Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 24.01.2024

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 24. 1. 2024
================
Přítomni:
----------
Předseda: Martin Slávik (32781)
Místopředseda: Petr Dvořák (30488)
CKZ1: Martin Vadlejch (31965)
CKZ2: Vojtěch Dušátko (32136)
CKZ3: Lukáš Jančička (31916)
CKZ4: -


Blok 2: Martin Uždil (38381)
Blok 3: Vojtěch Stehlík (40121)
Blok 4: -
Blok 5: -
Blok 6: Václav Řezáč (38133)
Blok 7: Ondřej Černý (39848)
Blok 8: Sebastián Síkora (38215)
Blok 9: Josef Kiselica (40803)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: -


Hosté:
Michal Kochman (30478)
Jan Langmaier (34503)
Petr Polášek (26673)
Jiří Hájek (38773)
Vít Pekárek (27408)
Miroslav Martínek (36218)
Petr Šťastný (37687)
Vojtěch Anderle (30055)
Jitka Frühbauerová (40654)
Adam Pospíšil (37207)
Adam Beckert (33013)
Marek Koman (33786)


Zapisovatel: Jiří Hájek (38773)
==============================
(19:18) M. Slávik zahajuje schůzi
::počet osob s hlasovacím právem: 10

M. Slávik vítá nové členy představenstva a gratuluje jim ke zvolení.

(19:19)
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů

M. Slávik představuje program schůze.

===============
(19:23)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz.
::Číslo: 2024-0001
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(19:23)
2) Seznamovací kolečko

(19:25) přichází P. Dvořák
::počet osob s hlasovacím právem: 11

M. Slávik: Pokud někdo z vás není na RocketChatu, prosím, založte si účet a napište mi zprávu, abych vás přidal do skupiny vedení.

Jednotliví členové představenstva se představují. Každý o sobě říká několik vět.

M. Slávik představuje členy centrály.

P. Dvořák podotýká, že zástupce bloku nemusí bydlet na bloku, který zastupuje.

(19:45)
3) Schválení zápisu ze schůze 6. 11. 2023

M. Slávik opravuje drobné překlepy na základě připomínek ostatních.

(19:57) odchází V. Dušátko
::počet osob s hlasovacím právem: 10

===============
(19:58)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 6. 11. 2023 tak, jak byl nahrán na stránku zápisů dne 24. 1. 2024 v 19:57.
::Číslo: 2024-0002
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(19:58)
4) Installfest 2024 - Žádost o odpustky

(19:58) přichází V. Dušátko
::počet osob s hlasovacím právem: 11

J. Langmaier: Jelikož na NextCloudu máme veškeré materiály, potřeboval bych odpustky pro lidi, které jsem zmiňoval v emailu. Není to teď důležité. Počká to na odpustkové představenstvo.

(20:00)
5) Installfest 2024 - Rozpočet

J. Langmaier: Chtěl bych požádat o přidání položky do rozpočtu na InstallFest, abychom mohli uzavřít darovací smlouvy se sponzory. Klub by to nemělo stát žádné peníze, ale potřebujeme čerpat peníze, které vybereme od sponzorů. Máme domluvených několik sponzorů a peníze bychom tedy měli být schopni najít minimálně na jídlo a trička. Schválení EČ zatím neproběhne, protože nevíme, za kolik budeme prodávat předměty.
M. Slávik: EČ musí být schválena před objednávkou prodávaných předmětů.
V. Pekárek: Zaslaná EČ nesplňuje předpisy SU.
M. Vadlejch: Na představenstvu se EČ ani schvalovat nemusí, může rovnou na parlament.
M. Kochman: Parlamenty již mají vypsané termíny. Vzhledem k termínu InstallFestu by se hodilo stihnout připravit podklady EČ již na zasedání 8. 2.
J. Langmaier: Pokud by to představenstvu nevadilo, poslal bych ji rovnou na parlament skrz delegáta.
M. Slávik: Rád bych si tu odsouhlasil záměr a následně bych si s delegátem upravil formu. Delegát EČ následně pro informaci pošle do konference vedení.

Ostatní souhlasí.

J. Langmaier: Pro ty, kteří InstallFest neznají, jedná se o technickou konferenci. Letos se bude konat 15. ročník. Od sponzorů bychom letos mohli vybrat až 120 000 Kč. Výsledný výdělek může být vyšší.

L. Jančička: Chceme InstallFestu dát peněžní rezervu, nebo trvat na neztrátovosti?
V. Dušátko: Navrhuji přidat buffer do EDU sekce, který bude k dispozici. Zároveň bych chtěl navrhnout, aby se J. Langmaier stal čerpačem pro tuto kapitolu.

J. Langmaier: Někteří sponzoři mají problém darovat peníze. Radši by darovali nějakou věc. Toto půjde mimo rozpočet.
P. Dvořák: Upravíme rozpočet a kapitolu radši navýšíme, kdyby se náhodou stalo, že vyděláte více.

Rozpočet InstallFestu se bude modelovat během bodu rozpočtu.

===============
(20:15)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje záměr ekonomické činnosti InstallFest 2024 a souhlasí s tím, že upravenou verzi delegát představí parlamentu SU bez předchozího projednání představenstvem SH. Projednávaná verze bude zaslána do konference vedení.
::Číslo: 2024-0003
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(20:15)
6) Přeschválení IP Ropočtový řád klubu Silicon Hill
M. Vadlejch: Na konci minulého roku jsme měnili IP, který nám nařizoval všechny položky nad 500 Kč vč. DPH vést v inventarizaci. Existuje výjimka na spotřební majetek, která nám trochu zjednodušila situaci. Částka 500 Kč vč. DPH je pozůstatkem z minulosti. Dnes se ceny výrazně zvýšily a je tedy na místě i tuto hranici zvýšit, abychom zmenšili počet inventarizovaných položek a byli schopni je lépe hlídat. IP SU nám nařizoval odevzdávat inventarizaci všeho nad 2 000 Kč bez DPH každý půlrok bez výjimky na krátkodobý majetek, takže bychom správně např. měli inventarizovat dort za 5 000 Kč. Nakonec jsme se rozhodli toto sjednotit napříč všemi kluby na 5 000 Kč bez DPH a přidat výjimku pro krátkodobý a spotřební majetek.
V. Stehlík: Kde najdu seznam inventarizovaných položky?
M. Vadlejch: Navštiv paní Sojkovou v kanceláři SH. Ta ti jej poskytne.

===============
(20:25)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje IP Rozpočtový řád klubu Silicon Hill tak, jak byl zaslán do konference vedení dne 22. 1. 2024.
::Číslo: 2024-0004
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(20:26)
7) Prodej Solaria
M. Vadlejch: V roce 2008 se do Silicon Gymu pořídilo solárium, o které v poslední době nebyl dostatečně velký zájem.
V. Anderle: Poslední roky se využívalo velmi málo, kvůli čemuž dávalo smysl ho dát pryč. SÚZ po nás chtěl seznam věcí v Silicon Gymu, aby nám podle nich nacenili energie, takže jsme se rozhodli ho dát pryč.
M. Vadlejch: Celkem nám solárium vydělalo odhadem 250 000 Kč, což je zároveň pořizovací cenu nového v době, kdy se přestalo prodávat. V tuto chvíli je rozložené v ŠC, kde překáží.
M. Slávik: Prostor, kde bylo solárium, se plánuje využívat k masážím.
M. Vadlejch: Jediný rozumný krok je solárium prodat. Najít kupce na 16 let staré solárium v rozloženém stavu není jednoduché. Trh na solária je v ČR poměrně malý. Různými inzeráty jsem se snažil najít kupce dlouhou dobu. V prosinci se mi ozval člověk, který se věnuje repasování solárií a někdy v minulosti nám ho i servisoval. Původně jsem nabízel cenu 50 000 Kč, ale dostalo se mi odpovědi, že reálná cena je 10 000 - 20 000 Kč. Dohodli jsme se na 20 000 Kč. Říkal, že si solárium převezme v rozloženém stavu a odveze. Ve skutečnosti se jedná o 2 položky - solárium a mincovník.

M. Uždil: Za kolik kupec prodává své repasy?
M. Vadlejch: Firma se nazývá Solária Novotný, můžeme se podívat.
P. Dvořák: Upozornil bych, že máme pouze jednoho zájemce.
V. Pekárek: ŠC není sklad. Solárium by mělo co nejdříve zmizet.

===============
(20:40)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje prodej solária a mincovníku ze Silicon Gymu.
::Číslo: 2024-0005
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(20:41)
8) Schválení rozpočtu na rok 2024
M. Slávik: Postupně si projdeme rozpočet po jednotlivých záložkách.

M. Slávik představuje změny v rozpočtu.

- [Přímy] přidání EČ InstallFest ve výši 20 000 Kč
- [Přímy] sponzoři InstallFestu ve výši 140 000 Kč
- úpravy ve financování

(20:53) M. Slávik vyhlašuje pauzu do 21:05

(21:10) M. Slávik obnovuje schůzi

- [EDU] přidání fondu pro InstallFest ve výši 152 000 Kč s tím, že 2 000 Kč bude na odpustky, maximálně 10 000 Kč na financování klubem a zbytek pokryje EČ
- [Provoz] přidání položky Telefony ve výši 25 000 Kč
- [Provoz] přidání kapitoly Sudy s položkou Buffer ve výši 65 000 Kč
- [Příjmy] přidání položky Zálohované obaly ve výši 45 000 Kč

M. Uždil: Kde se zvedalo nájemné?
M. Vadlejch: U Silicon Gymu i ŠC.

- [Provoz] úprava nájemného a energií klubovny
- [Odvody SU] povýšení položky Kancelář - mzdy z 400 000 Kč na 500 000 Kč
- [Odvody SU] ponížení položky Účetnictví a ostatní z 530 000 Kč na 480 000 Kč

M. Slávik: Zástupci bloků mají fond 25 000 Kč, z toho je 5 000 Kč na odpustky. Na odpustky lze využít méně i více peněz podle uvážení zástupce bloku.

M. Uždil: Mohli bychom tuto částku navýšit?
V. Dušátko: Máme na to?
M. Slávik: Momentálně jsme v mínusu.
P. Dvořák: Optimalizuj. Používej více 4Kč fond a poptávej např. sáčky do vysavače od hospodářky.
P. Dvořák: Pokud máte dobré vztahy s hospodářkou, pomohou vám s čerpáním 4Kč fondu.
P. Dvořák: Pokud chcete ještě optimalizovat fond zástupce bloku, motivujte své aktivní, aby se zapojovali do projektů a získali odpustky tam.
M. Slávik: Dáme všude na odpustky 0 Kč, protože to stejně není závazné. Může se na ně využít fond zástupce bloku, tedy zástupci mohou i nadále dávat svým aktivním odpustky.

M. Vadlejch: Možná budou SH kelímky. Řešili se už v minulosti. Motivací je jednak potenciální čerpání dotací na nejednorázové kelímky a také příjem při použití např. na SHOW.

- [Provoz] - odstranění duplicitní kapitoly Školící centrum
- [Projekty - Fotbálek SH] přesun položky Mop do položky Úklid

V rámci rozpočtu projektu Hudebny proběhla diskuze o možném zvýšení členství hudeben. Projekt je tomu otevřený.

- [Projekty - Včely] odstraněna kapitola Provozní náklady
- [Projekty - Včely] rozdělení položky Plnění pojistné události na více konkrétnějších položek
- [Projekty - Včely] odstranění kapitoly Osobní náklady

M. Slávik: Zatím jsme stále v mínusu 54 288 Kč a máme před sebou pouze rezervy. Navrhujeme navýšení (již započítané) krizové rezervy z 600 000 Kč na 800 000 Kč a později bychom ji chtěli zvednout ještě více, abychom byli schopni z ní v nejhorším případě poplatit provoz klubu.

- [Provozní rezerva] ponížení položky Provozní rezerva z 1 200 000 Kč na 1 145 712 Kč, aby se rozdíl příjmů a výdajů v rozpočtu dostal na 0


===============
(00:51)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje Rozpočet 2024 v1 v podobě, ve které byl zaslán do konference vedení dne 25. 1. 2024 s ověřením hashů.
::Číslo: 2024-0006
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(00:51)
N) Různé
M. Slávik informuje představenstvo o průběhu prací na bloku 4. V rámci prací dělníci z nedbalosti zničili switche, potenciálně i další části naší infrastruktury. Budeme muset budovu projít a zjistit škody.

Kolečko bloků:
Blok 2
Máme konflikty s Ukrajinci. Ukazuje se, že Strahov není místo pro rodiny. Od studentů přichází mnoho stížností. Co se týče aktivních, stále sbíráme nové aktivní. Celkově na tom nejsme špatně.

Blok 3
Máme méně Ukrajinců. Už asi skoro žádné nemáme. Je u nás velká aktivní komunita. Chtěl bych směřovat lidi na projekty. Rekonstruovali jsme ping ping - udělali jsme novou zeď. Po zkouškách bych chtěl získat místnost pro kulečník, který máme. Máme všechny mezipatra krom nejvyššího. Tam se teď někdo vystěhoval, takže budu zjišťovat více informací. Sam mi předal klíče a další věci. Co se týče rekonstrukce wifi tak chybí 2 nebo 3 patra. Budeme muset dodělat zásuvky.

Blok 6
Plánuji první návštěvu hospodářky. V zásadě blok funguje dobře. Předchozí zástupce mi ho předal v perfektním stavu. Proběhlo předání klíčů. Udělal jsem si přehled, jaké klíče máme a jací lidé je mají. Krom otázky překlíčování žádné problémy nejsou.

Blok 7
Zatím jsem se nepotkal s předchozím zástupcem. Předávání zatím neproběhlo, ačkoliv mi toho již hodně řekl. Mám strach, že se rozpadne komunita aktivních. Přijde mi, že lidé jsou aktivní příliš dlouho a očekávají změnu, která si nemyslím, že přijde. Problém je, že na akce chodí stále stejní lidé a nikdo nový neparticipuje.

Blok 8
Všechno v pořádku. S hospodářkou jsem pravidelně v kontaktu.

Blok 9
S hospodářkou vše funguje. Mám místozástupce, který na začátku roku nabral nové aktivní mezi prváky. Až začne semestr, chtěl bych schůzi aktivních, kde se pobavíme o tom, co se dá dělat. Je potřeba vyřešit problémy s klíči. Uzavřela se hudebna kvůli potenciální kontaminaci štěnicemi.

Blok 10
Hodně se u nás rekonstruuje, jinak nic.

(01:26) M. Slávik ukončuje schůzi

Příloha č.1: Rozpočet 2024 v1
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20240124-Rozpočet_Silicon_Hill_2024_v1.pdf
MD5(20240124-Rozpočet_Silicon_Hill_2024_v1.pdf)=bf5ecae3cc01f712471b7b724a6c01f6

Příloha č.2: Rozpočtový řád klubu Silicon Hill
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20240124-Rozpočtový_řád_klubu_Silicon_Hill.pdf
MD5(20240124-Rozpočtový_řád_klubu_Silicon_Hill.pdf)=49bc3756dc559b319ad0938576549e03

MD5 hash tohoto zápisu je: 472835f615ab54d5ec967252fdaffe6a

Tato verze souboru txt/20240124.txt byla nahrána 19.02. 2024 19:36:02.