000 Kč není moc.

(21:14)
odchází S. Sikora
::počet osob s hlasovacím právem: 11

===============
(22:01)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje změnu interního předpisu Rozpočtový řád klubu Silicon Hill ve znění, v jakém byl poslán do konference Vedení 25. 9. 2023 ve 21:56.
::Číslo: 2023-0036
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(22:02)
N) Různé [20 min, informativní] (M. Slávik)

(22:03)
odchází Š. Dutý
::počet osob s hlasovacím právem: 10


M. Slávik: Připomínám, že v říjnu bude schůzka se SÚZem a hospodářkami. Z centrály nám 10.10. odchází sportovní manažer. Jiří Kraus dotáhne HR do konce roku. Máme potenciální kandidáty na sportovního manažera, ale zatím nevíme nic. Bylo by dobré do budoucna provést úpravu v IP, aby se ze zástupce pozastaveného bloku automaticky stal CKZ, protože na tuto situaci nejsme připraveni.

(22:09)
odchází E. Beck
::počet osob s hlasovacím právem: 9

Kolečko bloků:
V. Havránek: Budu končit a k 31.12. se vzdám funkce zástupce bloku. Mám nástupce.
M. Jezdinský: Taky budu k 31.12. končit. Mám 2 potenciální nástupce.

V. Dušátko: Historicky hostovské karty mohou do malých posiloven pouze, když mají sportovní členství. Podle M. Kletečky pokud bychom povolili přístup všem, mohli bychom přijít až o 10% příjmů za sportovní členství. Je problém, že tabulka hostovských karet není strojově ani lidsky zpracovatelná a bylo by náročné těmto lidem ručně přiřazovat přístupy do blokových posiloven. Prodiskutujeme to na centrále SH.

J. Bednář: Mimochodem, pro sport by se daly nasadit SH čtečky. Rádi pomůžeme, pokud by ze sportovní sekce byla iniciativa.

(22:30)
M. Slávik ukončuje schůzi.


Příloha č.1: Odpustky_2023_2v1.pdf
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20230925-Odpustky_2023_2v1.pdf
MD5("20230529-Odpustky_2023_2v1.pdf")=e30221d396cc06edf8f71506de3be669

Příloha č.2: Rozpoctovy_rad_klubu_Silicon_Hill.pdf
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20230925-Rozpoctovy_rad_klubu_Silicon_Hill.pdf
MD5("20230529-Odpustky_2023_2v1.pdf")=235b5862fa5b08ae23a7a28269da193f

MD5 hash tohoto zápisu je: a0de6a3332e63204feaf15a9112488d9

Tato verze souboru txt/20230925.txt byla nahrána 06.11. 2023 20:23:01.