Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 18.03.2024

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 18. 3. 2024
================
Přítomni:
----------
Předseda: Martin Slávik (32781)
Místopředseda: Petr Dvořák (30488)
CKZ1: Martin Vadlejch (31965)
CKZ2: Vojtěch Dušátko (32136)
CKZ3: v zastoupení J. Hájek (38773)
CKZ4: Roman Hrubý (38842)

Blok 2: Martin Uždil (38381)
Blok 3: Vojtěch Stehlík (40121)
Blok 4: -
Blok 5: Erik Beck (39067)
Blok 6: Václav Řezáč (38133)
Blok 7: Ondřej Černý (39848)
Blok 8: Sebastián Sikora (38215)
Blok 9: Josef Kiselica (40803)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Martin Skalický (34238)

Hosté:
Tomáš Taraba (30571)
Michal Kochman (30478)
Daniela Povová (34319)
Ondřej Slavík (40107)

Program:
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (M. Slávik)
2) Schválení zápisu ze schůze 19. 2. 2024 [10 min, hlasování] (M. Slávik)
https://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20240219
3) Ochranné známky klubu [5 minut, informativní/diskuze] (M. Kochman)
N) Různé [20 min, informativní] (M. Slávik)


Zapisovatel: Jiří Hájek (38773)
==============================
(19:11) M. Slávik zahajuje schůzi
::počet osob s hlasovacím právem: 11

(19:11)
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (M. Slávik)

===============
(19:19)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz.
::Číslo: 2024-0016
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============

(19:19)
2) Schválení zápisu ze schůze 19. 2. 2024 [10 min, hlasování] (M. Slávik)
https://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20240219

(19:19) přichází V. Řezáč
::počet osob s hlasovacím právem: 12

(19:26) přichází E. Beck
::počet osob s hlasovacím právem: 13

===============
(19:34)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 19. 2. 2024 tak, jak byl nahrán na stránku zápisů dne 18. 3. 2024 v 19:31.
::Číslo: 2024-0017
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 5
>> Usnesení přijato.
===============

(19:34)
3) Ochranné známky klubu [5 minut, informativní/diskuze] (M. Kochman)
M. Kochman: Z právního oddělení přišel e-mail prezidentce SU, že nám brzy vyprší ochranná známka na Silicon Hill Strahov Student Network. Bohužel nemáme nikde registrované aktuálné platné logo. Chtěl bych nadnést, zda je nutné udržovat ochrannou ochrannou známku Silicon Hill Strahov Student Network. Za mě je to pohrobek, který nepotřebujeme. Rád bych vše sjednotil pod jednu ochrannou známku.

(19:37) přichází P. Dvořák
::počet osob s hlasovacím právem: 14

J. Kiselica: Kolik stojí prodloužení?
M. Kochman: Stojí to správní poplatek, ale netuším o jakou částku se jedná.
V. Dušátko: Dle druhu známky se za žádost o prodloužení platí 2500 nebo 5000 Kč.
M. Kochman: Poznámka - Studentská Unie nedrží ochrannou známku na své logo.
M. Kochman: Ideální by bylo převést vše na kombinovanou ochrannou známku Silicon Hill. Další možností je např. risknout 2 roky bez loga a přidat logo při obnově ochranné známky Silicon Hill.
V. Dušátko: Případně by asi šlo obě známky zrušit a ke stejnému dni zaregistrovat novou již správnou.

(19:54)
N) Různé [20 min, informativní] (M. Slávik)
Ping-pong na bloku 4:
M. Slávik: Volal mi p. Panáček, že nad vrátnicí na bloku 4 chtějí dělat zázemí pro hospodářku. Požadoval vyklizení ping pongu. Říkal jsem, že se ozveme, až bude vyklizeno.
Představenstvo došlo k tomu, že na bloku 4 už ping-pongový stůl není, protože se přesouval kvůli turnaji a následně se vrátil na blok 3. Aktuálně klubu ping-pongový stůl zabírá jinou místnost, a proto budeme od SÚZu potřebovat novou místnost, která nám tento zaplněný prostor nahradí.

Cider:
M. Slávik: Momentálně je akce na sudy Cideru 3+1 zdarma. Bylo by vhodné předobjednat tyto sudy na případné budoucí klubové akce, pokud byste o ně měli zájem. Trvanlivost těchto sudů je polovina července. Je potřeba dnes či zítra dát dohromady velikost objednávky. Cena vychází cca 1000 Kč na sud. Objednávku řeší V. Pekárek.
V. Dušátko: Jsou to 30l nebo 50l sudy? Podle ceny pravděpodobně 30l.
M. Slávik: Vytvořím tabulku, do které napíšete, kolik byste chtěli sudů. Ve čtvrtek se pak bude odesílat objednávka.
M. Uždil: Kdy ty sudy pak dorazí?
J. Hájek: Vítek dnes říkal, že závoz bude 25. 3.

Stanovy:
M. Slávik: Měli bychom přizpůsobit naše stanovy mimořádné situaci na bloku 4 - blok bez voličů, který však stále musí mít zástupce.
M. Slávik prezentuje návrh změn stanov, který řeší aktuální problém.
Představenstvo diskutuje nad navrhovanými změnami a společně provádí dodatečné úpravy.
Stručný popis návrhu: V případě uzavření některého bloku se pozice jeho zástupce stává tzv. dočasným celoklubovým zástupcem a je volena celým klubem.
Představenstvo dále diskutuje o volebním řádu.
E. Beck podotýká, že o volené funkce není dostatečný zájem, kvůli čemuž neprobíhá odpovídající soutěž a kandidáti se nesnaží o kvalitní volební kampaň.

Výjimky na léto:
M. Slávik: Vytvořil jsem tabulku k výjimkám na léto pro bloky 5 a 8. Posílal jsem odkaz na Rocket Chat. Prosím, vyplňte ji, pokud vašim aktivním hrozí vystěhování kvůli hostelu.

Vratné kelímky:
M. Kochman: Minulý týden jsem dodavateli posílal finální poptávku a od té doby mi neodpovídá. Dnes jsem dodavatele urgoval.

Doživotní základní členství pro zasloužilé členy:
M. Vadlejch: Chtěl bych všem zasloužilým členům s aktivním členstvím a zároveň nově všem budoucím zasloužilým členům dát doživotní základní členství. Je to zatím pouze návrh. Zamyslete se nad tím a na další představenstvo přidám bod.

Gril centrum, posilovny, pípy a várnice do rozšířeného členství:
M. Vadlejch: Chtěl bych přesunout Gril centrum, posilovny, pípy a várnice do rozšířeného členství. Základní členství by měl být spíše administrativní poplatek. Částka 200 Kč na půlrok je pro tyto služby velmi nízká.

Výjezdní zasedání:
M. Slávik: Nejspíš jste se dozvěděli o formuláři na výjezdní zasedání. Upozorňuji, že na výjezdním zasedání bude schůze představenstva. Udělejte si tedy prosím čas a jeďte na výjezdní zasedání.

(21:30) odchází R. Hrubý
::počet osob s hlasovacím právem: 13

M. Kochman: Fun fact - URL klub.sh/fb<číslo> vás přesměruje na Facebookovou skupinu daného bloku (např. klub.sh/fb10 přesměruje na FB skupinu bloku 10).

Představenstvo debatuje nad fungováním představenstva a jeho roli.
M. Kochman: Je mi líto, že existují lidi, kteří při hlasování pouze zvedají ruce a nepřemýšlí nad tím, o čem hlasují. Následně se pak vrací s tím, že je něco špatně.

Kolečko bloků:
Blok 2:
Nic.

Blok 3:
Příští týden bude kalba v úterý od 20:00. Bude pivo a cider. Stavte se.

Blok 4:
-

Blok 5:
Máme novou kuchyňku pro aktivní.

Blok 6:
Řešili jsme novou místnost po pí. Solimanové. Jsem zvědavý, zda tu místnost dostaneme. Bude potřeba ji důkladně vyčistit.

Blok 7:
Nic.

Blok 8:
Nic.

Blok 9:
Hospodářka nám zařídila nové lino do společenky a dokonce nám jí SÚZ vymaluje.

Blok 10:
Nic.

Blok 11:
Nic.

(21:55) M. Slávik ukončuje schůzi

MD5 hash tohoto zápisu je: 1ccf1e63c0528302d116147cec90c57b

Tato verze souboru txt/20240318.txt byla nahrána 13.04. 2024 18:23:02.