Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 19.02.2024

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 19. 2. 2024
================
Přítomni:
----------
Předseda: Martin Slávik (32781)
Místopředseda: Petr Dvořák (30488)
CKZ1: Martin Vadlejch (31965)
CKZ2: Vojtěch Dušátko (32136)
CKZ3: v zastoupení M. Kochman (30478)
CKZ4: Roman Hrubý (38842)

Blok 2: Martin Uždil (38381)
Blok 3: Vojtěch Stehlík (40121)
Blok 4: Ondřej Míka (36279)
Blok 5: Erik Beck (39067)
Blok 6: Václav Řezáč (38133)
Blok 7: Ondřej Černý (39848)
Blok 8: -
Blok 9: Josef Kiselica (40803)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: -

Hosté:
Vít Pekárek (27408)
Ondřej Slavík (40107)
Jiří Hájek (38773)
Adam Pospíšil (37207)
Matěj Melichna (37157)
Marek Koman (33786)

Program:
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (M. Slávik)
2) Udělení Zasloužilého členství [15minut, hlasování] (M. Kochman, V. Dušátko, M. Vadlejch)
3) Schválení zápisu ze schůze 24. 1. 2024 [10 min, hlasování] (M. Slávik)
https://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20240124
4) Zrušení projektu Kompanie MonSilica [10 min, hlasování] (L. Jančička)
5) Schválení výroční zprávy klubu Silicon Hill za rok 2023 [10 min, hlasování] (M. Slávik)
6) Odpustky SH na první pololetí 2024 [30 min, hlasování] (M. Slávik)
7) Záměr projektu SHOW 2024 [20 min, hlasování] (J. Hájek)
8) Schválení ekonomické činnosti SHOW 2024 [20 min, hlasování] (J. Hájek)
9) Přeschválení IP Pravidel kamerového systému [10 min, hlasování] (V. Stehlík)
N) Různé [20 min, informativní] (M. Slávik)


Zapisovatel: Jiří Hájek (38773), M. Kochman (33786)
==============================
(19:06) M. Slávik zahajuje schůzi
::počet osob s hlasovacím právem: 9

(19:06)
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (M. Slávik)

===============
(19:10)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz.
::Číslo: 2024-0007
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(19:10)
2) Udělení Zasloužilého členství [15minut, hlasování] (M. Kochman, V. Dušátko, M. Vadlejch)

M. Kochman: Snažili jsme se to rozumně popsat v emailu. Myslíme si, že si to ti daní lidé zaslouží. Pro klub dělají mnoho věcí, i když už nemusí. Stále jsou aktivní, pomáhají nám a ukazují se na schůzích představenstva. Navrhovaní lidé jsou V. Pekárek, O. Holmann, V. Fúra a J. Zdeněk.

Proběhla krátká diskuze o tom, zda by si J. Zdeněk zasloužil status VIP člena. Představenstvo předběžně souhlasí.

(19:15) přichází V. Řezáč
::počet osob s hlasovacím právem: 10

(19:15) přichází V. Dušátko
::počet osob s hlasovacím právem: 11

===============
(19:23)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje status zasloužilého člena Vítu Pekárkovi (27408), Ottu Hollmannovi (26671) a Viktoru Fúrovi (23348) a status VIP člena Jaroslavu Zdeňkovi (32150).
::Číslo: 2024-0008
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(19:28)
3) Schválení zápisu ze schůze 24. 1. 2024 [10 min, hlasování] (M. Slávik)
https://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20240124

===============
(19:37)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 24. 1. 2024 tak, jak byl nahrán na stránku zápisů dne 19. 2. 2024 v 19:36.
::Číslo: 2024-0009
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(19:37)
4) Zrušení projektu Kompanie MonSilica [10 min, hlasování] (L. Jančička)

M. Vadlejch: O tomto projektu jsme zde mluvili v minulých letech již několikrát. Po odstoupení vedoucího byl projekt pozastaven a během dvou let se nepodařilo najít nového vedoucího. Zároveň nenachází ani nové členy. Pěnové meče a kopí předáme HR sekci na kostýmy.
M. Kochman: Máme dva kostýmy strahováčka. Můžeme uspořádat turnaj
M. Vadlejch: Nebo to lze využít na Mikuláše a napichovat zlobivé členy.
M. Slávik: Ví někdo, kde ty meče jsou?
M. Vadlejch: Zjistíme od Housky. Stále bydlí na Strahově.

===============
(19:40)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill ruší projekt Kompanie MonSilica z důvodu dlouhodobého nezájmu členů klubu.
::Číslo: 2024-0010
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(19:45)
5) Schválení výroční zprávy klubu Silicon Hill za rok 2023 [10 min, hlasování] (M. Slávik)

M. Slávik: V krátkosti si projdeme výroční zprávu.
M. Slávik: Chybí výroční zpráva projektu 3D tisk. Navrhuji přeschválit pořadí bodů a počkat na její případné dokončení.

(19:48) odchází M. Vadlejch
::počet osob s hlasovacím právem: 10

===============
(19:50)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill se shoduje na tom, že schůze bude pokračovat dalším bodem a bod schválení výroční zprávy se projedná před bodem Různé.
::Číslo: 2024-0011
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
===============

(19:51)
6) Odpustky SH na první pololetí 2024 [30 min, hlasování] (M. Slávik)

(19:52) přichází M. Vadlejch
::počet osob s hlasovacím právem: 11

M. Slávik: Projdeme odpustky po jednotlivých sekcích. Pokud k něčemu budete mít námitky, ozvěte se.

O. Hollmann: Co Z. Fanta? Nezapomnělo se na něj?
M. Slávik: Nedávno mi posílal email. Řešili jsme celý rok, že by se měla meteostanice stát projektem. Vždy to z různých důvodů nedopadlo. Dáváme jim finance, když něco potřebují, ale dokud to není projekt, nedával bych jim odpustky.
M. Vadlejch: Přestože Z. Fanta mnoho let spravuje meteostanici, jeho postoj k tomu, jak by měla fungovat v klubu stejně jako další projekty není vhodný. Projekt nikdy nebyl založený a je různě financován nadšenci a fondem předsedy.
M. Slávik: Nechci mu křivdit, ale víme, co se stalo s teambuildingem meteostanice.
M. Vadlejch: Myslím, že se meteostanici věnuje, protože je to jeho osobní zájem. Řešili jsme, že dokud se nezaloží projekt, neměli bychom dále meteostanici financovat. O projekt se Z. Fanta přestal zajímat v moment, kdy zjistil, že by od klubu nedostal tolik financí, kolik si představoval.
V. Dušátko: Měli jsme problémy s tristním stavem housingu. Se Z. Fantou nebyla moc dobrá domluva. Hardwarově je to ve stavu dobrém, ale zbytek je dost špatný.
E. Beck: Jaký přínos má stránka meteostanice pro klub? Potřebujeme to pro naší činnost? Návštěvnost bude určitě nízká.
Ostatní: Pro naši činnost to nepotřebujeme.
V. Dušátko: Máme zajímavá data. Podle mě by stálo za to to udržet. Je to hardware na střeše a jeden server. Myslím však, že osoba Z. Fanty je v tomto problematická.
E. Beck: Zatím slyším pouze náklady, ale žádný přínos.
V. Dušátko: Podporujeme přínos jiným institucím, které ta data mohou využít a učíme se na tom nové věci.
M. Vadlejch: Odbíháme od tématu. Meteostanice není projekt a řešíme pouze, zda by Z. Fanta měl dostat odpustek nebo ne.

Několika lidem se příliš nezamlouvá systém odpustků ve sportovní sekci, kde je mnoho "parťáků blokových posiloven".
Proběhla diskuze o tomto systému.
M. Vadlejch: Zatím tam tyto parťáky necháme, ale do budoucna by to chtělo tento systém zrevidovat. Pokud jsou ti lidé aktivní, je škoda je schovávat pod takovýmto štítkem.

L. Dlask na dálku reaguje na pozdní odevzdání odpustků projektu Stolní tenis: Vyplňoval jsem to už měsíc nebo více zpátky, ale asi se stala nějaká technická chyba na mém telefonu. Proto jsem nedával důraz na obecnou urgenci všem projektům a všiml jsem si toho až ve chvíli, kdy přímo mně napsal L. Jančička. Omlouvám se. Měl jsem si to zkontrolovat.

M. Kochman: Pamatuju si odpustková představenstva, kde si nebylo kde sednout, protože zde bylo mnoho vedoucích projektů, aby si odpustky obhájili. Dnes tu téměř nikdo z nich není.

V. Dušátko: Nemám problém s tím, že A. Pilská má odpustek, ale nerozumím, proč je správcem K4, když od září nemá přístup.
M. Kochman čte popisek štítku A. Pilské. Má na starosti např. i související byrokracii.
R. Hrubý: Nedávno se změnil vedoucí Silicon gymu a je možné, že pouze odpustky překopírovala vůči štítkům.
V. Dušátko a M. Vadlejch nejsou spokojeni a rádi by dostali vysvětlení, co A. Pilská dělá. M. Vadlejch navrhuje odpustek odebrat a případně odpustek přidat dodatečně.

Proběhla krátká obhajoba odpustků J. Krause a P. Dvořáka v sekci provozní technik.

M. Slávik: V sekci fotokomora je Miroslav Martínek, ale nemá přidělen žádný odpustek.
Představenstvo se shodlo na tom, že Miroslavu Martínkovi přidáme pravděpodobně zapomenutý odpustek na základní členství.

M. Slávik: Divím se, že stolní tenis chce vyčerpat všechny odpustky hned v prvním pololetí.
Představenstvu to nevadí. Konstatuje, že je to jejich volba.

M. Slávik apeluje na členy představenstva, aby si vzpomněli na tento moment, až zde za půl roku bude projekt Stolní tenis prosit o navýšení rozpočtu na odpustky a případně jejich žádost zamítli.
M. Slávik zároveň na všechny apeluje, aby se nebáli na cokoliv zeptat, pokud by si něčím nebyli jistí.

V. Řezáč: Rád bych si odebral odpustek na základní členství a otevřel v budoucnu diskuzi o navýšení fondu zástupců bloků. Připadá mi nesprávné, abych jako jediný z aktivních bloku 6 dostal odpustek.
J. Kiselica: Zastávám podobný názor. Nemyslím si, že potřebuju odpustit 200 Kč za základní členství.

M. Kochman vyzdvihuje činnost T. Taraby ve volební komisi a zdůrazňuje, že si své odpustky za tuto činnost zaslouží.

M. Slávik: Záporný zůstatek u odpustků bloku je v pořádku, protože se čerpá z fondu zástupce bloku.

Úpravy:
- J. Zdeňkovi byly odebrány odpustky, protože se po dnešní schůzi stane VIP členem
- V. Pekárkovi byly odebrány odpustky, protože se po dnešní schůzi stane zasloužilým členem
- A. Pilské byly odebrány odpustky v sekci sport, protože není jisté, za jaké činnosti je má obdržet
- V. Fúrovi byly odebrány odpustky, protože se po dnešní schůzi stane zasloužilým členem
- M. Martínkovi byl přidán odpustek na základní členství v sekci fotokomora
- V. Řezáčovi byl odebrán odpustek na základní členství v sekci předseda na vlastní žádost
- J. Kiselicovi byl odebrán odpustek na základní členství v sekci předseda na vlastní žádost
- O. Hollmannovi byly odebrány odpustky, protože se po dnešní schůzi stane zasloužilým členem

(21:17) M. Slávik vyhlašuje pauzu pro účely kontroly vyplněných UID
Byla zachycena chyba u UID Pavla Mojsevyče a tímto byl zachráněn jeho odpustek.

(21:35) přichází P. Dvořák
::počet osob s hlasovacím právem: 12

(21:43) M. Slávik obnovuje schůzi

===============
(21:50)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků dle dokumentu zaslaného 19. 2. 2024 v 21:46 do konference Vedení.
::Číslo: 2024-0012
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
===============

(21:35) odchází V. Řezáč
::počet osob s hlasovacím právem: 11

(21:35) odchází O. Míka
::počet osob s hlasovacím právem: 10

(21:52)
7) Záměr projektu SHOW 2024 [20 min, hlasování] (J. Hájek)
(zápis přebírá M. Kochman)
J. Hájek představuje cíle projektu SHOW. Termín festivalu se blíží a rád by již čerpal prostředky. Předchozí vedoucí (D. Prudek) se nadále podílí a pomáhá s organizací.
M. Uždil: Je záměr abychom byly v mínusu?
J. Hájek: S aktuálním stavem moc nevidíme jinou možnost.
M. Vadlejch: Je to velké PR pro klub, ale chtělo by to nějaké sponzory.
J. Hájek: Žádali jsme o dotace i z jiných zdrojů (FSP, Praha 6), ne vše vyšlo. Sponzoři jsou na akci jsou předjednaní. Zatím není nic potvrzeno.
V. Dušátko: Reflektovali jste v rozpočtu loňské zkušenosti s odtahem aut?
J. Hájek: Ano, vymezili jsme si pro to vyšší částku.

(22:05) Přichází O. Černý
::počet osob s hlasovacím právem: 11

===============
(22:09)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje projektový záměr SHOW 2024 tak, jak byl zaslán do konference Vedení 17. 2. 2024.
::Číslo: 2024-0013
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(22:10)
8) Schválení ekonomické činnosti SHOW 2024 [20 min, hlasování] (J. Hájek)
J. Hájek: EČ začíná v den festivalu a končí den po něm.
J. Hájek: prochází jednotlivé položky. Zatím si není jist, jestli budou kelímky tak jak jsou navrženy.
Probíhá diskuze nad zálohováním a položkami v EČ.
J. Hájek: V položkách občerstvení nepočítáme s využitím všeho, jedná se o varianty podle počasí. Finální tabulka je navržena v maximálních částkách.
V. Dušátko: OSA poplatky plánujete jako vždy? Je známý headliner?
J. Hájek: Ano, ano. Odhalení headlinera si necháme na později.

===============
(22:29)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje ekonomickou činnost SHOW 2024 tak, jak byl zaslána do konference Vedení 17. 2. 2024.
::Číslo: 2024-0014
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
===============

(22:20)
9) Přeschválení IP Pravidel kamerového systému [10 min, hlasování] (V. Stehlík)
(zápis přebírá J. Hájek)
V. Stehlík: Na Strahově máme v hudebnách kamery. Momentálně kromě vedoucího nikdo přístup nemá. V hudebnách se nachází drahé předměty.
M. Slávik: Do kamer se nahlíží až v době, kdy se stane problém. Musí se to vždy hlásit vedoucímu. Nerozumím tvé motivaci.
V. Stehlík: Když jdu do hudebny, vidím něco rozbitého a vedoucí není k dispozici, chtěl bych se podívat, co se stalo.
V. Dušátko: Lze požádat např. správce kamerového systému (mě) nebo třeba předsedu.
M. Slávik: Zároveň se dá dohledat, kdo pípnul kartu.
V. Stehlík: Při kontrole jednou týdně mi nestačí data z čtečky karet.
V. Dušátko: Pozor na to, že záznamy z kamer máme pouze týden dozadu.
V. Dušátko: Kolik je správců hudeben?
A. Pospíšil: Na každou hudebnu jeden, akorát na bloku 2 jsou dva.
M. Vadlejch: Pozor na právní úpravu. Nelze kamery kontrolovat předem. Vždy se nahlíží až zpětně při důvodném podezření. Proto jsme s tímto striktní a nedáváme přístup mnoha lidem. Je to pro nás pouze pojistka pro případ nouze. Nechceme, aby všude byly kamery a neustále vás někdo sledoval.
M. Kochman: Jen aby bylo jasno. Pokud potřebujete něco z kamer zjistit a požádáte správce kamer, do kamer nahlédne pouze on a zjistí to, co potřebujete za vás. Lidé bez přístupu nikdy do kamer nenahlédnou.

(22:40) odchází E. Beck
::počet osob s hlasovacím právem: 10

Bod byl projednán a představenstvo se shoduje, že se o něm nebude hlasovat.

(22:46)
5) Schválení výroční zprávy klubu Silicon Hill za rok 2023 [10 min, hlasování] (M. Slávik)
(pokračování bodu)
Výroční zpráva projektu 3D tisk již vznikla a byla nahrána na wiki.

M. Slávik vyhrazuje prostor, aby se všichni mohli seznámit s výroční zprávou klubu. Následně se bude pokračovat připomínkami a hlasováním.

Představenstvo klubu následně společnými silami opravilo chyby a překlepy ve výroční zprávě.

===============
(23:30)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje Výroční zprávu 2023 v podobě, v jaké byla zaslána do konference Vedení 19. 2. 2024.
::Číslo: 2024-0015
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 7
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
>> Usnesení přijato.
===============

(23:31)
N) Různé [20 min, informativní] (M. Slávik)
M. Slávik: Možná získáme boudy za školícím centrem.

M. Slávik: V blízké době bychom chtěli začít řešit rozšíření Silicon gymu. Zvažujeme možnost obětování boulderu za rozšíření fitka.
M. Vadlejch: O boulder mají lidé stále zájem. Pokud by se měl rušit, určitě by se to mělo projednat na představenstvu klubu.

M. Slávik: Za školícím centrem jsme vyhloubili díru pro otužovací bazének kádilců.

M. Slávik: Jak jsou na tom volby?
M. Kochman: Dnes bylo první kolo urnových voleb, ve středu bude druhé. Snad už příště budete kompletní.

M. Kochman: Počítáme letos s jarním i podzimním výjezdním zasedáním. To jarní se už začíná připravovat. Předpokládaný termín je 12-14. 4. 2024.

M. Slávik: H&B Group stále nezvládli vyřešit vložku kuchyňky na bloku 7. Musíme na to myslet a případně se odkázat na REF z minulého roku.
M. Vadlejch: Poslední měsíc a půl jsem volal každý týden. Máme zaplacenou fakturu, ale nereagují.

M. Vadlejch: EDU manažer říkal, že v letním semestru bude už otevřená Python akademie, pokud se přihlásí účastníci. Zatím nekomunikoval s PR o propagaci kurzů.

M. Vadlejch: Ve vzduchu visí kelímky. V roce 2020 byla grafická soutěž, ale nedohledali jsme grafiku v plné kvalitě. Našli jsme pouze obrázky z hlasování o nejlepším návrhu. Pokud chceme kelímky na SHOW, museli bychom během 1-2 týdnů udělat grafiku a poslat je do výroby.

Kolečko bloků:
Blok 2:
Nic.

Blok 3:
Zítra budeme mít schůzi, kde bych chtěl nabrat nové aktivní. Údržbář mi slíbil materiály na úpravy klubovny.

Blok 4:
Nic.

Blok 5:
Zástupce je velmi vytížený, ale v rámci možností se vede dobře.

Blok 6:
Zítra bude havajská párty. Všichni jste zváni.

Blok 7:
Nic.

Blok 8:
Nepřítomen.

Blok 9:
Nic.

Blok 10:
Nic.

Blok 11:
Nepřítomen.

(00:14) M. Slávik ukončuje schůzi


Příloha č.1: Odpustky 2024-1
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20240219-Odpustky_2024_1.pdf
MD5(20240219-Odpustky_2024_1.pdf)=9844c48892b342236deeef2a966eda90

Příloha č.2: Projektový záměr SHOW 2024
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20240219-Projektový-záměr-SHOW-2024.pdf
MD5(20240219-Projektový-záměr-SHOW-2024.pdf)=c8cc8988b500ef1df6f031a9c5e2a9f3

Příloha č.3: Ekonomická činnost SHOW 2024
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20240219-Ekonomická-činnost-SHOW-2024.pdf
MD5(20240219-Ekonomická-činnost-SHOW-2024.pdf)=3ea9f8af2b18c391c74006f6b1648465

Příloha č.4: Výroční zpráva klubu Silicon Hill 2023
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20240219-Výroční_zpráva_klubu_Silicon_Hill_2023.pdf
MD5(20240219-Výroční_zpráva_klubu_Silicon_Hill_2023.pdf)=af54954d36d7617ee36fb262e07607dd

MD5 hash tohoto zápisu je: 04c909e2cc0e95f872925e8b7bb41dff

Tato verze souboru txt/20240219.txt byla nahrána 18.03. 2024 19:31:02.